چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( IT ) اختلالات يادگيري سمانه ( دانش آموز پای

چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( IT ) اختلالات يادگيري سمانه ( دانش آموز پای

اقدام پژوهی: چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( IT ) اختلالات يادگيري سمانه ( دانش آموز پایه اول ابتدایی ) را حل كنم؟      57

 

فهرست مطالب

مقدمه        5

اينترنت و ساير اشکال فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT         6

معلم با استفاده از فناوري در كلاس درس مي تواند اين شرايط را فراهم كند:              7

توصيف وضعيت موجود  8

گردآوري اطلاعات(شواهد 1)           11

نارسايي هاي يادگيري    12

اختلال يادگيري (ديسلكسي) Dyslexia          16

چگونگي تشخيص اختلالات يادگيري                20

روش مشاهده               20

روش مصاحبه              22

روش استفاده از آزمون هاي رواني     22

انواع ناتواني هاي يادگيري               23

راه هاي درمان اختلالات يادگيري     24

نقش تلويزيون در آموزش و يادگيري كودكان      25

نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرايند ياددهي و يادگيري                28

پيشينه پژوهش            32

اجراي راه حل              34

تمرين يك: 34

تمرين دوم: 34

تمرين سوم:                35

نقش لپ تاب در آموزش كودكان بر اساس گزارش سازمان ملل                37

چگونگي اجراي راه حل جديد، استفاده از لپ تاب               38

جمع آوري اطلاعات (شواهد2)        40

بررسي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و بخصوص سمانه با مقايسه نمرات آن ها قبل از اجراي اقدام و بعد از آن؛                40

جدول يك: ميانگين نمرات هر دانش آموزان قبل از اجراي اقدام               41

جدول دو: ميانگين نمرات هر دانش آموزان بعد از اجراي اقدام 42

نمودار دو: ميانگين نمرات هر دانش آموزان بعد از اجراي اقدام 44

جدول سه: مقايسه ميانگين نمرات كلاس قبل و بعد از اقدام    44

نمودار سه: مقايسه ميانگين نمرات كلاس قبل و بعد از اقدام    45

بررسي عوامل رفتاري سمانه و اثر گذاري روش تدريس مبتني بر IT در روحيات او؛       45

تجزيه و تحليل نتايج     47

جدول چهار: مقايسه درصد پيشرفت نمرات دانش آموزان  قبل و بعد از اقدام               48

نمودار چهار: مقايسه درصد پيشرفت نمرات دانش آموزان  قبل و بعد از اقدام               48

ارزش يابي تأثير اقدام جديد و تعيين اعتبار آن    48

نتيجه گيري و پيشنهادات               50

منابع مورد استفاده:       54

 

 

 

چكيده

                در اين چند سال بعنوان معلم پایه اول ابتدایی با دانش آموزان دختر و پسر با ويژگي هاي رفتاري و اجتماعي متفاوت سر و كار داشتم. اما امسال يكي از دانش آموزان من به نام سمانه، با بقيه بچه هايي كه تا به حال ديده بودم خيلي فرق داشت. او كودكي خجالتي، مضطرب و افسرده بود. آهسته و لرزان صحبت مي كرد. با بقيه بچه ها دوست نمي شد و گوشه گير بود. حتي قادر نبود كه وسايل خود را از كيفش در آورد. كتابش را وارونه در دست مي گرفت و هنگام تصويرخواني از كتاب بخوانيم، مي گفت: چيزي نمي بينم. در نوشتن نيز مشكل داشت و ساده ترين علائم كتاب بنويسيم را نمي توانست، بنويسد. او رياضي را درك نمي كرد. به طور كلي او دچار اختلالات يادگيري يا ديسلكسي بود. در گوش دادن، صحبت كردن، خواندن، نوشتن، استدلال كردن و درك كردن مشكل داشت. با بررسي هايي كه انجام دادم از نظر فيزيكي و هوش كاملاً سالم و عادي بود ولي در يادگيري بسيار مشكل داشت. براي حل اختلالات يادگيري و رفتاري او نياز به روش تدريس مناسب و خاص بود.

                پس از مطالعه و بررسي فراوان، روش هاي ويژه اي را براي بهبود وضعيت او به كار بستم. راه حل هاي مختلف را آزمايش كردم. بهترين راه اين بود كه نوآوري هاي آموزشي را به كار ببرم و با استفاده از فناوري نو اختلالات يادگيري سمانه را حل كنم. بنابراين از روش IT استفاده كردم.

                با تلاش فراوان توانستم به نتيجه مطلوب برسم. به طوري كه پيشرفت سمانه بسيار چشمگير بود. او نه تنها در درس رياضي و بخوانيم پيشرفت بسيار زيادي داشت بلكه مشكلات رفتاري او نيز به كلي رفع گرديد و همانند ساير دانش آموزان در فعاليت هاي كلاسي شركت مي كرد.

                نتيجه اي كه در نهايت به دست آمد اين بود كه: توانستم اختلالات يادگيري (ديسلكسي ) سمانه را با كمك تدريس مبتني بر IT حل كنم و از او دانش آموزي فعال و علاقمند بسازم. علاوه بر آن پيشرفت تحصيلي و علاقمندي ساير دانش آموزان نيز با اين روش ميسر شد و كلاسي سرشار از شادي و نشاط مهيا نمودم. موفقيت تحصيلي، علاقمندي و سرزندگي سمانه و ساير دانش آموزان نشان دهنده موفق بودن اين طرح مي باشد.

مقدمه

توجه به اهميت آموزش در دوران اوليه زندگي، پرداختن به پژوهش هاي علمي در برنامه هاي درسي دبستان امري كاملاً آشكار است. در دوران كودكي ساختار شخصيتي و رفتاري انسان بنيان گذاشته مي شود و اين دوران بسيار سرنوشت ساز است. امروزه به دليل آن كه كودكان پيوسته در معرض هجوم انواع رسانه ها و فناوري ها قرار دارند، لازم است فعاليت هاي يادگيري در روش هاي جديد، متفاوت و مهيج در آموزش و پرورش ارائه شود. استفاده از رايانه به عنوان ابزار آموزشي مفيد در مدارس ابتدايي براي جستجوگري در شبكه جهاني به منظور كمك به دانش آموزان ابتدايي است. استفاده از اين فناوري كلاس هاي دوره ابتدايي را از شادي و هيجان بيش تري برخوردار مي كند.

                رايانه به دانش آموزان اين دوره كمك مي كند جزئيات دروس و مطالب كتاب را به خوبي فرا بگيرند. آموزش علوم، رياضي و قرآن و….. از طريق رايانه و گفتگوهاي رايانه اي و جلسات الكترونيك، به برنامه ريزي درسي و فعاليت هاي ديگر كلاسي، كمك زيادي مي كند.

اطلاعات جديد و فناوري ارتباطات به طور قابل ملاحظه اي يادگيري دانش آموزان را بهبود مي بخشد و رايج ترين شيوه هاي دستيابي دانش آموزان به اطلاعات و دانش مورد نياز آن ها را تحت تأثير قرار مي دهد.

اينترنت و ساير اشکال فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT

(Information & Communication Technology) تغييرات عمده اي در تمرين آموزش عملي و يادگيري در كشورهاي توسعه يافته ايجاد کرده است. معلمان و دانش آموزان در سراسر جهان مي توانند ازطريق اينترنت به راحتي متن ، صدا و تصوير را به يکديگر ارسال کنند. اقدامات دولت انگليس مانند ايجاد شبکه ملي يادگيري بيانگر آن است که معلمان بايد به سرعت به سمت فعاليت هاي اينترنتي و درس هاي مبتني بر شبکه در مدارس حرکت کنند. در ديگر کشورها نيز دولت ها چنين پيشرفت هايي را تشويق مي کنند.

تحقيقات نشان داده است كه استفاده از  IT به دانش آموز فرصت تسلط بر فناوري و خودراهبري مي دهد. معلم با تغيير نقش خود از انتقال دهنده به تسهيل كننده مي تواند به ارايه محتواي اطلاعات به دانش آموز بپردازد و از طرف ديگر فعاليت هاي يادگيرنده را كه نتيجه آن يادگيري است تسهيل كند. لازمه ايفاي چنين نقشي وجود معلمان توانمند در زمينه موضوع هاي مورد تدريس و كاربرد  ITاست.

معلم با استفاده از فناوري در كلاس درس مي تواند اين شرايط را فراهم كند:

1.             ايجاد تجارب يادگيري غيرمستقيم؛

2.             ايجاد ارتباط دقيق؛

3.             ايجاد علاقه به يادگيري؛

4.             افزايش امكانات يادگيري.

معلم مي تواند دانش آموزان را ارزشيابي كند، اطلاعات لازم را جمع آوري كرده و بازخوردهاي مناسب را به دانش آموزان ارائه كند. متأسفانه روشهاي تدريس به كمك  IT فراگير نيست. بيش تر در قالب جشنواره ها و مسابقات و برخي به صورت موردي استفاده مي شود.

در اين طرح اقدام پژوهي به بررسي كاربست فناوري اطلاعات (IT) در حل مشكلات يادگيري سمانه پرداخته شده است. لازم به ذكر است كه اين روش براي اولين بار در پايه اول ابتدايي به كار گرفته شده است.

