گزارش کارآموزی کامپیوتر در اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری استان گلستان

گزارش کارآموزی کامپیوتر در اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری استان گلستان

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   90

مقدمه

 

 مفهوم گردشگری وتوسعه مراکز تفریحی ،در واقع تشویق مردم به استفاده از مراکز دیدنی، تاریخی ، طبیعی و….است. بدون تردید مهمترین منفعت گردشگری یا صنعت توریسم که از نیم قرن گذشته رشد چشمگیری در دنیاداشته ،منفعت اقتصادی است که مبلغ قابل توجهی از درآمد برخی کشورها ،ازاین راه به دست می آید. پولی که درگردشگری هزینه می شود از هزینه رفت وآمد ،تغذیه ،خرید هدایا وصنایع دستی ، دیدن مراکزمختلف تفریحی و…. تنها عاید دریافت کنندگان آن نمی شود بلکه قسمتی از این درآمد جهت تامین هزینه ها ومواد اولیه صرف می شود وبه عبارتی بیشتر تولیدکنندگان مشاغل به نحوی از این گردش پولی بهره مند می شوند ونیز با خرید صنایع دستی منطقه ویا اشیاء یادبود ، عامل شناساندن منطقه وآثار آن به دیگران می گردند. علاوه بر آن سبب ایجاد اشتغال در جامعه شده واز روند  مهاجرت روستاییان به منا طق شهری جلوگیری می کنند.گردشگری وسیرو سیاحت ،خستگی حاصل از فعالیت های مستمرانسا نی را مرتفع ساخته وشادما نی ونشاط را به انسان برمیگرداند .هرانسانی پس از یک سلسله فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی ویا سیاسی و….. ناگریز است برای آرامش روانی خود،اوقات آسایش را برای خود برنامه ریزی  کند. طبیعی است مهم ترین بخش این اوقات آسایش ،هنگامی است که انسان به گردش وسیر وسیاحت می پردازد .به خصوص دیدن آثارطبیعی وتاریخی که هم یادآور کیفیت خلقت طبیعت و هم بازگو کننده تاریخ پرفراز ونشیب این مرزوبوم است .آثاری که با تماشای آنها میتوان به عظمت فرهنگ ،زبان ،توانمندی ،هنر،صنایع دستی ،معماری و…. نیاکان خود پی برد .ازتأثیرات دیگر گردشگری ،توسعه فرهنگی وافزایش دانش عمومی است وسبب آشنایی بیشتر مردم با آثار طبیعی وتاریخی منطقه وسایر نقاط کشور خواهد شد.

 

 

 

 

                                                        فهرست مطالب

 

  عنوان                               صفحه                                                                    

 

    فصل اول : آشنایی کلی با مکان کارآموزی      

تاریخچه اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری استان گلستان                                                               9 

نمودار سازمانی اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری استان                                                                 10

وظایف اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری ا ستان                                                                               13

فرآیند کاری تأ سیسات میراث فرهنگی وگردشگری                                                                              16

نوع محصولات تولیدی                                                                                                                                 32

شرح مختصری از فرآیند خدماتی اداره                                                                                                    35 

                                                                              

فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کار آموز

موقعیت رشته کامپیوتر ( نرم افزار ) در اداره                                                                                             42

                شرح خلاصه ای درباره بخشی که کار آموزی خود را گذ را نده ام           

                شرح مسئولیت بخش معاونت گردشگری وامور فرهنگی                                                                         43

شرح وظایف واحد کامپیوتر                                                                                                                          44

فعالیتهای انجام شده در دوره کارآموزی

آشنایی مختصر با برنامه PHOTOSHOP                                                                                                    47

آشنایی مختصر با برنامه COREL DRAW                                                                                                  49

تایپ نامه های اداری                                                                                                                                      50

امورجاری در دست اقدام                                                                                                                               51

 برنامه های آینده                                                                                                                                           66

تکنیک های مورداستفاده توسط رشته کامپیوتر(نرم افزار)دراداره                                 67

                             

         فصل سوم: آزمون آموخته ها ونتایج وپیشنهادات

گزارش پیشرفت کارآموزی (1)                                                                                                                    69

گزارش پیشرفت کارآموزی(2)                                                                                                                     70

گزارش پیشرفت کارآموزی (3)                                                                                                                   71

فرم پایان دوره کارآموزی                                                                                                                            72

 

 

 

دانلود فایل

پایان نامه اندازه گیری کارایی مصرف انرژی شرکت های ریخته گری استان اصفهان با استفاده از مدل ترکیبی AH

توضیحات:


پروژه
و پایان نامه اندازه گیری کارایی مصرف انرژی
شرکت های ریخته گری استان اصفهان با استفاده از مدل ترکیبی
AHP فازی و تحلیل پوششی داده ها در قالب اصول روش تحقیق در
100 صفحه در قالب
word و قابل ویرایش همراه با جزئیات
کامل
 

           

متن:

محدودیت انرژی یکی از چالش­های فراروی بشر است به طوری که
افزایش عملکرد بدون در نظر گرفتن انرژی مصرفی تقریباً بی معنی به نظر می­رسد
با توجه به ارزش کاربردی صنعت
ریخته­گری و بالا بودن میزان انرژی مصرفی آن، و از آنجایی که قیمت تمام شده
محصولات این صنایع به مقدار انرژی مصرفی و هزینه عملیات بستگی دارد، در این پایان­نامه
عوامل مؤثری که نقش عمده­ای در مصرف انرژی و تولید دارند را شناسایی کرده و سپس به
وسیله تکنیک
FAHP وزن­های شاخص­های مهم شناسایی گردید و با ارائه یک مدل تصمیم­گیری
از تکنیک تحلیل پوششی داده­ها
DEA، 35 شرکت رتبه­بندی
شد که با نتایج حاصل جهت ارتقاء نقاط ضعف شرکت­های ناکارآمد پیشنهادهایی ارائه شده
است.

