پاورپوینت بررسی نشیمن ، غذاخوری و پذیرایی در معماری داخلی

پاورپوینت بررسی نشیمن ، غذاخوری و پذیرایی در معماری داخلی

دانلود   با موضوع پاورپوینت بررسی نشیمن ، غذاخوری و پذیرایی در معماری داخلی دارای 37 اسلاید و با فرمت .ppt و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد اسلاید : 37 اسلاید

فرمت فایل:   .ppt و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی از متن نمونه:

طراحي معماريبررسي نشيمن، پذيرايي، غذاخوري در طراحي داخلي 
ابعاد فضاهاي خانه و تاثير مبلمان در معماري داخلي
هنگام تهيه‌ي طرح بهتر است به فضاهاي داخلي و مبلمان آن توجه كافي شود و محل مناسب آن، ابعاد، فاصله‌ي بين وسايل براي رفت و آمد و ارتباط مناسب آنها با يكديگر پيش‌بيني گردد. اين عمل مي‌تواند كنترل كننده مناسبي براي رسيدن به طرح مطلوب باشد و تنگناها، فضاهاي اضافي و ساير مشكلاتي از اين قبيل كه معمولاً بعد از پايان ساختمان مشاهده مي‌شود، قبل از اجرا تصحيح شود.
ترسيم مبلمان موردنظر طراح در نقشه‌كشي باعث مي‌شود تا كارفرما درك بهتري از نقشه‌ها داشته باشد و كفايت فضا و ابعاد آن را حس كند.
پذيرايي، نشيمن و غذاخوري، مبلمان و ابعاد آن
فضاي نشيمن محل تجمع، تماشاي تلويزيون، سرگرمي و ارتباط با ديگران است. حتي‌الامكان مي‌بايد در محلي قرار بگيرد كه از هر نظر مناسب عملكرد آن باشد.
محل مناسب يعني به ورودي دسترسي كوتاه و مستقيم داشته باشد.

نورگيري و چشم‌انداز آن مناسب و زيبا باشد.
ارتباط آن به آشپزخانه يا محل صرف غذا مستقيم و نزديك باشد و تهويه آن به خوبي انجام پذيرد.
در خانه‌هاي با وسعت كافي فضاي نشيمن، از فضاي پذيرايي ميهمان مجزا ولي در مجاورت آن قرار مي‌گيرد تا دسترسي آنها با يكديگر به سهولت انجام پذيرد.
ابعاد اين دو فضا، به نوع زندگي خانواده، نحوه و مقدار معاشرت آنها با ديگران، بودجه، امكانات مادي، سليقه‌هاي شخصي و در نتيجه تعداد وسايل و مبلمان مورد استفاده بستگي دارد.

 در اين صورت فضاها از حداقل شروع مي‌شود تا حداكثر فضا. با تقسيمات متفاوت براي عملكرد.
فضاي پذيرايي يا نشيمن بايد به گونه اي باشد طرح شود كه جريان رفت و آمد فضاي گفتگو را مختل نكند و رفت و أمد، حتي الامكان از يك سمت فضا انجام گيرد. طرح d مناسب‌ترين طرح از نظر عدم تداخل است.
مبلمان، فضاي غذاخوري، ابعاد و اندازه‌ها
فضاي غذاخوري از آشپزخانه جدا مي‌باشد.

نشيمن و پذيرايي در كنار درب ورودي قرار دارد.
فضاي غذاخوري مابين فضاي آشپزخانه و پذيرايي مي‌باشد. پذيرايي و نشيمن بوسيله اختلاف ارتفاع و تيغه جدا مي‌شود.
پذيرايي و نشيمن از نورگيري خوبي برخوردار است. نور غذاخوري وابستگي به نور پذيرايي دارد.


 

                         

دانلود فایل

بررسی ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان

بررسی ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان

  کامل ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان
دارای 104 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  104 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان
   چکیده………………………………………………………………………………………………………………………..1
     فصل اول – مقدمه
1-    1حبوبات………………………………………………………………………………………………………………….. 3
1-2 اهمیت و جایگاه حبوبات در جهان ………………………………………………………………………………4 
1-3  باقلا………………………………………………………………………………………………………………………..8
1-4 گیاهشناسی………………………………………………………………………………………………………………10
1-5 اهمیت باقلا……………………………………………………………………………………………………………..11
1-6 بیماری فاویسم…………………………………………………………………………………………………………12
1-7  آمار تولید باقلا………………………………………………………………………………………………………..12
1-8 بیماری های باقلا……………………………………………………………………………………………………. 13
1-9-1 لکه شکلاتی………………………………………………………………………………………………………..14
1-9-2 بیماری برق زدگی………………………………………………………………………………………………..17
1-9-3 بیماری سوختگی استمفیلیومی……………………………………………………………………………….19
1-9-4 بیماری زنگ………………………………………………………………………………………………………..20
1-9-5 بیماری لکه برگی سرکوسپورایی…………………………………………………………………………….23
1-9-6بیماری لکه برگی آلترناریایی…………………………………………………………………………………..24
1-10 بررسی منابع بیماری ها…………………………………………………………………………………………..25
1- 11رابطه شدت ووقوع بیماری……………………………………………………………………………………..29
1-12 هدف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………31

فصل دوم – مواد و روش ها
     2-1زمان و موقعیت جغرافیایی مکان اجرای طرح ……………………………………………………………. 34
2-2 کاشت…………………………………………………………………………………………………………………….34
2-3 -1 مراقبت های دوره ی داشت………………………………………………………………………………….35
2-3-2 آفات باقلا……………………………………………………………………………………………………………35
و
2-3-3 علف های هرز باقلا……………………………………………………………………………………………..36
2-3-4  داشت………………………………………………………………………………………………………………..37
2-4 یادداشت برداری میزان بیماری ………………………………………………………………………………….37
2-5 محاسبات آماری ……………………………………………………………………………………………………..41
2-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………41

فصل سوم–  نتایج
3-1 خلاصه کلی نتایج صفات زراعی………………………………………………………………………………..43
3-2 نتایج کلی تجزیه وتحلیل داده¬های مربوط به شدت نهایی بیماری¬ها………………………………. 46
3-3 نتایج کلی تجزیه وتحلیل داده¬های مربوط به دامنه¬ی تغییرات سطح زیر منحنی پیشرفت
 بیماری¬های باقلا (AUDPC) در ژنوتیپ¬های مورد بررسی………………………………………………..48
3-4 مقدار سطح استاندارد شده¬ی زیر منحنی پیشرفت بیماری¬های باقلا (SAUDPC) در ژنوتیپ
¬های مورد بررسی………………………………………………………………………………………………………….49
3-5 ضرایب همبستگی ………………………………………………………………………………………………..62

فصل چهارم – بحث
    4-1 وضعیت بیماری ها………………………………………………………………………………………………..67
4-2 استفاده ازAUDPC بهتر است یاSAUDPC  ؟………………………………………………………….74
4-3 نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………..75

منابع مورد استفاده
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………… 78
منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………….79

