چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( IT ) اختلالات يادگيري سمانه ( دانش آموز پای

چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( IT ) اختلالات يادگيري سمانه ( دانش آموز پای

اقدام پژوهی: چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( IT ) اختلالات يادگيري سمانه ( دانش آموز پایه اول ابتدایی ) را حل كنم؟      57

 

فهرست مطالب

مقدمه        5

اينترنت و ساير اشکال فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT         6

معلم با استفاده از فناوري در كلاس درس مي تواند اين شرايط را فراهم كند:              7

توصيف وضعيت موجود  8

گردآوري اطلاعات(شواهد 1)           11

نارسايي هاي يادگيري    12

اختلال يادگيري (ديسلكسي) Dyslexia          16

چگونگي تشخيص اختلالات يادگيري                20

روش مشاهده               20

روش مصاحبه              22

روش استفاده از آزمون هاي رواني     22

انواع ناتواني هاي يادگيري               23

راه هاي درمان اختلالات يادگيري     24

نقش تلويزيون در آموزش و يادگيري كودكان      25

نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرايند ياددهي و يادگيري                28

پيشينه پژوهش            32

اجراي راه حل              34

تمرين يك: 34

تمرين دوم: 34

تمرين سوم:                35

نقش لپ تاب در آموزش كودكان بر اساس گزارش سازمان ملل                37

چگونگي اجراي راه حل جديد، استفاده از لپ تاب               38

جمع آوري اطلاعات (شواهد2)        40

بررسي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و بخصوص سمانه با مقايسه نمرات آن ها قبل از اجراي اقدام و بعد از آن؛                40

جدول يك: ميانگين نمرات هر دانش آموزان قبل از اجراي اقدام               41

جدول دو: ميانگين نمرات هر دانش آموزان بعد از اجراي اقدام 42

نمودار دو: ميانگين نمرات هر دانش آموزان بعد از اجراي اقدام 44

جدول سه: مقايسه ميانگين نمرات كلاس قبل و بعد از اقدام    44

نمودار سه: مقايسه ميانگين نمرات كلاس قبل و بعد از اقدام    45

بررسي عوامل رفتاري سمانه و اثر گذاري روش تدريس مبتني بر IT در روحيات او؛       45

تجزيه و تحليل نتايج     47

جدول چهار: مقايسه درصد پيشرفت نمرات دانش آموزان  قبل و بعد از اقدام               48

نمودار چهار: مقايسه درصد پيشرفت نمرات دانش آموزان  قبل و بعد از اقدام               48

ارزش يابي تأثير اقدام جديد و تعيين اعتبار آن    48

نتيجه گيري و پيشنهادات               50

منابع مورد استفاده:       54

 

 

 

چكيده

                در اين چند سال بعنوان معلم پایه اول ابتدایی با دانش آموزان دختر و پسر با ويژگي هاي رفتاري و اجتماعي متفاوت سر و كار داشتم. اما امسال يكي از دانش آموزان من به نام سمانه، با بقيه بچه هايي كه تا به حال ديده بودم خيلي فرق داشت. او كودكي خجالتي، مضطرب و افسرده بود. آهسته و لرزان صحبت مي كرد. با بقيه بچه ها دوست نمي شد و گوشه گير بود. حتي قادر نبود كه وسايل خود را از كيفش در آورد. كتابش را وارونه در دست مي گرفت و هنگام تصويرخواني از كتاب بخوانيم، مي گفت: چيزي نمي بينم. در نوشتن نيز مشكل داشت و ساده ترين علائم كتاب بنويسيم را نمي توانست، بنويسد. او رياضي را درك نمي كرد. به طور كلي او دچار اختلالات يادگيري يا ديسلكسي بود. در گوش دادن، صحبت كردن، خواندن، نوشتن، استدلال كردن و درك كردن مشكل داشت. با بررسي هايي كه انجام دادم از نظر فيزيكي و هوش كاملاً سالم و عادي بود ولي در يادگيري بسيار مشكل داشت. براي حل اختلالات يادگيري و رفتاري او نياز به روش تدريس مناسب و خاص بود.

                پس از مطالعه و بررسي فراوان، روش هاي ويژه اي را براي بهبود وضعيت او به كار بستم. راه حل هاي مختلف را آزمايش كردم. بهترين راه اين بود كه نوآوري هاي آموزشي را به كار ببرم و با استفاده از فناوري نو اختلالات يادگيري سمانه را حل كنم. بنابراين از روش IT استفاده كردم.

                با تلاش فراوان توانستم به نتيجه مطلوب برسم. به طوري كه پيشرفت سمانه بسيار چشمگير بود. او نه تنها در درس رياضي و بخوانيم پيشرفت بسيار زيادي داشت بلكه مشكلات رفتاري او نيز به كلي رفع گرديد و همانند ساير دانش آموزان در فعاليت هاي كلاسي شركت مي كرد.

                نتيجه اي كه در نهايت به دست آمد اين بود كه: توانستم اختلالات يادگيري (ديسلكسي ) سمانه را با كمك تدريس مبتني بر IT حل كنم و از او دانش آموزي فعال و علاقمند بسازم. علاوه بر آن پيشرفت تحصيلي و علاقمندي ساير دانش آموزان نيز با اين روش ميسر شد و كلاسي سرشار از شادي و نشاط مهيا نمودم. موفقيت تحصيلي، علاقمندي و سرزندگي سمانه و ساير دانش آموزان نشان دهنده موفق بودن اين طرح مي باشد.

مقدمه

توجه به اهميت آموزش در دوران اوليه زندگي، پرداختن به پژوهش هاي علمي در برنامه هاي درسي دبستان امري كاملاً آشكار است. در دوران كودكي ساختار شخصيتي و رفتاري انسان بنيان گذاشته مي شود و اين دوران بسيار سرنوشت ساز است. امروزه به دليل آن كه كودكان پيوسته در معرض هجوم انواع رسانه ها و فناوري ها قرار دارند، لازم است فعاليت هاي يادگيري در روش هاي جديد، متفاوت و مهيج در آموزش و پرورش ارائه شود. استفاده از رايانه به عنوان ابزار آموزشي مفيد در مدارس ابتدايي براي جستجوگري در شبكه جهاني به منظور كمك به دانش آموزان ابتدايي است. استفاده از اين فناوري كلاس هاي دوره ابتدايي را از شادي و هيجان بيش تري برخوردار مي كند.

                رايانه به دانش آموزان اين دوره كمك مي كند جزئيات دروس و مطالب كتاب را به خوبي فرا بگيرند. آموزش علوم، رياضي و قرآن و….. از طريق رايانه و گفتگوهاي رايانه اي و جلسات الكترونيك، به برنامه ريزي درسي و فعاليت هاي ديگر كلاسي، كمك زيادي مي كند.

اطلاعات جديد و فناوري ارتباطات به طور قابل ملاحظه اي يادگيري دانش آموزان را بهبود مي بخشد و رايج ترين شيوه هاي دستيابي دانش آموزان به اطلاعات و دانش مورد نياز آن ها را تحت تأثير قرار مي دهد.

اينترنت و ساير اشکال فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT

(Information & Communication Technology) تغييرات عمده اي در تمرين آموزش عملي و يادگيري در كشورهاي توسعه يافته ايجاد کرده است. معلمان و دانش آموزان در سراسر جهان مي توانند ازطريق اينترنت به راحتي متن ، صدا و تصوير را به يکديگر ارسال کنند. اقدامات دولت انگليس مانند ايجاد شبکه ملي يادگيري بيانگر آن است که معلمان بايد به سرعت به سمت فعاليت هاي اينترنتي و درس هاي مبتني بر شبکه در مدارس حرکت کنند. در ديگر کشورها نيز دولت ها چنين پيشرفت هايي را تشويق مي کنند.

تحقيقات نشان داده است كه استفاده از  IT به دانش آموز فرصت تسلط بر فناوري و خودراهبري مي دهد. معلم با تغيير نقش خود از انتقال دهنده به تسهيل كننده مي تواند به ارايه محتواي اطلاعات به دانش آموز بپردازد و از طرف ديگر فعاليت هاي يادگيرنده را كه نتيجه آن يادگيري است تسهيل كند. لازمه ايفاي چنين نقشي وجود معلمان توانمند در زمينه موضوع هاي مورد تدريس و كاربرد  ITاست.

معلم با استفاده از فناوري در كلاس درس مي تواند اين شرايط را فراهم كند:

1.             ايجاد تجارب يادگيري غيرمستقيم؛

2.             ايجاد ارتباط دقيق؛

3.             ايجاد علاقه به يادگيري؛

4.             افزايش امكانات يادگيري.

معلم مي تواند دانش آموزان را ارزشيابي كند، اطلاعات لازم را جمع آوري كرده و بازخوردهاي مناسب را به دانش آموزان ارائه كند. متأسفانه روشهاي تدريس به كمك  IT فراگير نيست. بيش تر در قالب جشنواره ها و مسابقات و برخي به صورت موردي استفاده مي شود.

در اين طرح اقدام پژوهي به بررسي كاربست فناوري اطلاعات (IT) در حل مشكلات يادگيري سمانه پرداخته شده است. لازم به ذكر است كه اين روش براي اولين بار در پايه اول ابتدايي به كار گرفته شده است.

 

دانلود فایل

آشنایی با آثار تاریخی و معماری کاشان و سوغاتی های کاشان

آشنایی با آثار تاریخی و معماری کاشان و سوغاتی های کاشان

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   32

 

 

 

خانه‌هاي تاريخي كاشان، گنجينه‌اي گرانبها از معماري اصيل ايراني

آنگاه که بر اثر بريدگي فرهنگي، رشته هاي اصالت ديرين، گسسته و آثار آن در همه جا و همه چيز نمايان شد، تمايل به يافتن هويت اصيل خود فزوني يافت. در اين ميان آثار معماري گذشته نيز همچون ساير گزينه هايي که نشانه اي از اصالت گذشته ما داشتند، نيازمند بازشناسي و معرفي شدند تا گوهرهاي فرو خفته و خاک گرفته بار ديگر به جلوه گري بپردازند.