 

 

 

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 1

1-2 سابقه تحقیق 2

1-3 معرفی روش تحقیق 3

1-4 بیان مسئله   4

1-5 اهمیت و ضرورت تحقیق 4

1-6 اهداف تحقیق 4

1-7 فرضیات 5

1-8 مراجع استفاده کننده از
نتیجه پایان­نامه 5

فصل دوم: مروری بر ادبیات
تحقیق

2-1 مقدمه 6

2-2 مدل DEA 7

2-2-1
تحلیل پوششی داده­ها(
DEA 7

2-2-2 نگاهی جامع بر تحلیل
پوششی داده­ها(
DEA 9

2-2-2-1 ویژگی­های مدل DEA 11

2-2-2-2
کارایی فنی و تخصصی 12

2-2-2-3
قابلیت­های کاربردی روش
DEA 13

2-2-2-4 معایب روش DEA 14

2-2-2-5 تشریح مختصری بر مدل­های
روش تحلیل پوششی داده­ها  14

2-3 روش استخراج و تحیل داده­ها
18

2-3-1 روش­های پارامتری و
ناپارامتری تشخیص تابع تولید 18

2-3-2 مجموعه مرجع 18

2-3-3 تناسب بین تعداد
پارامتر های مدل
DEA و تعداد واحد های تصمیم­گیرنده 20

2-3-4 مدل برنامه­ریزی کسری 21

2-3-5 مدل اصلاح شده CCR ورودی محور 21

2-3-6 رتبه­بندی واحدها 21

2-4 تصمیم­گیری چند معیاره
فازی(
AHP 21

2-4-1 روش میانگین هندسی
بوکلی 22

2-4-2 روش بسط توسعه یافته
چانگ 23

2-4-2-1 ایرادهای روش بسط یافته
چانگ 24

2-4-3 الگوی بهبودیافته AHP فازی 25

2-4-4 روش تحلیل سلسله­مراتبی
دلفی فازی(
FDAHP 25

2-4-4-1 روش دلفی فازی 26

2-4-4-2 روش تحلیل سلسله­مراتبی
دلفی فازی 28

2-5 مدل تلفیقیAHP  و DEA 30

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه 32

3-2 روش تحقیق 32

3-3 روش جمع­آوری اطلاعات 32

3-4 جامعه آماری تحقیق 33

3-5 استخراج و تشریح معیارها 33

3-5-1 اثر عوامل مربوط به
نیروی انسانی 33

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1 مقدمه    36

4-2 دسته­بندی  37                                                                 
                              

4-3 ساختار سلسله مراتبی جهت
مشخص شدن وزن معیارهای اصلی هر واحد 55                                   

4-4 مراحل روش سلسله مراتبی   56                                                                                    

4-5 محاسبات و رتبه­بندی
کارای به روش
DEA 69                                    

4-4-1 استفاده از مدل DEA جهت ارزیابی عملکرد واحد­ها  70

4-4-2 معرفی نرم­افزار 70

4-4-3 نتایج محاسبات DEA 71

 نمایش مازاد ورودی­ها  734-4-4

4-4-5 نمایش بهره­وری واحدها 74

4-4-6 نمایش نسبت ورودی واحد­های
مختلف در شرایط موجود 75

4-4-7 نمایش واحدهای مرجع و
فهرست ضرایب قیمت­های سایه 75

4-4-8 نمایش ضرایب واحدها در
حالت کارا 76

4-4-9 نمایش نسبت ورودی
واحدها بعد از کارایی 77

4-5 بررسی یکی از ایرادات
محاسبه بهره­وری به روش
 DEA 78

فصل پنجم: نتیجه­گیری
و پیشنهاد

5-1 مقدمه 80

5-2 نتیجه­گیری 81

 

                                   

 

                     

دانلود فایل

پروپوزال بررسي تأثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان

پروپوزال بررسي  تأثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان

 بررسي  تأثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان  دارای 39صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

عنوان پروپوزال: بررسي  تأثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان

تعداد صفحه: 39صفحه
فونت: B ZAR
فاصله سطرها: 1.15
منابع فارسی و لاتین: دارد
پرسشنامه و ضمائم: دارد
بندهای
پروپوزال: عنوان، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش
(هدف اصلی، اهداف جزئی)، فرضیه های پژوهش، تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف
مفهومی، تعریف عملیاتی)، روش تحقیق، طرح پژوهش، ابزار اندازه گیری، روش
تجزيه و تحليل داده ها و…

پروپوزال مدیریت دولتی منابع انسانی
عنوان: بررسي  تأثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان
بیان مسأله
وقتی واژه مسأله را بیان می کنیم لزومأ منظور این نیست که در جریان کارها مشکل جدی وجود دارد که باید بی درنگ بر طرف شود مسأله می تواند تنها وجود علاقه به یک موضوع باشد که یافتن پاسخهایی در بارۀ آن به بهتر شدن یک وضعیت کمک می کند و از این رو، شایسته است مسأله را هر گونه وضعیتی بدانیم که در آن،شکافی میان حالت موجود و حالت مطلوب وجود دارد. تعریف مسأله می تواند هم مسایل و مشکلات موجود در وضعیت جاری و هم تلاش برای دست یابی به حالات آرمانی سازمان را در بر گیرد(سکاران،1390،ص56).
ویرتز  و  بِیتسون   اظهار داشته اند، رضایت حاصل یک بخش شناختی و یک بخش عاطفی (احساسی ) از ارزیابی یک فرایند مصرف می باشد که هردوي آن ها در مدلسازي رفتار مصرف کننده در طراحی خدمات، با ارزش و ضروري است . همچنین الیور عقیده دارد؛ احساس به موازات قضاوت هاي شناختی متنوع در ایجاد رضایت نقش ایفا می نماید و براي درك فرایند مصرف مشتریان  ضرورت دارد  . بنابراین، بعضی شاخص هاي رضایت، بعد شناختی و بعضی دیگر طبیعت احساسی و تأثیرپذیر آن را نشان می دهند.  ولی در اکثر تحقیقات به عمل آمده، دیدگاه عاطفی یا احساسی پذیرفته شده است (وزيرزنجاني و همكاران،1389(. رضايت شغلي به برداشتي كه فرد از كار خود دارد اشاره مي كند.درباره رضايت شغلي نظريه هاي گوناگوني ارايه شده است. همچنين عوامل زمينه ساز و ايجاد كننده رضايت شغلي متنوع و متعددند كه مي توان آن ها را به جنبه هاي دروني شامل ويژگي هاي شخصيتي، احساسات عاطفي و حالت هاي هيجاني و جنبه هاي بيروني شامل شرايط و ويژگي هاي سازماني، اجتماعي و فرهنگي دسته بندي كرد(cherose,2006). از نظر شلي و همكاران (2003) رضايت شغلي نتيجه ادراك كاركنان از چگونگي برآورده شدن انتظارات مهم آن ها توسط شغل آن هاست. آن ها دو جنبه مهم براي رضايت شغلي در نظر گرفته اند: اول اينكه رضايت شغلي يك پاسخ احساسي به شرايط كار است و دوم اينكه رضايت شغلي را مي توان از طريق چگونگي دست يابي به اهداف يا برآورده شدن انتظارات تعيين كرد. زماني كه مي گوييم يك فرد رضايت شغلي بالايي دارد در حقيقت منظور ما اين است كه او به ميزان زيادي شغل خود را دوست داشته، احساسات مثبتي نسبت به آن دارد و از طريق آن توانسته است نيازهاي خود را ارضا كند(Appleton et al,1998؛Ford,2002).
. . .

