اقدام پژوهی: چگونه توانستم لکنت زبان دانش آموزم را برطرف نمایم

اقدام پژوهی: چگونه توانستم لکنت زبان دانش آموزم را برطرف نمایم

فهرست مطالب

چکیده طرح:               4

هدف:         4

آزمودنی:     4

روش تحقیق:               5

یافته­ها:     5

نتایج:         5

کلید واژه:    5

مقدمه:        6

توصیف وضعیت موجود: 6

گردآوری اطلاعات و شواهد1:           8

تجزیه و تحلیل داده­ها:  12

اجرای راه حل:             13

انتخاب راه حل:            13

روش زبانی یا بیانی یا تلفظی:           13

روش روانی     درمانی:    14

تنش­زدایی و آرامش روانی:             14

گردآوری شواهد2:         14

نتیجه­گیری و تصمیم نهایی:           15

منابع :        15

 

چکیده طرح:

هدف:

هدف از این پژوهش این بودکه چگونه می توانم لکنت زبان دانش­آموزم را بر طرف نمایم.

آزمودنی:

در این پژوهش بر روی یکی از دانش­آموزان دختر که لکنت زبان شدیدی داشت ودر پایه پنجم دبستان شهبازی سال تحصیلی 90    91 تحصیل می­کرد پژوهش کردم.

روش تحقیق:

از طریق مباحثه و مشاوره و روان درمانی با مشکل بهتر آشنا شدم ودر جهت رفع آن کوشش کردم.

یافته­ها:

با شناسایی دانش­آموزم مشکل او را بیشتر استرس و اضطراب مأیوس بودن از این که هیچ وقت نمی­توانم درست صحبت کنم دیدم.

نتایج:

 

با صحبت و آشنا شدن با روحیه این دانش­آموز بیشتر خودم را به او نزدیک کردم که لااقل در مورد من کمتر دچار استرس شود و موفق هم شدم که نظر او را به خودم جلب کنم و طبق گفته­های خود او اولین معلمی بودم که شانس نزدیک شدن به او را داشتم و باعث شده بودم که احساس خوبی در او پیدا شود.«همان جلب توجه»

کلید واژه:

اضطراب و استرس     ناامیدی     توجه و بها دادن      امیدواری

 

 مقدمه:

نارسایی­های تکلمی که منشا آن اختلالات شنوایی هستند متاثر از حداقل 3ویژگی خاص است که عبارتند از :سن وقوع نقص شنوایی میزان نوع اختلال شنوایی .اگر نوع اختلال شنوایی به میزان ضعف قبل از سن به سخن آمدن کودک باشد موجب تأخیر در صحبت کردن طبیعی می­گردد ولی اگر بعد از رشد طبیعی کودک در صحبت کردن باشد ممکن است چندان تأثیری در صحبت کردن نداشته باشد. اگر وقوع اختلال شنوایی به میزان متوسط یا خیلی زیاد قبل از یادگیری زبان باشد تأثیر بسیار شدیدی بر رشد طبیعی زبان کودک می­گذارد. لکنت زبان عارضه­ای است اکتسابی که از عادات شرطی شده پیروی می­کند و یک عارضه­ی عضوی نیست و نباید عامل آن را در مغز لب و دهان جستجو کنیم.

توصیف وضعیت موجود:

مسئله­ی مورد پژوهش من در مورد لکنت زبان و دلایلی که باعث بروز لکنت در افراد می­شود بود. یکی از دلایلی که موجب بروز لکنت در افراد می­شود می­تواند نقش مهمترین را داشته باشد. اسمایلی بلانتون"معتقد است عوامل روانی سبب بروز لکنت زبان می­شود. بدین ترتیب که ترس باعث می­شود قشر مغز نتواند کنترل خود را بر     اندام­های گفتاری اعمال کند ولکنت زبان می­تواند ریشه در مسائل و مشکلات عاطفی داشته باشد و به صورت نشانه­های فیزیکی و اختلالات زبانی تظاهر کند اغلب کفته می­شود که لکنت مانند توده یخ شناوری است که قسمتی که در بالای آب قرار دارد و مردم می­بینند ومی­شنوند قسمت کوچکتر آن است و قسمت بزرگتر شامل شرم ترس وگناه وتمام احساساتی است که هر زمان سعی کرده­اید جمله­ی ساده­ای را بیان کنید و نتوانسته­اید تماما زیر سطح آب قرار دارد.

 

دانلود فایل

آشنایی با نظریه‌های یادگیری و تاثيرات محبت و تشويق در تعليم و تربيت دانش آموزان

آشنایی با نظریه‌های یادگیری و تاثيرات محبت و تشويق در تعليم و تربيت دانش آموزان

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   31

 

 

 

تداعی گرایی (Associationism)

تداعی سنت گرایی از ارسطو فیلسوف یونانی باقی مانده است که در اواخر قرن نوزده و در اوایل قرن بیستم بصورت علمی و با عنوان‌های "شرطی سازی ، نظریه‌های محرک – پاسخ و رفتار گرایی" در آزمایش‌های پاولف (Pavlov )، ترندایک ( Thorndike) و اسکینر (Skinner) و …" مورد مطالعه واقع شده است. این نظریات بر پیوند بین محرک‌ها و پاسخ‌ها تاکید و یادگیری را حاصل آن می‌دانند. این نظریات "شناخت ، تفکر " و هر فرآیندی را که قابل مشاهده مستقیم نباشد را مردود می‌دانند.

یادگیری اجتماعی (Social Learning)

نظریه یادگیری اجتماعی شکل دیگری از نظریه‌های تداعی گرا است که در کارهای البرت بندورا (Albert Bandura) و جولیان راتر (Julien Rotter) دیده می‌شود. این نظریه‌ها هم بر رابطه "محرک- پاسخ" تاکید دارند ولی در کنار آن بوجود

 

 

"متغیرها و عوامل شناخت درونی" واسطه بین "محرک- پاسخ" اعتقاد دارند. این کار آنها بازتاب و تقویت کننده رویکردهای شناختی در روانشناسی است.

شناخت گرایی (Cognitiveism)

تاکید "رویکرد شناختی" معمولا ، بر ادراک (Perception) ، تصمیم گیری (Decision making )، پردازش اطلاعات و… است این نظریه‌ها در مخالفت با "تداعی گرایی افراطی" بوجود آمدند. در واقع این نظریه‌ها به جنبه‌هایی از فرآیند یادگیری توجه کردند که در نظریه‌های تداعی گرا کنار گذاشته و حتی مردود اعلام شده بود. از نظریه پردازان این حوزه می‌توان با نظریه‌های (Gestalt)، پردازش اطلاعات و … اشاره کرد.

حافظه و یادگیری

به نظر می‌رسد انسان هر چه دارد (منظور پیشرفت‌ها) از برکت وجود حافظه (Memory) دارد. در واقع اگر حافظه نبود، شواهدی هم برای وجود یادگیری در دسترس نبود. گفته شده اگر حافظه نبود انسان مجبور بود هر لحظه و هر روز روشن کردن آتش را یاد بگیرد. بدین ترتیب حاقظه و یادگیری بطور جدایی‌ناپذیری باهم ارتباط دارند. حافظه ، یادگیری را با ذخیره کردن تجربیات و یکپارچه کردن آنها تسهیل می‌کند.

برای ثبت ، نگهداری و بازخوانی موضوعات یادگرفته شده مراحل سه گانه "رمز گردانی (Coding)، اندوزش (Storage) و بازیابی (Retrieval) لازم است. و این سه مرحله خود در قالب انواع سه گانه حافظه یعنی حافظه فوری (Immediate Memory)، حافظه کوتاه مدت Short- Term Memory)) و حافظه بلند مدت (Long- Term Memory) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فیزیولوژی یادگیری و حافظه

تمام اتفاقات مربوط به یادگیری (چه از نوع تداعی و چه از نوع شناختی) و تمام مراحل و فرایندهای مربوط به حافظه در مغز انجام می‌گیرد. تحقیقات زیادی درمورد محل و موقعیت نورونهایی که با یادگیری و حافظه در ارتباط هستند، شده است تا به سوالاتی از قبیل "مکانیزم عصبی یادگیری و یادآوری چگونه است؟ ، چگونه خاطره‌ها نگهداری می‌شوند؟ و… پاسخ داده شود.

 

این تحقیات به نظریه‌های زیاد و متفاوتی مانند نظریه تثبیت (Consolidation Theory) ، نظریه سنتز پروتئین (Portion Synthesis Theory) ، نظریه میانجی‌های عصبی (Neurotransmitter Theory) و… منجر شده است. اما باز هم اطلاعات و آگاهی انسان از فرایند دقیق این اعمال ناقص است و پژوهش‌هادر این زمینه ادامه دارد.

 

انواع یادگیری

از چهار نوع یادگیری مشخص می‌توان گفتگو کرد. این چهار گروه شامل خوگیری ، شرطی سازی کلاسیک ، شرطی سازی عامل و یادگیری پیچیده است که هر کدام را بطور مختصر توضیح می‌دهیم.

خوگیری

خوگیری ساده ترین نوع یادگیری است و آن عبارت از نادیده گرفتن محرکی است که با آن مانوس شده‌ایم، یا پیامد مهمی برای ما ندارد. به عنوان مثال ما به صدای تیک تک ساعت عادت کرده‌ایم لذا یاد گرفتن اینکه صدای تیک تاک ساعت تازه‌ای را نشنویم نمونه‌ای از خوگیری است.

 

 

دانلود فایل

بررسی اضطراب و نگراني و تاثير آن در امتحانات دانش آموزان

بررسی اضطراب و نگراني و تاثير آن در امتحانات دانش آموزان

چکیده پژوهش:

اضطراب یک ناراحتی دردناک ذهنی است و از ویژگیهای مهم آن ترس و ناراحتی است که راه فرار ندارد و اضطراب ناشی از این عوامل است.ولی تفاوتهای مشخصی با آن دارد.

اضطراب معلول تخیل است.این تحقیق به بررسی علل اضطراب و نگرانی در دانش آموزان می پردازد و نشان می دهد که بطور کلی انسان دوست ندارد رفتارش مورد آزمایش قرار گیرد به این دلیل در موقعیت آزمودن دچار اضطراب می شود.یکی از عوامل شکست امتحان ترس از عدم آشنایی دانش آموزان ،شرایط ،نحوه بر گزاری امتحان می باشد و عامل دیگر سخت گیری آموزگاران است.همچنین حضور معلم نا شناس موجب ترس  می شود و نیز توضیح های بعضی از والدین نیز میتواند با اضطراب رابطه مستقیم داشته باشد.هدف این تحقیق بررسی علل بوجود آمدن این اضطراب بر روی آزمون دهنده است.استرس و فشار و ترس از امتحان باعث ایجاد اضطراب در دانش آموزان

می شود.اضطراب امتحان یک نوع اشتغال زمینی است که با خود آگاهی مشخص می شود  این استرس باعث می شود که دانش آموزان نتوانند از توانایی های بالقوه خود استفاده کنند.

از آنجا که اضطراب یک موضوع روانی و درونی بر افراد جامعه است و همه در اجتماع با آن سر و کار دارند پس یک موضوع اجتماعی است.اضطراب بر روح و جان دانش آموزان اثر می گذارد و بازدهی کار را پایین می آورد.اضطراب امتحان با موفقیت دانش آموزان تداخل دارد از این رو اضطراب امتحان به عنوان یک پی آمد مهم استرس امتحانات وارد زندگی دانش آموزان می شود سیستم آموزشی ایران برای تصمیم گیری در مورد رده بندی تحصیلی دانش آموزان و قضاوت در مورد موفقیت آنان به نحو فزآینده ای بر امتحان تاکید دارد.

