ارزیابی اقتصاد ایران به لحاظ سیاسی و فرهنگی

ارزیابی اقتصاد ایران به لحاظ سیاسی و فرهنگی

چکیده:
اصلاحات اقتصادی در نظام هایی که دچار نا به هنجاری های بنیادین می باشند، می باست بطور سیستماتیک و چند جانبه انجام پذیرد. بخش های اقتصادی مانند ظروف مرتبطه به یگدیگر پیوسته اند. لذا، اصلاح بخش هایی که شدیدا به هم مرتبط می باشند می بایست هماهنگ انجام پذیرد. در غیر اینصورت اتلاف انرژی از یک بخش به سایر بخش ها منتقل خواهد شد. در ایران پیشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی بدون تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد سیاسی کشور، به ویژه اصلاح بخش دولتی، بر چیدن نهادها و حذف سیستم رانتی رژیم موثر نخواهد بود.

فهرست مطالب:
مقدمه
چكيده
فصل اول: بحران بیکاری
وضعیت موجود
چشم انداز آینده
تدابیر اتخاذ شده
علل بنیادین بحران بیکاری
فصل دوم: نابهنجاری بازار کار
قانون کار
نبود اتحادیه مستقل
کمبود نیروی کار ماهر و ناهمخوانی عرضه و تقاضا
کم تحرکی نیروی کار
فصل سوم: نابهنجاری سیستم یارانه ها
انواع یارانه های غیر مستقیم
یارانه انرژی
سایر یارانه ها
راه برون رفت
فصل چهارم: سیاست ارزی
سیاست ارزی
سیستم چند نرخی
پیامد های سیستم چند نرخی
وضعیت موجود
چشم انداز آینده
فصل پنجم: سیاست وارداتی
سیاست واردات
مالیات واردات
کنترل های اداری
وضیعت کنونی
رانت سیایت های وارداتی
 فصل ششم: تناقض سیاستهای صادراتی
تناقض سیاستهای صادراتی
سیاست های کنترلی
سیاست های تشویقی
بازپرداخت تعرفه ی گمرکی
معافیت ازتعرفه ی گمرکی
منطقه ی تجارت آزاد
منطقه ی ویژه ی اقتصادی
منظقه ی آزاد کیش
بندر تجارت آزاد قشم
منطقه ی تجارت آزاد چاه بهار
منطقه ی ویژه ی اقتصادی ایران
فصل هفتم: نظام بانکی
نظام بانکی
منابع

 

                     

دانلود فایل

پاورپوینت با موضوع سفري به درون سلول

پاورپوینت با موضوع سفري به درون سلول

دانلود   با موضوع سفري به درون سلول
دارای 17 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 17 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :
عناوین مطالب:
1. سلول
2. ميکروسکوپ
3.انواع سلولها و اندازه آنها    

سلول    
يکي از جاندارهاي تک سلولي، تريکوديناست که جانداري آبزي ست و به سرعت روي بدن لغزنده ماهي ها حرکت کرده و از باکتريها تغذيه مي کنه. مژکهاي تريکودينا، با حرکات خودشون هم باکتريها رو به طرف دهان سلولي خود مي برن و هم موجب جاندار مي شن. حالا اينکه تريکودينا چطوري روي بدن لغزنده ماهي، خودشو نگه مي داره، برمي گرده به خارهاي اتصال دهنده بدن اين جاندار.
 

 

     

دانلود فایل

نگاهي اجمالي به اهميت اجتماعي ورزش

نگاهي اجمالي به اهميت اجتماعي ورزش

بخشی از متن:
حركت و جنبش از ويژگيهاي حيات انسان و داراي انگيزه و ريشه اي در سرشت او وعاملي براي رشد و سلامت و نشاط اوست. انسان نيازمند به حركت و ناگزير از حركت است، منع انسان از حركت  نه تنهاي موجب توقف رشد بلكه سبب افسردگي، بروز رفتار ناهنجار و از دست رفتن شور و نشاط زندگي وي مي گردد. نياز انسان به حركت و فعاليت در طول حيات تاريخي او همواره با كسب تجارب و كشف روشهاي جديد براي رفع آن همراه بوده است. تربيت بدني و ورزش در طول تاريخ زندگي انسان به شيوه هاي گوناگوني متجلي شده است. ورزشهاي امروزي صور مختلفي از فعاليتهاي جسمي و تربيت بدني است كه چهارچوب نظام تعليم و تربيت هر جامعه و همراه با ارزشهاي فردي و اجتماعي آن موجبات پرورش فكري و جسمي كودكان و جوانان را فراهم مي كند.
تربيت بدني و ورزش جزء لاينفك تعليم و تربيت و وسيله اي براي رسيدن به سلامت جسمي و روحي نسل جوان است. نبايد چنين تصور شود كه تربيت بدني امري بي ارزش و تفنني است، و صرفاً وسيله اي است كه موجبات سرگرمي و مشغوليت كودكان و جوانان را فراهم مي سازد ، برعكس بايد آن را جزء مهمي از فعاليتهاي زندگي به شمار آورد مفاهيمي مانند تندرستي بهداشت رشد فردي و اجتماعي وسلامت روحي ارتباط نزديكي با تربيت بدني و ورزش دارد. …

 

                   

دانلود فایل

بررسی روش های عینیت بخشی به معماری سرویسهای غنی و ارائه راهکاری جهت پشتیبانی از ویژگیهای کیفی مع

بررسی روش های عینیت بخشی به معماری سرویسهای غنی و ارائه راهکاری جهت پشتیبانی از ویژگیهای کیفی مع

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:    97

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول  مقدمات ……. 3 3     3      مقدمه …………. 9

3     9      طرح مساله ….. 9

3     1      انگیزه و جایگاه تحقیق . 1

3     4      سوالات تحقیق …………… 1

3     5      محدوده تحقیق ………….. 4

3     6      مراحل تحقیق ……………. 4

3     7      ساختار گزارش ………… 5 فصل دوم  ادبیات موضوع ………… 7 9     3      تعریف اصطلاحات ……… 8

9     3     3      چارچوب نرمافزاری …………. 8

9     3     9      یکپارچهسازی …… 8

9     3     1      یکپارچهسازی سرویسگرا . 3

9     3     3      دغدغههای متقاطع …………. 3

9     9      الگوی معماری سرویس غنی ….. 31

9     9     3      مقدمه 31

9     9     3     3      وضعیت توسعه سرویسهای وب ………. 31

9     9     3     9      چالش یکپارچهسازی افقی و عمودی سرویسها ……………. 33

9     9     3     1      راهکار …… 33

9     9     9      معماری منطقی ……………. 39

9     9     1      فرآیند توسعه سرویس غنی …………. 36

9     9     4      کارهای مرتبط با معماری سرویس غنی ……. 38

9     9     5      ویژگیهای کیفی معماری سرویس غنی ……. 38

9     9     5     3      قابلیت یکپارچهسازی …………. 33

9     9     5     9      سلسلهمراتب………… 33

ه

9     9     5     1      فراکتال ….91

9     9     5     4      تطبیقپذیری……….. 91

9     9     5     5      مقیاسپذیری ………. 93

9     1      الگوهای یکپارچهسازی سازمانی ……………. 93

9     1     3      نمونه کاربرد الگوهای یکپارچهسازی سازمانی ………….. 99

9     1     9      الگوهای یکپارچهسازی سازمانی و ESB ….. 91

9     4      گذرگاه سرویس سازمانی ……….. 91

9     4     3      نمونه کاربرد ESB ………. 91

 95 …… Mule ESB معرفی      9     4     9

 95 .. Mule Studio آشنایی با      3     9     4     9

9     4     9     3     3      ویرایشگرها …. 95

9     4     9     3     9      سازهبلوكها … 96

9     4     9     3     1      جریانها ………. 96

9     4     9     3     4      نرمافزارهای کاربردی … 97

9     4     9     3     5      پیامها …………. 97

9     4     9     9      چگونگی عملکرد Mule ……. 97

 98 …. JBoss Fuse معرفی      1     4     9

 93 .. Apache Camel معرفی      3     1     4     9

9     4     1     3     3      معماری Camel ……… 93

9     4     1     3     9      اصطلاحات Camel …. 11

9     4     1     3     1      مثال 3: افزودن مسیرها با زبان دامنه خاص جاوا …. 13

9     4     1     3     4      مثال 9: افزودن مسیرها با زبان دامنه خاص Spring ………… 19

 11 ……… Apache ActiveMQ معرفی      9     1     4     9

9     4     1     9     3      دلیل استفاده از ActiveMQ .. 11

9     4     1     9     9      انواع ارتباط در ActiveMQ …. 14

 15 …… JBoss Fuse و Mule ESB مقایسه      4     4     9

9     5      معماری سرویس     مولفه …………… 16

9     5     3      مولفهها و ترکیبها ……….. 16

9     5     9      دامنهها ………….. 17

9     5     1      شناخت مولفهها ……………. 18

9     5     4      مقیدسازی ……… 13

9     5     5      سیم و ترقی …… 41

9     6      جمعبندی … 43

و

فصل سوم  معرفی و بازبینی کارهای مرتبط ……….491     3      دید استقرار معماری سرویس غنی ………… 41

