پاورپوینت عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


              نوع فایل: power point قابل ویرایش 141 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: پروژه ها و عملكردهاي شاخص آبزي پروري در استان : توليد بچه ماهي سوف به تعداد 2 ميليون قطعه و رها سازي در درياچه  پشت سد ارس و توليد بچه ماهي مورد نياز مزارع گرمابي استان و برخي استانهاي هم جوار توسط مراكز حد واسط گرمابي استان توليد بيش از 6 ميليون قطعه انواع بچه ماهي گرمابي و رها سازي در منابع آبي استان و انتقال ماهيان خاوياري از مراكز تكثير كشور به استان جهت پرورش در مزارع تصويب اجراي پروژه آكواريوم بزرگ پرورش ماهيان زينتي در بوستان اللرباغي اورميه و افتتاح و راه اندازي بازارچه عرضه آبزيان شهرستان اروميه برگزاری جلسه هم اندیشی ستاد صندوق بیمه کشاورزی استان آذربایجان غربی جلسه هم اندیشی ستاد صندوق بیمه کشاورزی استان آذربایجان غربی با حضور اقای دکتر جوادیان ( عضو هیئت مدیره صندوق بیمه کشاورزی ایران ) و اعضای ستاد بیمه کشاورزی استان آذربایجان غربی از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 7/7/89 بمدت 4 ساعت در محل سالن جلسات بانک کشاورزی استان برگزار شد .در جلسه مذکور …

بررسی موانع اقتصادی صادرات غیر نفتی در استان اردبیل

بررسی موانع اقتصادی صادرات غیر نفتی در استان اردبیل

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   187

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول:           

1-1 مقدمه         

1-2 بيان مسأله تحقيق      

1-3 اهمیت و ضرورت تحقيق           

1-4 اهداف تحقیق

1-5 سؤالات تحقيق           

1-6 فرضیههای تحقیق       

1-7تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل تحقیق   

1-7-1 موانع انسانی و مدیریتی صادرات          

1-7-2 موانع ساختاری و اقتصادی صادرات       

1-7-3 موانع قانونی و سیاسی صادرات

1-7-4تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر وابسته تحقیق      

فصل دوم

2-1 مقدمه         

2-2-2 تجارت خارجی(صادرات) و کشورهای در حال توسعه          

2-2-2-1 تعریف تجارت خارجی(صادرات)       

2-2-2-2 اهمیت تجارت خارجی(صادرات)       

2-2-2-3 کشورهای در حال توسعه و وضعیت صادرات آنها

2-2-3 صادرات و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها         

2-2-3-1 تعریف و مفهوم توسعه اقتصادی        

2-2-3-2 رابطهی صادرات و توسعه اقتصادی     

2-2-4 فرصتهای صادراتی   

2-2-5 موانع صادراتی        

2-2-7 انواع همکاریهای تجاری و اقتصادی        

2-2-7-1 موافقتنامه تجارت ترجیحی 

2-2-7-2 منطقه آزاد تجاری

2-2-7-3 اتحاديه گمركي   

2-2-7-4 بازار مشترک      

2-2-7-5 اتحادیه اقتصادی  

2-2-8 تاریخچه صادرات غیرنفتی در ایران       

2-2-8-1 صادرات ایران از سال 1300 تا سال 1357(وقوع انقلاب اسلامی ایران)         

2-2-9 صادرات غیرنفتی در ایران و فرصتها و چالش های فراروی آن 

2-2-9-1 سند چشم انداز20 ساله کشور         

2-2-9-2 فرصتها و موانع صادراتی در ایران       

2-2-10 استان اردبیل و صادرات غیرنفتی        

2-2-10-1معرفی استان اردبیل        

2-2-10-2 نقاط قوت استان اردبیل در صادرات 

2-2-10-3 فرصت‌های استان اردبیل در صادرات

2-2-10-4 وضعیت صادرات استان اردبیل       

2-2-10-5راهبردهای میان‌مدت و کوتاه‌مدت:   

