تعليم و تربيت

تعليم و تربيت

 تعليم و تربيت
 متشکل از 37صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
 تعليم و تربيت
پس خداي بزرگ تاريكي هاي جاهليت را به وسيله ي حضرت محمد (ص) روشن ساخت و مشكلات و تيرگي كفر را از قلب ها زدود و پرده ها از جلوي ديدگان برداشت . پيامبر (ص) براي هدايت در ميان مردم به پا خاست و آنان را از گمراهي نجات داد و از كوري و كور دلي رهانيد و به سوي دين استوار الهي رهنمون شد و همه را به راه راست فراخواند .                                                    حضرت فاطمه (س)
تربيت در جنبه فردي عملي براي سازندگي انسان وسيله اي جهت هدايت و رشد اوست . از طريق تربيت مي توان آدمي را به بلند ترين نقطه جمال و كمال رساند و از افراد بشري كه با زمينه هاي گوناگون و خام بدنيا مي آيند ،انسانهايي ساخت متفكر ،مدبر ،خلاق و مولد موجد تحول و تغيير در سطح بين الملل.
تربيت در جنبه جمعي نيز تربيت عاملي براي همسازي و تفاهم داشتن حيات اجتماعي توام با صلح و سعادت زندگي در سايه حفظ و رعايت قوانين است ،امري كه وجودش براي ادامه ي حيات همه جوامع ضروري است.
ارزش و قيمت يك جامعه معادن و ثروت هاي روي زميني و يا زير زميني آن نخواهد بود، بلكه قيمت آن منوط به مغزهاي پرورش يافته و انسان هاي ساخته شده اي است كه در آنجا زندگي مي كنند و به كار و تلاش مي پردازند .
فقدان تربيت صحيح همه گاه براي بشريت يك فاجعه بوده است .جنگ جهاني اول و دوم نشان داد كه چگونه انسانها بدون رعايت حقوق يكديگر كه ناشي از تربيت قلطشان بود به جان هم افتاده اند و خون يكديگر را بر زمين جاري ساختند .
آري : مردمي كه خون ريزي مي كردند به ظاهر وحشي و بي سواد نبودند بلكه بر اساس نظاماتي به ظاهر متمد تانه تربيت يافته بودند ولي در آن نظام از تعاليم آسماني و الهي خبري نبود، جسم و تن و غرايز را مورد توجه قرار مي دادند بدون آنكه براي آن ضوابطي از درون انسان معين نمايند و امروز تداوم همان خطر مجدداَ بشريت را تهديد مي كند از آن بابت كه نظامات نه تنها الهي نشده اند بلكه فاصله آن ها با خدا و تعاليم انبيا روز به روز بيشتر مي شود.
. . .

 

 

دانلود فایل

انديشه ديني در شعر فارسي

انديشه ديني در شعر فارسي

 انديشه ديني در شعر فارسي
 متشکل از 40 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::

براي درك جايگاه شعر در شريعت، از بررسي نگاه كلي اسلام به هنر بايد شروع كرد، سپس منظرها و نظريه هاي گوناگون را در مواجهه با شعر و شاعر بررسيد. در نوشتار پيش رو، نگاه هاي مخالف و موافق بررسي شده است. در ادامه، از چهره هنر و شعر در روايات ديني سخن رفته و در پايان نيز نام و ياد مختصري از چند شاعر بزرگ پارسي گوي شده است. ذكر اين چند تن، بدان رو است كه خواننده از باب مشت نمونه خروار دريابد كه شعر فارسي در بن مايه ها و پيكر خود ، وامدار انديشه هاي ديني و عرفاني است. بدين رو در مثال ها و ابيات، بيشتر به محتوا نظرشده است.

مقدمه‌
اگر در چارچوبه‌ تعريف‌ ديني‌ هنر، چند كلمه‌ را در نظر بياوريم‌ كه‌ شاكله‌ و ساختمان‌ اصلي‌ اين‌ تعريف‌ با آنها سامان‌ يابد، بدون‌ ترديد و تامل‌ كلمه‌ «تعهّد» يكي‌ از آن‌ كلمات‌ است‌. اديان‌ مختلف‌ با تكيه‌ بر اصول‌ اعتقادي‌ و مباني‌ فكري‌ خاص‌ خود بر الزام‌ چنين‌ كلمه‌اي‌در ساختار تعريف‌ هنر توافق‌ دارند و استنباطي‌ كه‌ اين‌ اديان‌ از مقوله‌هاي‌ هنري‌ دارند، برخاسته‌ از همين‌ رويكرد معنوي‌ و خاصّيت‌ دروني‌ و بار انديشگي‌ هنرها است‌. بنابراين‌ با نظرداشت‌ِ چنين‌ نكته‌اي‌، در مي‌يابيم‌ كه‌ در عُرف‌ و منطق‌ اديان‌ و مذاهب‌ و نحله‌هاي‌ گوناگون‌وابسته‌ به‌ آنها، هنري‌ مورد تاييد است‌ كه‌ به‌ نحوي‌ متعهّد و آرماني‌ و در خدمت‌ ايدئولوژي‌ و ارزش‌هاي‌ ديني‌ قرار گرفته‌ باشد و با توجه‌ به‌ همين‌ نكته‌، هنري‌ كه‌ خاستگاه‌ انديشه‌اي‌ ندارد وهيچ‌ مسئوليتي‌ را در حوزه‌ اجتماعي‌ نمي‌پذيرد، جايگاه‌ شايسته‌اي‌ نيز در فرهنگ‌ديني‌ نمي‌يابد.
سرشت‌ هنر آميخته‌ با دين‌ و آموزه‌هاي‌ ديني‌ است‌؛ از آن‌ رو كه‌ دين‌ و هنر در يك‌ تعامل‌ هميشگي‌ و استوار قرار دارند. دين‌ در تلطيف‌ فضاها و زيبايي‌ و ادراك‌ مفاهيم‌ دروني‌ و معنايي‌اش‌ مرهون‌ هنر است‌ و هنر جاودانگي‌ و حصول‌ به‌ مرزهاي‌ كمال‌ مطلق‌ را در مفاهيم‌ ديني‌ جست‌وجومي‌كند. اسلام‌، مسيحيت‌، زرتُشت‌ و تمامي‌ اديان‌ توحيدي‌ و غيرتوحيدي‌ هنر را تاييد نموده‌، آن‌ را برخاسته‌ از فطرت‌ و ذات‌ انسان‌ مي‌شناسند
. . .