1     3     3      توضیح راهکار … 41

1     3     9      نمونه استقرار سرویس غنی ………… 45

1     3     1      نقد ….. 47

1     3     1     3      نمایش معماری با الگوهای یکپارچهسازی سازمانی ……….. 47

1     9      راهکار OOI …………… 43

1     9     3      توضیح راهکار … 43

1     9     9      نقد ….. 59

1     9     9     3      نمایش معماری با الگوهای یکپارچهسازی سازمانی ……….. 54

1     1      عینیتبخشی با واسطه فناوریهای دیگر . 55

1     1     3      مثال: عینیتبخشی با واسطه معماری سرویس     مولفه  55

1     1     3      نقد ….. 57

1     4      جمعبندی و نتیجهگیری ……….. 57 فصل چهارم  معماری و چارچوب نرمافزاری پیشنهادی ……. 58 4     3      معماری پیشنهادی….. 53

4     3     3      نمایش معماری با الگوهای یکپارچهسازی سازمانی ….. 53

4     3     9      شبکه دلالهای پیام ……… 63

4     3     1      نحوه دستیابی به ویژگیهای کیفی معماری . 69

4     3     1     3      قابلیت یکپارچهسازی ………….. 69

4     3     1     9      سلسلهمراتب…………. 69

4     3     1     1      فراکتال ….. 61

4     3     1     4      تطبیقپذیری………… 61

4     3     1     5      مقیاسپذیری ……….. 61

4     9      چارچوب نرمافزاری ….. 61

4     9     3      فایلهای پیکربندی سرویسهای غنی ……….. 64

4     9     9      ترجمه فایلهای پیکربندی سرویسهای غنی …………… 65

4     9     1      استقرار سرویسهای غنی  66

4     9     4      نمایش گرافیکی سلسلهمراتب سرویسهای غنی ………. 66 دید مولفه و متصلکننده …………. 674     1      زبان توصیف معماری .. 68

4     1     3      سرویس غنی ….. 68

4     1     9      نقشها ……………. 68

ز

4     1     1      تعاملها ……………63

4     1     4      سرویسهای غنی زیرساختی ……….. 63

4     1     5      سرویسهای غنی کاربردی مرکب . 71

4     1     6      سرویسهای غنی کاربردی ساده … 71

4     1     7      نکات عمومی درباره اعلانها ……….. 71

4     9     8      استفاده مجدد از طراحی معماری . 73

4     4      جمعبندی و نتیجهگیری ……….. 73 فصل پنجم  مقایسه و ارزیابی .. 79 5     3      مطالعه موردی سامانه انتشار خودکار اخبار ………….. 71

5     3     3      هدف از انجام مطالعه موردی ………. 71

5     3     9      معرفی سامانه انتشار اخبار ………….. 71

5     3     1      پیادهسازی با دید استقرار ……………. 75

5     3     1     3      پیادهسازی سامانه اخبار با Mule ESB ……….. 75

5     3     1     3     3      دریافت خبر .. 75

5     3     1     3     9      پردازش و ذخیره خبر … 76

5     3     1     3     1      انتشار خبر ….. 77

5     3     1     3     4      رهگیری خطاها …………. 77

5     3     1     3     5      نمونه اجرا …… 78

5     3     1     9      نحوه دستیابی به ویژگیهای کیفی معماری……. 73

5     3     1     9     3      قابلیت یکپارچهسازی .. 73

5     3     1     9     9      سلسلهمراتب . 73

5     3     1     9     1      فراکتال ………. 81

5     3     1     9     4      تطبیقپذیری  81

5     3     1     9     5      مقیاسپذیری ……………. 83

5     3     4      پیادهسازی با معماری و چارچوب پیشنهادی …………… 83

5     3     4     3      پیکربندی سرویسهای غنی  83

5     3     4     3     3      پیکربندی سرویس غنی News System ………….. 83

5     3     4     3     9      پیکربندی سرویس غنی Feed . 89

5     3     4     3     1      پیکربندی سرویس غنی Publish ………… 81

5     3     4     9      ترجمه فایلهای پیکربندی … 84

5     3     4     1      استقرار سامانه انتشار خودکار اخبار …. 85

5     3     4     4      نحوه دستیابی به ویژگیهای کیفی معماری……. 87

5     3     4     4     3      قابلیت یکپارچهسازی .. 87

ح

5     3     4     4     9      سلسلهمراتب .88

5     3     4     4     1      فراکتال ………. 88

5     3     4     4     4      تطبیقپذیری  39

5     3     4     4     5      مقیاسپذیری ……………. 39

5     9      مطالعه موردی COCOME …. 39

5     9     3      هدف از انجام مطالعه موردی ………. 39

5     9     9      معرفی مطالعه موردی ….. 31

5     9     3      نمونهای از تعاملها در سطح سامانه تجارت  35

5     9     9      پیادهسازی با چارچوب پیشنهادی .. 36

5     1      ارزیابی ……… 38

5     1     3      مشخصات محیط ارزیابی  38

5     1     9      بررسی زمان پاسخ سامانه اخبار ….. 33

5     1     1      بررسی تاثیر سلسلهمراتب……………. 33

5     1     4      بررسی تاثیر مقیاس کردن ………… 313

5     4      مقایسه روشهای عینیتبخشی به معماری سرویس غنی … 319

5     5      جمعبندی و نتیجهگیری ……… 311 فصل ششم  نتیجهگیری و پیشنهاد کارهای آتی  314 6     3      نتیجه تحقیق …………. 315

6     9      درسهایی که آموختیم ………… 315

6     1      مرور سوالات تحقیق . 316

6     4      پیشنهاد برای ادامه تحقیق …… 313

6     5      جمعبندی و نتیجهگیری ………. 313 مراجع …….. 331 فرهنگ واژگان ………. 339

 

 

ط

چکیده

 

معماری سرویس غنی ،یک الگوی طراحی )معماری( برای بکارگیری معماری سرویسگرا) SOA( است. این الگو ،امکان تجزیه سلسلهمراتبی معماری یک سامانه به دغدغههای مجزا و در نتیجه امکان تسلط بر جنبههای مختلف سامانه، تعاملات آنها و حسابرسی دغدغههای متقاطع را به شکلی دقیق و ملموس فراهم میکند. سرویسهای غنی با بهرهگیری از فناوری گذرگاه سرویس سازمانی) ESB(، امکان نگاشت ساده و مستقیم به شبکه سامانهای از سامانهها را نیز فراهم میکنند.

هر سرویس غنی، وابستگیها و ارتباطات خود با سایر بخشهای سلسلهمراتب را مدیریت میکند؛ بهعبارت دیگر، سازوکارهایی مانند مسیریابی پیامها در سلسلهمراتب، رسیدگی به دغدغههای متقاطع ،و پشتیبانی از انواع پروتکلهای ارتباطی، درون خود سرویس غنی تعبیه شده است .بدین ترتیب، مساله عینیتبخشی به معماری سرویس غنی از ابعاد مختلف پیچیده است .ما دو راهکار را در این زمینه شناسایی کردهایم. راهکار اول، دید استقرار است که نگاشت معماری سرویس غنی به امکانات نرمافزار Mule ESB میباشد. راهکار دوم، در پروژه OOI مطرح شده است. این راهکارها، بهخوبی از ویژگیهای کیفی معماری سرویس غنی مانند سلسلهمراتب، فراکتال و تطبیقپذیری پشتیبانی نمیکنند.

در این تحقیق، الگوی معماری سرویس غنی را با ارائه یک معماری مبتنی بر الگوهای یکپارچهسازی سازمانی )EIP( عینیتبخشی کردهایم. معماری پیشنهادی، شامل شبکهای از دلالهای پیام است که عملیات پیامرسانی در سلسلهمراتب سرویسهای غنی را بهصورتی مقیاسپذیر انجام میدهند. بهعلاوه ،یک زبان توصیف معماری) ADL( برای سرویسهای غنی ارائه کردهایم .چارچوب پیشنهادی، شامل زبان توصیف معماری و یک زنجیره ابزاری است که معماری پیشنهادی را عملیاتی میکند .بنابراین، برای استقرار سرویسهای غنی، ابتدا فایلهای پیکربندی سرویسهای غنی بر اساس زبان توصیف معماری نوشته میشوند، سپس با ترجمه و اجرای آنها، سامانه مربوطه راهاندازی میشود.

