پاورپوینت كارآفريني (کارآفرینان)

پاورپوینت كارآفريني (کارآفرینان)

دانلود   درباره كارآفريني (کارآفرینان)
دارای 45 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 45 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

نقش های کارآفرینان (فلسفه وجودی کار آفرینی)
عامل ایجاد و توزیع ثروت، برانگیزنده توسعه اقتصادی جامعه یا به عبارتی موتور رشد و توسعه اقتصادی .
عامل اشتغا ل زایی .
عا مل انتقا ل تکنولوژی .
عا مل ترغیب و تشویق سرما یه‌گذا ری .
عا مل شنا خت، ایجا د و گسترش بازارهای جدید .
عا مل تعامل در اقتصاد پویا .
عا مل تحول و  تجدید حیا ت ملی و محلی (کارآفرینی فرا تر از شغل و حرفه است، یک شیوه زندگی است) .

 عا مل کاهش بوروکراسی اداری (کاهش پشت میزنشینی و مشوق عمل گرایی و …..) .
 عا مل نوآوری و روا ن کننده تغییر.
 به عنوان یکی از عوامل تولید مثل زمین، سرمایه، انسان و …..
 عا مل تحریک و تشو یق حس رقابت .
 عا مل تحریک، ترکیب و مهیا کردن عوامل تولید .
 عا مل ساماندهی منابع و استفاده اثربخش از آنها.
 عا مل یکپارچگی و ارتباط  بازارها .
عا مل رفع خلل، شکا فها و  تنگناهای  بازار و اجتماع .

امواج کارآفرینی
تا دهه 1980 سه موج کار آفرینی را به جلو رانده است :
موج اول :
1) انفجار عمومی مطا لعه و تحقیق
2) انتشار کتابهای زندگی کارآفرینان و تاریخچه شرکتهای آنها
3) چگونگی ایجاد کسب و کار  شخصی
4) شیوه سریع پولدار شدن

 

         

دانلود فایل

پاورپوینت با موضوع AFM

پاورپوینت با موضوع AFM

دانلود   با موضوع AFM
دارای 18 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 18 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :
ميكروسكوپ نيروي اتمي Atomic Force Microscopy
ميكروسكوپ نيروي اتمي AFM از آنجا كه قدرت تحليل بي مانندي  دارد به عنوان  يك ابزار با  ارزش در  بررسي مواد معرفي شده  است.  قدرت  AFM در  تصوير  كردن صفحات در گازها يا در زير مايعات، توانايي آن را در حل مسايل صنعتي بسيار بالا برده است.  شايان  ذكر است  اين پيشرفت هاي حاصل شده در STM  بود كه باعث  اختراع دستگاهي با ويژگيهاي AFM گرديد.

اصول عملكرد ميكروسكوپ AFM
در AFM سوزن تيزي كه به صورت تك اتمي است، برروي يك سطح  نرم اعوجاج و فنري نصب شده است. ثابت فنر اين  پايه كمتر از ثابت  فنري  است كه اتمهاي نمونه را دركناريكديگر  نگه مي دارد.اين سوزن سطح نمونه را  در فاصله اي بسيار نزديك ( در حد آنگستروم ) روبش مي نمايد. در اين هنگام بين سوزن و  نمونه  نيروي هايي  برقرار است كه  سوزن را در فاصله  معيني از سطح نگه مي دارد. وقتي سوزن روي سطح حركت      مي كند، از آنجايي كه مي بايست فاصله سوزن تا سطح ثابت باشد، سوزن مطابق با توپوگرافي  سطح شروع به بالا و پايين مي نمايد. همين امر شاخص هاي مطالعه سطح را  فراهم مي آورد.

 

     

دانلود فایل

پاورپوینت كنترل آماري فرآيند (spc)

پاورپوینت كنترل آماري فرآيند (spc)

دانلود   با موضوع كنترل آماري فرآيند (spc)
دارای 56 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید :
56 اسلاید
فرمت فایل:
پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای : 
ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

هفت ابزار كنترل فرآيند آماري:

برگه ثبت داده ها
هيستو گرام
نمودار علت ومعلول
نمودار پارتو
نمودار تمركز نقصها
نمودار پراكندگي
نمودار كنترل

انواع تغييرات در فرآيند:
الف- علل ذاتي يا عام:
به مجموعه اي از علل وانحرافات كوچك وغير قابل اجتناب گفته مي شود. تغييرات ناشي از اين علل در طول زمان داراي ثبات بوده وتوزيعي با الگوي ثابت دارند. .