 فهرست جدول¬ها
عنوان جدول                                                                                            صفحه
1-2  مقایسه¬ی وضعیت تولید باقلا سبز در ایران و جهان……………………………………………………….. 13
1-3  مقایسه¬ی وضعیت تولید باقلا خشک در ایران و جهان…………………………………………………….13
2-1 مقیاس¬های نرخ¬دهی برای تعیین مقاومت لاین¬های باقلا نسبت به بیماری¬های لکه برگی باقلا…38
2-1-1 مقیاس نرخ دهی بیماری لکه شکلاتی…………………………………………………………………………38
2-1-2 مقیاس نرخ دهی بیماری برق زدگی……………………………………………………………………………38
2-1-3  مقیاس نرخ دهی لکه برگی آلترناریایی و سوختگی استمفیلیومی……………………………………39
3-1صفات زراعی یادداشت برداری¬شده در 13 ژنوتیپ مختلف باقلا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی
 گرگان در سال زراعی 91-90……………………………………………………………………………………………..48
 3-2 شدت نهایی بیماری¬های یادداشت برداری¬شده و مقدار سطح پیشرفت بیماری¬ها (AUDPC)  و
 مقدار سطح استاندارد شده¬ی پیشرفت بیماری¬های لکه برگی (SAUDPC) در 13 ژنوتیپ مختلف
 باقلا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان در سال زراعی 91-90…………………………………………51
3-3 تجزیه واریانس متغیر¬های مرتبط با میزان شدت نهایی بیماری و AUDPC و SAUDPC
 بیماری¬های لکه شکلاتی و سوختگی آلترناریایی و سوختگی آسکوکیتایی و سوختگی استمفیلیومی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………52
3-4 نتایج تجزیه واریانس صفات زراعی……………………………………………………………………………..53
3-5  نتایج بررسی مقایسه میانگین صفات زراعی………………………………………………………………….54
3-6 جدول مقایسه میانگین بیماری های برگی  در  گیاه باقلا…………………………………………………55
3-7 ضرایب همبستگی صفات زراعی یادداشت برداری شده در ژنوتیپ¬های مختلف باقلا در
 ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان در سال زراعی 91-90…………………………………………………..63
3-8 ضرایب همبستگی شدت نهایی بیماری¬های برگی مورد بررسی و (عملکرد و وزن صد دانه)
 در ژنوتیپ¬های مختلف باقلا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان در سال زراعی 91-90……..64
3-9ضرایب همبستگی دامنه¬ی تغییرات سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری¬های برگی مورد بررسی
  و (عملکرد و وزن صد دانه……………………………………………………………………………………………65
ح
3-10 ضرایب همبستگی ی دامنه¬ی تغییرات سطح استاندارد شده¬ی زیر منحنی پیشرفت بیماری¬های برگی مورد بررسی ((SAUDPC و (عملکرد و وزن صد دانه) در ژنوتیپ¬های مختلف باقلا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان در سال زراعی 91-90………………………………………………………………………………………65

        فهرست شکل ها
عنوان شکل                                                                                             صفحه

1-1-1 علایم بیماری لکه شکلاتی باقلا……………………………………………………………………………….16
1-1-2چرخه زندگی بیماری لکه شکلاتی……………………………………………………………………………16
1-2-1 علایم بیماری برق زدگی…………………………………………………………………………………………18
1-2-2 چرخه زندگی بیماری برق زدگی باقلا………………………………………………………………………18
1-3 علایم بیماری سوختگی استمفیلیومی باقلا…………………………………………………………………….20
1-4-1 علایم بیماری زنگ باقلا…………………………………………………………………………………………22
1-4-2 چرخه بیماری زنگ باقلا…………………………………………………………………………………………22
1-5  علایم بیماری لکه برگی آلترناریایی باقلا………………………………………………………………………25
2-1  ژنوتیپ¬های باقلای مورد استفاده در آزمایش………………………………………………………………..35
2-2  فرم یادداشت برداری بیماری¬ها¬ی باقلا…………………………………………………………………………39
3-1 نمودار تغییرات بیماری¬های باقلا در ژنوتیپ¬های مورد مطالعه سال زراعی 91-90………………56
3-2  نمودار تغییرات شدت نهایی بیماری¬های باقلا در ژنوتیپ-های مورد مطالعه در سال زراعی
 91-90……………………………………………………………………………………………………………………………57
3-3 نمودار تغییرات سطح زیر منحنی پیشرفت (AUDPC) بیماری-های باقلا در ژنوتیپ¬های مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………58
3-4 نمودار تغییرات سطح استاندارد شده¬ی زیر منحنی پیشرفت (SAUDPC) بیماری¬های باقلا در
 ژنوتیپ¬های مورد مطالعه در سال زراعی 91-90…………………………………………………………………..59
3-5 مقایسه¬ی بیماری¬های برگی به تفکیک ژنوتیپ¬ها در سال زراعی 91-90 در منطقه گرگان……60
3-6 مقایسه¬ی  صفات زراعی گیاه باقلا در 13 ژنوتیپ مختلف باقلا در منطقه¬ی گرگان در سال زراعی
 91-90………………………………………………………………………………………………………………………….61

چکیده
به منظور بررسی مقاومت مزرعه¬ای گونه¬های باقلا مورد نظر دراین تحقیق شامل 13 ژنوتیپ به نام¬هایLeofourtun ،Saraziri ،Aqoudulce ،Giza717 ،GizaBlanca ،ILB1814 ، ILB3626،ILB3621 ،ILB3545 ،ILB3640 ،ILB3554 ،Zereshki ، Borkot بوده این تحقیق در پاییز 1390 در ایستگاه تحقیقاتی گرگان در قالب طرح بلو ک¬های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. برای ارزیابی مقاومت ژنوتیپ-ها، میزان وقوع و شدت بیماری¬های برگی (لکه شکلاتی، لکه برگی آلترناریایی، سوختگی آسکوکیتایی و سوختگی استمفیلیومی) در فاصله زمانی مشخص از ظهور علایم تا زمان برداشت اندازه گیری و بر این اساس، منحنی پیشرفت بیماری برای میزان وقوع و شدت بیماری رسم و با استفاده از آن، متغیرهایAUDPC  وSAUDPC  محاسبه شدند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده¬ها نشان داد که بین ژنوتیپ¬ها بر اساس متغیرها اختلاف معنی داری وجود دارد. مقایسه میانگین داده¬ها نشان داد بالاترین شدت بیماری‌های لکه شکلاتی، لکه برگی آلترناریایی، برق‌زدگی و سوختگی استمفیلیومی در ژنوتیپ ILB3554 دیده شد. ژنوتیپ برکت مقاوم‌ترین واکنش را نسبت به بیماری لکه شکلاتی و لکه برگی آلترناریایی نشان داد. ژنوتیپ‌های Leofourtun و Aqoudulce هم مقاوم ترین واکنش را در برابر بیماری‌های برق‌زدگی و بیماری سوختگی استمفیلیومی نشان دادند.
ژنوتیپ Boroket نسبت به بیماری برق زدگی و سوختگی استمفیلیومی به ترتیب حساس و نسبتا حساس است ولی نسبت به بیماری¬های لکه شکلاتی و آلترناریایی به ترتیب مقاوم ونسبتا مقاوم است. ژنوتیپBorkot  مقاوم¬ترین رقم نسبت به بیماری لکه شکلاتی بوده که مقدار آن 5/16 بوده و حساس ترین ژنوتیپ نسبت به بیماری لکه شکلاتی ژنوتیپ ILB3554 است که مقدار آن 12/34 بوده است.
 ژنوتیپ zereshki و Borkot مقاوم ترین رقم نسبت به بیماری لکه برگی آلترناریایی بوده که مقدار آن 55/21 بوده و حساس¬ترین ژنوتیپ نسبت به بیماری لکه برگی آلترناریایی ژنوتیپ ILB3554 است که مقدار آن 83/38 بوده است. ژنوتیپ  Leofourtunمقاوم¬ترین رقم نسبت به بیماری برق زدگی بوده که مقدار آن 11/11 بوده و حساس¬ترین ژنوتیپ نسبت به بیماری برق زدگی ژنوتیپ ILB3554 است که مقدار آن 00/67 بوده است. ژنوتیپ Leofourtun مقاوم¬ترین رقم نسبت به بیماری سوختگی استمفیلیومی بوده که مقدار آن 11/44 بوده و حساس¬ترین ژنوتیپ نسبت به بیماری سوختگی استمفیلیومی ژنوتیپ ILB3554 و Borkot است که مقدار آن 62/61 بوده است.
واژه های کلیدی: ژنوتیپ های باقلا، بیماری¬های لکه برگی، بیماری لکه شکلاتی، لکه برگی آلترناریایی، برق زدگی، سوختگی استمفیلیومی، واکنش ژنوتیپ ها