مطالعه موردی، یک سامانه برای دریافت، پردازش و انتشار خودکار اخبار است .نحوه دستیابی به ویژگیهای کیفی معماری سرویس غنی از طریق پیادهسازی این سامانه بررسی شده است. ویژگیهای کیفی اصلی عبارتند از قابلیت یکپارچهسازی )افقی(، سلسلهمراتب ،فراکتال، تطبیقپذیری و مقیاسپذیری. نتیجه اینکه ،چارچوب پیشنهادی ،قابلیت یکپارچهسازی و مقیاسپذیری لازم در پیادهسازی سامانهای از سامانهها را با روشی سریع مبتنی بر فناوری موجود فراهم میکند.

 

دانلود فایل

بررسی و طراحی سایت گالری عکس به زبان PHP

بررسی و طراحی سایت گالری عکس به زبان PHP

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   37

 

 

عنوان                  صفحه

مقدمه  2

شکل ظاهری صفحات سایت

چکیده  11

محدودیت ها  12

ثبت نام  12

LOGIN کردن  18

LOGOUT کردن  22

SEARCH کردن  22

UPLOAD کردن 25

فهرست منابع  38

 

مقدمه :

دنياي عجيبي است كه تكنولوژي هاي مربوط به آن تار جهان گستر "World Wide Web" اغلب بدون پشتيباني كافي عرضه مي شوند و كاربران اين تكنولوژي همه روزه با واژگـان جديدي بر خورد ميكنند كه باعث سر در گمي آنها مي شوند. براي نمونه ميتوان به رشد نرم افزارهاي open source اشاره كرد كه عبارتند از:

برنامه هاي كه بتوان آنها را گسترش داد و يا تغييراتي در ساختار آنها ايجاد كرد

متداول ترين اين برنامه ها سيستم عامل Unix و به طور خاص Linux مي باشد. اين برنامه ها با وجود ثبات و پايداري، داراي يك مشكل بزرگ است و آن دشوار بودن آموختن اين برنامه ها مي باشد. كمبود راهنماهايي كه به زبان ساده اين برنامه ها را به مبتديان آموزش دهد باعث شده است كه اين دسته از نرم افزار ها از جايگاه واقعي خود دور نگاه داشته شوند. PHP يكي از زبانهاي اسكريپتي open source است و ابزار مفيدي مي باشد كه تا كنون علي رغم سادگي استفاده از آن هنوز به صورت شايسته اي از آن استقبال نشده است.

PHP چيست ؟

PHP سال 1994 توسط Rasmus Lerdorf ايجاد شد و مخفف واژگان Personal Home Pages به حساب مي آيد. با گسترش قابليت ها و موارد استفاده اين زبان PHP در معناي Hypertext Preprocessor به كار گرفته شد. عبارت پيش پردازشگر (Preprocessor) بدين معني است كه PHP اطلاعات را قبل از تبديل به زبان Html پردازش مي كند.

مطابق مطالب سايت وب رسمي PHP كه در آدرس http://www.php.net قرار دارد، PHP زبان اسكريپتي سمت سرويس دهنده Html Embeded , Cross        Platform ,(Server        side) مي باشد.

سمت سرويس دهنده بودن PHP بدين معناست كه تمام پردازشهاي اين زبان بر روي سرويس دهنده (Server) انجام مي گيرد. يك سرويس دهنده در حقيقت يك كامپيوتر مخصوص مي باشد كه صفحات وب در آنجا نگهداري مي شوند و از آنجا به مرورگر وب كاربران منتقل مي شوند.

چگونگي ادامه اين روند را در درس هاي آتي توضيح داده خواهد شد.

منظور از Cross        Platform بودن اين زبان اين است كه بروي هر سيستم و با هر سيستم عاملي از قبيل : Unix, Windows NT, Macintosh, Os/2 اجرا ميشوند. توجه كنيد كه منظور از سيستم عامل، سيستم عامل هايي مي باشند كه بر روي سرويس دهنده نصب مي شوند. PHP نه تنها قابليت اجرا بر روي هر سيستم عاملي را دارا مي باشد بلكه براي منتقل كردن برنامه هاي آن از يك سيستم عامل به سيستم عامل ديگر احتياج بــه تغييرات اندكي خواهيد داشت و حتي در بعضي از موارد بدون

 

دانلود فایل

نگاهی به خوردگی فلزات و بررسی نقش شیمی در مرمت ساختمان و آثار فرهنگی

نگاهی به خوردگی فلزات و بررسی نقش شیمی در مرمت ساختمان و آثار فرهنگی

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   55

 

 

 

دید کلی

آثار فرهنگی هر کشور ، هویت مردم آن کشور و سرزمین است و نشان دهنده تمدن باستانی و روح علم و هنر در پدران مردم کنونی آن جامعه و فرهنگ غنی آنهاست. هنر ، عصاره روح جمعی هر تمدن است که در واقع تنها به خود هنرمند تعلق ندارد. در هنر هر دوره ، می‌توان افکار برگزیده و ارزشهای یک ملت را کشف کرد.

شیمی نقش بسیار مهمی در حفظ آثار فرهنگی و هنری باقیمانده از دوره های باستان دارد. برای حفظ این آثار ، باید قدمت آنها را بدانیم. یکی از روشهای شیمی در تعیین سن این آثار ، کربن 14 است.

 

 

تاریخچه استفاده از ایزوتوپ کربن 14

از چهار دهه پیش تاکنون ، روش سالیابی کربن 14 تنها روشی است که با آن ، سن نمونه‌های کربن‌دار ، تخمین زده می‌شود.

هدف آزمایشگاههای کربن 14

هدف این آزمایشگاهها ، سالیابی تعیین میزان کربن 14 نمونه موردنظر است که در نهایت ، این مقدار کربن به یک سن از آن اثر تاریخی ، ترجمه می‌شود.

 

کربن 14

کربن 14 ، رادیوایزوتوپ (ایزوتوپ سنگین) عنصر پایدار کربن است که با تشعشع بتای منفی ( ) ، تبدیل به نیتروژن 14 می‌شود. انرژی بتای منفی حاصل ، 0.156 میلیون الکترون ولت به ازای هر مول است:

146C+β      →147N+e

چگونگی تولید کربن 14

در ارتفاع 6 تا 15 کیلومتری جو زمین ، بر اثر برخورد اشعه کیهانی به اتمسفر زمین ، نوترونهایی با انرژی زیاد تولید می‌شود. وقتی انرژی نوترونها بین 0،4 تا 1،6 میلیون الکترون ولت باشد، با برخورد به اتمهای نیتروژن ، کربن 14 ایجاد می‌کنند:

147C+n → 146C+n

منابع ورود کربن 14 به جو زمین

اتمهای کربن 14، پس از تشکیل به سرعت با اکسیژن ، ترکیب و به صورت 14CO2 ، در فضا منتشر می‌شود و از طریق سه منبع وارد ذخیره جهانی کربن در کره زمین می‌شوند. این سه منبع ، عبارتند از :

واکنش با آب‌های سطحی اقیانوسها و انتقال به آب‌های عمیق‌تر و انتقال به چرخه حیات آبزیان ، فتوسنتز و ورود به ساختار گیاهان و نهایتا" تغذیه حیوانات علفخوار و گوشتخوار و انتقال به بدن حیوانات و انسانها. تخمین زده می‌شود که تولید کربن 14 در اتمسفر در وضعیت موازنه با تجزیه پرتوزای آن قرار دارد. در نتیجه ، کل ذخیره کربن 14 کره زمین مقدار ثابتی است.

این پیش‌بینی را نخستین بار ، شخصی به نام "لیبی" (1949) به اثبات رساند. او با اندازه گیری نمونه های متان موجود در فاضلاب شهر بالتیمور و سپس چوب زنده ، صدفهای دریایی که به تازگی تشکیل شده اند و برخی از ارگانیسمهای دیگر به مقدار ثابتی از کربن 14 دست یافت.

 

 

چگونگی تعیین عمر یک ارگانیسم مرده

وقتی یک ارگانیسم زنده می‌میرد، اتمهای بخشهای آلی آن از چرخه طبیعی مواد (تغذیه و دفع مواد) خارج می‌شوند. در نتیجه ذخیره کربن 14 ارگانیسم مرده در وضعیتی منفک از ذخیره کل رادیوایزوتوپ جهانی قرار می‌گیرد و طی فرایند تلاشی با نیمه عمر 30 ± 5730 سال مقدارش کم و کمتر می‌شود. این کسر مقدار در آثار تاریخی در مقایسه با مقدار ثابت امروزی ،‌ نشان می‌دهد که چه مدت از مرگ ارگانیسم موردنظر گذشته است.

مثلا در هنگام مقایسه یک نمونه قدیمی و یک نمونه جدید ، با توجه به نیمه عمر کربن 14 که 5730 سال است، میزان کربن 14 نمونه قدیمی با نمونه جدید مقایسه و سن نمونه محاسبه می‌شود. مثلا در یک نمونه سیستم سالیابی ، محدوده زمانی 400 الی 50000 را سالیابی می‌کنند.