ب- تغييرات اكتسابي، خاص يا بادليل:
عواملي نظير تنظيم نادرست دستگاه ،خطاهاي كاربرويا مواد اوليه معيوب موجب تغييرات عمده در فرآيند مي شود ومعمولأ باعث توليد محصول معيوب مي گردد. منابع ايجاد اين تغييرات انحرافات با دليل هستند ونحوه توزيع فرايند را تغيير ميدهند.

توابع توزيع احتمالي:
بعلت وجود تغييرات ذاتي در فرآيندهاي توليدي نتايج آنها به طور قطعي قابل پيش بيني نيست به اين نوع فرايندها فرايندهاي احتمالي گويند
نمونه اي از توابع توزيع احتمالي شامل پواسون، نمايي، نرمال و…. مي باشد.
دو معيار مركزيت وپراكندگي دو پارامتر مهم درهر فرايند احتمالي است.
معيار هاي مركزيت شامل مد ،ميانه وميانگين مي باشند كه مهمترين آنها ميانگين مي باشد:
معيارهاي پراكندگي شامل واريانس ،انحراف معيار ودامنه مي باشد.

 

                       

دانلود فایل

پاورپوینت توموگرافی کامپیوتری شعاع الکترونی

پاورپوینت توموگرافی کامپیوتری شعاع الکترونی

دانلود   با موضوع توموگرافی کامپیوتری شعاع الکترونی
دارای 9 اسلاید و با فرمت pptx و
قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 9 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

توموگرافی کامپیوتری شعاع الکترونیEBCT

قطر شکاف 78 عمق تونل 45 ،زاویه تخت
0-25 ،چرخش تخت حول محور تا 25

درCT معمولی گرفتن اسکن از اندامهای متحرک همچون قلب همراه با محوشدگی وکاهش شدید رزلوشن فضایی تصویراست.
CT دینامیک :طی 1-5 ثانیه چندین اسکن سریع ومتوالی بدنبال تزریق بولوس کنتراست از قلب وریه وعروق گرفته می شود.از CT استاتیک بهتراست ولی دوز وپارازیت تصویری بالایی دارد.
Gated CT :بکمک اطلاعات کسب شده از ECGضربان قلب با نماهای اسکن مطابق وهمزمان شده ومشکل حرکتی ناشی از ضربان قلب کاهش  می یابد.
این تکنیک درتصویر برداری حجمی وآنژیو بعلت حرکات غیر قابل پیش بینی خصوصا بدنبال تزریق کنتراست درعروق کرونری که وضع ثابتی در ضربان قلب بدست نمی آید نا توان است.

 

           

دانلود فایل

پاورپوینت شکل گرایی در معماری معاصر

پاورپوینت شکل گرایی در معماری معاصر

دانلود   درباره شکل گرایی در معماری معاصر
دارای 19 اسلاید و با فرمت pptx و
قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 19 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

دوران
دوران در آغاز انقلاب صنعتی  با شعار تاریخ گرایی
در قرن بیستم  با شعار قطع رابطه با گذشته(تا سال 1970)
زوی مخالف گذشته گرایی در معماری(مدتی تاریخ معماری از آموزش ، طرلحی و اجراآن کنار رفت)

عناصر پایه شهری: مقیاس شهری(میدان- خیابان)

عناصر پایه معماری: مقیاس معمار(اتاق- راهرو)

کرایر   ———>   قطع رابطه با گذشته و درک سنتی، پایه به فقر کشیده شدن شهرسازی

 

           

دانلود فایل

پاورپوینت با موضوع هسته پژوهشی موقعیت یابی استراتژیک بنگاه های اقتصادی

پاورپوینت با موضوع هسته پژوهشی موقعیت یابی استراتژیک بنگاه های اقتصادی

دانلود   با موضوع هستة پژوهشی موقعیت یابی استراتژیک بنگاه های اقتصادی
دارای 22 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 22 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

. اهداف كلي و جزئي:

هدف كلي: هدف اصلي اين تحقيق، مطالعه و تجزيه و تحليل موقعیت یابی استراتژي بنگاه ها از منظر اقتصاد و بازار یابی است. از اين رو، هدف مذكور با تبيين انواع مدل های استراتژي كسب و كار تعقیب می شود.

