چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( IT ) اختلالات يادگيري سمانه ( دانش آموز پای

چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( IT ) اختلالات يادگيري سمانه ( دانش آموز پای

اقدام پژوهی: چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( IT ) اختلالات يادگيري سمانه ( دانش آموز پایه اول ابتدایی ) را حل كنم؟      57

 

فهرست مطالب

مقدمه        5

اينترنت و ساير اشکال فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT         6

معلم با استفاده از فناوري در كلاس درس مي تواند اين شرايط را فراهم كند:              7

توصيف وضعيت موجود  8

گردآوري اطلاعات(شواهد 1)           11

نارسايي هاي يادگيري    12

اختلال يادگيري (ديسلكسي) Dyslexia          16

چگونگي تشخيص اختلالات يادگيري                20

روش مشاهده               20

روش مصاحبه              22

روش استفاده از آزمون هاي رواني     22

انواع ناتواني هاي يادگيري               23

راه هاي درمان اختلالات يادگيري     24

نقش تلويزيون در آموزش و يادگيري كودكان      25

نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرايند ياددهي و يادگيري                28

پيشينه پژوهش            32

اجراي راه حل              34

تمرين يك: 34

تمرين دوم: 34

تمرين سوم:                35

نقش لپ تاب در آموزش كودكان بر اساس گزارش سازمان ملل                37

چگونگي اجراي راه حل جديد، استفاده از لپ تاب               38

جمع آوري اطلاعات (شواهد2)        40

بررسي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و بخصوص سمانه با مقايسه نمرات آن ها قبل از اجراي اقدام و بعد از آن؛                40

جدول يك: ميانگين نمرات هر دانش آموزان قبل از اجراي اقدام               41

جدول دو: ميانگين نمرات هر دانش آموزان بعد از اجراي اقدام 42

نمودار دو: ميانگين نمرات هر دانش آموزان بعد از اجراي اقدام 44

جدول سه: مقايسه ميانگين نمرات كلاس قبل و بعد از اقدام    44

نمودار سه: مقايسه ميانگين نمرات كلاس قبل و بعد از اقدام    45

بررسي عوامل رفتاري سمانه و اثر گذاري روش تدريس مبتني بر IT در روحيات او؛       45

تجزيه و تحليل نتايج     47

جدول چهار: مقايسه درصد پيشرفت نمرات دانش آموزان  قبل و بعد از اقدام               48

نمودار چهار: مقايسه درصد پيشرفت نمرات دانش آموزان  قبل و بعد از اقدام               48

ارزش يابي تأثير اقدام جديد و تعيين اعتبار آن    48

نتيجه گيري و پيشنهادات               50

منابع مورد استفاده:       54

 

 

 

چكيده

                در اين چند سال بعنوان معلم پایه اول ابتدایی با دانش آموزان دختر و پسر با ويژگي هاي رفتاري و اجتماعي متفاوت سر و كار داشتم. اما امسال يكي از دانش آموزان من به نام سمانه، با بقيه بچه هايي كه تا به حال ديده بودم خيلي فرق داشت. او كودكي خجالتي، مضطرب و افسرده بود. آهسته و لرزان صحبت مي كرد. با بقيه بچه ها دوست نمي شد و گوشه گير بود. حتي قادر نبود كه وسايل خود را از كيفش در آورد. كتابش را وارونه در دست مي گرفت و هنگام تصويرخواني از كتاب بخوانيم، مي گفت: چيزي نمي بينم. در نوشتن نيز مشكل داشت و ساده ترين علائم كتاب بنويسيم را نمي توانست، بنويسد. او رياضي را درك نمي كرد. به طور كلي او دچار اختلالات يادگيري يا ديسلكسي بود. در گوش دادن، صحبت كردن، خواندن، نوشتن، استدلال كردن و درك كردن مشكل داشت. با بررسي هايي كه انجام دادم از نظر فيزيكي و هوش كاملاً سالم و عادي بود ولي در يادگيري بسيار مشكل داشت. براي حل اختلالات يادگيري و رفتاري او نياز به روش تدريس مناسب و خاص بود.

                پس از مطالعه و بررسي فراوان، روش هاي ويژه اي را براي بهبود وضعيت او به كار بستم. راه حل هاي مختلف را آزمايش كردم. بهترين راه اين بود كه نوآوري هاي آموزشي را به كار ببرم و با استفاده از فناوري نو اختلالات يادگيري سمانه را حل كنم. بنابراين از روش IT استفاده كردم.

                با تلاش فراوان توانستم به نتيجه مطلوب برسم. به طوري كه پيشرفت سمانه بسيار چشمگير بود. او نه تنها در درس رياضي و بخوانيم پيشرفت بسيار زيادي داشت بلكه مشكلات رفتاري او نيز به كلي رفع گرديد و همانند ساير دانش آموزان در فعاليت هاي كلاسي شركت مي كرد.

                نتيجه اي كه در نهايت به دست آمد اين بود كه: توانستم اختلالات يادگيري (ديسلكسي ) سمانه را با كمك تدريس مبتني بر IT حل كنم و از او دانش آموزي فعال و علاقمند بسازم. علاوه بر آن پيشرفت تحصيلي و علاقمندي ساير دانش آموزان نيز با اين روش ميسر شد و كلاسي سرشار از شادي و نشاط مهيا نمودم. موفقيت تحصيلي، علاقمندي و سرزندگي سمانه و ساير دانش آموزان نشان دهنده موفق بودن اين طرح مي باشد.