 

       

دانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان زاهدان (واقع در استان سیستان و بلوچستان)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان زاهدان (واقع در استان سیستان و بلوچستان)

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

– نام شهرستان

– مرکز شهرستان

– مساحت شهرستان به کیلومتر

– محیط شهرستان به کیلومتر

– مساحت شهرستان به هکتار

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

 

               

دانلود فایل

نقشه ی زمین شناسی استان خراسان جنوبی

نقشه ی زمین شناسی استان خراسان جنوبی

توضیحات:
این فایل شامل سازندهای زمین شناسی کل استان به صورت
شیپ فایل می باشد و در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می
باشد. برای تهیه ی نقشه ی زمین شناسی محدوده مورد نظرتان، با داشتن لایه ی
مرز آن و با استفاده از دستور clip در نرم افزار فوق می توانید به راحتی
نقشه ی مورد نظر را برش بزنید.

 

                 

دانلود فایل

رابطه بین شایستگی های رهبری روسای شعب و اشتیاق شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان گیلان »

رابطه بین شایستگی های رهبری روسای شعب و اشتیاق شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان گیلان »

تحقیق حاضر با عنوان بررسی « رابطه بین شایستگی های رهبری روسای شعب و اشتیاق شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان گیلان » از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 87 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

دانلود فایل

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان فراشبند (واقع در استان فارس)

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان فراشبند (واقع در استان فارس)

توضیحات:
نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان فراشبند
– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم  ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و …) استفاده می شود.
– اندازه سلول ها: 0.00083333333, 0.00083333333

 

                 

دانلود فایل

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بستک (واقع در استان هرمزگان)

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بستک (واقع در استان هرمزگان)

توضیحات:
– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم  ترین نقشه های
پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم
دما، سایه روشن و …) استفاده می شود.
– اندازه سلول ها: 0.00083333333, 0.00083333333

 

                 

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت درس نهم استان چهارمحال بختیاری .

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


دانلود پاورپوینت درس نهم   استان چهارمحال بختیاری فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 14         با آب شدن برف کوه های استان چهار محال   شغل بیشتر مردم روستا های استان چهار محال بختیاری کشاورزی ، باغ داری ودامداری یعنی نگه داری گاو وگوسفند است . بختیاری رودهای زاینده رود وکارون پر آب می شوند .   …

بررسی تفکیکی آثار طبيعي و تاريخي شهرستان های استان کرمانشاه، مناسب برای تحقیق درس جغرافیا

بررسی تفکیکی آثار طبيعي و تاريخي شهرستان های استان کرمانشاه، مناسب برای تحقیق درس جغرافیا

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   33

 

 

ثلاث باباجني

اين شهرستان از شمال به شهرستان باوه و از جنوب به شهرستان هاي اسلام آباد غرب و سر پل ذهاب، از شرق به شهرستان جوانرود و از غرب به كشورعراق محدود مي شود. اين شهرستان داراي دو بخش به نام هاي مركزي و از گله، شش دهستان و 252 روستا و مركز آن شهر تازه آباد است. از مجموع جمعيت آن 75% اهل سنت و 25% درصد نيز اهل حق هستند.

مراكز ديدني

قلعه سنگي ميرآباد، قلعه سنگي ده شيخ، قبرستان تاريخي درنه، سراب مايشان، باغ صيدخان ازگله و زيارتگاه مير عبدالله.

شهرستان صحنه

شهر صحنه مركز اين شهرستان در 54 كيلومتري شمال شرقي كرمانشاه و در مسير اصلي كرمانشاه همدان قرار دارد. ارتفاع اين شهر از دريا 1380 متر مي‌باشد اين شهرستان از شمال به شهرستان سقز و از جنوب به شهرستان هريس و از شرق به شهرستان كنگاور و از غرب به شهر بيستون محدود مي شود. سابقه ي اين شهر به دوران پيش از اسلام مي رسد به طوري كه گودر دخمه هايي از دوره هخامنشي در اين شهر وجود دارد. از ديگر جاذبه هاي اين شهرستان مي توان به آبشار صحنه، منطقه ي زيباي دربند صحنه،گورستان شيرخان دينور، هفت چشمه، چشمه سراب و غار آوه را نام برد.

دخمه از دوران مادها:

گوردخمه ي بزرگ دربند از آثار تاريخي شهر صحنه است كه با نقش مستطيل شكل در دوره ي مادها ساخته شده است. از ويژگي هاي اين دخمه نقش تصوير و نماد آيين اهورامزدان يعني خورشيد بالدار بر سر در گور دخمه است.

شهرستان سنقر كليايي

شهر سنقر مركز شهرستان سنقر كليايي در 85 كيلومتري شمال شهر كرمانشاه واقع شده است. ارتفاع آن از سطح دريا 1700 متر مي‌باشد. اين شهرستان از شمال به شهرستان قروه، از جنوب به شهرستان صحنه از شرق به اسدآباد و از غرب به شهرستان كامياران محدود مي شود. واژه سنقر به معني مرغي شكاري از سنقار (نوعي پرنده) گرفته شده است. قديمي ترين متني كه نام سنقر بدين صورت آمده در تاريخ سلاجقه است. در دوره ي سلاجقه امراي سنقر به نام (آق سنقر) معروف بوده اند. در زمان شاه عباس صفوي فرماندار سنقر عشانيان را از مرز بيرون راند. در دوره ي افشاريه و زنديه سران ايل كليايي كه خود را از اعقاب صفي خان از خان هاي دوره ي صفوي مي دانند حكومت سنقر منسوب شده اند. نام قسمت كردنشين اين ناحيه از اسم ايل كليايي مأخوذ و به كليايي معروف شده است. چون دو قسمت سنقر و كليايي اين شهرستان را تشكيل داده اند اين شهرستان سنقركليايي ناميده شد. از جاذبه هاي اين شهرستان مي توان به بقعه مالك، امام زاده احمد و سراب گزنمله اشاره كرد.

شهرستان هرسين:

شهر هرسين مركز شهرستان هرسين در 24 كيلومتري شرق كرمانشاه واقع شده است كه ارتفاع آن از سطح دريا 1570 متر مي‌باشد. اين شهر از شمال به شهرستان صحنه از جنوب به خرم آباد، از شرق به نهاوند و از غرب به شهرستان كرمانشاه محدود مي شود. حمدالله مستوفي از جمله مورخيني است كه از شهرستان هرسين ديدن كرده و به توصيف ويژگي هاي اين شهرستان و قلعه ي داخل آن مي پردازد. صاحب عالم آراي عباسي از شاه سلطان خدابنده و حاكم هرسين نام مي برد كه در زمره ي جلودران لشكر ايران در مقابل لشكر عثماني بوده است. در دوره ي قاجار نيابت اين محل با امين‌الرعايا و فرزندان او بوده است. از جاذبه هاي اين شهر مي توان به سراب هرسين، قلعه ي هرسين، صفحه تراشيده شده، حوض سنگي، طاق سنگي، قلعه سرماج، گور دخمه هاي اسحاق وند، تحت شيرين، گور دخمه شمس آباد، مجموعه ي مذهبي گره‌بان، و… اشاره كرد.