هر چند معماري کهن اين سرزمين، تاريخي چند هزار ساله را پشت سر دارد اما تلاش هايي که جهت شناسايي و معرفي آثار به جامانده صورت گرفته، سابقه اي کوتاه دارد و تنها يک دهه است که دلسوزان فرهنگ و هنر اين مرز و بوم به صورت جدي به بازنگري و بازسازي اين آثار گران سنگ روي آورده و کوشيده اند گردوغبار قرون را، از چهره اين گوهرهاي تابناک بزدايند.

بافت تاريخي کاشان يکي از همين گنجينه ها است که گوهرهاي چشم نواز و خيال انگيز زيادي را در دل خود دارد و عليرغم توجهات به عمل آمده، اقدامات و تصميمات موثرتري را جهت احيا» و بازشناسي مي طلبد.

کاشان به عنوان يکي از مهم ترين قطب هاي گردشگري کشور با آثار باستاني برجسته، بناهاي تاريخي و معماري کهن و شايان تحسين خود، از ديرباز مورد توجه گردشگران ايراني و خارجي بوده است.

وجود آثار باستاني غارنشينان کفتارخون با قدمت 45 هزارساله، تپه هاي تاريخي و 9000 ساله سيلک، در کنار بافت تاريخي و بقعه هاي متعدد امامزادگان، غناي خاصي به اين شهر تاريخي بخشيده است.

کاشان که تا اواخر حکومت قاجار بافت ارگانيک خود را در محدوده تاريخي خود حفظ کرده بود، از آغاز دوران پهلوي دوم به موازات دگرگوني هاي مختلف در عرصه هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي رو به گسترش نهاد و همگام با توسعه هاي شهري، تغييرات کالبدي چندي را پذيرا شد.

شهر کاشان با 8 هزار و 500 هکتار وسعت يکي از شهرهاي مهم کشور از نقطه نظرهاي مختلف اقتصادي، مذهبي، علمي، صنعتي، تاريخي و گردشگري به شمار مي رود که با توجه به قرار گرفتن آن در مسير شاهراه تهران به جنوب کشور، از اهميت ويژه اي برخوردار است.

کاشان که در پهنه بندي جغرافيايي اقليمي، تابستان هايي بسيار گرم و خشک و زمستان هايي نسبتا سرد را به خود مي بيند در حاشيه کوير، کم آب اما سرسبز، جمعيتي نزديک به 300 هزار نفر را در خود جاي داده است.مردم کاشان، مردماني فعال و سخت کوش در عرصه هاي مختلف و در عين حال بسيار مهمان نواز هستند.دارالمومنين قديم، اينک شهري است که عليرغم تغييرات گسترده زندگي شهري همچنان سعي در حفظ هويت تاريخي مذهبي خود دارد.

شهري که با صدها مسجد، حسينيه، بقعه امامزاده ها، بناها، بازار و باغ هاي تاريخي خود، گنجينه اي از بناهاي تاريخي و جاذبه اي خاطره انگيز براي گردشگران به شمار مي رود.

محدوده 500 هکتاري بافت قديم، عرصه اي گسترده و نياز از آميختگي خشت و گل، گچ و کاشيکاري، مقرنس کاري و … است که با بهره گيري هنرمندانه و استادانه از شرايط محيطي و اقليمي کاشان 48 محله، 50 گذر،74 آب انبار، بازار، حدود 250 خانه قديمي و… و به بيان شيواتر روي هم رفته بيش از 980 اثر تاريخي و معماري را در دل خود جاي داده است.

اين بناها شامل محله سلطان اميراحمد، محله سوريجان، مسجد و مدرسه آقابزرگ، حمام سلطان اميراحمد، بقعه سلطان اميراحمد، خانه هاي تاريخي بروجردي ها، طباطبايي ها، عباسيان، عامري ها ، احسان، قرائتي، تبريزي ها، عطارها، آل ياسين، تاج و ده ها نمونه ديگر است.

 

 

دانلود فایل

پاورپوینت آماده: بررسی برج میلاد و مقایسه با سایر برج ها 11 اسلاید

پاورپوینت آماده: بررسی برج میلاد و مقایسه با سایر برج ها          11 اسلاید

فرمت فایل:     پاورپوینت

تعداد صفحات:   11

 

 

 

برج میلاد نام برج مخابراتی چندمنظوره است که در

 شمال غربی تهران، پایتخت ایران قرار دارد. این

 برج با ارتفاع ۴۳۵ متر، بلندترین برج ایران، ششمین

 برج مخابراتی جهان و بیستمین سازه بلند جهان است

 این برج با ۱۳ هزار متر زیربنا از

نظر وسعت کاربری سازهٔ رأس برج در میان تمامی

 برجهای مخابراتی دنیا مقام نخست را دارد . این

سازه به دلیل بلندی بسیار و شکل ظاهری متفاوتش،

تقریباً از همه جای تهران نمایان است و از این رو،

 یکی از نمادهای پایتخت ایران به شمار می‌آید.

راه‌های دسترسی

از دیدگاه راه‌های دسترسی و حمل و نقل، برج میلاد

 دارای شرایط بسیار مطلوب و استثنایی است.

این مجموعه در میان چهار بزرگراه اصلی تهران

 یعنی بزرگراه‌های همت، چمران، حکیم و

 شیخ فضل الله نوری قرار دارد، همچنین خط اختصاصی

 از یکی از ایستگاه‏های مترو و تدارک امکانات حمل و

 نقل هوایی برای ارتباط سریع با فرودگاه نیز برای آن

پیش‌بینی شده‌است.

امکانات ویژه آسمانخراش

بالابرها: برج دارای شش بالابر (آسانسور) اصلی است که به‌صورت زیر جدا می‌شوند:

بالابر میهمان ۲ دستگاه

بالابر خدماتی ۱ دستگاه

بالابر خدماتی و تلویزیونی و مخابراتی ۱ دستگاه

بالابر رستورانِ گردان ۱ دستگاه

بالابر گنبد آسمان ۱ دستگاه

علاوه بر این‌ها یک بالابر میان طبقه‌های راس حرکت خواهد کرد.

رستوران گردان

محیط‌های رو باز و سر بسته برای بازدید از شهر

نمایشگاه دفاع مقدس در سرسرا (لابی)

امکانات ویژه مخابراتی

امکانات ویژه تلویزیونی

دکل مخابراتی با آنت‌های متفاوت

کافه‌تریا در راس

نگارخانه آزاد هنری

امکانات فروشگاهی در سرسرا (لابی)

فضاهای خدماتی

 

 

دانلود فایل

پرسشنامه محقق ساخته در ارتباط با دوستي هاي قبل از ازدواج

پرسشنامه محقق ساخته در ارتباط با دوستي هاي قبل از ازدواج

  محقق ساخته در ارتباط با دوستي هاي قبل از ازدواج
دارای 3 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشد

بخشی از محتوا ::

روایی: ندارد
پایایی: ندارد
تعداد سوالات : 28 سوال
نمره گذاری وتفسر: ندارد

 به موارد بالا نیازی نیست فقط جواب سوالات بلی وخیر می باشد

پرسشنامه:
در اين پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است . اين پرسشنامه داراي 28 سوال مي‌باشد كه به بررسي روابط قبل از ازدواج مي پردازد . بررسي روابط بيندختر و پسر قبل از ازدواج كه آيا اين رابطه وجود داشته است يا نه ؟ و اگروجود داشته است اين رابطه در چه حدي بوده است ؟ و از چه نوعي بوده است ؟ سلام و احوالپرسي ساده ،‌تلفن ، نامه، لمسي ، فيزيكي ،معاشقه ، نوازش ،‌بوسه و يا رابطه جنسي نمره گذاري آن بصورت           (1 و 0 ) است.

. . .

 

     

دانلود فایل

ارائه الگوی ارزیابی عملکرد سازمان ها و صنایع در حوزه مدیریت شهری ، با استفاده از BSC-H

ارائه الگوی ارزیابی عملکرد سازمان ها و صنایع در حوزه مدیریت شهری ، با استفاده از  BSC-H

دانلود   ارائه الگوی ارزیابی عملکرد سازمان ها و صنایع در حوزه مدیریت شهری ، با استفاده از  BSC-H
در قالب فایل word و متشکل از 11 صفحه قابل ویرایش

بخشی از محتوا ::
چکیده

امروزه ارزیابی عملکرد جزء لاینفک سازمان های پیشرو در محیط رقابتی است. بر همین اساس صنعت ساخت وساز که به عنوان یکی ازمهمترین و اشتغال زا ترین صنایع کشور بیش از سایر بخش های اقتصادی – صنعتی کشور تحت تاثیر گستره درک و بکار گیرری مفهوم ایمنی ، بهداشت و محیط زیست است ، بنابراین توجه به مسائل مربوط به ایمنی و سلامت شغلی کارگران و کارکنان در این صنعت و گروه های درگیر با این مسئله می بایست بسیار مهم تلقی شود. همچنین از آنجایی که فعالیت های عمرانی بسیار متنوع و پیچیده می باشد، ریسک فراوانی در این گونه فعالیت ها مشاهده می شود. لذا آثار وتبعات عدم رعایت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ، وپیشامد حوادث برای گروه های ذی نفع بسیار پرهزینه و بعضا غیر قابل جبران خواهد بود ، به نظر می رسد ارزیابی عملکرد براساس این رویکرد در فرایند ساخت و ساز شهری که بزرگترین عامل تاثیر گذار در زندگی انسان و مسائل زیست محیطی شهرها است از اهمیت ویژه ای برخوردار است، حال این مسئله مطرح است که شاخص های بهداشت ، ایمنی و محیط زیستٌ جهت ارزیابی عملکرد سازمانی مانند سازمان نظام مهندسی ساختمان که یکی از ارگانهای تاثیر گذار در زمینه ساخت وساز یک کشور است از اهمیت ویژه ای برخوردار است و استفاده از ابزار کارت امتیازی متوازنٍ ( BSC) که در آن تنها رویکرد مالی منظور نگردیده و رویکرد های بهداشت ، ایمنی و محیط زیست را نیز مورد ارزیابی قرار می دهد بتواند ارزیابی دقیق تری را حاصل کند. لذا در این مقاله ، امکان تعین جایگاه و رتبه ی هر یک از شاخص های HSE در منظر های BSC با به کارگیری VIKOR به عنوان یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره فراهم می گردد.