 

دانلود فایل

پاسخ كليه فعالیت های یادگیری كتاب کارآفرینی رشته كار و دانش

پاسخ كليه فعالیت های یادگیری كتاب کارآفرینی رشته كار و دانش

توضیحات:
پاسخ كليه فعالیت های یادگیری كتاب کارآفرینی رشته كاردانش مربوطه به تمامی فصول این کتاب

بخشی از متن:
استعداد، عامل مهمی در موفقیت یا عدم موفقیت افراد در مشاغل و رشته های انتخابی شان است. بدون داشتن استعداد لازم در یک زمینه یا پیشرفتی حاصل نخواهد شد یا روند آن بسیار کند خواهد بود. بر این اساس آگاهی از میزان و نوع استعداد افراد، کمک شایان توجهی به آنها خواهد کرد تا پیش بینی خوبی از آینده انتخاب خود داشته باشند.
امروزه برای این منظور آزمون های استعداد سنجی وجود دارد که می توانند به فرد کمک کنند استعدادهای واقعی خود را شناسایی کنند. برخی اوقات دیده می شود که استعداد افراد و شناخت های آنها در مورد استعدادهای خود تحت تاثیر احساسات و علائق آنها قرار می گیرد. فرد که به زمینه موسیقی علاقمندی شدیدی دارد ممکن است این علاقه را به حساب استعداد خود در زمینه موسیقی قلمداد کند. شناخت استعدادها از ملزومات اساسی انتخاب شغل است.

 

             

دانلود فایل

پرسشنامه تاثير پذيري ميزان کارايي انتقال دانش از عوامل سازماني، فرهنگ و ساختار سازماني

پرسشنامه تاثير پذيري ميزان کارايي انتقال دانش از عوامل سازماني، فرهنگ و ساختار سازماني

توضیحات:
این پرسشنامه در یک پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی مورد استفاده قرار گرفته است. تعداد سوالات پرسشنامه 42 سوال است. طیف مورد استفاده 5 درجه ای لیکرت است. منبع اصلی پرسشنامه در در.ن متن آورده شده است.

 

                     

دانلود فایل

استفاده از دانش روانشناسی در فضای کار

استفاده از دانش روانشناسی در فضای کار

تحقیق استفاده از دانش روانشناسی در فضای کار در حجم 28 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست مطالب زیر:

انتظارات مديران سطوح مختلف سازمانها از روانشناسي :

اكنون موقع آن رسيده است كه درباره انتظارات مديران از كاربرد مفاهيم علمي روانشناسي در حل مسايل انساني در سازمان سخن بگوييم . در تجزيه و تحليل وظايف مديران رده هاي مختلف مديريت به اين نتيجه مي رسيم كه بخش عظيمي از وقت آنان صرف برقراري ارتباط با افراد ديگر مي شود . مسايـل نـيـروي انسانـي و استـفـاده صحيح از فعاليت هاي مديران سطوح پايين تر, نگراني هاي عمده اي را براي مديران عالي ايجاد مي كند. براي مديران سازمان ها اين سوال مطرح است كه روانشناسي چگونه مي تواند در جهت حل مسايل و مشكلات انساني كمك كند و نيز چه راه حلهايي را براي اين مشكلات ارئه دهد . نمونه هايي از اين سوالات كه مديران سازمان ها در كارگاه هاي آموزشي مديريت مي شود در زير آمده است:

–        چگونه مي توان كاركنان سازمان را براي ايفاي وظايف خود به نحوي موثر برانگيخت؟

–    چگونه مي توان جلسات اثربخشي تشكيل داد و طي آن همكاري اعضاي گروه را در جهت حل مشكلات مطرح شده جلب كرد؟

–    اختصاص حقوق و دستمزد پاداش و شيوه هاي تشويق و تنبيه كاركنان سـازمـان چگونه انجام مـي گيـرد كه هم عـدالت ورعـايت شود و هم هدف هاي سازماني تامين گردد؟

فهرست مطالب :

1-             مقدمه

2-              قلمرو روانشناسي در كار

3-              كاربردهاي كنوني روانشناسي در محيط كار

4-              زمينه هاي كاربرد روانشناسي در محيط كار

5-              انتظارات مديران سطوح مختلف سازمانها از روانشناسي

6-              پيشنهادها

7-              خلاصه

8-              منبع

 

دانلود فایل

بررسي تاثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش اموزان پنجم ابتدايي

بررسي تاثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش اموزان پنجم ابتدايي

 این فایل که به بررسي تاثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش اموزان پنجم ابتدايي می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 103 صفحه می باشد .

فرضیه های عنوان شده عبارتند از مقایسه سلامت روانی در بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار و فرضیه دوم عبارتند از بررسی افزایش زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان که جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهر ابهر که ۸۰نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده که انتخاب نمونه ها بطور تصادفی بوده است و جهت آزمون فرضیه ها از روش آماریtمتغییر مستقل و…. استفاده گردیده که نتایج بدست آمده نشان می دهد که تاثیر افزایش زنگ ورزش در بالا رفتن سلامت روانی دانش آموزان می تواند تاثیر زیدی داشته باشد

فهرست مطالب

دانلود فایل

کاربرد مدیریت دانش در سنجش درجه‌ بلوغ سازمانی

کاربرد مدیریت دانش در سنجش درجه‌ بلوغ سازمانی

توضیحات:
تحقیق کاربرد مدیریت دانش در سنجش درجه‌ بلوغ سازمانی، در قالب فایل word و در حجم 18 صفحه که توسط نویسنده برای فرافایل ارسال گردیده است.

چکیده:
 بلوغ سازمان، توانایی حفظ يا توسعه عملكرد در بلندمدت و نتيجه تداوم رضايت ذي‌نفعان سازمان در طول زمان است. بلوغ سازمانی ميسر نخواهد شد، مگر آنكه سازمان بتواند تغييرات محيطي خود را شناسايي نماید و از آن تغييرات در جهت به‌روزآوري برنامه‌هاي راهبردي و چشم‌انداز خود استفاده كند. براي دستيابي به بلوغ، سازمان بايد به‌طور مداوم تغييرات عوامل محيطي را مورد پايش قرار دهد. از طرفی، امروزه دانش تنها منبع مطمئن برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار در سازمان‌ها به‌شمار می‌آید. در این پژوهش، ضمن معرفی مدل‌های مدیریت بلوغ سازمان و مدیریت دانش، مدلی جهت سنجش و اندازه‌گیری درجه بلوغ سازمان ارائه می‌گردد. رويكرد اصلي این پژوهش، استفاده از فعاليت‌هاي مديريت دانش برای مديريت دانش تغييرات محيطي سازمان جهت ايجاد بلوغ سازمانی است. برای اثبات مدل ارائه‌شده، درجه‌ بلوغ 112 قطعه‌سازی خودرو مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت، نتایج نشان از اثبات فرضیه‌های پژوهشگر و در نتیجه، همبستگی بالای بین فعالیت‌های مدیریت دانش و بلوغ سازمان دارد. برای آزمون فرضیه‌ها و به‌منظور سنجش اعتبار پرسشنامه‌ها نیز از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

 

دانلود فایل

بررسي رابطه بين فعالیتهای فوق برنامه و انگیزش تحصيلي دانش آموزان مدارس راهنمایی شهرستان شیراز

بررسي رابطه بين فعالیتهای فوق برنامه و انگیزش تحصيلي دانش آموزان مدارس راهنمایی شهرستان شیراز

 بررسي رابطه بين فعالیتهای فوق برنامه و انگیزش تحصيلي دانش آموزان مدارس راهنمایی شهرستان شیراز  در حجم 92 صفحه و در قلب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:

بدون شك دانش آموزان هرجامعه ، سرمايه هاي گرانبهائي اند كه اگر مورد
بي توجهي قرارگيرنددر تصميم گيري ها مد نظر نبا شند، آن جامعه دچار خسران زيادي خواهد شد .  با نگاهي به ارقام بودجه كشورهاي صنعتي وپيش رفته در مقايسه با كشورهاي جهان سوم فاصله زياد بين آن دورا مي توان ديد .

بسياري از كشور هاي توسعه يافته معتقدند‌كه هرچه دراين‌ارتباط‌هزينه‌نمايند ، تبديل به سرمايه هاي ديگري در ابعاد مختلف آن كشور خواهد شد .در ميان
دانش آموزان با توجه به دانش آموزان متوسط جايگاه ويژه اي دارد .زيرا علاوه بر اين كه در آينده نزديك مي توانند در امور جامعه مؤثر واقع شوند .در زمان تحصيل هم به دليل ويژگيهاي خاصي كه دارند ،قادرند منشا ءحركت هاي سازنده يا مخرب شوند . بدين لحاظ هر چه به اين نيروي خارق العاده توجه شود  از قدرت خروشان وپر تحرك آنان  مي توان بهره جست و هر چه به بوته فراموشي سپرده شوند ،اين سيل عظيم مي تواند خسارت زيادي را به وجود آورد ،

سئوا لي كه دراين جا مطرح است اين است كه دربرابر هدر رفتن فرصت هاي جواني چه كساني مسئولند .بديهي است كه نظام تعليم وتربيت به تنهايي نمي تواند در تربيت واستفاده صحيح از جوانان موفق شود .يكي از موضوعات بسيار مهم
برنامه ريزي براي فعالیتهای فوق برنامه  دانش آموزان مي با شد كه اگر اصولي و حساب شده باشد ميتوانند زمينه رشد و تعالي جامعه مهيا نمايند و كشور را از آسيبها وخطرات احتمالي كه ممكن است در اثر بي توجهي به اين امر گريبان گير كشور شود مصون بدارد .فلسفه فعالیتهای فوق برنامه  از پيچيدگي ،تنوع وتفاوتهاي بنيادي برخورد است هرفرد براساس تفا وت هاي زيست شناختي (بيولوژيك )فرهنگي ،نگرش و تجربيات گذشته واهداف ومقاصدي كه براي آينده خود دارد، تعبيرمتفاوت يا ومتضاد نسبت به‌ديگران از تأمين فعالیتهای فوق برنامه  وچگونگي تأثيرآن برانگيز دارد . اگر ما بتوان تأثير وتأثري را كه اين دو واثرانگيزوفعالیتهای فوق برنامه  يكديگردارند را به درستي مشخص نمائيم قدم مثبتي در راه كسب هر چه بهتر علم و دانش همراه با لذت بردن از زندگي برداشته ايم .