ديگر اهداف تحقيق كه جنبة فرعی دارند به شرح زيراند:

1. مطالعه، بررسی و تدوین مبانی و چارچوب علمی موقعیت یابی فیزیکی، ادراکی و شناختی؛   
. بررسی و تحلیل مدل ها، فرایند و ابزارهای تحلیلی ویژه تصمیم های موقعیت یابی كسب وكار بنگاه های اقتصادی؛   
3. تبیین چگونگي بهره گیری از اصول و استدلال هاي اقتصاد بازرگانی و بازاریابی براي ارزیابی بنگاه های تولیدی، صنعتی، و خدماتی کشور؛   
4. تدوین ابزارهای گردآوری داده ها و اجرای عملیات میدانی برای نمونه طبقه بندی شده بنگاه هاي اقتصادي؛

 

       

دانلود فایل

پاورپوینت با موضوع معماری ارگانیک ، معماری طبیعی (Natural architecture)

پاورپوینت با موضوع معماری ارگانیک ، معماری طبیعی (Natural architecture)

دانلود   با موضوع معماری ارگانیک ، معماری طبیعی (Natural architecture)
دارای 92 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 92 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :
اهداف پروژه
                                   
بررسی هندسه ارگانیک در معماری

بررسی هندسه ارگانیک در معماری             
مقدمه
اصل و مبدا معماری طبیعی
کلبه های نخستین با الهام از طبیعت
سازمند گرائی
سازمند گرائی رایت و سالیوان و …
رایت و الهام از طبیعت
اصول نه گانه معماری ارگانیک
دو گونه معماری ارگانیک
ساز و کار معماری ارگانیک ( الگوئی از موجود زنده )
معرفی آثار فرانک لوید رایت

مقدمه    
                                         
بینش معماری ارگانیک ریشه در فلسفه رمانتیک دارد . رمانتیسم یک جنبش فلسفی ، هنری و ادبی در اواخر  قرن هجده و نوزده میلادی در شمال غربی اروپا بود که به سایر نقاط اروپا و آمریکا سرایت کرد .                                              
در آثار رمانتیک بر انگیختن احساس و هیجان ، ایجاد ابهام و توهم و مناظر تماشائی طبیعی مورد نظر است. کلا سیک به دنبال سلطه بر طبیعت است در حالی که رمانتیک در پی تحسین طبیعت است .  
فردریش ویلهم شیلینگ که یکی از بنیانگذاران مهم فلسفه رمانتیک محسوب می شود ، معتقد بود که طبیعت جزئی از خود انسان است و بین انسان و طبیعت جدائی نیست .                 

1-1- اصل و مبدا معماری ارگانیک
با خلق شیوه های نوین معماری بسیاری از معماران بر ان شدند که با تلفیق تکنیک های ساختمان سازی و الهام از طبیعت  معماری طبیعی را بنیان گذاری کنند. لوئیس سالیوان در مورد طبیعت تحقیقات بسیاری انجام داد که نتیجه ی آن اصول نقشه کشی این شیوه ی معماری بود.فرانک لوید رایت به وضع دستور العمل هایی در خصوص چگونگی فضا های داخلی و خارجی بنا و استفاده از مصالح ساختمانی سازگار با طبیعت پیرامون پرداخت.                                                    
آنتونی گادی اولین فردی بود که طرح این شیوه را با ارائه صورت ساخته شده در بنا بیان کرد و به چگونگی ساختمان سازی بدین شیوه تاکید داشت .وی در اواخر عمرش معماری هندسی طبیعی را با ساخت دو فضای قوس دار در کلیسای سگرادافامیلی متحول ساخت .               


 

           

دانلود فایل

پاورپوینت پروژه اندیشه اسلامی ، دین یا ادیان الهی

پاورپوینت پروژه اندیشه اسلامی ، دین یا ادیان الهی

دانلود   با موضوع پروژه اندیشه اسلامی ، دین یا ادیان الهی
دارای 24 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 24 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

اشتراکات اسلام و دیگر ادیان الهی    
خداوند    
((…. لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ و ….))قسمتی از سوره توبه آیه 111کسانی که در راه خدا پیکار کنند بهشت برای آنان است و این وعده ای است که در تورات و انجیل و قرآن داده شده است  .