واژگان کلیدی: بهداشت، ایمنی ،محیط زیست (HSE)، کارت امتیاز دهی متوازن((BSC، دیمتل-تحلیل شبکه ای((DANP، تصمیم گیری چند معیاره، ویکور . (VIKOR)

مقدمه

سازمانهای که امروزه در یک دنیای حسـاس بـه مسائل اجتماعی و زیست محیطی بسر می برنـد، لازم است علاوه بر رضایت مشتریان، بـه سـلامتی و رفـاه کارکنان و همچنین حفاظت از محیط زیسـت اهمیـت ویژه ای دهند. یکی از مهمترین مواردی که شرکتها را بـه سـمت اسـتقرار و بهبـود سیسـتم هـای ایمنـی، بهداشت و محیط زیست ترغیب میکند، بروز انتظارات اساسی از طرف ذینفعان سازمان در حوزه های ایمنـی، سلامتی و بخصـوص محـیط زیسـت اسـت. در حـال حاضر علاوه بر مسائل قانونی که شرکتها ملـزم بـه رعایـــت آن هســـتند، بســـیاری از شـــرکت هـــا از استانداردهایی که در قوانین آمده است، فراتر رفتـه تـا در جامعهای که در آن کار میکننـد بـه عنـوان یـک شرکت شاخص مطرح شوند؛ عـلاوه بـر ایـن کـاهش خطرات زیست محیطـی و ارتقـای سـلامت و ایمنـی کارکنان، موجب بهبود بهره وری گشته و شرکتهایی که شهرت قابل توجهی دارند میتوانند از ایـن طریـق اعتبار و تصویر خود را نزد مشتریان، سرمایه گـذاران و ذینفعـانی کـه نسـبت بـه مسـائل اجتمـاعی حسـاس هستند، تقویت نمایند. در اهمیت موضوع مدیریت ایمنی و بهداشت، همین بس که در گزارش کمیته اجرایـی ایمنـی و بهداشـت انگلیس با عنوان »هزینه های حوادث« ادعا شده است که هزینه حوادث و سوانح کاری به طور میـانگین ۳۷ درصد سود سـالانه شـرکت هـای حمـل و نقـل، ۵/۸ درصد قیمت هر مناقصه برای شرکتهای عمرانی و ۵ درصد هزینه های جاری بیمارستانها میباشد که لـزوم طراحی سیستمهای مدیریت ایمنـی و بهداشـت را در سازمانها نمایش میدهد. نکته مهم تر ایـن کـه چنانچه ما به کـل هزینـه هـای حـوادث نگـاه کنـیم، خـواهیم دیـد کـه مهـم تـرین هزینـه هـای حـوادث، هزینه های غیر اقتصادی هستند. این هزینه ها میتواند شامل نقص فیزیکی حادثه دیده، هزینـه هـای روحـی وارد شده به خانواده و اطرافیان او و یا حتی هزینه های وارد شده به تعادل و انسـجام موجـود در کـل جامعـه باشد که با طراحی اثـربخش یـک سیسـتم مـدیریتی برای ایمنی، بهداشت و محیط زیست میتوان بسیاری از این هزینه ها را کاهش داد و حتی از طریـق ایجـاد برند و تصویر مثبت در ذهن مشـتریان و ذینفعـان بـه رشد درآمدهای سازمان نیز کمک نمود.[۱] در حــال حاضــر اســتانداردهایی نظیــر اســتاندارد HSE-MS ویـا ISO 14001 ، OHSAS 18001 جهت مدیریت کارآمد ایمنی، بهداشت و محیط زیست وجود دارند که برخی شرکتهای مشـاوره بـر اسـاس آنها، سیستمهای مدیریتHSE را ارزیـابی میکنند. اگرچه این استانداردها به صورت سیستمی و فرآینـدی فعالیـتهـای مـرتبط بـا HSE را در یـک سازمان می سنجند اما این ارزیابی به صورت موضعی و بدون در نظر گرفتن ارتباط سیستم مدیریت HSE بـا سایر فعالیتهـای سـازمان اسـت و لـذا ارزش واقعـی فعالیتهای HSE را در کسب و کار سازمان مشخص نمی سازد. حال، سوالی که وجود دارد ایـن اسـت کـه چگونـه میتـوان سیسـتم هـای مـدیریت HSE را ارزیابی کرد و عملکردشان را در تحقق اهداف کسب و کار و تامین منافع مشـتریان و سـایر ذینفعان سازمان سنجید؟ چگونه میتوان فهمید که آیا سیستم مدیریت HSE بـرای کسـب و کـار سـازمان ارزش آفرین بوده و یا صرفا برای سازمان هزینه ایجاد کرده است؟ در این پژوهش به دنبـال پاسـخ بـه ایـن سؤالات و ارائه الگویی مناسب جهت ارزیابی عملکـرد سیستمهای مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست بر اساس کارت امتیازی متوازن (BSC) به اولویت بندی شاخصهای HSE سازمانی با یک رویکرد چند معیاره هستیم در این مقاله از VIKOR برای تصمیم گیری استفاده شده است. این پژوهش می تواند نقطه شـروعی بـرای دسـتیابی سازمان ها به اهداف ارزیابی ایمنی با نگاه جامع و استراتژیک باشد و آنها را برای اجرای برنامه های HSE در همـه سـطوح و پاسـخگویی بـه توقعـات کلیـه کارکنـان و ذینفعان در درازمدت آماده سازد. این مقاله به صورت ذیل سازماندهی شده است: در بخش دوم به پیشینه تحقیق و مطالعات انجام شده اشاره می شود، بخش سوم به تشریح کارت امتیاز متوازن ودر بخش چهارم به ارائه روش ویکور می پردازد ، در بخش پنجم کاربرد VIKOR در طراحی مدل راهبردی ارزیابی عملکرد صنعت ساختمان با ترکیب روش HSE-BSC بیان شده ودر بخش نهایی نتیجه گیری و پیشنهادات آمده است.

. . .

 

                     

دانلود فایل

گزارش کارآموزی کامپیوتر؛ آشنایی کامل با فیبر نوری

گزارش کارآموزی کامپیوتر؛ آشنایی کامل با فیبر نوری

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
FA

MicrosoftInternetExplorer4

توضیحات:

گزارش کارآموزی کامپیوتر؛
با موضوع آشنایی کامل با فیبر نوری در شرکت مخابرات، در قالب فایل
word و در حجم 50 صفحه.

 

مقدمه:

در اين گزارش، نگاهي جامع به فيبر نوري و كاربردهاي
آن خواهيم داشت. در حال حاضر تار نوري بدليل خصوصيات انتقال مناسب (عرض باند زياد،
افت كم و …) جايگاه مهمي در شبكه هاي انتقال مخابراتي پيدا كرده و پيش بيني مي شود
كه در آينده مهمترين و بهترين محيط انتقال، جهت كاربرد در فواصل دور و نزديك باشد.
هدف اين گزارش بررسي و معرفي اين محيط انتقال از جنبه هاي ساختمان و مزايا و معايب
مي‌باشد. و همچنين گزارشي حاكي از گذراندن دوره‌ي كارآموزي در شركت مخابرات استان خراسان
شمالي واحد توسعه و مهندسي مي باشد.

 

فهرست مطالب:

فصل اول

چارت سازمان

ساختمان فیبر نوری

فرآیند MCVD برای ساخت استوانه

ماشین مورد استفاده برای ساخت استوانه

نمایی از برج فیبر کشی

تست و آزمایش فیبر نوری آماده شده

یک قرقره فیبر نوری

پدیده بازتابش کلی نور در یک فیبر نوری

فهرست جداول

جدول وضعیت تلفن ثابت کشور ایران

چارت سازمانی شرکت مخابرات استان خراسان شمالی

آمار کلی کیلومتر فیبر نوری

لیست بر آورد تجهیزات

فرم آنالیز عملیات اجرایی حفاری و کابل کشی فیبر
نوری خاکی

لیست برآورد مصالح مورد نیاز فیبر نوری هوایی

آنالیز عملیات اجرایی فیبر هوایی و خاکی

جدول گردش کاری نظام پیشنهادات شرکت مخابرات استان
خراسان شمالی

مقدمه

فهرست اشکال

فهرست جداول

دریچه ای به سوی دنیای تلگراف

اختراع تلفن

مخابرات در ایران و تهران

وضعیت تلفن ثابت کشور ایران

فصل دوم

 آشنایی
با شرکت مخابرات استان خراسان شمالی

چارت سازمانی شرکت مخابرات استان خراسان شمالی

نگاهی گذرا بر موفقیتهای شرکت مخابرات استان خراسان
شمالی

رایانه مخابرات

فصل سوم

 فیبر نوری

تاریخچه ی فیبر نوری

معرفی فیبر نوری

چگونگی ساخت فیبر نوری

پدیده بازتابش کلی نور در یک فیبر نوری

کاربردهای فیبر نوری

مزایای فیبر نوری

معایب فیبر نوری

آمار کلی کیلومتر فیبر استان خراسان شمالی

آمار کیلومتر فیبر نوری

نمودارهایی از رشد ضریب نفوذ تلفن ثابت

گزارش دوره کارآموزی

هفته اول : آشنایی با مراکز مخابرات استان خراسان
شمالی

هفته دوم: آشنایی با نرم افزار CAD در مراحل نصب

هفته سوم: رسم نقشه

مراحل نصب نرم افزار CAD

رسم نقشه

هفته چهارم: آشنایی با فیبر نوری

 

این
فایل کاملا ویرایش شده و شامل: صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی است و با فرمت  
word در اختیار شما قرار می
گیرد.