 

تعريف فعالیتهای فوق برنامه  :

فعالیتهای فوق برنامه  را غالباً به معنا ي بيكاري ،فعالیتهای فوق برنامه غيرموظف ،ساعات بدون برنامه ، فعالیتهای فوق برنامه غير رسمي و … تلقي مي نمايند .به همين علت بزرگسالان مربيان واوليا براي جلوگيري از هدر رفتن اين فعالیتهای فوق برنامه سعي مي كنند كه با برنامه ها ،سرگرمي و اشتغالات مختلف فعالیتهای فوق برنامه  دانش آموزان را پر كنند .

حال فلسفه فعالیتهای فوق برنامه  اين است كه فرد بدون اجبار وخارج از چارچوب هاي قبلي بودن اشتغال ورزي ديگرساخته خود با ميل و رغبت به فعاليت هاي دلخواه خويش بپردازد و از طرف ديگر گفته مي شود كه فعالیتهای فوق برنامه  منشاء خلاقيت ها باروري افكار ، شكل دهي شخصيت ، تأمين انرژي و بازيابي قواي حيات و كشف و اختراع و نوآوري و ابتكار ، بازانديشي و اصلاح افكار ، محاسبه ومراقبت ، ارزيابي و بازيابي و ايجاد انگیزش و رغبت و ميل در فرد مي شود .

فعالیتهای فوق برنامه  را به حسب تفاوت هاي ارزشي و فرهنگي ، نگرش ها ، تجربيات ، شرايط و موقعيت هاي مادي و معنوي هر فرد تعريف كرد . طبيعت آدمي اساساً به گونه اي است كه دائماً در حال تعادل جوئي است . نظريه در روان شناسي انگيزشي وجود دارد كه معتقد است حالات هيجاني و انگيزش با حالات متضاد و متعارض همراه مي گردد كه اين نظريه به عنوان نظريه فرآيند متضاد
OPPOMENT PROGRESS THEORY مشهود است .

پس موضوع تحقيق :

( بررسي رابطه بين فعالیتهای فوق برنامه و انگیزش تحصيلي دانش آموزان مدارس راهنمایی شهرستان شیراز مي باشد )

 

هدف از انتخاب موضوع :

اگر بپذيريم كه مهمترين بخش شكل گيري شخصيت نوجوانان و  جوانان در فعالیتهای فوق برنامه آزاد ، فارغ از همه وظايف و برنامه هاي از پيش تعيين شده بيروني وديگر ساخته است و اگر قبول كنيم كه ذهن هنگامي به جوشش و خلاقيت مي افتد كه منشاء تحريك آن تمايلات دروني و خود انگيخته باشد و فرد فعالانه و با انتخاب آزاد  و به دور از انتظارات بيروني ومقبوليت نهادي و نقش بازي كردن هاي تصنعي ، در شكل دادن افكار و انديشه ها واعمال خود دخالت نمايد ، آنگاه مي تواند به فلسفه وجودي فعالیتهای فوق برنامه  ، آن هم  با جهت گيري مثبت ، رشد دهنده و كمال‌زا پي‌برد .

با توجه به انحرافات و مشكلات پيچيده و عديده اي كه در جامعه امروزي وجود دارد براي استفاده بهينه از فعالیتهای فوق برنامه  و تأثير بيشتر آن بر ايجاد انگیزش در
دانش آموزان به نظر رسيد كه مي توان قدم مثبتي در اين راه برداشت و همين امر ما را مصمم كرد كه به اين عنوان بپردازيم شايد مثمرثمر واقع گردد .

 

علل و دلايل انتخاب موضوع :

نكاتي در پي مي آيد مي توانند در علل و دلايل انتخاب موضوع مؤثر باشند :

   1)    فعاليت ها و برنامه هاي متنوع و متعددي وجود داشته باشند كه در خلال آن دانش آموزان بتوانند به صورت انتخابي ، آزاد . خودانگيخته و به ميل خود به
آن ها مشغول شوند وبازدهي و كارآئي مناسبي دهند .

   2)    از تبديل فعالیتهای فوق برنامه  به فعالیتهای فوق برنامه سرگرمي و گذراندن وقت ، صرف انرژي بيهوده و اشتغالات بدون هدف پرهيز شود .

   3)    زمينه اي فراهم نمود كه دانش آموز فرصت كاوش ، تفكر و تأمل درباره خود ، قابليت و خداي خويش داشته باشد .

   4)    باعث حرمت نفس ، شكوفائي ، زيبا دوستي ، حقيقت يابي . خيرخواهي و خير دوستي از جمله عناصر سازندة برنامه فعالیتهای فوق برنامه  مي باشد .

      5)       دانش آموز بايد بين لذت و فرح و نشاط تفاوت قائل شود .

   6)    زمينه بهتر ومناسبي براي حسن كنجكاوي ، حيرت ، شكوه و پرسش گري دانش آموز را فعالیتهای فوق برنامه  تحريك مي كند .

 

 

قلمرو تحقيق :

الف-    قلمرو موضوعي :       

همانگونه كه از عنوان تحقيق پيداست قصد بر آن است كه رابطه فعالیتهای فوق برنامه  و انگیزش تحصيلي پرداخته شود . اين موضوع گرچه تاحدود زيادي گسترده است و انجام تحقيق را نيز با مشكل مواجه مي كرد ولي به حول وقوه الهي اين مهم صورت گرفت . اميد است كه پاره اي از مشكلات را مشخص ساخته و درحل آنها راه حل هائي نيز بتواند ارائه و پيشنهاد نمايد .

ب‌-            قلمرو زماني :

قلمرو و دوره زماني اين تحقيق در سال تحصيلي 80-79 مي باشد .

ج‌-             قلمرو مكاني :

قلمرو مكاني اين تحقيق مدارس راهنمایی دخترانه وپسرانه شهر شیراز اعم از دولتي و غير انتفاعي مي باشد كه اطلاعاتي از مدارس سطح شهر جمع آوري گرديد وبراساس آن اطلاعات به تجزيه و تحليل موضوع پرداخت خواهد شد .

محدوديت هاي تحقيق :

بيشتر تحقيقات علوم اجتماعي كه اساس و پايه اش انسان است هميشه با شكل جمع آوري اطلاعات مواجه بوده است . اين مشكل در كشورهاي جهان سوم كه فاقد فرهنگ ، روحيه و مديريت تحقيق مي باشند  ، مضاعف است تحقيق حاضر از اين امر مستثني نيست درامر جمع آوري اطلاعات با مشكلات عديده اي روبرو بوده است .

    ×    محدوديت دوم : محدوديت منابع ، مأخذ غني و تحقيقات انجام شده قبلي در زمينه موضوع تحقيق يا موضوعات مرتبط با آن است با توجه به نقش  و اهميت خاص كه فعالیتهای فوق برنامه  درايجاد انگیزش در مدارس راهنمایی دارد تحقيقات بسيار كمي در اين زمينه انجام شده است  به همين خاطر در بخش ادبيات تحقيق و مباني نظري با مشكل منابع و مأخذ مواجه بوده است .

    ×    يكي ديگر از محدوديت ها‌ ، محدوديت بودجه بود . با توجه به گستردگي تحقيق به فراخوي موضوع به بودجه هنگفتي نياز دارد و هيچ سازمان و نهادي هم هزينه را تقبل ننموده بود .

    ×    محدوديت ديگر به نظر مي رسيد كه افراد با ميل و رغبت و براساس بينش و آگاهي قابل قبولي به پرسش ها پاسخ نمي دهند و وقت زيادي را صرف خواندن و مطالعه سئوالات نمي كردند كه همين امرما را به وسواس انداخته بود كه نكند نتايج قابل قبولي به دست نيايد .

    ×    شاغل بودن و داشتن شغل دوم به علت فشار مالي و اقتصادي شايد بتوان به عنوان يكي از محدوديت ها از آن ذكر كرد .

 

انگیزش :

عبارت است از نيروي محرك دروني افراد كه آنها را وادار به انجام عملي مي كند .

 

هيچ كس به اجبار و فشار تن در نمي دهد مگر ناگزير باشد . ( برشت )

 

تعريف انگيزش :

انگيزش ، فرآيند انگيز به نيروهاي پيچيده ، سائقه هاي نياز وشرايط تنش زا يا مكانيسم هاي ديگري اطلاق مي گردد كه فعاليت انسان را جهت تحقيق هدف هاي وي آغاز نموده و به آن تداوم مي بخشد . به عبارت ديگر ترغيب كردن افراد به انجام كار را انگيزش مي گويند.

 

فعالیتهای فوق برنامه  :

فعالیتهای فوق برنامه  را غالباً به معناي بي كاري ، فعالیتهای فوق برنامه غير موظف ، ساعات بدون بهره ، فعالیتهای فوق برنامه غير رسمي و … تلقي مي نمايند . يا به عبارتي :

وقت  زماني است كه احساس مسئوليت فرد درآن شرايط به پائين ترين وضعيف ترين درجه خود برسد .

