پاورپوینت در مورد فشار عصبی ناشی از کار

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 19 اسلاید  قسمتی از متن .ppt :     فشار عصبی ناشی از کار مقدمه: فشار عصبی یا استرس در زندگی روزمره ما بطور فراوان مشاهده می شود نگرانی افراد نسبت به کار ، خانواده ، مشکلات اجتماعی ، اقتصادی ، نیاز های گوناگون ، توقع سازمان از کارکنان ، مشکلات مدیریت وتوقعات کارکنان و… موجب می گردد افراد از لحظه بیداری تا هنگام خواب همواره دچار هیجانها ، تنشها ،بیم ها وامیدهای گوناگون باشند که برخی اوقات با ظرفیت بدنی آنها متناسب وگاه با آن متناسب نیست . این تنش ها می تواند به ناراحتی های جسمی نظیر زخم معده ، فشار خون بیماریهای قلبی و… بینجامد . همچنین ممکن است منجر به پیامدهایی مانند سردرد ، تاریکی دید ، آشفتگی ذهن ، منفی گرایی ،پریشان گویی ، افسردگی ، بی خوابی وناراحتی های عصبی وروانی گردد. در این مقاله با تعریف فشار عصبی ومراحل آن عوارض وپیامهای ناشی از آن وراههای مقابله با آن از طریق فرد وسازمان آشنا می شویم . تعریف فشار عصبی تعاریف مختلف …

محیط زیست از منظر قرآن

محیط زیست از منظر قرآن

  محیط زیست از منظر قرآن
 متشکل از 15 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
 انسان به سبب دارابودن عقل و شعور که وجه تمایز وی از سایر موجودات طبیعت است  قادر به مقهور ساختن محیط زیست و در نتیجه ایجاد عدم تعادل طبیعی در آن می باشد.همین امرموجب شده که او به نوعی، احساس مالکیت نسبت به آن کرده لذا بهره وریش از محیط زیست نیز بهره وری مالکانه باشد. در نتیجه به خود حق می دهد که هر گونه که بخواهد در آن تصرف کند و به مرور فجایع بزرگ زیست محیطی ایجاد نماید،بطوریکه امروزه بایک چالش بزرگ زیست محیطی روبروشده است .وبه اجبار تمام توان خود رابه کارگرفته تااین معضل بزرگی راکه ببارآورده به گونه ای حل وفصل نماید. ریشه اصلی این بحران را باید در نگاه و تفسیر بشر از محیط زیست وطبیعت پیرامونش جستجو کرد. انسان به طبیعت بسان امری می نگرد که می تواند آن را به میل خود در اختیار گرفته و به یاری آن نیازها و جاه طلبی ها و هوا و هوسهای خود را برآورده سازدو از آنجایی که ملاک ارزیابی ارزش هایش ملاحظات مادی و تجاری است، نسبت به بسیاری از چیزها یی که هم برای فرد و هم برای کل بشریت سودمند است بی تفاوت می شود. هنگامی که او هیچ معنای ژرف و قابل احترامی در طبیعت مشاهده نکند و آن را از حالت قدسی خالی یابد، چنان از آن بهره برداری می کند و به زیر سلطه اش می کشد که نظم و هماهنگی آن را در هم می¬پاشد.
از آنجایی که رفتار انسان و جامعه نسبت به محیط زیست برآمده از باورهای فرهنگی و دینی اوست در این مقاله سعی می¬شود ساختار نظام¬¬مند انسان –جهان( ارتباط انسان با جهان )از دیدگاه اسلام تبیین شود تا در پرتوی آن مبانی نظری و عملی تحصیل محیط زیست سالم و لزوم حفظ آن از منظر قرآن و احادیث مورد بحث قرار گیرد. در راس این مبانی خدا به عنوان خالق همه کائنات  و طبیعت  آینی از اوست که خلقت هدفمند آن بر پایه حق و عدل است .


 

 

دانلود فایل

قتل از موانع ارث از ديدگاه حقوق مدني و فقه اسلامي

قتل از موانع ارث از ديدگاه حقوق مدني و فقه اسلامي

مقدمه:
قال رسول الله (ص) «تعلموا فرايض فانه نصف الفقه» علم ارث را بياموزيد كه نيمي از فقه است. اين سخن رسول معظم اسلام اگرچه در ظاهر ممكن است بيش از حد جلوه كند ولي اگر عميقاً به مسئله و مقوله ارث و ميراث نظر شود در مي يابيم كه جهت آشنايي با قواعد حاكم بر اين مبحث فقهي بايد بسياري از نكات ظرايف ديگر حقوق اسلام نيز آشنا بوده و بدون چنين تسلطي استنباط و اجتهاد در مباحث ارثي مشكل و شايد ناممكن باشد. «موارث» يا جمع «ميراث» بر وزن مفعال، ماخوذ از «وارث» مصدر است كه اصلش «ورث» بوده است. پس اصل در ميراث «موارث» است، واو ساكن ما قبل مسكور را به ياد قلب كرده اند «ميراث» شده است. يا جمع مورث است كه اسم مفعول باشد و بنابر آن استحقاق بهم رسانيدن آدمي است. چيزي را به سبب مردمي آدمي ديگر كه سبب آن استحقاق يا سببي ميانه آن دو باشد.
و بنابر دوم كه او «مورث» باشد آن چيزي است كه مستحق مي شود آدمي به سبب بودن آدمي ديگر به سبب يا نسب و اگر موارد از فرضيه هاي تفضيلي است كه در آن قرآن مذكور مي باشد. ميراث اعم از آن خواهد بود. و اگر موارد از آن اعم از اجمال و تفصيل است، مثل ارث اولي الارحام؛ مواريث با فرائض مساوي باشند. پس ارث در لغت گاهي به آنچه كه موستوفي به ورثه منتقل مي شود. مقلاً اين خانه ارث فلان كس است. همان مالي كه به ارث رسيده توارث گويند.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: كليات
مقدمه     
گفتار اول : تاريخچه و توضيحي درباره مانع      
مبحث اول : تاريخچه    
مبحث دوم : تعريف مانع    
گفتار دوم : مانع ارث- تعريف- اقسام      
مبحث اول : مانع ارث و تعريف حقوقي     
مبحث دوم : موانع ارث در حقوق مدني و فقه شيعه كدامند؟    
فصل دوم: مانعيت قتل
گفتار اول : اقسام مختلف قتل و تعريف آنها    
مبحث اول : مانعيت قتل (عمد، بالمباشره، بالتسبيب)    
مبحث دوم : تعاريف واژه هاي مزبور      
مبحث سوم : اقسام قتل عمدي    
گفتار دوم : ارتكاب مختلف قتل و تاثير آن در منبع ارث     
مبحث اول : قتل عمدي و مانعيت ارث     
مبحث دوم : مانعي كه از قتل مشتركا انجام گرفته است     
مبحث سوم : قتلي كه بواسطه شهادت بناحق در دادگاه بر عليه مورث انجام مي گيرد.    
مبحث چهارم : ماده 235 قانون حدود و قصاص و مانعيت از ارث     
مبحث پنجم : ناكام ماندن عمل قتل عمدي و مانعيت از ارث    
مبحث ششم : سقط عمدي جنين و مانعيت از ارث     
مبحث هفتم : قتل عمدي با انگيزه نيك    
مبحث هشتم : قتل عمد مورث كه با رضايت خود وي صورت گرفته و مانعيت از ارث      
گفتار سوم : معاونت و عدم آن و تاثير آن در ارث    
مبحث اول : معاونت در قتل عمدي مورث و محروميت از ارث    
مبحث دوم : خودداري از كمك به دفع خطرات از مورث و منع از ارث    
گفتار چهارم : (انحرافات قانوني)    
مبحث اول : قتل به حكم قانون يا براي دفاع مانعيت از ارث    
مبحث دوم : قتل عمدي به حكم قانون    
مبحث سوم : قتل در جهت اجراي قانون و يا امتثال امر آمر قانوني    
مبحث چهارم : كشتن مورث مرتد يا مهدورالدم و مانعيت از ارث    
مبحث پنجم : قتل عمدي براي دفاع و مانعيت از ارث    
مبحث ششم : اشتباه در دفاع مشروعيت     
مبحث هفتم : قتل در فراش و مانعيت از ارث    
مبحث هشتم : قتلي كه بواسطه اكراه مقتول بر قاتل انجام مي گيرد.     
مبحث نهم : مواردي كه شخص اكراه به قتل خويشتن مي شود    
مبحث دهم : حاجب شدن وارث از ارث زوج يا زوجه    
مبحث يازدهم : آثار حقوقي مانع قتل عمدي    
مبحث دوازدهم : قتل ارتكابي توسط ديوانه يا كودك و مانعيت از ارث     
نتيجه گيري    
منابع و ماخذ