 

 

 

 

مقدمه :

انسان از ديرباز تلاش كرده با كلمات و واژه هاي مختلف ، حالات و احساسات هيجانات خويش را ابراز دارد . به همين منظور در هنگام كشمكش هاي دروني از اصطلاحاتي چون دلهره ، دلشوره ، نگراني استفاده كرده است كه در زبان كنوني زبان شناسي اضطراب ناميده مي شود. اضطراب است كه استعدادها را تخريب مي كند . مشكلاتي را در تمركز و حافظه به بار مي آورد و باعث رفتارهاي ناپخته مي شود. و فرد مبتلا نمي تواند با شرايط موجود و محيط روبرو شود و با آنها كنار بيايد .بعضي از افراد در اين موقعيتها كنترل خود را از دست مي دهند  و دچار مشكلاتي اعم از جسماني ، رفتاري و شناختي مي شود و در نتيجه اضطراب در عملكرد تحصيلي آنها تاثير مي گذارد و مشكلاتي براي آنها فراهم مي سازد . حتي باعث شكست آنها در امتحان مي شود . اضطراب يك حالت بهنجار و امر ضروري در زندگي انسانهاست . اما آنگاه كه شدت اضطراب ونگراني به حدي مي رسد كه بيشتر بازدارنده مي شود تا برانگيزاننده  و عملكرد فرد را تحت الشعاع  قرار داده و آن را كاهش مي دهد ديگر يك حالت بهنجار نيست .

یادگیری انسان و عوامل موثر بر آن موضوع قابل توجهی است.امروز ثابت شده است آشنایی با روش و رموز گذرانیدن امتحان بیشتر از فراگیران مطالب درسی در کسب موفقیت امتحان دهندگان تاثیر دارد.به عبارت دیگر در دنیا ی امروز آماده شدن امتحان دهنده با فراگیری مطالب درسی و زیرکی وی برای کسب موفقیت حاصل نمی شود بلکه آمادگی شخصی از نظر روانی نیز دارای ارزش زیاد و غیر قابل انکاری است که نباید دور از نظر داشت.

اضطراب از عوامل موثر بر یادگیری می باشد و پدیده ای روان شناختی است که تقریبا همگان با ان آشنا هستید یا آنکه در طول عمر خود در موقعیت هایی به آن دچار شده اید یکی از عنوان اضطراب که بیشتر تبلور آن در محیط های آموزشی در میان دانش آموزان و دانش جویان به چشم می خورد اضطراب امتحان می باشد.به طور مشکلی است که هر کس در طول زندگی اش آن را تجربه کرده است.کمتر کسی یافت می شود که با این مسئله مواجه نشده باشد اضطراب امتحان که در حقیقت همه افرادی که با امتحان سر و کار دارند کم یا زیاد طعم آنرا چشیده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

ضرورت  پژوهشی:

امروزه علی رغم تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه های زندگی فاقد توانایی های لازم و اساسی هستند و همین امر تنها را در مواجه با مسائل و مشکلات زندگی روزمره آسیب پذیر کرده است.پژوهشهای بسیاری نشان داده اند که بسیاری از مشکلات بهداشتی و اختلافات روانی،عاطفی  ریشه های روانی اجتماعی دارند.

هدف از نوشتن این تحقیق و انتخاب موضوع ان بحثی است که در بین مباحث روان شناسی بیش از سایر مباحث مورد توجه می باشد و غفلت از آن باعث بیماری های روانی میگردد و در مورد  دانش آموزان کاربرد بیشتری دارد و با توجه به حرفه ای که در پیش گرفتیم دانستن بعضی از این نکات برای مقابله و برطرف ساختن مشکلات دانش آموزان موثر است.

آشنایی با دلایل به وجود آمدن اضطراب ما را در بررسی این علل و درمان هر چه بهتر آن یاری خواهد رساند.

اهداف پژوهش:

هدف اساسی در این پژوهش:

1      بررسی علل اضطراب در دانش آموزان

2      راههای کاهش اضطراب امتحان در دانش آموزان

3      نقش معلم در کاهش اضطراب امتحان

4      نوع برخورد خانواده نسبت به توانایی فرزندشان به میزان اضطراب اثر دارد.

سوالات پژوهشی:

1              آیا والدین در ایجاد اضطراب امتحان در دانش آموزان نقش دارند؟

2     روشهای پیشگیری از اضطراب امتحان را نام ببرید؟

چه عواملی باعث اضطراب امتحان در دانش آموزان می شود؟

بیان مسئله:

اصولا هر امتحان و آزمونی هیجان و اضطراب خاص خود را دارد.همه هنر انسان در این است که با حداقل اضطراب از عهده انجام بزرگترین امتحانات بر آید. به طور کلی انسان دوست ندارد رفتارهایش همواره مورد ارزیابی دیگرن واقع گردد.به همین دلیل  هر زمان که در موقعیت امتحان و آزمودن قرار می گیرد به گونه ای دچار اضطراب می گردد،البته بدیهی است که وجود اضطراب به خودی خود امری غیر عادی نیست اما آنچه باید به عنوان یک عامل آزار دهنده و بازدارنده مورد توجه قرار گیرد شدت هیجان زدگی و اضطراب فوق العادهای است که به هنگام حضور در محافل اجتماعی یا شرکت در آزمونهای مختلف دامنگیر بعضی از افراد می شود.بنابراین یکی از رسالتهای مهم مربیان توجه به عامل اضطراب و اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش آن در بین نوجوانان مبتلاست.اضطراب امتحان می تواند به عنوان یک وضعیت و حالت جسمی و روانی باشد که نشانه های آن عبارتند از:عرق کردن،پریدگی رنگ،تنگی نفس و … می باشد.

با توجه به تعاریف اضطراب می توان این حالت را در ارتباط با اینده و فاقد یک عامل عینی و شخصی دانست که درعین حال می توان 3 جنبه اصلی را در ان مشخص نمود:

1      جنبه فیزیولوژیکی         2      جنبه حرکتی                  3      جنبه شناختی روانی

به طور کلی اضطراب از امتحان فرد را دچار اختلالات عاطفی و روانی می نماید و باعث می شود که فرد از نظر روانی و حتی جسمانی نامتعادل شود و در نتیجه نتواند به خوبی از عهده امتحان بر اید.فردی که مضطرب است به خوبی نمی تواند هر آنچه را آموخته است به وسیله امتحان نشان دهد و چون قضاوتی که معلم در مورد یادگیری می کند بر اساس پاسخ فرد به سوالات امتحان است بنابر این دانش اوز مبتلا به اضطراب حد نصاب نمره را برای قبولی بدست نمی آورد لذا با توجه به اهمیت موضوع سوالی که مطرح می شود این است که چه عواملی در بوجود آمدن اضطراب امتحان در دانش آموزان موثر است؟

تعریف اصطلاحات:

واژه ها و اصطلاحات پژوهش

اضطراب:ترکیبات گوناگونی از تظاهرات جسمانی و روانی است و بازتابی از حالات درونی نظیر نگرانی های کلی است.اضطراب در اثر استرس و فشارهای زیاد و یکدفعه بوجود می آید.

امتحان:جوابگویی به یک سری سوالات که برای نسنجیدن اطلاعات و معلومات که قبلا در اختیار دانش آموزان قرار داده شده است و در یک جلسه و به صورت رسمی برگزار می شود و هر شخصی به تنهایی باید جوابگوی سوالات مورد نظر باشد.به عبارت دیگر : اندازه گیری و سنجش تغییرات حاصل در رفتار دانش آموزان با توجه به هدفهای آموزش و پرورش به منظور هدایت یادگیری آنهاست.

اضطراب امتحان:پدیده ای است طبیعی که همگان ان را در وهله ای احساس می کنند و پاسخی ضروری به استرسی است که فرد به هنگام مواجه شدن با خطر برای فعالیت و کنش آماده می کنند مثل جلسه امتحان.

سیستم آموزشی: یک سازمان کلی جامع و یک نظام واحد در هر جامعه ای است برای پرورش و رشد استعداد فرزندان که در هر جامعه ای با توجه به نیاز عقاید فرهنگ آن کشور و جامعه با هم متفاوت است.

یادگیری:فرایند تعدیل رفتار فرد که کمابیش ثابت است و آنچه در ذهن از مطالب  جدید بر جا می ماند.

امتحانات ثلث : امتحاناتی است که در یک  سال تحصیلی در سه نوبت زمانی مشخص به نام ثلث اول ،دوم،سوم،بین تمام مدارس کشور گرفته می شود.

برای ارزیابی آموخته دانش آموزان و نمرات آن در کارنامه تحصیلی ثبت می شود و بدون گذراندن این امتحانات پایانی خود نمیتواند به مرحله بعدی راه پیدا کند.

استرس:نگرانی ها و فشارهای درونی در فرد که معمولا توسط محرک های محیطی و بیرونی بوجود می آید  و فرد را دچار پریشانی و ناآرامی می کنند.

فراموشی : ناتوانی انسان در یادآوری مطالب آموخته شده و اطلاعات موجود در ذهن است.

جامعه:گروه های خاصی از مردم که دارای عقاید و نظرات و فرهنگ مشترک و یکسان می باشد و در یک جا در کنار یکدیگر با هم زندگی می کنند و همگی یک سری قوانین و اصول مشترک در جامعه را رعایت می کنند.

رقابت:کوشش و تلاش برای بهتر بودن از دیگران در مورد موضوعی که قابل سنجش با معیار های مشخص  باشد.

معدل:جمع نمرات و تعداد مشخص از اعداد تقسیم بر تعداد کل آن و میانگین نمرات را معدل می گویند.

تمرکز حواس:جمع کردن حواس های موجود در انسان برای کسب و بدست آوردن اطلاعات جدید و ثبت کردن آنها در ذهن را تمرکز حواس گویند.

روش تدریس : را ه منظم و با قاعده منطقی برای ارائه سرویس.

موفقیت:پیروزی و سر بلند شدن در بدست آوردن هدفی که برای رسیدن به آن در تلاش بوده ایم.

مبانی نظری و تئوریک

اضطراب عبارتند از یک ناراحتی دردناک ذهنی درباره پیش بینی یک تهدید یا ناخوشی در آینده است.از ویژگیهای آن ترس،ناراحتی پیش بینی مهلکه ای است که راه فرار ندارد و همراه با احساس درماندگی در یافتن چاره و راه است با این که اضطراب از ترس و نگرانی ناشی است ولی تفاوت های مشخصی با آن دو دارد.اضطراب از ترس مهمتر است ولی بر خلاف موقعیتی پیش بینی نشده بوجود می آید و فرد مضطرب اغلب از اضطراب خویش اگاهی ندارد و اضطراب مانند نگرانی بیشتر معلول تخیل است ولی در عین حال از دو جهت با آن تفاوت دارد ،نگرانی مربوط به موقعیت های خاصی مثل امتحانات و مشکل مالی و … درحالی که اضطراب ناشی از یک مشکل ذهنی است.اضطراب در سالهای کودکی مخصوصا از 4 تا6 سالگی افزایش می یابد و از لحاظ کمی و کیفی در کودکان مختلف و حتی یک کودک در زمانهای مختلف متفاوت است دختران پیش تر اضطراب را تجربه می کنند .رفتار انسان مضطرب شبیه به فرد نگران است در اشکال متداول تر اضطراب ممکن است.بصورت رفتاری مثل افسردگی ،ناآرامی ،بی خوابی و درموارد شدیدتر بصورت احساس گناه تجلی کندو بی شک نشانه مقدماتی عدم سازگاری فرد است.

هدف اصلی ما در مورد اضطراب شب امتحان است ،کلمه ای که همه دانش آموزان بلا استثناء با آن آشنا بوده و هستند و بعضی از آنها با شنیدن اسم و یا کلمه امتحان هم دچار تشویش خاطر می شوند،البته اضطراب حدت و شدت داشته و تغییر و نوسان دارد شدت اضطراب موقعی است که امتحان نزدیک است و در شب امتحان بر شدت آن افزوده میشود به خصوص امتحان نهایی در ماه خرداد و به ویژه امتحان کنکور اضطراب اگر چه در همه دانش آموزان شایع است لیکن دانش آموزانی که به درس و تحصیل اهمیت زیادی نداده و نسبت به ان بی تفاوتند ،اضطراب بیشتری دارند،اما بعضی از ایشان که هم از نظر خانواده و اولیای مدرسه و هم از خود ناامید هستند کمتر مضطربند .دانش آموزانی هم که درس نخوانده ولی علاقه مند به ان هستند نزدیک امتحانات ،به خصوص شب امتحان اضطراب زیادی دارند ،اضطراب اما تا اندازه ای اما طبیعی است و چه بسا لازمه کار و زندگی باشد ،به طور مثال :اگر دانش آموزی بی تفاوت نسبت به درس و شب  امتحان بخوابد و اسم آن را آرامش بگذارد بعدا دچار اضطراب و مشکلات زیادی خواهد شد،چرا که ممکن است این بی خیالی کار دست او داده و اصلا به موقع به جلسه امتحان نرسد.اضطراب اگر از حد طبیعی اش خارج گردد باید ترسید و آن را جدی گرفت و برای درمان آن کمک گرفت .