 

دانلود فایل

پاورپوینت الهام از سازه هاي طبيعي در طراحی معماری

پاورپوینت الهام از سازه هاي طبيعي در طراحی معماری

توضیحات:
پاورپوینت مربوطه به پروژه درس انسان، طبیعت، معماری، با عنوان الهام از سازه هاي طبيعي در طراحی معماری، در حجم 24 اسلاید.

بخشی از متن:
سازه هاي طبيعی: شايد اجداد ما بدون درك واقعی فرمهاي طبيعی  از يكی ازبهترين معلمان يعنی طبيعت ، استفاده از فرمهاي سازه ای موجود در ان را مي آموختند.
بيش از صدها هزار سال انسان اوليه به تدريج از يك مصرف كننده بدون تفكر آن چه كه در طبيعت در اختيار وي قرارمي داد به يك موجود فنی و تكنيكی تبديل شد كه مي توانست برای مشكلات و مايل خود راه حلهايی بيابد.

فهرست مطالب:
مقدمه
سازه های طبیعی
طبيعت تركيب زيبايی و فرم سازه ای
نمونه های طبيعی
قوس های طبيعی سنگی
صدف های دريايی
پوسته تخم پرندگان
صدف های دریایی
ترکیبات شیمیایی
استخوان بدن حيوانات
نتیجه گیری
منابع

 

دانلود فایل

برنامه نمایش آي پي سيستم كاربر، در سی شارپ

برنامه نمایش آي پي سيستم كاربر، در سی شارپ

دانلود برنامه  نمایش آي پي سيستم كاربر، در سی شارپ.

با اجرای این برنامه در سی شارپ، آی پی سیستم کاربر، نمايش داده مي شود.

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

 

                       

دانلود فایل

پاورپوینت هنر و هندسه در معماری اسلامی

پاورپوینت هنر و هندسه در معماری اسلامی

دانلود   با موضوع هنر و هندسه در معماری اسلامی،
در قالب ppt و در 83 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

نقوش هندسی در معماری اسلامی
هنر اسلامی
معماری
دایره
معمارى: مساجد
مربع
معماری: مدرسه
معمارى: آرامگاه ها
مقدمه
کاربرد هندسه در مساجد
و …

 

دانلود فایل

دانلود مقاله ارزیابی خواص ضدمیکروبی عصاره گیاه گلپر در طی نگهداری سس مایونز

دانلود مقاله ارزیابی خواص ضدمیکروبی عصاره گیاه گلپر در طی نگهداری سس مایونز

دانلود مقاله ارزیابی خواص ضدمیکروبی عصاره گیاه گلپر در طی نگهداری سس مایونز در 10 صفحه در قالب word و قابل ویرایش:

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================قسمتهایی کوتاه از متن:

دانلود فایل

بررسی مفهوم عدالت و جايگاه آن در قرآن کریم

بررسی مفهوم عدالت و جايگاه آن در قرآن کریم

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   23

 

 

عدل و عدالت يکي از اساسي ترين مفاهيم در باب سخن از عقل عملي است . حکيمان با تقسيم عقل      اعتبار مدرکاتش      به دو قسم عقل عملي و عقل نظري در اين باورند که دامنه عقل عملي محدود به مفاهيمي همچون تحسين عدالت ، علم ، شجاعت و تقبيح ظلم است . 2

البته حق اين است که علم و شجاعت نيز وقتي پسنديده اند که مطابق عدالت باشند والا علم آتش افکن و شجاعت مظلوم شکن نيز کم نبوده و نيست و حتي مفهوم شريفي چون راستگوئي وقتي قابل تحسين است که بر طبق عدالت باشد وگرنه صداقتي که به ويراني و خونريزي بيانجامد که هيچ ستايش عاقلانه اي را در خورنخواهد بود .

با بيان فوق مي توان گفت که عدالت مفهومي در عرض ساير مفاهيم اخلاقي نيست بلکه اساسا عدالت معياري است که مي تواند سنگ محک تمام ارزش هاي ديگر و سنگ بناي تمامي ابعاد زندگاني انساني باشد

 

 

 

تعريف عدالت:

افلاطون معتقد است که عدالت امري نسبتا پيچيده است که تنها تربيت يافتگان دامان فلسفه به آن دسترسي دارند و به ياري حس و تجربه نمي توان به آن رسيد . 3

از نظر ارسطو عدالت « فضيلتي است که به موجب آن بايد به هر کس آنچه را حق اوست داد. » 4

تعريف مورد نظر شهيد مطهري مشابه تعريف ارسطو است که حقوق افراد را بايد رعايت کرد و حق هر ذي حقي را به او داد . 5

علامه طباطبايي معناي اصلي عدالت را اقامه مساوات ميان امور مي داند به اين که « به هر امري آنچه سزاوار است بدهي تا همه امور مساوي شود به هر يک در جاي خود که مستحق آن است قرار گيرد. » 6

البته قاعدتا مراد از تساوي بين امور وقتي است که بين آن امور از جهت اختصاصات و استحقاقات تساوي برقرار باشد . چرا که نبايد عدل را به تساوي و نفع هر گونه تبعيض معني کرد . زيرا اين معني ايجاب مي کند که هيچ استحقاقي رعايت نشود وبه همه به يک چشم نظر شود و اين عدالت عين ظلم است .

نهايتا در تعريف عدالت بايد گفته آنچه متسالم عليه است اين است که : عدم تبعيض  رعايت مساوات ميان همگان      البته با استحقاق هاي مساوي      اگر هم به عنوان تعريف عدالت پذيرفته نشود لااقل يکي از لوازم اصلي آن است .

 

اقسام عدالت :

در يک تقسيم بندي کلي مي توان عدالت را به دو نوع الهي و بشري تقسيم کرد : عدل الهي يعني اين که خداوند نسبت به آنچه امکان وجود يا اکمال در وجود دارد رعايت استحقاق را مي کند و به آن افاضه وجود يا رحمت مي کند . يعني هر موجودي هر درجه از وجود و اکمال وجود که استحقاق و امکان آن را دارد دريافت مي کند و ظلم يعني منع فيض و امساک وجود از موجودي که استحقاق دارد . 7

 

عدالت بشري نيز خود قابل تقسيم به دو نوع عدالت فردي و عدالت اجتماعي است . مراد از عدالت فردي همان است که در علم اخلاق در باب تبديل قواي چهارگانه ، عاقله ، عامله ، شهويه و غضبيه از آن بحث مي شود .