2-3 مدل مورد نظر در تحقیق          

2-3-1 تعریف متغیرهای مورد نظر     

2-3-2 موانع انسانی و مدیریتی         

2-3-3 موانع ساختاری اقتصادی        

2-3-4 موانع قانونی و سیاسی           

2-3-5 میزان صادرات استان اردبیل در بازارهای هدف      

2-4 پیشینه تحقيق           

2-4-1 پیشینه تحقیق در خارج        

2-4-2 پیشینه تحقیق در ایران         

فصل سوم:          

3-1-مقدمه         

3-2- روش تحقیق

3-3- جامعه و نمونه آماری

3-4 ابزار گردآوری اطلاعات  

3-5 نحوهی تدوین پرسشنامه           

3-6 روایی پرسشنامه         

3-7 پایایی پرسشنامه        

3-8 تجریه و تحلیل داده ها و اطلاعات ( روش های آماری ):          

فصل چهارم

4-1 مقدمه         

4-2 توصیف پاسخ دهندگان 

4-2-1 میزان تحصیلات      

4-2-2 سابقه عضویت در اتاق بازرگانی

4-2-3 زمینه اصلی فعالیت شرکت     

4-3 توصیف متغیرهای تحقیق          

4-3-1 موانع انسانی و مدیریتی صادرات          

4-3-2 موانع ساختاری و اقتصادی صادرات       

4-3-3 موانع قانونی و سیاسی صادرات

4-4 آزمون فرضیه های تحقیق          

فصل پنجم:         

5-1 خلاصه تحقیق           

5-2 بحث و نتیجه گیری آمار توصیفی تحقیق   

5-3 بحث و نتیجه گیری آمار استنباطی تحقیق:

5-4 نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات اجرایی       

5-4-1 فرضیه اول و پیشنهادها         

5-4-2 فرضیه دوم و پیشنهادها         

5-4-3 فرضیه سوم و پیشنهادها        

5-5 پیشنهادات پژوهشی آتی           

5-6 محدودیتهای تحقیق    

پیوست ها           

منابع و مآخذ:      

 

 

 

1-1 مقدمه

جوامع توسعه یافته کنونی در جریان گذر تاریخی خود به کشف قانونمندیهای اساسی علم اقتصاد دست یافته و با بکارگیری این قانونمندیها به امور اقتصادی خود سرو سامان بخشیده¬اند. این جوامع در راستای این حرکت خود امکانات تامین نیازها و تداوم حیات و افزایش رفاه را نیز بدست آورده¬اند. هر چند بدیهی است که برای آنان نیز هنوز مشکلات فراوانی حل نشده باقی مانده است. اما جوامع در حال گذر در این میان دچار مشکلات بسیار اساسی‌تر گردیده‌اند( عظیمی، 1390 : 32-31).

امروزه هدف اصلی بسیاری از کشورهای در حال توسعه رسیدن به توسعه صنعتی و رهایی از فقر و عقب ماندگی است در این زمینه با توجه به روند روز افزون همگرایی بین¬المللی چه در پهنه سیاسی و چه در عرصه اقتصادی و شکل اخیر آن که با نام جهانی شدن از آن سخن می¬رود ایجاب می¬کند که کشورها برنامه-هایی را برای ورود از پیش تعیین شده و از پیش اندیشیده به این عرصه داشته باشند گسترش تجارت، تنوع بخشیدن به محصولات صادراتی ( توجه به صادرات صنعتی و کمک به رشد آن ) از جمله عواملی هستند که برای ورود به صحنه رقابت لازم هستند این مسئله برای آن دسته از کشورهایی که متکی به یک با چند دسته از کالاهای صادراتی هستند از جمله ایران، که معمولاً نیز این کالاها مواد خام معدنی و یا کشاورزی هستند از اهمیت مضاعفی برخوردار است چرا که اقتصادهای تک محصولی بسیار ناپایدار و در مقابل تغییرات خارجی اعم از سیاسی و اقتصادی آسیب¬پذیر هستند این کشورها معمولاً کنترل چندانی بر قیمت محصول صادراتی خود ندارند و از این رو همواره با تغییر قیمت این محصولات اقتصاد این کشورها دچار شوک¬های شدیدی می¬شود این مساله باعث می¬شود که برنامه¬گذاری اقتصادی عملاً برای این دسته از کشورها معنی خود را از دست بدهد بسیاری از کشورهای در حال توسعه درک کرده¬اند که تقاضا برای محصولات این کشورها را نیازهای کشورهای صنعتی تعیین می¬کند. سالهاست که کشورهای جهان سوم که تامین کننده اصلی مواد اولیه کشورهای صنعتی هستند در تلاش برای رهایی از این وابستگی متقاعد شده¬اند که باید به سمت اقتصادهای گوناگون¬تری روی بیاورند که هم نیروی کار را مشغول بدارد و هم کالاهای معدنی اصلی آنها را تولید کند کشورهای در حال توسعه احساس می¬کنند باید دست کم محصولات کشاورزی و تولیدات صنعتی متنوعی داشته باشند که در صورت بروز نوسان در قیمت یک یا دو محصول صادراتی هیچ خللی در روند اقتصادی آنها به وجود نیاید تنوع بخشیدن به صادرات بویژه صادرات کالاهای صنعتی گذشته از آن که سپری در مقابل نوسانات بین المللی است راهی به سوی بازارهای بین المللی و قدمی در جهت وارد شده به اقتصاد جهانی می¬باشد(پور مقیم ، 1370: ).