مقدمه

توجه به اهميت آموزش در دوران اوليه زندگي، پرداختن به پژوهش هاي علمي در برنامه هاي درسي دبستان امري كاملاً آشكار است. در دوران كودكي ساختار شخصيتي و رفتاري انسان بنيان گذاشته مي شود و اين دوران بسيار سرنوشت ساز است. امروزه به دليل آن كه كودكان پيوسته در معرض هجوم انواع رسانه ها و فناوري ها قرار دارند، لازم است فعاليت هاي يادگيري در روش هاي جديد، متفاوت و مهيج در آموزش و پرورش ارائه شود. استفاده از رايانه به عنوان ابزار آموزشي مفيد در مدارس ابتدايي براي جستجوگري در شبكه جهاني به منظور كمك به دانش آموزان ابتدايي است. استفاده از اين فناوري كلاس هاي دوره ابتدايي را از شادي و هيجان بيش تري برخوردار مي كند.

                رايانه به دانش آموزان اين دوره كمك مي كند جزئيات دروس و مطالب كتاب را به خوبي فرا بگيرند. آموزش علوم، رياضي و قرآن و….. از طريق رايانه و گفتگوهاي رايانه اي و جلسات الكترونيك، به برنامه ريزي درسي و فعاليت هاي ديگر كلاسي، كمك زيادي مي كند.

اطلاعات جديد و فناوري ارتباطات به طور قابل ملاحظه اي يادگيري دانش آموزان را بهبود مي بخشد و رايج ترين شيوه هاي دستيابي دانش آموزان به اطلاعات و دانش مورد نياز آن ها را تحت تأثير قرار مي دهد.

اينترنت و ساير اشکال فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT

(Information & Communication Technology) تغييرات عمده اي در تمرين آموزش عملي و يادگيري در كشورهاي توسعه يافته ايجاد کرده است. معلمان و دانش آموزان در سراسر جهان مي توانند ازطريق اينترنت به راحتي متن ، صدا و تصوير را به يکديگر ارسال کنند. اقدامات دولت انگليس مانند ايجاد شبکه ملي يادگيري بيانگر آن است که معلمان بايد به سرعت به سمت فعاليت هاي اينترنتي و درس هاي مبتني بر شبکه در مدارس حرکت کنند. در ديگر کشورها نيز دولت ها چنين پيشرفت هايي را تشويق مي کنند.

تحقيقات نشان داده است كه استفاده از  IT به دانش آموز فرصت تسلط بر فناوري و خودراهبري مي دهد. معلم با تغيير نقش خود از انتقال دهنده به تسهيل كننده مي تواند به ارايه محتواي اطلاعات به دانش آموز بپردازد و از طرف ديگر فعاليت هاي يادگيرنده را كه نتيجه آن يادگيري است تسهيل كند. لازمه ايفاي چنين نقشي وجود معلمان توانمند در زمينه موضوع هاي مورد تدريس و كاربرد  ITاست.

معلم با استفاده از فناوري در كلاس درس مي تواند اين شرايط را فراهم كند:

1.             ايجاد تجارب يادگيري غيرمستقيم؛

2.             ايجاد ارتباط دقيق؛

3.             ايجاد علاقه به يادگيري؛

4.             افزايش امكانات يادگيري.

معلم مي تواند دانش آموزان را ارزشيابي كند، اطلاعات لازم را جمع آوري كرده و بازخوردهاي مناسب را به دانش آموزان ارائه كند. متأسفانه روشهاي تدريس به كمك  IT فراگير نيست. بيش تر در قالب جشنواره ها و مسابقات و برخي به صورت موردي استفاده مي شود.

در اين طرح اقدام پژوهي به بررسي كاربست فناوري اطلاعات (IT) در حل مشكلات يادگيري سمانه پرداخته شده است. لازم به ذكر است كه اين روش براي اولين بار در پايه اول ابتدايي به كار گرفته شده است.

 

دانلود فایل

پاورپوينت درس روش تحقیق

پاورپوينت درس روش تحقیق

  درس روش تحقیق
دارای 79 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

قسمتی ازمتن اسلایدها :
روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی .

وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز تحقیقات علمی کشور.
خلیلی، ناصر، دانشوری، ابراهیم.
1378.
روش تحقیق و کاربرد آن در مدیریت.

دانلود فایل

پاورپوینت روش مالتی پلکس OFDM

پاورپوینت روش مالتی پلکس OFDM

دانلود   با موضوع روش مالتی پلکس OFDM
دارای 25 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید :
25 اسلاید
فرمت فایل:
پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای : 
ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

مقدمه(1)

آنچه سبب توجه به  شیوه های نوین مالتی پلکس گردید:
نرخ بیت بسیار بالای داده های مورد نظر برای انتقال
بهبود استفاده از پهنای باند
اثرات محدود کننده انتشار چند مسیره که توان ارسال نرخ بیت بالا را بسبب ISI کاهش میدهد , ]ُهنگامی به حالت بحرانی میرسد که max>>S باشد، که در چنین مواقعی اکولایزیشن بسیار مشکل خواهد بود.

یک راه حل استفاده از شیوه چند کاریرmulti-carrier به جای  تک کاریر single carrier است:

اما اشکال این شیوه ICI (Inter-channel Interference) میباشد که با استفاده از کاریر های متعامد orthogonal Multi-Carrier Transmission (OFDM) این مشکل مرتفع می گردد:

ارتوگونالیتی
قبلا در حوزه زمان دیدیم توابع سینوس و کوسینوس ارتوگونال هستند، اگر در دایره مثلثاتی به این دو تابع نگاه کنیم، همواره دو بردار عمود هستند که با سرعت  میچرخند. اگر به شکل آنها نیز نگاه کنیم هنگامیکه یکی max(یا min)است دیگری از دامنه صفر برخوردار است.
برای هر دو سیگنال نیز میتوان در حوزه فرکانس نیزتعامد را قائل شویم:
همانطور که میدانیم یک سیگنال سینوسی که در بازه زمانی محدودی(0,Tu) قرار دارد دارای طیف سینک شیفت یافته ایی حول فرکانس سینوس میباشد و صفرهای این طیف بطور تناوبی، در فواصل 1/Tu تکرار میشوند حال اگر فرکانس دو پالس همزمان به فاصله از هم باشند این دو طیف متعامد خواهند بود:

. . .