اضطراب افراد با یکدیگر متفاوت است،معمو لا دختران نوجوان به دلیل محدودیت هایی که دارند و باز به علت علا قه زیادی که به درس و مدرسه دارند با جدیت بیشتری درس خوانده که این امر سبب میشود تا از خود حساسیت نشان دهند و در وقت امتحان اضطراب بیشتری به آنها  دست داده .و نگران کم آوردن نمره و نیاورده رتبه باشند.پسران اما به دلیل غرور و شتاب بیشتر شان و نیز آزادی عمل بیشتری که دارند اینجور مواقع کمتر واکنش نشان داده و غروری هم که دارند سبب میشود بر اضظراب خود فائق آیند و کمتر ان را بروز دهند .حتی پسران دانش آموز ، دوست ندارند در منزل درس بخوانند چرا که ان را حالتی غیر پسرانه تلقی می کنند .

تعریف اضطراب امتحان:

اضطراب امتحان نوعی خود مشغولی ذهنیست که با خود پنداره ضعیف و تردید فرد درباره توانایی های خود مشخص می شود و غالبا با شناخت منفی ،عدم تمرکز حواس ،و واکنش های جسمانی نا مطلوب و افت تحصیلی همراه است،به عبارت دیگر وقتی که فرد درباره کارایی و توانایی ذهنی خود در موقعیت امتحان ،دچار نگرانی و تشویش شود ،به طوری که این احساس موجب کاهش و افت عملکرد واقعی او گردد می گوییم دچار اضطراب امتحان شده است.

نقش اضطراب در کاهش توانایی فرد :

این سوال مطرح می شود که چرا اضطراب باعث کاهش توانایی فرد می شود؟

 

دانلود فایل

بررسی علل و عوامل بد خطی دانش آموزان

بررسی علل و عوامل بد خطی دانش آموزان

فرمت فایل:   Word

تعداد صفحات:    54  

 

 

 

چکیده تحقیق:

با توجه به اهمیت مسئله ارتباط در جهان و همچنین خط و نوشتن به عنوان یکی از عوامل مؤثر در جهان کنونی می بایست سعی فراوان صورت گیرد تا افراد با سواد با خطی خوش افکار خود را به دیگران منتقل کنند و خوشنویسی و درست نویسی را هم به عنوان یک علم و هم به عنوان یک هنر فرا گیرند. لذا می بایست با بررسی علل و عوامل بد خطی دانش آموزان تلاش برای رفع آن از طرف افراد متخصص صورت می گیرد.

بنابراین در این تحقیق سعی شده است که عوامل موثر بر خط دانش آموزان بررسی شود.

فرضیه های تحقیق:

1          عدم آمادگی دانش آموزان در زمینه های جسمی، روحی و آموزشی موجب بدخطی دانش آموزان می شود.

2          نامناسب بودن روش و وسایل کار موجب بد خطی دانش آموزان می شود.

3          بدخطی دانش آموزان مربوط به تکالیف بیش از حد توسط معلم و یا بی توجهی خانواده ها می باشد.

4          بد خطی دانش آموزان تأثیر منفی در کیفیت دروس مخصوصاً درس دیکته دارد.

ادبیات تحقیق در فصل دوم مورد مسئله بدخطی و اهمیت خوشنویسی و اهمیت خوشنویسی صحبت می کند.

فصل سوم روش تحقیق است. روش این تحقیق زمینه یابی است. جامعه تحقیق ما 116 نفر از معلمان خانم مقطع ابتدایی شهر اردکان می باشد که از این تعداد 90 نفر به صورت تصادفی و براساس جدول مورگان انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای است که شامل دوازده سؤال و هر سؤال دارای چهار گزینه خیلی زیاد، زیاد، کم و خیلی کم است. پرسشنامه علل و عوامل بدخطی را از نظر معلمان مقطع ابتدایی را مورد سنجش قرار می دهد.

در مورد جمع آوری اطلاعات باید گفت که پرسشنامه تهیه شده در اختیار معلمان قرار گرفت. معلمان به تمامی سوالات پاسخ دادند. فراوانی و درصد هر سوال با استفاده از روش آماری مشخص و روی نمودار ستونی نمایش داده شد.

در این تحقیق از روش آماری توصیفی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.

فصل چهارم در مورد تجزیه و تحلیل داده های تحقیق است. در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه و اجرای آن بر روی نمونه تصادفی و نتایج اجرایی این پرسشنامه با رسم نمودار ستونی، میزان و درصد پاسخ به هر سوال را نمایش داده شده و آنگاه به تحلیل جداگانه هر سوال پرداخته شده است. لازم به ذکر است که در قسمت نمودار، فراوانی هر سوال را به صورت درصد در قسمت محور عمودی و نمودار گزینه های مربوط به هر سوال در محور افقی نمایش داده شده است.

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری در مورد داده های تحقیق است. با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها در مورد سوالات اطلاعات زیر بدست آمده است:

در رابطه با سوال شماره 1 مربوط به فرضیه شماره 1 چنین نتیجه گیری می شود که 67% از معلمان نسبت به این سوال نظر موافق دارند بنابراین عدم آمادگی جسمی دانش آموزان در بد خطی آنان اثر دارد.

در مورد سوال 2 مربوط به فرضیه شماره 1 چنین نتیجه گیری می شود که 75% از معلمان به این سوال نظر موافق دارند بنابراین عدم آمادگی روحی و خواست درونی دانش آموزان در بد خطی آنان اثر گذار است.

در مورد سوال 3 مربوطه به فرضیه 1 چنین نتیجه گیری می شود که 73% از معلمان نسبت به این سوال نظر موافق دارند بنابراین عدم آموزش کافی به دانش آموزان در بد خطیشان اثر گذار است.

در رابطه با سوال شماره 4 مربوط به فرضیه شماره 1 می توان چنین نتیجه گیری کرد که 87% از معلمان نسبت به این سوال نظر موافق دارند بنابراین آموزش خط در کلاس اول در میزان خوش خطی دانش آموزان اثر دارد.

در رابطه با سوال 5 مربوط به فرضیه شماره 1 می توان چنین نتیجه گیری کرد که 60% از معلمان نسبت به این سوال موافق هستند بنابراین شرکت دانش آموزان در کلاس آمادگی در خوش خطی اثر دارد.

در رابطه با سوال 6 مربوط به فرضیه شماره 2 چنین نتیجه گیری می شود که 65% از معلمان نسبت به این سوال نظر موافق دارند بنابراین کیفیت وسایل نوشتاری در خوش خطی تأثیر دارد.

در رابطه با سوال 7 از فرضیه شماره 2 چنین نتیجه گیری می شود که 94% از معلمان نسبت به این سوال نظر موافق دارند بنابراین استفاده از روش های مناسب برای آموزش خوشنویسی بر خط دانش آموزان تأثیر دارد.

در رابطه با سوال 8 مربوط به فرضیه شماره 2 چنین نتیجه گیری می شود که 86% از معلمان نسبت به این سوال نظر موافق دارند بنابراین استفاده از معلمین هنر در دوره ابتدایی در خوش خطی دانش آموزان اثر دارد.

در رابطه با سوال 9 از فرضیه شماره 3 چنین نتیجه گیری می شود که 74% از معلمان نسبت به این سوال موافق هستند بنابراین تکالیف بیش از حد و عدم بررسی آن توسط معلم در بد خطی دانش آموزان اثر دارد.

در رابطه با سوال شماره 10 مربوط به فرضیه شماره 3 چنین نتیجه گیری می شود که 78% از معلمان نسبت به این سوال نظر موافق دارند بنابراین بی توجهی خانواده ها به هنگام نوشتن تکالیف و عدم راهنمایی دانش آموزان در بد خطی آنان اثر دارد.

در رابطه با سوال شماره 11 مربوط به فرضیه شماره 4 چنین نتیجه گیری می شود که 62% از معلمان نسبت به این سوال نظر موافق دارند بنابراین بد خطی دانش آموزان در دروسشان مخصوصاً درس دیکته اثر دارد.

در رابطه با سوال شماره 12 مربوط به فرضیه شماره 4 می توان چنین نتیجه گیری کرد که 39% از معلمان نسبت به این سوال موافق هستند بنابراین بد خطی دانش آموزان در معدلشان اثر گذار است.

فصل ششم ضمائم است. ضمائم شامل پرسشنامه و فهرست منابع و مأخذ است.

 

فهرست

عنوان  صفحه

چکیده تحقیق

فصل اول: طرح کلی تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت و اهداف تحقیق

فرضیات تحقیق

تعریف عملیاتی واژه های تحقیق

فصل دوم: ادبیات تحقیق

ادبیات نظری تحقیق

ادبیات پژوهشی تحقیق

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

روش تحقیق

جامعه تحقیق

روش نمونه گیری

ابزار جمع آوری اطلاعات

مراحل جمع آوری اطلاعات

تجزیه و تحلیل داده های تحقیق (روش های آماری)

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

فصل ششم: ضمائم تحقیق

نمونه پرسشنامه

فهرست منابع و مأخذ

 

 

 

فصل اول:

طرح کلی تحقیق

 

مقدمه:

«ن و القلم و ما یسطرون»

همه باغستان های با سخاوت، شهادت می دهند که انسان از آن زمان که بر آن شد تا حدیث رمز آمیز دل را به جاودانگی بر جریده عالم بنویسد و با پیچ و تاب ناز، آن را باز تلاوت کند، خط را برگزید.

ظهور خط بزرگ ترین اتفاقی است که در سپیده دم تاریخ به دست انسان صورت گرفت، چه اگر خط پدید نمی آمد و نگارش انجام نمی گرفت، میراث علمی پیشینیان حفظ نمی شد، فروغ اندیشه های گذشتگان به آیندگان نمی رسید و قافله تمدن بشری به جانب قله های کمال راه نمی سپرد. حکمت و دانش بشری بسان صیدی است گریزپا که به فرموده رسول اکرم (ص) «اگر با نوشتن به آن بندی استوار زده نشود از خاطر می گریزد».

در آیین اسلام به حسن خط توجه زیادی شده است، چنانچه این معنی از تأویل حدیث شریف نبوی بر می آید که فرمود: «هر کس بسم الله الرحمن الرحیم را به خطی نیکو بنگارد بدون حساب به بهشت می رود». پیامبر اکرم (ص) خود در آموختن خط و کتابت به مسلمانان اهتمام و علاقه بسیاری داشت، چنان چه گفته اند در جنگ بدر آزاد ساختن اسیران دشمن مشروط به آن دانست که آن ها خط و کتابت را به مسلمانان بیاموزند.

روایات و احادیث فراوانی در مورد خط خوب وجود دارد. آنچه از تاریخ بر می آید، در ادوار اسلامی به خط توجه زیادی می نموده اند و برای نیل به مقصود عرفانی و رسیدن به مراتب عالی کوشش های بسیاری صورت می دادند.

 

دانلود فایل

پایان نامه بررسی رابطه پایگاه هویت و وضعیت سلامت روانی دانش آموزان شهر …

پایان نامه بررسی رابطه پایگاه هویت و وضعیت سلامت روانی دانش آموزان شهر ...