 

 

دانلود فایل

پروپوزال تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی و نقش میانجی اعتماد به مدیران اداره کل آموزش فنی و حرف

پروپوزال تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی و نقش میانجی اعتماد به مدیران اداره کل آموزش فنی و حرف

 تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی و نقش میانجی اعتماد به مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان دارای 37صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

عنوان پروپوزال: تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی و نقش میانجی اعتماد به مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان

تعداد صفحه: 37صفحه
فونت: B ZAR
فاصله سطرها: 1.15
منابع فارسی و لاتین: دارد
پرسشنامه و ضمائم: دارد
بندهای
پروپوزال: عنوان، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش
(هدف اصلی، اهداف جزئی)، فرضیه های پژوهش، تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف
مفهومی، تعریف عملیاتی)، روش تحقیق، طرح پژوهش، ابزار اندازه گیری، روش
تجزيه و تحليل داده ها و…

پروپوزال مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی
موضوع :
تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی و نقش میانجی اعتماد به مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان
مقدمه
سازمان ها و مديران كاملاً آگاهند كه با تغييري سريع و پيچيده روبرو هستند و اين حركت نامعلوم به سوي آينده، با تقاضاي افراد براي مشاركت بيشتر در همة سطوح سازماني همراه است و به طور شگفت انگيز باعث تغيير ادراكات رهبري، به ويژه در نقش هاي ارتباطي بين پيرو و رهبر شده است. اغلب تئوري ها با توجه به اهميت نقش رهبر در قبال پيروان براي انجام مأموريت سازمان پايه ريزي شده اند و اين جاي سؤال است كه رهبر چه اثري مي تواند بر نگرش هاي شغلي كاركنان داشته باشد. هرچند عوامل متعددي بر نگرش ها و رفتار كاركنان تأثيرگذارند، پژوهش ها بيانگر اين است كه اين نگرش ها در بيشتر زمينه ها از طرف سبك رهبري تحت تأثير قرار مي گيرند(Rieke  & Chase 2008) .سبك رهبري خدمتگزار به عنوان رويكردي نو ممكن است از نظر ارتقاي عملكرد اعضاي سازمان از طريق پرورش نگرش ها و رفتارهاي كاري آنان مانند رضايت شغلي و تعهد سازماني براي رهبران سازمان ها سودمند باشد. اين سبك رهبري نه  تنها سبكي بشردوستانه و بر پاية مباني اخلاقي است، بلكه حتي پيش بيني مي شود براي افزايش نيروي رواني و رضايت از شغل و بهره وري در سازمان مفيد باشد(خوشبختی و همکاران،1391،ص114).در این فصل به کلیات تحقیق که شامل مشکل اصلی محقق و اهمیت موضوع و هدف هایی که محقق به دنبال آن می باشد،پرداخته می شود.

. . .

 

     

دانلود فایل

مطالعات و رساله معماري طراحی سراي دوستي (مركز كودكان خياباني)

مطالعات و رساله معماري طراحی سراي دوستي (مركز كودكان خياباني)

دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی سراي دوستي (مركز كودكان خياباني)
در قالب Word و 193 صفحه و قابل ويرايش و آماده براي ارائه ،دفاع ،چاپ و کنفرانس ميباشد

========================================================
تمامي فايل هاي سيستم، توسط کاربران آن آپلود مي شود. اگر در فايلي تخلفي مشاهده کرديد و يا مالک پروژه اي بوديد که از وجود آن در سايت رضايت نداشتيد با ما تماس بگيريد، در اسرع وقت به گزارش شما رسيدگي مي شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================


تمامي فايلهاي موجود در سايت صرفا براي راهنمايي و کمک به دانشجويان و محققين عزيز مي باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهايي کوتاه از متن:

ويژگيهاي جغرافيايي و اقليمي منطقه

محل مورد نظر براي طراحي، در منطقه 15، شهرداري تهران واقع مي‌باشد. مطالعه ويژگيهاي اقليمي پروژه حاضر، بر اساس آمار 15 ساله (1344-1359 هـ .ش) ثبت شده در ايستگاه كليماتيك مستقر در نمايشگاه بين‌المللي تهران انجام مي‌يابد. ايستگاه نمايشگاه بين‌المللي در ارتفاع 1541 متري با عرض جغرافيايي 57  35 شمالي و طول جغرافيايي 25   51 قرار گرفته است.
در ابتدا توضيحاتي كلي در مورد موقعيت جغرافيايي شهر تهران آورده شده و سپس به تفصيل ويژگيهاي اقليمي منطقه مورد نظر بررسي شده است.
هدف از اين مطالعات دستيابي به اطلاعاتي است كه از طريق آن، مي‌توان معماري بناهاي مورد نظر را تا حد امكان با شرايط و مقتضيات اقليمي انطباق داد و شرايط زندگي و يا بهره‌گيري از فضاهاي مجموعه را با وضعيت آب و هوايي محيط تنظيم نمود.


فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:
مقدمه    
فصل اول :
مطالعات اقليمي و جغرافيائي منطقه:    
1-1- خلاصه روند دويست ساله توسعه و گسترش شهر تهران:   
1-1-1- تاريخچه هسته تاريخي شهر تهران و مراحل توسعه فيزيكي شهر تهران
2-1-1- ساختار جمعيتي شهر تهران    
2-1- موقعيت جغرافيائي    
3-1- موقعيت طبيعي    
4-1- پهنه بندي خطر زمين‌لرزه در تهران    
5-1- ويژگيهاي اقليمي:   
1-5-1- دما    
2-5-1- ميزان بارش    
3-5-1- رطوبت نسبي    
4-5-1- روزهاي يخبندان    
5-5-1- روزهاي باراني    
6-5-1- باد    
7-5-1- تأثير جهات وزش باد در ساختمان    
8-5-1- تأثير جهات تابش خورشيد در استقرار ساختمان    
9-5-1- ارتفاع بناها    
10-6-1- بررسي و نتيجه‌گيري از آمارهاي موجود جغرافيائي و اقليمي منطقه
7-1- احكام و ضوابط طراحي معماري    
منابع و ماخذ فصل اول    
فصل دوم:
تعريف و تبيين موضوع پروژه و نتيجه‌گيري براي انتخاب موضوع:    
1-2- تعريف و تبيين موضوع    
2-2- تعريف كودك    
1-2-2- تعريف كودكان خياباني    
3-2- تاريخچه كودكان خياباني    
4-2- وضعيت كودكان خياباني در جهان    
1-4-2- وضعيت كودكان خياباني در ايران    
5-2- «كودك در خيابان» و «كودك خيابان»    
6-2- عوامل موثر بر خياباني شدن كودكان    
7-2- بزهكاري و بزهديدگي كودكان خياباني    
8-2- وضعيت بهداشتي كودكان خياباني    
9-2- وضعيت رواني- اجتماعي كودكان خياباني    
1-9-2- مدرسه (اجتماع)    
2-9-2- وضعيت رواني    
3-9-2- مشكلات رفتاري    
10-2- اقدامات ملي انجام شده در مورد اين كودكان    
1-10-2- سازمان بهزيستي    
2-10-2- شهرداري    
3-10-2- سازمان بين‌المللي    
11-2- آمار كودكان خياباني    
12-2- نتايج بدست آمده از تحقيق دكتر رسول روشن در رابطه با وضعيت زيستي، رواني و اجتماعي كودكان خياباني ايران    
13-2- مقالات برخي از جرائد در مورد وضعيت نابسامان كودكان خياباني    
14-2- نتيجه‌گيري براي انتخاب موضوع فوق    
15-2- پيوست مقالات جرائد در مورد وضعيت نابسامان كودكان خياباني    
منابع و ماخذ فصل دوم    
فصل سوم:
مباحث عمومي مرتبط با پروژه:   
1-3- مصاحبه با آقاي دكتر اقليما (عضو هيئت علمي دانشكده بهزيستي و توانبخشي كشور)    
2-3- مصاحبه با خانم كاووسي (كارشناس قسمت آسيبهاي اجتماعي سازمان بهزيستي استان تهران)    
3-3- مصاحبه با خانم قلي‌زاده و آقاي نريماني (افراد فعال در رابطه با كمك به اين كودكان    
4-3- مفاد پيمان‌نامه جهاني حقوق كودك    
5-3- راهكارهائي براي جلوگيري از بوجود آمدن يا كاهش كودكان
خياباني    
6-3- روانشناسي دوران نوجواني    
1-6-3- حالات رواني و عاطفي در نوجوانان    
2-6-3- شناخت خصوصيات فيزيكي كودكان و نوجوانان    
7-3- كودك، معماري و فضا    
1-7-3- دريافت حسي و هوشي فضاي معماري    
8-3- معماري براي كودكان    
9-3- طراحي فضا با توجه به مشكلات رفتاري و رواني كودكان و
نوجوانان    
منابع و ماخذ فصل سوم    
فصل چهارم:
بررسي مراكز كودكان خياباني متناظر با طرح مجموعه مورد نظر خارجي و نقد و بررسي بازديدهاي انجام شده از مراكز داخلي:    
1-4- مراكز خارجي:    
1-1-4- مراكز كودكان خياباني تركيه    
2-1-4- مراكز كودكان خياباني كنيا    