 

               

دانلود فایل

پروژه طراحی CD مولتی مدیا از آموزشکده سما

پروژه طراحی CD مولتی مدیا از آموزشکده سما

پروژه طراحي سي دي مولتي مديا براي دانشگاه سما واحد نيشابور:

اين سي دي با استفاده از نرم افزار Multimedia Builder طراحي و ساخته شده است. اين نرم افزار با داشتن امكانات جالبي در زمينه هاي طراحي اينگونه سي دي ها امكانات جالبي را براي شركتها فراهم نموده تا اقدام به معرفي محصولات و يا زمينه هاي كاري و معرفي خود به ديگران را داشته باشند.
محيط نرم افزار ساده و به گونه اي طراحي شده است تا بتوان از امكانات ساير نرم افزارها نيز مانند Flash ، نرم افزارهاي ويرايش تصاوير وهمچنين ويرايش فيلم استفاده كرد.همچنين خود نرم افزار هم داراي شي هايي با افكتهاي مخصوصي بوده كه مي تواند به جذابيتهاي كار اضافه نمايد.
اين نرم افزار همچنين با داشتن امكان كامپايل برنامه آن را به صورت فايل اجرايي در آورده و همچنين يك فايل Autorun نيز ايجاد ميكند.
اساس كار نرم افزار بر ايجاد صفحات و لينك بين صفحات بنا شده است همچنين داراي يك زبان اسكريپتي مي باشد كه مي تواند از آنها براي برنامه نويسي نيز استفاده كرد. اين كدها به دوصورت وارد پروژه مي شوند يا بصورت دستي كه لازم به دانستن نحوه برنامه نويسي و كدهاي آن است و يا با استفاده از ويزارد برنامه كه اين كدها را داخل خود دارد و براي هر شي امكاناتي را در اين زمينه فراهم نموده است.در زير محيط اين نرم افزار را مشاهده مي كنيد.

فهرست مطالب اصلی:
مقدمه                                                          
جمع آوری اطلاعات
شمای کلی برنامه                                              
طراحی صفحات

دانلود فایل

پاورپوینت آشنایی با تعدادی از گیاهان دارویی مرتعی

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


              نوع فایل: power point قابل ویرایش 71 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: شاه بلوط درختي است بلند با چوبي شكننده و شاخه هايي پوشيده از برگ هاي متقابل پنجه اي شكل. گل هاي آن سفيد مايل به زرد و خوشه اي هستند. ميوه آن نيز به صورت كپسول خارداري است كه يك تا سه دانه در آن قرار دارد. موطن اصلي آن مناطق بالكان و شرق مديترانه است. ميوه شاه بلوط هندي محتوي 28 درصد ساپونين،  آسين و آسكولين، فراكسين و تانن است. از اين مواد در تركيبات دارو هاي صنعتي جهت درمان ناراحتي هاي قلبي يا گردش خوناستفاده مي شود. مواد موثره روي مقاومت ديواره وريدها، افزايش نفوذپذيري كرونر ها و انعقاد خون نيز اثر دارند. از اين مواد در درمان واريس و التهاب مجراي تنفسي فوقاني (خلط آورها) نيز استفاده مي شود. درمنه درختچه اي است با شاخه هاي گسترده كه پر از برگ هاي خطي است و در قسمت انتهايي شاخه ها گلهاي زردي از بغل برگ ها مي رويند. ميوه آن فندقه است. اين گياه در مناطق سرد به ندرت گل و ميوه مي دهد. موطن  اصلي آن آسيا بوده و ازاين قاره به اروپا و آمريكا برده شده است. …

آشنایی با معماري ارگانيك و معماران نامدار آن و نمونه هایی از معماری ارگانیک

آشنایی با معماري ارگانيك و معماران نامدار آن و نمونه هایی از معماری ارگانیک

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   51

 

 

 

معماری ارگانیک

بینش معماری ارگانیک ریشه در فلسفه رمانتیک دارد.رمانتیسم یک جنبش فلسفی هنری و ادبی در اواخر قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی در شمال غربی اروپا بودکه به سایر نقاط اروپا و آمریکا سرایت کرد. این جنبش واکنشی در مقابل خرد گرایی عقل مدرن بود. رمانتیک ها همانند پیروان تفکر کلاسیک به ذهن انسان اعتقاد داشتند. ولی رمانتیک ها به آن بخش از ذهنتوجه داشتند که بیشتر در باره احساس وعواطف بود.درصورتی که برای فلاسفه کلاسیک عقل و منطق اهمیت داشت.

نکته حائز اهمیت این که اکثر فلاسفه رمانتیک شاعر بودند و به تجلیل از طبیعت عواطف وتخیل می پرداختنددر حالی که اکثر فلاسفه کلاسیک ریاضیدان بودند. برای نطریه پردازان قرن نوزدهم آمریکا که به دنبال زیبایی مدرن بودند طبیعت تنها فلسفه صحیح تلقی می شدهنرمند می بایست ترکیبی می ساخت که به موازات طبیعت باشد و پروسه حیات و رشد و توسعه را به صورتی انتزاعی نشان دهد.

رالف والدو امرسون نویسنده شاعر و کشیش آمریکایی هنرمندان را تشویق می کرد که از طبیعت الهام بگیرند.وی هنرمندان را برای یافتن رابطه بین فرم و عملکرد در طبیعت هدایت می کرد او می نویسد :طبیعت سیستمی از فرم ها و روش های به وجود آوردن را خلق می کند که مستقیما قابل تطبیق در هنر است. همچنین ویوله لودوک معمار معروف فرانسوی معماران را ترغیب می کرد که قوانین طبیعی خلقت را به کار گیرند همانند مجسمه سازان قرون وسطی که گیاهان و حیوانات را مطالعه می کردند تا بفهمند که چگونه فرم های آنها یک عملکردی را نشان می دهند و یا خود را با خصوصیات ارگانیسم تطبیق می دهند.