 

پيشرفت تحصيلي :

پيشرفت تحصيلي را مي توان گام هائي به جلو براي استفاده بهينه از استعداد و توانائي هاي خدادادي امكانات و منابع آموزشي جهت كسب بيشتر علوم و معرفت انساني تعريف نمود .

مدارس :

مكان يا جاهاي مناسبي كه عده اي اعم از معلم و دانشن آموز گردهم جمع شده اند در آن به كسب علم ودانش ومعرفت بشري جهت شناخت موانع و مشكلات و
ياد دهي و يادگيري يا تغيير رفتار مي پردازند .

تعريف بازدهي ( كارآئي ) :

عبارت است از ميزان محصول افراد يك سازمان ، ميزان تلاش فرد براي تحقق اهداف و انتظارات .

 

انگيزش :

گوياي عملي ارادي و دلخواه از سود فرد ،  فردكاركن ممكن است بر آن شود كه تا سخت بكوشد و تلاش جانانه به عمل آورد . پس فهم انگيزش مستلزم درك آن نيروهاي دروني است كه به فرد توان مي بخشد و او را در راستاي رفتاري كه به عمل مي آورد سوق مي دهد .

 

يادگيري :

يادگيري اساس رفتار افراد را تشكيل مي دهد . از طريق يادگيري فرد با محيط خود آشنا مي شود و يادگيري را با مفاهيم زير ارتباط دارد :

       ×        يادگيري به عنوان كسب اطلاعات و مهارت ها :

 تعليم و تربيت با توجه به اين امور عبارت است از : انتقال معلومات علمي و ادبي به درذهن شاگردان

       ×        يادگيري به معني تغيير رفتار از راه تجربه :

يادگيري در اين معني جرياني است كه در آن رفتار فرد از طريق تجربه تغيير مي كند ، يادگيري امري دائمي است و نسبت به افراد مختلف فرق
مي كند درجريان ياد گيري كل شخصيت فرد دخالت دارد .

     

دانلود فایل

پاورپوینت دومین کارگاه آموزشی مدیریت دانش

پاورپوینت دومین کارگاه آموزشی مدیریت دانش

دانلود   درباره دومین کارگاه آموزشی مدیریت دانش
دارای 69 اسلاید و با فرمت pptx و
قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 69 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

اهداف آموزشي كارگاه
درك صحيح از نظام‌هاي مديريت دانش
كمك به اجراي موفق نظام هاي مديريت دانش
درك عيني نظام‌هاي مديريت دانش
ايجاد يك فضا و چارچوب مشخص در ذهن راهبران
شناسائي گلوگاه‌هاي كليدي

مديريت دانش– پيش زمينه

مديريت دانش بعنوان يك جام مقدس براي محيط‌هاي كاري:
    – كاهش چرخه‌هاي زماني
    – كاهش هزينه‌ها
    – كاهش چرخه زماني ارائه محصولات جديد به بازار
    – بهبود خدمات رساني مشتري
    – توانمندسازي كاركنان
    – خلق محصولات با كيفيت و نوآوري بالا
انعطاف‌پذير ساختن سازمان در مواجهه با تغييرات در جهت بهبود وضعيت رقابت و سودمندي
افزايش بهره‌وري و كارائي

اولين فريب: پذيرش تعريف سايرين
مفاهيم مشترك اما هر سازمان تعريف خاص خود، مبتني بر محيط، نيازها و راهبرد سازمان
فنآوري برهنه – با خواندن يك مقاله درباره مديريت دانش

. . .

 

         

دانلود فایل

پروپوزال بررسي اثربخشي آموزش تاب آوري بر کيفيت زندگي و کاهش رفتارهاي پرخطر دانش آموزان

پروپوزال بررسي اثربخشي آموزش  تاب آوري بر کيفيت زندگي و کاهش رفتارهاي پرخطر دانش آموزان

 بررسي اثربخشي آموزش  تاب آوري بر کيفيت زندگي و کاهش رفتارهاي پرخطر دانش آموزان
دارای 47صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

عنوان پروپوزال: بررسي اثربخشي آموزش  تاب آوري بر کيفيت زندگي و کاهش رفتارهاي پرخطر دانش آموزان

تعداد صفحه: 47صفحه
فونت: B ZAR
فاصله سطرها: 1.15
منابع فارسی و لاتین: دارد
پرسشنامه و ضمائم: دارد
بندهای
پروپوزال: عنوان، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش
(هدف اصلی، اهداف جزئی)، فرضیه های پژوهش، تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف
مفهومی، تعریف عملیاتی)، روش تحقیق، طرح پژوهش، ابزار اندازه گیری، روش
تجزيه و تحليل داده ها و…

پروپوزال روش تحقیق روانشناسی بالینی درباره تاب آوری
بررسي اثربخشي آموزش  تاب آوري بر کيفيت زندگي و کاهش رفتارهاي پرخطر دانش آموزان
مقدمه
زندگي موهبتي الهي است كه انسان‌ها در سفري كوتاه در طول عمر خويش از آن بهره مند مي‌گردند. داشتن زندگي با كيفيت مطلوب آرزوي بشر بوده و هست. در طول ساليان متمادي يافتن مفهوم حقيقي زندگي خوب و چگونگي دست يابي به آن، افكار و مطالعات فلاسفه را به خود معطوف داشته است. بر همين اساس از آغاز تاكنون تعاريف گوناگوني از زندگي خوب و كيفيت زندگي از سوي انديشمندان و محققين ارائه شده است (هانستد ،1999). کيفيت زندگي عبارت است از برداشت افراد از موقعيت شان در زندگي که با توجه به زمينۀ فرهنگ و سيستم ارزشي که در آن زندگي مي‌کنند و در ارتباط با اهداف و انتظارها و استانداردهاي فرد مي‌باشد (گويات، فني و پاتريک ،1993) تعريف سازمان بهداشت جهاني از سلامت به صورت رفاه کامل جسمي، رواني و اجتماعي، نه فقط فقدان بيماري و معلوليت باعث گسترش توجه از بيماري به عملکرد و ساير جنبه‌هاي مثبت سلامتي شده است ( کاپلان، سادوک  ، 2009) کيفيت زندگي را مي‌توان به عنوان يک ابزار عملياتي براي سنجش سلامتي و رفاه کلي در نظر گرفت و در حال حاضر از آن به عنوان يک شاخص کليدي که بايد به صورت معمول در پژوهش‌هاي بهداشتي در نظر گرفته شود، ياد مي‌کنند. همچنين در حال حاضر بحث کيفيت زندگي يکي از نگراني‌هاي عمده سياست مداران و متخصصان بهداشت عمومي بوده و به عنوان شاخصي براي اندازه گيري وضعيت سلامت در تحقيق‌هاي بهداشت عمومي و پزشکي شناخته شده و به کار مي‌رود (گيل، فينستين ،2003). فريش معتقد است که مطالعه بهزيستي افراد و جوامع و ارتقاء آن بزرگترين چالش علمي بشر بعد از افزايش و پيشرفت در زمينه تکنولوژي، پزشکي و ثروت است (فريش 2006، به نقل از قاسمي، کج باف و ربيعي،1390). به همين دليل درمان هاي امروزي بايد متمرکز بر اصلاح و تغيير کيفيت زندگي و گسترش توانمندي ها و ايجاد رضايت از زندگي در افراد بخصوص نوجوانان باشد. علاوه بر کيفيت زندگي توجه به رفتارهاي پرخطر در نوجوانان ضروري و لازم است.

. . .

 

       

دانلود فایل

پروپوزال بررسي عوامل تاثير گذار بر انتقال دانش سازماني (مطالعه موردي گروه صنعتي بازرگاني سينا)

پروپوزال  بررسي عوامل تاثير گذار بر انتقال دانش سازماني (مطالعه موردي گروه صنعتي بازرگاني سينا)

   بررسي عوامل تاثير گذار بر انتقال دانش سازماني (مطالعه موردي گروه صنعتي بازرگاني سينا)
دارای 27 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.


عنوان پروپوزال:بررسي عوامل تاثير گذار بر انتقال دانش سازماني (مطالعه موردي گروه صنعتي بازرگاني سينا)

تعداد صفحه: 27صفحه
فونت: B ZAR
فاصله سطرها: 1.15
منابع فارسی و لاتین: دارد
پرسشنامه و ضمائم: دارد
بندهای پروپوزال: عنوان، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش (هدف اصلی، اهداف جزئی)، فرضیه های پژوهش، تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی)، روش تحقیق، طرح پژوهش، ابزار اندازه گیری، روش تجزيه و تحليل داده ها و…

مديريت بازرگاني
بررسي عوامل تاثير گذار بر انتقال دانش سازماني (مطالعه موردي گروه صنعتي بازرگاني سينا)
  