عدالت اجتماعي در زمينه تعامل انسان در محيط و اشيا متولد مي شود . اين نوع عدالت بيشتر به حقوق في نفسه انسان ها و حقوق مربوط به روابط افراد جامعه با يکديگر مربوط مي شود . مبناي عدالت اجتماعي حقوقي است که انسان ها به صرف انسان بودن و به دليل عضويت در اجتماع از آنها برخوردارند .

شاخصه هاي زير را براي عدالت اجتماعي مي توان شمرد : عدالت اداري ، عدالت اقتصادي ، عدالت قضايي ، عدالت سياسي و … باتوجه به ارتباط تنگاتنگ عدالت و حق ، در اينجا به بررسي انواع حق و نظر قران در رابطه با آنها مي پردازيم :

 

 

دانلود فایل

نقش اخلاق و مشورت در سيره عملى پيامبر اسلام (ص)

نقش اخلاق و مشورت در سيره عملى پيامبر اسلام (ص)

  نقش اخلاق  و مشورت در سيره عملى پيامبر اسلام (ص)
 متشکل از 18 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::

يكى از شاخصه هاى پر اهميت در پيشرفت اسلام اخلاق نيك و كلام‏دلاويز و پرجاذبه پيامبر اكرم (ص) با انسان‏ها بود، اين خلق نيكوتا بدان حدى بود كه معروف شد سه چيز در پيشرفت اسلام نقش به‏سزايى داشت:

1- اخلاق پيامبر (ص)
2- شمشير و مجاهدات حضرت على (ع)
3- انفاق ثروت حضرت خديجه (س)

دانلود فایل

بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوما سیون اداری در مدارس شهرستان آستارا

بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوما سیون اداری در مدارس شهرستان آستارا

دانلود  نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوما سیون اداری در مدارس شهرستان آستارا
در قالب فایل word و متشکل از 264 صفحه قابل ویرایش ،

