پروپوزال تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی و نقش میانجی اعتماد به مدیران اداره کل آموزش فنی و حرف

پروپوزال تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی و نقش میانجی اعتماد به مدیران اداره کل آموزش فنی و حرف

 تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی و نقش میانجی اعتماد به مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان دارای 37صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

عنوان پروپوزال: تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی و نقش میانجی اعتماد به مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان

تعداد صفحه: 37صفحه
فونت: B ZAR
فاصله سطرها: 1.15
منابع فارسی و لاتین: دارد
پرسشنامه و ضمائم: دارد
بندهای
پروپوزال: عنوان، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش
(هدف اصلی، اهداف جزئی)، فرضیه های پژوهش، تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف
مفهومی، تعریف عملیاتی)، روش تحقیق، طرح پژوهش، ابزار اندازه گیری، روش
تجزيه و تحليل داده ها و…

پروپوزال مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی
موضوع :
تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی و نقش میانجی اعتماد به مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان
مقدمه
سازمان ها و مديران كاملاً آگاهند كه با تغييري سريع و پيچيده روبرو هستند و اين حركت نامعلوم به سوي آينده، با تقاضاي افراد براي مشاركت بيشتر در همة سطوح سازماني همراه است و به طور شگفت انگيز باعث تغيير ادراكات رهبري، به ويژه در نقش هاي ارتباطي بين پيرو و رهبر شده است. اغلب تئوري ها با توجه به اهميت نقش رهبر در قبال پيروان براي انجام مأموريت سازمان پايه ريزي شده اند و اين جاي سؤال است كه رهبر چه اثري مي تواند بر نگرش هاي شغلي كاركنان داشته باشد. هرچند عوامل متعددي بر نگرش ها و رفتار كاركنان تأثيرگذارند، پژوهش ها بيانگر اين است كه اين نگرش ها در بيشتر زمينه ها از طرف سبك رهبري تحت تأثير قرار مي گيرند(Rieke  & Chase 2008) .سبك رهبري خدمتگزار به عنوان رويكردي نو ممكن است از نظر ارتقاي عملكرد اعضاي سازمان از طريق پرورش نگرش ها و رفتارهاي كاري آنان مانند رضايت شغلي و تعهد سازماني براي رهبران سازمان ها سودمند باشد. اين سبك رهبري نه  تنها سبكي بشردوستانه و بر پاية مباني اخلاقي است، بلكه حتي پيش بيني مي شود براي افزايش نيروي رواني و رضايت از شغل و بهره وري در سازمان مفيد باشد(خوشبختی و همکاران،1391،ص114).در این فصل به کلیات تحقیق که شامل مشکل اصلی محقق و اهمیت موضوع و هدف هایی که محقق به دنبال آن می باشد،پرداخته می شود.

. . .

 

     

دانلود فایل

مقاله ترجمه شده مروری بر حمل و نقل و تغییرات آب و هوا

مقاله ترجمه شده مروری بر حمل و نقل و تغییرات آب و هوا

توضیحات:
مقاله ترجمه شده
با عنوان مروری بر حمل و نقل و تغییرات آب و هوا، در قالب فایل Word و در حجم 11 صفحه، همراه با مقاله انگلیسی زبان اصلی سال 2007 بصورت فایل pdf و در 14 صفحه.

عنوان اصلی مقاله:

Transport and climate change: a review

سال چاپ: 2007
نویسنده:

Lee Chapman

محل چاپ:

Journal of Transport Geography 15 (2007) 354–367

بخشی از متن ترجمه:
درطی قرن گذشته، سیاره زمین  بطور استعاری تحت قرارداد حمل و نقل بوده است که  جهت رفع نیازهای جمعیتی  توسعه یافته است. مشارکت جهانی در این توسعه نامناسب بوده است زیرا نیروی محرک برای تقاضای حمل و نقل در نهایت رشد اقتصادی است که منجر به نیاز فزاینده به سفرمی شود. اگرچه این  رابطه بتدریج در حال تضعیف است، نشانه های معدود  ناکامی کامل  در رابطه غیرپایدار بین درآمدهای فزاینده و گسترش حمل و نقل وجود دارد. اتکا به حمل ونقل   موجب آسیب  بلندمدت به آب و هوا  می شود و مصرف فزاینده سوختهای فسیلی بدان معناست که اوج  تولید نفت درحال وقوع است و منابع جهانی ظرف50 سال تقریبا  کامل مصرف می شوند. تصمیمات سریع اکنون باید اتخاذ شوند به نحوی که اثرات حمل و نقل بر محیط بتوانند کاهش یابند و کاربرد بیش از حد منابع سوخت فسیلی متوقف شود. این مقاله اثر حالات مختلف حمل ونقل را با توجه به تغییر آب و هوا مرورمی کند و روشهایی را مطرح می کند که در آنان، جامعه میتواند این اثرات را کاهش دهد.

دانلود فایل

تاثیر ریسک اطلاعات بر هزینه سرمایه شرکت ها

تاثیر ریسک اطلاعات بر هزینه سرمایه شرکت ها

بخشی از بیان مساله:
سرمایه گذاران با توجه به تنوع زیاد در فرصتهای سرمایه گذاری اقدام به انتخاب می نمایند. این انتخاب بر اساس ویژگی های ریسک و بازده است. هر شخص منطقی با این هدف سرمایه گذاری می کند که بتواند بازدهی مناسب کسب کند. سرمایه گذاران برای رسیدن به برآوردی از بازده مورد انتظار می کوشند اطلاعات لازم را از منابع مختلفی فراهم کنندو سود حسابداری نیز از اطلاعات مهم به شمارمی آید. سود حسابداری بر مبنای فرض تعهدی و در چارچوب اصول حسابداری اندازه گیری می شود و بر قابلیت اتکای اقلام گزارش شده تاکید دارد. کیفیت اقلام تعهدی به علت تاثیری که بر درک سرمایه گذاران از کیفیت سود شرکت دارد، همواره مورد توجه مدیریت است تا از طریق بهبود آن هزینه سرمایه شرکت کاهش یابد. در واقع مدیران با شناسایی عوامل موثر بر سودآوری شرکت، در کنار تحقق سایر اهداف  بدنبال حداقل نمودن هزینه سرمایه نیز هستند.

فهرست مطالب:
عنوان فارسی
عنوان انگلیسی
بيان مسأله
سوابق مربوط
پژوهشهای داخلی
پژوهشهای خارجی
فرضيه ها
اهداف تحقيق
ضرورت انجام تحقیق
روش كار
روش گردآوري اطلاعات
ابزار گرداوري اطلاعات
روش تجزيه و تحليل اطلاعات
تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
جدول زمان بندي مراحل انجام دادن تحقيق از زمان تصويب تا دفاع نهايي 
فهرست منابع و ماخذ (فارسي و غير فارسي)

 

               

دانلود فایل

چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( IT ) اختلالات يادگيري سمانه ( دانش آموز پای

چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( IT ) اختلالات يادگيري سمانه ( دانش آموز پای

اقدام پژوهی: چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( IT ) اختلالات يادگيري سمانه ( دانش آموز پایه اول ابتدایی ) را حل كنم؟      57

 

فهرست مطالب

مقدمه        5

اينترنت و ساير اشکال فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT         6

معلم با استفاده از فناوري در كلاس درس مي تواند اين شرايط را فراهم كند:              7

توصيف وضعيت موجود  8

گردآوري اطلاعات(شواهد 1)           11

نارسايي هاي يادگيري    12

اختلال يادگيري (ديسلكسي) Dyslexia          16

چگونگي تشخيص اختلالات يادگيري                20

روش مشاهده               20

روش مصاحبه              22

روش استفاده از آزمون هاي رواني     22

انواع ناتواني هاي يادگيري               23

راه هاي درمان اختلالات يادگيري     24

نقش تلويزيون در آموزش و يادگيري كودكان      25

نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرايند ياددهي و يادگيري                28

پيشينه پژوهش            32

اجراي راه حل              34

تمرين يك: 34

تمرين دوم: 34

تمرين سوم:                35

نقش لپ تاب در آموزش كودكان بر اساس گزارش سازمان ملل                37

چگونگي اجراي راه حل جديد، استفاده از لپ تاب               38

جمع آوري اطلاعات (شواهد2)        40

بررسي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و بخصوص سمانه با مقايسه نمرات آن ها قبل از اجراي اقدام و بعد از آن؛                40

جدول يك: ميانگين نمرات هر دانش آموزان قبل از اجراي اقدام               41

جدول دو: ميانگين نمرات هر دانش آموزان بعد از اجراي اقدام 42

نمودار دو: ميانگين نمرات هر دانش آموزان بعد از اجراي اقدام 44

جدول سه: مقايسه ميانگين نمرات كلاس قبل و بعد از اقدام    44

نمودار سه: مقايسه ميانگين نمرات كلاس قبل و بعد از اقدام    45

بررسي عوامل رفتاري سمانه و اثر گذاري روش تدريس مبتني بر IT در روحيات او؛       45

تجزيه و تحليل نتايج     47

جدول چهار: مقايسه درصد پيشرفت نمرات دانش آموزان  قبل و بعد از اقدام               48

نمودار چهار: مقايسه درصد پيشرفت نمرات دانش آموزان  قبل و بعد از اقدام               48

ارزش يابي تأثير اقدام جديد و تعيين اعتبار آن    48

نتيجه گيري و پيشنهادات               50

منابع مورد استفاده:       54

 

 

 

چكيده

                در اين چند سال بعنوان معلم پایه اول ابتدایی با دانش آموزان دختر و پسر با ويژگي هاي رفتاري و اجتماعي متفاوت سر و كار داشتم. اما امسال يكي از دانش آموزان من به نام سمانه، با بقيه بچه هايي كه تا به حال ديده بودم خيلي فرق داشت. او كودكي خجالتي، مضطرب و افسرده بود. آهسته و لرزان صحبت مي كرد. با بقيه بچه ها دوست نمي شد و گوشه گير بود. حتي قادر نبود كه وسايل خود را از كيفش در آورد. كتابش را وارونه در دست مي گرفت و هنگام تصويرخواني از كتاب بخوانيم، مي گفت: چيزي نمي بينم. در نوشتن نيز مشكل داشت و ساده ترين علائم كتاب بنويسيم را نمي توانست، بنويسد. او رياضي را درك نمي كرد. به طور كلي او دچار اختلالات يادگيري يا ديسلكسي بود. در گوش دادن، صحبت كردن، خواندن، نوشتن، استدلال كردن و درك كردن مشكل داشت. با بررسي هايي كه انجام دادم از نظر فيزيكي و هوش كاملاً سالم و عادي بود ولي در يادگيري بسيار مشكل داشت. براي حل اختلالات يادگيري و رفتاري او نياز به روش تدريس مناسب و خاص بود.