معماری ارگانیک در آمریکا در قرن ۱۹ توسط فرانک فرنس و لویی سالیوان شکل گرفت.اوج شکوفایی این نظریه را می توان در نیمه اول قرن بیستم درنوشتارها وطرح های فرانک لوید رایت مشاهده کرد. به اعتقاد فرانک فرنس بر اساس نظریه ارگانیک همه فرمها طبیعی پویا هستند.نیروها وفشارهایی که در ساختار یک حیوان دخیل هستند کشش ماهیچه ها و مفاصل هنگامی که موجود حرکت می کند طرح رشد و گسترش که در فرم گیاهان و صدف ها دیده می شود تصویری از یک شکل زنده است.اگر یک کار هنری بخواهد بیان کننده باشد باید به صورت ارگانیک ساخته شود.اجزا آن نمی توانند به صورت بخش های مجزا باشند بلکه آنها باید در یک سیستم پویا و شکل پذیر در یکدیگر ادغام شده باشند بیان در معماری باید در حل کردن نیروهای فیزیکی که در یک کالبد ارگانیک عمل می کند صورت می گیرد. سالیوان از پایه گذاران مکتب شیکاگو ومعماری مدرن درآمریکا بود وی اعتقاد بسیار زیادی به فرم های طبیعی و سبک ارگانیک داشت.سالیوان به روشی معتقد بود که مشابه پروسه به وجود آوردن در طبیعت بود.او برای اولین بار اصطلاح فرم تابع عملکرد را بیان نمود.یعنی سالیوان فرم تابع عملکرد را در پروسه رشد و حرکت طبیعی می دید.

سالیوان در مورد مصالح می گفت :سنگ و ملات در ساختمان ارگانیک زنده می شود.موضوعی که فرانک لوید رایت شاگرد وی بهتر از هر معمار معاصر دیگری آن را در ساختمان هایش نشان داده است. رایت اگر چه با تکنولوژی مدرن مخالفتی نداشت ولی وی آن را به عنوان غایت و هدف تلقی نمی نمود.به اعتقاد رایت تکنولوژی وسیله ای است برای رسیدن به یک معماری والاترکه از نظر وی همانا معماری ارگانیک بود.

رایت در ۲۰ مه ۱۹۵۳ در تلیسین معماری ارگانیک را در نه عبارت ذیل تعریف کرد:

۱       طبیعت: فقط شامل محیط خارج مانند ابرها درختان و حیوانات نمی شود بلکه شامل داخل بنا و اجزا و مصالح آن می باشد.

۲       ارگانیک: به معنای همگونی و تلفیق اجزا نسبت به کل وکل نسبت به اجزا است.

۳       شکل تابع عملکرد:عملکرد صرف صحیح نمی باشد بلکه تلفیق فرم و عملکرد و استفاده از ابداع وقدرت تفکر انسان در رابطه با عملکرد ضروری است.فرم و عملکرد یکی هستند.

۴       لطافت:تفکر و تخیل انسان باید مصالح وسازه سخت ساختمان را به صورت فرم های دلپذیر و انسانی شکل دهد.همان گونه که پوشش درخت و گل بوته ها شاخه های آنها را تکمیل می کند.مکانیک ساختمان باید در اختیار انسان باشد و نه بالعکس.

۵       سنت: تبعیت و نه تقلید از سنت اساس تفکر معماری ارگانیک است.

۶       تزئینات: بخش جدائی ناپذیر از معماری است.رابطه تزئینات به معماری همانند گل ها به شاخه های بوته می باشد.

۷       روح: روح چیزی نیست که به ساختمان القا شود بلکه باید در درون آن وجود داشته باشد و از داخل به خارج گسترش یابد.

۸       بعد سوم: بر خلاف اعتقاد عمومی بعد سوم عرض نیست بلکه ضخامت و عمق است.

 

 

دانلود فایل

آموزش مجازی جلوه ای از انقلاب علمی سوم

آموزش مجازی جلوه ای از انقلاب علمی سوم

 بررسی کامل آموزش مجازی جلوه ای از انقلاب علمی سوم
 متشکل از 20 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::

چكيده
امروزه استفاده از رايانه، زندگي بشر را در تمامي وجوه دگرگون ساخته است. مطالعات انجام شده در ارتباط با برنامه‌هاي توسعه اغلب کشورها، نشان دهنده محوري بودن نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در اين گونه برنامه‌هاست. فناوري اطلاعات و ارتباطات را مي توان به عنوان ابزاري نيرومند و قوي براي ارتقاي کيفيت و کارايي آموزش مورد استفاده قرار داد، به گونه اي که شيوه هاي سنتي آموزش را دستخوش تغيير قرار دهد و ديگر نيازي به حضور فيزيکي در کلاسهاي درس نباشد.

 

دانلود فایل

پاورپوینت توليد متان بعنوان منبع انرژی جايگزين از زباله های شهری

پاورپوینت توليد متان بعنوان منبع انرژی جايگزين از زباله های شهری

توضیحات:
پاورپوینت توليد متان بعنوان منبع انرژی جايگزين از زباله های جامد شهری، در حجم 34 اسلاید.

یک پاور پوینت عالی با موضوع توليد متان بعنوان منبع انرژی جايگزين از زباله های جامد شهری به همرا 16 منبع معتبر خارجی و داخلی.

بخشی از متن:
کلیه مواد زائد جامد (فسادپذیر و فسادناپذیر) زباله گفته می شود که در منازل، مؤسسات صنعتی، تجاری، کشاورزی، بیمارستانها و . . . تولید می شود.
مواد آلي موجود در زباله‌ها بسيار بالاست.
مواد آلي موجود در زباله‌ها و شيرابه می تواند در محيط بي‌هوازي تجزيه ‌شود.
زباله‌ها منبع مناسبي براي توليد گازهاي مختلف از جمله گاز متان باشد. فرآورده ثانويه‌اي که خطرزايي ندارد راتولید می کند.

فهرست مطالب:
مقدمه
میزان زباله هاي جامد شهري US بر اساس آمار USEPA
گاز لندفیل طی فرايند بیهوازی
ترکیــبات اصــــلی بیوگــاز
ضــــــرورت تولــــید بیــــــوگـــــاز
عوامل مــــؤثر بر تــــوليـــد گاز لــندفـــيل
تکنــولوژيهاي توليــد انرژي از زباله هاي شهري
روش هضــــم بيــــهوازي
تولــــيد انرژي بـــه روش پلاســـما
توليد برق از دفن گاه زباله

 

دانلود فایل

چهل حديث از پیامبر اکرم (ص)

چهل حديث از پیامبر اکرم (ص)