 

           

دانلود فایل

پاورپوینت تاریخ بهداشت

پاورپوینت تاریخ بهداشت

دانلود   با موضوع تاریخ بهداشت
دارای 17 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 17 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :


اهميت بهداشت وسلامتي از جنبه هاي مختلف

از نظر اقتصادي

دانلود فایل

پاورپوینت بررسي هاي (DSP ) Texas Instruments

پاورپوینت بررسي هاي (DSP ) Texas Instruments

دانلود   در مورد بررسي هاي (DSP ) Texas Instruments
دارای 21 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید :
21 اسلاید
فرمت فایل:
پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای : 
ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :
رئوس مطالب

بررسي خانواده TMS320
 معرفي اجمالي خانواده OMAP
کاربردها در تلفن هاي همراه
بررسي سيستم هاي اعشاري
پياده سازي FFT مميز شناور روي پردازنده مميز ثابت TMS320C55

پردازنده هاي Texas Instruments TMS320

خانواده هاي اصلي:
سري C2000
C240x : مميز ثابت
C28xx : مميز ثابت
سري C5000
C54xx : مميز ثابت
 C55xx : مميز ثابت
سري C6000
C62xx : مميز ثابت
C64xx : مميز ثابت
C67xx : مميز شناور

C28XX:
فرکانس کاري 135 تا 150 مگاهرتز
قابليت دوبار خواندن و يک بار نوشتن در حافظه در هر سيکل
بدون واحد Cache
يک واحد ALU
مبدل آنالوگ به ديجيتال 12 بيتي
مولد شکل موج PWM
حافظه Flash داخلي
سيستم محاسباتي مميز ثابت

 

                 

دانلود فایل

پاورپوینت معماری استیون هال

پاورپوینت معماری استیون هال

فهرست مطالب موجود در هر بخش:
بیوگرافی معمار 
برخی از آثار معمار
اسکیس های اولیه
فضاهای داخلی
پلان
سایت پلان
اسکیس های اولیه
ماشین های سرپناه استیون هال؛  اینترفیس های عمودی شهری بر یک محمل افقی
هیبریدهای مرتبط استیون هال در پکن
درباره معماری استیون هال
تجزیه و تحلیل 2 اثر معمار
موزه هنرهای معاصر کیاسما
موزه هنرهای معاصر هرنینگ
 اصلاح بافت با رویکردی فرمال
مصالح به کار رفته در بنا
گالری های موقت
گالری های دائم
کتاب ها
منابع

 

                       

دانلود فایل

پاورپوینت تناسبات بصری

پاورپوینت تناسبات بصری

دانلود   با موضوع تناسبات بصری
دارای 6 اسلاید و با فرمت pptx و
قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 6 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

تصمیماتی که ما تا این مرحله اتخاذ نموده ایم یک ظاهر کلی از طرح عرضه می کند.از این پس باید روی این موضوع متمرکز شویم که جزییات اشکال چگونه باید باشند .
این موضوع مهمی است ، زیرا قویا بر تفسیر مردم از مکان تاثیر خواهد گذاشت.چه طراحان مایل باشند چه نباشند مردم از جزییات برتافته از ابنیه برای تفسیر خود نسبت به مکان وام میگیرند . همین که یک مکان بتواند به وسیله کیفیات ظاهری خویش مفاهیمی را به مردم منتقل کند که آن ها را با حق انتخاب هایشان آشنا کند ، آن مکان دارای تناسبات بصری است .
جزییات ظاهری تنها یک محصول فرعی از پلان و یا یک موضوع وسوسه انگیز هنرمندانه نیست .