                پس از مطالعه و بررسي فراوان، روش هاي ويژه اي را براي بهبود وضعيت او به كار بستم. راه حل هاي مختلف را آزمايش كردم. بهترين راه اين بود كه نوآوري هاي آموزشي را به كار ببرم و با استفاده از فناوري نو اختلالات يادگيري سمانه را حل كنم. بنابراين از روش IT استفاده كردم.

                با تلاش فراوان توانستم به نتيجه مطلوب برسم. به طوري كه پيشرفت سمانه بسيار چشمگير بود. او نه تنها در درس رياضي و بخوانيم پيشرفت بسيار زيادي داشت بلكه مشكلات رفتاري او نيز به كلي رفع گرديد و همانند ساير دانش آموزان در فعاليت هاي كلاسي شركت مي كرد.

                نتيجه اي كه در نهايت به دست آمد اين بود كه: توانستم اختلالات يادگيري (ديسلكسي ) سمانه را با كمك تدريس مبتني بر IT حل كنم و از او دانش آموزي فعال و علاقمند بسازم. علاوه بر آن پيشرفت تحصيلي و علاقمندي ساير دانش آموزان نيز با اين روش ميسر شد و كلاسي سرشار از شادي و نشاط مهيا نمودم. موفقيت تحصيلي، علاقمندي و سرزندگي سمانه و ساير دانش آموزان نشان دهنده موفق بودن اين طرح مي باشد.

مقدمه

توجه به اهميت آموزش در دوران اوليه زندگي، پرداختن به پژوهش هاي علمي در برنامه هاي درسي دبستان امري كاملاً آشكار است. در دوران كودكي ساختار شخصيتي و رفتاري انسان بنيان گذاشته مي شود و اين دوران بسيار سرنوشت ساز است. امروزه به دليل آن كه كودكان پيوسته در معرض هجوم انواع رسانه ها و فناوري ها قرار دارند، لازم است فعاليت هاي يادگيري در روش هاي جديد، متفاوت و مهيج در آموزش و پرورش ارائه شود. استفاده از رايانه به عنوان ابزار آموزشي مفيد در مدارس ابتدايي براي جستجوگري در شبكه جهاني به منظور كمك به دانش آموزان ابتدايي است. استفاده از اين فناوري كلاس هاي دوره ابتدايي را از شادي و هيجان بيش تري برخوردار مي كند.

                رايانه به دانش آموزان اين دوره كمك مي كند جزئيات دروس و مطالب كتاب را به خوبي فرا بگيرند. آموزش علوم، رياضي و قرآن و….. از طريق رايانه و گفتگوهاي رايانه اي و جلسات الكترونيك، به برنامه ريزي درسي و فعاليت هاي ديگر كلاسي، كمك زيادي مي كند.

اطلاعات جديد و فناوري ارتباطات به طور قابل ملاحظه اي يادگيري دانش آموزان را بهبود مي بخشد و رايج ترين شيوه هاي دستيابي دانش آموزان به اطلاعات و دانش مورد نياز آن ها را تحت تأثير قرار مي دهد.

اينترنت و ساير اشکال فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT

(Information & Communication Technology) تغييرات عمده اي در تمرين آموزش عملي و يادگيري در كشورهاي توسعه يافته ايجاد کرده است. معلمان و دانش آموزان در سراسر جهان مي توانند ازطريق اينترنت به راحتي متن ، صدا و تصوير را به يکديگر ارسال کنند. اقدامات دولت انگليس مانند ايجاد شبکه ملي يادگيري بيانگر آن است که معلمان بايد به سرعت به سمت فعاليت هاي اينترنتي و درس هاي مبتني بر شبکه در مدارس حرکت کنند. در ديگر کشورها نيز دولت ها چنين پيشرفت هايي را تشويق مي کنند.

تحقيقات نشان داده است كه استفاده از  IT به دانش آموز فرصت تسلط بر فناوري و خودراهبري مي دهد. معلم با تغيير نقش خود از انتقال دهنده به تسهيل كننده مي تواند به ارايه محتواي اطلاعات به دانش آموز بپردازد و از طرف ديگر فعاليت هاي يادگيرنده را كه نتيجه آن يادگيري است تسهيل كند. لازمه ايفاي چنين نقشي وجود معلمان توانمند در زمينه موضوع هاي مورد تدريس و كاربرد  ITاست.

معلم با استفاده از فناوري در كلاس درس مي تواند اين شرايط را فراهم كند:

1.             ايجاد تجارب يادگيري غيرمستقيم؛

2.             ايجاد ارتباط دقيق؛

3.             ايجاد علاقه به يادگيري؛

4.             افزايش امكانات يادگيري.

معلم مي تواند دانش آموزان را ارزشيابي كند، اطلاعات لازم را جمع آوري كرده و بازخوردهاي مناسب را به دانش آموزان ارائه كند. متأسفانه روشهاي تدريس به كمك  IT فراگير نيست. بيش تر در قالب جشنواره ها و مسابقات و برخي به صورت موردي استفاده مي شود.

در اين طرح اقدام پژوهي به بررسي كاربست فناوري اطلاعات (IT) در حل مشكلات يادگيري سمانه پرداخته شده است. لازم به ذكر است كه اين روش براي اولين بار در پايه اول ابتدايي به كار گرفته شده است.

 

دانلود فایل

مروری بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی خون ماهی

مروری بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی خون ماهی

     مروری بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی خون ماهی

 

 

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:    126  

 

 

 

مقدمه:

خون، به عنوان يك بافت سيال و سهل الوصول يكي از مهم ترين مايعات بيولوژيك بدن بوده كه تحت تأثير حالات مختلف فيزيولوژيك و پاتولوژيك، تركيبات آن دستخوش نوسان و تغيير مي‌گردند. لذا در اختيار داشتن مقادير طبيعي پارامترهاي خوني و بررسي چگونگي تغييرات آن ها در بيماري هاي مختلف همواره از ابزارهاي مهم تشخيص در بسياري از بيماري هاي انسان و دام بوده است. در رابطه با آبزيان و از جمله ماهي نيز، اين مهم با تعيين مقادير طبيعي پارامترهاي خوني به عنوان منبأ و شاخصي براي مقايسه و قضاوت در تشخيص بيماري ها مورد تأكيد قرار گرفته است.

 معمولا حجم خون ماهیان نسبت به سایر مهره داران کمتر و در ماهیان استخوانی حدودا بین 4      2 میلی لیتر به ازای 100 گرم است. در لامپری ها حجم خون بیشتر و به 5/8 میلی لیتر به ازای 100 گرم میرسد و در هاگ فیش ها حتی از این هم بیشتر است و به 17 میلی لیتر به ازای 100 گرم میرسد. در ماهیان الاسمو برانش ها،حجم خون بین 8      6 میلی لیتر به ازای 100 گرم گزارش شده است. در تحقیقات اولیه که بر روی آزاد ماهیان صورت گرفت، حجم خون را در حدود 5/3      3 میلی لیتر به ازای 100 گرم گزارش کردند، اما تحقیقات اخیر نشان داد که حجم خون آن ها در حد ماهیان الاسمو برانش و بین 5 تا بیش از 7 میلی لیتر به ازای 100 گرم است. حجم خون تون ماهیان زیاد بوده و بین 8 میلی لیتر به ازای 100 گرم در ماهی 9 کیلویی تا 133 میلی لیتر به ازای 100 گرم در ماهی 5/4 کیلویی متغیر است. در ماهیان کوچک تر حجم خون حتی از این مقادیر هم بیشتر است. بعضی از محققان اشاره کرد اند که حجم خون در بین کل ماهیان به صورت فیلوژنیک کاهش می یابد. ماهیان استخوانی عالی تر دارای دستگاه عروقی کاملتری هستند، به همین خاطر به خون کمتری برای انتقال اکسیژن و سایر مواد نیازمندند (3). 

 خون، مواد مختلف از جمله یون های غیر آلی و تعدادی از ترکیبات آلی مانند هورمون ها،ویتامین ها و پروتئین های مختلف پلاسما را منتقل میکند که میزان آن ها از 6      2 گرم در 100 میلی لیتر متغیر است.این ترکیبات در ایجاد حالت بافری در مقابل تغییرات PH  و حفظ فشار اسمزی که در نقل و انتقال آب از میان دیواره مویرگ ها حائز اهمیت است، نقش دارند.اجزای سلولی خون، گلبول های قرمز یا اریتروسیت ها و گلبول های سفید یا لکوسیت ها هستند (3).