3-1-4- مراكز كودكان خياباني برزيل (شهر مارينگا)    
4-1-4- پروژه ملي كودكان خياباني فيليپين (از سال 1986 تا كنون)    
5-1-4- مراكز كودكان خياباني هندوستان    
6-1-4- مراكز كودكان خياباني آفريقاي جنوبي    
7-1-4- مراكز كودكان خياباني كانادا    
2-4- مراكز داخلي:    
1-2-4- مجتمع خدمات رفاهي- بهزيستي سبزوار    
1-1-2-4- موقعيت    
2-1-2-4- اجزاء طرح    
3-1-2-4- معرفي كم و كيف معماري طرح    
2-2-4- بازديد و تحليل مركز كودكان خياباني قرنطينه ياسر    
3-2-4- بازديد از مراكز بعثت و شبانه‌روزي عاصف    
4-2-4- بازديد از مراكز كودكان خياباني اسماعيل محمدي    
منابع و ماخذ فصل چهارم    
فصل پنجم:
معرفي سايت پروژه:   
1-5- موقعيت شهري منطقه 15 تهران    
1-1-5- تراكم جمعيت و كمبود امكانات رفاهي   
2-1-5- بررسي وضعيت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خانواده‌هاي ساكن منطقه 15 تهران    
2-5- كاربري پيشنهادي در طرح تفضيلي    
3-5- زمين پروژه و قابليتهاي آن    
1-3-5- جنسيت خاك سايت    
2-3-5- آب در منطقه طرح    
3-3-5- كوههاي متصرف در منطقه طرح    
4-3-5- موقعيت گسل زلزله نسبت به منطقه طرح    
5-3-5- بررسي معيارهاي مربوط به محيط طبيعي و جغرافيا    
6-3-5- دسترسيهاي سايت    
10-5- چكيده    
منابع و ماخذ فصل پنجم    
فصل ششم:
بررسي ابعاد، استانداردها و چگونگي تعيين برنامه‌ريزي فيزيكي:    
1-6- تعيين برنامه‌ريزي كالبدي سايت    
1-1-6- ساختمان اداري    
2-1-6- ساختمان خوابگاه    
1-2-1-6- قسمت خوابگاه‌ها    
2-2-1-6- آشپزخانه    
3-2-1-6- محل ذخيره مواد و سردخانه    
4-2-1-6- محل تهيه غذا    
5-2-1-6- محل طبخ    
6-2-1-6- محل غذاخوري    
1-6-2-1-6- سرو غذا    
2-6-2-1-6- سرويسها    
7-2-1-6- رختكن و سرويسها    
8-2-1-6- محل پارك ماشين و بار انداز    
9-2-1-6- رختشويخانه    
1-9-2-1-6- منطقه يا آماده‌سازي    
2-9-2-1-6- قسمت شستشو    
3-9-2-1-6- قسمت خشك كن    
4-9-2-1-6- محل اتوكشي    
3-1-6- ساختمان اجتماعات    
1-3-1-6- سالن اجتماعات چند منظوره (آمفي تئاتر سر پوشيده)    
2-3-1-6- نمازخانه    
3-3-1-6- كتابخانه    
1-3-3-1-6- جا براي گذاشتن وسائل    
2-3-3-1-6- مخزن كتاب    
3-3-3-1-6- سالن مطالعه    
4-1-6- ساختمان آموزشي    
1-4-1-6- گالري    
2-4-1-6- كلاسهاي آموزشي    
3-4-1-6- آتليه‌ها (كلاسهاي هنري)    
4-4-1-6- سمعي و بصري    
5-1-6- كارگاههاي تخصصي    
1-5-1-6- نكاتي در زمينه طراحي و برنامه‌ريزي كارگاهها    
1-1-5-1-6- محوطه انبار و نگهداري    
2-1-5-1-6- محوطه تدريس    
3-1-5-1-6- ماشين‌آلات    
6-1-6- غرفه‌هاي فروش و تريا    
7-1-6- فضاهاي سبز و ورزشي    
8-1-6- نگهباني    
2-6- سازه    
3-6- تاسيسات    
1-3-6- گرمايش    
2-3-6- حرارت مركزي    
3-3-6- تهويه     
4-3-6- خنك‌سازي مكانيكي    
5-3-6- تهويه مطبوع    
4-6- نتيجه‌گيري جهت ريختن برنامه فيزيكي طرح    
منابع و ماخذ فصل ششم    
فصل هفتم:
توضيح روند طراحي و شكل‌گيري احجام در سايت    
فصل هشتم:
نقشه‌هاي طراحي شده در مورد سايت سازمان بهزيستي كشور براي استفاده كودكان خياباني (براي دوستي)    