 

             

دانلود فایل

بررسی تاثیر روش های پروش فرزندان توسط والدین بر شخصیت انان

بررسی تاثیر روش های پروش فرزندان توسط والدین بر شخصیت انان

 فایل کامل بررسی تاثیر روش های پروش فرزندان توسط والدین بر شخصیت انان
در قالب فایل word و متشکل از 38 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

بخشی از محتوای فایل دانلودی ::

تاثیر روش های پروش فرزندان توسط والدین بر شخصیت انان
شخصیتِ اجتماعی و فرهنگیِ فرزندان توسط : خانواده، مدرسه، رسانه ها و محیط های اجتماعی دیگر ساخته می شود.
● مقدمه و طرح مساله: 
انسانها در بَدو تولد مانند کاغذ سفیدی هستند که هنوز چیزی بر روی آن نوشته نشده است. (راموز, ۱۹۷۶ : ۱۱۹) هر آنچه که ما بر روی آنها بنویسیم, در آینده همان را خواهیم خواند. به عبارت دیگر، شخصیتِ اجتماعی و فرهنگیِ فرزندان توسط : خانواده، مدرسه، رسانه ها و محیط های اجتماعی دیگر ساخته می شود. یعنی, قاعدتا شکل، فرم و محتویِ هر کدام از این منابع, نسبتا مشابه شکل, فرم و محتویِ شخصیتِ روانی، اجتماعی و هویت فرهنگی جوانان خواهد بود. 

دانلود فایل

تحقیق در مورد روش كاني 26 ص

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 26 صفحه  قسمتی از متن .doc :    روش كاني مقدمه يكي ديگر از روشهاي تقريبات متوالي كه براي تحليل سازه‌ها به كار مي رود، روش كاني مي‌باشد كه توسط مهندس آلماني، گاسپار كاني، تدوين شده است. روش كاني نسبت به روش توزيع لنگر كراس داراي مزاياي زير مي‌باشد: 1. در مورد سازه‌هاي فاقد انتقال گره‌ها، مسئله فقط شامل تكرار يك عمل ساده مي‌باشد كه در مسير دلخواه از يك گره ديگر پيش مي‌رود. اين موضوع نه تنها سبب صرفه‌جويي زياد در وقت مي‌شود، بلكه چون همواره يك نوع عمل ساده تكرار مي‌گردد، احتمال به وجود آمدن خطاي محاسباتي بسياركم است. 2. با استفاده از اين روش تحليل قابهاي مستطيلي و منظم (بدون اعضاي مورب و شيبدار) كه داراي انتقال گره‌ها مي‌باشد، مستقيماً و بدون استفاده از اصل آثار قوا صورت مي‌گيرد. 3. روش كاني داراي مزيت «حذف خودبه‌خود خطاها» مي‌باشدو بدين ترتيب كه خطاهاي محاسب …

تحقیق در مورد روش هاي خوراك دهي گاو شيري

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 58 صفحه  قسمتی از متن .doc :    مقدمه : روش هاي خوراك دهي گاو شيري يكي ازموضوعات مورد بحث و جالب بين متخصصان تغذيه است گسترش و توسعه واحد هاي گاو شيري در اطراف شهر ها جهت تامين نياز محصولات لبني مصرف كنندگان ،افزايش اندازه گاو داري ها ،افزايش هزينه نيروي انساني و افزايش ظرفيت توليدي گاو هاي شيري سبب گرديده تا متخصصان تغذيه و مديران واحد هاي پرورش ،روش هاي گوناگون خوراك دهي مي توان بر سلامت بازده غذايي ودر نهايت سود آوري واحد به طور چشم گيري موثر باشد . روشهاي خوراك دهي در طي 50 سال اخير تغيرات زيادي كرده است با يك برسي كلي روشهاي و شيوه هاي ايجاد شده جديد را همراه با برخي عوامل را مي توان را به صورت زير بيان كرد . 1- افزايش در اندازه گله 2- نياز به افزايش كيفيت خوراك علوفه اي 3- تا كيد بر روشهاي بهتر در استفاده از نيروي كاري و افزايش زمان صرف شده براي خوراك دهي 4- توجه بيشتر به نقش مديريت خوراك روي سلامت و توليد مثل 5- كاهش هزينه خوراك و افز …

طراحي نرم افزار پخش بار به روش نيوتن رافسون به زبان ++ Builder C

طراحي نرم افزار پخش بار به روش نيوتن رافسون به زبان ++ Builder C

بخشی از مقدمه:
در آغاز شکل گيري شبکه‌هاي برقي، مولدها، برق را بصورت جريان مستقيم توليد مي‌کردند و در مساحت هاي محدود و کوچک از آنها بهره‌ مند مي‌شد. و اين شبکه‌ ها بصورت کوچک و محدود استفاده مي‌شد. با افزايش تقاضا در زمينه استفاده از انرژي الکتريکي ديگر اين شبکه‌ هاي کوچک پاسخگوي نياز مصرف کننده‌ ها نبود و مي‌ بايست سيستم‌ هاي برقرساني مساحت بيشتري را تحت پوشش خود قرار مي‌دادند. از طرفي براي توليد نيز محدوديتهايي موجود بود که اجازه توليد انرژي الکتريکي را در هر نقطه دلخواه به مهندسين برق نمي‌داد. زيرا که نيروگاه‌ها مي‌بايست در محلهايي احداث مي‌شد که انرژي بطور طبيعي يافت مي‌شد. انرژيهاي طبيعي مثل : آب ، باد ، ذغال سنگ وغيره بنابراين نيروگاه‌ها را مي‌بايست در جاهايي احداث مي‌کردند که يا در آنجا آب و يا باد و يا ذغال سنگ و ديگر انرژيهاي سوختي موجود بود. بدين ترتيب نظريه انتقال انرژي الکتريکي از محل توليد انرژي تا محل مصرف پيش آمد. اين انتقال نيز توسط برق جريان مستقيم امکان‌پذير نبود. زيرا ولتاژ در طول خط انتقال افت مي کرد و در محل مصرف ديگر عملاً ولتاژي باقي نمي‌ماند. بنابراين مهندسين صنعت برق تصميم گرفتند که انرژي الکتريکي را بطور AC توليد کنند تا قابليت انتقال داشته باشد. و اين عمل را نيز توسط ترانسفورماتورها انجام دادند. ترانسفورماتورها مي‌توانستند ولتاژ را تا اندازه قابل ملاحظه‌اي بالا برده و امکان انتقال را فراهم آورند. مزيت ديگري که ترانسفورماتورها به سيستم‌هاي قدرت بخشيدند. اين بود که با بالا بردن سطح ولتاژ ، به همان نسبت نيز جريان را پائين مي آوردند ، بدين ترتيب سطح مقطع هاديهاي خطوط انتقال کمتر مي‌شد و بطور کلي مي‌توانستيم کليه تجهيزات را به وسيله جريان پائين سايز نماييم. و اين امر نيز از ديدگاه اقتصادي بسيار قابل توجه مي‌نمود. …

