مطالعات و رساله معماري طراحی سراي دوستي (مركز كودكان خياباني)

مطالعات و رساله معماري طراحی سراي دوستي (مركز كودكان خياباني)

دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی سراي دوستي (مركز كودكان خياباني)
در قالب Word و 193 صفحه و قابل ويرايش و آماده براي ارائه ،دفاع ،چاپ و کنفرانس ميباشد

========================================================
تمامي فايل هاي سيستم، توسط کاربران آن آپلود مي شود. اگر در فايلي تخلفي مشاهده کرديد و يا مالک پروژه اي بوديد که از وجود آن در سايت رضايت نداشتيد با ما تماس بگيريد، در اسرع وقت به گزارش شما رسيدگي مي شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================


تمامي فايلهاي موجود در سايت صرفا براي راهنمايي و کمک به دانشجويان و محققين عزيز مي باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهايي کوتاه از متن:

ويژگيهاي جغرافيايي و اقليمي منطقه

محل مورد نظر براي طراحي، در منطقه 15، شهرداري تهران واقع مي‌باشد. مطالعه ويژگيهاي اقليمي پروژه حاضر، بر اساس آمار 15 ساله (1344-1359 هـ .ش) ثبت شده در ايستگاه كليماتيك مستقر در نمايشگاه بين‌المللي تهران انجام مي‌يابد. ايستگاه نمايشگاه بين‌المللي در ارتفاع 1541 متري با عرض جغرافيايي 57  35 شمالي و طول جغرافيايي 25   51 قرار گرفته است.
در ابتدا توضيحاتي كلي در مورد موقعيت جغرافيايي شهر تهران آورده شده و سپس به تفصيل ويژگيهاي اقليمي منطقه مورد نظر بررسي شده است.
هدف از اين مطالعات دستيابي به اطلاعاتي است كه از طريق آن، مي‌توان معماري بناهاي مورد نظر را تا حد امكان با شرايط و مقتضيات اقليمي انطباق داد و شرايط زندگي و يا بهره‌گيري از فضاهاي مجموعه را با وضعيت آب و هوايي محيط تنظيم نمود.


فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:
مقدمه    
فصل اول :
مطالعات اقليمي و جغرافيائي منطقه:    
1-1- خلاصه روند دويست ساله توسعه و گسترش شهر تهران:   
1-1-1- تاريخچه هسته تاريخي شهر تهران و مراحل توسعه فيزيكي شهر تهران
2-1-1- ساختار جمعيتي شهر تهران    
2-1- موقعيت جغرافيائي    
3-1- موقعيت طبيعي    
4-1- پهنه بندي خطر زمين‌لرزه در تهران    
5-1- ويژگيهاي اقليمي:   
1-5-1- دما    
2-5-1- ميزان بارش    
3-5-1- رطوبت نسبي    
4-5-1- روزهاي يخبندان    
5-5-1- روزهاي باراني    
6-5-1- باد    
7-5-1- تأثير جهات وزش باد در ساختمان    
8-5-1- تأثير جهات تابش خورشيد در استقرار ساختمان    
9-5-1- ارتفاع بناها    
10-6-1- بررسي و نتيجه‌گيري از آمارهاي موجود جغرافيائي و اقليمي منطقه
7-1- احكام و ضوابط طراحي معماري    
منابع و ماخذ فصل اول    
فصل دوم:
تعريف و تبيين موضوع پروژه و نتيجه‌گيري براي انتخاب موضوع:    
1-2- تعريف و تبيين موضوع    
2-2- تعريف كودك    
1-2-2- تعريف كودكان خياباني    
3-2- تاريخچه كودكان خياباني    
4-2- وضعيت كودكان خياباني در جهان    
1-4-2- وضعيت كودكان خياباني در ايران    
5-2- «كودك در خيابان» و «كودك خيابان»    
6-2- عوامل موثر بر خياباني شدن كودكان    
7-2- بزهكاري و بزهديدگي كودكان خياباني    
8-2- وضعيت بهداشتي كودكان خياباني    
9-2- وضعيت رواني- اجتماعي كودكان خياباني    
1-9-2- مدرسه (اجتماع)    
2-9-2- وضعيت رواني    
3-9-2- مشكلات رفتاري    
10-2- اقدامات ملي انجام شده در مورد اين كودكان    
1-10-2- سازمان بهزيستي    
2-10-2- شهرداري    
3-10-2- سازمان بين‌المللي    
11-2- آمار كودكان خياباني    
12-2- نتايج بدست آمده از تحقيق دكتر رسول روشن در رابطه با وضعيت زيستي، رواني و اجتماعي كودكان خياباني ايران    
13-2- مقالات برخي از جرائد در مورد وضعيت نابسامان كودكان خياباني    
14-2- نتيجه‌گيري براي انتخاب موضوع فوق    
15-2- پيوست مقالات جرائد در مورد وضعيت نابسامان كودكان خياباني    
منابع و ماخذ فصل دوم    
فصل سوم:
مباحث عمومي مرتبط با پروژه:   
1-3- مصاحبه با آقاي دكتر اقليما (عضو هيئت علمي دانشكده بهزيستي و توانبخشي كشور)    
2-3- مصاحبه با خانم كاووسي (كارشناس قسمت آسيبهاي اجتماعي سازمان بهزيستي استان تهران)    
3-3- مصاحبه با خانم قلي‌زاده و آقاي نريماني (افراد فعال در رابطه با كمك به اين كودكان    
4-3- مفاد پيمان‌نامه جهاني حقوق كودك    
5-3- راهكارهائي براي جلوگيري از بوجود آمدن يا كاهش كودكان
خياباني    
6-3- روانشناسي دوران نوجواني    
1-6-3- حالات رواني و عاطفي در نوجوانان    
2-6-3- شناخت خصوصيات فيزيكي كودكان و نوجوانان    
7-3- كودك، معماري و فضا    
1-7-3- دريافت حسي و هوشي فضاي معماري    
8-3- معماري براي كودكان    
9-3- طراحي فضا با توجه به مشكلات رفتاري و رواني كودكان و
نوجوانان    
منابع و ماخذ فصل سوم    
فصل چهارم:
بررسي مراكز كودكان خياباني متناظر با طرح مجموعه مورد نظر خارجي و نقد و بررسي بازديدهاي انجام شده از مراكز داخلي:    
1-4- مراكز خارجي:    
1-1-4- مراكز كودكان خياباني تركيه    
2-1-4- مراكز كودكان خياباني كنيا    
3-1-4- مراكز كودكان خياباني برزيل (شهر مارينگا)    
4-1-4- پروژه ملي كودكان خياباني فيليپين (از سال 1986 تا كنون)    
5-1-4- مراكز كودكان خياباني هندوستان    
6-1-4- مراكز كودكان خياباني آفريقاي جنوبي    
7-1-4- مراكز كودكان خياباني كانادا    
2-4- مراكز داخلي:    
1-2-4- مجتمع خدمات رفاهي- بهزيستي سبزوار    
1-1-2-4- موقعيت    
2-1-2-4- اجزاء طرح    
3-1-2-4- معرفي كم و كيف معماري طرح    
2-2-4- بازديد و تحليل مركز كودكان خياباني قرنطينه ياسر    
3-2-4- بازديد از مراكز بعثت و شبانه‌روزي عاصف    
4-2-4- بازديد از مراكز كودكان خياباني اسماعيل محمدي    
منابع و ماخذ فصل چهارم    
فصل پنجم:
معرفي سايت پروژه:   
1-5- موقعيت شهري منطقه 15 تهران    
1-1-5- تراكم جمعيت و كمبود امكانات رفاهي   
2-1-5- بررسي وضعيت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خانواده‌هاي ساكن منطقه 15 تهران    
2-5- كاربري پيشنهادي در طرح تفضيلي    
3-5- زمين پروژه و قابليتهاي آن    
1-3-5- جنسيت خاك سايت    
2-3-5- آب در منطقه طرح    
3-3-5- كوههاي متصرف در منطقه طرح    
4-3-5- موقعيت گسل زلزله نسبت به منطقه طرح    
5-3-5- بررسي معيارهاي مربوط به محيط طبيعي و جغرافيا    
6-3-5- دسترسيهاي سايت    
10-5- چكيده    
منابع و ماخذ فصل پنجم    
فصل ششم:
بررسي ابعاد، استانداردها و چگونگي تعيين برنامه‌ريزي فيزيكي:    
1-6- تعيين برنامه‌ريزي كالبدي سايت    
1-1-6- ساختمان اداري    
2-1-6- ساختمان خوابگاه    
1-2-1-6- قسمت خوابگاه‌ها    
2-2-1-6- آشپزخانه    
3-2-1-6- محل ذخيره مواد و سردخانه    
4-2-1-6- محل تهيه غذا    
5-2-1-6- محل طبخ    
6-2-1-6- محل غذاخوري    
1-6-2-1-6- سرو غذا    
2-6-2-1-6- سرويسها    
7-2-1-6- رختكن و سرويسها    
8-2-1-6- محل پارك ماشين و بار انداز    
9-2-1-6- رختشويخانه    
1-9-2-1-6- منطقه يا آماده‌سازي    
2-9-2-1-6- قسمت شستشو    
3-9-2-1-6- قسمت خشك كن    
4-9-2-1-6- محل اتوكشي    
3-1-6- ساختمان اجتماعات    
1-3-1-6- سالن اجتماعات چند منظوره (آمفي تئاتر سر پوشيده)    
2-3-1-6- نمازخانه    
3-3-1-6- كتابخانه    
1-3-3-1-6- جا براي گذاشتن وسائل    
2-3-3-1-6- مخزن كتاب    
3-3-3-1-6- سالن مطالعه    
4-1-6- ساختمان آموزشي    
1-4-1-6- گالري    
2-4-1-6- كلاسهاي آموزشي    
3-4-1-6- آتليه‌ها (كلاسهاي هنري)    
4-4-1-6- سمعي و بصري    
5-1-6- كارگاههاي تخصصي    
1-5-1-6- نكاتي در زمينه طراحي و برنامه‌ريزي كارگاهها    
1-1-5-1-6- محوطه انبار و نگهداري    
2-1-5-1-6- محوطه تدريس    
3-1-5-1-6- ماشين‌آلات    
6-1-6- غرفه‌هاي فروش و تريا    
7-1-6- فضاهاي سبز و ورزشي    
8-1-6- نگهباني    
2-6- سازه    
3-6- تاسيسات    
1-3-6- گرمايش    
2-3-6- حرارت مركزي    
3-3-6- تهويه     
4-3-6- خنك‌سازي مكانيكي    
5-3-6- تهويه مطبوع    
4-6- نتيجه‌گيري جهت ريختن برنامه فيزيكي طرح    
منابع و ماخذ فصل ششم    
فصل هفتم:
توضيح روند طراحي و شكل‌گيري احجام در سايت    
فصل هشتم:
نقشه‌هاي طراحي شده در مورد سايت سازمان بهزيستي كشور براي استفاده كودكان خياباني (براي دوستي)    