 

         

دانلود فایل

پاورپوینت با موضوع متغیرهای اندیس دار یا زیرنویس دار

پاورپوینت با موضوع متغیرهای اندیس دار یا زیرنویس دار

دانلود   با موضوع متغیرهای اندیس دار یا زیرنویس دار
دارای 49 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 49 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

متغیرهای اندیس‌دار یا زیرنویس‌دار

نمایش متغیر به صورت آرایه
Do i = 1, 100
                a(i) = SQRT(a(i))
End do 
جزییات حلقه فوق به صورت زیر است:
a(1) = SQRT(a(1))
a(2) = SQRT(a(2))

a(100) = SQRT(a(100))

دستور اعلام متغیر اندیس‌دار

Real, Dimension(10) :: X
Character(len = 20), Dimension(50) :: & last_name
آرایه می‌تواند با یک یا چند بعد معرفی شود. تعداد ابعاد یک آرایه را رتبه (rank) نامند. در مثال فوق رتبه متغیرهای X و last_name برابر یک است.
تعداد عناصر یک بعد را extent آن گویند. در متغیر X برابر 10 و در متغیر last_name برابر 50 است.
ترکیبی از rank و extent هر آرایه را شکل (shape) آن آرایه نامند. بنابراین دو آرایه دارای یک شکل هستند، اگر رتبه و تعداد عناصر هر بعد آرایه با هم یکسان باشد.
به تعداد کل درایه‌های یک آرایه اندازه (size) آن آرایه گویند.

مثال اعلام متغیر اندیس‌دار، یک بعد و بیش از یک بعد

R‌e‌a‌l, D‌i‌m‌e‌n‌s‌i‌o‌n(100) :: R
R‌e‌a‌l, D‌i‌m‌e‌n‌s‌i‌o‌n(10,10) :: S
R‌e‌a‌l :: T(10,10)
Integer, Dimension :: L(2,3)
Integer, Dimension(5) :: A, B(2,3)
R‌e‌a‌l, D‌i‌m‌e‌n‌s‌i‌o‌n(15) :: X
R‌e‌a‌l, D‌i‌m‌e‌n‌s‌i‌o‌n(3,5) :: Y, Z
به دو مثال اخیر توجه کنید. متغیر X دارای رتبه یک و متغیرهای Y,Z دارای رتبه دو هستند.
اندازه متغیرهای X و Y,Z با هم برابرند.
متغیرهای X و Y,Z دارای شکل یکسان نیستند.
extent بعد دوم متغیرهای Y,Z برابر 5 است.


 

       

دانلود فایل

پاورپوینت برد سنسور (حسگر)


دسته بندی : پاورپوینت _  فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش  ) حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده  )تعداد اسلاید : 12 کد محصول : ppt1  عکس فایل   فروشگاه کتاب  : مرجع فایل     فهرست متن  PPT  :           اسلاید 1       این بخش از ربات که یکی ار مهمترین قسمت های یک ربات محسوب میشود و وظیفه آن تشخیص خط زیر ربات میباشد که باید فاصله استاندارد آن با زمین رعایت شود تا بهترین بازده را دارا باشد. و چند نکته که باید در مکانیک ربات رعایت شود : 1- حتما مکانیک ربات محکم بسته شود. 2- اگر از چسب برای بستن استفاده میکنید حتما به همراه بست استفاده شود . 3- برای بستن بردها به بدنه ( شاسی ) حتما از پیچ و مهره یا Spacer و مهره استفاده کنید. 4- برای محکم شدن و جلوگیری از شل یا باز شدن اتصالات میتوانید از واشر فنری استفاده کنید . 5- در جاهایی که ممکن است پیچ و مهره باعث اتصالات بین قطعات شود میتوانید از واشر فیبری استفاده کنید . &nb …

پاورپوینت مسمومیت با منواکسید کربن (قاتل خاموش و نا پیدا)

پاورپوینت مسمومیت با منواکسید کربن (قاتل خاموش و نا پیدا)

دانلود  
در مورد مسمومیت با منواکسید کربن (قاتل خاموش و نا پیدا)

دارای 35 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 35 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

یک خبر یک هشدار

حوادث ناشي از گازگرفتگي در روزهاي سرد سال و انتشار خبرهاي ناراحت‌كننده‌اي مبني بر مرگ دسته‌جمعي اعضاي يك خانواده بر اثر رعايت نكردن نكات ايمني علي‌رغم هشدارهاي كارشناسان و مسئولان موضوعي است كه به راحتي نبايد از كنار آن گذشت چرا كه آمار تعداد فوت‌شدگان بر اثر گازگرفتگي نشان‌دهنده ميزان توجه شهروندان به آموزش مسائل و رعايت نكات ايمني در فصل سرما است

مسمومیت حاد با کربن منواکسیدیکی از متداول ترین وخطرناک ترین از مسمومیت ها است که می تواند منجر به مرگ شود
کربن منواکسید به علت نداشتن بو و رنگ به عنوان قاتل خاموش ونا پیدا نامیده می شود
مقادیر اندک از کربن منواکسید در طولانی مدت نیز می تواند در خون تجمع نماید ومسمومیت مزمن با آن ایجاد می کند

CO (carbon monoxide) is a gas that is
Colorless
Tasteless
Odorless

Produced from incomplete combustion in a fuel burning device

CO can kill you and you won’t even know you died!!