فهرست مطالب:
    مقدمه
فصل اول: شرحي بر پخش بار
    1- پخش بار
    2- شين مرجع يا شناور
    3- شين بار
    4- شين ولتاژ کنترل شده
    5- شين نيروگاهي
    6- شين انتقال
فصل دوم: محاسبات رياضي نرم افزار
    1- حل معادلات جبري غير خطي به روش نيوتن-رافسون
    2- روشي براي وارون کردن ماتريس ژاکوبين
فصل سوم: معادلات حل پخش بار به روش نيوتن-رافسون
    1- حل پخش بار به روش نيوتن- رافسون
فصل چهارم: تعيين الگوريتم کلي برنامه
    1- الگوريتم کلي برنامه
    2- الگوريتم دريافت اطلاعات در ورودي
    3- الگوريتم محاسبه ماتريس ژاکوبين
    4- الگوريتم مربوط به وارون ژاکوبين
    5- الگوريتم مربطو به محاسبه
    6- الگوريتم مربوط به محاسبه ماتريس
    7-الگوريتم مربوط به ضرب وارون ژاکوبين در ماتريس
    8- الگوريتم مربوط به محاسبه
    9- الگوريتم تست شرط
    10- الگوريتم مربوط به چاپ جوابهاي مسئله در خروجي
فصل پنجم: مروري بر دستورات برنامه نويسي ++ C
    1- انواع داده
    2- متغيرها
    33- تعريف متغير
    4- مقدار دادن به متغير
    5- عملگرها
    6- عملگرهاي محاسباتي
    7- عملگرهاي رابطه‌اي
    8- عملگرهاي منطقي
    9- عملگر Sizcof
    10- ساختار تکرار for
    11- ساختارتکرار While
    12- ساختار تکرار do … While
    13- ساختار تصميم if
    14- تابع Printf 
    15- تابع Scanf 
    16- تابع getch 
    17- اشاره‌گرها
    18- متغيرهاي پويا
    19- تخصيص حافظه پويا
    20- برگرداندن حافظه به سيستم
    21- توابع
    22- تابع چگونه کار مي‌کند
فصل ششم: تشريح و نحوي عملکرد برنامه
فصل هفتم: نرم افزار

 

             

دانلود فایل

تعادل جسم صلب و شرایط آن و روش تحليل اجسام صلب تحت اثر نيرو

تعادل جسم صلب و شرایط آن و روش تحليل اجسام صلب تحت اثر نيرو

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   28

 

 

 

جسم صلب به علت داشتن ابعاد قابل توجه معمولاً تحت تاثير نيروهاي غيرهمراس‌ قرار مي‌گيرد، در حالي كه در يك ذره، به علت كوچك بودن ابعاد آن، نيروها همراس هستند. اثر نيروهاي همرس فقط جابجايي در راستاي نيروهاست كه با دو شرط ΣFy=0, ΣFx=0 تعادل ذره مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد، اما در جسم صلب به علت بزرگي ابعاد، اگر نيروها همراس نباشند، چرخش بوجود خواهد آمد (شكل 1).

 

همانطور كه در شكل ملاحظه مي‌شود، يك زوج نيرو بر جسم صلب تاثير گذاشته‌اند كه در آن شرايط ΣFy=0, ΣFx=0 برقرار است،‌ اما اثر اين زوج نيرو گشتاوري است در جهت عقربه‌هاي ساعت كه موجب چرخش جسم در جهت ساعتگرد مي‌شود. بنابراين براي جسم صلب مورد بحث فراهم كردن شرايط تعادل فقط منوط به ΣFy=0, ΣFx=0 نيست و بايد شرط ديگري نيز مبني بر عدم چرخش عضو مورد بررسي قرار گيرد. ضروري است يادآوري كنيم كه نيرو موجب جابجايي و گشتاور موجب چرخش مي‌شود:

پس شرايط تعادل يك جسم صلب در صفحه با روابط زير ارزيابي مي‌شود:

به منظور جابجا نشدن جسم در امتداد محور x مي‌بايست مجموع نيروهاي اين امتداد مساوي صفر شود: ΣFx=0

به منظور جابجا نشدن جسم در امتداد محور y مي‌بايست مجموع نيروهاي اين امتداد مساوي صفر شود: ΣFy=0

به منظور دوران نكردن جسم در صفحه‌ي XY (حول نقطه‌ي دلخواه O) مي‌بايست مجموع گشتاورها نسبت به نقطه‌ي دلخواه O صفر شود: ΣMO=0

شرايط تعادل جسم صلب

نيروهاي وارد بر يك جسم، هم از طريف تماس فيزيكي مستقيم و هم از راه دور اثر مي‌كنند و ممكن است هدف، بررسي نيروها در داخل و يا خارج جسم باشد. نيروهاي خارجي شامل نيروها و واكنش‌ها هستند كه از نظر ظاهري ممكن است متمركز و يا پراكنده باشند.