وضعیت اقتصادی کشور ما ( ایران) به عنوان کشوری در حال گذر است که متاسفانه تا کنون موفق به طی دوران گذری تاریخی نگردیده است و لذا اساسی ترین مشخصه آن عدم تعادل و بحران در زمینه های مختلف اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است. بدیهی است که حل مشکلات جامعه ما در گروه توفیق در این گذر تاریخی است و نمی¬توان در شرایط فقدان این موفقیت به ایجاد تامین¬های اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی برای جمعیت حال و آینده کشور امید زیادی داشت (عظیمی، 1390 : 32-31 )

بنابراین در برنامه¬ریزی¬های اقتصادی و سیاستهای رشد و توسعه توجه ویژه به صادرات باید در کانون توجه برنامه¬های اقتصاد کلان کشوری قرار بگیرد.استان اردبیل یکی از استانهای با قابلیت بالا در مورد صادرات می-باشد به دلیل وجود عوامل درونی و بیرونی فراوان هنوزصادرات این استان نتوانسته جایگاه واقعی خود را پیدا نمایند. بنابراین از طریق تحقیقات علمی و آکادمیک و با استفاده از تجربیات سایر كشورها در رفع موانع صادراتو رشد وتوسعه بازرگانی خارجی باید اقدام گردد. در اكثر كشورهای موفق فعالیتهای وسیعی در اين زمینه صورت گرفته وبه راهكارهاي علمي وعملي مثبت دست يافته¬اند. شناخت فرصتهای بازرگانی و تجاری كشورهاي همسايه بويژه كشورهاي حوزه قفقاز و CIS مي¬تواند كمك شاياني دراين امور بنمايد و نيز با اطلاع رسانی دقیق و به موقع مي¬توان تهديدهاي منطقه¬اي ازقبيل تحريم را به فرصتهاي تجاري خوبي تبديل نمود. فراهم آوردن شرایط و حضور فعال ودائمی و ثمربخش در امرصادرات غيرنفتي خصوصا در این كشورها نیازمند ارتباطات فعال سیاسی و تجاری و حقوقی در منطقه می¬باشد. با اتخاذ استراتژی هوشمندانه، بازاركشورهاي حوزه قفقاز و CIS می¬تواند فرصت طلایی شکوفایی تجاری ایران در آسیای مرکزی باشد، و بازوی توانمندی برای توسعه اقتصادی کشور باشد. دروازه ورود به این بازار وسیع و پرجاذبه و دارای مزیت نسبی فراوان برای کشورمان، استانهای شمال و شمال غربی بویژه استان اردبیل می¬باشد.