شهرستان كرمانشاه:

شهرستان كرمانشاه در مركز استان كرمانشاه ميباشد كه در فاصله ي 526 كيلومتري جنوب غربي تهران و در مسير راه اصلي تهران         خسروي واقع شده است. ارتفاع آن از سطح دريا 1410 متر است. اين شهرستان از شمال به استان كردستان، از شرق به شهرستان صحنه، از غرب به شهرستان اسلام آباد و از جنوب به شهرستان هرسين محدود مي شود. از آثار تاريخي و طبيعي شهرستان كرمانشاه مي توان به مجموعه ي تاريخي طاق بستان، پل كهنه ي كرمانشاه، تكيه ي معاون الملك، تكيه ي بيگلربيگي، مسجد جامع، مسجد عمادالدوله، گور دخمه سان رستم، كاروانسرا، پل ماهيدشت، سراب نيلوفر، سراب ياوري، تالاب هشيلان و… اشاره كرد.

 

طاق بستان

طاق بستان يا (طاق وستان) در سمت راست ورودي شهر كرمانشاه در شمال شرقي اين شهر مجموعه اي از سنگ نگاره ها و سنگ نبشت ههاي دوره ي ساساني است كه با فضاهاي مركبي از كوه، چشمه و آب به چشم اندازي دل انگيز بدل شده است. طبيعت اطراف طاق بستان در زمان ساسانيان بيشه زاري مناسب براي شكار سلاطين بوده است. پس از ورود به مدخل طاق بستان اولين سنگ نگاره به اردشير دوم مربوط است. اردشير بين اهورا مزدان و ميترا قرار گرفته است و روي خود را به سوي اهورامزدا برگردانده و با دست چپ حلقه مودت را از وي دريافت مي‌كند. زير پاي شاه و اهورا‌مزدا دشمن (اهريمن) بر زمين افكنده شده است. بعد از اين نقش طاق كوچكي قرار دارد كه پيكره شاپور دوم و پسرش شاپور سوم بر آن ديده مي شود. بالاي هر كدام از اين سنگ ها سطرهايي به خطر پهلوي ساساني صاحب نقش (شاپور) معرفي شده است. در سومين بخش از اين مجموعه مدخل طاق از بالا تا پايين سنگ نگاره زيبايي از نقش فرشتگان بالدار، نقش خسرو دوم كه از آناهيتا و اهورامزدان تاج ستاني مي‌كند و در زير اين نقوش نقش خسروپرويز سوار بر اسب آورده است. در كل اين آثار متعلق به اواخر عصر ساساني اند فرشته هاي سرد در طاق نماد پيروزي اند و صحنه هاي فوقاني در داخل طاق خسروپرويز (328        590م) مظهر آناهيتا و اهورامزدا است. نقش رنگي در سال 1237 هـ ق به دستور محمدعلي فرزند فتحعليشاه ايجاد شده است.

تكيه بيگربيگي

در بافت قديم شهر كرمانشاه و مقابل مسجد جامع اين شهر قرار دارد. در سال 1309 هـ ق بناي اين تكيه به همت مرحوم عبدالله خان فراش باشي ملقب به بيگلر بيگي شروع و عمليات ساختماني آن در سال 1315 هـ ق به اتمام رسيد تكيه در سال 1381 خريداري و مرمت آن جهت تبديل به موزه ي خط و كتابت استان كرمانشاه از سال 1382 آغاز و در ارديبهشت 1383 به مناسبت بزرگداشت ميراث فرهنگي و روز جهاني موزه به پايان رسيد. در اين موزه از آثار خوشنويساني چون: كلهر ميرعماد و آيت الله نجومي و… عكس هاي صدسال اخير تاريخ كرمانشاه به نمايش گذاشته شده است. اين تكيه داراي سه ورودي است ورودي اصلي آن جبهه ي جنوب شرقي آن است كه در سر در آن به وسيله ي مقرنس هاي گچي، گچبري هاي تزئين شده، همچنين در دو طرف طاق نما ديده مي شود. طاق نماي رديف پايين مانند سردر ورودي با مقرنس هاي گچي و گچبري هاي زيبا تزئين شده است. اما طاق نماهاي رديف فوقاني با پيكرهاي گچي از شخصيت هاي دوره قاجاريه زينت يافته است.

   