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

 

                             

دانلود فایل

بررسی غنی سازی کیک با آرد سویا

بررسی غنی سازی کیک با آرد سویا

بررسی غنی سازی کیک با آرد سویا  در حجم 114 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست مطالب زیر:

فهرست مطالب
صفحه عنوان
2 چکیده
3 مقدمه
5 فصل اول: بررسی منابع
6 1-1- تاریخچه
7 2-1- تعریف کیک
7 3-1- طبقه بندی کیک
7 1-3-1- کیک پوند
7 2-3-1- کیک موفین
7 3-3-1- کیک آنژل
8 4-3-1- کیک اسفنجی
8 5-3-1- کیک چیفن
8 6-3-1- کیک لایه ای
8 4-1- استاندارد کیک ایران
8 1-4-1- کیک روغنی
8 2-4-1- کیک اسفنجی
8 3-4-1- کیک ساده
8 4-4-1- مغزی
8 5-4-1- پوشش
9 5-1- ارزش غذائی کیک
9 6-1- مواد اولیه کیک
9 1-6-1- آرد
11 2-6-1- شکر
12 3-6-1- روغن
12 4-6-1- تخم مرغ
14 5-6-1- حجم دهنده ها
14 6-6-1- امولسیفایر
15 7-1- ویژگیهای کیک
15 1-7-1- وضعیت ظاهری
15 1-1-7-1- پوسته کیک
15 2-1-7-1- بافت کیک
15 3-1-7-1- مزه و بوی کیک
15 2-7-1- سایر ویژگیها
16 8-1- فرایند تولید کیک
16 1-8-1- تنظیم و متوازن کردن فرمول کیک
17 2-8-1- مخلوط کردن اجزای کیک
17 3-8-1- قالب گیری خمیر کیک
17 4-8-1- پخت کیک
18 5-8-1- سرد کردن کیک
18 9-1- غنی سازی کیک
19 1-9-1- غنی سازی با سویا
19 10-1- سویا
19 1-10-1- تاریخچه
21 2-10-1- سویا به عنوان یک عنصر مهم در تغذیه جهانی
22 3-10-1- ساختمان و ترکیب شیمیایی دانه آن
24 4-10-1- نیاز انسان به پروتئین
24 5-10-1- مقایسه سویا با پروتئینهای حیوانی
25 6-10-1- نقش سویا در سلامتی انسان
26 1-6-10-1- فیتواستروژنها
26 2-6-10-1- منابع فیتواستروژنها
28 3-6-10-1- بیوشیمی فیتواستروژنها
28 4-6-10-1- طریقه عمل کردن فیتوستروژن های سویا در بدن
29 5-6-10-1- فوائد مصرف فیتواستروژنهای موجود در سویا
30 6-6-10-1- نقش سویا در مقابله با بیماریها
30 1-6-6-10-1- سویا وبیماری قلبی
31 2-6-6-10-1- سویا و فشار خون
32 3-6-6-10-1- سویا و استئوپروسیس
32 4-6-6-10-1- سویا و یائسگی
33 5-6-6-10-1- سویا و سرطان پروستات
6-6-6-10-1- سویا و سرطان 33
7-6-6-10-1- سویا و چند بیماری دیگر 34
35 11-1- استفاده از سویا در غنی سازی مواد غذایی
35 1-11-1- آرد غنی شده با آرد سویا (آرد پائوشتیک)
35 2-11-1- کیفیت تغذیه ای آرد سویا
38 12-1- محصولات سویا
39 1-12-1- آرد سویا
43 2-12-1- پروتئین هیدرولیز شده گیاهی
43 3-12-1- لستین
43 4-12-1- پروتئین سویا – بافت دار شده
43 5-12-1- گریتس سویا
43 6-12-1-ایزوله پروتئینی سویا
44 7-12-1- کنسانتر پروتئین سویا
44 8-12-1- فیبر سویا
45 9-12-1- روغن سویا و محصولات آن
45 10-12-1- نان سویا
45 13-1- جایگاه سویا در هرم غذائی
46 2-13-1- مصرف سویا در مقایسه با لبنیات
46 3-13-1- سویا در مقایسه با گوشت ، مرغ ، ماهی، تخم مرغ و حبوبات
47 4-13-1- مصرف سویا در مقایسه با سبزیجات
47 5-13-1- مصرف سویا در مقایسه بامیوه ها
48 6-13-1- مصرف سویادر مقایسه با غلات
48 14-1 کاربرد سویا در غنی سازی کیک
51 15-1- صمغ ها
53 1-15-1- خواص عمل کنندگی صمغ ها
54 2-15-1- هیدروکلوئیها در نقش امولسیفایر
54 3-15-1- پایداری سوسپانسیون
55 4-15-1- پایداری کف
55 5-15-1- صمغ های متداول در صنعت پخت کیک
59 فصل دوم : مواد و روشها
60 1-2- مواد اولیه
60 1-1-2- آرد گندم
60 2-1-2- آرد سویا
61 3-1-2- سایر مواد اولیه
62 2-2- انتخاب فرمولاسیون مناسب
63 3-2- روش تولید کیک
63 4-2- آزمونهای کیک
63 1-4-2- اندازه گیری دانسیته
64 2-4-2- اندازه گیری pH
65 3-4-2- اندازه گیری رطوبت
66 4-4-2- فعالیت آبی ( )

66 5-4-2- اندازه گیری خاکستر کل
67 6-4-2- اندازه گیری قند
69 1-6-4-2- تهیه محلول استاندارد قند ذخیره و مصرفی
69 2-6-4-2- محلول استاندارد قند ذخیره
70 2-6-4-2- محلول استاندارد قند مصرفی
70 4-6-4-2- تعیین عیار فهلینگ جهت اندازه گیری قند
70 5-6-4-2- اندازه گیری قند موجود در کیک
71 6-6-4-2- اندازه گیری قند بعد از هیدرولیز
72 7-4-2- اندازه گیری پروتئین به روش ماکروکلدال
72 8-4-2- اندازه گیری چربی
73 9-4-2- اندازه گیری فیبر خام
75 10-4-2- خصوصیات ارگانولپتیکی(حسی)
75 11-4-2- مدل آماری طرح
78 فصل سوم : بحث و نتایج
79 1-3- اثر تیمارهای آزمایش سری اول بر خصوصیات فیزیکوشیمیائی
80 1-1-3-اثر تیمارها بر رطوبت کیک
80 1-1-1-3- اثر سطوح آرد سویا بر رطوبت
81 2-1-1-3- اثرسطوح آب بر رطوبت
82 3-1-1-3- اثر سطوح صمغ بر رطوبت
83 2-1-3- اثر تیمارها برpH کیک
83 3-1-3-اثر تیمارها بر فعالیت آبی
83 1-3-1-3- اثر سطوح آرد سویا در فعالیت آبی
84 4-1-3- اثر تیمارها برحجم مخصوص
85 1-4-1-3- اثر سطوح آرد سویا در حجم مخصوص
86 2-4-1-3- اثر سطوح آب در حجم مخصوص
87 3-4-1-3- اثر سطوح صمغ در حجم مخصوص
87 2-3- اثر تیمارهای متقابل آزمایش اول بر خصوصیات فیزیکوشیمیائی
88 1-2-3- اثر متقابل سطح سویا * آب برpH
89 2-2-3- اثرمتقابل سویا*آب بر حجم مخصوص
90 3-2-3- اثر متقابل سویا* صمغ بر حجم مخصوص
91 3-3- اثر تیمارهای آزمایش سری دوم بر خصوصیات فیزیکوشیمیائی
92 1-3-3- اثر تیمارها بررطوبت کیک
92 1-1-3-3- اثر سطوح آرد سویا در رطوبت
93 2-1-3-3- اثر سطوح آب در رطوبت
94 2-3-3-اثر تیمارها بر فعالیت آبی کیک
94 3-3-3-اثر تیمارها بر حجم مخصوص کیک
94 1-3-3-3- اثر تیمار درصد آرد سویا بر حجم مخصوص
95 2-3-3-3- اثر تیمار میزان آب بر حجم مخصوص
96 3-3-3-3- اثر تیمار میزان صمغ بر حجم مخصوص
97 4-3- اثر تیمارهای متقابل آزمایش دوم بر خصوصیات فیزیکوشیمیائی
97 1-4-3- اثر متقابل سویا * آب بر حجم مخصوص
98 2-4-3- اثر متقابل سویا * صمغ بر حجم مخصوص
99 3-4-3- اثر متقابل آب * صمغ بر- حجم مخصوص
99 5-3- اثر تیمارها بر صفات کیفی در آزمایش اول
100 1-5-3- اثر تیمار آرد سویا بر صفات کیفی
100 1-1-5-3- اثر تیمار آرد سویا بر بافت کیک
101 2-1-5-3- اثر تیمار آرد سویا در طعم کیک
102 3-1-5-3- اثر تیمارآرد سویا در رنگ کیک
103 4-1-5-3- اثر تیمار آرد سویا درصفت بو
103 2-5-3- اثر تیمار صمغ بر صفات کیفی
103 1-2-5-3- اثر تیمار صمغ بر صفت بافت
104 2-2-5-3- اثر تیمار صمغ بر صفت رنگ
104 3-5-3- اثرات متقابل صفات کیفی در آزمایش اول
104 1-3-5-3- اثر متقابل تیمار درصد آرد سویا * درصد آب بر صفت طعم
105 6-3- اثر تیمارها بر صفات کیفی در آزمایش دوم
106 1-6-3- اثر تیمار آرد سویا بر صفات کیفی
106 1-1-6-3- اثر تیمار آرد سویا بر صفت بافت
107 2-1-6-3- اثر تیمار آرد سویا بر صفت طعم
107 3-1-6-3- اثر تیمار آرد سویا بر صفت رنگ
108 4-1-6-3- اثر تیمار آرد سویا بر صفت بو
109 2-6-3-اثر تیمار آب بر صفات کیفی
109 1-2-6-3- اثر سطوح آب بر صفت بافت
110 2-2-6-3- اثر سطوح آب بر صفت طعم
111 3-2-6-3- اثر سطوح آب بر صفت رنگ
112 4-2-6-3- اثر سطوح آب بر صفت بو
113 3-6-3- اثر تیمار صمغ بر صفات کیفی
113 1-3-6-3-اثر سطوح صمغ بر صفت طعم
114 2-3-6-3-اثر سطوح صمغ بر صفت بو
115 7-3- میزان مقادیر غنی شده در کیک سویای پذیرفته شده و مقایسه آن با شاهد
122 منابع
125 Abstract