مقدمه
قصد کلی مدیریت تقویت خرد سازمانی برای اتخاذ تصمیمات بهینه و افزایش نوآوری و تقویت عملکرد و پیامد های رقابتی پایدار می باشد. (داوانپورت و پروسکا ،1988 صفحه 84)   ایجاد چنین خردی نیازمند خلق پیوسته دانش جدید و انتقال و تفسیر این دانش جدید در بدنه دانش فعلی سایر بخش های سازمان می باشد. (کوسونوکی و دیگران ،1988 ، ص 84)   خلق دانش ، بویژه دانش صریح که توسط سیستم های اطلاعات و فن آوری   در سازمان بدست می آید(استیوارت، 1988 ص 84)   نقش مهمی را در فرایند تدوین استراتژی های سازمان ایفا می کند. اما ایجاد و انتقال دانش ضمنی یا تلویحی هنوز به عنوان یک جعبه سیاه   تلقی می شود. انتقال و کاربرد دانش ضمنی و تاثیر آن بر نوآوری و عملکرد سازمانی هنوز نامشخص است. دانش چیز جدیدی نیست اما پذیرش آشکار آن بعنوان سرمایه درکی جدید است. امروزه نیاز به بهربرداری از دانش در سازمان های برای میل به ارزش های راهبردی اهمیت بیشتری یافته است. اثر بخشی انتقال دانش تحت تاثیر عوامل مهم سازمانی همچون ساختار ، فرهنگ،  فرایند ها و استراتژی فناوری اطلاعات قرار می گیرد(لاویز و دیگران 2003 ص 84)   علیرغم مطالعات متعدد انجام گرفته در جهت تثبیت رابطه میان مدیرت دانش و نوآوری (کلنتونی و دیگران 2002)  و نیز مدیریت دانش و عملکرد بهتر سازمانی رابطه میان انتقال دانش و عملکرد سازمانی و میان نوآوری و عملکرد سازمانی هنوز تصریح نشده است. در این تحقیق از طریق بررسی تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم عوامل سازمانی بر انتقال دانش در سازمانهای می کوشد تا خلاء مذکور را پر کند و نیز روابط میان انتقال دانش و قابلیت های نوآوری در خدمات و محصول و همچنین نوآوری در فرایند و تکنیک را مورد بررسی قرار دهد (جورودز و دیگران ،2008 ، ص84)
. . .

 

       

دانلود فایل

پایان نامه بررسی عوامل ایجاد انگیزه مطالعه در دانش آموزان ابتدایی

پایان نامه بررسی عوامل ایجاد انگیزه مطالعه در دانش آموزان ابتدایی

توضیحات:
این پایان نامه دارای 5 فصل کامل، فصل اول کلیات تحقیق، فصل دوم پیشینه تحقیق، فصل سوم روش تحقیق، فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها، فصل پنجم نتیجه گیری، به همراه پرسشنامه

مقدمه:
منابع نوشتاری، عمده ترین رکن در یادگیری کلاس است و هرگز بدون آن کسب دانش، رشد فرهنگی و توسعه اقتصادی میسر نیست. انبوه اطلاعات و منابعی که می بایست مورد مطالعه قرار گیرد تا از قافله تمدن دور نمانیم.
از یک سو، ضرورت توسعه فرهنگ کتابخوانی و غلبه بر مشکلات و موانع آموزشی و آفات مطالعه جهت کسب بیشترین بازدهی از سوی دیگر دگرگونی در شیوه دریافت اطلاعات را اجتناب ناپذیرمی نماید به گونه ای که بهره بری را محقق سازد تا بتوان از شرایط و امکانات موجود بیشترین بهره برداری را کرد.
در یکی دو ده اخیر پیشرفت و موفقیت تحصیلی کودکان در صدر مسائل مورد علاقه والدین، مربیان، معلمان، و در کل جامعه قرار گرفته است. متاسفانه گرایش به مدرک گرایی در جامعه ما نیز به آن دامن زده است. در نتیجه خانواده های بسیاری را می بینم که از عدم پیشرفت رضایتبخش فرزندشان در تحصیل به عنوان معضل اصلی خود نام می برند و تمام نیرو وتوان مادی و معنوی خود را صرف اصلاح آن می کنند که متاسفانه در اکثر موارد حاصلی هم به بار نمی آید.
والدین اغلب سخن از آن می گویند که با وجود آنکه امکانات آموزشی روز به روز در حال گسترش است و آنها نیز سعی می کنند این امکانات را در اختیار فرزندان خود بگذارند. باز هم آنها در یادگیری ناموفقند و در پی شکستهای پی در پی، رفته رفته از یادگیری روی گردان می شوند.

فهرست مطالب:
فصل اول: طرح تحقیق

عنوان تحقیق
مقدمه
به عقیده جان هالت
بیان تاریخچه موضوع تحقیق
بیان مساله
هدفهای کلی تحقیق
هدفهای جزیی تحقیق
فرضیه های تحقیق
روش انجام تحقیق
متغیر،  متغیر مستقل، متغیر وابسته
روشهای آماری کاربستی
اهمیت تحقیق
محدودیتهای تحقیق
تعریف مفاهیم و واژه ها
فصل دوم: سابقه تحقیق
مقدمه
سابقه تحقیق
بیابانگرد (1378)
1- شرایط اجتماعی و اقتصادی
2- شرایط آموزشی و امکانات مطلوب تحصیلی
3- شرایط فیزیلوژیکی
علل و عواملی که باعث از دست دادن علاقه به مطالعه می شود
3- وجود اختلال روانی
4- شرایط عاطفی و درونی
5- سازش نایافتگی های رفتاری
6- وجود مشکلات خانوادگی و تعدد فرزندان
7- عدم ارزشیابی مناسب در مدرسه
8- عدم افزایش ساعات مطلعه همراه با افزایش سنوات تحصیلی
9- اجبارکردن به مطالعه در موقعیت نامناسب
10- وجود عوامل فیزیکی
1.  نور کم
2. دمای نا مناسب
3. سر و صدا
4. ناکافی بودن امکانان داخل خانه
مهارتهای مطالعه
مقابله با آفات مطالعه
بروز آفات مطالعه
عوارض ناشی از مطالعه نادرست مطالب
مبانی و شیوه های افزایش سرعت و مطالعه
شرایط مطالعه کننده
1. هدف
2. تصویر ذهنی مثبت (نگرش خویشتنی پویا)
3. بهداشت تن و روان
4. علاقه
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
روش تحقيق
جامعه آماري
نمونه گيري تصادفي
ابزار جمع آوري داده ها
شيوه تجزيه و تحليل داده ها
فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل یافته ها
تجزیه و تحلیل عامل بیش فعالی در مطالعه
تجزیه و تحلیل ایجاد انگیزه بر مطالعه :
تجزیه و تحلیل عوالم موثر بر مطالعه:
تجزیه و تحلیل فقدان مطالب جالب در مطالعه:
تجزیه و تحلیل امکانات رفاهی خانواده
تجزیه و تحلیل تاثیر امکانات رفاهی خانوده بر مطالعه
تجزیه و تحلیل محیط در مطالعه
تجزیه و تحلیل عامل پیشرفت تحصیلی مطالعه:
تجزیه و تحلیل تاثیر کتابخانه بر مطالعه
تجزیه و تحلیل تاثیر تجهیز مراکز به کتابخانه
تجزیه و تحلیل معنا دار بودن محتوا در یادگیری:
تجزیه و تحلیل عوامل مطالعه
تجزیه و تحلیل محتوی کتابها و تاثیر آن بر مطالعه
تجزیه و تحلیل افزایش عامل مطالعه
تجزیه و تحلیل مطالعه و یادگیری
تجزیه و تحلیل برنامه های رسانه جمعی در میزان مطالعه
تجزیه و تحلیل موقعیت رغبت مطالعه و تاثیر آن در یادگیری
تجزیه و تحلیل درصد موفقیت رسانه های جمعی
تجزیه و تحلیل عامل مثبت مطالعه
تجزیه و تحلیل فضای ایجاد مطالعه
تجزیه و تحلیل فرضیه 1
تجزیه و تحلیل فرضیه 2
تجزیه و تحلیل فرضیه 3
تجزیه و تحلیل  فرضیه 4
تجزیه و تحلیل فرضیه 5
فصل پنجم:  بیان نتایج و پیشنهادات
مقدمه
بیان نتایج
پیشنهادات
فهرست منابع و مأخذ
پیوست ها و ضمائم
پرسشنامه

 

                 

دانلود فایل

بررسی آمار قد دانش آموزان یک کلاس

بررسی آمار قد دانش آموزان یک کلاس

توضیحات:
در این پروژه آمار قد دانش آموزان یک کلاس به همراه نمودارها، جداول و محاسبات مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

فهرست مطالب:
جدول داده ها
جدول توزيع فراواني
مد
ميانه
ميانگين
دهكها
صدكها: فقط صدك ششم
چاركها
واريانس و انحراف معيار
نمودار میله ای
نمودار چند بر
نمودار دایره ای

 

               

دانلود فایل

پاورپوینت رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و فشارخون پسران دانش آموز چاق

پاورپوینت رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و فشارخون پسران دانش آموز چاق

دانلود   با موضوع رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و فشارخون پسران دانش آموز چاق
دارای 6 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 6 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

 چکیده :
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه جسمانی با شاخص توده بدنی و فشارخون پسران دانش آموز چاق بود.
روش شناسي: برای این منظور 368 دانش آموز پسر چاق مقطع متوسطه از مدارس مناطق دوگانه شهر گرگان در این تحقیق شرکت کردند. در این تحقیق دانش آموزانی که  BMIآمادگی آنها مساوی یا بالاتر از 30 بود، به عنوان آزمودنی به صورت غیرتصادفی هدفدار انتخاب شدند. ميانگين سن دانش آموزان مورد مطالعه 0/98 ± 17/1 سال، میانگین قد 0/15 ± 1/73 متر، میانگین وزن 7/52 ± 88/9 کیلو گرم بود. برای سنجش میزان آمادگی جسمانی آزمودنی ها از آزمون های درازونشست ، انعطاف پذیری ، بارفیکس اصلاح شده ، دو 540 متر استفاده شد. فشارخون هم به وسیله فشارسنج جیوه ای اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها ، از آمار توصیفی، آزمون کولموگروف-اسمیرنف و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد.
 يافته­ها: بر اساس یافته های تحقیق بین آمادگی جسمانی با شاخص توده بدنی رابطه معنی داری وجود داشت(0/05>P). بین آمادگی جسمانی با فشارخون سیستولیک و دیاستولیک رابطه  معکوس معنی داری وجود داشت (0/05>P).
 نتیجه گیری:  آمادگی جسمانی به طور مستقل هم با شاخص توده بدن و هم با فشارخون رابطه داشت، اما رابطه آمادگی جسمانی و شاخص توده بدن قوی تر بود. بنابراین با وجود رابطه منفی آمادگی جسمانی با BMI و فشارخون ، انجام ورزش برای دانش آموزان چاق تأکید می شود.