سیستم سالیابی کربن 14

سیستم سالیابی کربن 14 (موجود در پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار فرهنگی ایران) بر پایه سالیابی با بنزن است. به این صورت که کربن ماده آلی موردنظر به بنزن تبدیل می‌شود. برای این کار ، نخست ماده آلی در کوره ای مجهز به تعدادی تله شیشه‌ای که برای جمع آوری CO2 تعبیه شده، می‌سوزد.

تله‌های شیشه‌ای آغشته به سود ، CO2 حاصل را جذب می‌کنند و به همراه NH4Cl و BaCl2 سیر شده ترکیب می‌شود، رسوب باریم کربنات حاصل ، وارد سیستم سنتز بنزن می‌شود و سرانجام مقدار کربن 14 بنزن از طریق اندازه‌گیری پرتوهای بتای منفی بوسیله شمارشگر سوسوزن مایع ، محاسبه و با نمونه استاندارد مقایسه می‌شود.

 

 

دانلود فایل

آمار بررسی عوامل موثر بر گرایش زوجین به طلاق در ایران

آمار بررسی عوامل موثر بر گرایش زوجین به طلاق در ایران

بخشی از چكيده:
يكي از موضوعاتي كه در چند سال اخير ذهن اكثر انديشمندان و حتي عموم را به خود مشغول كرده است مسأله طلاق مي باشد. در حال حاضر اين پديده در ايران به شكل يك مسأله و معضل اجتماعي، مشكلات زيادي را براي افراد و خانواده هاي در معرض طلاق به وجود آورده است .هدف اين مقاله بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق (مطالعه موردي شهرستان داراب) مي باشد. چارچوب نظري اين پژوهش با توجه به تحقيقات پيشين و مطالعاتي كه در اين زمينه انجام گرفته است، تركيبي از نظريه هــاي جامعه شناسي خانواده و انحرافات اجتماعي مي باشد كه از نظريه هاي مبادله، توسعه خانواده، نظام ها، نقش ها و نظريه شبكه اي در قسمت نظريه هاي جامعه شناسي خانواده و از نظريه هاي دوركيم و مرتن در قسمت انحرافات اجتماعي استفاده شده است. روش تحقيق مورد استفاده روش پيمايشي مي باشد. و تكنيك و ابزار مورد استفاده براي جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه همراه با مصاحبه حضوري بوده است. 

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
تحقيقات پيشين
چارچوب نظري تحقيق
مدل تحقيق
فرضيات تحقيق
روش تحقيق
اعتبار و روايي  تحقيق
تعريف متغيرها
متغيرهاي مستقل
متغيرهاي جمعيتي
متغيرهاي اقتصادي- اجتماعي
متغير وابسته
يافته هاي تحقيق
جدول شماره 1-توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن و جنس
جدول شماره 2- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن ازدواج  و جنس
جدول شماره 3- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب علت اصلي طلاق از نظر خودشان
جدول شماره 4- آزمون تفاوت ميانگين گرايش به طلاق بر حسب جنس
جدول شماره 5- همبستگي بين متغيرهاي مستقل زير با گرايش زنان به طلاق
جدول شماره 6- همبستگي متغيرهاي زير با ميزان گرايش مردان به طلاق
جدول شماره 7- آزمون تفاوت ميانگين گرايش زنان به طلاق بر حسب تصميم گيرنده ازدواج براي آنها
جدول شماره 8- آزمون تفاوت ميانگين گرايش به طلاق زنان بر حسب خويشاوند بودن با همسر
جدول شماره 9- آزمون تفاوت ميانگين گرايش به طلاق زنان بر حسب چند زني بودن شوهر
جدول شماره 10- آزمون تفاوت ميانگين گرايش زنان به طلاق بر حسب دخالت ديگران در زندگي
جدول شماره  11- آزمون تفاوت ميانگين گرايش زنان به طلاق برحسب شيوه آشنايي قبل از ازدواج
جدول شماره 12- آزمون تفاوت ميانگين گرايش به طلاق زنان برحسب محل تولد آنها
جدول شماره 13- آزمون تفاوت ميانگين گرايش به طلاق زنان بر حسب  وضعيت اشتغال آنها
جدول شماره 14- آزمون تفاوت ميانگين گرايش مردان به طلاق برحسب تصميم گيرنده ازدواج آنها
جدول شماره 15- آزمون تفاوت ميانگين گرايش به طلاق مردان بر حسب خويشاوند بودن با همسر
جدول شماره 16- آزمون تفاوت ميانگين گرايش به طلاق مردان بر حسب دخالت ديگران در زندگي
جدول شماره 17- آزمون تفاوت ميانگين گرايش مردان به طلاق بر حسب شيوه آشنايي قبل از ازدواج
جدول شماره 18- آزمون تفاوت ميانگين گرايش مردان به طلاق بر حسب محل تولد آنها
جدول شماره 19- متغيرهايي كه در معادله رگرسيون چند متغيره پيش بيني ميزان گرايش زنان به طلاق به روش گام به گام وارد شده اند.
جدول شماره 20- متغيرهايي كه در معادله رگرسيون چند متغيره پيش بيني ميزان گرايش مردان به طلاق به روش گام به گام وارد شده اند.
نتيجه گيري
پيشنهادها و راهكارها
فهرست منابع و مأخذ
الف) منابع فارسي
ب) منابع انگليسي
ضمائم (نمودارها)

 

               

دانلود فایل

ايجاد سيستمي بر روي کامپیوتر برای ثبت تحویل و دریافت کتاب به پرسنل یک شرکت و نگهداری و مشاهده

ايجاد سيستمي بر روي کامپیوتر برای ثبت تحویل و دریافت کتاب به پرسنل یک شرکت و نگهداری و مشاهده

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   160

 

 

 

فهرست عناوین

عنوان              

فصل اول: مقدمه وهدف پروژه کتابخانه            

الف       هدف      

ب) محدوده پروژه 

مقدمه    

مشخصات فنی نرم افزار       

فصل دوم: سناریو  

عضویت شخص در کتابخانه  

پس دادن کتاب    

امانت گرفتن کتاب

تمدید کتاب        

فصل سوم:EFD  

فصل چهارم: ERD           

فصل پنجم:نمودارهایDFD              

فصل ششم: توضیحات کلی  

 توضيحات کلي    

1      چشم انداز محصول    

2      محیط عملیاتی         

3       مستندات کاربران     

4       مفروضات و وابستگي ها          

5       نيازمندي هاي امنيتي

6       ويژگي هاي کيفيت نرم افزار     

7       مجموعه بازنگريها و اصلاح      

8      مزایای سیستم          

9       نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار کتابخانه 

عمليات مربوط به جستجو،حفظ و نگهداري کتابها           

گزارش‌ها

امنيت و حدود دسترسي      

ارتباط سيستم کتابخانه با ساير سيستم‌ها         

بازسازی اطلاعات  

فصل هفتم: بخشی از منوهاو SOURSE برنامه 

فصل هشتم: برخی از گزارشات برنامه کتابخانه   

فصل نهم: نمودار ارتباط بین موجودیتها

فصل دهم: آنالیز پایگاه داده

فصل یازدهم: زبان برنامه نویسی مورد استفاده    

فصل دوازدهم: Access Database VS SQL Database        

SQL Server چیست؟      

Database چيست؟         

جدول (Tables)  

ستون (Column)

نوع داده (Datatype)       

سطر (Row)       

كليد اصلي (Primary Key)          

مزاياي SQL چيست؟        

 

 

فصل اول :

 

مقدمه و هدف پروژه کتابخانه

 

 

 

 

الف       هدف

هدف از انجام اين پروژه ايجاد سيستمي است که بوسيله آن بتوان بر روي کامپیوتر (و يا شبکه هاي کامپیوتری) عمل ثبت تحویل و دریافت کتاب به پرسنل یک شرکت و نگهداری و مشاهده سوابق آن را بصورت خودکار و با کمترین دخالت نیروی انسانی انجام دهد.

اين سيستم مشتمل بر دو قسمت مشتري و سرويس دهنده است که تحول گیرندگان و تحویل دهندگان کتب فقط سيستم مشتري را مي بينند. همچنين اين سيستم قادر به ارائه انواع گزارشات در مورد افراد ، اشياء يا موضوعات مختلف خواهد بود.

در اين نوشته هر جا که احساس شده کلمه اي ابهام برانگيز است از معادل انگليسي آن استفاده شده است.

مخاطبان اين نوشته توسعه دهندگان ، مديران سيستم و مسئوليين کتابخانه و تحویلداران هستند. اين نوشته براي مشتریان و کاربران عادي نوشته نشده و لزومي ندارد که اين دسته از کاربران از اين نوشته با خبر شوند.