بخشی از محتوا ::
فهرست مطالب
عنوان            صفحه
چکیده1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1. مقدمه3
1-2. بیان مساله 3
1-3. ضرورت و اهمیت تحقیق5
1-4. اهداف پژوهش6
1-4-1.هدف اصلی6
1-4-2.اهداف فرعی6
1-5.سوالات تحقیق6
1-5-1.سوال اصلی6
1-5-2.سوالات فرعی6
1-6. چارچوب نظری تحقیق7
1-7. فرضیات پژوهش8
1-7-1. فرضیه اصلی8
1-7-2.فرضیه های فرعی8
1-8 .تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق9
1-8-1.فرهنگ سازمانی9
1-8-2.زیر ساختهای سخت افزاری ونرم افزاری 9
1-8-3.دانش ومهارت کارکنان9
1-8-4.تشریح دقیق گردش کار دستی(مکاتبات اداری9
1-8-5.اتوماسیون اداری 10
1-8-6.مدارس شهرستان آستارا11
1-9. قلمرو تحقیق11
1-9-1.قلمرو موضوعی11
1-9-2.قلمرو مکانی11
1-9-3.قلمرو زمانی11
1-10. محدودیتهای پیش روی محقق11
1-11. ساختارگزارش تحقیق12
فصل دوم: مبانی نظری وادبیات تحقیق
2-1. مقدمه 14
2-2. بخش اول : فن آوری اطلاعات 14
2-2-1. تاریخچه    14
2-2-2. تعاریف فناوری اطلاعات 15
3-2-3. سیر تکامل فناوری اداری 17
3-2-3-1. دوره اول؛  فناوری اداری 17
3-2-3-2.دوره دوم ؛ یعنی فناوری رایانه17
3-2-3-3.دوره سوم ؛ یعنی فناوری ارتباطات 17
2 -2-4. نقش فناوری اطلاعات در سازمان 18
2-2-5. بکارگیری اثربخش فناوری اطلاعات 19
2-2-6. فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعات19
2-2-7. اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی 20
2-2-8. انواع سیستم های اطلاعاتی 21
2-2-9. ساختار سیستم های اطلاعاتی 21
2-2-9-1. شبکه ارتباطات اطلاعاتی     22
2-2-9-2. زیر ساخت (سخت افزار و نرم افزار شبکه )     24
2-2-9-3. سیستم مدیریت پایگاه داده ها(DBMS)     25
2-2-9-4. سیستم پردازش عملیات (TPS)     25
2-2-9-5. سیستم های کاری مبتنی بر دانش (KWS)     25
2-2-9-6. سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)     25
2-2-9-7.سیستم اطلاعات تصمیم گیری(DSS)     26
2-2-9-8. سیستم اطلاعات مدیران اجرایی(EIS)     26
2-2-10. اتوماسیون اداری به عنوان یک سیستم فرعی MIS 26
2-2-11. مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی      26
2-3. بخش دوم: سیستم اتوماسیون اداری     28
2-3-1. تاریخچه 28
2-3-2. اتوماسیون اداری :یافتن تعریفی مشخص     29
2-3-3. اتوماسیون اداری (خودکاری اداری) 30
2-3-4. گردش مکاتبات اداری31
2-3-5. معایب و مشکلات  نظام اداری غیر مکانیزه(مکاتبات اداری) 32
2-3-6. دلایل استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری 33
2-3-7. دلایل عدم استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری 33
2-3-8. مزایای استفاده از اتوماسیون اداری     33
2-3-8-1. با توجه به وجه مالی و جریان نقدینگی 33
2-3-8-1-1. مزایای مستقیم    34
2-3-8-1-2. مزایای غیر مستقیم     34
2-3-8-2. در مقایسه با مشکلات گردش کار دستی     34
2-3-9. مشکلات استفاده از اتوماسیون اداری36
2-3-10. استفاده کنندگان از سیستم اتوماسیون37
2-3-10-1. مدیران    37
2-3-10-2. کارمندان37
2-3-10-3. مشتریان 37
2-3-10-4. کارمندان بایگانی و دبیرخانه37
2-3-10-5. بشریت     38
2-3-11. ارگونومی در مکانیزاسیون اداری: 38
2-3-12. چالش های اتوماسیون اداری38
2-3-13. تکنولوژی لازم برای مکانیزه کردن امور دفتری39
2-3-13-1. واژه پردازها40
2-3-13-2. نشر رومیزی 41
2-3-13-3. کشو های بایگانی الکترونیکی41
2-3-13-4. پست الکترونیکی 41
3-3-13-5. پست صوتی 42
2-3-13-6. فاکس42
2-3-13-7. کنفرانس صوتی 43
2-3-13-8.کنفرانس ویدئویی44
2-3-13-9. کنفرانس های کامپیوتری44
2-3-13-10. سند خوان ها 44
2-3-13-11. ماشین های کپی هوشمند 44
2-3-14. انتخاب «ترکیب اتوماسیون اداری»برای مدیر45
2-3-15. اجرای سیستم های اتوماسیون اداری45
2-3-16. شرایط استفاده از سیستم اتوماسیون اداری46
2 -3-16-1. اطلاعات پایه     46
2-3-16-2. عملیات مربوط به نامه های وارده     46
2-3-16-3. عملیات مربوط به نامه های صادر.ه46
2-3-16-4. عملیات مربوط به مکاتبات داخلی47
2-3-16-5. عملیات مربوط به گردش مکاتبات و کارهای اداری47
2-3-16-6. عملیات مربوط به پیگیری و ردیابی مکاتبات و کارهای ارجاع شده 47
2-3-16-7. عملیات مربوط به بایگانی47
2-3-16-8. عملیات مربوط به جستجو وبررسی 47
2-3-16-9. عملیات مربوط به گزارش ها و مشاهدات47
2-3-16-10. امنیت حدود دسترسی48
2-3-17. تحقق دولت الكترونيك در ايران48
2-3-17-1. اتوماسيون  فعاليتهاي اختصاصي     48
2-3-17-2. اتوماسيون فعاليتهاي عمومي     49
2-3-18. مزایای دولت الکترونیکی     49
2-4. بخش سوم: مفاهیم  مرتبط با فرهنگ سازمانی 50
2-4-1. ويژگيهاي فرهنگ سازماني     51
2-4-2. عوامل و اجزاء فرهنگ سازمانی     52
2-5. بخش چهارم : وضعيت سیستم گردش مکاتبات در آموزش وپرورش    53
2-5-1. معرفی سیستم اتوماسیون اداری ادارات آموزش وپرورش ومدارس 54
2-6. بخش پنجم: نقد وبررسی تحقیقات انجام شده     58      
2-6-1. پيشينه پژوهش در ایران      58
2-6-1-1. پايان نامه 1 58
2-6-1-2. پايان نامه 2 59
2-6-1-3. پايان نامه 3 59
2-6-1-4. پايان نامه 460
2-6-2-5. پایان نامه 5  60
2-6-1-6. پایان نامه 6     61
2-6-1-7. پايان نامه 7    62
2-6-2. پیشینه پژوهش در جهان 63
2-6-2-1. پژوهش کای     63
2-6-2-2. پژوهش مارلیک وکولیس     63
2-6-2-3.پژوهش گالستر     64
2-6-2-4. پژوهش ریچارد ال.دفت  64
فصل سوم: روش تحقیق
3-1. مقدمه     67
3-2. روش تحقیق 67
3-3. دامنه پژوهش  68
3-3-1. ابعاد پژوهش 69
3-3-2. متغيرها     69
3-4. جامعه آماری     70
3-5. روش نمونه گیری     71
3 -6. بر آورد حجم نمونه     71
3-7. معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات     71
3-7-1. مصاحبه     71
3-7-2. پرسشنامه     72
3-7-2-1. معرفی پرسشنامه    72
3-7-2-2. تحلیل پرسشنامه    73
3-8 . نحوه تطابق سوالات پرسشنامه با فرضيات و متغير‌ها    74
3-9. اعتبار یا روایی تحقیق     74
3-10. اعتماد یا پایایی تحقیق    75
3-11. نحوه بررسي فرضيات پژوهش 75
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
4-1. مقدمه    78
4-2. بخش اول: ويژگي‌هاي جمعيت شناختي    78
4-2-1. جنسيت79
4-2-2. رده سنی80
4-2-3. پست سازمانی80
4-2-4.سطح تحصيلات81
4-2-5. مقطع فعالیت82
4-2-6.پشتیبانی مدیریت ارشد83
4-2-7. فرهنگ کار تیمی84
4-2-8 . ارائه الگوی موفق وتشویق85
4-2-9. بهینه کاری86
4-2-11. عدم کندی شبکه    88
4-2-12. ایستگاه کاری مناسب89
4-2-13. رفع سریع مشکل سیستم    90
4-2-14. یک به یک بودن سیستم وکاربر    91
4-2-15. آشنایی با مهارتهای پایه    92
4-2-16. برگزاری دوره های تکمیلی    93
4-2-17. دوره آموزش اتوماسیون94
4-2-18. تحویل سیستم منوط به دانش اولیه کاربر95
4-2-19. روال مد ون برای گردش کار دستی    96
4-2-20.جلوگیری از سردرگمی کاربران با انطباق فرایند گردش کاری و سیستم                        دستی موجود    97
4-2-21. سهولت وسرعت چرخش نامه ها با انطباق فرایندهای گردش کاری    98
4-2-22. استقبال کارکنان از انطباق فرایندهای گردش کاری اتوماسیون    99
4-2-23. اجرای سیستم اتوماسیون اداری در مدارس شهرستان آستارا    100
4-3. بخش دوم: بررسی فرضیات101
4-3-1. فرضيه 1    101
4-3-2. فرضيه 2102
4-3-3. فرضيه 3    102
4-3-4. فرضيه 4    103
4-3-5. بررسی فرضیه اصلی تحقیق    104
4-4. بخش سوم : ساير يافته‌هاي تحقيق    104
4-4-1. اولويت فرضيات104
4 -4-2. بررسي موجوديت عوامل مستقل در جامعه آماري 105
4-4-2-1. وجود فرهنگ سازماني مناسب    106
4-4-2-2. وجود زير ساختهاي نرم و سخت افزاري مناسب107
4-4-2-3. دستيابي به سطح مطلوب دانش و مهارت كاركنان    108
4-4-2-4. تشريح دقيق گردش كار دستي براي اجراي بهتر سيستم مكانيزه    109
4-4-3. مقايسه نهايي پاسخ به نحوه اجرای  عوامل مستقل در مدارس شهرستان آستارا    110
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1. مقدمه    113
5-2. بحث و نتيجه‌گيري    113
5-3. تحليل نتایج    115
5-4. پیشنهادها بر اساس یافته های تحقیق116
5 -5. پیشنهادها بر اساس محدودیتها116
5-6. پيشنهادهایی براي تحقيقات آينده117
5-7. محدودیتهای تحقیق 117
پیوست ها 118
منابع و مآخذ    155
فهرست منابع فارسی    156
فهرست منابع غیرفارسی159
چکیدۀ انگلیسی 160

 
چكيده
اين تحقيق اهدافي را دنبال مي‌كند كه عبارتند از: بررسي نقش زير ساخت هاي لازم در پياده سازي سيستم اتوماسيون اداري(گردش مكانيزه مكاتبات)درمدارس شهرستان آستارا. براي دستيابي به اين اهداف چهار فرضيه مطرح كرديم كه عبارتند از:
1- فرهنگ سازمانی مناسب در اجراوپیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.
2- زير ساخت هاي سخت افزاري ونرم افزاری در اجرا وپیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.
3- دانش و مهارت كاركنان در اجرا وپیاده سازی بهینه سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.
4- میزان تشریح دقیق گردش كار دستی در مدارس جهت اجرا وپیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.
روش گردآوري داده‌ها به صورت ميداني بوده و از پرسشنامه بر مبناي طيف ليكرت و مصاحبه براي جمع آوري داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماري شامل عوامل اجرایی مدارس دولتی شهرستان آستارا بوده است و در زمان انجام اين تحقيق تعداد كل ايشان درحدود250 نفر مي‌باشد.روش نمونه گيري بصورت  غیر تصادفی بوده و بر اين اساس تعداد 130پرسشنامه توزيع شده و تعداد 116 پاسخنامه سالم و قابل سرشماري، دريافت گرديده است. براي سنجش اعتبار(پايايي) پرسشنامه از روش آلفاي‌كرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده گردید که پایایی مناسبی بدست آمد.
در ارزیابی های بعمل آمده به این نتیجه رسیدیم که تمام ابعاد متغیرهای مستقل تاثیر مثبتی بر اجرا و       پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری داشته همچنين در بخش ساير يافته‌هاي پژوهش، ميزان تحقق هر يك از اين عوامل مستقل در جامعه آماري مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد علیرغم تاثیر بیشتر  تشریح کار دستی در اجرای این سیستم، این مورد به خوبی در مدارس تشریح نشده است ومیزان فرهنگ سازمانی موجود در مدارس برای اجرا وپیاده سازی این سیستم بیشتر بوده است .