پشتيباني: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فايل، نام خريدار و مشکل خود را پيامک و يا در تلگرام عنوان بفرماييد تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاين قادر به دانلود فايل خواهيد بود و همچنين يک نسخه از “لينک دانلود” نيز براي شما ايميل مي شود.

دانلود فایل

گزارش کارآموزی کامپیوتر در اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری استان گلستان

گزارش کارآموزی کامپیوتر در اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری استان گلستان

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   90

مقدمه

 

 مفهوم گردشگری وتوسعه مراکز تفریحی ،در واقع تشویق مردم به استفاده از مراکز دیدنی، تاریخی ، طبیعی و….است. بدون تردید مهمترین منفعت گردشگری یا صنعت توریسم که از نیم قرن گذشته رشد چشمگیری در دنیاداشته ،منفعت اقتصادی است که مبلغ قابل توجهی از درآمد برخی کشورها ،ازاین راه به دست می آید. پولی که درگردشگری هزینه می شود از هزینه رفت وآمد ،تغذیه ،خرید هدایا وصنایع دستی ، دیدن مراکزمختلف تفریحی و…. تنها عاید دریافت کنندگان آن نمی شود بلکه قسمتی از این درآمد جهت تامین هزینه ها ومواد اولیه صرف می شود وبه عبارتی بیشتر تولیدکنندگان مشاغل به نحوی از این گردش پولی بهره مند می شوند ونیز با خرید صنایع دستی منطقه ویا اشیاء یادبود ، عامل شناساندن منطقه وآثار آن به دیگران می گردند. علاوه بر آن سبب ایجاد اشتغال در جامعه شده واز روند  مهاجرت روستاییان به منا طق شهری جلوگیری می کنند.گردشگری وسیرو سیاحت ،خستگی حاصل از فعالیت های مستمرانسا نی را مرتفع ساخته وشادما نی ونشاط را به انسان برمیگرداند .هرانسانی پس از یک سلسله فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی ویا سیاسی و….. ناگریز است برای آرامش روانی خود،اوقات آسایش را برای خود برنامه ریزی  کند. طبیعی است مهم ترین بخش این اوقات آسایش ،هنگامی است که انسان به گردش وسیر وسیاحت می پردازد .به خصوص دیدن آثارطبیعی وتاریخی که هم یادآور کیفیت خلقت طبیعت و هم بازگو کننده تاریخ پرفراز ونشیب این مرزوبوم است .آثاری که با تماشای آنها میتوان به عظمت فرهنگ ،زبان ،توانمندی ،هنر،صنایع دستی ،معماری و…. نیاکان خود پی برد .ازتأثیرات دیگر گردشگری ،توسعه فرهنگی وافزایش دانش عمومی است وسبب آشنایی بیشتر مردم با آثار طبیعی وتاریخی منطقه وسایر نقاط کشور خواهد شد.

 

 

 

 

                                                        فهرست مطالب

 

  عنوان                               صفحه                                                                    

 

    فصل اول : آشنایی کلی با مکان کارآموزی      

تاریخچه اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری استان گلستان                                                               9 

نمودار سازمانی اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری استان                                                                 10

وظایف اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری ا ستان                                                                               13

فرآیند کاری تأ سیسات میراث فرهنگی وگردشگری                                                                              16

نوع محصولات تولیدی                                                                                                                                 32

شرح مختصری از فرآیند خدماتی اداره                                                                                                    35 

                                                                              

فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کار آموز

موقعیت رشته کامپیوتر ( نرم افزار ) در اداره                                                                                             42

                شرح خلاصه ای درباره بخشی که کار آموزی خود را گذ را نده ام           

                شرح مسئولیت بخش معاونت گردشگری وامور فرهنگی                                                                         43

شرح وظایف واحد کامپیوتر                                                                                                                          44

فعالیتهای انجام شده در دوره کارآموزی

آشنایی مختصر با برنامه PHOTOSHOP                                                                                                    47

آشنایی مختصر با برنامه COREL DRAW                                                                                                  49

تایپ نامه های اداری                                                                                                                                      50

امورجاری در دست اقدام                                                                                                                               51

 برنامه های آینده                                                                                                                                           66

تکنیک های مورداستفاده توسط رشته کامپیوتر(نرم افزار)دراداره                                 67

                             

         فصل سوم: آزمون آموخته ها ونتایج وپیشنهادات

گزارش پیشرفت کارآموزی (1)                                                                                                                    69

گزارش پیشرفت کارآموزی(2)                                                                                                                     70

گزارش پیشرفت کارآموزی (3)                                                                                                                   71

فرم پایان دوره کارآموزی                                                                                                                            72

 

 

 

دانلود فایل

تحقیق درباره آسیب شناسی اجتماعی

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 28 صفحه         مقدمه انسانها در فراز و نشيبهاي تاريخ هميشه از دردها و آسيبهاي اجتماعي بسياري رنج برده اند و همواره    در جستجوي يافتن علل و انگيزه هاي آنها بوده اند تا راهها و شيوه هايي را براي رهايي از آنها بيابند. از مجموعه اين آگاهيها و تجربه ها و آموخته ها، توانسته اند زمينه هاي مطالعاتي و رشته هاي مختلفي را براي تبيين بي هنجاريها و نا بسامانيهاي زندگي اجتماعي پي ريزي كنند. حاصل اين كار پيدايي دانش آسيب شناسي اجتماعي (جامعه شناسي انحرافات) است. آسيب شناسي اجتماعي مطالعه بي نظميها و آسيبهاي اجتماعي همراه با علل و انگيزه هاي پيدايي آنها و نيز شيوه هاي پيشگيري و درمان اين پديده ها، به انضمام مطالعه شرايط بيمار گونه اجتماعي است؛ زيرا خاستگاه اصلي تبهكاري را بايد در كل حيات اجتماعي و نوع خاص روابط انساني جستجو كرد. نا بسامانيهاي اقتصادي-اجتماعي از قبيل : فقر، تورم، گراني، بيكاري، فقدان امنيت مالي و حقوقي و ديگر عواملي كه باعث ” محروميت“ مي شوند، زمينه مساعدي را براي انواع مختلف آس …

پاورپوینت در مورد بررسی عوامل موثر در خودپالایی رودخانه

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 22صفحه       اهداف آلودگى روزافزون رودخانه ها ازحد خودپالايى گذشته و خسارات زيادى به محيط زيست آن وارد مى كند. فاضلاب  روستاهاى اطراف رودخانه ، موادزايد، زباله و زه آبهاى اراضى كشاورزى آغشته به سموم دفع آفات و كودهاى شيميايى درحاشيه رودخانه ازجمله منابع آلاينده آب رودخانه هامحسوب مى شوند.از این رو هدف اصلی این سمینار شناخت عوامل موثر در خودپالایی رودخانه ها می باشد. خودپالایی :    خود پالايي، باز سازي و برقرار سازي كامل يا بخشي از حالت اوليه يك رودخانه است كه بوسيله فرايندهاي طبيعي، به دنبال ورود ماده اي خارجي (طبيعت و عمدتاً انسان) كه از لحاظ كميت و كيفيت براي ايجاد تغييري قابل سنجش در خصوصيات فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي رودخانه كافي باشد، صورت مي گيرد.   …