 چهل حديث از پیامبر اکرم (ص)
 متشکل از 24 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
 آنكه امر به معروف مي كند ناگزير است كه خيرخواه مردم باشد.
(بحار الانوار ج 100/ ص 83)
قال رسول الله (ص) :
ان قامتِ الساعَهُ و في يَداحَدِكُم الفسِلِه، فان اشَتطاعَ ان تقُومَ الساعَهُ حتي يَغْرِسها فَلْيَغرِسها.
اگر رستاخيز برپا شود و در دست شما نهالي باشد. اگر توانستيد فرصتي بيابيد تا آن نهال را بكاريد، بكاريد.
(مستدرك الوسائل ج 13/ص460)
قال رسول الله (ص) :
لَيسَ الغِنا في كِثرهِ الفَرَضِ إنّما الغني نحني النَّفسِ.
توانگري و غنا در داشتن مال فراوان نيست و همانا توانگري به داشتن غناي نفس است.
 (بحارالانوار، ج 103/ص20)
قال رسول الله (ص) :
لا يَستَكمِلُ عَبْدُ حقيقهَ الايمانِ حتي يَدَعَ المِراءَ وَ إنْ كانَ مُحِقَاً.
انسان نمي تواند حقيقت ايمان را در نهاد خود به كمال برساند مگر آن كه از جدال و بحثهاي خصومت آميز دست بر دارد هرچند كه حق با او بوده باشد.
(سفينه البحار ج 2 ص 532)
قال رسول الله (ص) :
اعَظْمُ النّاسِ قَدراً مَنْ تَرَكَ مالايَعنيه.
ارجمندترين مردم كسي است كه دركاري كه مربوط به او نيست دخالت نمي كند.
(امالي صدوق مجلس سادس ص 14)
قال رسول الله (ص) :
إنْ كانَ في شئٍ شُؤمٌ فَفي اللِّسان.
اگر در چيزي شوم و نحوستي باشد نمونه ي بارز آن زبان آدمي است.
(كافي ج 3 / ص 178)
قال رسول الله (ص) :
اَلمَرءُ عَلي دينِ خليلِهِ فلينظُر اَحَدُكُم مَنْ يُخالل.
انسان در آيين دوست خود، شناخته مي شود، پس بايد بنگرد كه با چه كسي دوست مي شود.
(راه و رسم دوستي و معاشرت)
قال رسول الله (ص) :
مَن فارَقَ الجمالهَ بِشْراً فَماتَ ميتهً جاهِليتَّه.


 

 

دانلود فایل

بررسی روش های عینیت بخشی به معماری سرویسهای غنی و ارائه راهکاری جهت پشتیبانی از ویژگیهای کیفی مع

بررسی روش های عینیت بخشی به معماری سرویسهای غنی و ارائه راهکاری جهت پشتیبانی از ویژگیهای کیفی مع

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:    97

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول  مقدمات ……. 3 3     3      مقدمه …………. 9

3     9      طرح مساله ….. 9

3     1      انگیزه و جایگاه تحقیق . 1

3     4      سوالات تحقیق …………… 1

3     5      محدوده تحقیق ………….. 4

3     6      مراحل تحقیق ……………. 4

3     7      ساختار گزارش ………… 5 فصل دوم  ادبیات موضوع ………… 7 9     3      تعریف اصطلاحات ……… 8

9     3     3      چارچوب نرمافزاری …………. 8

9     3     9      یکپارچهسازی …… 8

9     3     1      یکپارچهسازی سرویسگرا . 3

9     3     3      دغدغههای متقاطع …………. 3

9     9      الگوی معماری سرویس غنی ….. 31

9     9     3      مقدمه 31

9     9     3     3      وضعیت توسعه سرویسهای وب ………. 31

9     9     3     9      چالش یکپارچهسازی افقی و عمودی سرویسها ……………. 33

9     9     3     1      راهکار …… 33

9     9     9      معماری منطقی ……………. 39

9     9     1      فرآیند توسعه سرویس غنی …………. 36

9     9     4      کارهای مرتبط با معماری سرویس غنی ……. 38

9     9     5      ویژگیهای کیفی معماری سرویس غنی ……. 38

9     9     5     3      قابلیت یکپارچهسازی …………. 33

9     9     5     9      سلسلهمراتب………… 33

ه

9     9     5     1      فراکتال ….91

9     9     5     4      تطبیقپذیری……….. 91

9     9     5     5      مقیاسپذیری ………. 93

9     1      الگوهای یکپارچهسازی سازمانی ……………. 93

9     1     3      نمونه کاربرد الگوهای یکپارچهسازی سازمانی ………….. 99

9     1     9      الگوهای یکپارچهسازی سازمانی و ESB ….. 91

9     4      گذرگاه سرویس سازمانی ……….. 91

9     4     3      نمونه کاربرد ESB ………. 91

 95 …… Mule ESB معرفی      9     4     9

 95 .. Mule Studio آشنایی با      3     9     4     9

9     4     9     3     3      ویرایشگرها …. 95

9     4     9     3     9      سازهبلوكها … 96

9     4     9     3     1      جریانها ………. 96

9     4     9     3     4      نرمافزارهای کاربردی … 97

9     4     9     3     5      پیامها …………. 97

9     4     9     9      چگونگی عملکرد Mule ……. 97

 98 …. JBoss Fuse معرفی      1     4     9

 93 .. Apache Camel معرفی      3     1     4     9

9     4     1     3     3      معماری Camel ……… 93

9     4     1     3     9      اصطلاحات Camel …. 11

9     4     1     3     1      مثال 3: افزودن مسیرها با زبان دامنه خاص جاوا …. 13

9     4     1     3     4      مثال 9: افزودن مسیرها با زبان دامنه خاص Spring ………… 19

 11 ……… Apache ActiveMQ معرفی      9     1     4     9

9     4     1     9     3      دلیل استفاده از ActiveMQ .. 11

9     4     1     9     9      انواع ارتباط در ActiveMQ …. 14

 15 …… JBoss Fuse و Mule ESB مقایسه      4     4     9

9     5      معماری سرویس     مولفه …………… 16

9     5     3      مولفهها و ترکیبها ……….. 16

9     5     9      دامنهها ………….. 17

9     5     1      شناخت مولفهها ……………. 18

9     5     4      مقیدسازی ……… 13

9     5     5      سیم و ترقی …… 41

9     6      جمعبندی … 43

و

فصل سوم  معرفی و بازبینی کارهای مرتبط ……….491     3      دید استقرار معماری سرویس غنی ………… 41

1     3     3      توضیح راهکار … 41

1     3     9      نمونه استقرار سرویس غنی ………… 45

1     3     1      نقد ….. 47

1     3     1     3      نمایش معماری با الگوهای یکپارچهسازی سازمانی ……….. 47

1     9      راهکار OOI …………… 43

1     9     3      توضیح راهکار … 43

1     9     9      نقد ….. 59

1     9     9     3      نمایش معماری با الگوهای یکپارچهسازی سازمانی ……….. 54

1     1      عینیتبخشی با واسطه فناوریهای دیگر . 55

1     1     3      مثال: عینیتبخشی با واسطه معماری سرویس     مولفه  55

1     1     3      نقد ….. 57

1     4      جمعبندی و نتیجهگیری ……….. 57 فصل چهارم  معماری و چارچوب نرمافزاری پیشنهادی ……. 58 4     3      معماری پیشنهادی….. 53

4     3     3      نمایش معماری با الگوهای یکپارچهسازی سازمانی ….. 53

4     3     9      شبکه دلالهای پیام ……… 63

4     3     1      نحوه دستیابی به ویژگیهای کیفی معماری . 69

4     3     1     3      قابلیت یکپارچهسازی ………….. 69

4     3     1     9      سلسلهمراتب…………. 69

4     3     1     1      فراکتال ….. 61

4     3     1     4      تطبیقپذیری………… 61

4     3     1     5      مقیاسپذیری ……….. 61

4     9      چارچوب نرمافزاری ….. 61

4     9     3      فایلهای پیکربندی سرویسهای غنی ……….. 64

4     9     9      ترجمه فایلهای پیکربندی سرویسهای غنی …………… 65

4     9     1      استقرار سرویسهای غنی  66

4     9     4      نمایش گرافیکی سلسلهمراتب سرویسهای غنی ………. 66 دید مولفه و متصلکننده …………. 674     1      زبان توصیف معماری .. 68