کلید واژگان: زیر ساختها، سیستم اتوماسیون اداری، مدارس شهرستان آستارا


 

         

دانلود فایل

تحقیق رابطه بین جو سازمانی و مهارت ارتباطی در هیأت ورزشی استان

تحقیق رابطه بین جو سازمانی و مهارت ارتباطی در هیأت ورزشی استان

توضیحات:
پایان نامه بررسی رابطه بین جو سازمانی و مهارت ارتباطی  اداره کل ورزش و جوانان و کارکنان و رؤسای هیأت ورزشی استان فارس، در قالب فایل pdf و در حجم 64 صفحه، به همراه پرسشنامه های مربوطه شامل پرسشنامه جو سازمانی و پرسشنامه مهارتهای ارتباطی.

چکیده:
هدف اين پژوهش تبيين رابطه بین جو سازماني و مهارتهای ارتباطی اداره کل ورزش و جوانان و کارکنان و رؤسای هیأت ورزشی استان فارس مي باشد.
روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق، مدیران اداره کل ورزش و جوانان و کارکنان و رؤسای هیأت  ورزشی استان فارس که برابر 192 نفر می باشند. محقق با توجه به حجم نمونه آماری از روش نمونه گیری تصادفی  80 نفر را به عنوان نمونه آماری خود انتخاب می نماید. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه مهارت هاي مديريتي و جو سازماني كه جهت تعيين پايايي كليه ابزارهاي پژوهش از ضريب آلفاي كرانباخ استفاده گرديد، پس از تجزيه و تحليل داده ها، نتايج نشان داد بين مهارت هاي مديريتي با جو سازماني رابطه معناداري وجود دارد و ابعاد مهارت هاي مديريتي قادر به پيش بيني جو سازماني مي باشند.

فهرست مطالب:
فصـل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه   
1-2- بیان مسئله   
1-3 – اهمیت و ضرورت پژوهش   
1-4 – اهداف تحقیق   
1-5-  فرضیه های تحقیق   
1-6 – تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و  متغیرها   
1-6-1 – تعریف نظری   
1-6-2 – تعاریف عملیاتی   
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
مقدمه    
2-1- مفهوم جو سازماني    
2-1-1-  مولفه های جو سازمانی    
2-1-2- ابعاد جو سازماني   
2-1-3- ديدگاههاي گوناگون در مورد شکل گيري جّوسازماني   
2-1-3-1 رويکرد ساختاری   
2-1-3-2 – رويکرد ادراکي   
2-1-3-3 – رويکرد تعاملي   
2-1-4- جو سازماني و روحيه كاركنان   
2-2 – مهارتهای ارتباطی   
2-2-1 – طرح ریزی گفت و گو    
2-2-2- گفت و گوي آمرانه، هرگز!   
2-2-3 –  فنون ابراز وجود    
2-3- پیشینه تحقیقات   
2-3-1 – تحقیقات انجام شده در داخل کشور   
2-3-2 – تحقیقات انجام شده در خارج از کشور   
فصل سوم: روش تحقیق
مقـدمه   
3-1 – روش تحقیق   
3-2 – جامعه و نمونه آماری   
3-3 – روش گردآوری اطلاعات   
3-4 – ابزار آزمون و شیوه نمره گذاری آن   
3-5 – روشهای آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها   
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه   
4-1 – تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها   
4-2 – نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها   
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 – مقدمه   
5-2 – بحث و نتیجه گیری   
5-3 – پیشنهادات تحقیق   
منابع و مآخذ   
پیوست (پرسشنامه جو سازمانی، پرسشنامه مهارتهای ارتباطی)

 

دانلود فایل

بررسی آمار ميزان نان مصرفي افراد خانواده در 50 روز

بررسی آمار ميزان نان مصرفي افراد خانواده در 50 روز

مقدمه:
هدف از انتخاب موضوع و انجام عمليات آماري بر روي آن،‌ با توجه به موضوع كه ميزان نان مصرفي افراد خانواده در هفته است و با انجام عمليات آماري بر روي آن مي‌توان اطلاعات زيادي را بدست آورد كه بعضي از آنها به شرح زير است:
1. ميزان مصرف نان در خانواده ها چقدر است.
2. آيا تعداد اين نان هاي مصرفي با تعداد افراد خانواده رابطه اي دارد يا نه.
3. ميزان مصرف نان در خانواده بيشتر در چه بازه اي از اعداد است.
4. با افزايش ميزان مصرف  نان متقابلاً ميزان مصرف گندم و كشت آن و همچنين به وجود آمدن مشاغل مختلف كه دراين رابطه هستند هم نيز افزايش مي‌يابد و با كاهش ميزان مصرف اين موارد گفته شده كاهش مي‌يابد.
5. با افزايش ميزان مصرف نان مي‌توان ميزان تقريبي اسراف در آن را هم فهميد.
6. ميزان هزينه هاي اقتصادي دراين زمينه مشخص مي‌‌شود.
7. ميزان تقريبي پرداخت هزينه‌ي خانواده ها نسبت به تهيه‌ي نان مشخص ميشود.
8. ميزان مصرف نان نيز ميتواند حاكي از نوع فرهنگ مردم در مصرف غذاها باشد.

فهرست مطالب:
جامعه و نمونه
روش جمع آوري داده ها
جدول فراواني
نتيجه گيري جدول
نمودار ميله اي
نتيجه گيري
نمودار مستطيلي
نتيجه گيري جدول
نمودار ساقه و برگ
نتيجه گيري
نمودار چند بر
نتيجه گيري
نمودار دايره اي
نتيجه گيري
شاخص هاي مركزي
نتيجه گيري
ميانگين
شاخص هاي پراكندگي
نتيجه گيري
طي مراحل از روي داده ها
نتيجه گيري
نتيجه گيري پروژه
منابع

 

                 

دانلود فایل

پاورپوینت آماده: بررسی ساختار و ارکان نظام 5S در مديريت ژاپني 26 اسلاید

پاورپوینت آماده: بررسی ساختار و ارکان نظام 5S در مديريت ژاپني     26 اسلاید

فرمت فایل:     پاورپوینت

تعداد صفحات:   26

 

 

5S يكي از مباحث عمده در مديريت ژاپني ميباشد كه ابتدا در ژاپن و سپس در ساير كشورها به كار گرفته شده است.هدف 5S به بياني ساده، سامان دادن، نظم و ترتيب، پاكيزه سازي، هماهنگي و ايجاد انضباط در محيط كاري است. 5S، به عنوان موثرترين رهيافت و ستوني استوار در ساختمان عمليات اصلاحي و بهبود بهره وري شناخته شده است كه با اجراي اين اصول در صنايع و سازمانهاي مختلف تجاري، صنعتي و خدماتي موجب افزايش بهره وري، استفاده بهينه از سرمايه نيروي انساني و زمان انجام كار، افزايش كارايي و در نهايت سوددهي بيشتر سازمان مي‌شود.