تصویب قوانین و مقررات برای سهل و روان¬تر كردن امر صادرات، اتخاذ استراتژی همگرایی منطقه¬ای، استفاده از قابلیتهای بخش خصوصی و ارائه تسهیلات برای آنها، انجام تحقیقات تجاری و بازاریابی برای آگاهی از موقعیت فعلی و روند حیات تجاری کشورهای منطقه ونیز پیش¬بینی نیازهای آینده¬ی این کشورها می¬تواند نویدبخش توسعه¬ی همه جانبه در این بازارهای وسیع گردد. امید است این تحقیق با عنایت به موارد بیان شده و نتایج بدست آمده از پژوهش در زمينه رفع موانع، رشد وگسترش و بهبود فعالیتهای اقتصادی بویژه صادرات غيرنفتي دراستان اردبیل گامي مفيد و اقدامی در خور توجه باشد.

 

1-2 بيان مسأله تحقيق

در جهان متلاطم و شتابان امروز، رفاه و آسایش، و افزایش سطح کیفیت زندگی از اهداف اساسی انسانها و جوامع می¬باشد. افزایش سطح رفاه مردم در گرو رشد و توسعه اقتصادی3 است و یکی از مولفه¬های رشد اقتصادی کشور¬ها، موفقیت در بخش صادرات می¬باشد.

در حال حاضر یکی ازراهبردهای مهم در رشد اقتصادی در کشور ما، توسعه صادرات غیرنفتی است. کاهش صادرات نفتی و جایگزینی صادرات غیرنفتی از اولویتهای بخش صادرات کشور است .

صادرات، نقطه آغاز برقراری ارتباطات فرامرزی است که عبارتست از: فروش تولیدات و خدمات به کشورهای دیگر برای کسب درآمد ارزی، برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی. نقش صادرات به کسب و افزایش درآمد ارزی محدود نمی¬شود، بلکه فراتر و مهمتر از آن صادرات از قوی¬ترین اهرم اجرای استراتژی رشد و توسعه اقتصادی محسوب می¬شود (میرزائیان،1387 : 1).

تجارت خارجی4و در راس آن صادرات اهمیت ویژه¬ای برای کشورهای در حال توسعه دارد، صادرات و توجه به این مقوله پیامدهایی مانند 1- رعایت الزامات صنعتی شدن 2- رعایت استانداردهای تولید 3- رهایی از محدودیتهای بازارهای داخلی 4- استفاده از انواع استراتژیهای بازار و گسترش و حفظ بازار و مشتری 5- بهره وری از طریق صرفه¬جویی به واسطه مزیتهای نسبی5 در تولیدات 6 – استفاده کامل از ظرفیتهای فنی و انسانی را در بردارد (عبدی و تبادلی، 1388: 2).

 

 

دانلود فایل

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان کرمان (واقع در استان کرمان)

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان کرمان (واقع در استان کرمان)

توضیحات:
– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم  ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و …) استفاده می شود.
– اندازه سلول ها: 0.00083333333, 0.00083333333

 

                 

دانلود فایل

آشنایی با طبیعت، اماکن فرهنگی و تفریجی، موقعيت جغرافيايي و تقسيمات سياسي استان مازندران

آشنایی با طبیعت، اماکن فرهنگی و تفریجی، موقعيت جغرافيايي و تقسيمات سياسي استان مازندران

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:  56

 

 

 

استان مازندران با حدود 24 هزار كيلومتر مربع مساحت بين 47 دقيقه تا 38 درجه و 5 دقيقه عرض شمالي و 50 درجه و 34 دقيقه تا 56 درجه و 14 دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار گرفته ايت. درياي مازندران در شمال، استان تهران و سمنان در جنوب و استان هاي گيلان و گلستان به ترتيب در غرب و شرق آن قرار گرفته است. بر اساس آخرين تقسيمات كشوري سال 1375 و با توجه به تفكيك استان گلستان از استان مازندران، اين استان در حال حاضر 14 شهرستان، 38 شهر، 34 بخش و 100 دهستان دارد. شهرستان هاي اين استان عبارتند از: آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، تنكابن، ساري، سواد كوه، قائم شهر، رامسر، محمودآباد، نكا، نور، نوشهر و چالوس.