تا زماني كه آثار خارجي نيرو روي جسم موردنظر است، مي‌توان از اصل قابليت انتقال نيرو استفاده كرد. حتي مي‌توان براي شرايط فوق نيروهاي پراكنده را با يك نيروي متمركز (برآيند) كه نقطه اثر آن در مركز بار پراكنده شده باشد، جايگزين كرد.

بسته به شرايط ظاهري نيروها و متناسب با شرايط آنها مي‌توان معادله‌هاي مناسبي را براي بررسي تعادل برگزيد. در زير به اختصار به بررسي ظاهري سيستم نيرويي پرداخته مي‌شود:

1.         براي بررسي تعادل نيروهاي هم‌خط فقط به يك معادله‌ي تعادل در راستاي نيرو نياز است (جدول 1).

2.         براي بررسي تعادل نيروهاي همراس (متقارب) فقط به دو معادله‌ي نيرو (ΣFy=0, ΣFx=0) نياز است، زيرا مجموع گشتاور نيروها به نقطه‌ي تقارب نيروها صفر است (جدول 1).

3.         براي بررسي تعادل يك دسته نيروي موازي در صفحه به يك معادله‌ي تعادل نيرو در راستاي نيروها و يك معادله گشتاور حول نقطه‌اي دلخواه در صفحه نياز است (جدول 1).

4.         براي بررسي تعادل يك جسم صلب در صفحه، تحت اثر هر نوع نيرو و گشتاور، به دو معادله‌ي تعادل نيرو (ΣFy=0, ΣFx=0) و يك معادله‌ي تعادل گشتاور نسبت به هر نقطه‌ي دلخواه O كه محور z از آن مي‌گذرد (ΣMO=0, ΣMZ=0) نياز است.

جدول 1

سيستم نيرو          نمودار پيكره‌ي آزاد معادلات مستقل

1. هم‌خط                       ΣFa=0

2. همراس (متقارب) در يك نقطه                  ΣFx=0

ΣFy=0

3. موازي            ΣFa=0

ΣMO=0

4. عمومي (كلي)              ΣFx=0

ΣFy=0

ΣMO=0= ΣFz=0

 

يكي از نكات اساسي براي تشكيل روابط تعادل تعيين تعداد و جهت واكنش‌هاي تكيه‌گاهي است كه به آن پرداخته مي‌شود.

 

 

دانلود فایل

تحقیق ازدیاد برداشت نفت به روش تزریق گاز CO2 و N2

تحقیق ازدیاد برداشت نفت به روش تزریق گاز CO2  و N2

توضیحات:
تحقیق ازدیاد برداشت نفت به روش تزریق گاز CO2  و N2 ، در قالب فایل Word و در حجم 96 صفحه.

در اين تحقیق ابتدا روش هاي مختلف ازدیاد برداشت ذکر شده، سپس به بررسی فرایند تزریق گاز به مخازن نفت پرداخته شده است و در پایان، مقايسه اعمال اين روش در چند مخزن به طور میدانی و شبیه سازی شده مطالعه میگردد.

بخشی از متن:
یکی از مهمترین روشهای بازیافت نفت در مخازن که برای افزایش تولید و تثبیت فشار مخزن به کار گرفته میشود ، تزریق گاز است. تزریق گاز به 3 صورت تزریق غیر امتزاجی در کلاهک گازی ، تزریق امتزاجی و تزریق غیر امتزاجی در ستون نفتی انجام میشود. انتخاب هریک از این روشها به شرایط فشار و ترکیب نفت مخزن و فشار و ترکیب گاز تزریقی بستگی دارد.
در این مکانیسم ها ترکیبات سبک گاز تزریقی وارد ترکیب نفت میشود و ترکیبات متوسط نفت با گاز تزریقی مخلوط شده در نتیجه باعث کاهش ویسکوزیته نفت و سبک شدن آن میشود. این ترکیب دارای قدرت تحرک بالایی بوده و به راحتی تولید میگردد …