فهرست شکلها
صفحه عنوان
19 شکل 1-1- لوبیای سویا
20 شکل 2-1- لوبیای سویا و مزرعه کشت آن
22 شکل 3-1- نمودار میزان مصرف محصولات سویا در جهان
22 شکل 4-1- لوبیای سویا آماده جهت برداشت
28 شکل 5-1- ساختار 17- استرادیول و فیتواستروژن
29 شکل 6-1- طریقه عمل کردن فیتواتروژنهای سویا در بدن
39 شکل 7-1- محصولات سویا
44 شکل 8-1- فیبر سویا
64 شکل 1-2- دستگاه PH متر
65 شکل 2-2- دستگاه رطوبت سنج
66 شکل 3-2- دستگاه اندازه گیری فعالیت آبی

فهرست جدولها
صفحه عنوان
11 جدول 1-1- ویژگیهای آرد گندم مناسب جهت تولید کیک
15 جدول 2-1- ویژگیهای کیک
23 جدول 3-1- ترکیبات شیمیایی لوبیای سویا تجارتی
24 جدول 4-1- اسیدهای آمینه ضروری سویا
25 جدول 5-1- ارزش بیولوژیکی چند منبع پروتئینی مختلف
27 جدول 6-1- منابع فیتواستروژن
30 جدول 7-1- بعضی اثرات مفید سویا و ترکیبات شرکت کننده در این اثرات
34 جدول 8-1- خواص مفید ترکیبات مختلف سویا در مقابل بیماریها
36 جدول 9-1- مقایسه پروتئین آرد سویا با دیگر پروتئینهای گیاهی و حیوانی
37 جدول 10-1- آنالیز آرد گندم و آرد گندم غنی شده با سویا
38 جدول 11-1- مقایسه اسید آمینه های ضروری در آرد گندم و آرد غنی شده با %110 آرد سویا و الگوی FAO برای گروههای سنی مختلف
40 جدول 12-1- مقایسه ترکیبات شیمیایی سه نوع آرد سویا
41 جدول 13-1- ویژگیهای آرد سویای روغن گرفته جهت افزودن به انواع آرد
42 جدول 14-1- مشخصات آرد سویای بدست آمده از دو روش
50 جدول 15-1- فرمولاسیون نان ساده و نان با آرد سویا
52 جدول 16-1- طبقه بندی صمغ ها
60 جدول 1-2- ویژگیهای آرد گندم مصرفی
61 جدول 2-2- آنالیز آرد کم چرب سویای مصرفی
63 جدول 3-2- فرمولاسیون تهیه کیک
76 جدول 4-2- جدول شماتیک آزمایش %3 اول آرد سویا
77 جدول 5-2- جدول شماتیک آزمایش %3 دوم آرد سویا
79 جدول 1-3- تجزیه واریانس صفات کمی مورد بررسی آزمایش اول (سه درصد اول سویا)
92 جدول 2-3- تجزیه واریانس صفات کمی مورد بررسی (سه درصد دوم سویا –آزمایش دوم)
100 جدول 3-3- تجزیه واریانس صفات کیفی مورد بررسی (سه درصد اول سویا)
106 جدول 4-3- تجزیه واریانس صفات کیفی مورد بررسی (سه درصد دوم سویا)
116 جدول5-3- جدول آنالیز کیک سویا 25% (پذیرفته شده)
116 جدول6-3- جدول آنالیز کیک ساده (شاهد)

فهرست نمودارها
صفحه عنوان
81 نمودار 1-3- اثر سطوح آرد سویا بر رطوبت
82 نمودار 2-3- اثر سطوح آب بر رطوبت
83 نمودار 3-3- اثرسطوح صمغ بر رطوبت
84 نمودار 4-3- اثر سطوح آرد سویا بر فعالیت آبی
85 نمودار 5-3- اثر سطوح آرد سویا بر حجم مخصوص
86 نمودار 6-3- اثر سطوح آب بر حجم مخصوص
87 نمودار 7-3- اثر سطوح صمغ بر حجم مخصوص
89 نمودار 8-3- اثر متقابل سویا * آب بر pH
90 نمودار 9-3-اثرمتقابل سویا*آب برحجم مخصوص
91 نمودار10-3- اثر متقابل سویا* صمغ بر حجم مخصوص
93 نمودار 11-3- اثر سطوح آرد سویا بر رطوبت
94 نمودار 12-3- اثر سطوح آب بر میزان رطوبت
95 نمودار 13-3- اثر سطوح آرد سویا بر حجم مخصوص
96 نمودار 14-3- اثر سطوح آب بر حجم مخصوص
97 نمودار 15-3-اثر سطوح صمغ بر حجم مخصوص
98 نمودار 16-3- اثر متقابل سویا * آب بر حجم مخصوص
99 نمودار 17-3- اثر متقابل سویا * صمغ بر حجم مخصوص
101 نمودار 18-3- اثر سطوح آرد سویا بر صفت بافت کیک
102 نمودار 19-3- اثر سطوح آرد سویا در طعم
103 نمودار 20-3- اثر سطوح آرد سویا در رنگ کیک
104 نمودار 21-3- اثر سطوح صمغ بر صفت بافت
105 نمودار 22-3- اثر اثر متقابل سطوح آرد سویا*آب بر طعم
107 نمودار 23-3- اثر تیمار آرد سویا بر بافت
108 نمودار 24-3- اثر تیمار آرد سویا بر صفت رنگ
109 نمودار 25-3- اثر تیمار آرد سویا بر صفت بو
110 نمودار 26-3- اثر تیمار آب بر صفت بافت
111 نمودار 27-3- اثر تیمار آب بر صفت طعم
112 نمودار 28-3- اثر تیمار آب بر صفت رنگ
113 نمودار 29-3- اثر تیمار آب بر صفت بو
114 نمودار30-3-اثر تیمار میزان صمغ بر صفت طعم
115 نمودار31-3-اثر تیمار میزان صمغ بر صفت بو

 

دانلود فایل

دانلود طرح توجیهی: جداسازی گازهای آلاینده با استفاده از سیلیکون

دانلود طرح توجیهی: جداسازی گازهای آلاینده با استفاده از سیلیکون

دانلود طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی طرح

بررسی ابعاد مختلف طرح (معرفی محصول     مالی       منابع انسانی       فضا و …)

دارای فرمت pdf  می باشد.

مفصل و با تمام جزئیات       بسیار کامل و مرتب

مناسب برای شروع یک کسب و کار

مناسب جهت ارائه به دانشگاه به عنوان پروژه درسی

نگارش طرح توجیهی یک طرح کسب و کار خوب باید مانند یک داستان، گویا و واضح باشد و باید اهداف کسب و کار را به صورت موجز و کامل بیان کرده و راه رسیدن به آنها را نیز مشخص نماید. به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران (دست‌اندرکاران کسب و کار) دقیقاً مفهوم را متوجه شده و خودشان نیز راغب به خواندن و درک دیگر بخش‌ها گردند.

طرح توجیهی در واقع سندی آماده ارائه می باشد که در آن نحوه برآورد سود و زیان و سرمایه ثابت، سرمایه در گردش و نقطه سر به سر، بازدهی سرمایه، دوره برگشت سرمایه و … بیان خواهد شد.

در صورتی که نیاز به جزئیات بیشتر و یا دریافت فهرست مطالب دارید از طریق بخش پشتیبانی و یا ایمیل فروشگاه با ما در ارتباط باشید.

 

دانلود فایل

پاورپوینت آماده: موضوع: تاريخچه باغ‌هاي اروپايي (با نگرش ويژه به باغ‌هاي انگليسي)

پاورپوینت آماده: موضوع:   تاريخچه باغ‌هاي اروپايي (با نگرش ويژه به باغ‌هاي انگليسي)

فرمت فایل:          پاورپوینت

تعداد صفحات:    62

 

 

تاريخچه‌ي مختصري از هنر باغسازي اروپا:

مي‌توان تاريخچه‌ي باغسازي را به صورت زير تقسيم بندي كرد:

1          عهد قديم (قبل از ميلاد مسيح)

2          قرون وسطي

3          عصر رنسانس(نوزايي) كه  از اواخر قرن 13 در فلورانس ايتاليا آغاز شد و سه قرن باقي ماند.

4          دوران بعد از رنسانس (پيدايش باغهاي باروك يا رسمي)، قرن 17 و 18

5          دوران طبيعت گرايي، اواخر قرن 18 به بعد

با توجه به تاريخچه افسانه‌هاي اساطيري، تاريخچه‌ي باغسازي به 3000 سال قبل از ميلاد مي‌رسد. چنانچه در زمان فراعنه و حضرت موسي باغهاي زيتون و طرح‌هاي هندسي بسياري در اطراف رود نيل مرسوم بوده است. همچنين یکی از عجایب هفتگانه، باغ های معلق بابل بوده که بخت النصر پادشاه بابل برای ملکه خود در ششصد سال قبل از میلاد مسیح ساخته است. آنطور که در داستان ها آمده است این باغ ها پنج طبقه بوده و به فاصله پنجاه پله بر روی هم قرار داشته اند که در هر طبقه آن درختان بزرگ و گیاهان زینتی کاشته بوده اند . ولی اکنون آثاری از آن برجای نمانده است . برخی از محققین بر این عقیده اند که باغ های تفریحی پارسیان و مصریان در طول تاریخ مخصوصا قبل از میلاد مسیح ، بزرگترین منبع الهام بخش هنر باغ سازی در یونان قدیم به ویژه در دوران افلاطون و ارسطو ، بوده است.