 

جغرافياي طبيعي و اقليم استان

موقعيت و وضعيت طبيعي استان مازندران نشانگر دو ناحيه عمده جلگه هاي ساحلي و كوهستاني البرز است. امتداد و جهت رشته كوه هاي البرز به صورت ديواري مرتفع و طولاني، نوار ساحلي و جلگه هاي كناره اي درياي مازندران را محصور كرده است. در سراسر استان مازندارن، شيب زمين از ارتفاعات به سوي جلگه و به سمت درياي خزر كاهش مي يابد. در محل تلاقي جلگه و كوهپايه‌هاي شمالي البرز، به علت شدت فرسايش و تراكم آبرفت، قسمتي از ناهمواري هاي قديمي با رسوبات جديدتر پوشيده شده و در بعضي نقاط به صورت تپه درآمده است. تحت تأثير نسيم دريا و بادهاي محلي، در جلگه هاي سواحل جنوبي و شرقي درياي خزر، تپه هاي ماسه اي ساحلي تشكيل شده و سدي طبيعي و كم ارتفاع بين دريا و جلگه پديد آورده اند. همچنين در قسمت شرقي جلگه مازندران رسوباتي ضخيم به صورت تپه ماهوره هاي نسبتا مرتفع وجود دارد كه حداكثر گسترش غربي آنها تا شهرهاي بهشهر و نكا محدود مي‌شود.

طبيعت استان مازندران تحت تأثير عرض جغرافيايي، ارتفاعات البرز، ارتفاع از سطح دريا، دوري و نزديكي به دريا، وزش بادهاي محلي و ناحيه اي، جا به جايي توده هاي هواي شمالي و غربي و حتي پوشش متراكم جنگلي قرار دارد. به همين جهت و با وجود وسعت اندك، (و بر خلاف تصور عموم كه آب و هواي آن را يكسره معتدل مي دانند)، اين ناحيه از تنوع آب و هوايي ويژه اي برخوردار است. دو جريان بزرگ نقش تعيين كننده اي در آب و هواي استان ايفا مي كند:

يكي جريان هوايي شمال و شمال شرقي كه از سيبري و قطب شمال به سوي

جنوب و جنوب غربي پيش روي مي كند و موجب سردي هوا، يخ بندان و ريزش برف و باران مي شود. اين توده هوا در تابستان به سوي شمال رانده مي‌شود و تأثير چنداني در آب و هواي مازندران ندارد. ديگري جريان وزش بادهاي غربي است كه در زمستان از اقيانوس اطلس، درياي مديترانه و درياي سياه عبور مي كند و پس از ورود به ايران، بارندگي هاي شديد و مداوم را باعث مي شود. در ماه هاي تابستان قدرت باران زايي اين بادها كاهش مي يابد و فقط رطوبت و هواي شرجي را افزايش مي دهد و شرايط زيستي نامناسبي را پديد مي‌آورد. علاوه بر باد و جا به جايي توده هاي اصلي هوا، بادهاي محلي ديگري نيز مانند باد سورترك(شاخه اي از سيبري در زمستان)، باد خوش آباد دره نور، باد اورزروا (باد سرد زمستان از شرق به غرب) باد گيل وا(از مازندارن به گيلان) و باد سام(بادي در بهار و تابستان از جنوب به شمال) وجود دارد كه به طور محلي و فصلي در شرايط آب و هوايي استان مازندران مؤثر واقع مي شوند. آب و هواي استان مازندران با توجه به دما و بارش، به چند نوع تقسيم مي شوند كه عبارتند از:

آب و هواي معتدل خزري: جلگه هاي غربي و مركزي استان تا كوه پايه هاي شمالي البرز و امتداد آن در نوار باريكي به سوي شرق، كه از شمال به مسير اصلي گرگان رود محدود مي شود، آب و هواي معتدل خزري دارد. اين نواحي به علت نزديكي به درياي خزر از يك طرف و ديواره كوهستاني البرز و فاصله اندك كوه و دريا از طرف ديگر، دماي معتدلي دارد كه دامنه گرماي آن محدود است. تابستان هاي گرم و مرطوب و زمستان هاي معتدل و مرطوب از ويژگي هاي عمده اين نوع آب و هوا است و لذا آب و هواي بخش هايي از اين ناحيه، مشابه آب و هواي معتدل مديترانه است.