یک خبر یک هشدار
پيكرهاي بي جان زوج جوان ۷ ساعت پس از شروع زندگي مشترك شان در خانه بخت پيدا شد.    دو روز قبل از اين حادثه مادر نوعروس هنگام جابه جايي جهيزيه و اسباب و اثاثيه دخترش ناگهان بي حال روي زمين افتاد. پزشكان پس از معاينه وي اعلام كردند او مسموم شده است. پس از چند ساعت و در پي بهبود نسبي اش او به درخواست خود از بيمارستان مرخص شد تا بتواند در جشن عروسي تنها دخترش شركت كند. شب عروسي پس از پايان جشن، ميهمانان عروس و داماد را تا خانه شان همراهي كردند. عقربه هاي ساعت دو بامداد را نشان مي داد كه آخرين ميهمانان هم آنجا را ترك كردند. اما صبح روز بعد زوج جوان ديگر از خواب بيدار نشدند.با وقوع اين حادثه كارشناسان پزشكي قانوني علت مرگ زوج جوان را گازگرفتگي در اثر مسدود شدن لوله بخاري اعلام كردند.

 

                     

دانلود فایل

پاورپوینت بررسی خواص نوری و کاربرد آن در کشاورزی

پاورپوینت بررسی خواص نوری و کاربرد آن در کشاورزی

دانلود   با موضوع بررسی خواص نوری و کاربرد آن در کشاورزی
دارای 26 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 26 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

اصول پايه نور

نور= انرژی
مستقيم تبديل به گرمامي شود.
تابش نور به يک سطح ، سطح را گرم می کند.
گرما= انرژی
نور = پديده الکترومغناطيس
خصوصيات الکترومغناطيس دارد (امواج راديويی). جريان الکتريسيته دارای فرکانس Hz60 و طول موج زياد می باشند.
نور قابل رويت رفتاری شبيه ذرات دارند(فوتونها).

شيمی- نور
نور ممکن است جذب شده و در واکنشهای شيميايی به صورت محرک شرکت کند مانند فتوسنتز گياهان

که در اين حالت فرکانس وطول موج بايد در محدوده مشخصی باشد تا در واکنش دخالت کند.بعضی مکانيزمها بايد وجود داشته باشند تا اجازه بدهند که واکنش اتفاق بيفتد که عبارتند از:
کلروفيل

نور مرئی، در محدوده دريافت کننده های نوری در چشم انسان ،نسبتاً يک نوار باريک در طيف را اشغال می کند. طول موج از  350nm (بنفش) تا 760nm(قرمز) تقسيم بندی می شود.

امواج راديويی و رادار نسبتا” طول موج بالا و فرکانس پايين دارند.
امواج کوتاه (مايکرو) اخيراً در مايکروويو بکار برده می شود.

 

         

دانلود فایل

پاورپوینت با موضوع نظام بهسازي و آراستگي در كار و محيط كار

پاورپوینت با موضوع نظام بهسازي و آراستگي در كار و محيط كار

دانلود   با موضوع نظام بهسازي و آراستگي  در كار و محيط كار
دارای 39 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 39 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

تاریخچه 5S
دهه های اخیر در سازمان ها و شرکت های شرق آسیا
بر گرفته از دیدگاه و تفکرات مدیریت اپنی
تائید اثر بخشی آن توسط صاحبنظران

بهسازی فرآیند های سازمان و حذف اتلاف

اهدف تفصیلی 5s

برقراری ایمنی
رسیدن به کارائی
ارتقا کیفیت
حذف ضایعات
کاهش خرابی تجهیزات
افزایش بهره وری
ارتقا روحیه کارکنان
جلب نظر مشتری

تعريف S1 (تفكيك و تعمير)
نگهداری اقلام ضروری سالم

جدا كردن اقلام، اوراق و اطلاعات لازم و كاربردي از غير آن و دور نمودن غير لازم ها و غير كاربردي ها از محيط كار و همچنين تعمير، تعويض يا تصحيح معايب و نواقص مي باشد.