 

ب) محدوده پروژه

در حال حاظر توسعه اين پروژه به منظور اهداف تحقيقاتي و پروژه دانشجویی انجام مي گيرد و استفاده تجاري از آن مد نظر نيست ، ولي استفاده از اين پروژه در دنياي واقعي نيز دور از انتظار نمي باشد و ممکن است در آينده نزديک از آن در سیستمهای کتابخانه واقعي نيز استفاده شود.

در دنياي به سرعت در حال توسعه امروز(که در آن سیستمهای کامپیوتری هر روز نقش بيشتري در زندگي انسانها پيدا مي کند) راه گريزي از نهادهاي الکترونيکي اجتماعي وجود ندارد. شهرهاي اينترنتي، شهروندان اينترنتي و دولت هاي الکترونيک و نهادهاي سياسي مختلف ، همه و همه لزوم ايجاد سيستم هاي کامپیوتری را بيش از پيش مسجل مي کنند.

 

مقدمه

نرم افزار حاضر که به عنوان پروژه پایان تحصیلات ارائه گردیده است ، حاوی برنامه کتابخانه می باشد ، که متشکل از سیستم دریافت و تحویل کتاب ، چاپ صورت وضعیت کتب تحویلی به مشتری بوده و قابل نصب و استفاده بر روی کلیه کامپیوترهای خانگی و حرفه ای می باشد.

 می توان از کلیه امکانات برنامه به راحتی استفاده نمود.

 

مشخصات فنی نرم افزار

این برنامه با زبان VB6 نوشته شده است و دارای پایگاه انفرادی Access Xp می باشد . این برنامه قابل نصب بر روی کلیه ویندوزهای فارسی می باشد.

از قابلیتهای جالب این برنامه این است که می توان آن را به راحتی و بدون تغییر در محیط شبکه نیز مورد استفاده قرار داد.

البته این مساله به این دلیل است که در هنگام طراحی برنامه به این مساله نیز توجه شده است.

 

فصل دوم :

 

سناریو

 

 

 

فرستنده ای همراه با فهرست کتاب ها وارد کتابخانه می شود.کتابدار کتاب ها را تحویل می گیرد و با فهرست کتاب ها تطبیق می دهد اگر فهرست با کتاب ها همخوانی نداشته باشد کتابدار به فرستنده کتاب اطلاع می دهد و اگر درست بود، فهرست کتاب های تطبیق داده شده در زونکن اطلاعات فهرست ها بایگانی می شود.سپس اطلاعات کتاب در دفتر ثبت کتاب ها وارد می شود. در دفتر ثبت اطلاعاتی همچون شماره ثبت، تاریخ، عنوان کتاب، مؤلف، مترجم، ناشر، سال و محل انتشار، مجلدات، تعداد صفحات، خریداری، اهدایی و ملاحظات وجود دارد.در قسمت خریداری باید مشخص شود که از نهاد تهران یا ارشاد و یا جاهای دیگر خریداری شده است.اگر تغییری در وضعیت کتاب ایجاد گردد(مفقودی یا وجین شده)در قسمت ملاحظات درج می گردد.

سپس مهرهای کتاب که به دو نوع تقسیم می شوند در قسمت های مختلف کتاب زده می شود که به قسم زیر است:

1)مهر کتابخانه که نام کتابخانه و ارم کتابخانه در آن وجود دارد.این مهر در 3 قسمت از کتاب زده می شود.

الف)در صفحه عنوان که نام نویسنده همراه با عنوان کتاب وجود دارد.

ب)در صفحه رمز

ج)در صفحه آخر کتاب

2)مهر ثبت که نام کتابخانه شماره ثبت(همان شماره ثبتی است که در کتاب وجود دارد)و تاریخ ثبت وجود دارد.این مهر نیز در سه قسمت از کتاب زده می شود .

الف)در صفحه عنوان

ب)در پشت صفحه عنوان

ج)در صفحه رمز

حال کتابدار برگه برگشت را در صفحه ی آخر کتاب می چسباند که تنها تاریخ برگشت روی آن نوشته خواهد شد(سمت راست).این برگه برگشت را از جعبه برگه برگشت تهیه می کند.

کتابدار جیب کتاب را به پشت جلد آخر کتاب می چسباند که روی جیب کتاب نام نویسنده ، نام کتاب، شماره دیویی و شماره ثبت وارد می شود(سمت چپ)حال کارت کتابی را داخل جیب قرار می دهد که اطلاعاتی مانند نام نویسنده، نام کتاب،شماره دیویی، شماره ثبت، نام و شماره عضو و تاریخ برگشت را در آن وارد می کند. جیب کتاب در جعبه جیب کتاب قرار دارد. سپس اطلاعات جیب کتاب را تکمیل می کند و سپس کارت کتابی را برداشته و اطلاعات کتاب را روی آن نوشته و سپس داخل جیب کتاب جاگذاری می کند. کتابدار برگه سفیدی را از پوشه ی برگه ها برمی دارد و شماره دیویی را روی آن می نویسد و برچسب عطف ایجاد شده را در سه سانتی پایین کتاب می چسباند. روی برچسب عطف همان شماره دیویی نوشته می شود حال کتاب های موجود را براساس شماره دیویی در قفسه ی مربوطه قرار می دهند.

 

 

دانلود فایل

تاريخ و منشا زمين و نگاهی به پالئوزوئيك و مزوزوئيك و سنوزوئيك

تاريخ و منشا زمين و نگاهی به پالئوزوئيك و مزوزوئيك و سنوزوئيك

فرمت فایل:         word

تعداد صفحات:   52

 

 

 

فهرست مطالب

تاريخ زمين          

منشاء زمين         

منشاء آتمسفر زمين           

پره كامبرين        

شناخت پره كامبرين

سنگواره‌هاي پره كامبرين     

دوران ديرينه زيستي (پالئوزوئيك)     

تاريخ پالئوزوئيك پيشين     

حيات در پالئوزوئيك پيشين 

تاريخچه پالئوزوئيك پسين  

حيات در پالئوزوئيك پسين  

دوران ميان زيستي (مزوزوئيك)         

تاريخچه دوران مزوزوئيك

زندگي در دوران مزوزوئيك   

دوران نوزيستي (سنوزوئيك) 

آمريكاي شمالي در دوران سنوزوئيك   

حيات در زمان سنوزوئيك    

فهرست منابع و ماخذ         

 

 

 

 

 

منشاء زمين

  زمين يكي از نه سياره اي است كه همراه با دهها سياره و تعدادي اجرام كوچكتر به دور خورشيد در گردش است. طبيعت منظم و مرتب منظومه شمسي بسياري از ستاره شناسان را متقاعد ساخته است كه اجزاي اين منظومه در يك زمان و از يك ماده اوليه شكل گرفته اند. به موجب اين فرضيه كه بنام نظريه سحابي (Nebular hypothesis) معروف است. اجرام منظومه شمسي ما از ابر عظيمي‌كه اساساً متشكل از هيدروژن و هليم و با درصد ناچيزي از عناصر سنگين بوجود آمده است.

در حدود 5 ميليارد سال پيش بنا به دلايلي كه هنوز كاملاً روشن نشده است، اين ابر عظيم كه از گازها و ذرات سنگي بسيار ريزي تشكيل يافته بود، تحت تاثير نيروي گرانشي خود شروع به انقباض كرد(شكل 1-1). اين ماده در حالت انقباض داراي حركت چرخشي بوده است؛ همچون اسكيت بازي كه در حال چرخش به بازو.هايش فشار وارد مي‌آورد، چرخش توده ابر مانند نيز در حين انقباض سريعتر و سريعتر شد. اين چرخش سريع به نوبه خود موجب گرديد كه اين ابر به شكل پهن و صفحه مانند درآيد.در داخل اين صفحه چرخان، انقباضات گرداب مانند نسبتاً كوچك، هسته‌هايي تشكيل داد كه سيارات از آنها بوجود آمدند و شكل گرفتند. معهذا قسمت اعظم ماده به سمت مركز اين توده چرخان كشيده شد كه در اثر عوامل گرانشي دماي آن بالا رفته و خورشيد اوليه داغي را تشكيل داد.

در مدت نسبتاً كوتاهي پس از تشكيل خورشيد اوليه، دما در داخل اين صفحه چرخان به طور قابل ملاحظه اي افت كرد.كاهش دما موجب تراكم و فشردگي مواد شد كه نقاط ذوب يادي داشتند و در نتيجه مواد مزبور به صورت ذرات كوچك و احتمالاً به اندازه دانه‌هاي ماسه درامدند. ابتدا موادي از قبيل آهن و نيكل انجماد يافتند، سپس عناصري كه در تشكيل مواد سنگي دخالت مي‌كنند، تراكم پيدا كردند.

با برخورد اين ذرات به يكديگر و الحاق آنها به هم اجرام بزرگتري بوجود آمدند كه در طول چند ده ميليون سال، از پيوستن و رشد آنها سيارات پديدار شدند. فرآيندهاي تراكم و رشد به همين شكلي ولي در مقايسه كوچكتر، سبب تشكيل اقمار و اجرام كوچكتر منظومه شمسي شد.