. . .

 

             

دانلود فایل

تاثير ارتباط والدين در صحت کردار دانش آموزان مدارس پسرانه ابتدائي شیراز

تاثير ارتباط والدين در صحت کردار دانش آموزان  مدارس پسرانه ابتدائي شیراز

تحقیق تاثير ارتباط والدين در صحت کردار دانش آموزان  مدارس پسرانه ابتدائي شیراز در حجم 98 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست مطالب زیر:

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;}
table.MsoTableGrid
{mso-style-name:”Table Grid”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-unhide:no;
border:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;
mso-border-insidev:.5pt solid windowtext;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;}
table.LightShading1
{mso-style-name:”Light Shading1″;
mso-tstyle-rowband-size:1;
mso-tstyle-colband-size:1;
mso-style-priority:60;
mso-style-unhide:no;
border-top:solid black 1.0pt;
border-left:none;
border-bottom:solid black 1.0pt;
border-right:none;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-bidi-font-family:Arial;
color:black;}
table.LightShading1FirstRow
{mso-style-name:”Light Shading1″;
mso-table-condition:first-row;
mso-style-priority:60;
mso-style-unhide:no;
mso-tstyle-border-top:1.0pt solid black;
mso-tstyle-border-left:cell-none;
mso-tstyle-border-bottom:1.0pt solid black;
mso-tstyle-border-right:cell-none;
mso-tstyle-border-insideh:cell-none;
mso-tstyle-border-insidev:cell-none;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-bottom:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
line-height:normal;
mso-ansi-font-weight:bold;
mso-bidi-font-weight:bold;}
table.LightShading1LastRow
{mso-style-name:”Light Shading1″;
mso-table-condition:last-row;
mso-style-priority:60;
mso-style-unhide:no;
mso-tstyle-border-top:1.0pt solid black;
mso-tstyle-border-left:cell-none;
mso-tstyle-border-bottom:1.0pt solid black;
mso-tstyle-border-right:cell-none;
mso-tstyle-border-insideh:cell-none;
mso-tstyle-border-insidev:cell-none;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-bottom:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
line-height:normal;
mso-ansi-font-weight:bold;
mso-bidi-font-weight:bold;}
table.LightShading1FirstCol
{mso-style-name:”Light Shading1″;
mso-table-condition:first-column;
mso-style-priority:60;
mso-style-unhide:no;
mso-ansi-font-weight:bold;
mso-bidi-font-weight:bold;}
table.LightShading1LastCol
{mso-style-name:”Light Shading1″;
mso-table-condition:last-column;
mso-style-priority:60;
mso-style-unhide:no;
mso-ansi-font-weight:bold;
mso-bidi-font-weight:bold;}
table.LightShading1OddColumn
{mso-style-name:”Light Shading1″;
mso-table-condition:odd-column;
mso-style-priority:60;
mso-style-unhide:no;
mso-tstyle-shading:silver;
mso-tstyle-border-left:cell-none;
mso-tstyle-border-right:cell-none;
mso-tstyle-border-insideh:cell-none;
mso-tstyle-border-insidev:cell-none;}
table.LightShading1OddRow
{mso-style-name:”Light Shading1″;
mso-table-condition:odd-row;
mso-style-priority:60;
mso-style-unhide:no;
mso-tstyle-shading:silver;
mso-tstyle-border-left:cell-none;
mso-tstyle-border-right:cell-none;
mso-tstyle-border-insideh:cell-none;
mso-tstyle-border-insidev:cell-none;}

فهرست مطالب

چکيده 5

   

مقدمه 10

بيان مسئله. 12

ضرورت انجام
تحقيق
12

يک گروه آموزشی
چيست ؟
. 14

نقش رهبر گروه
:
15

تربيت چيست : 16

والدين و وظيفه
تربيت :
18

وظايف خانواده
:
21

روابط درون خانواده
:
24

همکاری در
خانواده :
25

اسلام و
خانواده :
27

اثرات خانواده
در فرد :
28

خانواده و
سازندگی
28

کيفيت عمل
والدين
.. 29

والدين و هوش
فرزندان :
31

توارث و
استعدادهای خاص :
32

قاطعيت در
تربيت
33

آثار خشونت در
تربيت فرزندان
.. 34

محبت والدين 36

زياده روی در
محبت
39

احترام به آزادی
فرزندان
.. 40

انتظارات
والدين
40

زياده روی در
انتقاد
41

روش در اجرای
انضباط
42

مراعات اخلاق و
آداب
44

عوامل مؤثر در
پرورش اخلاق
.. 44

رشد شناختی.. 45

الگوها : کودک
در سايه
. 46

روابط با
فرزندان بزرگ
46

اساس در پرورش
اخلاقی
.. 47

از هم پاشيدگی
کانون
48

عوامل مؤثر در
ارضا نشدن نيازهای نوجوان
.. 48

عوامل موثر در
پيدايش مشکلات و مسائل نوجوان
49

اطاعت
کورکورانه
. 50

استفاده از
تنبيه
51

کنترل دائم
کودک
51

تنظيم مقررات 52

نظارت بر دوران
بلوغ
. 53

اخلاق و شرايط
آن
.. 54

رشد شخصيت55

مسأله ترس
کودکان
.. 55

تامين امنيت
جسمی و روحی اعضای خانواده :
56

پرورش و آموزش
کودکان و نوجوانان :
57

تکاليف پدر و
مادر نسبت به فرزندان :
58

وظايف مشترک : 58

نقش مادران : 59

پيشگيری ها : 61

نقش پدران : 62

روش های سازندگی
و الگويی پدر
67

نوع برخورد پدر
در خانواده :
69

روابط پدر در
سطح خانواده :
70

اصولی در رفع
نيازهای کودک :
71

فصل
دوم  پيشينه تحقيق

خلاصه پنج
تحقيق :
73

ناهنجاری های رفتاری کودکان : 73

چرا ناهنجاری
های رفتاری از فرزندتان سر می زند :
73

کارشناسان
تربيت را چگونه معنا می کنند :
74

اهميت روانشناسی
کودک
74

مطالعه در مورد
شيوه های صحيح فرزند پروری :
75

مطالعه در مورد
مقابله با برخی مشکلات رفتاری
روانی
دوران کودکی :
75

 

 
توصيف يافته
هاي آماري

جامعه آماری.. 77

نمونه و روش
نمونه گيری
.. 77

ابزار اندازه
گيری و شيوه اجرا
77

1-روش تحقيق.. 77

روش انتخاب78

2 جامعه آماری.. 78

3. روش جمع آوری
اطلاعات
78

روش تحقيق 78

 تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيات

خلاصه نتايج
تحليلهای آماری
.. 84

فرضيه شماره يک…. 84

بررسی سئوالات
پرسشنامه
88

سئوالات مربوط
به فرضيه شماره يک
88

نتيجه. 91

منابع و مأخذ. 92

ضمائم 93

         

دانلود فایل

مديريت ارتباط با مشتريان ( CRM ) و موانع و عوامل موثر بر ارتباطات و بررسی جريانهاي دانش در

مديريت ارتباط با مشتريان ( CRM ) و موانع و عوامل موثر بر ارتباطات و بررسی جريانهاي دانش در

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   26

 

 

خريد سيستم هاي CRM توسط شركتهاي كوچك بسيار گرانقيمت و از نظر فن آوري براي نگهداري و تغييرات ضروري آن بسيار سخت و تقريباً غيرممكن است. براي حل اين مشكل ، شركتهاي خدماتي ويژه نياز است كه اين نرم افزارها و سيستم هاي مورد نياز را خود تهيه و نگهداري كنند و خدمات مورد نياز شركتهاي متقاضي را در ازاي هزينه مورد توافق در اختيار آنها قرار دهند. اين سيستم ها به گونه اي هستند كه ضمن ارائه خدمات به چندين شركت قابليت حفظ اطلاعات براي هر شركت و سازمان را نيز دارا هستند. با اين شرائط شركتهاي ارائه كننده خدمات، خود مسئول نگهداري و توسعه سيستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري مربوطه خواهند بود. در اين صورت شركتهاي دريافت كننده اينگونه خدمات هم ضمن پرداخت هزينه هاي مربوطه و جزئي (درمقايسه با سرمايه گذاري خريد اين سيستم ها) هميشه از        پيشرفته ترين سيستم ها استفاده مي كنند.

شركتهاي ارائه كننده اين نوع خدمات ASP يا                                   ( Application Service Provider ) مي گويند. ASP يكي از زيرساختهاي IT است و به سازمانها يا شركتهايي گفته مي شود كه داراي امكانات تمركز اطلاعات، سخت افزار، نرم افزار، پهناي باند شبكه و پشتيباني پرسنل متخصص است كه خدمات مورد نياز سازمانها و بنگاهها را در جامعه و برحسب نياز آنها اجاره مي دهند.