دانلود فایل

بررسی مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران

بررسی مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران

  کامل مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران با استاندارد بین المللی شماره 41
دارای 133 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل: word و قابل ویرایش
تعداد صفحات
: 133 صفحه
آماده:
برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران با استاندارد بین المللی شماره 41
چكيده:    1
مقدمه:    3
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه    5
2-1 تاریخچه مطالعاتی    5
3-1بیان مسئله    7
4-1اهداف تحقیق و ضرورت آن    7
5-1چهار چوب نظری تحقیق    8
6-1فرضيات تحقیق    8
7-1 حدود مطالعاتی    9
8-1تعریف واژه ها و اصطلاحات    9
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه    13
2-2- رهنمودهاي مالي ارائه شده در ارتباط با ارزشگذاري گاو و شير در سراسر دنيا    14
1-2-2 ايالات متحده آمريكا    14
1-1-2-2 موارد عدول از GAAP    17
2-1-2-2 دام هاي مادر توليد مثلي كه در خود واحد پرورش داده شده اند:    18
3-1-2-2 مالياتهاي معوق    18
4-1-2-2 حسابداري موجودي بذر و دام    18
5-1-2-2 اقلام موجودي آماده فروش مجدد:    18
6-1-2-2 نحوه برخورد با اقلام موجودي (غير از دام توليد مثلي)    19
7-1-2-2 نحوه برخورد با دام توليد مثلي (داشتي) كه در دامداري يا مزرعه پرورش داده شده باشند:    21
8-1-2-2 روش هزينه يابي جذبي كامل:    23
9-1-2-2 نحوه برخورد با موجودي دامهاي توليد مثلي خريداري شده:    24
10-1-2-2 شناسائي درآمدـ فروش موجودي دامهاي توليد مثلي:    25
11-1-2-2 روشهاي ارزشگذاري:    25
2-2-2 اروپا    26
1-2-2-2 شبکه داده پردازی حسابدری کشاورزی یا دامداریها    27
2-2-2-2  متدولوژي حسابداري FADN:    29
3-2-2 كانادا    33
4-2-2 انگلستان    35
5-2-2 استراليا    35
6-2-2 نيوزلند    36
7-2-2 هنگ كنگ    38
8-2-2 آفريقاي جنوبي    38
3-2 بخش دوم – رهنمودهاي مالي ارائه شده در ارتباط با ارزشگذاري گاو وشير طبق استاندارد بين المللي شماره 41    41
4-2 بخش سوم – رهنمودهاي مالي ارائه شده در ارتباط با ارزشگذاري گاو و شير در ايران    44
1-4-2 شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي    45
2-4-2 بنياد مستضعفان:    48
1-2-4-2 نحوه محاسبات قيمت تمام شده توليدات دامداري:    50
2-2-4-2 بازيافت هزينه خوراك مصرفي از طريق كود توليدي دامداري    56
3-4-2  بهاي تمام شده در گاوداريهاي خصوصي    57
1-3-4-2 نحوه تفكيك و نگهداري دامها:    58
2-3-4-2  طبقه بندي دامها در صورتهاي مالي    60
3-3-4-2 نحوه تخصيص هزينه استهلاك دامهاي شيري    61
4-3-4-2 نحوه محاسبه بهاي تمام شده جنين    61
5-3-4-2 نحوه برخورد با گوساله هاي مرده زا (پس از 5/6 ماهگي)    61
6-3-4-2 وجوه افتراق و اشتراك با استاندارد بين المللي شماره41    64
5-2 سوابق تحقیق و سيستمهاي پيشنهادي    67
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه    72
2-3 روش تحقیق    73
3-3 جامعه آماري    73
4-3 نمونه آماري    74
5-3 آزمون كفايت تعداد پاسخ دهندگان    76
6-3 متدولوژي تحقيق:    76
7-3 روش آماري    77
8-3 روش جمع اواری اطلاعات    78
9-3مدل تحلیلی تحقیق    79
10-3 روایی و پایایی پیاین نامه    79
1-10-3 قابليت اعتبار (روائي)    79
2-10-3 قابليت اطمينان (پايايي)    81
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏    83
2-4 يافته هاي تحقيق كتابخانه اي    83
3-4 تجزيه و تحليل نتايج تحقيق ميداني    84
4-4 آزمون فرضيات    86
1-4-4 آزمون فرضيه اول: بازار استان تهران يك بازار فعال است.    86
1-1-4-4 فرضيه فرعي اول:    86
2-1-4-4 فرضيه فرعي دوم:    87
2-4-4 آزمون فرضيه دوم:    88
3-4-4  آزمون فرضيه سوم:    89
4-4-4  آزمون فرضيه چهارم:    90
5-4-4  آزمون فرضيه پنجم:    91
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه    94
2-5 نتايج حاصل از تحقیق:    94
3-5 پيشنهادات:    96
4-5 محدوديتهاي تحقيق:    96
پیوست ها
پیوست الف) پرسشنامه    100
پیوست ب) جداول و نتایج آماری    103
منابع و ماخذ
منابع فارسي:    117
منابع لاتین:    118
چکیده لاتین    120

جدول1ـ2: روش ارزشگذاري گاو و شير در ايالت متحده آمريكا طبق پيشنهادات FFSC    26
جدول 2-2 تقسیم بندی كميته  در مورد دارائيهاي مولد    34
جدول 3-2 روش ارزش گذاري گاو و شير در ساير كشورهاي دنيا    40
جدول 4-2 انواع داراييهاي زيستي    43
جدول 5-2 نحوه برخورد حسابداري با گاو شير    65
جدول 1-3  تعداد واحدهاي داراي سيستم حسابداري موجود در هر شهرستان    74
جدول 2-3 تعداد واحدهاي پاسخگو در هر شهرستان    75
         
چكيده:
 هدف تحقيق حاضر، بررسي رويه هاي حسابداري دامپروري پيشنهاد شده در استاندارد بين المللي شماره 41  و سيستمهاي هزينه يابي گاو و شير در ايران در بخش هاي دولتي و خصوصي مي باشد. نهايتاً ميزان تطابق رويه هاي پيشنهاد شده در استاندارد بين المللي 41 با سيستمهاي موجود در ايران مورد بررسي قرار گرفته است.
 به اين ترتيب بخش كتابخانه اي پژوهش حاضر با صلاحديد اساتيد محترم راهنما و مشاور و با استفاده از متون و ادبيات حسابداري استخراج گرديد و مبناي طراحي سئوالات پرسشنامه به عنوان ابزار سنجش تحقيق قرار گرفت. در بخش ميداني تحقيق، اطلاعات لازم براي تحقق بخشيدن به اهداف تحقيق با استفاده از پرسشنامه جمع آوري شد. جامعه آماري مورد بررسي شامل گاوداري هاي استان تهران بوده است.
اين تحقيق شامل پنج فرضيه مي باشد. فرضيه اول، فعال بودن بازار استان تهران را مورد بررسي قرار داده و به دو فرضيه فرعي قابل تقسيم است. فرضيه فرعي اول فعال بودن بازار شير استان تهران و فرضيه فرعي دوم فعال بودن باز گاو استان تهران را مطرح مي نمايد. نتايج فرضيه هاي فوق با استفاده از روش t-Test در سطح معني داري 05/0 انجام شده و نشان مي دهد كه اين فرضيه مورد پذيرش قرار مي گيرد.
فرضيه دوم در ارتباط با اين مسئله مطرح شده است كه اثر تغييرات در ارزش منصفانه بازار گاو و شير قادر است تغييرات در اين دارايي ها را به نحو مناسب تري نشان دهد. اين فرضيه نيز با روش t-Test در سطح معني داري 05/0 مورد آزمون قرار گرفته و پذيرفته شده است.
فرضيه سوم عدم امكان تعيين ارزش منصفانه را براي تعيين بهاي تمام شده شير و فرضيه چهارم امكان تعيين ارزش منصفانه را براي تعيين بهاي تمام شده گاو در استان تهران مطرح مي نمايد. اين فرضيه ها به همان روش و در سطح معني داري 05/0 مورد آزمون قرار گرفته و قبول شده اند.
 فرضيه پنجم در ارتباط با عدم پذيرش تغيير روش هزينه يابي گاو و شير و پيروي از روش پيشنهاد شده در استاندارد 41، توسط دامداري هاي استان تهران مي باشد. اين فرضيه نيز به روش t-Test در سطح معني داري 05/0 آزمون شده و مورد پذيرش قرار گرفته است.
در پايان نيز نظرات و پيشنهادات محقق درباره پژوهش حاضر، همراه با محدوديت هايي كه حين انجام تحقيق به وجود آمده اند عنوان شده است. 