در حالي كه سيارات اوليه (Protoplanets) يا همان ذرات در حال تشكيل ذرات بيشتري به خود جذب مي‌كردند، منظومه شمسي شفافتر مي‌شد. با كنار رفتن ذرات، نور خورشيد امكان يافت تا سطح سيارات جديد التشكيل را گرم كند. با بالا رفتن دماي سطحي سيارات داخليتر از يك طرف و ميدانهاي گرانشي نسبتاً ضعيف آنها از طرف ديگر، باعث شد كه زمين و همسايه‌هاي آن يعني : عطارد، زهره و مريخ نتوانستند مقادير قابل توجهي از مواد سبكتر سازنده ابر اوليه را نگهداري كنند. اين مواد كه شامل هيدروژن، هليم، آمونياك، متان و آب بود از سطح اين سيارات داخلي تر منظومه شمسي رانده شدند.

 

 

دانلود فایل

پاورپوینت نهاد‌های مربوط به حقوق بشر در سازمان ملل متحد

پاورپوینت نهاد‌های مربوط به حقوق بشر در سازمان ملل متحد

دانلود   با موضوع نهاد‌های مربوط به حقوق بشر در سازمان ملل متحد
دارای 55 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 55 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

بخش اول
حقوق بشر و منشور ملل متحد
Droits de l’homme et Charte de l’ONU

مقدمه‌ی منشور:
… اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و تساوی حقوق بین زن و مرد و همچنین بین ملت‌ها اعم از کوچک و بزرگ…

ماده‌ی یک:
مقاصد سازمان ملل:

3- حصول همکاری بین‌المللی در حل مسائل بین‌الملل که دارای جنبه‌ی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی  یا بشر دوستی است و در پیشبرد و تشویق و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان، بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب.

ماده‌ی 55:
با توجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمت آمیز و دوستانه بین‌المللی بر اساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد، امور زیر را تشویق خواهد کرد:
الف- بالابردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای همه، حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی.
ب- حل مسائل بین‌المللی اقتصادی-اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آنها و همکاری بین‌المللی فرهنگی و آموزشی…
ج- احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب.

ماده‌ی 56:

کلیه‌ی اعضا متعهد می‌شوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده‌ی 55 در همکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دسته جمعی معمول دارند.

ماده‌ی 13:
1-
مجمع عمومی نسبت به امور زیر موجبات مطالعه و صدور توصیه‌هایی را فراهم می‌کند:
الف- ترویج همکاری بین‌المللی در امور سیاسی و تشویق توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل و تدوین آن.
ب- ترویج همکاری بین‌المللی در رشته‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی و کمک به تحقق حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه و بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب.

بخش اول

حقوق بشر و منشور ملل متحد

Droits de l’homme et Charte de l’ONU

مقدمه‌ی منشور:

… اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و تساوی حقوق بین زن و مرد و همچنین بین ملت‌ها اعم از کوچک و بزرگ…

ماده‌ی یک:
مقاصد سازمان ملل:

3- حصول همکاری بین‌المللی در حل مسائل بین‌الملل که دارای جنبه‌ی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی  یا بشر دوستی است و در پیشبرد و تشویق و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان، بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب.

ماده‌ی 55:
با توجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمت آمیز و دوستانه بین‌المللی بر اساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد، امور زیر را تشویق خواهد کرد:
الف- بالابردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای همه، حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی.
ب- حل مسائل بین‌المللی اقتصادی-اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آنها و همکاری بین‌المللی فرهنگی و آموزشی…
ج- احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب.

ماده‌ی 56:

کلیه‌ی اعضا متعهد می‌شوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده‌ی 55 در همکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دسته جمعی معمول دارند.

ماده‌ی 13:
1-
مجمع عمومی نسبت به امور زیر موجبات مطالعه و صدور توصیه‌هایی را فراهم می‌کند:
الف- ترویج همکاری بین‌المللی در امور سیاسی و تشویق توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل و تدوین آن.
ب- ترویج همکاری بین‌المللی در رشته‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی و کمک به تحقق حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه و بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب.

ماده‌ی 62:
2-
شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به منظور تشویق احترام واقعی به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه توصیه‌هایی بنماید.

 

             

دانلود فایل

گزارش تخصصی دبیر ورزش چگونگی علاقمند کردن دانش آموزان به ورزش و فعالیت های بدنی با روش های خلاقا

گزارش تخصصی دبیر ورزش چگونگی علاقمند کردن دانش آموزان به ورزش و فعالیت های بدنی با روش های خلاقا

فرمت فایل    فایل ورد  غیر قابل ویرایش

تعداد صفحات    31

 

 

فهرست مطالب

چکیده   

مقدمه

اهداف گزارش   

هدف کلی   

اهداف جزئی   

تشریح کلیات (بیان مساله ، جمع آوری اطلاعات )

توصيف مشکل   

گردآوری اطلاعات

شاخص های کیفی وضعیت موجود

شاخص های کمی وضعیت موجود

جمع آوری اطلاعات برای ارائه ی راه حل ها

1        مصاحبه 

2        برگزاری جلسه همکاران

3        پرسش نامه

4        مطالعه

5        مشاهده

تجزیه‌وتحلیل اطلاعات   

برخي از داده‌های حاصل از ابزار و فنون ديگر 

بررسی نقاط ضعف و قوت و موانع موجود ورزش در مدارس

مشکلات دبیران و مربیان درس تربیت بدنی در مدارس

راه حل هاي پيشنهادي مناسب برای عدم علاقمندی

▪ تابلوی اعلانات ورزشی 

▪ بر گزاری مسابقات ورزشی 

▪ ایجاد انگیزه برای مطالعات ورزشی 

▪ ایجاد یک سایت ورزشی برای آموزشگاه 

▪ اهدای جوایز ورزشی 

▪ کاهش ارزش بازیهای رایانه ای 

▪ برگزاری نمایشگاه های ثابت یا دوره ای 

▪ اجرای ورزش صبحگاهی 

● راهکارهای عملی فراهم نمودن بستر آموزشی بهتر وموثرتر درس تربیت بدنی در مدارس

▪ بستر سازی مناسب 

▪ تمرین دادن دانش آموزان در زمان بندی خاص 

▪ گزینش ژنتیکی 

▪ استفاده از دانش آموزان متخصص 

▪ ایجاد کمیته های حمایت 

▪ تعیین الگوی پیشرفت 

اجرای راه حل ها   

ارزیابی بعد از اجرای راه حل ها

شاخص های کمی بعد از اجرای راه حل

ارزشيابي و تاثير اقدام جديد

عادلانه بودن ارزیابی (اعتبار بخشی)

باز ساخت یا بهسازی عمل

نتیجه‌گیری و پيشنهادها 

«منابع و مآخذ»

 

دانلود فایل

استراتژی مبارزه با فساد اداری راهکاری برای پاسخگویی به تامین عدالت اجتماعی

استراتژی مبارزه با فساد اداری راهکاری برای پاسخگویی به تامین عدالت اجتماعی

چکیده:
فساد اداری در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن دارد و پدیده ای جهانشمول است که نظام اداری هر کشوری بخصوص کشورهای در حال توسعه کم و بیش بدان دچار است. بررسی عوامل اثرگذار بر پدیده فساد و همچنین آثار آن بر کارکرد اقتصاد کلان از موضوعات مورد توجه در دهه های اخیر به شمار می رود. امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولت ها آگاهند که چنین فسادی باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد و مرزی هم نمی شناسد. این معضل، اقتصاد داخلی را فلج می کند، جریان توسعه را مختل می سازد، سازمان های دموکراتیک را مورد تهدید قرار می دهد، اصل حاکمیت قانون را مخدوش می سازد و باعث تسهیل بروز سایر تهدیدات علیه امنیت، از جمله فراملی و تروریسم می گردد. در واقع عواملی که در ترویج فساد پایدارند، اسباب ناتوانی و ناکارآمدی دولت ها را فراهم می سازند، اما، نوع، شکل، میزان و گستردگی فساد اداری از کشوری به کشور دیگر متفاوت است؛ کما اینکه نتایج و پیامدهای فساد بنابر نوع اقتصاد و سطح توسعه یافتگی تفاوت دارد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، افزون بر جرم انگاری مصادیق آن در قوانین متعدد، اصلاح نظام اداری همواره به عنوان یک اصل و ضرورت غیر قابل انکار مورد بحث و تاکید بوده که در نهایت، منجر به صدور فرمان تاریخی مقام معظم رهبری (10/2/1380) برای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی گردید.