توضیحات:


تحقیق،پروژه،پایان نامه بررسی رابطه پایگاه هویت و وضعیت سلامت روانی دانش آموزان شهر …
 در 101 صفحه همراه با
تجزیه و تحلیل آماری و جدول و آزمون در قالب
word و قابل ویرایش همراه با جزئیات
کامل

 

 

           

چکیده:

محققان
زيادي بر اين مسئله تأکيد داشته اند که سلامت روان با مشکلاتي نظير اضطراب، افسردگي
و سوء مصرف مواد مخدر، رابطه معکوس دارد. تحقيقات در زمينه ي هويت نشان داده است افرادي
که به مرحله تعهد در هويت رسيده اند، يعني بعد از کاوش در مسائل پيرامون توانسته اند
به سؤال هاي مربوط به هويت در حوزه هاي مختلف ايدئولوژيکي و بين فردي خود پاسخ دهند،
خصوصياتي مشابه افراد داراي سلامت روان دارند. اين افراد در زندگي هدف دارند و احساس
نمي کنند که دنيا و محيط پيرامون آن ها غير قابل پيش بيني است و به دليل داشتن اعتقادات
و باورهاي روشن و واضح به راحتي مي توانند با مشکلات موجود در زمينه هاي مختلف زندگي
به صورت فعال و موفقيت آميز رو به رو شوند. يکي از مهم ترين عوامل در بهداشت روان شکل
گيري صحيح هويت در افراد است، به همين دليل در برنامه هاي بهداشت روان به مسئله ي هويت
و روش هاي شکل گيري آن در بهبود کيفيت زندگي و در نهايت افزايش بهداشت روان افراد جامعه
توجه روز افزوني شده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سبک های هویت و سلامت
روانی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان ……. می باشد. ابزار گردآوری این
تحقیق دو پرسشنامه پایگاه هویت و سلامت عمومی 28 سوالی است و جامعه آماری آن 100 نفر
از دانش آموزان دختر و پسر این شهرستان در سال تحصیلی بوده است. و در پایان این نتیجه
به دست آمد که بین این هویت و سلامت روان و مولفه های آن ( کارکرد اجتماعی، افسردگی،
اضطراب ، علائم جسمانی و اختلالات خواب) رابطه معناداری وجود ندارد و همچنین بين پايگاه
هاي هويت وجنسیت رابطه معنادار وجود ندارد.

 

 

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق     1

مقدمه   2

بیان مسئله        4

اهمیت و ضرورت تحقیق    5

اهداف تحقیق      6

فرضیه های تحقیق           6

تعریف متغیرها     7

تعاریف نظری:      7

تعاریف عملیاتی: 7

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق  8

مقدمه   9

ماهيت و مفهوم هويت      9

انواع هویت         11

مراحل هویت       16

ضرورت احراز هویت           17

مبحث پايگاه هويت           18

عوامل مؤثر بر شكلگيري    19

فرايند هويت يابي در دوران  نوجواني و رشد آن          20

رابطه  شخصيت و هويت    21

الگوهای هویت یابی در جهان جدید-
ويژگي هويت مسلط كنوني           25

بازيابي زير هويت‌ها ذيل هويت
مسلط كنوني            29

بحران هویت        30

چارچوب نظری تحقیق       35

تعهد هویت         37

نظریه های هویت یابی      37

پیشینه تحقیق    45

سلامت روان       49

ملاکهای سلامت روان:      51

انسان سالم چه ویژگی‌هایی دارد؟  55

عوامل بر هم زنندهی سلامت روانی:          56

تعریف مفاهیم بهداشت روانی        57

تعریف بهداشت روانی و سه سطح پیشگیری            58

عوامل مؤثر بر بهداشت روانی:        61

خصوصیات افراد سازکار در حفظ سلامت
روان:            62

دیدگاه جامعه‌شناسی در مورد افراد:            64

پیشینه تحقق در داخل کشور         68

فصل سوم: روش اجرای  تحقیق      73

روش تحقیق       74

جامعه آماری       74

نمونه آماری و روش نمونه گیری      74

ابزارهای تحقیق   74

پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی       75

سنجش حالت های هویت (OMEIS)            77

روشهای تجزیه و تحليل داده‌ها        79

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده
ها 80

مقدمه   81

آمار توصیفی       81

آمار استنباطی:   83

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری       86

مقدمه   87

نتیجه گیری         87

تبیین یافته های حاصل از تحقیق    88

پیشنهادها برای تحقیقات آتی        90

پیشنهادهای کاربردی        91

محدودیت های تحقیق      93

منابع و مأخذ       94

 

 

 


                         

دانلود فایل

گزارش تخصصی دبیر ورزش چگونگی علاقمند کردن دانش آموزان به ورزش و فعالیت های بدنی با روش های خلاقا

گزارش تخصصی دبیر ورزش چگونگی علاقمند کردن دانش آموزان به ورزش و فعالیت های بدنی با روش های خلاقا

فرمت فایل    فایل ورد  غیر قابل ویرایش

تعداد صفحات    31

 

 

فهرست مطالب

چکیده   

مقدمه

اهداف گزارش   

هدف کلی   

اهداف جزئی   

تشریح کلیات (بیان مساله ، جمع آوری اطلاعات )

توصيف مشکل   

گردآوری اطلاعات

شاخص های کیفی وضعیت موجود

شاخص های کمی وضعیت موجود

جمع آوری اطلاعات برای ارائه ی راه حل ها

1        مصاحبه 

2        برگزاری جلسه همکاران

3        پرسش نامه

4        مطالعه

5        مشاهده

تجزیه‌وتحلیل اطلاعات   

برخي از داده‌های حاصل از ابزار و فنون ديگر 

بررسی نقاط ضعف و قوت و موانع موجود ورزش در مدارس

مشکلات دبیران و مربیان درس تربیت بدنی در مدارس

راه حل هاي پيشنهادي مناسب برای عدم علاقمندی

▪ تابلوی اعلانات ورزشی 

▪ بر گزاری مسابقات ورزشی 

▪ ایجاد انگیزه برای مطالعات ورزشی 

▪ ایجاد یک سایت ورزشی برای آموزشگاه 

▪ اهدای جوایز ورزشی 

▪ کاهش ارزش بازیهای رایانه ای 

▪ برگزاری نمایشگاه های ثابت یا دوره ای 

▪ اجرای ورزش صبحگاهی 

● راهکارهای عملی فراهم نمودن بستر آموزشی بهتر وموثرتر درس تربیت بدنی در مدارس

▪ بستر سازی مناسب 

▪ تمرین دادن دانش آموزان در زمان بندی خاص 

▪ گزینش ژنتیکی 

▪ استفاده از دانش آموزان متخصص 

▪ ایجاد کمیته های حمایت 

▪ تعیین الگوی پیشرفت 

اجرای راه حل ها   

ارزیابی بعد از اجرای راه حل ها

شاخص های کمی بعد از اجرای راه حل

ارزشيابي و تاثير اقدام جديد

عادلانه بودن ارزیابی (اعتبار بخشی)

باز ساخت یا بهسازی عمل

نتیجه‌گیری و پيشنهادها 

«منابع و مآخذ»

 

دانلود فایل

گزارش نويسي مصاحبه با دانش آموزان

گزارش نويسي مصاحبه با دانش آموزان

توضیحات:

تحقیق،پروژه،پایان نامه در
مورد گزارش روابط انسانی از مدرسه محمدي كاشاني براساس مصاحبه با دانش آموزان در 25
صفحه در قالب
word و قابل ویرایش همراه با جزئیات
کامل-مربوط به درس گزارش نويسي و مصاحبه با دانش آموزان داراي جدول مفاهيم و …

 

           

چکیده:

روابط
انسانی عبارت است از شیوه ی رفتار کردن و احترام گذاردن به موقعیت های اجتماعی و افراد
یا گروه هایی که سبب خلق این موقعیت ها شده اند.در روابط انسانی سازمان یافته، اختلاف
نژادی، اخلاقی، طبقات اجتماعی یا اقتصادی، فرهنگی و آموزشی مطرح نیست، بلکه احترام
گذاشتن به شخصیت فرد و محترم شمردن ارزش های انسانی افراد مهم است. (بوی کین) رفتار
سازمانی یکی از دانش های میان رشته ای است که مطالعه رفتار فرد، گروه، و سازمان را
برعهده دارد. رفتار سازمانی نشات گرفته از علوم اجتماعی، روان شناسی، جامعه شناسی،
اقتصاد، مردم شناسی، علوم سیاسی و مدیریت می باشد و از تمامی این زمینه ها مدل هایی
را برای مطالعه ی رفتار افراد در سازمان به کار می گیرد. این رشته فرصت به کارگیر ی
همزمان چندین دیدگاه را برای شناخت حوادث ویژه و مشخص به دست می دهد؛ بدین ترتیب رفتار
سازمانی فرد را در شناخت پیچیدگی سازمان ها، معضلات و مسائل سازمانی توانمند می سازد.

 

 

 

فهرست مطالب:

چکیده    4

مقدمه   4

تعریف روابط انسانی         5

پاداش    6

تیم و گروه           7

رهبری   8

جمع بندي          8

جدول تدوين يافته ها         9

جدول توضيح مفاهيم        19

گزارش اصلي       20

نتيجه گيري         22

پيشنهادات         23

منابع و مآخذ       25

 

 


                   

دانلود فایل

پاورپوینت پیشگیری از سوء مصرف مواد ویژه اولیای مدارس و دانش آموزان

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


                  نوع فایل:power point قابل ویرایش:46 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: احتمالا تا 500 هزار نفر فروشنده و دلال خرده‌پا وجود دارد. سالانه بیش از 2500 تن مواد مخدر در ايران مصرف مي‌گردد. روزی2 تن مواد مخدر توسط نيروي انتظامي كشف مي‌گردد 95% کشفیات مخدر جهان  3600 شهید 12000 مجروح از نیروی انتظامی توليد افغانستان سالانه تا 10000 تن (معادل 250 ميليون دلار در محل ) تخمين زده مي‌شود طبق برآورد در کشور حداقل 2 ميليون مصرف کننده مواد افيونی وجود دارد. هر مصرف کننده روزانه بطور ميانگين 5000 تومان صرف مواد می کند. در ايران روزانه 10 ميليارد تومان صرف مواد مخدر می شود! در سال کشور ما 3500 ميليارد تومان يا تقريباً 4 ميليارد دلار مواد مخدر مصرف می کند!!     فهرست مطالب واسلایدها: کلیات اعتیاد و سوء وابستگی مواد بخشی از واقعیت های آماری براي پيشگيري بايد عوامل خطر را شناخت این مهارتها عبارتند از     …

تحقیق درباره بررسي تأثير روش تدريس رياضي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دبيرستانهاي دولتي در شهرستان ايذه

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 10   بررسي تأثير روش تدريس رياضي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دبيرستانهاي دولتي در شهرستان ايذه رياضيات كليد دروازه علوم است.غفلت از رياضيات به همه دانشها لطمه مي زند «راجر بيكن» چكيده پيشرفت تحصيلي يكي از متغيرهاي اصلي آموزش و پرورش است. و مي توان از آن به عنوان شاخص عمده سنجش كيفيت آموزش و پرورش ياد كرد. معمولاً پيشرفت تحصيلي بر اساس نتايج آزمونهاي نهايي و استاندارد مورد سنجش قرار مي گيرد. كه سنجيدن پيشرفت تحصيلي در درس رياضي نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد. و از آنجا كه آموزش رياضي در زمينه سازي براي يادگيري تمامي علوم و در نهايت زندگي بهتر، نقش حساس و قابل توجهي ايفا مي كند، متأسفانه بر اساس يافته هاي موجود، عدم پيشرفت تحصيلي در درس رياضي به وضوح روشن گرديده است. نظام آموزشي، با مطالعه عوامل مؤثر در پيشرفت تحصيلي و شناسايي ابعاد مختلف آن اقدامات مورد نياز را به منظور بهبود وضعيت تحصيلي دانش آموزان و رفع كاستيهاي موجود به عمل مي‌آورد در اين پژوهش تلاش شد، تا به يك …