مقدمه:
دامداري در ايران داراي سابقه طولاني است كه تا چند دهه قبل صرفاً براي رفع نياز خانوادگي مورد بهره برداري قرار مي گرفت و تنها مازاد نيازهاي شخصي به بازار عرضه مي شد. در آن زمان دامپروري به عنوان يك صنعت مطرح نبود و تا آن زمان ضرورتي هم براي نگهداري حساب و تعيين قيمت تمام شده دام و محصولات دامي و اطلاع از سود و زيان عمليات توليدي ضروري به نظر نمي رسيد. با افزايش جمعيت از يك سو و محدوديت منابع طبيعي لازم براي دامپروري به روش سنتي و پيشرفت تكنولوژي در توليد صنعتي دامپروري از سوي ديگر، سرمايه گذاري بخشهاي دولتي و خصوصي در جهت توسعه بخش دامپروري براي تامين نيازهاي جامعه اجتناب ناپذير شد.

. . .

 

   

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت درس دهم استان بوشهر .

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


دانلود پاورپوینت درس دهم استان بوشهر فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 25         مردم استان بوشهر علاوه بر ماهیگیری به مشاغل کشاورزی ،دامداری و ساختن کشتی نیز مشغول هستند . استان بوشهر بندرهای زیادی دارد که مهمترین بندرهای آن بندر بوشهر وبندر گناوه است . …

نقشه زمین شناسی شهرستان همدان

نقشه زمین شناسی شهرستان همدان

  شیپ فایل سازندهای   شهرستان همدان. (واقع در استان همدان)

این فایل در محیط نرم افزار GIS، قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

 

               

دانلود فایل

تحقیق درباره مروري بر وضعيت زيست محيطي و بهداشتي كوره هاي ذوب سرب سنتي با بهرگيري از روش هاي قديمي در استان قم

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 12   مروري بر وضعيت زيست محيطي و بهداشتي كوره هاي ذوب سرب سنتي با بهرگيري از روش هاي قديمي در استان قم اسفند 1391باسمه تعالي مروري بر وضعيت زيست محيطي كوره‌هاي ذوب سرب سنتي به روش‌هاي قديمي در استان قم وضعیت کلی : با وجود اینکه در استان چندین واحد ذوب سرب صنعتی در حال فعاليت بوده و با نصب سیستم های کنترل آلودگی و فیلتر مناسب نیاز استان را به صنعت مذکور بر طرف نموده اند برخی کوره های دستی با روشهاي قديمي و غیر مجاز در ابتدایی ترین شکل تولید فعاليت نموده و فاقد هر گونه سیستم مناسب کنترل آلودگی هستند. کارگران که عمدتا اتباع ساير كشورها (افاغنه) مي باشند كوچكترين آگاهي از خطرات بالقوه سمی بخارات سرب ندارند و بدون ابتدايي ترين لوازم ایمنی ماسك و… در كوره ها مشغول بکار هستند كه شديدا در معرض خطر مي باشند روش تولید در این کوره ها به این ترتیب است که ابتدا باطری های فرسوده خودروها در محل خرد شده و محتویات مایع اسیدی آنها که شدیدا موجب آلودگی آب و خاک می گردند به محیط تخلیه شده و سایر قط …

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بیجار (واقع در استان کردستان)

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بیجار (واقع در استان کردستان)

توضیحات:
نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان بیجار
– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم  ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و …) استفاده می شود.
– اندازه سلول ها: 0.00083333333, 0.00083333333

 

                 

دانلود فایل

بررسي مسئله سازگاري مهاجران جنگي خوزستاني مقيم استان فارس و ارائة راهكارها و پيشنهادات به منظ

بررسي مسئله سازگاري مهاجران جنگي خوزستاني مقيم استان فارس و ارائة راهكارها و پيشنهادات به منظ

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   211

 

 

 

فصل اول

مقدمه و كليات

جنگ شناسي يا پولمولوژي با جامعه شناسي جنگ – يعني شناخت تأثير جنگ بر جامعه و متقابلاً تأثير جامعه بر جنگ – متفاوت است. همچنين بايد آن را از علم جنگ به مفهومي كه در مراكز نظامي تعليم مي دهند و متخصصان نظامي، فرماندهان و افسران را تربيت مي كنند. (اديبي سده، 1379:8)

پولمولوژي، تركيبي از واژه هاي يوناني polemos به معناي «جنگ» و logos به معناي «بررسي و شناسايي» است و در شكل كلي مي توان ان را «علم جنگ» ناميد. پولمولوژي به مطالعة شكل ها، علت ها، نتيجه ها و عملكردهاي جنگ به عنوان يك پديدة اجتماعي مي پردازد. (بوتول، 1:1368)

جنگ، بي ترديد، شگفت انگيزترين پديدة اجتماعي است. اگر بنا به گفتة دوركيم جامعه شناسي بيان تاريخ به صورتي ديگر باشد، مي توان گفت كه جنگ آفرينندة تاريخ است. در واقع، تاريخ صرفاً با توصيف كردن كشمكش هاي مسلحانه آغاز شده است و بعيد مي نمايد زماني برسد كه اين پديده كاملاً از بين برود، زيرا جنگ ها مشخص ترين مبادي تاريخ، و در عين حال، مرزهايي هستند كه مراحل مهم حوادث را از يكديگر متمايز مي كنند. تقريباً نمامي تمدن هاي معروف بر اثر جنگ از بين رفته اند. همة تمدن هاي جديد نيز با رخ دادن جنگ پا به عرصة وجود نهاده اند. سيادت هايي كه هر از چندگاه، نوعي جامعة خاص را در صدر جوامع بشري مي نشانند، زادة جنگ هستند و مشروعيت خود را از آن ئيم گيرند.

به علاوه، جنگ يكي از عوامل اصلي تقليد جمعي است كه در تغييرات اجتماعي نقش بسيار مهمي ايفا مي كنند. جنگ بسته ترين جوامع را وا مي دارد تا دير يا زود دروازه هاي خود را بگشايند؛ مانند چين، ژاپن يا مراكش در طول قرن اخير. جنگ احتمالاً نيرومندترين شكل تماس تمدن ها با يكديگر است. جنگ انزواي رواني را به زور از بين مي برد و حتي در نوع پوشش نيز تأثير مي گذارد. از روي برش لباس نظاميان مي توان فاتح حقيقي جنگي را كه سال ها پيش درگرفته است تشخيص داد؛ بعد از حكومت ناپلئون، از لباس هاي نظامي فرانسوي تقليد مي كردند، پس از سال 1918 از لباس هاي نظامي انگليسي، و امروز از لباس هاي نظامي امريكايي و روسي تقليد مي كنند.