 

 

دانلود فایل

پاورپوینت با موضوع ابعاد استاندارد ریز فضاهای سینما

پاورپوینت با موضوع ابعاد استاندارد ریز فضاهای سینما

دانلود   با موضوع ابعاد استاندارد ریز فضاهای سینما

دارای 55 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید :
 55 اسلاید
فرمت فایل: 
پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  
ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

تعاریف پایه 

سطح سرانه: برابر است با سهم هرنفراز جمعیت تما شاگر از مساحت زیر بنای ساختمان .

دانلود فایل

پایان نامه اندازه گیری کارایی مصرف انرژی شرکت های ریخته گری استان اصفهان با استفاده از مدل ترکیبی AH

توضیحات:


پروژه
و پایان نامه اندازه گیری کارایی مصرف انرژی
شرکت های ریخته گری استان اصفهان با استفاده از مدل ترکیبی
AHP فازی و تحلیل پوششی داده ها در قالب اصول روش تحقیق در
100 صفحه در قالب
word و قابل ویرایش همراه با جزئیات
کامل
 

           

متن:

محدودیت انرژی یکی از چالش­های فراروی بشر است به طوری که
افزایش عملکرد بدون در نظر گرفتن انرژی مصرفی تقریباً بی معنی به نظر می­رسد
با توجه به ارزش کاربردی صنعت
ریخته­گری و بالا بودن میزان انرژی مصرفی آن، و از آنجایی که قیمت تمام شده
محصولات این صنایع به مقدار انرژی مصرفی و هزینه عملیات بستگی دارد، در این پایان­نامه
عوامل مؤثری که نقش عمده­ای در مصرف انرژی و تولید دارند را شناسایی کرده و سپس به
وسیله تکنیک
FAHP وزن­های شاخص­های مهم شناسایی گردید و با ارائه یک مدل تصمیم­گیری
از تکنیک تحلیل پوششی داده­ها
DEA، 35 شرکت رتبه­بندی
شد که با نتایج حاصل جهت ارتقاء نقاط ضعف شرکت­های ناکارآمد پیشنهادهایی ارائه شده
است.

 

 

 

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 1

1-2 سابقه تحقیق 2

1-3 معرفی روش تحقیق 3

1-4 بیان مسئله   4

1-5 اهمیت و ضرورت تحقیق 4

1-6 اهداف تحقیق 4

1-7 فرضیات 5

1-8 مراجع استفاده کننده از
نتیجه پایان­نامه 5

فصل دوم: مروری بر ادبیات
تحقیق

2-1 مقدمه 6

2-2 مدل DEA 7

2-2-1
تحلیل پوششی داده­ها(
DEA 7

2-2-2 نگاهی جامع بر تحلیل
پوششی داده­ها(
DEA 9

2-2-2-1 ویژگی­های مدل DEA 11

2-2-2-2
کارایی فنی و تخصصی 12

2-2-2-3
قابلیت­های کاربردی روش
DEA 13

2-2-2-4 معایب روش DEA 14

2-2-2-5 تشریح مختصری بر مدل­های
روش تحلیل پوششی داده­ها  14

2-3 روش استخراج و تحیل داده­ها
18

2-3-1 روش­های پارامتری و
ناپارامتری تشخیص تابع تولید 18

2-3-2 مجموعه مرجع 18

2-3-3 تناسب بین تعداد
پارامتر های مدل
DEA و تعداد واحد های تصمیم­گیرنده 20

2-3-4 مدل برنامه­ریزی کسری 21

2-3-5 مدل اصلاح شده CCR ورودی محور 21

2-3-6 رتبه­بندی واحدها 21

2-4 تصمیم­گیری چند معیاره
فازی(
AHP 21

2-4-1 روش میانگین هندسی
بوکلی 22

2-4-2 روش بسط توسعه یافته
چانگ 23

2-4-2-1 ایرادهای روش بسط یافته
چانگ 24

2-4-3 الگوی بهبودیافته AHP فازی 25

2-4-4 روش تحلیل سلسله­مراتبی
دلفی فازی(
FDAHP 25

2-4-4-1 روش دلفی فازی 26

2-4-4-2 روش تحلیل سلسله­مراتبی
دلفی فازی 28

2-5 مدل تلفیقیAHP  و DEA 30

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه 32

3-2 روش تحقیق 32

3-3 روش جمع­آوری اطلاعات 32

3-4 جامعه آماری تحقیق 33

3-5 استخراج و تشریح معیارها 33

3-5-1 اثر عوامل مربوط به
نیروی انسانی 33

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1 مقدمه    36

4-2 دسته­بندی  37                                                                 
                              

4-3 ساختار سلسله مراتبی جهت
مشخص شدن وزن معیارهای اصلی هر واحد 55                                   

4-4 مراحل روش سلسله مراتبی   56                                                                                    

4-5 محاسبات و رتبه­بندی
کارای به روش
DEA 69                                    

4-4-1 استفاده از مدل DEA جهت ارزیابی عملکرد واحد­ها  70

4-4-2 معرفی نرم­افزار 70

4-4-3 نتایج محاسبات DEA 71

 نمایش مازاد ورودی­ها  734-4-4

4-4-5 نمایش بهره­وری واحدها 74

4-4-6 نمایش نسبت ورودی واحد­های
مختلف در شرایط موجود 75

4-4-7 نمایش واحدهای مرجع و
فهرست ضرایب قیمت­های سایه 75

4-4-8 نمایش ضرایب واحدها در
حالت کارا 76

4-4-9 نمایش نسبت ورودی
واحدها بعد از کارایی 77

4-5 بررسی یکی از ایرادات
محاسبه بهره­وری به روش
 DEA 78

فصل پنجم: نتیجه­گیری
و پیشنهاد

5-1 مقدمه 80

5-2 نتیجه­گیری 81

 

                                   

 

                     

دانلود فایل

آشنایی با هواشناسی واقلیم شناسی و تفاوت آنها

آشنایی با هواشناسی واقلیم شناسی و تفاوت آنها

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   41

 

 

 

تفاوت هواشناسی )Meteorology) و اقلیم شناسی (آب و‌هواشناسی Climatology(

 

اگر چه موضوع مطالعه آب و هواشناسی و هواشناسی، اتمسفر (هواسپهر) است، ولی هر کدام با نگرشی متفاوت آن را بررسی می کنند :

 

1       هواشناسی، هوا را و اقلیم شناسی، آب و هوا را شناسایی و تبیین می کند.

 

2       هواشناسی وضعیت جوی را به طور عام و برای یک لحظه بررسی می کند؛ اما، آب و هوا‌شناسی تیپ هوای غالب یک مکان معین را در دوره طولانی مطالعه و تفاوتهای آب و هوایی مکانها را کشف می کند.

 

3       هدف هواشناسی شناخت مطلق و عام اتمسفر و تغییرات آن (هوا) است؛ ولی در آب و هواشناسی سعی می‌شود با شناخت آب و هوای هر منطقه، تأثیرهای آب و هوایی آن بر روی فعالیتهای انسانی مشخص شود.

 

4       هواشناس وضع هوا را در کوتاه مدت پیش‌بینی می کند؛ اما، آب و هواشناس براساس عوامل به وجود آورنده آب و هوا، پدید آمدن آب و هوای خاصی را در مکانی خاص و با توجه به تاثیر آن در زندگی انسانها، پیش بینی می کند.

 

5       ابزار شناسایی و توجیه هواشناس، اصول و قوانین و مدلهای فیزیکی و دینامیکی است. اما ابزار آب و هواشناس، علاوه بر ا

 

اقليم شناسي Climatology عبارت است از مطالعه علمي اقليم، يعني توصيف و نمايش اقاليم، تجزيه و تحليل عوامل، تفاوت بين اقاليم و كاربرد اطلاعات اقليمي در حل مسائل جامعه و به عبارت ديگر هدف اقليم شناسي عبارت است از كشف و تبيين رفتار طبيعي اتمسفر و بهره برداري از آن در جهت منافع انسان. علم اقليم شناسي از زمانهاي بسيار دور براي انسان شناخته شده بوده و مردم آن را وضعيت درازمدت حالات اتمسفر مي‌دانستند و آن را با بيان روزهاي باراني، هواي خشك و پر از گرد و غبار، بادهاي شمالي يا جنوبي و غيره توصيف مي‌کردند.

 

تقريبا تمام فعاليتهاي بشري براي تداوم چرخه زندگي بطور مستقيم يا غير مستقيم تحت تاثير هوا و اقليم است. غذايي كه مي خوريد، آبي كه مي نوشيد و يا در امور گوناگون مورد استفاده قرار مي دهيد، لباسي كه براي مقابله با نوع خاصي از شرايط جوي بر تن مي كنيد، خانه و مسكني كه در آن سكونت داريد، كارهايي كه روزانه در تلاش معاش انجام مي‌دهيد، و يا حتي تمام نيرويي كه به مدد آنها ادامه حيات مي‌دهيد و بطور كلي تندرستي و عدم آن، همه و همه تحت سلطه و اقتدار آب و هواي قلمرو زيست شماست.

 

روش اصلي مطالعه در اقليم شناسي، جمع نگري يا كلي نگري است يعني براي مطالعه هر بخش از كره زمين محقق اقليم شناس تمام ويژگي‌هاي آن مكان را در ارتباط با يكديگر و به صورت مجموعه مرتبط بررسي مي‌كند. در مطالعه اقليمي داده‌هاي لازم در خصوص عناصر اقليمي مانند دما، بارش و ساير عوامل اقليمي جمع آوري شده و پردازش گرديده و در جهت شناسايي استعدادها و توانهاي اقليم‌هاي روي زمين و عملكرد اين اقاليم در چرخه حيات براي زندگي انسان بكار مي‌رود.

 

اقليم شناسي در محدوده مطالعه به قسمت‌هاي زير تقسيم مي‌گردد:

 

       بزرگ اقليم شناسي macro climatology : به بررسي اقليم در سطح كره زمين مي‌پردازد.

 

       متوسط اقليم شناسي mezo climatology : به بررسي اقليم در سطح يك محدوده در حد ناحيه يا يك شهر مي‌پردازد.