 

 

 • همه افراد محيط تميز و مرتب را دوست دارند.
 • ثمرات تلاش براي همه افراد قابل ملاحظه است.
 • فضاي موثر بيشتري را  خلق مي كند.
 • مدت زمان جستجو را كاهش مي دهد.
 • فاصله ها كوتاه تر ميشود.
 • طول عمر ماشين ها و تجهيزات افزايش مي رود.
 • محيط كار به يك محيط بهداشتي و ايمن تبديل مي شود.
 • خطا و اشتباه كمتر اتفاق مي افتد.
 • همه افراد خود به خود منضبط مي شوند.
 • سرمايه اجراي اين برنامه اندك است.

 

    ساماندهي در عام ترين مفهوم آن عبارت است از نظم دادن به كليه اجزاي يك سازمان جهت نيل به اهداف. از ديدگاه «پنج اس» ساماندهي به معناي تشخيص ضرور از غيرضرور، اتخاذ تصميمات قاطع و اعمال مديريت اولويتها براي رهايي از غيرضروريها است. در ديدگاه «پنج اس»، ساماندهي امري دشوارتر از قراردادن اشياء در گوشه‌اي مي‌باشد و هدف ايجاد نظمي مطلوب و مناسب است. به منظور موفقيت در ساماندهي مي‌بايستي به اولويت بندي پرداخت. به طور خلاصه اين S  به معني جدا كردن آنچه ضروري است از غير ضروري ها مي‌باشد.

 

 

دانلود فایل

بررسی كاربرد نمره وضعیت بدن در مدیریت گله‌های گاو شیری

بررسی كاربرد نمره وضعیت بدن در مدیریت گله‌های گاو شیری

 فایل کامل بررسی كاربرد نمره وضعیت بدن در مدیریت گله‌های گاو شیری
در قالب فایل word و متشکل از 17 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

بخشی از محتوای فایل دانلودی ::

كاربرد نمره وضعیت بدن در مدیریت گله‌های گاو شیری در سال شش زمان كلیدی وجود دارد كه وضعیت بدن دام باید مورد ارزیابی قرار گیرد.این زمان ها عبارتند از:اواسط دوره خشكی،زایمان، و تقریباً ۲۷۰،۱۸۰،۹۰،۴۵ روز بعد از شروع شیرواری. آنچه در زیر می‌آید به شرح اهداف معین در خصوص وضعیت بدن در هركدام از این مراحل می‌‌پردازد. در سال شش زمان كلیدی وجود دارد كه وضعیت بدن دام باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

دانلود فایل

گزارش کارآموزی کامپیوتری، در شركت خدمات کامپیوتری رنگین کمان سيستم

گزارش کارآموزی کامپیوتری، در شركت خدمات کامپیوتری رنگین کمان سيستم

توضیحات:
گزارش کارآموزی کامپیوتری، در شركت خدمات کامپیوتری رنگین کمان سيستم، در قالب فایل word و در حجم 31 صفحه.

قسمتی از متن:
فعاليت هاي اينجانب در اين شركت شامل اسمبل
كردن
، تعمير سخت افزاري و نرم افزاري سيستم ها بود. همچنين مسئوليت اداره
كافي نت شركت و نظارت بر كار سيستم ها و شبكه كردن آنها نيز بر عهده بنده
بود. در مواردي هم كه نياز به آموزش بود و آموزش در زمينه معلوات بنده بود
نيز همكاري داشتم. رفع اشكال از سيستم هاي مشتريان من جمله پارتيشن بندي، نصب
ويندوز، نصب انواع نرم افزارهاي مورد نياز و درخواست مراجعان، اسمبل كردن
انواع سيستم هاي PENTIUM،AMD و…و مشورت با مراجعين جهت خريد سيستم و… .

زمينه هاي آموزش
1- اينترنت:جستجو در اينترنت، معرفي سايت هاي مختلف كاربردي ، انواع روش
هاي دانلود ، ثبت نام در سايت هاي مختلف ، كار با سايت هاي مختلف ، تكنيك
هاي جستجو و…
2- سخت افزار: اسمبل كردن سيستم ، معرفي انواع سخت افزار
ها وشرح كار هر يك از آنها ، تكنيك هاي اسمبل كردن ، تعمير سخت افزار هاي
قابل تعمير مانند fan ، power ، CDRom و … ، سازگاري سخت افزار ها تا حد
ممكن براي افزايش سرعت وكاركرد بهتر سيستم و…
3-سيستم عامل و setup: نصب
ويندوز وگزينه هاي مختلف آن ، تكنيك هاي نصب آن ، setup سيستم كه تنظيمات
اوليه واساسي سيستم در آنجا صورت مي گيرد ، كار با ويندوز و قسمت هاي مختلف
آن
4- انواع نرم افزار هاي كاربردي مانند photoshop  word  autocad   و ساير
نرم افزارهاي ريز و درشت ديگر.

فعاليت ها:
1- سخت افزار: اسمبل كردن سيستم ، تعمير سيستم
2- نرم افزار : كار با نرم افزار هاي مختلف من جمله نرم افزار هاي پر كاربردي مانند word،photoshop،نرم افزار هاي مرتبط با شبكه مانند EasyCafe، نصب انواع نرم افزار بر روي سيستم ها شامل MultiMedia،AntiVirus،Graphic و مانند اينها
3- آموزش كه شرح كامل آن در بالا ذكر شد.

فهرست:
مقدمه
فصل اول:معرفي محل كارورزی
فصل دوم :گزارشات هفتگی
فصل سوم:
فعاليت های انجام شده ومسئوليت ها
فصل چهارم : مطالب آموخته
فصل پنجم:طرحها وپیشنهادها
فصل ششم:تلخ و شیرین

 

دانلود فایل

کارآموزی کامپیوتر در شرکت سامانه های ارتباطی لوتوس نقش جهان

کارآموزی کامپیوتر در شرکت سامانه های ارتباطی لوتوس نقش جهان

توضیحات:
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت سامانه های ارتباطی لوتوس نقش جهان، در قالب فایل word و در حجم 46 صفحه.

بخشی از متن:
اطلاعات و ارتباطات در عصر کنونی تاثیرات شگرف و بی مانندی پدید آورده اند. این تأثیرات به گونه ای مشخص در (صنایع اطلاعاتی و ارتباطی) که به منظور مهار جریان و نیز هر چه بهتر از آن برای مقاصد گوناگون به وجودآمده، کاملاً مشهود است. لازمه پذیرش و یادگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عصر امروزی، فراگیری و اجرای آموزش سریع می-باشد؛ از این رو با توجه به جایگاه و نقش آموزش در هزاره سوم که مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد و همچنین با رویکرد جدی به مبحث جامعه دانایی محور، گرایش عمومی در فراگیری و استفاده از ابزارهای تکنولوژیک جهت بهره مندی هر چه بیشتر از اطلاعات و یافتن جایگاهی مناسب درجامعه اطلاعاتی هزاره سوم که در واقع می¬تواند یک جامعه جهانی و بدون محدودیت باشد، غیر قابل انکار و گریز ناپذیر است. به همین جهت هدایت و حرکت جامعه باید در مسیری باشد که آموزش های تکنولوژیک به صورت همه جانبه و همه گیر صورت پذیر.