 رنگ گلبول های قرمز به واسطه وجود هموگلوبین در داخل آنها است. این ترکیب از یک گلوبین پروتئینی فاقد رنگ همچنین ماده ای به نام هم تشکیل شده است که رنگدانه قرمز      زرد دارد و حاوی آهن است. مولکول های هموگلوبین ماهیان الاسمو برانش و استخوانی از 4 زنجیر پيچيده (تترامريك) تشكيل شده است و وزن مولكولي آن ها در حدود 61000 تا 70000 دالتون است. هموگلوبين‌ لامپري‌ها، بسيار شبيه ميوگلوبين است. این ترکیب، هموگلوبینی است که در بافت های عضلانی یافت می شودو علاوه بر این مونومريك بوده، وزن مولكولي آن 18200 دالتون است.در بعضي از گونه‌ها، بيش از يك نوع هموگلوبين را مي‌توان مشاهده كرد. هموگلوبين، اكسيژن را به صورت تركيب با آهن فروي هم انتقال مي‌دهد، اين تركيب قابل برگشت است و انجام آن بستگي به فشار نسبي اكسيژن دارد. تنها تعداد محدودي از ماهيان، فاقد هموگلوبين هستند. براي مثال، بعضي از ماهيان چان ايكتي ايد قطب جنوب و نوزادان لپتوسفالوس مار ماهيان، خون بي‌رنگ دارند (3).

ظرفيت حمل اكسيژن خون ماهيان، شامل اكسيژني است كه به صورت محلول انتقال مي‌يابد و همچنين اكسيژني كه به صورت تركيب با هموگلوبين، در داخل گلبول‌هاي قرمز وجود دارد. درماهي چنو سفالوس كه ماهي يخي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  قطب جنوب بوده و فاقد هموگلوبين است، ظرفيت حمل اكسيژن خون 45/0 تا 08/1 ميلي ليتر در 100 ميلي ليتر است، در صورتي كه در بسياري از ماهيان تلئوست بين8 تا 12 درصد است. در ماهيان بسيار فعال، مانند اسكومبروئيدهاي فعال و گونه‌هايي كه به آب‌هاي فقير از اكسيژن عادت كرده‌اند ظرفيت حمل اكسيژن تا بيش از 20 حجم درصد مي‌رسد. ظرفيت حمل اكسيژن خون كوسه‌ها و سپرماهيان كمتر از ماهيان استخواني عالي و معمولاً از 5/3 تا 6 حجم درصد متغير است.ميزان واقعي اكسيژن خون به عوامل زيادي از جمله، فشار نسبي اكسيژن در محيط، فشار نسبي دي‌اكسيدكربن، PH، دما و ميزان فعاليت ماهي بستگي دارد. به طور طبيعي خوني كه در آئورت پشتي وجود دارد، %85 تا %95 از اكسيژن اشباع است، در حالي كه معمولاً ميزان اشباع خون وريدي از اكسيژن بين %30 تا % 60 است. در ماهي قزل‌آلايي كه در فعاليت شديد قرار گرفته بود، در هنگام بازگشت خون ورودي به  قلب هيچ اكسيژني وجود نداشت(3).

ارتباطات بين دي‌اكسيدكربن، pH و ميل تركيبي خون براي حمل اكسيژن بسيار جالب توجه است. يكي از اين ارتباطات كه به اثر بور معروف است، بدين صورت است كه ميل تركيبي هموگلوبين براي اكسيژن، در pH پايين كاهش مي‌يابد و علت اين امر تغييراتي است كه در اثر افزايش غلظت يون هيدروژن، در وضعيت مولكول هموگلوبين به وجود مي‌آيد. اين وضعيت بيشتر در ماهياني ديده مي‌شود كه در محيط‌هايي با ميزان اكسيژن زياد و دي‌اكسيدكربن كم زندگي مي‌كنند (3).

 براساس اثر بور، در آبشش‌های ماهيان مختلف در حالي كه فشار نسبي دي‌اكسيدكربن كم است، خون مي‌تواند به راحتي اكسيژن را گرفته و منتقل كند، حتي اگر فشار نسبي اكسيژن در محيط كم باشد. در بافت‌ها نيز در حالي كه فشار دي‌ اكسيدكربن زياد است، اكسيژن مي‌تواند به طور مستقل، براساس ميزان  فشار نسبي خود به داخل خون آزاد شود و اين امر يكي از فوائد اثر بور است. اما از معايب اين اثر اين است كه ماهياني كه به دي‌اكسيدكربن كم و اكسيژن زياد سازش يافته‌اند، اگر ميزان دي‌اكسيدكربن محيط افزايش يابد، اكسيژن زيادتري لازم است تا توسط هموگلوبين انتقال يابد. ماهياني مانند بول هد، بوفين و ماهيان شش‌دار كه به زندگي در باتلاق و ساير مكانهاي آبي راكد و آرام سازش يافته‌ اند و در اين مكان‌ها، كم بودن pH و همچنين كم بودن ميزان اكسيژن امري طبيعي است، در خون آنها اثر بور بسيار ضعيف است(3).

اثر روت نيز با اثر بور در ارتباط است و براساس آن كاهش ظرفيت حمل اكسيژن توسط خون،  با افزايش فشار نسبي دي‌ اكسيدكربن همراه است. كاهش PH، منجر به آن خواهد شد كه خون ماهي 100 درصد نتواند با اكسيژن اشباع شود و اين حالت، بدون توجه به فشار اكسيژن صورت مي‌گيرد. اين حالت در موارد تجربي كه فشار اكسيژن را تا 140 اتمسفر رسانده‌اند نشان داده شده است (3).

بطور كلي نظر محققين بر اين اساس است كه فاكتورهاي خوني و سرمي ماهيان در گونه‌هاي مختلف با هم تفاوت داشته و اتفاق نظر و ارتباط مستقيم و  غيرمستقيم زيادي با شرايط محيطي، تغذيه‌اي، سن و … دارد. بنابراين بايد براي هر گونه ماهي در شرايط اقليمي هر منطقه مقادير طبيعي اين فاكتورها وجود داشته باشد.

 

 

 

 

1      1 خون : خون، مايعي است كه در رگ هاي بدن جريان دارد و نوعي بافت همبند محسوب مي‌شود. اختلاف عمده بافت خون با ديگر بافت ها در اين است كه ماده خارج سلولي در آن بصورت مايعي به نام پلاسما است كه پلاسما خود شامل آب ، پروتئين (آلبومين ـ گلبولين و فاكتورهاي انعقادي) ، قندها (گلوكز) ، چربي و يون ها می باشد و سلول هاي خوني شامل اریتروسيت‌ها (گلبول هاي قرمز)، لكوسيت‌ها (گلبول هاي سفيد) و ترومبوسيت‌ها (پلاكت ها) هستند. اين بافت در تمامي بافت ها به جز بافت پوششي و غضروفي وارد مي‌شود و تغذيه و تنفس آنها را سبب مي‌شود(1).

 

1      1      1 وظائف خون:

1_ انتقال گاز (اكسيژن و گاز كربنيك) بين اندام تنفسي ، بافت ها و ذخيره اكسيژن .

2_ انتقال مواد غذايي به بافت‌ها .

3_ انتقال محصولات دفعي از بافت‌ها به سوي اندام هاي مختلف .

4_ انتقال مواد متابوليكي اسيد لاكتيك (از عضلات به كبد) .

5_ انتشار هورمون‌ها براي كنترل اعمال بدن و تأثير متقابل هورمون ها بر اندام هاي خون ساز

6ـ تنظيم حرارت بدن با انتشار در بافت‌ها .

7ـ انعقاد .

8_ دفاع بدن در برابر حمله باكتري ها و ايجاد ايمني در بدن .

9_ تثبيت محيط داخلي مناسب براي سلول ها به منظور ايجاد PH مناسب، مواد غذايي و غيره …) .

10_ انتقال نيرو مثل شكستن كيتين در سخت‌پوستان (4).

 

1      1      2 گردش خون:

سيستم گردش خون در ماهي ها عمدتاً به ميزان زياد و يا تماماً بسته است و قلب و مويرگ هاي آبششي و عمومي و رگ هاي بزرگ در يك آرايش خطي به هم متصلند. ماهيان در محيطی زندگي مي‌كنند كه در مقايسه با اتمسفري كه تنفس مي‌كنيم از نظر O2 فقيرتر است، هم چنين قلب آن ها كه ساده‌تر است بايد قبل از انتشار خون به داخل بافت ها آنها را به سمت سطوح اكسيژن دار پمپاژ كند. خون، مواد مختلف از جمله يون هاي غيرآلي و تعدادي از تركيبات آلي مثل هورمون ها، ويتامين ها و پروتئین ها كه شامل 2 نوع   گلوبولين، 2 نوع   گلوبولين و گاماگلوبولين، آلبومين، ترانسفرين و ساير پروتيئن هاست كه در ايجاد ايمني معين، ايجاد حالت بافري و حفظ فشار اسمزي نقش دارند (3).

 

1      1      3 قلب و دستگاه گردش خون:

دستگاه قلبي       عروقي بيشتر ماهيان يك دستگاه بسته است كه مشخصاً شامل قلب به عنوان يك پمپ و بسترهاي مويرگي عمومي است كه توسط سرخرگ ها و سياهرگ ها با قلب ارتباط دارند.