 

       ريز اقليم شناسي micro climatology : به بررسي اقليم در سطح يك مزرعه يا يك ساختمان مي‌پردازد.

 

البته مطالعات اقليمي در هر يك از بخش‌هاي بالا داراي خصوصيات و ويژگي‌هاي منحصر به فرد خود مي‌باشد و داراي كاربرد‌هاي متفاوت مي‌باشد. برخي از كاربردهاي اقليم شناسي را نيز بطور خلاصه به شرح زير مي‌توان عنوان كرد:

 

       صنايع : تعيين موقعيت مكاني صنايع در منطقه، تعيين نوع صنايع سازگار با شرايط اقليمي، تعيين تاثير شرايط اقليمي در محيط كار و …

 

       برنامه ريزي توريست : قطعا يكي از جنبه‌هاي اساسي در اين بخش شرايط آب و هوايي مي‌باشد كه نقش اصلي در تدوين برنامه‌هاي اين بخش دارد.

 

       برنامه ريزي امور رفاهي : شناخت اقليم يك منطقه، استعدادهاي تفريحي و استراحتگاهي آن را شكوفا مي‌كند و در اموري چون برنامه ريزي مسابقات و سرگرمي‌هاي ورزشي نقش اساسي دارد.

 

       حمل و نقل : اين بخش در تمام قسمت‌هاي خود تاثير پذيري بسياري از اقليم دارد.

 

       توليد انرژي : شناخت پتانسيل‌هاي انرژي‌ها مانند انرژي باد و خورشيد و…، بكارگيري در طراحي سدهاي آبي و…

 

       امور نظامي : شناخت اقليم منطقه از جمله كليدهاي اصلي موفقيت برنامه‌هاي نظامي مي‌باشد.

 

       آمايش سرزمين : در تمام برنامه ريزي‌ها و جهت گيري‌هاي توسعه در يك ناحيه، اقليم بعنوان يك مهره كليدي نقش دارد.

 

 

دانلود فایل

پاورپوینت آشنایی با فارکس ( FOREX )

پاورپوینت آشنایی با فارکس ( FOREX )

دانلود   با موضوع آشنایی با فارکس ( FOREX )
دارای 65 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید :
65 اسلاید
فرمت فایل:
پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای : 
ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

1-1 ) فارکس ( FOREX) چیست ؟
در گذشته ای نه چندان دور اساس مبادلات ارزی در دنیا برای تمامی ارزها بر پایه نرخ های ثابت ( Fixed Exchange Rate ) بود؛ بدین معنی که هر ارز تنها یک نرخ ثابت در مواجه با ارزهای دیگر داشت.
 پس از خاموش شدن آتش جنگ جهانی دوم، عده ای به فکر ایجاد نظام جدیدی در قیمت گذاری نرخ ارزها افتادند که حاصل آن تولد قانون مشهور برتون وودز (Bretton Woods) بود که بر اساس آن ارزش هر ارز در مقابل دیگری در مقایسه با ارزش یک دلار امریکا یا مقدار یک اونس طلا که مقداری ثابت و توافق شده بود، بدست می آمد.قانون برتون وودز تا زمانی ادامه داشت که همگی از میزان ارزش ثابت دلار امریکا رضایت داشتند. ولی این رضایت در سال 1971 به پایان رسید و باعث لغو خودبخود این قانون شد. قانون فعلی (یا نظام تعیین ارزش هر ارز بر اساس میزان عرضه و تقاضا برای همان ارز درلحظه) جایگزین آن شد که هم اکنون از این نظام در بازار فارکس برای تعیین ارزش هر ارز در مقابل ارز مشخص دیگر استفاده می گردد.

در ابتدای ایجاد نظام عرضه و تقاضا که منجر به ایجاد فرصتی تجاری از راه تبادل ارزهای مختلف برای بازرگانان گردیده بود، گروههای قادر به معامله در بازار فارکس منحصر به بانکهای بزرگ، دولتها و موسسات مالی با سرمایه هایی بسیاربزرگ بودند، تا اینکه پس از گذشت مدت کوتاهی با پیشرفت وسائل ارتباطی، افرادخرده پا و شرکتهای کوچکتر نیز- با استفاده از امتیازی که بانکها و کارگزاران در مقابل سرمایه نه چندان بزرگشان به آنها اختصاص میدادند- قادر به تجارت در این بازار شدند -آن هم با سرمایه ای به مراتب بزرگتر از آنچه نزد بانک یا کارگزار خود سپرده بودند- بطوریکه توانستند با کسب یک اعتبار100برابرسرمایه های اندک خود را تبدیل به سرمایه های بزرگ نمایند

به طور مثال شخصی با داشتن $ 10.000و کسب اعتبار 100 برابری با سرمایه ای برابر $1.000.000 می تواند به تجارت بپردازد که طبیعتا این حجم بالای سرمایه قدرت و تاثیر گذاری بیشتری را در اختیار اشخاص و شرکت های کوچکتر قراد خواهد داد. بطوری که معامله گران می توانند به معامله اموالی بپردازند که ارزش آن بیش از مقدار پولی است که در حساب دارند.همچنان که به تعداد معامله گران در این بازار افزوده شد و به موازات آن علوم ارتباطی نیز توسعه بیشتری یافت، امکانات جدیدی نیز در نحوه ارتباط بین کارگزار و معامله گران بوجود آمد که از مهمترین دستاوردهای آن می توان به استفاده از شبکه جهانی اینترنت در انجام معاملات توسط معامله گران در هر نقطه از دنیا در کمترین زمان ممکن اشاره کرد که البته استفاده از این تکنیک منجر به برداشته شدن مرزهای جغرافیایی و محدودیت های اطلاع رسانی برای تمامی معامله گران در سرتاسر دنیا گردید که ايرانيان نیز از این قاعده مستثنی   نبوده اند.

1-2) ساختار کلی بازار فارکس
بازار FOREX که اشاره به Foreign Exchange یا مبادلات خارجی دارد بزرگترین بازار در سرتاسر دنیا می باشد. بطوریکه بر اساس گزارش سال 2001                                         (Bank of International Settlement BIS) بیشتر از 1.5 تریلیون دلار مبادلات ارزی در این بازار به تنهایی در یک روز به انجام می رسد که نزدیک به 30 برابر، بیشتر از تمامی معاملات و نقل و انتقالات مالی در سراسر امریکا، با بیش از 100 برابر حجم معاملاتی است که روزانه در بازار سهام نیویورک (NYSE) انجام می گیرد.بسیاری از معاملات ارز تنها برای کسب سود انجام می شود و فقط چند درصد از فعالیت های بازار برای تأمین نیازهای اساسی شرکت‌ها و دولت ها انجام می گیرد.

. . .

 

             

دانلود فایل

پاورپوینت با موضوع سيستمهای بايومتريک

پاورپوینت با موضوع سيستمهای بايومتريک

دانلود   با موضوع سيستمهای بايومتريک
دارای 19 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 19 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :
مقدمه

سيستمهای بايومتريک
مشخصات الگوی عنبيِه
شبيه سازی و نتايج آن
تاريخچه علم بايومتريك

نواع كاربرد
تأييد هويت
تشخيص هويت
انواع اندازه گيری

. . .

 

       

دانلود فایل

بررسی رابطه بين مهارتهاي ارتباطي مديران با رضايت شغلي كاركنان

بررسی رابطه بين مهارتهاي ارتباطي مديران با رضايت شغلي كاركنان

چكيده:
برابر مطالعات انجام شده در حوزه ارتباطات انساني، افراد بيش از هشتاد درصد اوقات بيداري خود را صرف برقراري ارتباط با ديگران مي نمايند و اين مساله به ويژه در سازمان ها  اهميت ويژه اي مي يابد تا جايي كه سبك برقراري ارتباط مديران با كاركنان تأثير فراواني بر روحيه كاركنان دارد.
نتايج پژوهش حاضر كه در دو معاونت مهم سازمان ميراث فرهنگي به مرحله اجرا در آمده است حاكي از آن است كه بين مهارت هاي ارتباطي مديران و رضايت شغلي كاركنان رابطه معنا داراي وجود دارد و از بين هفت فرضيه ، شش فرضيه تاييد و يك فرضيه رد شد.
نتايج اين پژوهش  نشان داد كه:
بین رضایت شغلی كاركنان و ظاهر فيزيكي، اشاره هاي حركتي و حرکات بدن، چهره و رفتار چشمي، لمس کردن كاركنان توسط مدیران  هم جنس، محيط اطاق، مهارت  وگوش دادن و نمره کل مهارتهای ارتباطی مدیران ارتباط وجود دارد و بین رضایت شغلی كاركنان و مهارت سخن گفتن مدیران ارتباط وجود ندارد.