پشتيباني: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فايل، نام خريدار و مشکل خود را پيامک و يا در تلگرام عنوان بفرماييد تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاين قادر به دانلود فايل خواهيد بود و همچنين يک نسخه از “لينک دانلود” نيز براي شما ايميل مي شود.

دانلود فایل

دستگاه تراش طراحی شده در سالیدورک و کتیا

دستگاه تراش طراحی شده در سالیدورک و کتیا

دستگاه تراش طراحی شده در سالیدورک و کتیا
قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO
همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی
آماده جهت رندرگیری
برای سفارش هرنوع پروژه یا مدل دیگر یا تهیه نقشه از مدل ها به آدرس زیر ایمیل بزنید تا درخواست شما در اسرع وقت در سایت قرار داده شود
forosh46@gmail.com

 

                     

دانلود فایل

بررسی عوامل محیطی موثر بر طراحی ساختمان و پارامترهای موثر در طراحی

بررسی عوامل محیطی موثر بر طراحی ساختمان و پارامترهای موثر در طراحی

فهرست مطالب

 

عوامل محیطی موثر بر ساختمان2

تابش:4

دما7

بارش :9

باد11

اکوستیک :12

طراحی مناسب سایت پلان : :13

طراحی مناسب درخصوص ارتفاع ساختمان‌ها :15

طراحی مناسب محوطه‌سازی :16

طراحی معماری مناسب داخلی17

عایق بندی ساختمان‌ها در برابر صوت17

استفاده از موانع صوتی18

راه حل در بزرگراهها18

 

عوامل محیطی موثر بر ساختمان

شناخت معماری، با شناخت عوامل تشکیل دهنده ی آن آغاز میشود این برداشت،در بر گیرندهی کلیه عناصر کالبدی و ساختاری است و امور و مسایل جامعه شناختی فرهنگی – که از شاخه ی علوم انسانی نشاٌت گرفته – کلیتی را می سازد که بدان (( معماری )) اطلاق می گردد. معماری در محیط شکل میگیرد و از این رو ،شناخت کلیه عوامل محیطی، جغرافیایی و انسانی برای پی ریزی بنیان های تاٌثیر گذار بر کالبد ، لازم و ضروری است . در این تحقیق تلاش گردیده به طور خلاصه این عوامل را مورد بررسی قرار دهیم.

به طور کلی این عوامل را می توان به موارد زیر تقسیم کرد که عبارتند از:

1     اقلیم

2     اکوستیک

3     پتانسیل های طبیعی

4     فرهنگ

1     اقلیم:

بحث اقلیم در معماری به 4 زیر مجموعه تقسیم می گردد:

1     1     تابش

2     1     دما

3     1     بار ش

4     1     باد

تابش:

•طراحانی که با ابعاد اقلیمی سر و کار دارند به خوبی می دانند که در بسیاری از موارد اطلاع از موقعیت خورشید از جمله داده های پایه و مقدماتی است برای مثال برای پاسخ گویی به سوالاتی از نوع زیر:

    * حجم و فاصله ساختمان ها را چگونه باید طراحی کرد تا از همجواری ساختمان ها بهره برداری مناسب به عمل آید      حداقل اینکه ساختمان ها در مواقع گرم در پناه سایه یکدیگر قرار گیرند و در مواقع سرد جلوی افتاب یکدیگر را سد نکرده باشند.