میراث تیموریان در اختیار صفویه

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 5   میراث تیموریان در اختیار صفویه : معماری صفوی و یا نقاشی و خطاطی آنها ، کاملا ادامه میراثی است که از تیموریان برجای ماند . خصوصا که صفویه با حمایت گسترده خویش ، این میراث را درخشان تر نموده ، باعث رشد و گسترش آن گشتند . یکصد و پنجاه سال تهاجم: این مدت از فاجعه تهاجم چنگیز تا یورشهای مصیبت بار تیمور, تقریباً یکصد و پنجاه سال به طول انجامید. سپس در پایان یک سده دیگر که از پایان حیات تیمور می گذشت, ایران واپسین دوران ملوک الطوایفی ( یا حکومت های کوچک محلی ) خود را پشت سر گذاشت و وارد دوره صفوی شد که مورخان جدید, غالباً آن را اعتلای ایران به مرحله دولت ملی خوانده اند . فاجعه چنگیز در قلمرو پارسی زبانان, عاقبت به ماوراءالنهر محدود شده امّا شگفت آنکه, فاجعه غمبار تیمور از همان ماوراءالنهر آغاز شد . چرا که دولت خونین تیمور, از میان ویرانه های دولت های بجای مانده از حمله چنگیز شکل گرفت . مضاف بر اینکه در مدت فرمانروایی تیمور و سپس در دوران بعد از او , سراسر ایران زمین, از خراسان تا مازنداران و ف …

پاورپوینت در مورد سانتیاگو کالاتراوا

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 31صفحه   سانتیاگو کالاتراوا معمار , هنرمند و مهندس اسپانیایی در 28 جولای 1951 در والنسیا اسپانیا بدنیا آمد . او دوره ابتدایی و متوسطه را در والنسیا گذراند. از هشت سالگی در مدرسه هنر نیز تحصیل می کرد جایی که او اصول طراحی و نقاشی را آموخت . او از دانشگاه تکنیک و معماری والنسیا مدرک معماری خود را دریافت کرد . سپس مدرک فوق لیسانس در شهرسازی خود را از همان دانشگاه دریافت کرد . سپس از دانشگاه زوریخ در سال 1975 مدرک فوق لیسانس در مهندسی عمران را گرفت . سپس در سال 1979 مدرک دکترای خود را نیز دریافت کرد و در همان حین با همسر خود که دانشجوی رشته حقوق در زوریخ بود ازدواج کردکه او نخستین دفتر خود را افتتاح کرد. در ابتدای شروع به کار حرفه ای او کارهای ساده ای از قبیل طراحی سقف برای یک کتابخانه و یک تراس برای یک ساختمان تمام طراحی های او ابتدا با فکری هنرمندانه بصورت فرم های هنری ترسیم شده اند که در عین حال شامل تفکری مهندسی نیز بوده اند. …

نبرد قادسيه

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 93   نام درس: نقد و بررسي تاريخ ايران از سقوط ساسانيان تا خلافت عباسي موضوع تحقيق: نبرد قادسيه استاد محترم: جناب آقاي دكتر اكبري دانشجو: فاطمه نظري مهاجرت اعراب به ايران: مهاجرت اعراب به ايران از راه خشكي و از سمت عراق بوده است. و از روزگاران بس كهن مردم فقير آن سرزمين كه سامي نژاد هستند پي در پي در جستجوي چراگاه و زمينه هاي بارور به سوي شمال كوچ مي كردند از سه هزار سال پيش از ميلاد مسيح آباديهاي شمالي اين سرزمين كه كشورهاي عراق، سوريه، فلسطين، لبنان كنوني كه هلال خصيت ناميده مي شد، يعني سرزمين هلالي بار آور، مورد توجه عربها باديه قرار گرفت، و برنشان اين كوچهاي پياپي دراز تاريخ ساكنان اين سرزمين توانستند با كوچهاي پي در پي، دولتهاي سامي نژاد قديم چون اگر، بابل و دولتهاي آرامي و كنعاتي فنيقي و بحراني را در هلال پيدار سازند، اكنون از اين رو تيرهاي سامي نژاد مزبور ناگريز در جستجوي چرا گاه و آب با حواشي خود از آنجا به سرزمينهاي آباد شمالي كوچ نمايند. بنابراين عراق و سوريه و فلسطين كه شبه جزيره …