البته براي استفاده از خدمات ASP نياز به تهيه معماري و توپولوژي خاص براي هر سازمان است كه اين مهم بايستي در محيط هر سازمان و مطابق اهداف آن سازمان توسط عوامل داخلي و يا مشاورين انجام گيرد. شايد بتوان گفت كه اين مرحله تكميل يا ادامه مرحله BPR در هر سازمان است .

متاسفانه در حال حاضر شركتهاي ASP در كشورمان وجود ندارد اما با تعريف نيازها از سوي سازمانهاي اقتصادي و مصرف كننده اين نوع خدمات، طبعاً شركتهاي جديدي در اين خصوص پا به عرصه وجود خواهند گذاشت.

دوره ها و كارگاه هاي آموزشي فناوري اطلاعات شركت پردازش سيستم هاي مجازي

در هزاره سوم دستيابي به پيشرفت هاي ملي و جهاني در گرو استفاده موثر از اين فناوري ها و مدير آنهاست. فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان ركن مشترك در تمامي علوم جايگاهي بس عظيم داشته شناخت و مديريتي مناسب است. در راستاي اين هدف، سازمان ها و مديران آنها در هر جايگاه و مرتبه باشد، نيازمند درك يكپارچه از فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات هستند تا بتوانند از طريق اين ابزار مديريت خود را غنا بخشند، بلكه راهكارهاي توسعه و بهبود را از اين طريق بدست آورند. از توانايي شركت  برگزاري دوره ها و كارگاههاي آموزشي ميباشد .

كارگاه آموزشي آموزشي معماري سمينار

Prise Architecture ( EA) Seminar

معماري سازماني فناوري اطلاعات چارچوبي است كه براساس اين عناصر اصلي فناوري اطلاعات درست شده و ارتباط اين عناصر با يكديگر تعيين مي گردد. معماري سازماني تمامي دارايي هاي اطلاعات سازمان چارچوبي مشخص براي بهره گيري بهينه از اين دارايي ها و توسعه آنها براساس نيازهاي آتي سازمان جريان تدوين معماري سازماني، فرآيندهاي سازمان بررسي شده و نيازهاي داده اي و فرآيندي دقيق شناسايي مي گردد.

مديريت ارتباط با مشتري

مديريت ارتباط با مشتريان ( CRM ) كه گاهي اوقات از آن به عنوان مديريت مشتريان، مديريت ارزش مشتريان، مشتري محوري و يا مديريت مشتري محور نام برده مي شود، براي مدت زمان طولاني اصطلاح متداول جهت بيان تمايل شركتها در برقراري ارتباط يك به يك مداوم و هميشگي با تمام مشتريان بوده است. در همين راستا مي توان به يك نكته مهم اذعان داشت كه شركتهايي كه موفق شده اند بصورت موثري مشتريان خود را جذب كرده، به آنها خدمات مورد نظر را به بهترين نحو ارائه داده و بهترين مشتريان خود را حفظ مي كنند تاثير مثبت اين امر را در انتهاي مسير سوادآوري خود مشاهده كرده اند. با ظهور تجارت الكترونيك ( E        Commerce ) و شرائط اقتصادي نوين ، توسعه ارتباطات قويتر با مشتريان از اهميت بيشتري برخوردار شده است. CRM يك استراتژي كاري با اين رويكرد است كه با مشتريان متناسب با شرائط و الگوهاي رفتاري آنها ارتباطي پايدار و بلند مدت كه براي هر دو طرف ايجاد ارزش افزوده كند. برقرار شود. معمولاً استراتژي CRM مبني بر چهار هدف اجرايي است:

1          تشويق مشتريان ديگر شركتها با مشتريان بالقوه به اولين خريد از شركت .

2          تشويق مشترياني كه اولين خريد را كرده اند به خريدهاي بعدي

3          تبديل مشتريان موقت به مشتريان وفادار

4          ارائه خدمات با مطلوبيت بالا براي مشتريان وفادار به نحوي كه به مبلغ شركت بدل شوند.

در حقيقت مديريت ارتباط با مشتري كليه فرآيندها و فناوري هايي است كه سازمان براي شناسايي، انتخاب، ترغيب، گسترش، حفظ و خدمت به مشتري به كار ميگيرد. مديريت ارتباط با مشتري مديران را قادر خواهد ساخت تا از دانش مشتري براي بالابردن فروش، ارائه خدمات و توسعه آن استفاده كنند و سودآوري روابط مستمر را افزايش دهند .

در مدريت اموري چون ارتباطات انساني، عوامل موثر برارتباطات، گروههاي غيررسمي ورسمي ، راههاي بهبود ارتباطات در رفع موانع ارتباطي و مدنظر داشتن مراودات انساني در سازمان مطرح است. بيشتر وقت مديران به ارتباط رو در رو يا تلفني يا زيردستان، همكاران يا مشتريان مي گذرد و گاهي در زماني كه مديران تنها هستند ممكن است به واسطه ارتباطات ذهني با مسائل حاد روز خلوت آنها به يك محيط كاري تبديل شود. اين مقاله مفاهيم و فنون ارتباط را در حوزه مديريت و سازمان مورد بررسي قرار مي دهد .

ارتباط

ارتباط فرايندي است كه اشخاص از طريق انتقال علائم پيام به تبادل معيني مبادرت مي ورزند. در يك فرايند ارتباط چند بخش وجود دارد ؟

•           منبع ارتباط

•           به مرز درآوردن پيام

•           پيام

•           كانال

•           از رمز خارج كردن پيام

•           گيرنده پيام

•           بازخورد نمودن نتيجه

پيام عبارت است از شكل عيني شده مفهوم ذهني فرستنده پيام. پيام ممكن است كلامي يا غيركلامي باشد. پيام كلامي به صورت نوشتار يا گفتار مي باشد و پيام غيركلامي علائم، اشارات و تصاويري هستند كه براي ايجاد ارتباط به كار مي روند  مثل تصوير پرستاري كه انگشت خود را بر بيني نهاده و شما را دعوت به سكوت مي كند.

 

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت: پروژه درس اصول مديريت و تئوري سازمان، بررسی مديريت دانش

دانلود پاورپوینت:  پروژه درس اصول مديريت و تئوري سازمان،  بررسی مديريت دانش

فرمت فایل:   پاورپوینت

تعداد اسلاید:   28

 

 

  • "فرايند خلق، انتشار وبکارگيری دانش  بمنظور دستيابی  به اهداف سازمانی " تعريف نمود. در تعريفی ديگر ، مديريت دانش عبارتست از" فلسفه ای که شامل مجموعه ای از اصول ،فرايندها، ساختارهای سازمانی وفن آوريهای بکار گرفته شده که افراد را بمنظور اشتراك  و بکارگيری دانششان جهت مواجهه با  اهداف  آنها  ياری  می رساند " بيان می گردد(گرتین،1999).
  • " مديريت دانش ، راهبردها و فرآيندهايي هستند كه قادرند توليد و جريان دانش را به منظور ايجاد و برآورده ساختن انتظارات سازمان ، مشتريان و كاربران در كل سازمان بوجود آورند.”
  • " مديريت دانش ، فرآيند گسترده اي است كه امر شناسايي ، سازماندهي ، انتقال و استفاده صحيح از اطلاعات و تجربيات داخلي سازماني را مورد توجه قرار مي دهد."

 

 

 

قبل از اينكه اين مفهوم را بيان كنيم بايد ابتدا به بررسي مفاهيم  داده          اطلاعات – دانش  و تفاوت و ارتباط آنها بپردازيم :

DATA    ( داده ):حقايق و واقعيت هاي خام هستند و تا زمان پردازش به تنهايي مفهوم موضوع بزرگتري را القا نمي كنند .

INFORMATION (اطلاعات) : مجموعه اي سامان يافته از داده ها مي باشد . اطلاعات داده هاي تركيبي و مرتبط همراه با زمينه و تفسير آن است .

KNOWLEDGE (دانش) :به عنوان اطلاعات با مفهوم شناخته مي شود .دانش به حداقل رساندن  جمع آوري  و  خواندن اطلاعات است نه افزايش دسترسي به اطلاعات .

               (خرد) : آخرين مرحله حر كت از دانش به خرد و كمال است .

 

 

  • نخست اينكه آنان بحثهاي زيادي درباره مديريت دانش شنيده ودرابعاد گوناگون مديريت دانش سردر گم

   شده اند   آنها مي بينند كه امروزه اكثر مشاغل به اطلاعات وابسته شده و بخش عظيمي از نيروهاي استخدامي به سوي صنعت در حركتند.

  • با توجه به فناوري اطلاعات مانند اينترنت  ارتباطات راه دور و سيستمهاي اجتماعي مانند آموزش و ايجاد انگيزش در كاركنان مديران براي نيل به اهداف سازماني خود به اين نوع مديريت روي آورده اند.