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول : روش های ازدیاد برداشت (EOR)
1-1-    روش های ازدیاد برداشت نفت خام
1-2- برداشت اولیه
1-3- برداشت ثانویه
1-4- برداشت ثالثیه
1-1-4-1-روش های حرارتی ازدیاد برداشت
1-1-4-1-1-مکانيزم هاي توليد نفت در بازيافت حرارتي از مخزن
1-1-4-1-2- انواع روش های حرارتی ازدیاد برداشت
1-1-4-1-2-1- تزريق دوره اي بخار
1-1-4-1-2-2-. تزريق مداوم بخار
1-1-4-1-2-3- احتراق درجا
1-1-4-2- روش های غیر حرارتی ازدیاد برداشت
1-1-4-2-1-تزریق فوم و ژل های پلیمری
1-1-4-2-2- روش های شیمیایی ازدیاد برداشت
1-1-4-2-3- استفاده از روش میکروبی(M.E.O.R)
1-1-4-2-4- تزریق آب در ازدیاد برداشت از مخازن نفت
1-1-4-2-5-تزریق گاز در ازدیاد برداشت نفت خام
1-1-4-2-5-1-گاز های تزریقی
1-1-4-2-6- تزریق متناوب آب و گاز
 فصل دوم: ازدیاد برداشت به روش تزریق گاز  (gas injection)
2-1-تاریخچه روش تزریق گاز
2-2-راندمان تزریق گاز
2-3-مکانیسم های روش تزریق گاز
2-3-1-. تزریق غیر امتزاجی گاز
2-3-2- تزریق امتزاجی گاز
2-4-عوامل موثر در افزایش بهره وری
2-5- فرآیند تزریق امتزاجی گاز
2-5-1- تئوري امتزاج
2-5-2- شرایط امتزاج
2-5-3- انواع تزریق امتزاجی
2-5-3-1-تزریق در فشار بالا
2-5-3-2-تزریق امتزاجی با گاز غنی شده
2-5-3-3-امتزاج لخته ای
2-5-4-شرایط لازم برای تزریق امتزاجی
فصل سوم: فرآیند تزریق گاز
3-1- مدل اول مورد مطالعه
3-2- تعیین حداقل فشار امتزاج
3-3- سناریو های کاربردی
3-3-1- تزریق گاز متان
3-3-2- تزریق گاز نیتروژن
3-4- نتیجه مدل اول
3-2- میدان دوم مورد مطالعه
3-2-1- نتیجه مدل اول
3-3- میدان سوم مورد مطالعه
3-3-1- مطالعه وانتخاب حالات مختلف تولید
3-3-1-1- اولین سناریو تولید
3-2-1-2-دومین سناریو تولید
3-2-1-3-سناریو سوم تولید
3-3-2- نتیجه مدل سوم
3-3-3- عملیات تزریق گاز در مخازن کشور
3-3-3-1-میدان هفتکل
3-3-3-2-میدان گچساران
3-3-3-3-میدان بی بی حکیمه
3-3-3-4-میدان لب سفید
3-3-3-5-میدان مارون
3-3-3-6-میدان کرنج
3-3-3-7- میدان پارسی
3-3-3-8- میدان کوپال
3-3-3-9- میدان آسماری رامشیر
فصل چهارم: برآورد اقتصادی
4-1-مقایسه فنی روشهای EOR
4-2-مقایسه روشهای حرارتی EOR  از نقطه نظر اقتصادی
4-2-1-تزریق بخار آب
4-2-2-احتراق درجا
4-3-مقایسه روشهای غیر حرارتی EOR  از نقطه نظر اقتصادی
4-3-1-مزایا اقتصادی تزریق گاز
4-3-2-مزایا اقتصادی روش میکروبی
فصل پنجم : نتیجه گیری
منابع

 

دانلود فایل

پروژه بررسی اندر کنش Frame-wall در دیوارهای برشی فولادی به روش اجزا محدود

پروژه بررسی اندر کنش Frame-wall در دیوارهای برشی فولادی به روش اجزا محدود

توضیحات:
پروژه اجزا محدود، در اين پروژه يک ديوار برشي 1 طبقه – 1 دهانه با استفاده از نرم افزار آباکوس مدل شده است. نتایج و مدل سازی در این پروژه به طور کامل بیان گردیده است.

فهرست مطالب:
مقدمه
مدل
خصوصیات مواد
مدل عددی
تحلیل
نتیجه گیری
چکیده

 

                   

دانلود فایل

پروپوزال تاثیر آموزش روش های مقابله با استرس بر بهبود عملکرد خانواده بیماران روانی

پروپوزال تاثیر آموزش روش های مقابله با استرس بر بهبود عملکرد خانواده بیماران روانی

  پروپوزال تاثیر آموزش روش های مقابله با استرس بر بهبود عملکرد خانواده بیماران روانی
دارای 38 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.


عنوان پروپوزال: تاثیر آموزش روش های مقابله با استرس بر بهبود عملکرد خانواده بیماران روانی

تعداد صفحه: 38 صفحه
فونت: B ZAR
فاصله سطرها: 1.15
منابع فارسی و لاتین: دارد
پرسشنامه و ضمائم: دارد
بندهای پروپوزال: عنوان، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش (هدف اصلی، اهداف جزئی)، فرضیه های پژوهش، تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی)، روش تحقیق، طرح پژوهش، ابزار اندازه گیری، روش تجزيه و تحليل داده ها و…