مختصر اينكه جنگ از تمامي شكل هاي تحولات حيات اجتماعي مهم تر است. جنگ نوعي «تحول شتابان» است. بنابراين، شايد تعجب آور باشد كه چرا تا كنون علمي واقعي به نام «جنگشناسي» يا «پولمولوژي» به وجود نيامده است. به راستي، چرا كمتر محققي به مطالعة عيني ويژگي ها و جنبه هاي عملكردي جنگ، كه مهم ترين پديدة اجتماعي است، رغبت نيافته است؟ از نيم قرن پيش تا كنون شاهد افزايش آزمايشگاه هايي هستيم كه به مطالعة تخصصي برروي بيماري هاي مهلك مانند سرطان، سل، طاعون و تب زرد مي پردازد.

تعداد اين آزمايشگاه ها مدام در حال افزايش است و بايد چنين باشد. اما چرا براي مطالعة جنگ كه به تنهايي بيش از همة بلايا و آفات قرباني گرفته و مصيبت وبه بار آورده است، جتي يك مؤسسة تحقيقاتي تأسيس نشده است؟

ارسطو مي گويد كه علم، زادة حيرت است. مي توان گفت نخستين چيزي كه مانع مطالعة علمي موقلة جنگ مي شود اين است كه اين پديده در عين حيرت انگيز بودن، براي ما به قدري عادي است كه به سختي مي توانيم از آن شگفت زده شويم. پرودن ، نظريه پرداز سوسياليست فرانسوي مي گويد: (هيچ خواننده اي نياز ندارد به او بگويند كه جنگ از لحاظ فيزيكي يا تجربي چگونه چيزي است. هر كس تصويري از جنگ دارد؛ بعضي به سبب آنكه خود شاهد جنگ بوده اند، جمعي به علت ارتباطات عديده اي كه با جنگ داشته اند و بسياري به علت آنكه خود مستقيماً جنگيده اند. بنابراين، ابتدا بايد با اسن بداهت كاذب جنگ مبارزه كرد. در اين مورد، بداهت ناشي از عادتي رواني است دكه از بچگي در ما به جا مانده است. تمام پسربچه ها دوست دارند از سربازان تقليد و جنگ بازي كنند.»

دومين مانع بر سر راه مطالعة علمي جنگ، اين است كه جنگ ظاهراً به طور كامل به ارادة ما بستگي دارد. جنگ آغاز و پاياني دارد و در لحظه اي مشخص با همة تشريفات سياسي و مذهبي خاص خود شروع مي شود. براي جنگ دلايلي برمي شمارند كه از مدت ها پيش از طريق بحث و مشورت تدارك ديده شده اند. به نظر ما، اگر هر جنگي مستقلاً در نظر گرفته شود، ارادي، قابل اجتناب و صرفاً معلول تصميمي كه از ديرباز سنجيده و پخته شده است، به نظر خواهد رسيد.

بي شك اين اعتقاد كه جنگها كاملاً ارادي و آگاهانه اند، از مانعي اصلي سرچشمه مي گيرد كه بر سر راه مطالعة علمي جنگها قرار دارد. در اينجا سخن از يك «مغالطة حقوقي» به ميان مي ايد. با وجود تكذيب مكرر تاريخ، حقوقدانان هنوز جنگ را از مقوله نزاع ميان افراد، مشاجره، دوئل يا كشمكش توأم با فحاشي مي دانند. گاهي با نيز به تقليد از قراردادهاي حقوقي خصوصي يا قانون جزا، براي پيمان ها، دادگاه ها يا قوانين بين المللي طرح هايي تهيه مي كنند. عده اي مي خواهند با نوعي آئين، مطابق الگوي قواعد جنگ تن به تن يا مقررات بوكس و فوتبال، براي جنگ مقرراتي تدوين كنند. طرح هاي حاكميت نيز تا كنون حاصلي جز بازنويسي حقوق خصوصي، يا حداكثر حقوق خانخاني با تعبير خاص آن از حكميت تيولداران در منازعات، مانند دادگاه بارون ها، حاصلي نداشته است.

اگرچه اين همه، مسكن هايي آني هستند و راه حل هاي موقت اند، هرچه قدر مشروع و قابل درك باشند، مانع اصلي بر سر راه مطالعه علمي جنگ ها به حساب خواهند آمد (بوتول، 1368: 4      2). بدين ترتيب، مي توان گفت و صاحبنظران علوم اجتماعي، توجه نسبتاً ناچيزي به مطالعه در بارة جنگ نشان داده اند. (باتومور، 1357: 249)

 

كليات و مقررات

جنگ ايران و عراق

پس از يك رشته تنش هاي سياسي و برخوردهاي مرزي كه چند صباحي بعد از انقلاب اسلامي 1357 بين دو كشور ايران و عراق پديدار شد، سرانجام در 31 شهريور 1359، دولت عراق يك جنگ خانمانسوز را عليه ايران آغاز كرد كه هشت سال ادامه داشت.

فصلنامة فرهنگي – اجتماعي گفتگو در شمارة 23 خود در اين باره مي نويسد: «اشاره به زمينة تاريخي اين رويارويي گذشته از اختلافات مرزي ديرينة ايران و عراق كه از سابقه اي چند صد ساله برخوردار بود، يكي از ريشه هاي اصلي اين تنش را در شكل گيري نوعي ناسيوناليسم راديكال در جهان عرب بايد جستجو كرد كه در سال 1958 با پيروزي كودتاي عبدالكريم قاسم، تحولات عراق را نيز تحت الشعاع خود قرار داد. از اين مرحله به بعد بود كه جهان بيني حاكم بر بغداد به نحوي روزافزون با فزون طلبي هاي عربي توأم شد. سياستي كه مطامع ارضي نسبت به ايران يكي از اركان اصلي آن را تشكيل مي داد.

با پيروزي انقلاب و تبديل ايران به كشوري كه تحولات آن مي توانست جنبش هاي اسلامي جاري در كشورهاي منطقه و به ويژه حركت هاي اسلامي شيعيان عراق را نيز تحت الشعاع قرار دهد. ابعاد جديدي بر تنش هاي پيشين افزوده شد. انقلاب سال 1357 در عين افزودن اين بعد جديد به مناسبات منطقه اي. با آشفتگي هاي اجتناب ناپذيري كه بالاخص در عرصة آمادگي هاي دفاعي كشور به دنبال آورد، عراق را بر آن داشت كه خط مشي اي تهاجمي اتخاذ كند. عراق در اين رويكرد جديد، از حمايت و پشتيباني بسياري از كشورهاي عرب منطقه. و همراهي قدرت هايي چون ايالات متحده و اتحاد شوروي – هر يك به دلايل خاص خويش – نيز برخوردار بود… پس از دوره اي از برخوردهاي حاد مرزي كه بعدها روشن شد كه هدف عراق از طرح آن ها برآورد توان دفاعي ايران بوده است. با بمباران تعدادي از فرودگاه هاي عمده كشور توسط نيروي هوايي عراق در 31 شهريور 1359 جنگ آغاز شد. نقشة زير نقاطي كه حملات عراق از آنجا آغاز شده است را نشان مي دهد. (مجلة گفتگو، 1378: 9      7)