قلب ماهي مشخصاً داراي 4 حفره است: سينوس وريدي، دهليز، بطن ومخروط شريانی. اين اندام در داخل حفره دور قلب (پريكارد) در زير يا به فاصله اندكي در پشت آبشش‌ها قرار دارد. ساختار قلب در ماهيان استخواني نسبت به ساير گروه ها بسيار متغير است زيرا در ماهيان زنده، تغييرات تكاملي وسيعي مشاهده مي‌شود. هر 4 حوزه قلب در يك مسير واقع شده‌اند و فقط خون سياهرگي را پمپ مي‌كنند و به استثناي تعدادي از ماهيان كه از هوا تنفس مي‌كنند، در بقيه ماهيان جريان خون به سمت آبشش‌هاست و قلب و آبشش ارتباط نزديكي دارند (3 و1).

 

 

دانلود فایل

پیشینه و ادبیات تحقیق در خصوص تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد منابع انسانی

پیشینه و ادبیات تحقیق در خصوص تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد منابع انسانی

اطلاعات : مطالبی است که از داده های خاصی استخراج می شود به عبارتی اطلاعات همان نرم افزار قابل استفاده از داده هاست که از راه های خاصی پس از پردازش بدست می آید به عبارت دیگر اطلاعات داده است که توضیح و تفسیر شده باشد مثلاً بازداشتن تاریخ تولد فردی به عنوان داده، می توان به اطلاعاتی چون تاریخ تولد و تفاوت سنی و با خودمان می پردازیم

فن آوری :ترکیبی از مهارت ها ، دانش ها، توانایی ها مواد، ماشین و ابزارهاست که انسان از آن برای تبدیل و یا تغییر مواد خام ، اجناس ارزشمند یا خدمات استفاده می کند.

فن آوری اطلاعات : همان طور که به وسیله ی انجمن فناوری اطلاعات آمریکا (ITAA) تعریف شده است، «مطالعه، طراحی، پیاده سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصاً برنامه های نرم افزاری و سخت افزار رایانه می پردازد» به طور مختصر فناوری اطلاعات با مسائلی مانند استفاده از رایانه های الکترونیکی و نرم افزار سروکار دارد تا تبدیل، ذخیره، حفاظت، پردازش، انتقال و بازیابی اطلاعات به شکلی مطمئن و امن انجام می پذیرد

اخیراً تغییر اندکی در این عبارت داده می شود تا این اصطلاح به طور روشن دایره روشن دایره ارتباطات مخابراتی را شامل گردد بنابراین عده ای بیشتر مایلند تا عبارت «فناوری و ارتباطات » یا به اختصار ICT به کار برند

از دیدگاهی دیگر فناوری اطلاعات عبارت است از کاربرد رایانه و دیگر فناوریها برای کار با اصلاعات در این جا هر گونه فناوری اعم از هر گونه وسیله یا تکنیک مدنظر است. عموماً در فناوری اطلاعات به اشتباه ، کار با اطلاعات تنها از طریق فناوری رایانه و ارتباطات و محصولات مرتبط مدنظر قرار گرفته است باید توجه داشت که واژه فناوری عبارت از مطالعه ی چگونگی استفاده از ساخته های بشر در دستیابی به اهداف و مقاصدی مانند ارائه محصولات و خدمات، این واژه تنها به خود مصنوعات بشری اشاره نمی کند.

به عبارت دیگر فناوری اطلاعات متشکل از چهار عنصر حیاتی (انسان، سازو کار، ابزار، ساختار) به طوری که در این فناوری اطلاعات از طریق زنجیره ای که از بهم پیوستن این عناصر ایجاد می شود، جریان یافته و پیوسته متعالی و تکامل می یابد.

انسان: منابع انسانی، مفاهیم و اندیشه ی، نوآوری

سازوکار: قوانین و مقررات و روشها، سازو کارهای بهبود و رشد، سازوکارهای ارزش گذاری و مالی…

ساختار: سازمانی، فراسازمانی

ابزار:نرم افزار، سخت افزار، متد و ارتباطات

برای فناوری اطلاعات می توان تعاریف مختلفی را متصور شد از یک دیدگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان به کلیه ی اشکال زیر تقسیم کرد:

1)داده ها و اطلاعات 

2    سیستم های اطلاعاتی 

3    سیستم های مدیریت دانش 

4    نرم افزارها 

5    سخت افزارها 

6    شبکه های مخابراتی و داده 

7    متن افزارها 

همچنین می توان فناوری اطلاعات یا IT را به دو بخش تقسیم کرد:

الف    فناوری کامپیوتر

ب    فناوری ارتباطات

فناوری اطلاعات در حقیقت استفاده ی بهینه از سیستم های کامپیوتری است به عبارتی استفاده هر چند بهتر از کامپیوترها، نرم افزارهای جانبی برای حل مسائل و مشکلات کاری و پیاده سازی این راه حل ها در یک محیط واقعی وظیفه اصلی IT است.

فناوری اطلاعات بسیار از علم رایانه وسیع تر (و پیچیده تر) است این اصطلاح در دهه ی 1990 جایگزین اصطلاحات داده ها و سیستم های اطلاعات مدیریت شد که در دهه های 1970 و 1960 بسیار رایج بودند فناوری اطلاعات معمولاً به کلیه فناوریهایی اشاره دارد که در پنج حوزه ی جمع آوری، ذخیره سازی، پردازش، انتقال و نمایش اطلاعات کاربرد دارند.

دانش فناوری اطلاعات و رایانه با هم فرق می کنند البته موارد زیادی با هم اشتراک دارند. اگر علم رایانه با مشابه مهندس مکانیکی بگیریم، فناوری اطلاعات مشابه صنعت حمل و نقل است. در صنعت حمل و نقل، خودرو و راه آهن و هواپیما و کشتی داریم. همه ی این ها را مهندسان مکانیک طرح می کنند در عین حال در صنعت حمل و نقل مسائل مربوط به مدیریت ناوگان و مدیریت ترافیک و تعیین استراتژی حمل و نقل در سطح شرکت و شهر و کشور مطرح است که رابطه مستقیمی با مهندسی مکانیک ندارد اما فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) (به فارسی فاوا) مهم ترین مقوله در این زمینه است سید حامد خسروانی شریعتی، تعریفی دیگر از فناوری اطلاعات بیان می دارد که بیان از فرابخش بودن این رشته دارد به گفته ایشان: مهندسی فناوری اطلاعات دانش ترکیبی از مهندسی نرم افزار، مهندسی صنایع و مارکتینگ می باشد که رویکردی تحلیلی، تجاری باریک بینانه به تکنولوژی های نوین اطلاعاتی دارد. ایشان با ایجاد این رویکرد شفاف میان طراحان نرم افزار و تحلیل کنندگان سیستم و بازار هدف را حل کرده اند

2    زمینه های فناوری اطلاعات: امروزه اصطلاح «فناوری اطلاعات» بسیار وسیع شده است و بسیاری از جنبه های محاسباتی و فناوری را در برمی گیرد و نسبت به قبل شناخت این اصطلاح آسان تر شده است. چند فناوری اطلاعات تقریباً بزرگ است و بسیاری از زمینه ها را پوشش می دهد متخصصین فناوری اطلاعات وظایف متنوعی دارد، از نصب برنامه های کاربردی تا طراحی شبکه های پیچیده رایانه ای و پایگاه داده های اطلاعاتی، چندی از زمینه های فعالیت متخصصین فناوری اطلاعات می تواند موارد زیر باشند فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند

مدیریت اطلاعات

پیاده سازی شبکه های رایانه ای

مهندسی رایانه

طراحی سیستم های پایگاه داده

مدیریت سیستم های اطلاعاتی

سیستم های اطلاعاتی مدیریتی

مدیریت سیستم ها

امنیت

3مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

3    ابزارهای نرم افزاری مدیریت خدمات فناوری اطلاعات:

با افزایش چشمگیر تنوع تجهیزات و خدمات مربوط به فناوری اطلاعات ، مدیریت خدمات ارائه شده در این حوزه نیز با چالش های فراوانی روبه رو شده است. مدیریت رسیدگی به مشکلات و درخواست ها، مدیریت تجهیزات و منابع در رابطه با خدمات پشتیبانی فنی و تخصیصی آنها به کاربران، همچنین نظارت ، کنترل و برنامه ریز در این زمینه از جمله مواردی است که مدیران حوزه فناوری اطلاعات را بر آن می دارد تا برای خود ابزارهای سودمند و کارا تدارک ببینند از جمله ی این ابزارها، می توان به نرم افزارهای مدیریت خدمات اطلاعات اشاره نمود که می توانند مدیران و کارشناسان و تکنسین ها را در این رابطه یاری نمایند به عنوان مثال نرم افزارهای پرشین سرویس وسک که یک برنامه تحت رب است این اجازه را به کابران آن می دهد که مدیریت مشکل و همچنین مدیریت کالاها و تجهیزات را به صورت بسیار قدرتمند انجام دهند:

4    فناوری اطلاعات در دانشگاه های ایران: در بیشتر کشورها این دانشی در دانشگاه ها با عنوان «فناوری اطلاعات» شناخته می شود در حالیکه در ایران تصمیم سازمان آموزش عالی کشور به عنوان «مهندس فناوری اطلاعات» برای این رشته به کار برده می شود و رشته ای تحت عنوان فناوری اطلاعات و ارتباطات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیراً در دانشگاه های ایران تدریس می شود همچنین با عنوان فقط «فناوری اطلاعات» وجود ندارد. همچنین رشته ی میان رشته ای دیگر با عنوان  رشته «مدیریت فناوری اطلاعات» در دانشگاه های ایران و دیگر کشورها وجود دارد که از ترکیب دو رشته «مدیریت» و فناوری اطلاعات به وجود آمده است رشته ی مهندسی فناوری اطلاعات به چگونگی سازماندهی و سازماندهی داده ها می پردازد و رشته ی مدیریت فناوری اطلاعات به چگونگی تدوین سیستم و استفاده از داده ها می پردازد هر کدام از این رشته ها دارای گرایش های ویژه خود هستند که در دانشگاه های ایران به شرح زیراند:

    گرایش های رشته مهندسی فناوری اطلاعات

تجارب الکترونیکی

سیستم های چند رسانه ای

مدیریت سیستم های اطلاعاتی

امنیت اطلاعات

شبکه های کامپیوتری

مهندسی فناوری اطلاعات

گرایش های رشته ی مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت منابع انسانی

سیستم های اطلاعات پیشرفته

نظام کیفیت فراگیر

گرایش رشته های مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات:

مدیریت شبکه

دیتا و امنیت شبکه

ارتباطات بسیار

مدیریت ارتباطات و فناوری اطلاعات

سیستم های چند رسانه ای

درس های تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات:

مبانی فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات

تجارت الکترونیکی

مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات

برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات

برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات

آموزش الکترونیکی

محیط های چند رسانه ای

کارآموزی IT

گرافیک کامپیوتری

5    متولی فناوری اطلاعات در ایران: در ایران همیشه بحث بر سر متولی اصلی فناوری اطلاعات وجود داشت تا با تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن در سال 1382 به وزارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود فایل

بررسی عوامل محیطی موثر بر طراحی ساختمان و پارامترهای موثر در طراحی

بررسی عوامل محیطی موثر بر طراحی ساختمان و پارامترهای موثر در طراحی

فهرست مطالب

 

عوامل محیطی موثر بر ساختمان2

تابش:4

دما7

بارش :9

باد11

اکوستیک :12

طراحی مناسب سایت پلان : :13

طراحی مناسب درخصوص ارتفاع ساختمان‌ها :15

طراحی مناسب محوطه‌سازی :16

طراحی معماری مناسب داخلی17

عایق بندی ساختمان‌ها در برابر صوت17

استفاده از موانع صوتی18

راه حل در بزرگراهها18

 

عوامل محیطی موثر بر ساختمان

شناخت معماری، با شناخت عوامل تشکیل دهنده ی آن آغاز میشود این برداشت،در بر گیرندهی کلیه عناصر کالبدی و ساختاری است و امور و مسایل جامعه شناختی فرهنگی – که از شاخه ی علوم انسانی نشاٌت گرفته – کلیتی را می سازد که بدان (( معماری )) اطلاق می گردد. معماری در محیط شکل میگیرد و از این رو ،شناخت کلیه عوامل محیطی، جغرافیایی و انسانی برای پی ریزی بنیان های تاٌثیر گذار بر کالبد ، لازم و ضروری است . در این تحقیق تلاش گردیده به طور خلاصه این عوامل را مورد بررسی قرار دهیم.

به طور کلی این عوامل را می توان به موارد زیر تقسیم کرد که عبارتند از:

1     اقلیم

2     اکوستیک

3     پتانسیل های طبیعی

4     فرهنگ

1     اقلیم:

بحث اقلیم در معماری به 4 زیر مجموعه تقسیم می گردد:

1     1     تابش

2     1     دما

3     1     بار ش

4     1     باد

تابش:

•طراحانی که با ابعاد اقلیمی سر و کار دارند به خوبی می دانند که در بسیاری از موارد اطلاع از موقعیت خورشید از جمله داده های پایه و مقدماتی است برای مثال برای پاسخ گویی به سوالاتی از نوع زیر:

    * حجم و فاصله ساختمان ها را چگونه باید طراحی کرد تا از همجواری ساختمان ها بهره برداری مناسب به عمل آید      حداقل اینکه ساختمان ها در مواقع گرم در پناه سایه یکدیگر قرار گیرند و در مواقع سرد جلوی افتاب یکدیگر را سد نکرده باشند.

    * تناسب سایه بان و پنجره را چگونه باید انتخاب کرد

    * درخت و درختچه ها را چگونه باید کاشت و…

و سوالات متداول دیگر ،می توان راه حل های متفاوت برگزید. پرداختن به این مطلب نیازمند تحقیقات و مطالعات بسیاری است که در این قسمت به 2 مورد فقط اشاره می کنیم و در صفحات بعد به تصاویری همراه با توضیح مختصر برای آشنایی کلی با این امر اشاره می کنیم

 

دانلود فایل

پروپوزال بررسی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک مورد مطالعه بانک مهر اقتصاد

پروپوزال بررسی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک مورد مطالعه بانک مهر اقتصاد

 بررسی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک مورد مطالعه بانک مهر اقتصاد
دارای 43صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

عنوان پروپوزال: بررسی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک مورد مطالعه بانک مهر اقتصاد
تعداد صفحه: 43صفحه
فونت: B ZAR
فاصله سطرها: 1.15
منابع فارسی و لاتین: دارد
پرسشنامه و ضمائم: دارد
بندهای
پروپوزال: عنوان، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش
(هدف اصلی، اهداف جزئی)، فرضیه های پژوهش، تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف
مفهومی، تعریف عملیاتی)، روش تحقیق، طرح پژوهش، ابزار اندازه گیری، روش
تجزيه و تحليل داده ها و…
پروپوزال مدیریت  بازرگانی داخلی
بررسی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک مورد مطالعه بانک مهر اقتصاد
مقدمه
بنیان و اساس نظام بانکی مشتری است .یک مشتری در بانک، مساوی حداقل یک دارایی است. امروزه بانکداری موظف است خود را در آیینه وجود مشتری ببیند و سعی کند در محیط پر رقابت، خواسته ها و تمایلات مشتریان خود را درک کند که مشتری از سازمان رضایت کامل داشته باشد. در بازاریابی امروز هزینه از دست دادن یک مشتری برابر است با از دست دادن منافع مربوط به خدماتی که آن مشتری در طول عمر خود به آن نیاز دارد.( ونوس و صفاییان، 1383، 37 )
اگر بانک به خواسته های مشتریان توجه کند، قطعا در تامین مقاصد مادی و معنوی مشتریان خود موفق خواهد بود. وقتی مشتری در یک شعبه با مانع روبرو می شود، سعی می کند خواسته خود را در بانک دیگری تامین نماید و با توجه به رقابت شدید در عرصه بانکداری، بانکی که بتواند رضایت مشتری را تاَمین نماید موفق تر خواهد بود.
در نهایت بانک ها باید سیستم ها را در جهت جلب رضایت مردم هدایت کنند. استراتژی بانک در ارتباط با مسئله مشتری محوری باید بر اساس یک اصل اولیه و اساسی باشد و آن اینکه همه چیز از مشتری شروع و به مشتری ختم می شود.ضمنا بازاریابی قلمرو وسیعی دارد و از مدیر عامل بانک شروع می شود و نهایتاَ به نگهبان و مستخدم ختم می شود. (ونوس و صفاییان،1383 ،38 )
موسسات امروزی بدون ارتباط با مشتری و اطلاع از نظرو طرز تلقی آنها از عملکرد خود قادر به ادامه حیات نخواهند بود.این موسسات باید درباره تعیین وتقسیم یک بازار وتولید محصولات وخدماتی که نیاز قسمت هایی از بازار را برآورد می کنند که به عنوان هدف انتخاب شده اند، شناخت لازم را کسب کنند.این موسسات باید برای هر چه جذاب تر کردن قیمت فروش، شیوه های قیمت گذاری را به خوبی بدانند. آنها همچنین با انتخاب کانال  های درست توزیع ،سعی خواهند کرد محصولات خود را در دسترس مشتریان قرار دهند. انجام تبلیغات وپیشبرد کالا ها، به نحوی که مشتریان اطلاعات لازم را در مورد این کالاها به دست آورند وخواستار این کالاها شوند، زمینه های دیگری است که این واحد ها باید درباره آنها آگاه باشند. (کاتلر،آرمسترانگ  ،1377 ،26)
. . .