تحقیق درباره بررسي ترس دانش آموز

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 15   چکیده: در این تحقیق به تعریف ترس و عملکرد خودم در مورد دانش آموزی که در امتحان ترس داشت وراهکارهایی که برای درمان این دانش آموز انجام دادم اشاره خواهم داشت. نگرانی وترس لازمۀ ادامه حیات و تضمین کننده سعی وتلاش انسانهاست. اما هنگامی که آنقدر شدت می یابدکه منجر به کاهش عملکرد فرد می شود به عنوان یک اختلال مطرح می گردد. نگرانیها در مورد مسائل متعدد رخ می دهد و از جمله آنها ترس امتحان است که یکی از عوامل افت تحصیلی دانش آموزان نیز محسوب می شود. در این تحقیق به تعریف ترس و علائم نشانه های آن اضطراحب امتحان از نتایج بدست آمده از این تحقیق می توان دریافت که آشنایی با علل ودلایل بوجودآمدن ترس امتحان می تواند ما را در بررسی هر چه بهتر این علل و پیشگیری و درمان یاری سازدکه علل ترس این فرد عبارتند از 1- عوامل فردی و شخصیتی 2- عوامل خانوادگی 3- عوامل  آموزشگاهی و در آخر راهکار هایی به والدین و دبیران و خود فرد توصیه شده است. مقدمه: انسان از دیر باز تلاش کرده است با کلمات و واژه های مختلف حا …

تحقیق درباره بررسي ميزان تاثير تدريس معلم در يادگيري دانش آموزان مقطع دوم راهنمايي ايذه

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 13   چكيده : يكي از مهمترين مباحث تعليم و تربيت و در عين حال يكي از مشكلترين مفاهيم براي تعريف كردن «يادگيري» مي باشد. يادگيري اساس رفتار افراد را تشكيل مي دهد. از طريق يادگيري فرد با محيط خود آشنا مي شود، روي محيط تأثير مي گذارد و گاهي باعث ايجاد تغييرات مثبت و سازنده در محيط مي شود. بنابراين قسمت عمده ي رفتار آدمي آموختني است. فرد انسان سخن گفتن، محبت كردن، ارتباط برقرار كردن با ديگران و حتي انديشيدن را ياد مي گيرد. شناختن خود و جهان خارج نيز از طريق يادگيري امكان دارد. رشد قوه تفكر با طرز حل مسئله امري است كه به تدريج و در سايه ي يادگيري در افراد به وجود مي آيد: توجه به اصول يادگيري و بررسي علل عدم توانايي دانش آموز در يادگيري ، ارائه بهترين راهكار جهت جبران ناتوانايي ها شرط اساسي موفقيت در فعاليتهاي آموزشي مي باشد. جهت گيري معلمان و مديران درباره ي يادگيري در طرز كار و تصميم گيري آنها تأثير فراوان دارد ، معلماني كه اصول و مباني يادگيري را درست تشخيص نمي دهند بهتر مي توانند …

اضطراب امتحان و علل و کنترل آن و بررسی مسئولیت پذیری دانش آموزان

اضطراب امتحان و علل و کنترل آن و بررسی مسئولیت پذیری دانش آموزان

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   29

 

 

 

هنگامی که فرد نسبت به کارآمدی عملکرد ، توانایی و استعداد خود در شرایط امتحان و یا در موقعیت هایی که در آنها مورد ارزشیابی قرار می گیرد ، دچار نگرانی ، تشویش و تردید شود ، می توان از اضطراب امتحان سخن گفت . در واقع برخی از دانش آموزان در هنگام امتحان ، به ویژه امتحانات سرنوشت ساز ( مثلاً امتحانات نوبت اول ) دچار تشویش شدید شده،ضربان قلبشان تند می شود ، دستهاشان می لرزد و عرق می کند و احساس می کنند که ذهنشان خالی شده است . وقتی که سؤالات امتحانی را می خوانند احساس می کنند که گیج شده اند منظور سؤال را متوجه نمی شوند و گویی همه آن چیزهایی را که خوانده بودند فراموش کرده اند . در نهایت بعد از این که فشار زیادی به ذهن خود می آورند ، سؤال را بدون پاسخ رها می کنند یا پاسخ بی ربط و نادرستی می نویسند . در اینجا آنها به اهمیت امتحان و عدم موفقیت خود می اندیشند و همین نکات اضطراب آنان را بیشتر می کند و عملکردشان را بیش ترتحت تأثیر قرار می دهد.

دانش آموزی که اضطراب امتحان دارد ، در هنگام امتحان به جای آن که وقت و تمرکز خود را صرف پاسخ دادن به سؤالات امتحان کند ، با افکار نامربوط و ناخواسته ای که در آن هنگام در مورد امتحان و پیامدهای منفی آن گریبانگیرش شده ، سروکله می زند ، مثلاً :“من این سؤال را بلد نیستم ، حتماً سؤال بعدی را نیز بلد نخواهم بود و نتیجه این می شود که نمره پایین تر می آورم . چطور آن نمره را به پدر و مادر یا دیگر اقوام نشان دهم ؟ چگونه طعنه و پرخاش آن ها را تحمل کنم ؟ در این امتحانات تجدید می شوم و در امتحانات دیگر نیز همین طور . بالاخره مردود می شوم .مردودکه شدم چکارکنم ؟

باید اضافه کرد افرادی که دارای اضطراب امتحان اند معمولاً نه فقط در موقعیت امتحان ، بلکه در دیگر مواقع و موقعیت ها نیز ممکن است دچار اضطراب شده ، حالات فوق را نشان دهند که می توان آن ها را به صورت زیر برشمرد :

1- هنگام مطالعه و آماده شدن برای امتحان

2- شب قبل از امتحان و صبح روز امتحان

3- هنگام حرکت به طرف محل امتحان و ورود به جلسه

4- هنگام شروع امتحان ، در حین امتحان و پس از آن .

5- زمان انتظار برای اخذ جواب امتحان

6- هنگام گفت و گو درباره امتحان

علل اضطراب امتحان

الف ) عوامل فردی و شخصیتی

1-اضطراب عمومی

مطالعات نشان داده است افرادی که اضطرا ب امتحان دارند ، این اضطراب خود معلول اضطراب کلی و عمومی است که بر وجود آنان حتکم است و حال در موقعیت امتحان که زمینه فراهم شده است خود را نشان می دهد .

2- عزت نفس

افراد دارای عزت بالا توانایی برخورد شایسته با امتحان و مشکلات آن را در خود می بینند ، تحت تاثیر تغییرات محیط قرار نمی گیرند وبه توانایی های خویش اطمینان دارند .

 

3- هوش

بین هوش و اضطراب امتحان رابطه معنادار وجود دارد . کودکان با سطح هوشی مختلف از نظر تجربه اضطراب امتحان متفاوتند . کودکان دارای بهره هوشی متوسط در مقایسه با کودکان دارای بهره هوشی بالا و پایین از اضطراب ناتوان کننده ای رنج می برند.

4- ارزیابی شناختی

تصویر ذهنی و ارزیابی شناختی هر فرد با موفقیت و شکست او رابطه دارد . به نظر می رسد که افراد خوش بین در زندگی و تحصیلات خود موفقیت بیشتری کسب می کنند . هنگامی که شخص امتحان می دهد داشتن احساس و تفکر مثبت و خوش بینانه می تواند موجب موفقیت او شود .

 

 

دانلود فایل

پاورپوینت اهميت بستر دانش سازماني در موفقيت پروژه هاي ERP

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


                  نوع فایل:power point قابل ویرایش:25 اسلاید   قسمتی از اسلایدها:   سيستمهاي ERP به عنوان مبحثي نوين در آخرين دهه از قرن بيستم مطرح شده اند که به بهره گيري از مفاهيم مهندسي مجدد فرايندها و يکپارچه سازي سيستم به بهبود  زنجيره تامين مواد و منابع، کاهش موجودي ها و زمان توليد، حذف اقدامات تکراري و در نهايت به بهينه سازي توليد مي انجامد. ERP به لحاظ بهره مندي از مزاياي متعدد  از جمله ساختار يکپارچه و توان بهبود بر مبناي مهندسي مجدد فرايندها از جديدترين و موثرترين نمودهاي فناوري اطلاعات به شمار مي رود. اين سيستمها از بهترين روشهاي مديريت اطلاعات در سازمانهاست که در آنها سعي براين است که نيازهاي اطلاعاتي دپارتمانهاي متفاوت تحت يک بستر واحد در حداقل زمان ممکن و با حذف اقدامات موازي تهيه و در اختيار گذاشته شود. ERP نماينده نسل جديدي از سيستمهاي اطلاعاتي است  که اطلاعات سازمان را با استفاده از فناوري اطلاعات در تمامي حوزه ها به صورت يکپارچه و با ساختاري شناور جمع آوري نموده و با استفاده از برنامه ريزي هاي …

پیشینه پژوهش ادراک دانش آموزان (فصل 2 پایان نامه)

پیشینه پژوهش ادراک دانش آموزان (فصل 2 پایان نامه)

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک دانش آموزان (رفتار معلمان) (فصل دوم) در 60 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

قسمتهایی از مبانی نظری و پیشینه پژوهش:

ادراك دانش آموزان
آموزش‌ وپرورش از اساسی‌ترین ارکان توسعه‌ی  هر کشور است و برنامه‌ریزی در مسائل مربوط به‌نظام آموزشی، بدون تـوجه بـه نگرش و دیدگاه فراگیران نسبت‌ به‌ درس‌ و مدرسه چندان مفیدومؤثر‌نخواهد‌بود‌. آموزش‌وپرورش شامل کتاب، معلم، دانش‌آموزان و…است هر یک از این اجزا در درون‌ سیستم و نظام آموزشی جایگاه و نقش‌ خاصی‌ دارند‌ و سیستم را دررسیدن به‌ هدف‌های‌ اصلی‌ یاری می‌رسانند. یکی از اجـزای مـهم واصلی‌ این سیستم، نگرش‌ها، ادراك و علایق ‌دانش‌آموز است، كه نقش‌ قابل‌توجهی در تعلیم همه‌ی آموزندگان‌ دارد. برنامه‌ریزان‌ درسی‌ باید توجه مخصوص به نیازهای ویژه‌ی یادگیرندگان و تغییر‌ این‌ نیازها که‌ موجب پرورش و پیشرفت آن‌هاست، مبذول دارند‌(ماهي دشتي و محمد ،1384).
آلپورت، ادراك را یک حالت رواني –عصبي – آمادگي می‌داند كه از طريق تجربه سازمان‌یافته يا تأثیری هدايتي و پويا بر پاسخ‌های فرد، در برابر پدیده‌ها و موقعیت‌ها ظهور می‌کند (كريمي،1379). شريفي (1368) ادراك از رفتار معلم را برداشت‌هاي ذهني دانش‌آموز از رفتار معلم می‌داند.
موسوي (1385) چون موضوع ادراک بر رفتار‌ سازمانی‌ تأثیر‌ بسیار زیادی دارد، بررسی ایـن امـر بـه‌ویژه‌ کاربردهای آن حائز اهمیت است. اغلب گفته می‌شود که «هرکس دنیا را‌ با دیدگاه متفاوتی‌ می‌بیند.» این عقیده کم ‌و بیش حقیقت دارد، زیرا هـرکسی در منظری ایستاده و واقعیت‌های‌ پویا‌ و مسائل زندگی را‌ از‌ آن دیدگاه می‌نگرد و این تفاوت و اختلاف دیدگاه‌های افراد برخاسته ازنظر آنان اسـت. هنگامی‌که اشخاص در معرض اطلاعات، وضعیت‌ها یا رخدادهای واحدی قرار می‌گیرند، اغلب واکنش‌های متفاوتی از خود نشان‌ می‌دهند و هر کس مایل است که نظر خویش را درست بداند؛ بنابراین شناخت امکان‌پذیر نیست، چنین‌ تفاوت‌های دیدگاهی، این نکته را نشان می‌دهد که برخلاف آن‌که شعور متعارف حکم‌ می‌کند، آدمی دنیای اطراف خود را بی‌پیرایه‌ و مستقیم درک نمی‌کند یا به دیگر سخن آدمی‌ است که فعالانه تصویر یا جلوه‌ای از دنیای پیرامون خود را از طریق فرآیند پیچیده و پویای‌ ذهنی ساخته و بر اساس آن به‌ تـدوین‌ بـرنامه زندگی خود اقدام کرده و ایفای نقش می‌کند ادراک هر موجودی به‌اندازه ظرفيت وجودی اوست و این ادراکات نه‌تنها بر رفتار شخص‌ بلکه بر رفتار دیگران نیز مؤثر‌ است.
در سال‌های اخير شواهد تحقيقاتي نشان دادند كه دانش آموزان روي اعمال و افکار معلمان اثر می‌گذارند و افکار و رفتارهای معلمان تحت تأثیر نحوه واكنش دانش آموزان به فعالیت‌های كلاسي قرار می‌گیرد. اين مسئله تأکید بند‌ورا  روي تعاملات متقابل شناخت، رفتار و اعمال محيطي را به ياد می‌آورد (زارع،1390).