آب و هواي معتدل كوهستاني: با افزايش تدريجي ارتفاع اراضي جلگه اي به سوي ارتفاعات البرز و دوري از درياي خزر، در نواري به ارتفاع تقريبا 1500 تا 3000 متر، شرايط آب و هواب معتدل كوهستاني شكل مي گيرد. به طوري كه زمستان هاي سرد، طولاني و يخ بندان دارد و تابستان هاي آن معتدل و كوتاه است. از ويژگيهاي اصلي اين محدوده، كاهش ميزان بارندگي سالانه و دماي هوا و افزايش ريزش برف است، كه در نتيجه قسمتي از ريزش هاي جوي اين نواحي به صورت برف تا اوايل دوره گرم در سطح زمين انباشته مي شود.

آب و هواي سرد كوهستاني: در قلل كوهستان هاي مرتفع دامنه شمالي البرز و در ارتفاع بالاي 3000 متر، دماي هوا به شدت پايين مي آيد و يخ بندان هاي طولاني ايجاد مي شود و لذا اين نواحي زمستان هايي سرد و طولاني و تابستان هايي كوتاه و خنك دارد. ريزش هاي جوي اين نواحي غالبا به صورت برف است كه در دوره سرما روي هم انباشته مي شود و تا اواسط دوره گرما نيز دوام مي آورد، به همين دليل در قلل مرتفع منفرد مانند علم كوه، تخت سليمان، دماوند، شاوار و پير گردكوه شرايط تشكيل يخچال ها و انباشت دايمي برف فراهم است، به طوري كه حتي در گرم ترين ماه هاي تابستان نيز ذخاير برف و يخ اين نقاط باقي مي ماند.

 

     

دانلود فایل

دانلود شیپ فایل روستاهای استان فارس

دانلود شیپ فایل روستاهای استان فارس

توضیحات:

این شیپ فایل، روستاهای
استان فارس
را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان، از
دستور
clip در GIS استفاده کنید.


مشخصات سیستم
تصویر
:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum: D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

 

                     

دانلود فایل

تحقیق در مورد جغرافیای استان خراسان رضوی

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 21 صفحه  قسمتی از متن .doc :    جغرافیای استان خراسان رضوی جغرافياي طبيعي استان خراسان با مساحتی معادل 313335 کیلومتر مربع ، وسیعترین استان کشور است . این استان از شمال و شمال شرقی به جمهوری ترکمنستان ، از شرق به کشور افغانستان و از جنوب به استان سیستان و بلوچستان ، از غرب و شمال غربی به استان های یزد، اصفهان ، سمنان و گلستان محدود میشود . استان خراسان بین عرض جغرافیایی 30 درجه و 21 دقیقه تا 38 درجه و 17 دقیقه و طول جغرافیایی 55 درجه و 28 دقیقه تا 61 درجه و 20 دقیقه قرار گرفته است . بر اساس اخرین تقسیمات کشوری ، استان خراسان دارای 23 شهرستان ، 54 شهر ، 74 بخش ، 222 دهستان و 7996 ابادی دارای سکنه است . شهرستانهای استان عبارتنداز :اسفراین ، برداسکن ، تایباد ، تربت حیدریه ، چناران ، خواف ، درگز ، سبزوار ، سرخس ، شیروان ، فردوس ، فریمان ، قوچان ، کاشمر ، گناباد ، مشهد ، نهبندان و نیشابور . استان خراسان از نظر موقعیت طبیعی به دو قسمت شمالی و جنوب …

شیپ فایل جاده های ارتباطی استان قزوین

شیپ فایل جاده های ارتباطی استان قزوین

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;}

 

                 

دانلود فایل

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان درگز (واقع در استان خراسان رضوی)

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان درگز (واقع در استان خراسان رضوی)

توضیحات:
– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم  ترین نقشه های
پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم
دما، سایه روشن و …) استفاده می شود.
– اندازه سلول ها: 0.00083333333, 0.00083333333

 

                 

دانلود فایل

پاورپوینت معماری موزه آب استان خوزستان

پاورپوینت معماری موزه آب استان خوزستان

دانلود  
در مورد معماری موزه آب استان خوزستان

دارای 32 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 32 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

 سایت جزیره آب  مساحت : 113760 مترمربعموقعیت : در حد فاصل پل های معلق و سیاه اهواز