 

     

دانلود فایل

بررسی میزان تاثیر گذاری تورم بر میزان صادرات کالا در ایران

بررسی میزان تاثیر گذاری تورم بر میزان صادرات کالا در ایران

مقدمه:
در جهان فلسفه در صورتي نابودي معلولي ميسر است كه كل علت نابود گردد. پس اگر معلولي محصول علل متعددي باشد نابودي بعضي از علل منجر به نابودي معلول نمي گردد. اين مسلم است كه تورم اقتصادي به علل متعددي ايجادمي گردد، از جمله كمبود عرضه به هر دليل، عدم دسترسي به فناوري توليد انبوه، كمبود سرمايه يا مواد خام يا نيروي انساني نابودي توليد، احتكار و مهمتر از همه عدم توزيع عادلانه. با اين توضيح نه گراني بنزين كه يكي از علل تورم است علت تامه تورم اقتصادي مي باشد و نه هم اگر بنزين رايگان به جامعه تزريق گردد، مبارزه همه جانبه مي باشد، زيرا كه كسي نگفته است بنزين كالاي مادر و يا چون ريال داراي ماهيتي ارزي و مشخصه نرخ تورم است بلكه اين تلقي از آنجا سرچشمه مي گيرد كه رابطه ميان بهاي بنزين و بهاي ماشين رابطه اي معكوس است و هرچه بنزين ارزانتر باشد ماشين گرانتر به فروش مي رسد و بنزين و پول بنزين هاي خريداري شده از بيت المال است و ماشين از كمپاني ها.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: کلیات تحقیق
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
هدف های کلی تحقیق
سئوالات تحقیق
فرضیه ها
متغییر های تحقیق
تعاریف عملیاتی متغییر ها
تورم
صادرات کالا
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
صادرات
نگاه آماری
صادرات کالا
نگاه آماری
فصل سوم: روش انجام تحقیق
مواد و روشها
جامعه آماری
نمونه آماری و نحوه گزینش آن
روش های تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
ابزار های جمع آوری اطلاعات
روش های آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات 
منابع و مآخذ

 

               

دانلود فایل

پروژه بررسی اثر هارمونیکها بر موتورهای القایی سه فاز

پروژه بررسی اثر هارمونیکها بر موتورهای القایی سه فاز

چکیده:
پروژه حاضر به بررسی اثر هارمونیکها بر موتورهای القایی سه فاز می پردازد.
در فصل اول ابتدا سری های فوریه که در آنالیزها ی ها رمونیک ها ابزاری نیرومند هستند به طور مختصر مرور شده اند و سپس منابع تومید هارمونیکها و در انتهای فصل اثرات هارمونیکها بر تجهیزات مورد بحث قرار گرفته است.
در فصل دوم اثرات هارمونیکها بر ماشینهای AC سه فاز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تلفات ناشی از هارمونیکها که موجب ایجاد مشکلات حرارتی می شوند و مسائلی در اتباط با گشتاور مطرح شده است.همچنین مدار معادل موتور AC برای جریانهای جریانهای هارمونیک به دست آمده و تا ثیرشان در راندمان مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل سوم به معرفی فیلترهایی برای تعدیل خروجی یکسو سازها جهت کاهش اثرات نا مطلوب هارمونیکها در سیستمهای قدرت پرداخته است که می تواند در طراحی و تولید ماشینهای AC سه فاز موثر باشند.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول (مقدمه)
1-1- سریهای فوریه
1-2-1- توابع دوره ای، سری های فوریه
1-2-2- سریهای فوریه، فرمولهای اویلر
1-2-3- موج مربعی
1-3- منابع هارمونیکها
1-4- اثرات هارمونیکها بر تجهیزات
1-4-1- اثرات هارمونیکها بر خازنها
1-4-2- اثر هارمونیک ها بر تلفات دی الکتریک خازن ها
1-4-3- اثر هارمونیکها بر لامپهای روشنایی و المانهای حرارتی
1-4-4- اثر هارمونیکها بر کلیدها
1-4-5- اثر هارمونیکها بر عایقها
1-4-6- اثر هارمونیکها بر فیوزها
1-4-7- اثر هارمونیکها بر سیستمهای مخابراتی
فصل دوم (ماشینهای AC چند فازه)
2-1- مدار معادل موتورالقایی
2-1-1- معادل گشتاور
2-1-2- پخش توان در روتور
2-1-3- دیاگرام فازوری
2-2- هارمونیکهای mmfشکاف هوایی
2-2-1- موجهای mmfزمانی هارمونیکها
2-2-2- موجهای mmfمکانی هارمونیکها
2-2-3- دامنه هارمونیکهای mmf
2-2-4- هارمونیکهای مولفه های مثبت منفی و صفر
2-3- رفتار هارمونیکی موتورهای AC
2-3-1- مدار معادل هارمونیک
2-3-2- جریانهای هارمونیک
2-4- تلفات موتور هنگام کار با منبع غیر سینوسی
2-4-1- تلفات مسی استاتور
2-4-2- تلفات مسی روتور
2-4-3- تلفات هارمونیکی هسته
2-4-4- راندمان موتور
2-5- گشتاورهای هارمونیک
2-5-1- گشتاورهای هارمونیک ساکن
2-5-2- گشتاورهای هارمونیک ضربانی
فصل سوم (فیلترهای هارمونیک)
3-1- تعدیل خروجی یکسوساز
3-2- فیلتر کردن خروجی اینورتر
3-3- فیلترهای خط AC
نتیجه
ضمیمه 1
ضریب توزیع
ضمیمه 2
هارمونیکهای شیار در ماشینهای AC

 

                 

دانلود فایل

پاورپوینت درآمدی بر بازاریابی الکترونیک

پاورپوینت درآمدی بر بازاریابی الکترونیک

دانلود   با موضوع درآمدی بر بازاریابی الکترونیک،
در قالب ppt و در 33 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

یک مثال معروف (Famous Example)
اصطلاحات مفید (Useful Terms)
مزایا و معایب (Benefits & Losses)
Consumer- Generated Marketing
ویژگی ها (Characteristics)
آمیخته بازاریابی الکترونیک (E-Marketing Mix)

 

                   

دانلود فایل

بررسی اثرات و پیامدهای بازی های رایانه ای بر کودکان و نوجوانان 11 صفحه فایل ورد

بررسی اثرات و پیامدهای بازی های رایانه ای بر کودکان و نوجوانان           11 صفحه فایل ورد

فرمت فایل:         word

تعداد صفحات:   11

 

 

بازی های رایانه ای

رایانه ها که امروز تقریباً در بیش تر شئون زندگی انسان ها راه یافته اند ، هم چون دیگر ساخته های دست بشر ، دو روی سکه دارن که یک سوی آن بهره گیری درست و مفید برای سرعت بخشی دقت در کارها و کمک به پیش رفت امور است و روی دیگر آن استفاده های نادرست و نابه جاست که گاه ، آسیب های فراوان را در پی دارد .در دنیای رایانه ، آن چه بیشتر نوجوانان را شیفته خود می کند همان چیزی است که به آن « بازی های رایانه ای » می گویند .فن آوری و پیشرفت کیفی این بازی ها به فاصله کوتاهی ، در ایران رواج گسترده ای یافته اند .بازی های آتاری و میکرو ، از نمونه های ابتدایی بازی های رایانه ای است که بازار اسباب بازی و لوازم سمعی و بصری را به تسخیر خود درآورده اند . تصاویر یک بعدی و بهره گیری از گرافیک رایانه ای ، ویژگی مهم این بازی هاست .بازی دیگری که در ادامه روند تکمیل فن آوری این بازی ها وارد بازار شده است ، بازی « سگا » است . این بازی ها که دارای تصاویر دو بعدی است تاحدود بسیاری با تصاویر واقعی انطباق دارد . هم چنین این بازی ها دارای موسیقی متن متناسب با محتوای بازی ها هستند ؛ ولی چیزی که بر شمار طرفداران این بازی ها افزوده ، بهای مناسب آن ها برای مصرف کننده است .
جدیدترین بازی هایی که به صورت دیسک عرضه می شود ، play station و CD است . بازی play station که به بازی سونی نیز معروف است ، به تلویزیون وصل می شود و دارای واقع نمایی تصاویر بسیار بالاست از این رو این بازی ها جنبه سحرآمیزی دارند و چون نوجوان ، خود ، اجرا کننده و در بطن بازی است و همراه بادیگر شخصیت های بازی درگیر حوادث و ماجراهایی می شود که طراح بازی برای او تدارک دیده ، جذاب است .این بازی ها با بهره گیری از تصاویر پرتحرک و صداهای مهیج ، دنیایی از هیجان را به این انسان های تشنه جنب و جوش ارزانی می کند وهمین جذبه و کشش زیاد است که روح و جسم آنان را برده وار ، مطیع خود می سازد و به دنیایی از تخیلات می برد که خود را محور و قهرمان اصلی ماجرا می پندارد .این بازی ها با ترفند های گوناگون چنان تأثیری بر فکر و اعصاب فرد می گذارند که در واقع خود او نیز جزئی از مجموعه ماشینی می شود .
 

محاسن بازی های رایانه ای

ـ فرآیند یادگیری را آسان و توجه نوجوانان را جلب می کند؛
ـ با رایانه فراگیر ، هرچندبار که بخواهد ، می تواند موضوعی را ببیند ، بخواند و مرور کند ؛
ـ برنامه های بسیار متنوعی ساخته شده که به نوجوان امکان می دهد تصاویر یا داستان هایی را خلق کند و یا این که امکاناتی را ارائه می دهند که نوجوانان را با تاریخ ، جغرافیا و … علاقمند می کنند ؛
ـ برخی از برنامه های آموزشی ، به نوجوانان کمک می کند تا بسیاری از مهارت ها زندگی را با خود تمرین کند ؛
ـ بیش تر برنامه های رایانه ای در وقت هزینه ، صرفه جویی های بسیاری به همراه دارند ؛ 
ـ به نظر برخی از پزشکان ، بازی های رایانه ای به نوجوانان می آموزد که زودتر سلامت خود را بازیابند و به داروهای مسکن ، کم تر نیاز پیدا می کنند ؛
ـ بازی های رایانه ای هم چنین به کودکان و نوجوانان مبتلا به بیماری هایی چون « فلج مغزی» یا « نارسایی در تشخیص واژه ها » کمک می کند ؛
ـ به عقیده یک دکتر روانشناس ، بازی های رایانه ای ، نوجوانان را وارددنیایی می کند که کنترلش در دست آن هاست و به هنمین دلیل ، آنان از این بازی ها لذت فراوانی می برند ؛
ـ بازی های رایانه ای ؛ به برخی هماهنگی ها میان چشم و دست و پرورش عضله ها کمک می کند ؛
ـ ابزاری است کمک آموزشی برای معلولان و پر کردن اوقات فراغت آنان .
 