فهرست مطالب:
چكيده   
فصل اول (كليات تحقيق)
1-1 بيان مسئله   
2-1 اهميت موضوع تحقيق و انگيزش انتخاب آن   
3-1 اهداف پژوهش   
4-1 فرضيه هاي تحقيق   
5-1 جامعه آماري و محدوده زماني و مكاني پژوهش   
6-1 روش تحقيق   
7-1 ابزار گردآوري اطلاعات   
8-1 سوالات پژوهش   
9-1 مروري بر تحقيقات پيشين   
10-1 تعريف عملياتي متغيرها و واژه هاي كليدي   
فصل دوم (‌ادبيات و مباني نظري)
1-2 مقدمه   
2-2 رضايت شغلي و افزايش بهره وري   
3-2 رابطه شخصيت با موفقيت شغلي   
4-2 رابطه رضايت شغلي با شخصيت افراد   
5-2 تعاريف رضايت شغلي   
6-2 نظريه هاي رضايت شغلي   
7-2 شاخص هاي رضايت شغلي   
8-2 عوامل موثر بر رضايت شغلي   
9-2 رضايت شغلي و بهره وري   
10-2 عوامل موثر بر افزايش رضايت شغلي   
11-2 رضايت شغلي و تعهد سازماني   
12-2 پيامدهاي رضايت شغلي و عدم رضايت شغلي   
13-2 رضايت شغلي و عملكرد   
14-2 اندازه گيري رضايت شغلي   
15-2 تعهد سازماني   
فصل سوم (‌روش شناسايي تحقيق)
1-3 مقدمه   
2-3 جامعه آماري   
3-3 روش جمع ‌آوري اطلاعات   
4-3 حجم نمونه و روش اندازه گيري   
5-3 روش تجزيه و تحليل داده ها   
6-3 محدوديت هاي تحقيق   
7-3 ابزار اندازه گيري   
فصل چهارم (تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق)
1-4 مقدمه   
2-4 آمار توصيفي   
3-4 آمار استنباطي   
فصل پنجم (نتيجه گيري و پيشنهادات)
1-5 مقدمه   
2-5 نتيجه گيري   
3-5 پيشنهادات   
4-5 پيشنهاد براي پژوهش هاي آينده   
5-5 فهرست منابع و مأخذ   
6-5 پيوست

با این پروژه ۱۸۰ صفحه ای به طور تضمینی بالای ۱۸ بگیرید. چیزی حدود سه ماه  کار برد تا این مطالب توسط من و سه تن از دوستان گردآوری شود و البته همه نمره ممتاز کسب کردیم.
شامل ۴ فایل ورد و ۱۸۰ صفحه که در بر دارنده تمامی اصول پژوهشی و ویرایشی است و توسط ویراستار حرفه ای ویراستاری شده. مشابه این پروژه با قیمت کمتر از ۱۰۰ هزار تومان جایی پیدا نمی کنید. جامع، دقیق و نظام مند.

دانلود فایل

تصحیح ضریب توان با استفاده از IRS2500

تصحیح ضریب توان با استفاده از IRS2500

Application Note AN-1173

Power Factor Correction using the IRS2500


مقدمه:

در بسیاری از کاربردهای آفلاین نیاز به مدار تصحیح کننده ضریب توان بمنظور مینیمم کردن تلفات خط انتقال و استرس ایجاد شده بوسیله هارمونیک‌ها و شیفت فاز بر روی ژنراتورهای الکتریکی و ترانسفورماتورها، داریم. تجهیزات در اکثر مواقع دارای منابع تغذیه سوئیچینگ (SMPS) هستند که این منابع شامل فیلترهای خازنی همراه با یک یکسوساز پل و خارن‌ها بزرگ برای تغذیه بار هستند. بدون مدار تصحیح کننده ضریب توان، SIMPS یک جریان‌  با پیک بالا نزدیک به پیک ولتاژ خط میکشد و در بخش زیادی از سیکل تقریبا هیج جریانی نمیکشد که باعث کاهش ضریب توان به حدود 0.5 و اعوجاج هارمونیکی کلی(THD) بالای میشود.
مدار تصحیح کننده ضریب توان را بمنظور اینکه تجهیز یک جریان سینوسی از خط AC با جابجای فاز ناچیز و اعوجاج هارمونیکی خیلی کمی بکشد به تجهیز اضافه می‌کنند.این کار باعث بهینه سازی بار دیده شده بوسیله شبکه قدرت میشود و درنتیجه شبکه میتواند توان مورد نیاز بار را بدون ایحاد تلفات هدایتی اضافی در خطوط انتقال و یا ایجاد بار اضافی برای ترانسفورماتورها یا ژنراتورها تامین کند.بنابراین هزینه تامین‌کنندگان برق کاهش می‌یابد که این مزیت به مشترکین نیز انتقال داده میشود.اگر چه به صراحت در استانداردهای مانند IEC6 1000-3-2 چیزی در مورد هارمونیک‌های جریان و ضریب توان مشخص نشده است اما بطور کلی تا جای که ممکن است  یک نیازمندی برای THD جریان خط ورودی که یک پیش رگولاتور PFC را تغذیه میکند،هست.بدلیل اینکه بطور طبیعی یک مصالحه بین عملکرد و هزینه وجود دارد بطور معمول در جای که  هزینه محصولات بدلیل نیاز به عملکرد بهتر در توان بالا افزایش پیدا میکند از مدار PFC اکتیو در تجهیز استفاده میکنند و در حالی که در محصولات ارزان قیمت مصرف‌کنندگان، استفاده از مدار PFC پسیو کافی است.
این یکی از روندهای بازار در منابع تغذیه‌ای‌ هست که در بسیاری از تحهیزات گوناگون و همچنین بالاست‌های  الکترونیکی برای لامپ‌های فلورسنت،تخلیه‌ای و LED استفاده میشود.
در تجهیزی که دارای تصحیح کننده ضریب توان اکتیو است مقدار THD کمتر از 20 درصد، در رنج گسترده‌ای از ولتاژ بین 100 تا 350 ولت AC مورد انتظار است.در بسیاری از موارد THD کمتر از 10 درصد در رنج گسترده‌ای از این ولتاژ است.

فهرست مطالب:
1. مقدمه                                                                       
2. ضریب توان و THD                                                      
3. پیش‌ رگولاتور بوست PFC                                              
4. معادلات طراحی                                                          
5. فاکتورهای که PF و THD را تحت تاثیر قرار میدهند             
6. ملاحضات مربوط به آرایش  PCB                                      
7. شماتیک مثال                                                            
8. لیست تجهیزات                                                          
9. نتایج آزمایش                                                            
10.کنترل کننده‌های جایگزین

 

دانلود فایل

راه های کاربردی و عملیاتی ایجاد و تقویت تحرک، پویایی، نشاط و شادابی در مدارس با رویکرد حفظ ارزش ها

راه های کاربردی و عملیاتی ایجاد و تقویت تحرک، پویایی، نشاط و شادابی در مدارس با رویکرد حفظ ارزش ها

چکیده:

شادی و نشاط نیاز طبیعی انسان است و در همه افراد وجود دارد و باید به درستی به آن پاسخ داده شود استاد مطهری، نیاز به شادی و نشاط را مانند نیاز به غذا می داند که ضرورتی اساسی برای ادامه حیات و سلامت جسم و روان انسان است. روانشناسان علاقمند به مطالعه در حوزه شادی و شادابی، بر شیوه های مثبت زندگی کردن و از جمله بر قضاوت های شناختی و ادراکی ما درباره آسایش متمرکز شده اند. به عبارت دیگر می خواهند بدانند چه چیزی انسان را شاد می کند و تعریف و درک ما از شادی و شادابی چیست؟ به عنوان مثال: آیا پول و ثروت کلید شادی و شادمانی است و آدم های ثروتمند از آدام هایی که زندگی آنان تامین نیست شادترند؟ شاید کسانی که دچار مشکلات اقتصادی و معیشتی هستند بر این باور باشند که افراد ثروتمند حتما از زندگی شادمانه تری برخوردارند این افراد اگر معتقدند که پول شادی می آورد در این باور خود تجدید نظر کنند.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
ویژگی های افراد با نشاط
توصیه های موثر بر افزایش نشاط از دید روانشناسان
عوامل موثر در تعلیم و تربیت
معلم شاد و با روحیه
یک شرط اساسی
مدرسه شاد و با روح
برخی از اقداماتی که کارکنان مدارس می توانند انجام دهند
عقاید و باورهای ما
شکوفایی خلاقیت در کلاس درس
چگونگی دستیابی به تحقق آرمان های شاداب نمودن مدارس
چگونگی ایجاد فضای شاداب در مدارس
شاداب سازی درونی و معنوی در مدارس
شاداب سازی محیط مدارس
شاداب سازی ظاهری در مدارس
 راهکارهای مناسب جهت شاداب سازی در مدارس
پیشنهاد به واحدهای آموزشی
راه های افزایش نشاط در محیط مدرسه
حال راه های نشاط در مدرسه را این گونه ترسیم می کنیم
پیشنهادات
نتیجه‌گیری
منابع و ماخذ

دانلود فایل

دانلود مقاله بررسی خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی، حسی و رئولوژیکی بیسکویت تولید شده با آرد کامل سنجد نسبت

دانلود مقاله بررسی خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی، حسی و رئولوژیکی بیسکویت تولید شده با آرد کامل سنجد نسبت

چکیده :
بیسکوییت یکی از محصولات بر پایه غلات است .که به علت قابل در دسترس بودن، تنوع زیاد و قیمت کم و همچنین زمان ماندگاري بالا از محبوبیت ویژه برخوردار است . کیفیت و کمیت بیسکوییت به عنوان یکی از مهمترین و پر مصرف ترین فراورده هاي غلات تحت تاثیر عوامل کیفی و کمی ترکیبات مورد استفاده در آن است. . میوه گیاه سنجد حاوي میزان بالایی از ترکیبات مفید مانند فلاونوئیدها ، ترکیبات تریپنوئیدي ،اسیدهاي چرب مفید، قند ها و مواد معدنی است.در این تحقیق ویژگی هاي شیمیایی ، فیزیکی آرد کامل سنجد و آرد گندم و اثر آرد کامل سنجد بر خواص بیسکویت مورد بررسی قرار گرفت.به این منظور در فرمول بیسکویت کاکائویی،آرد کامل سنجد جایگزین پودر کاکائو شد(به میزان (%۵و خواص حسی، شیمیایی و رئولوژیکی آن ها بررسی و مقایسه شد.نتایج نشان داد که دو نمونه بیسکویت تولید شده از نظر خواص حسی و ظاهري با هم اختلاف معنی دار دارند. نتایج آزمون هاي شیمیایی نشان داد که بین میزان خاکستر و فیبر و چربی و قند بیسکویت سنجدي و کاکائویی اختلاف معنی داري وجود داشته ولی در میزان اسیدیته و پراکسید اختلاف معنی داري وجود نداشت . به دلیل بالا بودن میزان فیبر و خاکستر استفاده از آرد کامل سنجد باعث بهبود خصوصیات کیفی خمیر و خصوصیات ظاهري محصولات حاصل از آن می شود و می توان از آن در محصولات مختلف غذایی به عنوان یک افزودنی مفید و عملگرا استفاده نمود.

                 

دانلود فایل