طرح نهایی سایت جزیره آب اهواز 

کاربری های طرح :

1- اطلاعات ورودی جزیره
2- دریاچه قایقرانی شمال جزیره
3- ساختمان کرایه دوچرخه
4-باغ پرندگان شامل 15 زیستگاه
5- پیست اسکیت
6-سایت بازی های کامپیوتری
7- اسکله تفریحی شرق جزیره
8- آمفی تئاتر روباز
9- آکواریوم
10- رستوران و فود کرت
11- کلوپ ماهیگیری
12- موزه آب
13- پارک سازه های آبی نو
14- مسیر های دوچرخه سوار و پیاده سوار به صورت مجزا
15- سرویس های بهداشتی

موزه آب استان مساحت : 5952 مترمربع تعداد طبقات : دو طبقه اسکلت سازه : سازه بتنی با سقف پیش تنیده پس کشیده فونداسیون : پی رادیه متکی بر 178 شمع بتنی
فضاهاي پيش بيني شده در ساختمان موزه آب :

1- گالري ها و فضاهاي آزمايشگاهي
2- آمفي تئاتر
3- سايت كامپيوتر
4- سالن هاي نمايش فيلم
5- كتابخانه و مركز اطلاع رساني
6- كافي شاپ
7-سایت اداری

 

                   

دانلود فایل

نقشه ی زمین شناسی شهرستان فارسان

نقشه ی زمین شناسی شهرستان فارسان

شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان فارسان (واقع در
استان چهارمحال و بختیاری)

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

 

               

دانلود فایل

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان مهاباد (واقع در استان آذربایجان غربی)

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان مهاباد (واقع در استان آذربایجان غربی)

توضیحات:
نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد:
شمال
(0-22.5 درجه)، شمال شرقی (22.5 – 67.5)، شرقی (67.5-112.5)، جنوب شرقی
(112.5-157.5)، جنوب (157.5 – 202.5)، جنوب غرب (202.5-247.5)، غرب
(247.5-292.5)، شمال غرب (292.5-337.5)، شمال (337.5-360).

 

                   

دانلود فایل

پاورپوینت رتبه بندي ايمني بيمار در بيمارستانهاي استان همدان

پاورپوینت رتبه بندي ايمني بيمار در بيمارستانهاي استان همدان

دانلود   درباره رتبه بندي ايمني بيمار در بيمارستانهاي استان همدان
دارای 25 اسلاید و با فرمت pptx و
قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 25 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

مقدمه
امروزه ايمني و كيفيت به عنوان ابعاد حياتي پوشش خدمات سلامت شناخته مي شوند. از سال 2004 كه برنامه ايمني بيمار سازمان بهداشت جهاني راه اندازي شد تاكنون 140 كشور براي غلبه بر چالش خدمات غير ايمن تلاش مي كنند.

برآوردها نشان مي دهد كه در كشورهاي توسعه يافته، 10% بيماران هنگام دريافت خدمات بستري در بيمارستان دچار آسيب مي شوند. اين آسيب ها ناشي از مجموعه اي از خطاها و رويدادهاي ناخواسته است.

لازمه ارائه خدمات جراحي ايمن، داشتن رويكرد كار تيمي است
هر ساله حدود 234 ميليون عمل جراحي در سطح جهان انجام مي شود. مراقبتهاي جراحي مستعد خطاها و آسيب هاي زيادي هستند. سبك خطاهاي مربوط به عمل جراحي از بار بيماريهاي بسيار زياد است در حالي كه حدود 50% اين خطاها قابل پيشگيري است.