نظام های سیاسی

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 108   نظام های سیاسی طبقه بندی نظام های سیاسی نظام های سیاسی برحسب معیارهای مختلفی قابل تقسیم بندی هستند. ارسطو به موضوع طبقه بندی انواع حکومت علاقۀ خاصی داشت . در این کار وی بر دو محور تکیه می کرد: یکی معیار شمار حکام و گروه حاکمه و دوم ویژگیهای اخلاقی نظام ها ؛ از این حیث که در خدمت منافع خصوصی حکام یا مصالح عمومی باشند. با ترکیب این دو معیار سه نوع رژیم به دست می آید: حکومت های تک نفره خوب یا بد ؛ یعنی مونارشی و جباریت ؛ حکومتهای چند نفره خوب یا بد ، یعنی اریستوکراسی و الیگارشی و حکومت های خوب یا بدی که دردست شمار کثیری از مردم باشد ، یعنی پولیتئی و دموکراسی . همچنین به نظر ارسطو نظام های سیاسی یا قوانین اساسی به حسب روش سازماندهی به سه عنصر حکومت قابل طبقه بندی بودند. سه عنصر حکومت عبارتنداز : عنصر تصمیم گیری در سیاست داخلی و خارجی ، عنصر اداری یعنی کل مناصب اجرایی حکومت و عنصر قضایی . عنصر اول وسوم معمولاً در اختیار حکام اصلی مثلاً پادشاه یاگروه حاکمه در الیگارشی هاست . اماعنصر دوم ممک …

پاورپوینت در مورد بررسی موزه هنر ميلواكي

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 26صفحه   مشخصات ساختمان   (Milvaukee Art museume) MAM    معمار : سانتياگو کالاتراوا   مکان : ميلواکی ، ويسکانسن ، ايالات متحده   تاريخ ساخت : سال 1994 تا 2001 ميلادی   مساحت کل ساختمان : 13هزار متر مربع   طول بنا : 149 متر   بيشترين عرض بنا : 43 متر   حداکثر ارتفاع بنا : 3/11 متر   هزينه اجرای پروژه : بيش از 100 ميليون دلار این طرح که اولین کار کالاتراوا در آمریکا است در حقیقت به عنوان یک ورودی برای بخش قدیمی موزه که توسط سارینن طراحی شده بود می باشد.   طرح موزه هنر میلواکی به عنوان بهترین طراحی سال 2001 از سوی نشریه تایم برگزیده شد.   این ساختمان از قسمتهای زیر تشکیل شده است: پل ورودی پاویون مرکزی سقف متحرک تراس جنوبی نمایشگاه با پلان مستطیل …

هخامنشیان

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 26   هخامنشيان از پارسيان بشمار مي روند. پارسيان مردماني آريايي نزاد بودند که تاريخ آمدن ايشان به ايران معلوم نيست. در کتيبه هاي آشوري از سده ي نهم پيش از ميلاد آمده است. از همان تاريخ آنان در ناحيه ي انشان که در مشرق شوشتر و حوالي کارون واقع بود دولت کوچکي تشکيل دادند که در ابتدا از دولت ماد اطاعت مي کردند . جد ايشان هخامنش همه ي قبيله هاي پارسي را زير فرمان خود در آورد.   تمدن و فرهنگ هخامنشي شاه : اين نام که از سه هزار سال پيش در زبانهاي ايراني رواج دارد ، از پارسي باستان گرفته شده است که پس از تحولات تاريخي بسيار به صورت « شاه » در آمده است . چون پس از اتحاد ماد و پارس بدست کوروش بزرگ، (550 ق . م ) اصطلاح شاهنشاه بکار رفت . اين بدان جهت بود که مردم آريايي و غير آريايي فلات ايران و پيرامون آن به کشور هخامنشي پيوستند و خصوصا پادشاهان و شهرياران آنها نيز برتري کوروش را پذيرفتند .شاهنشاه در پارسي باستان خشايه ثيه يعني شاه شاهان آمده است. لباس ويژه شاهنشاه شاهنشاه درهنگام …

هنر و تمدن اسلامي

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 14   هنر و تمدن اسلامي موضوع: ‌بررسي و تاثير ابزارها بر شخصيتهاي قاجاري در نقاشي هدف: نحوه فرم‌گيري شخصيتها تاثيراتي كه از هنر غرب داشته آيا شخصيتهاي دوره قاجار در نقاشي‌ها با ابزار تعريف مي‌شده است. بسم الله الرحمن الرحيم «با آنكه هنر ايران در طي تاريخ تحت تاثير شيوه‌هاي گوناگون ساير كشورها قرار گرفت هميشه اين سه خصوصيت در آن باقي ماند: 1ـ ذوق به رنگهاي تند؛ 2ـ تمايل به ريزه‌كاري 3ـ تصرف در نقوش در طبيعت شيوه نگارگري در اين دوران در آغاز مشابهت زيادي به رنگ و روغني‌هاي دوران زند داشت و بسياري از نقاشان دربار زنديه دربار فتحعلي شاه نيز نقاشي مي‌كرده‌اند بيشترين اختلاف نقاشيهاي قاجار و زند در رنگهاي اين تصاوير است رنگهاي غالب نقاشيهاي «رنگ روغن»‌ دوران زنديه سبز و رنگهاي هماهنگ با آن بود كه در تصاوير رنگ و روغن قاجاري به سرخهاي مختلف بدل شد. چهره انسان در اين تصاوير نسبتاً‌ سخت است كه با كمي سايه در زير گردن و روي گونه& …