زیان های بازی های رایانه ای

الف) آسیب های جسمانی

ـ چشمان فرد به دلیل خیره شدن مداوم به صفحه نمایش رایانه ، به شدت تحت فشار نور قرار می گیرد و دچار عوارض منفی می شود ؛
ـ مشاهده ها نشان می دهد که نوجوانان ، چنان غرق بازی می شوند که توجه نمی کنند به دلیل درگیر شدن در ماجرای بازی ، تا چه حد از لحاظ بینایی و ذهنی ، به خود فشار می آورند ؛ 
ـ به دلیل این که نوجوان در یک وضعیت ثابت تا ساعت ها می نشیند ، ستون فقرات و استخوان بندی اش دچار اشکال شده و فرد مبتلا به آرتروز می شود . همچنین احساس سوزش و سفت شدن گردن ، کتف ها و مچ دست ، از دیگر عوارض کار ثابت و طولانی مدت با رایانه است ؛
ـ هیجان همیشگی هنگام بازی ، بر روی ارگانیسم فرد تأثیر گذاشته و پی آمد های منفی بر دستگاه گردش خون و گوارش می گذارد ، همچنین این هیجان های دروغین ، سلامت روانی کودک را به خطر می اندازد ؛
ـ پوست فرد در معرض بمباران همیشگی پرتوهایی قرار می گیرد که از صفحه رایانه پخش می شود ؛
ـ ایجاد تنوع و سرگیجه ، به ویژه در کودکان و نوجوانانی که زمینه صرع دارند ، از دیگر عوارض این بازی هاست ؛
 

 

دانلود فایل

پروپوزال بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در استفاده از بانکداری الکترونیک

پروپوزال بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در استفاده از بانکداری الکترونیک

 بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در استفاده از بانکداری الکترونیک
دارای 31 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

عنوان پروپوزال: بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در استفاده از بانکداری الکترونیک

تعداد صفحه: 31صفحه
فونت: B ZAR
فاصله سطرها: 1.15
منابع فارسی و لاتین: دارد
پرسشنامه و ضمائم: دارد
بندهای پروپوزال: عنوان، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش (هدف اصلی، اهداف جزئی)، فرضیه های پژوهش، تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی)، روش تحقیق، طرح پژوهش، ابزار اندازه گیری، روش تجزيه و تحليل داده ها و…

پروپوزال بازرگانی بین الملل

عنوان
بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در استفاده از بانکداری الکترونیک

مقدمه:
در دنیای کسب و کار امروز که با پیشرفت سریع علم و تکنولوژی همراه است، تغییرات زیادی در تعاملات و فرآیندهای گوناگون سازمان ها به وجود آمده است. بنابراین در شرایط حاکم تنها سازمان هایی در میدان رقابت باقی خواهند ماند که با چشم اندازی مناسب و اتخاذ استراتژی کارا  به استقبال این تغییرات رفته و با آن همگام شوند. همچنین با توجه به این که مشتری  یا ارباب رجوع به عنوان علت وجودی و ادامه ی حیات یک سازمان از اولویت خاصی برخوردار است. امروزه طرز تلقی سازمان ها از مشتری متحول شده است. در گذشته مشتری مجبور به استفاده از کالا یا خدمات ارائه شده بود اما در حال حاضر این مشتری است که نوع و کیفیت کالا و خدمات را تعیین می کند. در واقع سازمان ها دریافتند که برای بقاء و سود خود باید استراتژی مشتری مداری و بهبود کیفیت خدمات را اتخاذ کنند. به همین خاطر وفاداری مشتری کلید موفقیت تجاری محسوب می شود. با افزایش وفاداری مشتری، سهم بانک ها نیز در جذب منابع و میزان سوددهی اقتصادی افزایش می یابد. در نتیجه بانک ها می توانند با برنامه ریزی و اتخاذاستراتژی مناسب جهت وفادار کردن مشتریان و افزایش نرخ وفاداری آنها، منابع بلندمدت را برای خود جمع آوری کنند. در نتیجه سازمان ها و شرکت های خدماتی به خصوص بانک ها برای آن که قادر به ادامه حیات باشند، می بایست به خواسته ها، نیازها و انتظارات مشتریان توجه بسیار کنند و با ارائه خدمات مناسب و مورد رضایت مشتریان جایگاه خویش را در دنیای رقابت های اقتصادی مستحکم نمایند (ونوس و صفاییان، 1382، ص 5).
لذا در این پژوهش محقق تلاش می کند تا تصویری روشن از وضعیت بانکداری الکترونیک و خدمات به مشتریان و رابطه آن با وفاداری مشتریان و مسائلی همچون کیفیت خدمات، ارزش دریافت شده، اعتماد، اعتبار وعادت مشتریان وفادار به بانکداری الکترونیک بانک پارسیان را در سطح شهرستان رشت ترسیم نماید و عوامل مؤثر در فرآیند بانکداری الکترونیک بانک پارسیان را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد تا با ارائه نمایی روشن از وضعیت موجود و دورنمایی از وضعیت مطلوب، مدیران این سازمان را در دستیابی به اهداف بانک پارسیان یاری نماید.
بیان مسأله:
نوآوری و تکنولوژی های ارائه شده از سوی بانک ها یکی از مقوله های اساسی پیکربندی سازمان های نوین خدماتی و تولیدی محسوب می شوند که نه تنها از امنیت بالایی برخوردار هستند بلکه در رابطه با بقیه عناصر نقش مسلط و تعیین کننده ای دارد (دل افروز و کرمی، 1390).
. . .

 

       

دانلود فایل

پاورپوینت روشها و عناصر سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري بر مبناي دفتر كل

پاورپوینت روشها و عناصر سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري بر مبناي دفتر كل

دانلود   با موضوع روشها و عناصر سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري بر مبناي دفتر كل دارای 30 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 30 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

روشها و عناصر سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري بر مبناي دفتر كل

وظایف سیستم اطلاعاتی حسابداری دریک بنگاه تجاری:
گردآوری وذخیره داده های مربوط به فعالیت هاورویدادهابطورکلی که یک بنگاه تجاری بتواندآنچه را رخ داده است بررسی کند.
پردازش وتبدیل دادهابه اطلاعات مفیدبرای تصمیم گیری به نحوی که مدیریت برمبنای این اطلاعات قادربه برنامه ریزی اجراوکنترل فعالیت های شرکت باشد.
طراحی کنترل های داخلی کافی بمنظورحفاظت ازداراییهاازجمله مدارک واطلاعات بنگاه.

فعاليتهاي تجاري و نيازهاي اطلاعاتي
قبل از طراحي يك سيستم اطلاعاتي حسابداري بايد فعاليتهاي تجاري كه شركت به دنبال اجراي آنهاست شناخته شود و چگونگي مديريت و كنترل فعاليتها به همراه اطلاعات مورد نياز هر فعاليت مورد بررسي قرار گيرد.

. . .

 

         

دانلود فایل

بررسی تاثیر روش های پروش فرزندان توسط والدین بر شخصیت انان

بررسی تاثیر روش های پروش فرزندان توسط والدین بر شخصیت انان

 فایل کامل بررسی تاثیر روش های پروش فرزندان توسط والدین بر شخصیت انان
در قالب فایل word و متشکل از 38 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

بخشی از محتوای فایل دانلودی ::

تاثیر روش های پروش فرزندان توسط والدین بر شخصیت انان
شخصیتِ اجتماعی و فرهنگیِ فرزندان توسط : خانواده، مدرسه، رسانه ها و محیط های اجتماعی دیگر ساخته می شود.
● مقدمه و طرح مساله: 
انسانها در بَدو تولد مانند کاغذ سفیدی هستند که هنوز چیزی بر روی آن نوشته نشده است. (راموز, ۱۹۷۶ : ۱۱۹) هر آنچه که ما بر روی آنها بنویسیم, در آینده همان را خواهیم خواند. به عبارت دیگر، شخصیتِ اجتماعی و فرهنگیِ فرزندان توسط : خانواده، مدرسه، رسانه ها و محیط های اجتماعی دیگر ساخته می شود. یعنی, قاعدتا شکل، فرم و محتویِ هر کدام از این منابع, نسبتا مشابه شکل, فرم و محتویِ شخصیتِ روانی، اجتماعی و هویت فرهنگی جوانان خواهد بود. 