 

           

دانلود فایل

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان حاجی آباد (واقع در استان هرمزگان)

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان حاجی آباد (واقع در استان هرمزگان)

توضیحات:
– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم  ترین نقشه های
پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم
دما، سایه روشن و …) استفاده می شود.
– اندازه سلول ها: 0.00083333333, 0.00083333333

 

                 

دانلود فایل

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بندرعباس (واقع در استان هرمزگان)

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بندرعباس (واقع در استان هرمزگان)

توضیحات:
– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم  ترین نقشه های
پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم
دما، سایه روشن و …) استفاده می شود.
– اندازه سلول ها: 0.00083333333, 0.00083333333

 

                 

دانلود فایل

نقشه ی زمین شناسی استان اصفهان

نقشه ی زمین شناسی استان اصفهان

توضیحات:
این فایل شامل سازندهای زمین شناسی کل استان به صورت شیپ فایل می باشد و در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد. برای تهیه ی نقشه ی زمین شناسی محدوده مورد نظرتان، با داشتن لایه ی مرز آن و با استفاده از دستور clip در نرم افزار فوق می توانید به راحتی نقشه ی مورد نظر را برش بزنید.

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

 

                 

دانلود فایل

تحقیق در مورد استان سمنان

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 2 صفحه  قسمتی از متن .doc :    استان سمنان مجموعه فعاليت هاي بخش اسكان و اقامت گردشگران نوروزي در استان سمنان اسكان مسافرين در 16 مركز اقامتي استان شامل هتل، مهمانسرا و مهمانپذير در سطح استان اسكان مسافرين در بيش از 170 چادر و كانكس سازمان جمعيت هلال احمر در سطح استان اسكان مسافرين در 173 باب مدرسه و 1151 كلاس درس سازمان آموزش و پرورش همكاري با شهرداري سمنان جهت در نظر گرفتن 36 سوئيت ورودي شهر سمنان به اسكان مسافرين مجموعه فعاليت هاي کميته اطلاع رساني و تبليغات استاني برپايي كارگاه آموزشي با همكاري سازمان جمعيت هلال احمر استان جهت آموزش راهنمايان مستقر در پايگاه‌هاي اطلاع رساني دو سازمان چاپ و توزيع معرفي آثار تاريخي، طبيعي، مردم شناسي، روستاهاي هدف گردشگري، صنايع دستي و… در قالب 56 موضوع و در تيراژ 350 هزار نسخه چاپ و توزيع نقشه هاي گردشگري شهرهاي سمنان، دامغان، شاهرود و گرمسار در تيراژ 40 هزار نسخه چاپ بنر و پرچم هاي اطلاع رساني و خ …

مطالعات شناخت استان و شهر قزوین

مطالعات شناخت استان و شهر قزوین

توضیحات:
فصل 4 تحقیقی با عنوان شناخت عرصه پژوهش (مطالعات شناخت استان و شهر قزوین)، در قالب فایل word و در حجم 25 صفحه، همراه با فایل پاورپوینت حاوی تصاویر و نقشه های مربوطه.

این فایل حاوی شناخت کامل قزوین جهت ارائه در پایان نامه (شناخت استان قزوین و شهر قزوین) است که مطالب عنوان شده در استان شامل: خصوصیات جغرافیایی، اقلیمی(بارندگی، درجه حرارت، رطوبت، باد، پوشش گیاهی، منابع آب)، توپوگرافی، خصوصیات جمعیتی، زبان، نژاد، مذهب، خصوصیات اقتصادی و مطالب بیان شده در شهر شامل: خصوصیات جغرافیایی، اقلیمی(بارندگی، درجه حرارت، یخبندان، ساعات آفتابی)، توپوگرافی، خصوصیات جمعیتی، خصوصیات اقتصادی، خصوصیات کالبدی(نقشه منطقه بندی و ناحیه بندی، کاربری، دسترسی، کیفیت ابنیه،طبقات) می باشد.این مبحث در 25 ص گردآوری شده است و تمامی مطالب و نقشه ها دارای رفرنس، شماره گذاری و عنوان منطبق بر اصول پایان نامه نویسی می باشد. لازم به ذکر است که مشخصات نقشه ها به طور کامل در تصویر مربوطه درج شده استو جای مشخصات دانشگاه، دانشجو و استاد برای کاربر گرامی مشخص شده است و در نهایت برای جلوگیری از هر گونه مشکل در ارائه نقشه ها فایل پاور پوینت ان قرار داه شده است و همینطور تنظیمات لازم برای جلوگیری از به هم ریختگی محتوای فایل اعمال شده است. فایل PDF همین فایل نیز موجود می باشد. امیدواریم راضی باشید.

 

دانلود فایل