 

       

دانلود فایل

پاورپوینت جوشکاری زیر آب

پاورپوینت جوشکاری زیر آب

مقدمه:
بیش از یک صد سال است که قوس الکتریکی در جهان شناخته شده و بکار گرفته می شود. اما اولین جوشکاری زیر آب توسط نیروی دریایی بریتانیا انجام شد. در آن زمان یک کارخانه کشتی سازی برای آب بند کردن نشت های موجود در پرچ های زیر کشتی که در آب واقع شده بود از جوشکاری زیر آبی بهره گرفت.سازه های فرا ساحلی از قبیل دکل های حفاری چاه های نفت، خطوط لوله و سکوهای ویژه ای که در آب ها احداث می شوند، در سالهای اخیر به طرز چشمگیری در حال افزایش اند. بعضی از این سازه ها نواقصی را در عناصر تشکیل دهنده اش و یا حوادث غیر مترقبه از قبیل طوفان تجربه خواهند کرد. در این میان هرگونه روش بازسازی و مرمت در این گونه سازه ها مستلزم استفاده از جوشکاری زیر آبی است.

 

 

                     

دانلود فایل

پاورپوینت طبقه بندی مشاغل

پاورپوینت طبقه بندی مشاغل

دانلود   با موضوع طبقه بندی مشاغل
دارای 40 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید :
40 اسلاید
فرمت فایل:
پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای : 
ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

فهرست مطالب و اسلایدها

چرا طبقه بندي

چرا پستهاي سازماني بايد طبقه بندي شوند؟

فوايد طبقه بندي مشاغل

نحوه طبقه بندي مشاغل

تعداد رسته ها در رشته هاي شغلي در طرح طبقه بندي مشاغل

رسته اداري و مالي

جدول گروههاو اعدادمبنا

گروه های امتیازی

انتصاب

تنزل گروه كاركنان

ضوابط نحوه احتساب تجربه موضوع ماده 14 آئين نامه اجرائي طرح طبقه بندي مشاغل

عدم احتساب تجربه در حالتهاي استخدامي ذيل:

همترازی (ماده 8)

طبقه بندی مشاغل
دوره توجيهی بدو خدمت

چرا پستهاي سازماني بايد طبقه بندي شوند؟
تعريف
طبقه بندي مشاغل عبارت است از گروه بندي مشاغل بر اساس نوع وظايف، سطح مسئوليت و شرايط احراز (تحصيل ـ مهارت ـ تجربه) و نيز عنوان مناسب برا ی آنها

فوايد طبقه بندي مشاغل
وظايف ومسئوليتها هر شغل
سطح مسئوليتها
ميزان تحصيلات تجربه ومهارتها هر شغل
ميزان حقوق ومزاياي هرشغل

نحوه طبقه بندي مشاغل
1- رسته
2- رسته فرعي
3- رشته شغلی
4- شغل (پست سازمان)
5- طبقه شغلی
*- گروه شغل

 

                 

دانلود فایل

پاورپوینت ترمومتر (دماسنج) ديجيتال

پاورپوینت ترمومتر (دماسنج) ديجيتال

دانلود   با موضوع ترمومتر (دماسنج) ديجيتال
دارای 17 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید :
17 اسلاید
فرمت فایل:
پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای : 
ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

مزايا و معايب دماسنجهاي جيوه اي و الكلي

دماسنجهاي جيوه اي و الكلي دقيق هستند.
بدون استفاده از باتري كار مي كنند.
خواندن دقيق درجه ي آنها دشوار است.
سرعت دماسنجهاي جيوه اي پايين است.
در صورت شكستن محفظه اين دماسنجها باعث آلودگي محيط و (در مورد دماسنج جيوه اي) آسيبهاي مغزي مي شوند.

دماسنج هاي جيوه اي و الكلي
آكادمى طب اطفال آمريكا از سال 2001 استفاده از دماسنج‌هاي جيوه اي و الكلي را در مراكز خدمات بهداشتى – درمانى و منازل ممنوع اعلام کرد. بنابر اين سيستمهاي آنالوگ و ديجيتال جهت جايگزيني طراحي شدند.

 

                   

دانلود فایل