فهرست مطالب:
چکیده
واژگان کلیدی
مقدمه
1. مفهوم شناسی فساد اداری
2. علل بروز فساد اداری و پیامدهای آن
3. رابطه بین نظام اقتصادی و فساد اداری
حاکمیت اقتصادی دولت سه بعد گسترده دارد
4. فساد اداری و توسعه اقتصادی
5. بررسی وضعیت فساد اداری در ایران
6. شیوه های گوناگون مبارزه با فساد اداری
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

 

                     

دانلود فایل

ترجمه مقاله با موضوع کمانش صفحه ترک خورده تقویت شده، به همراه اصل مقاله و فایل پاورپوینت ارائه مقاله

ترجمه مقاله با موضوع کمانش صفحه ترک خورده تقویت شده، به همراه اصل مقاله و فایل پاورپوینت ارائه مقاله

دانلود   با موضوع کمانش صفحه ترک خورده تقویت شده، به همراه اصل مقاله و فایل پاورپوینت ارائه مقاله،


جزئیات بیشتر این محصول:
عنوان انگلیسی مقاله:
Buckling of cracked plate reinforced

دانلود فایل

بررسی دلایل و علل تهاجم غرب به فرهنگ حجاب

بررسی دلایل و علل تهاجم غرب به فرهنگ حجاب

كلمه حجاب هم به معني پوشيدن است و هم به معني پرده و حاجب. بيشتر استعمالش به معني پرده است، اين كلمه از آن جهت مفهوم پوشش مي دهد كه پرده وسيله پوشش است، و شايد بتوان گفت كه به حسب اصل لغت هر پوشش حجاب نيست. آن پوشش حجاب ناميده مي شود كه ازطريق پشت پرده واقع شدن صورت گيرد1.

قرآن در آيه 31سوره نور مي فرمايد: «زنان مقنعه هاي خود را بر گريبان هاي خويش بيفكنند يعني گردن خود را به مقنعه بپوشانند تا موي و بناگوش و گردن و سينه ايشان پوشيده بماند و ظاهر نسازند زيور و آرايش خود را مگر براي محارم…» از اين آيه استنباط مي شود كه نه تنها بدن، بلكه پيرايه ها و زيورآلات خود را نبايد ظاهر نمايند2.

منافع حجاب:

پوشش يا حجاب، به صورتي كه زيبائي ها و زينت زن را بپوشانندو او را از چشم چراني هرزگان و آلودگان به شهوت حيواني، و حالات شيطاني حفظ كند دستوري قرآني، و قانوني الهي و تكليفي انساني، و برنامه اي اخلاقي است.

براين اساس بايد گفت: حجاب و پوشش براي انسان امري واجب و فريضه اي لازم، و بدون ترديد منكر آن با آگاهي به اينكه از ضروريات اسلام، و فرمان خدا در قرآن است كافر، و از گردونه اسلام خارج است. جواني كه با اين خصوصيات منكر حجاب است، نمي تواند با دختر مسلمان ازدواج كند زيرا اين ازدواج باطل، و عقدي كه بين آن دو خوانده مي شود بي اثر، و رابطه آن دو نامحرم، و فرزندان آنها نامشروع، و عمل آنان زنااست. دختري كه با اين خصوصيات منكر حجاب است نمي تواند همسر جواني مسلمان شود زيرا همان احكام در حق او هم جاري است، حجاب حافظ وقار، شخصيت، كرامت، اصالت وعظمت زن و حافظ زيبايي و منافع او براي شوهر است.

گرمي خانواده ها، استحكام رابطه زن و شوهر، تداوم زندگي، آرامش قلوب مردان، ثبات، دلبستگي و عشق و علاقه مرد به همسر قانوني وشرعي خود، برپائي خانه و خانواده، برجائي اعتماد و اطمينان مرد به زن، همه و همه مرهون پوشش و حجاب زنان است.

قطب در كتاب بسيار مفيد «آيا ما مسلمان هستيم» مي گويد براساس مداركي كه ديدم، يكي از پاپ ها از تمام كشيش ها و كاردينال ها در واتيكان دعوت كرد و ازآنها خواست براي كشتن اسلام، و خاموش كردن چراغ دين، به صورتي كه براي واتيكان و مسيحيت خرج زيادي نداشته باشد نظر بدهند. كميسيون ها براي اين منظور تشكيل شد، و نظرياتي از جانب صاحب نظران اظهار شد، از ميان تمام آراء و نظريات اين رأي

 

دانلود فایل

پاورپوینت سه وظيفه مربوط به ساختن استراتژي

پاورپوینت سه وظيفه مربوط به ساختن استراتژي

دانلود   با موضوع پاورپوینت سه وظيفه مربوط به ساختن استراتژي دارای 88 اسلاید و با فرمت .ppt و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد اسلاید : 88 اسلاید

فرمت فایل:   .ppt و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی از متن نمونه:

خطوط هوايي دلتا
منظور از تنها انتخاب اين است كه ما به علائق مشتريان . كارمندان و سرمايه گذاران خود ارج مي نهيم .

ما به ارائه بهترين خدمات به مسافران و شركت هاي باربري ادامه خواهيم داد و براي پرسنل خود نيز محيطي چالش طلبانه ، رضايت بخش و مثمر ثمر فراهم خواهيم ساخت كه نقش و سهم آنها را به رسميت شناخته و زحمات آنها را ارج نهد . براي سهام داران خود نيز بازده مالي باثبات و بالايي فراهم خواهيم نمود
چشم انداز استراتژيك مشترك همانند آهن ربايي است كه تمام براده هاي آهن را به خود جذب مي كند.
هنگامي كه تمام كارمندان نسبت به هدف و خط سير بلند مدت شركت متعهد باشند ، امكان وجود انتخابهاي مناسب و مطلوب در خصوص تصميمات تجاري بسيار زياد است .
افراد و گروهها از هدف چشم انداز استراتژيك مشترك آگاهي دارند .
در اجراي استراتژي بهبودي حاصل مي شود .
 

فهرست مطالب واسلایدها:
تدوين چشم انداز و رسالت استراتژيك
تعيين اهداف مالي استراتژيك
ساخت استراتژي
عوامل شكل دهندة استراتژي شركت
ايجاد ارتباط ميان استراتژي و اصول اخلاقي
مورد آزمايش قرار دادن استراتژي برنده
رويكردهايي نسبت به اجراي وظيفه ساخت استراتژي

 

                   

دانلود فایل

نگاهی به آب های زیرزمینی و آب شیرین و توزیع جهانی آب

نگاهی به آب های زیرزمینی و آب شیرین و توزیع جهانی آب

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   44

 

 

 

آب شیرین کالای کمیاب آینده

 

رواناب ذوب برف به نهرها

 

در تمام دنيا، ذوب برف قسمت بزرگي از جابجايي آب در طبيعت است. در اقليم سردتر بخش زيادي از جريان چشمه‌ها و جريان رودخانه‌ها از ذوب برف و يخ مي‌باشد. هنگام سيلاب، ذوب سريع برف باعث لغزش زمين‌ و جريان‌هاي غليظ مي‌شود.

راه مناسب براي فهم تأثير ذوب برف بر جريان رودخانه‌ها نگاه كردن به آبنمود يا هيدروگراف زير است كه جريان متوسط روزانه‌ (ميانگين جريان در هر روز) براي چهار سال در رودخانه‌ي نورث فورك در محل سد نورث فورك در كاليفرنياي آمريكا نشان مي‌دهد. هيدروگراف، نموداري است كه نشان مي‌دهد در هر زمان چه شدت جرياني آب در يك رودخانه در يك محل مشخص وجود دارد. ضمناً واحد شدت جريان مترمكعب در ثانيه (حجم در واحد زمان) مي‌باشد. قله‌ي اين نمودار كه حداكثر شدت جريان را نشان مي‌دهد به دليل ذوب شدن برف مي‌باشد. در فروردين ماه سال 2000 ميلادي شدت جريان حدود 34 مترمكعب در ثانيه مي‌باشد در صورتي كه در مرداد ماه كه تمام برف‌ها ذوب شده‌اند،‌ جريان آب در رودخانه كاهش مي‌يابد و به حدود 6/1 تا 1/2 متر مكعب در ثانيه مي‌رسد.

 

جريان ناشي از ذوب برف در فصل‌هاي مختلف و سال‌هاي مختلف متفاوت مي‌باشد. حداكثر جريان در سال 2000 را با حداكثر جريان در سال 2001 مقايسه كنيد. به نظر مي‌رسد كه يك خشكسالي شديد در منطقه‌ي كاليفرنيا در سال 2001 اتفاق افتاده است. كمبود حجم ذخيره‌ي آب برف در زمستان كمتر از مقدار آب دردسترس در بقيه‌ي سال مي‌باشد. اين موضوع بر روي حجم آب داخل مخازن پايين‌دست تأثير مي‌گذارد و اين موضوع نيز يعني حجم آب كمتر براي كشاورزي، شرب و بهداشت مردم.