1-انتظار شاگردان به ادراك از جو رواني و اجتماعی كلاس بيشتر است 2- بيشترين تفاوت ادراك و انتظار شاگردان در مؤلفه‌های مشاركت برخورداري از پشتیبانی معلم و نظم و سازمان‌دهی مطالب است 3- كمترين تفاوت ادراك و انتظار دانش آموزان در مؤلفه‌های اهميت دادن به كار و تکلیف، دل‌بستگی متقابل بين دانش آموزان است كه رضايت آنان را در امور مذكور نشان می‌دهد 4- انتظار معلمان بالاتر از ادراك است 5-ادراك و انتظار معلمان بالاتر از ادراك و انتظار شاگردان است 6- تفاوت ادراك و انتظار معلمان نسبت به شاگردان كمتر است 7-بيشترين تفاوت ادراك و انتظار معلمان در مورد مؤلفه‌های مشاركت دل‌بستگی متقابل بين دانش آموزان است.
فتاحي (1393) نگرش دانش آموزان نسبت به موضوعات مختلف درسي حاصل موفقیت‌ها يا شکست‌های آنان درگذشته است و در علاقه‌مندی يا بی‌علاقگی آنان به آموزش‌هایی كه در مدرسه به آنان داده می‌شود تأثیر بسزايي دارد در حقيقت نگرش دانش آموزان به يك موضوع درسي بخشي از جريان پيشرفت تحصيلي را تشكيل می‌دهد.
نگرش يا ادراك، عمیق‌ترین لایه‌ی رفتار هر‌ فرد‌ را‌ تشکیل مـی‌دهد و از ایـن نـظر، تأثیر پایداری در شکل‌دهی به رفتار، مواضع و جهت‌گیری‌های‌ اشخاص نسبت‌ به پدیده‌ها و محیط پیرامون خود دارد. با وجوداين كه تعاریف مـتفاوت و گوناگونی از نگرش به‌عمل‌آمده يكي ازتعاريف به اين صورت مي باشد،حالت عاطفی مثبت یا مـنفی نسبت به یک موضوع‌(گنجی، 1380).
ترکیب شـناخت‌ها و احـساس‌ها و آمادگی برای عمل به یک‌چیز معین را، نگرش به آن چیز می‌گویند (کریمی،1379). سانجر وگانگورن  (2009) در مطالعه‌ای نشان دادند كه ادراك از محيط كلاس با مؤلفه‌های شناختي انگیزشی خودگردانی يادگيري رابطه‌ی مثبتي دارد.
وقتي دانش آموزان ادراك مثبتي از كلاس درس و محیط كلاس خود داشته باشند، عملكرد بهتر و نگرش‌های مثبت‌تری به آموخته‌های خود خواهند داشت (راسر ، به نقل از درمن وهمكاران،2006) با توجه به اينكه تعامل ميان دانش آموزان و آموزش در محيط مدرسه و کلاس رخ می‌دهد، محيط در افزايش و یا كاهش سطح يادگيري بسيار مؤثراست و آنچه مطلوب يا نامطلوب بودن جو كلاس را مشخص می‌کند ادراك وبرداشتي است كه دانش‌آموز از آن محيط دارد.
به زعم نصري (1389) مقصود ما از ادراک این است که‌ شخص‌ به نحو‌ عمیقی روابط خودش را نسبت بـه‌ اشخاصی کـه در اطـرافش هستند و نسبت به مقررات محیطش بفهمد‌ و درک کند، با صراحت‌ مقام خود را در جامعه که در آن زندگی و کار می‌کند تشخیص دهـد‌ و به‌خوبی و وضوح به‌ نقایص و مزایای اخلاقی خود پی ببرد.
به نظرعصاره (1389) ادراک درنتیجه و بر اساس فعالیت با تشخیص در جامعه به وجود می‌آید. انسان در شناختن باقی مـردم، در ضـمن تشخیص روابط آن‌ها نسبت به خود با ادراک‌ خویشتن شکل‌ می دهد چنان‌ چه دانش‌آموزی در مورد یک درس یا معلم تجربه‌ی مثبت یا منفی‌ داشته‌ باشد، با‌ درس مشابه و جدید برمبنای نگرش و تلقی گذشته بـرخورد خواهد کرد. اگر تجربه‌ی گذشته‌ی دانش‌آموز موفقیت‌آمیز‌ باشد، نگرش‌ مثبت‌ نسبت به درس تقویت خواهد شد؛ و برعکس، اگر تجربه‌ی قبلی توأم‌ با شکست‌ باشد، با‌ درس جدید نیز با نگرش منفی برخورد خواهد کرد.

فهرست مطالب مبانی نظری و پیشینه پژوهش ادراک دانش آموزان (رفتار معلمان)(فصل 2 پایان نامه) به شرح زیر می باشد:
2-1- مقدمه                                                  
2-2-ادراك دانش آموزان                                       
2-2-1 – ادراك واهميت آن                                  
2-2-2 – ادراك مثبت از معلمان وارتباط كلامي تعاملي             
2-2-3- تفاوت هاي فرهنگي در ادراك وارتباط تعاملي كلامي       
2-2-4- پژوهش هاي مربوط به ادراك دانش آموزان                
2-3- انتظارات دانش آموزان                                   
2-3-1- پژوهش هاي مربوط به انتظار دانش اموزان                 
2-4- نظريه در مورد صميميت كلامي وغير كلامي                  
2-4-1- تفاوت هاي فرهنگي در صميميت جويي غير كلامي          
2-4-2- جو مدرسه و تاثير آن بر ادراك                           
2-4-3- روابط دانش آموز – معلم                              
2-4-4 -پژوهش هاي مربوط به رفتارهاي صميمي كلامي            
2-5- نظريه در مورد رفتار نامناسب معلمان                     
2-5-1- انواع ارتباطات در هر فرهنگ                           
2-5- 2- اعتبارمعلم                                         
2-5-3 – پژوهش هايي در مورد رفتار نامناسب معلمان             
2-6 – خلاصه فصل                                         

               

دانلود فایل

تحقیق نقش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر موفقیت تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان

تحقیق نقش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر موفقیت تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان

دانلود   با موضوع نقش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر موفقیت تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان،
در قالب word و در 18 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

بیان مساله
پیشینه تحقیق
فرضیه ها
اهداف علمی
اهداف کاربردی
ضرورت های خاص انجام تحقیق
نوع روش تحقیق
روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه ای و غیره)
ابزار گردآوری اطلاعات
پرسشنامه عزت نفس
شیوه نمره گذاری
روایی و پایایی
پرسشنامه راهبردهاي شناختی و فراشناختی کرمی
روایی و پایایی
اعتبار
روش تجزيه و تحليل داده‌ها

 

دانلود فایل

اقدام پژوهی: چگونه می توانم مشکل افسردگی دانش آموز فاطمه را حل کنم

اقدام پژوهی: چگونه می توانم مشکل افسردگی دانش آموز فاطمه را حل کنم

فهرست مطالب

چکیده       3

مقدمه        4

توصیف وضعیت موجود، تشخیص مسئله            5

گردآوری اطلاعات (شواهد1)           6

مشاهده      7

صحبت خصوصی          7

وضعیت خانوادگی         8

نظر همکاران               8

ارتباط با خانواده           8

تجزیه و تحلیل داده ها   9

انتخاب راه حل موقتی    10

اجرای طرح جدید و نظارت بر آن     11

گردآوری اطلاعات و شواهد2           14

ارزشیابی تأثیر اقدامات جدید و ارزیابی آنها         15

تجدید نظر و دادن گزارش              15

پیشنهادها   16

منابع         17

 

 

 

 

چکیده

    تفاوت عمده ی همه ی مکتب های مادی با ادیان الهی در نوع نگرش آنها به انسان و ابعاد وجودی اوست. و هر کدام از آنها برنامه ها و سیاست های خود را بر اساس برداشت خود از ماهیت انسان طراحی می کنند. وقتی انسان را موجودی فراتر از جسم و ماده بدانیم و اعتقاد داشته باشیم که انسان نه تنها اشرف مخلوقات بلکه هدف و غایت کل هستی بر محور انسان می چرخد تا انسان به کمال برسد، بررسی مسائل او دیگر تنها در بعد مادیات نیست.

فلسفه آموزش و پرورش نیز تربیت و هدایت انسان است. به عبارت دیگر وظیفه اصلی نظام تربیتی ایجاد زمینه ی مناسب برای توسعه انسانی است. چرا که انسان محور توسعه است. انسان توسعه یافته باید از لحاظ جسمانی سالم و از نظر روحی و روانی وضعیت مطلوبی داشته باشد.

متن اقدام پژوهی زیر مربوط به یک نفر از دانش آموزان یتیم است که محرومیت او از نعمت پدر موجب افسردگی در او شده و علاوه بر آنکه وضعیت روحی او تحت تأثیر این مسئله قرار گرفته وضعیت درسی و ایجاد رابطه با کلاس، معلم و مدرسه را نیز در ابعاد مختلف تحت تأثیر قرار داده است. لذا از نظر پژوهشی قابل تأمل و بررسی است. در جریان بررسی و پیگیری این مشکل پس از تشخیص مسئله تلاش شده است ضمن استفاده از کتاب های مرتبط با موضوع استفاده از نظر همکاران و کادر آموزشی، تربیتی و پرورشی مدرسه و همچنین درگیر کردن دانش آموز مورد نظر با فعالیت گروهی و فردی و با اجرای طرح هایی به حل مسئله پرداخته شود.

 

 

 

 

 

 مقدمه

افسردگی یک اختلال شایع است بر خلاف تصور افراد که اغلب خود را سالم تلقی می کنند هر یک به نحوی از اختلالات روانی رنج می برند و جوانان در وضعیت حادتری قرار دارند.

یکی از مسائل محدوده ی تدریس وجود دانش آموزانی است که بنا به دلایل گوناگون از نظر درسی دارای افت بسیار شده و دچار مشکلاتی می باشند. بخشی از تدریس هر معلم خواسته یا ناخواسته مربوط به نکات اخلاقی است. معلم می تواند آموخته های خود را جهت ترکیب نمودن و آنها را در مسیر رضایت دانش آموزان قرار دهد و این بستگی به میزان خلقیات ذاتی و اکتشافی او دارد.[1] به هر حال پیش از دانش آموز معلم باید حکمت و فلسفه و نارسائی های زندگی را بداند و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم آنها را به فراگیران خود منتقل کند چنانکه پیامبران علاوه بر شناساندن معروف و منکر خود نیز در همه حال مجری آن بودند و این دو از شئونات پیامبران است.[2]

 

دانلود فایل

اقدام پژوهی: چگونه توانستم با طرح سوالات جذاب و کاربردی در افزایش سطح یادگیری دانش آموزانم موثر

اقدام پژوهی: چگونه توانستم با طرح سوالات جذاب و کاربردی در افزایش سطح یادگیری دانش آموزانم موثر

فهرست مطالب

چکیده       5

مقدمه        7

تعریف برخی از واژه ها و مفاهیم       8

پیشینه تحقیق             9

یافته های علمی           10

اصول ارزشیابی             12

الف) سطوح مختلف هدف‌هاي آموزشي در حيطه  شناختي     17

ج     سطوح يادگيري در حیطه روانی و حرکتی ( مهارتی )    26

گرد آوری اطلاعات شواهد(1)          27

مصاحبه:     27

آزمون        28

تجزیه و تحلیل اطلاعات 29

نتایج و عواقب              29

طرح ریزی امتحان        30

ارائه راه حل 31

اجرای راه حل              32

گرد آوری اطلاعات شواهد(2)          34

تفسیر فرم نظر خواهی دانش آموزان  34

مزایای طرح 35

پیشنهادات :                36

فهرست منابع              39

 

 

 

 

چکیده

رضایت خاطری که از انجام یک کار نیک به انسان دست می دهد، به خصوص وقتی که آن کار برای خدا و رضای او صورت می گیرد، بالاترین اجر و پاداش معنوی است. معلم نیز آنگاه به پاداش خود می رسد که نتیجه کار خود را مطلوب و مناسب یابد و این مهم میسر نمی شود مگر آنکه روی یافته های خود با اطمینان کافی در باره شاگردانش قضاوت کند.