4     1     3      سرویس غنی ….. 68

4     1     9      نقشها ……………. 68

ز

4     1     1      تعاملها ……………63

4     1     4      سرویسهای غنی زیرساختی ……….. 63

4     1     5      سرویسهای غنی کاربردی مرکب . 71

4     1     6      سرویسهای غنی کاربردی ساده … 71

4     1     7      نکات عمومی درباره اعلانها ……….. 71

4     9     8      استفاده مجدد از طراحی معماری . 73

4     4      جمعبندی و نتیجهگیری ……….. 73 فصل پنجم  مقایسه و ارزیابی .. 79 5     3      مطالعه موردی سامانه انتشار خودکار اخبار ………….. 71

5     3     3      هدف از انجام مطالعه موردی ………. 71

5     3     9      معرفی سامانه انتشار اخبار ………….. 71

5     3     1      پیادهسازی با دید استقرار ……………. 75

5     3     1     3      پیادهسازی سامانه اخبار با Mule ESB ……….. 75

5     3     1     3     3      دریافت خبر .. 75

5     3     1     3     9      پردازش و ذخیره خبر … 76

5     3     1     3     1      انتشار خبر ….. 77

5     3     1     3     4      رهگیری خطاها …………. 77

5     3     1     3     5      نمونه اجرا …… 78

5     3     1     9      نحوه دستیابی به ویژگیهای کیفی معماری……. 73

5     3     1     9     3      قابلیت یکپارچهسازی .. 73

5     3     1     9     9      سلسلهمراتب . 73

5     3     1     9     1      فراکتال ………. 81

5     3     1     9     4      تطبیقپذیری  81

5     3     1     9     5      مقیاسپذیری ……………. 83

5     3     4      پیادهسازی با معماری و چارچوب پیشنهادی …………… 83

5     3     4     3      پیکربندی سرویسهای غنی  83

5     3     4     3     3      پیکربندی سرویس غنی News System ………….. 83

5     3     4     3     9      پیکربندی سرویس غنی Feed . 89

5     3     4     3     1      پیکربندی سرویس غنی Publish ………… 81

5     3     4     9      ترجمه فایلهای پیکربندی … 84

5     3     4     1      استقرار سامانه انتشار خودکار اخبار …. 85

5     3     4     4      نحوه دستیابی به ویژگیهای کیفی معماری……. 87

5     3     4     4     3      قابلیت یکپارچهسازی .. 87

ح

5     3     4     4     9      سلسلهمراتب .88

5     3     4     4     1      فراکتال ………. 88

5     3     4     4     4      تطبیقپذیری  39

5     3     4     4     5      مقیاسپذیری ……………. 39

5     9      مطالعه موردی COCOME …. 39

5     9     3      هدف از انجام مطالعه موردی ………. 39

5     9     9      معرفی مطالعه موردی ….. 31

5     9     3      نمونهای از تعاملها در سطح سامانه تجارت  35

5     9     9      پیادهسازی با چارچوب پیشنهادی .. 36

5     1      ارزیابی ……… 38

5     1     3      مشخصات محیط ارزیابی  38

5     1     9      بررسی زمان پاسخ سامانه اخبار ….. 33

5     1     1      بررسی تاثیر سلسلهمراتب……………. 33

5     1     4      بررسی تاثیر مقیاس کردن ………… 313

5     4      مقایسه روشهای عینیتبخشی به معماری سرویس غنی … 319

5     5      جمعبندی و نتیجهگیری ……… 311 فصل ششم  نتیجهگیری و پیشنهاد کارهای آتی  314 6     3      نتیجه تحقیق …………. 315

6     9      درسهایی که آموختیم ………… 315

6     1      مرور سوالات تحقیق . 316

6     4      پیشنهاد برای ادامه تحقیق …… 313

6     5      جمعبندی و نتیجهگیری ………. 313 مراجع …….. 331 فرهنگ واژگان ………. 339

 

 

ط

چکیده

 

معماری سرویس غنی ،یک الگوی طراحی )معماری( برای بکارگیری معماری سرویسگرا) SOA( است. این الگو ،امکان تجزیه سلسلهمراتبی معماری یک سامانه به دغدغههای مجزا و در نتیجه امکان تسلط بر جنبههای مختلف سامانه، تعاملات آنها و حسابرسی دغدغههای متقاطع را به شکلی دقیق و ملموس فراهم میکند. سرویسهای غنی با بهرهگیری از فناوری گذرگاه سرویس سازمانی) ESB(، امکان نگاشت ساده و مستقیم به شبکه سامانهای از سامانهها را نیز فراهم میکنند.

هر سرویس غنی، وابستگیها و ارتباطات خود با سایر بخشهای سلسلهمراتب را مدیریت میکند؛ بهعبارت دیگر، سازوکارهایی مانند مسیریابی پیامها در سلسلهمراتب، رسیدگی به دغدغههای متقاطع ،و پشتیبانی از انواع پروتکلهای ارتباطی، درون خود سرویس غنی تعبیه شده است .بدین ترتیب، مساله عینیتبخشی به معماری سرویس غنی از ابعاد مختلف پیچیده است .ما دو راهکار را در این زمینه شناسایی کردهایم. راهکار اول، دید استقرار است که نگاشت معماری سرویس غنی به امکانات نرمافزار Mule ESB میباشد. راهکار دوم، در پروژه OOI مطرح شده است. این راهکارها، بهخوبی از ویژگیهای کیفی معماری سرویس غنی مانند سلسلهمراتب، فراکتال و تطبیقپذیری پشتیبانی نمیکنند.

در این تحقیق، الگوی معماری سرویس غنی را با ارائه یک معماری مبتنی بر الگوهای یکپارچهسازی سازمانی )EIP( عینیتبخشی کردهایم. معماری پیشنهادی، شامل شبکهای از دلالهای پیام است که عملیات پیامرسانی در سلسلهمراتب سرویسهای غنی را بهصورتی مقیاسپذیر انجام میدهند. بهعلاوه ،یک زبان توصیف معماری) ADL( برای سرویسهای غنی ارائه کردهایم .چارچوب پیشنهادی، شامل زبان توصیف معماری و یک زنجیره ابزاری است که معماری پیشنهادی را عملیاتی میکند .بنابراین، برای استقرار سرویسهای غنی، ابتدا فایلهای پیکربندی سرویسهای غنی بر اساس زبان توصیف معماری نوشته میشوند، سپس با ترجمه و اجرای آنها، سامانه مربوطه راهاندازی میشود.

مطالعه موردی، یک سامانه برای دریافت، پردازش و انتشار خودکار اخبار است .نحوه دستیابی به ویژگیهای کیفی معماری سرویس غنی از طریق پیادهسازی این سامانه بررسی شده است. ویژگیهای کیفی اصلی عبارتند از قابلیت یکپارچهسازی )افقی(، سلسلهمراتب ،فراکتال، تطبیقپذیری و مقیاسپذیری. نتیجه اینکه ،چارچوب پیشنهادی ،قابلیت یکپارچهسازی و مقیاسپذیری لازم در پیادهسازی سامانهای از سامانهها را با روشی سریع مبتنی بر فناوری موجود فراهم میکند.