 

شكل 1      1: نقاط مورد تهاجم عراق

 

هجوم گسترده و وسيع ارتش عراق از زمين و هوا علاوه بر وارد كردن خسارتهاي بزرگ مادي و انساني، منجر به آوارگي و مهاجرت عظيم و توده وار هزاران نفر از ساكنان درگير جنگ به نقاط مختلف كشور، از جمله استان فارس شد. بر اساس آمار شهريور ماه سال 1364، تعداد كل مهاجران در سطح شهرهاي مختلف 1013059 نفر برآورد شده است. اين در حالي است كه بر طبق آمار منتشره از سوي بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي مركز استان فارس در سال 1365، وضعيت آماري مهاجران جنگي در اين استان به شر ح زير بوده است. (نوذري و ميلدن، 1367: 266)

جدول 1      1: وضعيت مهاجران جنگي مقيم استان فارس در سال 1365

وضعيت   تعداد خانوار          نفر         مرد        زن

تحت پوشش         8650    37094                    

درصد     50        44                          

نيمه خودكفا         1623    8457                      

درصد     38/9     30/10                     

جمع      17299  84298  41936  42362

درصد     100      100      74/49   26/50

قابل توجه است كه در حدود 58/75 درصد از اين افراد از شهر آبادان، 54/23 درصد از شهر خرمشهر و 88 درصد از ساير شهرستانهاي استان خوزستان به استان فارس مهاجرت كرده اند، ضمن اينكه، درصد پراكندگي مهاجران جنگي خوزستان، در شهرستانهاي استان فارس به ترتيب زير بوده است. (همان، 227      226):

جدول 1      2 آمار پراكندگي مهاجران جنگي در شهرهاي استان فارس در سال 1365

شهر       تعدا خانوار           نفر         درصد

شيراز      11936  58176  69

كازرون    1384    6744    8

فسا        692      3372    4

مرودشت  692      3372    4

جهرم      519      2529    3

ساير       3076    10105  12

جمع      17299  84298  100

 

پس از پايان جنگ و پذيرش قطعنامة شمارة 598 شوراي امنيت سازمان ملل از طرف ايران و عراق و در پي آن متاركة جنگ در تيرماه 1367، بازسازي مناطق آسيب ديده به سرعت پا گرفت. به تدريج با آماده شدن شرايط، بازگشت مهاجران نيز آغاز شد. بر اساس اظهارات مديركل ادارة «بازگشت و اشتغال ستاد مركزي بازسازي مناطق جنگي» با بازسازي بخش بزرگي از واحدهاي آسيب ديده در مناطق جنگ زده از آغاز 1369 تا سال 1375، بيش از يك ميليون نفر از مهاجران جنگ تحميلي به شهرها و روستاهاي خود بازگشتند و. در 16 شهر و بيش از 2000 روستا ساكن شدند (روزنامه اطلاعات، 1375: 131)

 

طرح مسئله

با وجود بازگشت تعداد زيادي از مهاجران جنگي به محل سكونت قبل از جنگ خود، هنوز تعداد قابل توجهي از مهاجران جنگي در شهرهاي محل مهاجرت خود باقي مانده اند و احتمالاً قصد دارند براي هميشه در آن شهرها سكونت كنند. چنانچه بر اساس مدارك موجود در استانداري فارس و بر اساس گفتة مسئول و كارشناس امور مهاجران جنگي مستقر در استانداري فارس، در حدود 2000 خانوادة جنگ زدة خوزستاني به صورت مستقل يا تحت پوشش ادارة بهزيستي استان فارس در شهرستان هاي اين استان باقي مانده اند. با اينكه با پايان يافتن جنگ و بازگشت بخش عمده اي از مهاجران جنگي به محل سكونت قبلي شان بخشي از مشكلات حل مي شود، مسائل ناشي از اين پديده طوري است كه آثار آن در مقصد تا مدت هاي مديدي همچنان باقي مي ماند.

اگرچه مهاجران جنگي، خود پديده يا ناشي از جنگ هستند و تحت تأثير آثار اقتصادي و اجتماعي و تبعات ديگر جنگ قرار مي گيرند، از سوي ديگر به عنوان پديده اي جديد بر محيط هاي شهري و روستايي مناطق غير جنگي، اثر مي گذارند و روال عادي و معمول زندگي آن را دچار تغيير و تحول مي كنند. معمولاً مهاجرت ها در سطح كلان، موجد تغييراتي در سلسله مراتب ارزشها يا فرهنگ عمومي جامعة مهاجرپذير مي شوند و در سطح خرد، مشكلاتي را در زمينة نبود تفاهم اجتماعي و تقابل فرهنگي مهاجران با جامعة ميزبان پديد مي آورند.

مهاجرت پديدة پيچيده اي است كه با زمان، فرهنگ و شرايط اقتصادي در ارتباط است و همان گونه كه در تعاريف آن آمده است، نوعي انطباق و سازگاري اجتماعي است كه در پاسخ به نيازهاي اقتصادي، اجتماعي و تحولات فرهنگي كه از جريان ها و حوادث ناشي مي شوند، در سطح محلي، ملي يا بين‌المللي پديد مي آيد. (شيخي، 1367: 149)

اگرچه جنگ در ابعاد مختلف تغيير و تحولاتي اساسي را در جامعه ايجاد مي كند، مهاجرت و آثار و عوارض آن در جامعه و خود مهاجران جنگ‌زده از مهم‌ترين مقوله هايي هستند كه توجه و دقت ويژه اي را مي طلبند. جنگ از تمامي شكل هاي تحول حيات اجتماعي مهم تر است؛ جنگ نوعي تحول شتابان است (بوتول، 1368: 53) و مهاجرت ناشي از جنگ يكي از اساسي ترين عواملي است كه اين تحولات را برجسته مي سازد.

 

 

دانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کبودرآهنگ (واقع در استان همدان)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کبودرآهنگ (واقع در استان همدان)

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

– نام شهرستان

– مرکز شهرستان

– مساحت شهرستان به کیلومتر

– محیط شهرستان به کیلومتر


مساحت شهرستان به هکتار

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

 

               

دانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان منوجان (واقع در استان کرمان)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان منوجان (واقع در استان کرمان)

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

– نام شهرستان

– مرکز شهرستان

– مساحت شهرستان به کیلومتر

– محیط شهرستان به کیلومتر

– مساحت شهرستان به هکتار

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

 

               

دانلود فایل