 

   

دانلود فایل

دانش مدیریت و اخلاق

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 25   1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..1 2- اخلاق و مدیریت 2 3- مسایل اخلاقی در مدیریت 3 4- ویژگی های مسایل اخلاقی در مدیریت 5 5- تجزیه و تحلیل مسایل اخلاقی در مدیریت 7 6- اقتصاد و اخلاق مدیریت 8 7- حقوق و اخلاق مدیریت 9 8- فلسفه و اخلاق مدیریت 9 9- محتوای مدیریت اخلاقی و تأثیر اقتصاد بر آن 10 10- قانون و اخلاق مدیریت 12 11- انتخاب مدیریت اخلاقی 12 12- قانون: تبلور مدیریت اخلاقی در جامعه 13 13- ویژگی ها و شرایط اجرای قانون 14 14- قانون و اخلاق در مدیریت 16 15- زمینه های شکل گیری قانون… فرایندهای فردی 17 16- فرایندهای گروهی 18 17- فرایندهای اجتماعی 19 18- فرایندهای سیاسی 19 19- اخلاق در عمل 20 20- سودمند گرایی: تئوری فرجام گرایی ……………………………………………………………………..21 مقدمه : مديريت . مهمترين عامل در حيات رشد و بالندگي و يا از بين رفتن نهادها …

پروپوزال بررسی میزان پرخاشگری دانش آموزان ابتدائی شیراز

پروپوزال بررسی میزان پرخاشگری دانش آموزان ابتدائی شیراز

پروپوزال بررسی میزان پرخاشگری دانش آموزان ابتدائی شیراز  در حجم 13صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

بیان
مسئله:

هر موجود زنده ای
با دیگری از نظر تواناییها، قابلیتها و در انسانها از جنبه شخصیت تفاوتهایی دارند
که تردیدی نیست، مطالعه تمامی جنبه های آن کاری بسیار دشوار و غیرممکن است آنچه در
قرون اخیر تازگی دارد. همان پیشرفتهایی که در شناسایی روشها وابداع و ابتکار وسایل
اندازه گیری و شناخت استعدادها حاصل شده است.

به این معنی که
در جریان این تحول توسعه و تکمیل روشها و تهیه ابزار هر وسایلی خاص، اندازه گیری
استعدادها و طبقه بندی کودکان و نوجوانان را در گروه های مختلف، مبتنی به عایق و
تواناییهای شخصی امکان پذیر ساخت و محقق گردید که در هر یک از این گروهها از لحاظ
یادگیری و رشد نیز در شرایطی متناسب با استعدادها و رغبتهای خویشند و نیازهای
خصوصی بخود دارند بدین سبب در مسأله تعلیم و تربیت با ویژگی های فردی باید آشنایی
داشت و در هر مورد راه و روش را به کار گرفت که سود بخش تر و موثرتر باشد و بصورت
سهل تر و سریعتر به نتایج مطلوب منتهی شود تربیت تعامل میان دو عنصر انسان یعنی معلم
و محصل است می توان کار و وظیفه معلم را در عبادت مهندسی رفتار و کار و وظیفه محصل
را در فرآیند یادگیری یا آموختن خلاصه کرد. (کریمی
چاپ 1383، ص40)

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

روش
تحقیق:

علی مقایسه ای:
هر گاه در تحقیقات علوم انسان بنا به هر دلیلی بتوانیم از روش تحقیق آزمایش یا
تجربی برای پی بردن به رابطه علت و معلول استفاده کنیم
می توانیم از روش تحقیق علی مقایسه ای استفاده کنیم. یعنی پی بردن به علت از طریق
مقایسه روشی که از طریق بررسی معلول پی به علت می برد.

 

         

دانلود فایل

اقدام پژوهی (کار پژوهی)- اختلالات يادگيري یک دانش آموز

اقدام پژوهی (کار پژوهی)- اختلالات يادگيري یک دانش آموز

توضیحات:


اقدام پژوهی چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات (
IT
) اختلالات يادگيري محمدکیا  ( دانش آموز پایه
اول ابتدایی  ) را حل كنم؟  در 42 صفحه در قالب
word و قابل ویرایش همراه با جزئیات
کامل
 

           

چکیده:

در اين
چند سال بعنوان معلم پایه اول ابتدایی با دانش آموزان دختر و پسر با ويژگي هاي رفتاري
و اجتماعي متفاوت سر و كار داشتم. اما امسال يكي از دانش آموزان من به نام محمدکیا
، با بقيه بچه هايي كه تا به حال ديده بودم خيلي فرق داشت. او كودكي خجالتي، مضطرب
و افسرده بود. آهسته و لرزان صحبت مي كرد. با بقيه بچه ها دوست نمي شد و گوشه گير بود.
حتي قادر نبود كه وسايل خود را از كيفش در آورد. كتابش را وارونه در دست مي گرفت و
هنگام تصويرخواني از كتاب بخوانيم، مي گفت: چيزي نمي بينم. در نوشتن نيز مشكل داشت
و ساده ترين علائم كتاب بنويسيم را نمي توانست، بنويسد. او رياضي را درك نمي كرد. به
طور كلي او دچار اختلالات يادگيري يا ديسلكسي بود. در گوش دادن، صحبت كردن، خواندن،
نوشتن، استدلال كردن و درك كردن مشكل داشت. با بررسي هايي كه انجام دادم از نظر فيزيكي
و هوش كاملاً سالم و عادي بود ولي در يادگيري بسيار مشكل داشت. براي حل اختلالات يادگيري
و رفتاري او نياز به روش تدريس مناسب و خاص بود.

پس از
مطالعه و بررسي فراوان، روش هاي ويژه اي را براي بهبود وضعيت او به كار بستم. راه حل
هاي مختلف را آزمايش كردم. بهترين راه اين بود كه نوآوري هاي آموزشي را به كار ببرم
و با استفاده از فناوري نو اختلالات يادگيري محمدکیا  را حل كنم. بنابراين از روش
IT استفاده كردم.

            با تلاش فراوان توانستم به نتيجه مطلوب
برسم. به طوري كه پيشرفت محمدکیا  بسيار چشمگير
بود. او نه تنها در درس رياضي و بخوانيم پيشرفت بسيار زيادي داشت بلكه مشكلات رفتاري
او نيز به كلي رفع گرديد و همانند ساير دانش آموزان در فعاليت هاي كلاسي شركت مي كرد.

نتيجه
اي كه در نهايت به دست آمد اين بود كه: توانستم اختلالات يادگيري (ديسلكسي ) محمدکیا  را با كمك تدريس مبتني بر
IT حل كنم و از او دانش آموزي فعال
و علاقمند بسازم. علاوه بر آن پيشرفت تحصيلي و علاقمندي ساير دانش آموزان نيز با اين
روش ميسر شد و كلاسي سرشار از شادي و نشاط مهيا نمودم. موفقيت تحصيلي، علاقمندي و سرزندگي
محمدکیا  و ساير دانش آموزان نشان دهنده موفق
بودن اين طرح مي باشد.

 

 

فهرست مطالب:

مقدمه   4

اينترنت و ساير اشکال فناوري اطلاعات
و ارتباطات
ICT 4

معلم با استفاده از فناوري در
كلاس درس مي تواند اين شرايط را فراهم كند:       5

توصيف وضعيت موجود       6

گردآوري اطلاعات(شواهد 1)           8

نارسايي هاي يادگيري      9

اختلال يادگيري (ديسلكسي) Dyslexia        12

چگونگي تشخيص اختلالات يادگيري            14

روش مشاهده     15

روش مصاحبه      16

روش استفاده از آزمون هاي رواني   16

انواع ناتواني هاي يادگيري 17

راه هاي درمان اختلالات يادگيري     17

نقش تلويزيون در آموزش و يادگيري
كودكان    18

نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات
در فرايند ياددهي و يادگيري    20

پيشينه پژوهش   23

اجراي راه حل      24

تمرين يك:           25

تمرين دوم:         25

تمرين سوم:       25

نقش لپ تاب در آموزش كودكان بر
اساس گزارش سازمان ملل 27

چگونگي اجراي راه حل جديد، استفاده
از لپ تاب       28

جمع آوري اطلاعات (شواهد2)        29

بررسي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
و بخصوص محمدکیا  با مقايسه نمرات آن ها قبل
از اجراي اقدام و بعد از آن؛   29

جدول يك: ميانگين نمرات هر دانش
آموزان قبل از اجراي اقدام    30

جدول دو: ميانگين نمرات هر دانش
آموزان بعد از اجراي اقدام     31

نمودار دو: ميانگين نمرات هر دانش
آموزان بعد از اجراي اقدام    32

جدول سه: مقايسه ميانگين نمرات
كلاس قبل و بعد از اقدام     32

نمودار سه: مقايسه ميانگين نمرات
كلاس قبل و بعد از اقدام    33

بررسي عوامل رفتاري محمدکیا  و اثر گذاري روش تدريس مبتني بر IT در روحيات او؛         33

تجزيه و تحليل نتايج          35

جدول چهار: مقايسه درصد پيشرفت
نمرات دانش آموزان  قبل و بعد از اقدام         35

نمودار چهار: مقايسه درصد پيشرفت
نمرات دانش آموزان  قبل و بعد از اقدام        35

ارزش يابي تأثير اقدام جديد و
تعيين اعتبار آن 35

نتيجه گيري و پيشنهادات   37

منابع مورد استفاده:         40

                                               

 

                 

دانلود فایل

دانش و آغاز نهادهای دانشی در ایران باستان

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


سخن از ”دانش“ و نهادهای دانشی، کاربرد آنها در میان آدمیان و ایران باستان است. نخست بایسته است با خود واژهٔ دانش در چم راستین آن هوده و بازده آن چیستی و چونی دگرگون‌پذیری ساختار پیش‌رونده آن اندک آشنائی داشته باشیم. دانش واژهٔ پارسی و بن واژه نام (اسم مصدر) و از بن واژهٔ پوییده (مصدر لازم) دانستن در چم دانائی، دانا، داننده آگاهی داشتن و شناختن کسی یا چیزی آمده که آنرا پیوسته با توانستن و توانائی نیز به‌کار می‌برند که این دو واژه ”دانستن و توانستن“ بایسته و بایای یکدیگرند… فرمت فایل:pdf تعداد صفحه:20 …