بیان مساله:
در حال حاضر اختلالات روانی و رفتاری عمده، 813 تا 823 میلیون نفر یعنی حدود 14% جمعیت جهان را گرفتار کرده است. سازمان بهداشت جهانی درصد به خطر افتادن سلامتی به دلیل اختلال روانی را در سال 1990 در حدود 5/10 درصد اعلام کرده است. بیماری روان، افراد را در کلیه سنین، فرهنگ ها و سطح تحصیلات یا درآمد می تواند تحت تاثیر قرار دهد. اتحادیه بیماری روانی و بهداشت روانی در کانادا اعلام کرده است حداقل 5 نفر در کانادا یک نفر در طول عمر به بیماری روانی مبتلا می شود (حجتی عابد، کربلایی نوری، رفیعی، و کریملو، 1389).
در میان بیماری های روانی، سایکوزها و در راس آن ها اسکیزوفرنیا از اهمیت بیشتری برخوردار است (بهمنی، زندی قشقایی، خسروی، 1393). اسکیزوفرنی یکی از شایع ترین اختلالات شدید روانی است که با آشفتگی در محتوای فکر، ادراک، عاطفه، درک خود، رفتار و کارایی میان فردی همراه است (هالجین ، 2010).  در سطح جهانی بروز اسکیزوفرنی 01/0 جمعیت را شامل می شود ( الششتای  و الزب ، 2011). در جهان هر سال 2 میلیون نفر به بیماری اسکیزوفرنی دچار می شوند (سادوک  و سادوک ، 2010). و به طور تقریب در هر سال یک میلیون نفر در ایلات متحده به عنوان اسکیزوفرنی مورد درمان قرار گرفته اند. همچنین اسکیزوفرنی بیش از نیمی از تخت های موسساتی که برای اختلالات روانی و عقب ماندگی ذهنی فراهم شده اند را اشغال کرده و یک چهارم کل تخت های بیمارستانی را به خود اختصاص داده اند (آزاد، 1389).
در ایران آمار مبتلایان به بیماری های سایکوتیک، به ویژه اسکیزوفرنیا مانند سایر کشورها بوده و نزدیک به 1% جمعیت عمومی برآورد شده است، به طوری که اگر جمعیت کشور را 70 میلیون نفر در نظر بگیریم، حدود 700 هزار نفر نیاز به خدمات درمانی و توانبخشی جدی و حتی بستری دارند(رحمتی و همکاران، 1389).
فرایند بیماری اسکیزوفرنی به گونه ای است که بیماران را دچار آسیب های متعدد در زندگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی می نماید (نادم بوئینی و همکاران، 1392). این اختلالات تاثیر فراگیری را بر بسیاری از جنبه های عملکرد زندگی  می گذارد (الششتای، 2011). علاوه بر آن، بیماری اسکیزوفرنیک تاثیر قابل توجهی بر خانواده این بیماران می گذارد. اما مطالعات بسیاری عمدتا بر این بیماران متمرکز شده است و کمتر بر عملکرد خانواده این بیماران تاکید داشته اند (اوسمان ، الیپا ، توتیریان ، انیشا ، 2010).
درهر بیماری دو جنبه خانوادگی وجود دارد. یکی به عنوان عامل مراقبت از عضو بیمار و دیگری نقش یا سهم خانواده در ایجاد بیماری (غفلت، انتقال اختلال یا قرار دادن بیمار در شرایط نامطلوب). بیماری های روان شناختی در خلا رخ نمی دهند؛ صرف نظر از نقش محیط، بیماران در معرض تاثیر متقابل (پاتولوژیک یا غیر پاتولوژیک) با اعضای خانواده نیز قرار دارند. بیماری مزمن، مقوله ای بین فردی، اجتماعی و فرهنگی است و نباید تنها داستان تجربیات بیمار تلقی شود. زمانی که بیماری شدیدی وارد خانواده می شود، مانند مهمان ناخوانده، تعادل حیاتی موجود در سیستم خانواده را در مرزها، نقش ها، انتظارات، آرزوها و امید ها بر هم می زند. بنابراین سیستم خانواده را در بیماری ها نمی توان نادیده گرفت؛ چرا که در آن صورت خانواده، علیه درمان و تیم درمانی، با انکارها، پیش داوری ها، شرم و دوسوگرایی اش مقابله خواهد کرد. بر این اساس درمان بایستی بر فرد و زمینه ای که در آن جای گرفته، یعنی خانواده تمرکز یابد. واکنش خانواده در مقابل بیماری یک عضو نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چنانچه اختلال، نوعی اختلال روان شناختی باشد که محتاج بستری شدن است، خانواده بنا به دلایلی باید مورد توجه قرار گیرد. از این دلایل، به سهم احتمالی خانواده در عود بیماری، بروز بحران به هنگام بستری شدن عضوی از خانواده و تاثیر نامطلوب بیمار بر خانواده در زمان بازگشت، می توان اشاره کرد (مجرد کاهانی و قنبری هاشم آبادی، 1390).
. . .

 

     

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت در مورد روش مناظره .

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


پاورپوینت در مورد روش مناظره فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 8           در اين روش بحث و مبادله اطلاعات                                                                                                          با يك روحيه كاملاٌ رقابتـــي همراه است ، به بسط و گسترش همه جانبه مفاهيم مي انجامد . استدلال ها و ارا ئه نظرات بر بنيان هاي نظري و علمي استوار است شنوند گان به يك رويكرد جديد سوق داده مي شوند و آموزش و يادگيري تا حد تسلط بر موضوع   پيش مي رود . …

دانلود پاورپوینت در مورد روش مكاشفه اي .

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


پاورپوینت در مورد روش مكاشفه اي   فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 7         رويكرد رو ش مكاشفه اي بر تلاش و سخت كوشي است معلم به طور مستقيم   پاسخ نمي دهد كوششي دو جانبه سبب رسيدن به حقايق مي شود راهنمايي هاي معلم بر اساس فعاليت هاي فرا گيرند گان و محتواي آموزش متفاوت است . …

دانلود پاورپوینت در مورد روش گردش علمي .

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


پاورپوینت در مورد روش گردش علمي   فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 4         گردش علمي فعاليتي است كه دانش آموزان در خارج از محيط مدرسه انجام مي دهند . ودر اين فرايند سه وظيفه مهم برنامه ريزي و سازماندهي و اجراي برنامه   به عهده خود آنان است . وهمه اين كارها از طريق مشاهده و جمع آوري اطلاعات صورت مي گيرد گردش علمي بر دو اصل : تفريح و علم آموزي استوار است .  …

دانلود پاورپوینت در مورد روش استقرايي .

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


پاورپوینت در مورد روش استقرايي   فرمت فایل: پاورپوینت تعداد   اسلاید: 21         1 ـ تكوين مفهوم براي دريافت و تكوين مفهوم   دو رويكرد اساسي وجود دارد الف ـ مربي به انتقال و ارسال يك سويه مفاهيم مي پردازد ب ـ در جريان آموزشي مفاهيم زمينه سازي مي شود تا     مفهوم   با مشاركت فعالانه دانش آموز ان و معلم توليد        شود …

دانلود پاورپوینت در مورد روش بارش فكري يا طو فان فكري .