 

جريان آب سطحي (رواناب): آب بارندگي كه بر روي سطح خاكي حركت مي‌كند و به رودخانه‌ها مي‌روند

رواناب سطحي بارندگي روي سطح زمين مي‌باشد

بسياري از مردم فكر مي‌كنند كه بارندگي‌ها بر روي خشكي‌ها مي‌ريزند، روي آنها جريان مي‌يابند(رواناب) و به سمت رودخانه‌ها مي‌روند و در نهايت به داخل اقيانوس‌ها تخليه مي‌شوند. اما واقعاً قضيه كمي پيچيده‌تر مي‌باشد، چون‌كه رودخانه‌ها دائم در حال گرفتن آب و دادن آب به زمين مي‌باشند. اما به هرحال، باز هم بيشتر آب داخل رودخانه‌ها مستقيماً از بارندگي‌ها و رواناب آنها مي‌باشد.

 

معمولاً بخشي از باران به زمين نفوذ مي‌كند، اما وقتي باران به زمين كاملاً خيس يا غير قابل نفوذ برخورد مي‌كند، مانند جاده‌ي آسفالته و يا پشت‌بام خانه‌ها، شروع به جاري شدن در جهت ارتفاع كمتر خواهد كرد. در طي يك باران با شدت زياد، شايد شما رگه‌هاي كوچك جريان آب را كه به سمت سراشيبي مي‌روند را ديده باشيد. اين شكل نشان مي‌دهد كه چگونه رواناب وارد يك نهر كوچك مي‌شود. رواناب در اين شرايط روي زمين لخت حركت مي‌كند و رسوب‌ و دانه‌هاي خاك را نيز با خود حمل مي‌كند و به داخل رودخانه مي‌آورد (كه براي كيفيت آب مناسب نيست). اين رواناب راه خود را براي بازگشت به اقيانوس شروع كرده است.

مانند تمام اجزاي ديگر چرخه‌ي آب ارتباط بين رواناب سطحي و بارندگي در زمان و مكان مختلف، متفاوت مي‌باشد. تقريباً رگبارهاي جنگل آمازون و صحراي جنوب‌غربي ايالات متحده همانند هم هستند اما الگوهاي مختلفي از رواناب را ايجاد مي‌كنند. رواناب‌هاي سطحي توسط عوامل هواشناسي، زمين‌شناسي و عوارض زمين (پستي‌ها و بلندي‌ها) متأثر مي‌شوند. فقط حدود يك سوم بارندگي روي خشكي‌ها به نهرها و رودخانه‌ها مي‌رسند و از آنجا به اقيانوس‌ها باز مي‌گردند. دو سوم ديگر، تبخير مي‌شوند، تعرق پيدا مي‌كنند و يا به داخل آب‌هاي زيرزميني نفوذ مي‌يابند. رواناب‌هاي سطحي همچنين توسط انسان‌ها براي موارد مختلف مصرف مي‌شوند.

 

جريان آب: حركت آب در رودخانه‌ها

دفتر بررسي‌هاي زمين‌شناسي ايالات متحده آمريكا از كلمه ”جريان آب“ به منظور حجم آب جاري در رودخانه‌ها، نهرها يا جوي‌ها استفاده مي‌نمايد.

اهميت رودخانه‌ها

 

رودخانه‌ها نه تنها براي انسان‌ها ، بلكه براي زنده‌ماندن همه چيز و در همه جا مهم هستند. رودخانه‌ها نه تنها براي تفريح كردن بلكه براي تأمين آب شرب، آبياري كشاورزي، توليد برق، حمل و نقل رودخانه‌ايي (مثل رودخانه كارون)، تهيه‌ي غذا و حمل آلودگي‌ها (كه خوشبختانه يك قسمت از اين آلودگي‌ها را مي‌توانند پالايش كنند) مورد استفاده قرار مي‌گيرند. رودخانه‌ها براي همه نوع گياهان و جانوران مهم هستند. رودخانه‌ها به آب‌هاي زيرزميني نيز از طريق نفوذ آب از بستر خود كمك مي‌كنند تا هميشه آب كافي داشته باشند.

حوزه‌هاي آبريز و رودخانه‌ها

وقتي كه در مورد رودخانه‌ها فكر مي‌كنيد، خيلي مهم است كه در مورد حوزه‌هاي آبريز نيز فكر كنيد. حوزه‌ي آبريز چيست؟ هر جا كه هستيد بايستيد و به سمتي نگاه كنيد كه هنگام بارندگي آب روي زمين به همان سمت مي‌رود. با اين‌كار شما در يك نقطه‌ي حوزه‌ي آبريز (از نوع شهري) نزديك به خانه خود هستيد و به سمت نقطه‌ي انتهايي نگاه مي‌كنيد. حوزه‌ي آبريز بخشي از يك خشكي است كه تمام آب بارش يافته و يا آب جاري شده در اين خشكي به يك نقطه‌ي انتهايي برسند. حوزه‌ي آبريز مي‌تواند به كوچكي يك جاي پا و يا به بزرگي يك كشور باشد. حوزه‌ي آبريز مركزي ايران حدود دو سوم كل ايران را دربر مي‌گيرد. همچنين يكي از حوزه‌هاي آبريز در استراليا كمي از كل مساحت ايران كوچك‌تر است. هر حوزه‌ي آبريز بزرگ از چندين حوزه‌ي آبريز كوچك تشكيل شده است. حوزه‌هاي آبريز مهم هستند چراكه جريان آب و كيفيت آب يك رودخانه به تمام اجزاي داخل حوزه‌ي آبريز و تأثير انسان‌ها در آن دارد. با آنچه كه تعريف شد، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه داخل حوزه‌هاي آبريز جاده‌ها، جنگل‌ها و حتي شهر‌ها نيز قرار دارند. مثلاً شهر تبريز داخل حوزه‌ي آبريز آجي‌چاي (تلخه رود) مي‌باشد و يا اهواز داخل حوزه‌ي آبريز رودخانه‌ي كارون مي‌باشد.

جريان رودخانه‌ها دائماً تغيير مي‌كنند

 

جريان آب دائماً در حال تغيير است، روزانه و حتي دقيقه به دقيقه اين تغيير ادامه دارد. البته، مهمترين عامل در اين تغييرات رواناب ناشي از بارندگي مي‌باشد. بارندگي باعث خواهد شد تا آب داخل رودخانه‌ها بالا بيايد و برعكس، فقط هنگامي سطح آب در داخل يك رودخانه بالا مي‌آيد كه در نقاط مرتفع و بالايي يك حوزه‌ي آبريز، بارندگي شده باشد. تقريباً مي‌توان گفت كه اندازه‌ي رودخانه‌ها بستگي به اندازه‌ي حوزه‌ي آبريز آنها دارد. رودخانه‌هاي بزرگ، حوزه‌هاي آبريز بزرگ دارند؛ رودخانه‌هاي كوچك نيز حوزه‌هاي آبريز كوچك‌تر دارند. به همين صورت، ابعاد مختلف رودخانه‌ها در برابر بارندگي‌ها نيز عكس‌العمل مختلف دارند. رودخانه‌هاي بزرگ افزايش و كاهش سطح آب آرام‌تري نسبت به يك رودخانه‌ي كوچك‌تر دارند. در يك حوزه‌ي آبريز كوچك، سطح آب در رودخانه در عرض چند ساعت و يا حتي چند دقيقه افزايش و كاهش مي‌يابد. اما در رودخانه‌هاي بزرگ، روزها طول خواهد كشيد تا سطح آب بالا بيايد و روزها نيز بايد سپري شود تا سطح آب به حالت اوليه خود برگردد.

 

 

دانلود فایل

پاورپوینت اهمیت آموزش به بیمار در حاکمیت خدمات بالینی

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


              نوع فایل: power point قابل ویرایش 18 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: ملاک های ارزیابی حاکمیت خدمات بالینی در آموزش به بیمار واحد پیشگیری و ارتقای سلامت و یا گروه آموزش به بيمار (زيركميته بهبود كيفيت) در بيمارستان وجود داشته باشد و وظیفه این واحد برنامه ریزی های ارتقای سلامت و مدیریت بیماری ها با گروه هدف بیماران و خانواده بیماران و کارکنان می باشد. بيمارستان داراي برنامه مدون جهت آگاه سازي بيماران و همراهان در ارتباط با حقوق شان و همچنين خدمات درماني و غير درماني قابل ارائه می باشد.  آموزش، فرآیندي است متقابل، که در طی آن یادگیري صورت میگیرد و یکی از نیازهاي اساسی بشر محسوب میشود.         بیماران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیازمند آموزش و دریافت اطلاعات روشن و کافی می باشند تعریف نظام حاکميت خدمات باليني چارچوبي که در آن سازمان هاي ارايه کننده خدمت در قبال بهبود دايمي کيفيت پاسخگو بوده و با ايجاد محيطي که در آن تعالي در خدمات باليني شکوفا مي شود به صيانت از استانداردهاي عالي خدم …