فهرست کلی مطالب:
فصل اول : آشنایی با مکان کارآموزی
فصل دوم : دانش فراگرفته شده
فصل سوم : انتقادات و پیشنهادات

 

دانلود فایل

مقاله تأثير مديريت سرمايه در گردش و ساختار سرمايه در سود دهي کارخانه ها

مقاله تأثير مديريت سرمايه در گردش و ساختار سرمايه در سود دهي کارخانه ها

سود خالص هر واحد تجاری برای یک دوره زمانی خاص را می توان به عنوان نتیجه نهایی فعالیتهای سرمایه گذاری، مالی و عملیاتی دانست. این فعالیتها متاثر از تصمیمات مدیریت و عوامل محیطی( درونی و بیرونی ) می باشد.

             

دانلود فایل

بررسی شاهنامه فردوسی و زنان برجسته و نامدار در شاهنامه

بررسی شاهنامه فردوسی و زنان برجسته و نامدار در شاهنامه

بزرگترين شاعر دوره ساماني و غزنوي، حکيم ابوالقاسم فردوسي است.  فردوسي در طبران طوس به سال 329 هجري بدنيا آمد. پدرش از دهقانان طوس بود و در آن ولايت مکنتي داشت. از احوال او در عهد کودکي و جواني اطلاع درستي نداريم؛ اينقدر معلوم است که در جواني از برکت درآمد املاک پدر بکسي محتاج نبوده است؛ اما اندک اندک آن اموال را از دست داده و به تهيدستي افتاده است.

فردوسي از همان ابتداي کار که به کسب علم و دانش پرداخت به خواندن داستان هم علاقمند شد و مخصوصاً به تاريخ و اطلاعات راجع به گذشته ايران علاقه مي ورزيد. همين علاقه به داستانهاي کهن بود که او را بفکر نظم شاهنامه انداخت.

چنانکه از گفته خود او در شاهنامه بر مي آيد، مدتها در جستجوي اين کتاب بود. مدتي را که بر سر اين کار رنج برد بتفاوت 25، 30 و 35 سال ذکر ميکنند. آنچه محقق است اين است که وي براي نظم کتاب نه از روي ترتيبي که اکنون در توالي داستانها است کار کرده و نه اينکه بدون وقفه مشغول نظم و تصنيف آن بوده است.

 به هر حال فردوسي نزديک به سي سال از بهترين ايام زندگي خويش را وقف شاهنامه کرد و بر سر اينکار جواني خود را به پيري رسانيد. به اميد اتمام شاهنامه تمام ثروت و مکنت خود را اندک اندک از دست داد. در اوايل شروع اين کار، هم خود او ثروت و مکنت کافي داشت و هم بعضي از رجال و بزرگان خراسان وسايل آسايش خاطر او را فراهم مي کردند. اما در اواخر کار که ظاهراً قسمت عمده شاهنامه را به اتمام رسانده بود در دوران پيري گرفتار فقر و تنگدستي گرديد، و در دوران قحطي و گرسنگي خراسان که در حدود سال 402 هجري قمري روي داد، از ثروت و دارائي عاري بود.

 بايد دانست بر خلاف آنچه مشهور است، فردوسي شاهنامه را صرفاً بخاطر علاقه خويش و حتي سالها قبل از آنکه سلطان محمود به سلطنت برسد، آغاز کرد؛ اما چون در طي اين کار رفته رفته ثروت و جواني را از دست داد، در صدد برآمد که آنرا بنام پادشاهي بزرگ کند و بگمان اينکه سلطان غزنين چنانکه بايد قدر او را خواهد شناخت، شاهنامه را بنام او کرد و راه غزنين را در پيش گرفت. اما سلطان محمود که به مدايح و اشعار ستايش آميز شاعران بيش از تاريخ و داستانهاي پهلواني علاقه داشت، قدر سخن شاعر را ندانست و او را چنانکه شايسته اش بود تشويق نکرد.

 سبب آنکه شاهنامه مورد پسند سلطان محمود واقع نشد، درست معلوم نيست. بعضي گفته اند که به سبب بدگوئي حسودان، فردوسي نزد محمود به بد ديني متهم گشته بود و از اين رو سلطان باو بي اعتنائي کرد. ظاهراً بعضي از شاعران دربار سلطان محمود که بر لطف طبع و تبحر استاد طوس حسد مي بردند خاطر سلطان را مشوب کرده و داستانهاي شاهنامه و پهلوانان قديم ايران را در نظر وي پست و ناچيز جلوه داده بودند. بهر حال گويا سلطان شاهنامه را بي ارزش دانست و از رستم بزشتي ياد کرد و چنانکه مؤلف تاريخ سيستان مي گويد، بر فردوسي خشم آورد که "شاهنامه خود هيچ نيست مگر حديث رستم، و اندر سپاه من هزار مرد چون رستم هست".

 و گفته اند که فردوسي از اين بي اعتنائي محمود بر آشفت و آزرده خاطر گشت و بيتي چند در هجو سلطان محمود گفت و از بيم محمود غزنين را ترک کرد و با خشم و ترس يک چند در شهرهائي چون هرات، ري و طبرستان متواري بود و از شهري به شهر ديگر ميرفت تا آنکه سرانجام در زادگاه خود طوس درگذشت. تاريخ وفاتش را بعضي 411 و برخي 416 هجري قمري نوشته اند.

گويند که چند سال بعد، محمود را بمناسبتي از فردوسي ياد آمد و از رفتاري که با آن شاعر آزاده کرده بود پشيمان گرديد و در صدد دلجوئي از او برآمد و فرمان داد تا مالي هنگفت براي او از غزنين به طوس گسيل دارند و از او دلجوئي کنند. اما چنانکه تذکره نويسان نوشته اند، روزي که هديه سلطان را از غزنين به طوس مي آوردند، جنازه شاعر را از طوس بيرون مي بردند؛ از وي جز دختري نمانده بود، زيرا پسرش هم در حيات پدر وفات يافته بود و استاد را از مرگ خود پريشان و اندوهگين ساخته بود.

 شاهنامه نه فقط بزرگترين و پر مايه ترين مجموعه شعر است که از عهد ساماني و غزنوي بيادگار مانده است بلکه مهمترين سند عظمت زبان فارسي و بارزترين مظهر شکوه و رونق فرهنگ و تمدن ايران قديم و خزانه لغت و گنجينه ادبيات فارسي است.

فردوسي طبع لطيف و خوي پاکيزه داشت. سخنش از طعن و هجو و دروغ و تملق خالي بود و تا ميتوانست الفاظ  ناشايست و کلمات دور از اخلاق بکار نمي برد. در وطن دوستي سري پر شور داشت. به داستانهاي کهن و به تاريخ و سنن آداب نيک ايران قديم عشق مي

 

دانلود فایل

آبجکت های آماده انواع هواپیما در اتوکد

آبجکت های آماده انواع هواپیما در اتوکد

توضیحات:
آبجکت های آماده انواع هواپیما در اتوکد (AuotoCade).

مدل های آماده ای از انواع هواپیما و هلیکوپتر که در اتوکد ترسیم شده اند در این فایل موجود می باشد.

تعداد زیادی از آبجکت های کاربردی انواع هواپیما و هلیکوپتر در این فایل گردآوری شده و در دسترس شما قرار گرفته که برای پروژه های طراحی فرودگاه و طراحی های دانشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد..

 

دانلود فایل