در گذشته این تصور وجود داشت که هرگاه فردی در یک موضوع دانش وتخصص لازم را دارا باشد می تواند آموزش آن را موضوع را نیز بر عهده بگیرد.

امروزه داشتن دانش وتخصص در یک موضوع برای اشتغال در شغل خطیر معلمی در آن زمینه اگرچه شرط لازم به شمار می رود اما کافی نیست. کسی که به کار آموزش و پرورش اشتغال می ورزد علاوه بر دانش و تخصص در موضوع مورد تدریس می باید به دانش و مهارت عملی در اصول و روش های تعلیم و تربیت نیز مجهز باشد.

از جمله فنون تعلیم و تربیت که هیچ معلمی از آن بی نیاز نیست، آشنایی با شیوه های نوین ارزشیابی است. ارزشیابی از یک طرف به عنوان عامل کنترل کننده تمامی عناصر تعلیم و تربیت مانند هدف، برنامه، روش و وسایل آموزشی و از طرف دیگر به عنوان روشی برای شناخت و هدایت فعالیت های تحصیلی دانش آموزان به شمار می رود. سنجش و ارزشیابی به عنوان یکی از ارکان اصلی و جدایی ناپذیر آموزش و پرورش است. بنابراین یکی از صلاحیت های فردی برای احراز شغل معلمی داشتن دانش نظری ومهارت عملی در زمینه ارزشیابی است.

تحقیق حاضر به بررسی یکی از عوامل مهم ارزشیابی یعنی امتحان پرداخته و سعی شده است با ارائه تاثیرات طراحی یک نمونه سوال جذاب و استاندارد برافزایش بازدهی تحصیلی دانش آموزان، همکاران محترم را به طراحی سوالات جذاب ودر برگیرنده تمامی سطوح یادگیری ترغیب نماید. امید است همکاران محترم با مطالعه این فعالیت مختصر به ادامه راه و ارائه روش های بهتر بپردازند.

 

 مقدمه

توصیف وضعیت موجود

اینجانب      دارای        سابقه خدمت ، فارغ التحصیل رشته آموزش ابتدایی در مقطع کارشناسی می باشم . در سال جاری بعنوان معلم پایه پنجم ابتدایی دبستان          مشغول به خدمت هستم .مشکلی که در همان سال اول تدریس ذهن من را به خود مشغول کرده بود، این مسئله بود که چرا نحوه ارزشیابی و نوع امتحانات مدارس ما یکنواخت و کلیشه ای است؟ و چرا با وجود آنکه آموزگاران در دوره های تحصیل در مراکز تربیت معلم مطالب فراوانی در باره طراحی سوالات استاندارد و سوالات کاربردی و جذاب فرا می گیرند باز هم سوالاتی که در امتحان طرح می شود شامل تعدادی سوالات حفظی و تعریف کنید ها(در سطح دانش) می باشد که نه تنها آموخته هایی که در زندگی آنها کاربرد دارد را نمی سنجد بلکه باعث اضطراب  و نگرانی آنها از امتحان می شود؟ و از وجود سوالی که مطالب درسی را به زندگی دانش آموز پیوند دهد یا سوالیکه در او شوق خواندن ایجاد کند خبری نیست؟.از آنجا که نوع سوالات امتحانی یکی از عوامل مهم در نحوه بروز تجارب یادگیری در دانش آموز است و در بسیاری اوقات دانش آموز با دیدن برگه امتحانی که دارای تصاویر جذاب و یا سوالاتی که با زبان کودکانه بیان شده واستانداردهای لازم در نگارش ، چینش سوالات و… در آن رعایت شده آرامش خاطر می گیرد و با شوق و لذت به بیان یادگیری هایش پرداخته و در پاسخ به سوالات فقط به مطالب کتاب بسنده نکرده بلکه به همان زبانی که از او پرسش شده است او نیز به همان زبان نتیجه یادگیری ها و تجاربی را که در آن مورد در کلاس درس و حتی خارج از کلاس در ارتباط با آن موضوع کسب کرده  بیان می کند، که این خود یکی از مهمترین اهدافی است که در شیوه های نوین یاددهی     یادگیری به دنبال آن هستیم، تصمیم گرفتم آموخته های خود را در مورد طراحی سوالات استاندارد با طرحی جدید بکار گیرم. برای این کار سوالاتی را پیش خود مطرح کردم.

چرا بسیاری از دانش آموزان با وجود مطالعه فراوان باز هم از امتحان ترس دارند؟

چرا با وجود آنکه دانش آموز در بخش عملی قادر به انجام بسیاری از مهارت ها است در امتحان نمی تواند به سوالات همان بخش به خوبی پاسخ دهد؟

 

دانلود فایل

مقاله ترجمه شده با عنوان مدیریت دانش (KM) و مدیریت کیفیت جامع (TQM): تاثیر بر استراتژی ملی جوانان

مقاله ترجمه شده با عنوان مدیریت دانش (KM) و مدیریت کیفیت جامع (TQM): تاثیر بر استراتژی ملی جوانان

دانلود   با عنوان مدیریت دانش (KM) و مدیریت کیفیت جامع (TQM): تاثیر بر استراتژی ملی جوانان، به همراه اصل مقاله،

جزئیات بیشتر این محصول:

عنوان انگلیسی مقاله:
Knowledge Management and Total Quality Management Integration: Impact on National Youth Strategy

عنوان فارسی مقاله:
مدیریت دانش (KM) و مدیریت کیفیت جامع (TQM): تاثیر بر استراتژی ملی جوانان

فرمت فایل ترجمه شده: word، قابل ویرایش.
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 13
تعداد صفحات فایل اصلی: 8

 

دانلود فایل

بررسی سبک فرزند پروری محدود و آزاد منشانه در عملکرد تحصیلی دانش آموزان

بررسی سبک فرزند پروری محدود و آزاد منشانه در عملکرد تحصیلی دانش آموزان

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   75

 

 

روش هاي والدين در پرورش فرزند تحت تأثير عواملي قرار دارد كه اين عوامل در هم تأثير مي‌گذارند. از جمله خصوصيات و اعتقاد والدين.شيوه هاي والدين و روش هاي انضباطي آنان بي ترديد تحت تأثير خصوصصيات شخصيتي و سيستم اعتقادي آنان است.

شيوه هاي فرزندپروري به عنوان مجموعه يا منظومه اي از رفتارها كه تعاملات والد و كودك را در طول دامنه گسترده اي از موقعيت ها توصيف مي‌كند و يك جو تعاملي تأثير گذار را به وجود مي‌آورد تعريف مي شود. شيوه هاي فرزند پروري يك عامل تعيين كننده و اثر گذار است كه نقش مهمي‌در آسيب شناسي رواني و رشد كودكان بازي مي‌كند (ماهر و كميجاني، 1386) .

سبك تربيتي اقتدارگرا : شيوه فرزند پروري اقتداري در دوران كودكي باعث مي‌شود كودكان به خود كنترلي و اتكا به خود تمايل نشان دهند، از توانايي همراهي با بزرگترها و همسالان برخوردارگردند، افرادي پاسخگو به راهنمايي هاي والدين و داراي كمترين مشكل در سنين حدود پنج سالگي باشند . سبك اقتدارگرا با عزت نفس بالا، دروني شدن هنجارهاي اخلاقي، بالندگي رواني اجتماعي، استقلال ، موفقيت و رفتار صميمي‌و احترام آميز نسبت به ديگران ارتباط دارد. فرزندان والدين مقتدر، شاد و سرحال هستند، در تسلط يابي بر تكاليف جديد، اعتماد به نفس دارند و خودگردان هستند . فرزندان اين نوع خانواده ها مستقل، گرم و صميمي‌ و داراي روحيه همكاري بوده و افرادي تربيت مي‌شوند كه توانايي ابراز وجود دارند. اين افراد در سن نوجواني بحران هويت را با مشكلات كمتري سپري مي‌كنند (آزادي ، 1382).

سبك تربيتي استبدادي : كودكان داراي والدين مستبد، به ناشاد بودن، عدم اعتماد به ديگران، ضعف ارتباطي با همسالان و ناسازگاري در مدرسه تمايل نشان مي‌دهند، پيشرفت درسي كمتري دارند و رفتارهاي مشابه والدين در آن‌ها تقويت مي‌شود. اين كودكان، مضطرب، گوشه گير و ناخشنود هستند. در صورت ناكامي‌، با خصومت و خشم واكنش نشان مي دهند (آزادي ، 1382).

سبك تربيتي سهل گير و بي تفاوت : شيوه فرزند پروري سهل گير در كودكي باعث مي‌شود . كودك داراي عدم اعتماد به نفس، پايين بودن عزت نفس و نقص‌خود كنترلي در يادگيري مسائل اخلاقي و محدوديت هاي اجتماعي باشد. اين كودكان مشكلات رشدي گوناگوني دارند مثل ناتواني در تحمل ناكامي‌ها و كنترل تكانه ها و رفتارهاي پرخاشگرانه . فرزندان اين خانواده ها خوش خلق تر و سرزنده تر از خانواده هاي مستبد و مقتدر خواهند بود ولي رفتارهايشان غالباً ناپخته بوده و فاقد توانايي كنترل رفتارهاي تكانشي هستند. شواهد نشان مي‌دهد كه سهل گيري اين والدين نسبت به پرخاشگري فرزندانشان يكي از عوامل سهيم در رشد رفتار پرخاشگرانه در كودكان است. با وجود آن كه شيوه تربيتي فرزند در خانواده هاي مستبد و سهل انگار متضاد يكديگر مي‌باشد. ولي فرزند اين دو خانواده از اعتماد به نفس ضعيفي برخوردار بوده و پرخاشگرترند. كودكان 14 تا 20 ساله والدين غفلت كننده و بي توجه، خوشگذران و ولخرج مي‌باشند و قادر به كنترل پرخاشگري خود نيستند . به مدرسه بي علاقه اند و بيشتر وقت خود را در خيابان ها مي‌گذرانند. اين نوجوانان لذت جو بوده و تحمل ناكامي ‌را ندارند و نمي‌توانند هيجان هاي خود را كنترل كنند (آزادي ، 1382).

زندگي تحصيلي، يكي ازمهمترين ابعاد زندگي اشخاص است كه بر ساير ابعاد زندگي تاثير فراوان دارد. دراين بين يكي از مسايل و مشكلات اساسي زندگي تحصيلي افراد و نظام آموزشي هركشور، مساله ي افت تحصيلي و پايين بودن سطح عملكرد تحصيلي دانش آموزان آن كشور است(زهراكار،1386).اين پديده، علاوه بر زيان هاي هنگفت اقتصادي، سلامت رواني فراگيرندگان را مخدوش مي نمايد. منظور از افت تحصيلي، كاهش عملكرد تحصيلي درسي فراگيرنده از سطح رضايت بخش به سطح نامطلوب است. عوامل مختلفي برعملكرد تحصيلي افراد تاثير مي گذارند كه متخصصان تعليم و تربيت آنها را به چهار دسته شامل عوامل فردي، عوامل آموزشگاهي، عوامل خانوادگي و عوامل     اجتماعي تقسيم كرده اند(زهراكار،1386).هدف از این پژوهش بررسی سبک فرزند پروری محدود و آزاد منشانه در عملکرد تحصیلی دانش آموزان می باشد.