دانلود فایل

پروپوزال بررسي تأثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان

پروپوزال بررسي  تأثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان

 بررسي  تأثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان  دارای 39صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

عنوان پروپوزال: بررسي  تأثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان

تعداد صفحه: 39صفحه
فونت: B ZAR
فاصله سطرها: 1.15
منابع فارسی و لاتین: دارد
پرسشنامه و ضمائم: دارد
بندهای
پروپوزال: عنوان، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش
(هدف اصلی، اهداف جزئی)، فرضیه های پژوهش، تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف
مفهومی، تعریف عملیاتی)، روش تحقیق، طرح پژوهش، ابزار اندازه گیری، روش
تجزيه و تحليل داده ها و…

پروپوزال مدیریت دولتی منابع انسانی
عنوان: بررسي  تأثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان
بیان مسأله
وقتی واژه مسأله را بیان می کنیم لزومأ منظور این نیست که در جریان کارها مشکل جدی وجود دارد که باید بی درنگ بر طرف شود مسأله می تواند تنها وجود علاقه به یک موضوع باشد که یافتن پاسخهایی در بارۀ آن به بهتر شدن یک وضعیت کمک می کند و از این رو، شایسته است مسأله را هر گونه وضعیتی بدانیم که در آن،شکافی میان حالت موجود و حالت مطلوب وجود دارد. تعریف مسأله می تواند هم مسایل و مشکلات موجود در وضعیت جاری و هم تلاش برای دست یابی به حالات آرمانی سازمان را در بر گیرد(سکاران،1390،ص56).
ویرتز  و  بِیتسون   اظهار داشته اند، رضایت حاصل یک بخش شناختی و یک بخش عاطفی (احساسی ) از ارزیابی یک فرایند مصرف می باشد که هردوي آن ها در مدلسازي رفتار مصرف کننده در طراحی خدمات، با ارزش و ضروري است . همچنین الیور عقیده دارد؛ احساس به موازات قضاوت هاي شناختی متنوع در ایجاد رضایت نقش ایفا می نماید و براي درك فرایند مصرف مشتریان  ضرورت دارد  . بنابراین، بعضی شاخص هاي رضایت، بعد شناختی و بعضی دیگر طبیعت احساسی و تأثیرپذیر آن را نشان می دهند.  ولی در اکثر تحقیقات به عمل آمده، دیدگاه عاطفی یا احساسی پذیرفته شده است (وزيرزنجاني و همكاران،1389(. رضايت شغلي به برداشتي كه فرد از كار خود دارد اشاره مي كند.درباره رضايت شغلي نظريه هاي گوناگوني ارايه شده است. همچنين عوامل زمينه ساز و ايجاد كننده رضايت شغلي متنوع و متعددند كه مي توان آن ها را به جنبه هاي دروني شامل ويژگي هاي شخصيتي، احساسات عاطفي و حالت هاي هيجاني و جنبه هاي بيروني شامل شرايط و ويژگي هاي سازماني، اجتماعي و فرهنگي دسته بندي كرد(cherose,2006). از نظر شلي و همكاران (2003) رضايت شغلي نتيجه ادراك كاركنان از چگونگي برآورده شدن انتظارات مهم آن ها توسط شغل آن هاست. آن ها دو جنبه مهم براي رضايت شغلي در نظر گرفته اند: اول اينكه رضايت شغلي يك پاسخ احساسي به شرايط كار است و دوم اينكه رضايت شغلي را مي توان از طريق چگونگي دست يابي به اهداف يا برآورده شدن انتظارات تعيين كرد. زماني كه مي گوييم يك فرد رضايت شغلي بالايي دارد در حقيقت منظور ما اين است كه او به ميزان زيادي شغل خود را دوست داشته، احساسات مثبتي نسبت به آن دارد و از طريق آن توانسته است نيازهاي خود را ارضا كند(Appleton et al,1998؛Ford,2002).
. . .

 

       

دانلود فایل

بررسي تاثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش اموزان پنجم ابتدايي

بررسي تاثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش اموزان پنجم ابتدايي

 این فایل که به بررسي تاثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش اموزان پنجم ابتدايي می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 103 صفحه می باشد .

فرضیه های عنوان شده عبارتند از مقایسه سلامت روانی در بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار و فرضیه دوم عبارتند از بررسی افزایش زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان که جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهر ابهر که ۸۰نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده که انتخاب نمونه ها بطور تصادفی بوده است و جهت آزمون فرضیه ها از روش آماریtمتغییر مستقل و…. استفاده گردیده که نتایج بدست آمده نشان می دهد که تاثیر افزایش زنگ ورزش در بالا رفتن سلامت روانی دانش آموزان می تواند تاثیر زیدی داشته باشد

فهرست مطالب

دانلود فایل

پاورپوینت تاثير حرارت خورشيد بر انسان و ساختمان

پاورپوینت تاثير حرارت خورشيد بر انسان و ساختمان

دانلود   با موضوع تاثير حرارت خورشيد بر انسان و ساختمان
دارای 67  اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید :
67 اسلاید
فرمت فایل:
پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای : 
ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

فهرست مطالب و اسلایدها:
تعادل حرارتي بين بدن انسان و محيط پيرامون

تاثير دماي هوا بر انسان

تابش آفتاب و تاثير آن بر ساختمان و محيط اطراف

موقعيت خورشيد

تابش آفتاب

تاثير تابش آفتاب بر حرارت داخلي ساختمان

رسانش

همر فت

تا بش

تبخیر

تابش آفتاب بر انواع دیوار

ظرفیت حرارتی

تعیین ظر فیت حرارتی دیوار های مختلف

مقا ومت حرارتی

تا ثیر مقا ومت حرارتی دیوار ها در سا ختمانهاي مجهز به تا سیسات مکانیکی

تا ثیر مقا ومت حرارتی دیوارها در سا ختمان ها فاقد تا سیسات مکا نیکی

تا بش آفتاب بر انوا ع بام

ضخامت بام و ارتباط آن با مقاومت حرارتي

محل عايق حرارتي بام

تاثير عايق حرارتي

ميزان تاثير عوامل اقليمي بر ساختمان

روش كنترل حرارت خورشيدي

پوسته حرارتي (زمستان)

جهت استفاده مجدد از حرارت بنا، از كانال‌هاي عمودي هوا استفاده شود (بصورت مكانيكي يا طبيعي)

حفظ حرارت

استفاده مجدد از گرماي وسايل حرارتي

استفاده از مواد با ظرفيت حرارتي زياد جهت ذخيره حرارت خورشيد

ايجاد نواحي داخلي آفتاب‌گير جهت استفاده حداكثر از حرارت خورشيد

قرار دادن كف ساختمان روي زمين جهت تبادل حرارتي با زمين

تعادل حرارتي بين بدن انسان و محيط پيرامون
ايجاد تعادل حرارتي بين بدن و محيط اطراف، از جمله نيازهاي اوليه براي تامين سلامتي و آسايش انسان است. براي برقراري اين تعادل، عليرغم تغييرات زياد درجه حرارت هواي اطراف بدن، دماي پوست بايد ثابت بماند يا فقط به ميزان بسيار كمي تغيير كند.
ايجاد چنين تعادلي به تركيب عوامل مختلفي بستگي دارد. بعضي از اين عوامل، ويژگي‌هاي متابوليكي شخص، فعاليت فيزيكي، نوع لباس و عادي وي به هواي محيط اطراف است و عوامل ديگر آن عبارتند از: درجه حرارت هوا، تابش آفتاب، رطوبت و جريان هوا كه عناصر اقليمي ناميده مي‌شوند.
تاثير دماي هوا بر انسان
بدن انسان به وسيله‌ي غذايي كه مصرف مي‌كند و به نسبت فعاليتي كه دارد، به ميزان مختلفي انرژي توليد مي‌كند. وقتي بدن در حال فعاليت استف فقط مقدار كمي از اين انرژي صرف كارهاي مكانيكي شده، بقيه به حرارت تبديل مي‌شود. در جدول 2-1 مقدار انرژي توليد شده توسط بدن در حالت‌هاي گوناگون نشان داده شده است.
شكل و ميزان تبادل حرارتي بدن و محيط اطراف

در حالت طبيعي، دماي دروني بدن 37 درجه و دماي پوست 32 درجه سانتيگراد است. اگر بدن در محيطي گرم‌تر از پوست قرار گيرد، شروع به جذب حرارت مي‌كند و برعكس، اگر در محيطي سردتر از پوست بدن باشد، حرارت خود را به تدريج از دست مي‌دهد. بدين ترتيب در هر محيطي بين بدن و هواي اطراف آن تبادل حرارتي صورت مي‌گيرد. اين تبادل به اشكال و نسبت‌هاي مختلفي صورت مي‌گيرد كه در جدول نشان داده شده است. اگر در اثر اين تبادل حرارتي، حرارت توليد شده در بدن و حرارت دفع و يا جذب شده از محيط متعادل نشود، بدن براي برقراري تعادل به ناچار حرارتي دروني خود را افزايش يا كاهش مي‌دهد. در اين حالت، بدن انسان دچار اختلالات گوناگوني مي‌شود كه در جدول نشان داده شده است.

. . .

 

         

دانلود فایل

تحقیق تاثیر ورزش بر اعتیاد

تحقیق تاثیر ورزش بر اعتیاد

خلاصه:
درمان اعتیاد در واقع به معنای تغییر الگوی زندگی فرد به سمت زندگی بدون آسیب است این تغییر شامل نحوه ی تغذیه و ورزش نیز هست برای آنکه فرد در مقابل وسوسه مصرف مواد مقاومت کند، باید بتواند در مقابل وسوسه نوع رژیم غذایی سابق نیز مقاومت کند. و در مقابل کاهلی نسبت به ورزش کردن نیز مقاومت نشان دهد مسؤولیت پذیری بخش مهمّی از بهبودی در درمان اعتیاد است که شامل پذیرش مسؤولیت نیست به بدن خود هم می شود پذیرش مسؤولیت در مقابل بدن به معنی پرورش حس مواظبت از آن است. هر انسانی صاحب بدنی منحصر به فرد است که متفاوت از سایرین بوده و همچنین گرانبهاترین دارایی اوست که از اجدادش به او رسیده است بنابراین او باید به خوبی از بدن خود مواظبت کند مخصوصاً در مورد کسانی که مواد مصرف می کرده اند باید در نظر داشت موادی که قبلاً بدون هیچ توجهی وارد بدنشان می کرده اند بیشترین ضرر را برای بدن آنها داشته است. در این نوشته سعی می کنیم به این افراد نشان دهیم که چگونه می توان متعادل ترین رژیم غذایی داشته باشند همچنین سعی خواهیم کرد آنها را تشویق کنیم تا یک برنامه منظم ورزش را شروع کنند تا تحمل ـ قدرت، انعطافشان بیشتر شود.

 

                       

دانلود فایل