هنر و صنعت در دوره هخامنشیان

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 9       هنر و صنعت در دوره هخامنشیان (قسمت اول)   صنایع ایران در دوره هخامنشیان دو نوع بوده است یکی صنایع مادی و پارسی و دیگر صنایع ملل و اقوام تابعه مانند بابلیها، فنیقیها، مصریها. صنایع معروف مادی و پارسی، حجاری، معماری، اسلحه سازی، زرگری، پارچه بافی، فلزکاری و کاشی سازی بوده است. بابلیها در بافت قالی و ساختن کاشیهای زیبا، مردم لیدیه در زرگری و مجسمه سازی، مصریها در بافتن پارچه های کتانی و تهیه کاغذ از پاپیروس شهرت داشتند. در ساختمان های ایران از دو سبک معماری متفاوت استفاده شده است. یکی ساختمان های با سقف چوبی(مثل ابنیه پرسپولیس)، دیگر سبک ساختمان های با طاق و گنبد. عالی ترین ابنیه هخامنشی کاخهای سلطنتی به خصوص تالارهای بزرگ و بلند آن است. در دوران داریوش تیرهای چوبی بلندی از لبنان به تخت جمشید حمل گردیده و با استفاده از تیرهای بلند، استفاده از ستون به حداقل رسیده و مهارت معماران ایرانی با داشتن مصالح مناسب ظاهر گردیده است که امروز آثار آن دیده می شود.  در تخت جمشید م …

هويدا و وزيرانش

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 51   « بسمه تعالي » تحقيق تاريخ نام دبير: جناب آقاي شيرواني محققان: روزبه يزدچي و ساسان يزداني منبع: كتاب قله‌هاي قدرت بهار 1385 تمام نيك و بد ما نوشته خواهد شد زمانه را ورق و دفتري و ديواني است هويدا و وزيرانش در اواخر سال 1968 ميلادي (1347 شمسي) پيش‌بيني افكار عمومي در كشور چنين بود كه (هويدا) به زودي از صحنه سياسي كنارگذارده خواهد شد، زيرا ناسازگاري‌هايي كه به تدريج در داخل هيئت دولت و همچنين در خارج از آن ريشه بسته بود ظاهر مي‌شد. از همه مهم‌تر آن كه چند وزير حاضر در دولت هم به رقابت با يكديگر و نيز با نخست‌وزير برخاسته بودند و با وجود آنكه دوست هويدا بودند ولي خود را كانديداي نخست‌وزيري كرده و هر كدام هم تك‌روي‌هايي داشتند. در كتاب ابوالهول پارسي كه به زبان انگليسي تاليف گرديده، دكتر عباس ميلاني با استناد به مدارك و اسناد و مصاحبه‌هايي كه در اختيار داشته در صفحه 242 مي‌نويسد: دو وزير حاضر در كابينه‌ي هويدا كه داوطل …

پاورپوینت در مورد بررسی صادرات خاويار

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 31صفحه   مقدمه : براساس بررسيهاي ديرين شناسي،اجداد ماهيان خاوياري بيش از يكصد ميليون سال پيش درروي زمين ظاهر گشتند وبه علت سازش با محيط توانسته اند از دوره مزوزوئيك تا امروز به زندگي خود ادامه دهند ماهيان خاوياري در حوزه هاي درياي خزر ، درياي ازوف ، درياي سياه ، درياچه ارال ، درياي بالتيك ودرابهاي شوروشيرين بخشهايي از شمال وخاوردورمانند سرزمين پهناورروسيه ، سيبري وچين وهمچنين درقاره امريكاي شمالي نيززندگي ميكنند هرچند که بسياري از مردم کشورمان با طعم و مزه خاويار که يکي از توليدات بي نظير کشورمان است بيگانه هستند، ولي در بسياري از نقاط دنيا و از جمله کشورهاي اروپايي، ايران را با خاويارش مي شناسند. اين ماده غذايي پرارزش يکي از گرانقيمت ترين غذاهاي جهان است به دليل شرايط ويژه سواحل درياي خزر و برخي موارد ديگر خاويار توليد کشورمان مرغوبترين نوع خاويار جهان به شمار مي رود و در بين کشورهاي واردکننده جايگاه ويژه اي دارد. اين ماده غذايي به دليل دارابودن خواص ويژه براي درمان بسياري از بيماريها ازجمله بيماري افسردگي، برخي از ا …

روماتیسم

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 10   روماتیسم علت بیماری : این بیماری در اثر مجاورت در محلهای مرطوب به وجود میآید و بیشتر افراد چاق و سفید پوست افرادی که سن آنها بیشتر از 50 سال میباشد. و کسانی که شغل آنها همراه با رطوبت میباشد مانند باغبانها به این عارضه مبتلا میگردند. علائم بیماری : بیشتر افرادی که مبتلا به این بیماری هستند از این علایم رنج میبرند : درد استخوانهای ساق پا و کمر احساس سستی و خستگی در بدن خستگی زود هنگام در اثر پیاده روی و در بعضی اوقات دچار سرگیجه میشوند. رماتیسم قلبی تب روماتیسمی، یك بیماری التهابی است كه به دنبال عفونت چركی گلو ایجاد می شود. این بیماری مفاصل، سیستم اعصاب، پوست و در نهایت قلب را درگیر می كند و در چنین شرایطی در صورت درمان نشدن كشنده است. تب روماتیسمی تب روماتیسمی، یك بیماری التهابی است كه به دنبال عفونت حلق با میكرب استرپتوكوك گروه A ایجاد می شود. در این بیماری عمدتاً قلب، مفاصل، سیستم اعصاب مركزی و بافتهای زیر جلدی درگیر می شوند. عارضه قلبی، نتیجه نهایی و مزمن این بیماری است. عارضه قلبی …

psd لایه باز لوگو پارس مگز – پارس تمپلت – پارس سرویس – هایپر پارس

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


psd لایه باز لوگو پارس مگز – پارس تمپلت – پارس سرویس – هایپر پارس …