 

دانلود فایل

انواع عقل در مثنوي از نظر مولانا جلال

انواع عقل در مثنوي از نظر مولانا جلال

 انواع عقل در مثنوي از نظر مولانا جلال
 متشکل از 16 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
 انواع عقل در مثنوي از نظر مولانا جلال‌الدين محمد بلخي
جوري ادنان وش (كارشناس ارشد زبان ادبيات فارسي، مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي) چکيده در مثنوي، مولانا دو نگاه کاملاً متفاوت به عقل دارد. در مواضعي آن را مي ستايد و صفت اوليائش مي شمارد و در مواضعي ديگر آن را نکوهش کرده و مردم را به دوري جستن از آن دعوت مي کند. در اين مقاله اين دو نوع متفاوت عقل مورد بحث قرار مي گيرد و اين که مولانا براي هر يک چه توصيفاتي قائل شده است بررسي مي شود. واژه هاي کليدي: عقل، عقل کلي، عقل جزئي، عقل ممدوح، عقل مذموم مقدمه: عقل قوه اي است که از ديرباز در شناخت و درک ماهيت آن کوشش شده است.
فلاسفه و عرفا دو گروهي هستند که بيشترين سخنان و تعاريف را از عقل و ماهيت و کارکرد آن ارائه داده اند در اين مقاله با ارائه تعاريفي از عقل، به بررسي ديدگاه هاي مولانا جلال الدين در اين باب پرداخته مي شود. با توجه به اين نکته که برخلاف آنچه عامه مي پندارند عرفا به طور مطلق مخالف عقل و عقلانيت نيستند و تنها عقل را در مواردي که قصد شناخت امور ماوراء طبيعت و پي بردن به ذات اقدس الهي را دارد ناقص و نارسا شمرده و آن را نکوهش کرده اند مولوي نيز که يکي از بزرگترين عرفاي اسلامي مي باشد، به اين موضوع يعني تواناييها و عدم تواناييهاي عقل در جاي جاي مثنوي اشاره کرده است


 

 

دانلود فایل

بررسی كاربرد و استفاده از كودهاي فسفره بيولوژيك و ميكرو ارگانيسمهاي حل كننده فسفا

بررسی كاربرد و استفاده از كودهاي فسفره بيولوژيك و ميكرو ارگانيسمهاي حل كننده فسفا

 فایل کامل بررسی كاربرد و استفاده از كودهاي فسفره بيولوژيك و ميكرو ارگانيسمهاي حل كننده فسفا
در قالب فایل word و متشکل از 28 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

بخشی از محتوای فایل دانلودی ::

با توجه به اينكه سالانه 13 ميليون تن اسيد فسفريك به قيمت11ميليارد دلار در جهان توليد مي شود كه مصرف عمده آن در كودشيميايي فسفاته كشاورزي است .از يك طرف هر تن اسيد فسفريك باعث توليد 5 تن زباله حاوي فلزات سنگين و مواد راديواكتيوشده كه به آساني به محيط زيست نشت كرده و باعث آلودگيهاي خطرناك مي شود . از طرف ديگر،پس از نيتروژن، فسفات يكي ازعوامل مهم كنترل كننده رشد،بذردهي و توليد ميوه در گياهان زراعي مي باشد . با توجه به اينكه عنصر فسفر به صورت تركيبات نامحلول در خاك وجود دارند ولي گياه اين عنصر را فقط به صورت يون فسفات آزاد جذب مي كندمعمولا مجبور به اضافه نمودن اين يون به صورت كودهاي شيميايي فسفاته هستيم. در اثر كاربرد مقادير زيادي (حدود80%) از كود افزوده شده در خاك ، به حالت غيرمحلول در آمده كه علاوه بر صرف هزينه، مشكلات ديگري نظير آلودگي خاكها و آبهاي زيرزميني را به دنبال دارند . بنابراين هزينه هاي بالاي كاربرد كود در اين سيستم ها و مسايل آلودگي و تخريب خاك عواملي است كه باعث شده تا استفاده كامل از منابع غذايي گياهي قابل تجديد موجود (آلي و بيولوژيكي ) به همراه كاربرد بهينه اي از كود هاي مصرفي جهت حفظ باروري، ساختمان، فعاليت حياتي، ظرفيت تبادل و ظرفيت نگهداري آب درخاك انجام گيرد . لذا درسالهاي اخير توجه به كودهاي بيولوژيك به عنوان جايگزين مناسبي براي كودهاي شيميايي جلب شده است . از بين قارچها ، قارچهاي ميكوريزي بخصوص وزيكولار – آربوسكولار ميكوريزا(VAM) نژاد هایPenicillium وAspergilus و از بين باكتريها سويه هاي Bacillus و Pseudomonas از مهمترين ارگانيسم هاي حل كننده فسفات مي باشند. 

 

دانلود فایل

پاورپوینت علوم دوم دبستان مبحث : از گذشته تا آینده ( نان )

پاورپوینت علوم دوم دبستان  مبحث : از گذشته تا آینده ( نان )

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت علوم دوم دبستان  مبحث : از گذشته تا آینده ( نان )

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 7
این پاورپوینت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاد ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.

 

با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

 

مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیز

 

اگرمشکلی در خرید داشتید می توانید از مرورگر ( فایرفاکس، اکسپلورر یا کروم ) استفاده کنید و یا بانک عامل خود را تغییر دهید.

 

ضمنا در صورت نبود فایل مد نظرتان در هر مقطع و پایه تحصیلی، از طرق تلگرام یا واتساپ(09160593559) با ما در میان بگذارید تا در کمترین زمان ممکن پاورپوینت یا تحقیق شما آماده و تحویل داده شود


 

دانلود فایل

مبانی نظری آموزش از راه دور ویادگیری الکترونیکی

مبانی نظری آموزش از راه دور ویادگیری الکترونیکی

  و پیشینه تحقیق آموزش از راه دور ویادگیری الکترونیکی
دارای 39 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
2-1-مقدمه    9
2-2-آموزش از راه دور    9
2-3-سير تكامل آموزش از راه دور    9
2-4-مفهوم يادگيري الكترونيكي    11
2-5 تعاريف يادگيري الكترونيكي    11
2-6-مزایای یادگيری الکترونيکی    13
2-7-چالش های یادگيری الکترونيکی در ایران    16
2-8- مدلهاي آموزش الكترونيكي    18
2-8-1-آموزش همزمان یا کلاسهای آنلاین    18
2-8-2-آموزش غیر همزمان یا کلاسهای آفلاین    18
2-8-3-آموزش بر پایه کامپیوتر(CBT)    18
2-8-4آموزش بر پایه اینترنت (IBT)    19
2-8-5آموزش بر پایه وب ( WBT)    19
2-9-سیستم های یادگیری الکترونیکی    19
2-9-1 سیتم مدیریت یادگیری    19
2-9-2 سیتم مدیریت محتوای آموزشی   (LCMS)     20
2-10-مروری بر تحقیقات پیشین:    20
2-10-1فاکتورهای حیاتی موفقیت یادگیری الکترونیکی    20
2-10-2-مدل های موفقیت سیستم های اطلاعاتی    23
2-10-3 مدل های موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی    25
2-11-جمع بندی  مولفه های سنجش موفقیت یادگیری الکترونیکی    31