همه والدين از اين كه فرزندشان چگونه بايد باشد يا چه آگاهي هايي بايد داشته باشند، كدام ارزش هاي اخلاقي و معيارهاي رفتاري بايد در فرآيند رشد بياموزد، آشكارا يا تلويحاً تصويري آرماني دارند . والدين براي سوق دادن كودك به سوي اين اهداف راهبردهاي بسياري را مي‌آزمايند .

هدف تمامي‌شيوه هاي پرورشي كودك، آماده سازي وي براي ايفاي نقشي است كه گروه وحوزه فرهنگي وي بر عهده اش مي‌گذارد . كودكان چنان پرورش مي‌يابند كه بتوانند راه ورسم زندگي والدين خود را پي گيرند، والدين و آموزگاران واسطه انتقال آرمان هاي فرهنگي خود هستند (احدي و بني جمالي، 1376) .

شيوه هاي فرزندپروري به عنوان مجموعه يا منظومه اي از رفتارها كه تعاملات والد و كودك را در طول دامنه گسترده اي از موقعيت ها توصيف مي‌كند و يك جو تعاملي تأثير گذار را به وجود مي‌آورد تعريف مي شود. شيوه هاي فرزند پروري يك عامل تعيين كننده و اثر گذار است كه نقش مهمي‌در آسيب شناسي رواني و رشد كودكان بازي مي‌كند (ماهر و كميجاني، 1386) .

منظور از سبك هاي فرزند پروري، روش هايي است كه والدين براي كنترل فرزندان خود در پيش مي‌گيرند. ديانا بامريند   در يك رشته تحقيقات با زير نظر گرفتن والديني كه با فرزندان پيش دبستاني خود تعامل مي‌كردند . اطلاعاتي را در مورد شيوه هاي فرزند پروري گردآوري كرد . معلوم شد كه فرزندپروري دو جنبه گسترده دارد : جنبه ي اول، پرتوقع بودن است، برخي از والدين، معيارهاي عالي براي فرزندانشان مقرر مي‌كنند و از آن‌ها توقع دارند كه اين معيارها را برآورده سازند . والدين ديگر، توقع خيلي كمي‌دارند و به ندرت سعي مي‌كنند رفتار فرزندانشان را تحت تأثير قرار دهند. جنبه دوم، پاسخ دهي است . برخي والدين، نسبت به فرزندان خود پذيرا هستند و به درخواست هاي آن‌ها پاسخ مي‌دهند . آن‌ها غالباً به بحث آزاد و گفتگو با فرزندانشان مي‌پردازند. برخي والدين هم، طرد كننده و بي اعتنا هستند . تركيبات گوناگون پرتوقعي و پاسخدهي، چهار سبك فرزند پروري را به بار مي‌آورد. پژوهش بامريند روي سه مورد از آن‌ها تأكيد كرد : مقتدر، مستبد، آسان گير .

والدين مراقبت خود را با پذيرندگي كودك و محور قرار دادن او همراه با گرمي‌و صميميت اعمال مي‌كنند و از فرزند خود توقع شايستگي اجتماعي و هوش مناسب با سن او دارند . توقعات خود را با گرمي‌، صميميت و مهرورزي اعمال مي‌كنند . رابطه اين نوع والدين با فرزندان دو طرفه و متقابل مي‌باشد (اسماعيل پورحسامي‌، 1377) .

والدين كنترل و توقعات خود را با قدرت و بدون گرمي‌و مهرورزي و ايجاد رابطه متقابل اعمال مي‌كنند. به عبارتي روابط حاكم بر خانواده با اعمال قدرت، استبداد، سردي و انعطاف ناپذيري همراه است . اين والدين رفتارها و نگرش هاي فرزند خود را طبق ضابطه ها و معيارهاي خودشان ارزيابي مي‌كنند . فرمانبرداري، قبول استبداد، كار، سنت و رعايت سلسله مراتب را ارج مي‌نهند (اسماعيل پور حسامي‌، 1377) .

یکی دیگر از متغیرهای این پژوهش عملکرد تحصیلی می باشد عبارتست از میزان پیشرفت و تغییراتی که در مواد تحصیلی فرد ایجاد می شود که می تواند متأثر از عوامل میان فردی، هوش، خانواده و… باشد در پژوهش های البافت(1388)، لمبورن و همکاران(1991)، گلاسکو وهمکاران(1997)، شومر(1998) نشان دادند بین عملکرد تحصیلی با سبک های فرزند پروری رابطه وجود دارد. و در پژوهش رضایی و خداخواه(1388)، مختار ملک(1382)، مهر افروز و شهر آرای(1381)، باقر پور کماچالی و همکاران(1386)، تنهایی رشوانلو و حجازی(1388)، بلنکی وهمکاران(1986) نشان دادند بین پیشرفت تحصیلی با سبک های فرزند پروری رابطه وجود دارد. با توجه به مطالب مطرح شده در این بخش این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا بین سبک فرزند پروری محدود و آزاد منشانه  با عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 

 

 

 

 

مبانی تئوریک عملکرد تحصیلی

از بارزترين ويژگيهاي هر انساني داشتن توانایي يادگيري است كه همين ويژگي پديد آورنده پيشرفت و تمدن امروزي بوده است. با توجه به اين اصل، مطالعه زمينه يادگيري و پيشرفت تحصيلي و عوامل تاثيرگذار بر آن موضوعي است كه در در طول چند دهه اخير بيش از پيش مورد توجه متخصصان تعليم و تربيت قرار گرفته است حساسيت تعليم وتربيت و رقابتهاي علمي در عرصه جهاني از يك سو و پيچيدگيهاي جهان امروزي از سوي ديگر معلمان و مديران آگاه تري را مي طلبد تا زمينه رشد جمعي وبالندگي را فراهم نمايد. نظام آموزش و پرورش هر كشوري در قالب سياستهاي كلي اش، اهدافي را جهت آموزش مشخص مي كند كه معلمان، دبيران و دست اندركاران تعليم و تربيت با جزئي كردن اين اهداف كلي، انتظاراتي را از فراگيران خود در پايان يك دوره آموزشي دارند. پيشرفت تحصيلي در نظام هاي آموزشي از اهميت و حساسيت خاصي برخوردار است چرا كه شاخصي براي ارزيابي نظام هاي آموزشي است و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مهم ترين برنامه آزمون و منبع كسب اطلاعات است.پیشرفت تحصیلی عبارت است از مقایسه نتایج به دست آمده از سنجش عملکرد یادگیرندگان با هدفهای آموزشی یا هدف های آموزشی یا هدف های یادگیری وتصمیم گیری در این باره که آیا   فعالیت های آموزشی معلمان و کوشش های یادگیری دانش آموزان یا دانش جویان موفقیت آمیز بوده اند وبه چه میزانی(سیف، 1390).

از ديد بلوم بايد ويژگي هاي ورودي دانش آموزان (ويژگي هاي شناختي و عاطفي) هماهنگ با آموزش مطلوب باشد تا پيشرفت تحصيلي حاصل شود ويژگي هاي عاطفي شامل انگيزش علاقه و نگرش است كه اگر از جانب فراده و فراگير هماهنگي در جهت رشد و ارتقاي اين ويژگي ها صورت گيرد و فراده در جهت دسترسي به اهداف آموزشي،‌ كيفيت آموزشي را در جهت مطلوب سوق دهد، در نهايت فراگير به يك سري معلومات، دانش و آگاهي دست مي يابد كه با ملاك هاي خاص ارزيابي    مي گردد. و نتيجه آن همان بازده يادگيري است و پيشرفت آموزشي و تحصيلي فراگير را نشان مي دهد.

 

موضوع پيشرفت تحصيلي و عواملي كه احتمالاً آن را تحت تاثير قرار مي دهند از ديرباز مورد توجه روانشناسان و مربيان تعليم و تربيت بوده است. يكي از موارد تفاوتهاي فردي دانش آموزان است،   دانش آموزان داراي طيف وسيعي از تفاوت ها هستند كه در آموزش نقش اساسي دارند. دانش آموزان از نظر يادگيري، توانايي كارآمدي، توانايي تفكر منطقي با يكديگر تفاوتهاي مهمي دارند. آنها در برابر مشكلات و چالشها نيز با شيوه هاي متفاوتي برخورد مي كنند. برخي از فراگيران از فعاليتهاي جديد لذت مي برند و دوست دارند آنها را از خود مجدداً سازمان دهند، در حالي كه ديگران كارهاي از قبيل آزمايش شده و مطمئن را ترجيح مي دهند و قادر به سازماندهي مجدد آنها نيستند (موسوی نژاد، ‌1381).

به عبارت ديگر،‌ يادگيرندگان از نظر شخصيتي،‌ ويژگيها،‌ نگرشها،‌ واكنشهاي هيجاني، منش و سبكهاي شناختي و غيره تفاوتهاي دارند كه يادگيري و نحوه برخورد آنها را با مسائل و مشكلات تحت تاثير قرار مي دهد. تحقيقات متفاوت عوامل موثر در پيشرفت تحصيلي مشخص كرده است، به عنوان نمونه وان بلر كام  بيان داشته است كه عواملي مثل هوش،‌ انگيزش و نگرش در پيشرفت درس رياضي از اهميت زيادي برخوردار است،‌اما اخيراً عواملي مثل يادگيري خودنظم داده شده نيز مورد توجه واقع شده است (وان بلر كام،‌ به نقل از حسيني نسب،‌1381).

با تلخيص مطالب گفته شده مي توان گفت هر نظام آموزشي و پرورشي اهدافي را مشخص مي كند كه معلمان،‌ دبيران، دست اندركاران تعليم و تربيت با جزئي كردن اين اهداف كلي، انتظارات را در پايان يك دوره يا سال آموزشي از فراگير خود دارند. اين انتظارات و ميزان دسترسي به آن در پايان آموزش با كلاس ارزيابي مي شود و ميزان دسترسي به اين انتظارات از نمره اكتسابي دانش آموزان در امتحانات برگزار شده، مشخص مي شود كه مي توان آن را پيشرفت تحصيلي يا آموزشي ناميد. در فعاليت هاي آموزشي به دانش آموزان بايد نهايتاً به يك سري مطالب، مفاهيم، اصول و قواعد دست يابند و آنرا دروني كنند و يا به عبارت بهتر به اهداف آموزشي كه از قبل تعيين شده و هدف نظام آموزشي رسيدن به آن اهداف است دسترسي پيدا كنند. پيشرفت در دسترسي به اين اهداف كه در پايان با ملاك هاي خاص ارزيابي مي شود پيشرفت تحصيلي و آموزشي ناميده می شود. (وان بلر كام،‌ به نقل از حسيني نسب،‌ 1381). بلوم در كتاب ويژگي هاي آدمي و يادگيري آموزشگاهي مدل آموزشي جديدي را مطرح  مي كند مدل او از سه بخش ويژگي هاي دانش آموزان،‌ آموزش و بازده هاي يادگيري تشكيل يافته است. وي ويژگي هاي دانش آموزان را شامل رفتارهاي ورودي شناختي و ويژگي هاي ورودي عاطفي مي داند. آموزش از ديد او شامل تكليف يادگيري و كيفيت آموزش است. بازده هاي يادگيري نيز مشتمل بر سطح و نوع پيشرفت، سرعت يادگيري و بازده هاي عاطفي است. در مدل بلوم سه متغير رفتارهاي شناختي، ويژگي هاي ورودي عاطفي و كيفيت آموزش تعيين مي كند. بازده هاي يادگيري (سطح و نوع پيشرفت تحصيلي، سرعت يادگيري و نگرش يادگيرنده نسبت به مطلب يادگيري است). به اعتقاد او هنگامي كه ويژگيهاي ورودي (شناختي و عاطفي) در دانش آموزان يك كلاس و كيفيت آموزش در سطح مطلوب باشد بازده هاي يادگيري آنان در سطح بالا مثبت و مفيد خواهد بود و تفاوت چنداني در بين آزمودنيها از نظر بازده يادگيري ديده نخواهد شد (سیف،1390، شعبانی، 1389).

 

دانلود فایل