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


پاورپوینت در مورد   روش بارش فكري يا طو فان فكري   فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 21         بارش فكري عبارت است از اجراي فن و گرد همايي كه از طريق آن عده اي مي كوشند براي يك مسئله به خصوص ، با انباشتن تمام افكار و انديشه هايي كه همانجا ارائه مي گردد . …

انتخاب بهترین روش استخراج در ذخایر لایه ای پر شیب زغال سنگ

انتخاب بهترین روش استخراج در ذخایر لایه ای پر شیب زغال سنگ

چکیده:
یکی از حساس ترین مسائل طراحی یک معدن انتخاب روش استخراج مناسب می باشد. به علت تعدد معیارهای موثر در انتخاب روش استخراج مناسب، حل چنین مسألۀ پیچیده ای به راحتی امکان پذیر نمی باشد. در این تحقیق سعی گردیده با وجود سه روش استخراج پیشنهادی در لایه های زغالسنگ پر شیب مناسب ترین روش با رعایت تمامی اصول ایمنی، تولید، هزینه ها و … انتخاب گردد. ابتدا به کمک روش نیکلاس سه روش در دوازده معیار امتیازدهی شده و سپس با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره بهترین گزینه انتخاب می گردد.
کلمات کلیدی: روش های استخراج، لایه های زغالسنگ پر شیب، امتیازدهی نیکلاس، تصمیم گیری چند معیاره

فهرست مطالب:
چکیده  
1- مقدمه 
1-1 روش امتیازدهی نیکلاس 
2-1 روشهای تصمیم گیری چند معیاره  
2- مشخصات عمومی  
3- امتیازدهی به روش نیکلاس 
4- تصمیم گی ری چند معیاره
4-1 روش شباهت به گزینه ایده آل TOPSIS 
4-2 روش ELECTRE 
4-3 روش PROMETHEE 
5- نتیجه گیری 
6- نقد و بررسی 
7- منابع

 

               

دانلود فایل

یادگیری زبان خارجی و تاثیر روش آموزش

یادگیری زبان خارجی و تاثیر روش آموزش

فرمت فایل:         word

تعداد صفحات:   13

 

 

 

آموزش زبان به زبان آموزان جوان

تأثیر آموزش بر یادگیری زبان دوم

شواهد اساسی در رابطه با متون یادگیری زبان خارجی وتأثیر روش آموزش آنچه آموزش داده می شود وجود دارد. دامنه ی تجربیات زبانی که کودکان در دروس زبان خارجی اتخاذ می کنند احتمالاً چگونگی پیشرفت زبان آنها را تحت تأثیر قرار می دهد . برای مثال اگر این دروس فرصت هائی را برای مشارکت در گفتگو و از نوع پاسخ و پرسش فراهم کنند یادگیرندگان زبان در این زمینه خوب خواهند بود اما ضرورتاً در زمینه های دیگر گستردهتر از نوع گفتگو این گونه خوب نخواهند بود . قسیل و مارتین (1997) سبکه ای متفاوت آموزش و باورهای معلمان فرانسه را در رابطه با کودکان 2 ساله مستند نمودند ( ابزار نمودند ) ( انگلیسی L1 ) و نشان دادند که چگونه به نظر می رسد که این اما موجب می شود تا انواع خاصی از زبان به جای انواع دیگر زبان تولید شود وینرت (1994) توضیح می دهد که چگونه زبان آموزان 11 تا 13 ساله ( آلمانی ( انگلیسی L2 ) انواع زبان مورد استفاده توسط معلمان خود را در گفتگوی خود دوباره تولید می کنند .

تحقیقات بیشتر در زمینه ی این تأثیرات یادگیری بر یادگیری زبان نیاز است همچنین تحقیقات در این زمینه نیاز است که در چه سطحی از تخصصی بودن عمل می کند ( همچنین مراجعه کنید به فصل 5) دانش کنونی یک مفهوم فراادراکی آشکار را تقویت می کند . زبان آموزان ( یادگیرندگان ) زبان خارجی که به معلمان و متون و مطالب ورودی وابسته هستند که غالباً در معرض آن قرار می گیرند . اگر یادگیری زبان به این موارد محدود شود دامنه ی کامل زبان خارجی خود را توسعه نخواهد داد. یک بعد ویژه از این موضوع صحبت نمودن پیشرفته و توسعه یافته است یعنی صحبت کردن و بعداً نوشتن بهصورت طولانی ( مدت ) اگر مطابق با تحقیقات گزارش شده در رابطه با زبان اول که در بالا ذکر شد ، مهارت های مکالمه ای مستقل از مهارت های محاوره ای توسعه یافته ( پیشرفته ) توسعه یابد بنابراین ما نمی توانیم فرض کنیم که آموزش زبان مکالمه به کودکان آنها را قادر خواهد ساخت تا به مدت زمان طولانی به زبان خارجی صحبت کنند ، اما آنها بر روی اصولی باید کار کنند که اگر از کودکان خواستیم تا داستان هائی را بگویند یا پیشامدهائی را تعریف کنند آنها نیاز داشته باشند تا تجربه نمایند که چگونه این عمل را به زبان خارجی انجام دهند مدلسازی استفاده از زبان توسط معلمان ، قبلاً به عنوان یک گام مهم در چارچوب بندی یادگیری زبان در بخش 1.4 مشاهده شده که نیاز دارد طبقه ی ویژه ای تلقی گردد .

 

6-1-مزیت های آغاز

مزیت های بسیاری برای آغاز یادگیری یک زبان خارجی در سال های ابتدائی زندگی ادعا گردیده است . شواهد بیشتری برای قضاوت در این باره نیاز است که چه مقدار از این ادعاها به واقعیت تبدیل شده است . تجربیات در uk در 20 سال پیش دریافت که یادگیری زبان در مدارس ابتدائی آنگونه که انتظار می رفته است نبوده است اگر چه در بازنگری به این مسئله به نظر می رسد که این امر به دلیل چگونگی اجرا و به طور ویژه به دلیل کمبود توجه برنامه ریزان به آن چیزی بوده است که در سطح دبیرستان در زمانی اتفاق خواهد افتاد که معلمان FL با کلاس های ترکیبی از یادگیرندگان مبتدی و پیشرفته تر روبرو می شوند . موضوعات اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی در حول سیاست های آموزش زبان های خارجی در ابتدا پیچیده هستند و آموزش و یادگیری را در سطح کلاس درس تحت تأثیر قرار می دهند . مطالعات مقایسه ای از متون متفاوت اجتماعی ـ سیاسی در بررسی این تأثیرات و تأثیرات آنها مفید خواهد بود .

 

 

دانلود فایل