2-1-مقدمه:
در این فصل به مرور پیشینه تحقیقات مرتبط با این موضوع پرداخته خواهد شد . بدین منظور  ابتدا مفاهیم و تعاریف آموزش از راه دور، سیر تکامل، مزایا و معایب، سیستم های یادگیری الکترونیکی و در پایان نقاط ضعف و قوت مدل های سنجش موفقیت سیستم های اطلاعاتی و یادگیری الکترونیکی پیشین مورد برسی قرار خواهد گرفت .
2-2-آموزش از راه دور:
در عصر حاضر در اثر تغییر و پیشرفت اجتماعی، آموزش به عنوان حقوق اولیه انسانها شناخته شده است. بسياري از دانشمندان معتقد هستند كه شرايط يادگيري بايد چنان سازماندهي شود كه هر يادگيرنده براساس توانايي هاي خود به فعاليت و يادگيري بپردازد (محمد شريعتمداري).
افزايش تقاضا براي آموزش، تنوع انتظارات مردم از مراكز آموزشي، تأسيس مراكز آموزش جديد و رقابت بين آنها از جمله چالشهايي بوده است كه نظام آموزشي جهان را بسوي آموزش از راه دور متمايل كرده است.
2-3-سير تكامل آموزش از راه دور:
دسته بندي فناوري هاي آموزش از راه دور در قالب نسل هاي مختلف بر مبناي ابزارهاي فناوري مورد استفاده به صورت زير است:
الف) نسل اول آموزش از راه دور:
اين نسل آموزش از راه دور به آموزش يا مطالعه‌ مكاتبه‌اي بر مي‌گردد كه ويژگيهاي اين نسل عبارتند از: شكل‌گيري فناوريهاي نوشتاري و خودآموزها، استفاده از پست براي برقراري ارتباط دو طرفه، البته بايد متذكر شد كه اين نوع ارتباط بصورت غير همزمان بوده و داراي تاخير زماني زيادي نيز بوده است. گستره يادگيرندگان دراين نسل خيلي زياد نبوده، همچنين فاصله آنها نسبت به يكديگر و معلم تقريباً كم است ( از لحاظ پراكندگي جغرافيايي). بصورت كلي اين سيستم آموزشي سنت شكني كرده و امكان آموزش انعطاف پذيررا براي يادگيرندگان و علاقمندان به مطالعه و ياگيري فارغ‌ از عوامل زماني و مكاني فراهم مي‌نمايد.
ب) نسل دوم آموزش از راه دور:
در اواخر دهة 1960 شكل گرفته و رشد يافته‌است ( نيپر به نقل از فينگر، گلين، رونفرلگ و كالرولين,2001) . اين نسل به عنوان ( ارتباط از راه دور) يا ( آموزش از راه دور چند رسانه‌ايها) تلقي مي‌گردد كه از فناوريهاي نسل گذشته همچون فناوريهاي نوشتاري و ارتباطات پستي فراتر مي‌رود ( كيرك وود,  1998). اصطلاح ارتباطات از راه دور به استفاده از كانالهاي ارتباطي الكترونيكي از قبيل ( فناوريهاي كابلي، نوري، راديو، و غيره ) كه  براي ارسال يا دريافت سيگنالهاي صوتي و تصويري و ارتباطات داده‌ها بر مي‌گردد. ( الگرين و پاركر1994 : 330، نقل از گريسون 1995: 326). به بيان ساده‌تر ارتباطات از راه دور به تبادلهاي ارتباطات الكترونيكي در مسافتهاي دور دست بر مي‌گردد ( گريسون 1995). بنابراين در نسل دوم علاوه بر آنكه از فناوريهاي نسل گذشته استفاده مي‌شود، فناوريهاي ارتباطي همچون تلفن، تله‌كنفرانس ( ديداري، شنيداري و كامپيوتري) را بكار مي‌گيرد.


 

           

دانلود فایل

بررسی تشخیص هویت افراد از روی نحوه راه رفتن افراد 13 صفحه PDF

بررسی تشخیص هویت افراد از روی نحوه راه رفتن افراد          13 صفحه PDF

فرمت فایل:            pdf

تعداد صفحات:   13

 

 

 

مقدمه

پیش پردازش ( بهبود زمینه و آشکارسازی شی )

استخراج ویژگیها

چگونگی محاسبه پریود راه رفتن

پیش پردازش بر روی تصاویر باینری

محاسبه میانگین تصاویر

مرحله شناسایی ( تشخیص )

بردار ویژگی اولیه

استخراج سیکل راه رفتن

الگوریتم خوشه بندی ژنتیکی

استخراج بردار ویژگی اولیه

استفاده از الگوریتم DTW

نتایج آزمایش

نتیجه گیری

مراجع

 

یکی از ویژگیهای فیزیکی بدن افراد است، که امروزه به عنوان یک بیومتریک در سیستم های تشخیص هویت استفاده می شود . در این مقاله یک رهیافت جدید برای شناسایی افراد از روی راه رفتن مبتنی بر خوشه بندی مبتنی بر الگوریتم ژنتیکی ارائه شده است. در استخراج ویژگی یک تغییر اساسی نسبت به الگوریتم های قبلی انجام شدده است. ابتدا با سه روش مختلف بردار ویژگی اولیه استخراج شده است. از خوشه بندی بر مبنای الگوریتم های ژنتیکی برای دسته بندی بردارهای ویژگی اولیه متشابه استفاده شده است و سپس با میانگین گیری از خوشه ها بردار ویژگی اصلی استخراج شده است. در فاز تشخیص یک الگوریتم جدید مبتنی بر DTW ارائه شده است. نتایج آزمایشات کارایی رهیافت پیشنهادی را تایید می کنند.

 

دانلود فایل

محاسبه فركانس غالب ورقها با استفاده از شبکه عصبی انتشار برگشتی Back Propagation (BP)

محاسبه فركانس غالب ورقها با استفاده از شبکه عصبی انتشار برگشتی Back Propagation (BP)

فرمت فایل:         word

تعداد صفحات:   60

 

 

 

مباحث اصلی مورد بحث :

 

 

 

1- مقدمه

2- معرفي شبكه عصبي مصنوعي

3- فركانس طبيعي

4- مدل سازي و آناليز ورق با ANSYS

5- بررسی فرکانس ورق با هوش مصنوعی

6- نتيجه گيری و پيشنهادات

 

 

فصـل اول : مقدمه

 

 

در چند دهه اخير،انديشه بالنده شبيه سازي مغز انسان ،محققان و دانشمندان را برآن داشته است توانايي‌هاي مغز انسان را به رايانه منتقل سازند.عملكرد مغز انسان با توجه به ميليونها سال تكامل مي‌تواند به عنوان كاملترين و بهترين الگو براي تشخيص وقايع پيرامون خود در نظرگرفته شود.لذا دانشمندان در تلاشند تا با درك اصول وساز و كارهاي محاسباتي مغز انسان كه عملكرد بسيار سريع و دقيقي را دارا مي‌باشد ، سيستم‌هاي عصبي مصنوعي را شبيه سازي نمايند بدين ترتيب شبكه‌‌هاي عصبي مصنوعي تا حدودي از مغزانسان الگوبرداري شده‌اند و همان گونه كه مغز انسان مي‌تواند با استفاده از تجربيات قبلي و مسائل از پيش يادگرفته،مسائل جديد را تحليل و تجزيه نمايد،شبكه‌هاي عصبي نيز در صورت آموزش قادرند برمبناي اطلاعاتي كه به ازاي آنها آموزش ديده‌اند،جوابهاي قابل قبول ارائه دهند.

 

 

 

 

شبكه‌هاي عصبي مصنوعي در بسياري از موارد تحقيق و در تخصص‌هاي گوناگون به كار گرفته شده و به عنوان يك زمينه تحقيقاتي بسيار فعال حاصل همكاري داشنمندان در چند زمينه علمي از قبيل مهندسي رايانه، برق، سازه و بيولوژي اند. كاربرد شبكه‌هاي عصبي در مهندسي عمران و بخصوص سازه نيز روز به روز در حال توسعه است و بي شك در آينده شاهد فراگير شدن و گسترش اين علم در مهندسي سازه خواهيم بود.از موارد استفاده شبكه‌هاي عصبي در مهندسي عمران مي‌توان به بهينه سازي، تحليل، طراحي، پيش بيني خيز و وزن سازه‌ها، تحليل و طراحي اتصالات، پيش بيني نتايج آزمايشهاي بتني و خاكي ،كاربرد در تئوري گرافها و بسياري از موارد ديگر اشاره نمود.

 

 

 

 فصـل دوم : شبكه های‌ عصبي مصنوعي

 2-1- مقدمه

در اين فصل به بررسي اجمالي شبكه‌هاي عصبي مصنوعي پرداخته مي‌شود. با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي سعي مي‌شود كه ساختار مغز انسان شبيه‌سازي ‌شود. در مغز انسان حدود1011 واحد سازنده بنام نرون2 که همان سلولهای عصبی هستند وجود دارد كه هر يك از آنها به حدود 104 نرون ديگر متصل است.

شبكه‌هاي عصبي مصنوعي كه امروزه در كابردهاي فراواني ارزش خود را نشان داده‌اند براساس مدل بيولوژيكي مغز انسان بوجود آمده‌اند كه از چند تا چند هزار نرون تشكيل شده‌اند و اندازة آنها به پيچيدگي مسئله بستگي دارد. نرونها، وروديها را كه به طريقي خاص جمع ‌شده‌اند را پذيرا مي‌شوند.

 

 

 

 

2-2- تاريخچة شبكه‌هاي عصبي

 

شبكه‌هاي عصبي در سال 1943 ميلادي توسط مك‌كلاچ و پيتز معرفي شد. اولين شبكه عصبي كه توسط آنها معرفي شد داراي چند نرون ساده بود و قدرت محاسباتي مناسبی داشت.

در سال 1949 ميلادي هب اولين قانون آموزش شبكه‌هاي عصبي را پيشنهاد كرد. در آن زمان هب ادعا كرد كه اگر دو نرون بطور همزمان فعال شوند، اثر ارتباطي بين آنها زياد ميشود.

دهه‌هاي50 و60 ميلادي سالهاي طلائي شبكه‌هاي عصبي است. در محدوده سالهاي 1958 تا 1962 روزن‌‌بلات گروه بزرگي از شبكه‌هاي عصبي به نام پرسپترون را معرفي نمود. قانون آموزش اين شبكه‌ها يك روش تكراري اصلاح وزن بود كه بسيار قوي‌تر از قانون هب عمل مي‌كرد.

 

 

 

با ابداع روش انتشار بر‌گشتي كه مستقلاً توسط پاركر و لوكان ارائه گرديد تحولي در شبكه‌هاي عصبي صورت گرفت. از ساير كساني كه در پيشبرد اين علم سهيم بودند برنده جايزه نوبل فيزيك، هاپفيلد بود كه شبكه‌هاي عصبي را كه براساس وزن ثابت عمل مي‌كنند را براي اولين بار معرفي كرد. اين شبكه‌ها با حافظه مشاركتي عمل مي‌كردند و امكان حل مسائل با قيدهاي اوليه توسط آنها ميسر بود.

 

 

دانلود فایل

مقايسه هزينه- اثربخشي روش دياليز با پيوند كليه با استفاده از شاخص دالي در بيمارستان شهيدهاشمي

مقايسه هزينه- اثربخشي روش دياليز با پيوند كليه با استفاده از شاخص دالي در بيمارستان شهيدهاشمي

 مقايسه هزينه- اثربخشي روش دياليز با پيوند كليه با استفاده از شاخص دالي در بيمارستان شهيدهاشمي
 متشکل از 18 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
    دوراه درمان اصلي براي بيماران نارسائي کليوي درمرحله آخر وجود دارد .متداولترين روش درماني، همودياليز بمدت طولاني و ديگري استفاده از پيوندکليه است(1).
پژوهش توصيفي مقايسه اي حاضر تحت عنوان مقايسه هزينه- اثربخشي روش دياليز با پيوند کليه با استفاده از شاخص دالي در بيمارستان شهيدهاشمي نژاد نشان مي دهد که با توجه به کمبود امکانات و منابع  موجود، براي درمان  بيماران دچار “نارسائي کليوي در مرحله آخر” در گروههاي سني وجنسي مختلف، کدام اقدام درماني مناسبتر است. جامعه پژوهش شامل تمام بيماراني مي‌باشند، که براي اولين بار براي درمان” نارسائي کليوي در مرحله آخر”در بيمارستان شهيد هاشمي نژاد تهران در سال 1378مراجعه کرده بودند. ابزار گردآوري داده‌ها در اين پژوهش برگه پرسشنامه شامل سئوالات مشخصات فردي،  ميزان هزينه ها بقيمت سال 1378 و وضعيت سلامتي درابعاد شهودي، جسمي، روحي و اجتماعي بوده است كه پس از تعيين اعتبار و اعتماد علمي در اختيار واحدهاي مورد پژوهش يعني بايگاني بيمارستان ، اداره آمار مرکز مديريت پيوندو بيماريهاي خاص و بيماران تحت مطالعه قرار گرفتند. بطور خلاصه، نتايج بدست آمده از تجزيه و تحليل اطلاعات  153بيمار تحت درمان با همودياليزمزمن و پيوند کليه حاكي از آن است كه، تعداد بيماران مرد 6/2 درصد و بيماران زن 3/8 درصد در روش پيوند کليه بيش از دياليز مزمن بوده است. در روش دياليز مزمن کمتراز5/36 درصد بيماران در گروه سني 74-65 سال و در روش پيوند کليه بيش از 24 درصد بيماران در گروه سني44-35 سال قرار داشتند. در روش پيوند کليه هزينه بيماران مرد 6/22 درصد، و بيماران زن حدود 5/18 درصد  روش دياليز مزمن بود بيشترين فاصله ميانگين هزينه دو روش درمان در گروه سني 34- 25 سال مشاهده شد که پيوند کليه حدود 5 درصد دياليز مزمن هزينه دوره درمان دارد. اثر بخشي روش پيوند کليه در همين گروه سني بيش از 7 برابر روش دياليز مزمن درمقياس دالي است. و هزينه- اثربخشي روش پيوند کليه  نيز در اين گروه سني  حدود 14 برابر روش دياليز مزمن است. روش پيوند کليه در مردان 6/7 و در زنان7/6 بار هزينه اثربخشتر از روش دياليز مزمن بوده است. لازم به ذکر است که انجام پيوند کليه حتي با افزايش هزينه هاي آن تا 7/6 برابر قيمت سال 1378 نيز با سطح در آمد سرانه همان سال باز هم مقرون به صرفه است.
كليد واژه ها: هزينه- اثربخشي،  دالي،  دياليز مزمن،  پيوند کليه
مقدمه
 درحال حاضر دو روش درماني اصلي براي بيماران ” نارسائي کليوي درمرحله آخر  ”  وجود دارد. متداولترين روش درماني، همودياليزو ديگر روش پيوند کليه مي باشد. بدليل تقاضاي روز افزون بيماران کليوي براي خدمات درمان دياليز مزمن و پيوند کليه و افزايش هزينه هاي درمان اينکونه بيماران، انجام پژوهشهائي که هزينه و اثربخشي دو روش درمان را مورد مقايسه و بررسي قرار دهد، ضروري بنظر مي رسد
اين مطالعه اولين کار پژوهشي هزينه اثربخشي درمانهاي جايگزين با شاخص دالي در کشور است.


 

   

دانلود فایل