    * تناسب سایه بان و پنجره را چگونه باید انتخاب کرد

    * درخت و درختچه ها را چگونه باید کاشت و…

و سوالات متداول دیگر ،می توان راه حل های متفاوت برگزید. پرداختن به این مطلب نیازمند تحقیقات و مطالعات بسیاری است که در این قسمت به 2 مورد فقط اشاره می کنیم و در صفحات بعد به تصاویری همراه با توضیح مختصر برای آشنایی کلی با این امر اشاره می کنیم

 

دانلود فایل

مطالعات و رساله معماري طراحی فرهنگسرای هنر صنايع دستي

مطالعات و رساله معماري طراحی فرهنگسرای هنر صنايع دستي

دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی فرهنگسرای هنر صنايع دستي همراه با نقشه های معماری آن
در قالب Word و 384 صفحه و قابل ويرايش و آماده براي ارائه ،دفاع ،چاپ و کنفرانس ميباشد

========================================================
تمامي فايل هاي سيستم، توسط کاربران آن آپلود مي شود. اگر در فايلي تخلفي مشاهده کرديد و يا مالک پروژه اي بوديد که از وجود آن در سايت رضايت نداشتيد با ما تماس بگيريد، در اسرع وقت به گزارش شما رسيدگي مي شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================


تمامي فايلهاي موجود در سايت صرفا براي راهنمايي و کمک به دانشجويان و محققين عزيز مي باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهايي کوتاه از متن:

1- فصل اول : کلیاتی در مورد صنایع دستی
 1-1صنایع دستی از دیدگاهای مختلف

صنایع دستی به ویژه صنایع دستی روستایی در کشورهایی که از این صنعت برخوردارند واز نظر مواد اولیه و نیروی انسانی امکان تولید دارند، نوعی فعالیت اقتصادی است که منجر به تولید کالاهای جدیدی می شود. آمیختگی شدید این فعالیتها با سنت ها، عادات و بینش سازندگان و همچنین تأثیر محسوس محیط جغرافیایی در این صنعت از جمله مسائلی است که باعث تمایز آن از فرآورده های کارخانه ای می گردد زیرا بر خلاف مصنوعات کارخانه ای که در مقیاس زیاد و بطور یک شکل تولید می شود، صنایع دستی هر منطقه و حتی تولیدات هر صنعتگر از نظر طرح، شکل و اندازه از اشیاء مشابه خود کاملاً متمایز و مشخص است ودر اکثر موارد مایه ای از فرهنگ سازندگان خود را به همراه دارد.

صنایع دستی از لحاظ لغوی
اصطلاح صنایع دستی از نظر لغوی دارای مفهوم و احد و ثابتی نیست و هنوز تعریفی که بطور جامع و کامل مورد پذیرش همه کارشناسان و سازمانهای مسئول در کشورهای مختلف باشد، وضع نشده و به عبارت دیگر، صنایع دستی چه در بیان عادی و چه در اصطلاح فنی دارای مفاهیم متعددی است.


فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:
1- فصل اول : کلیاتی در مورد صنایع دستی   
1-1صنایع دستی از دیدگاهای مختلف    14
2-1 نگرشی بر تاریخچه صنایع دستی ایران    17
3- 1 جایگاه صنایع دستی در ایران    19
1-3-1 توجیه اقتصادی    20
2-3-1 توجیه فرهنگی و اجتماعی    21
1-2-3-1- صنایع دستی و فرهنگی خودی    22
2-2-3-1  صنایع دستی و فرهنگ بیگانه    23
3-3-1صنایع دستی و ارزشهای هنری و تاریخی    24
4-1 آشنایی با تعدادی از صنایع دستی موجود در کشور    25
1-4-1سفالگری    25
1-1-4-1 شیوه های تولید در حال حاضر    26
1-1-4-1 شیوه های تولید در حال حاضر    27
2-1-4-1  لعاب    29
3-1-4-1  کاشی کاری    30
4-1-4-1  کوره های کاشی پزی    32
5-1-4-1  کاشی گلی    33
6-1-4-1  کاشی جسمی    34
7-1-4-1  رنگ سازی    35
2-4-1 قلمزنی    36
1-2-4-1  شیوه کار    37
3-4-1 زرگری    38
4-4-1  منبت    38
4-4-1  منبت    39
1-4-4-1  شیوه کار    39
5-4-1  معرق    40
6-4-1 خاتم    41
1-6-4-1 شیوه های تولید خاتم    41
7-4-1  قالیبافی    42
1-7-4-1  قالیبافی در دوره های گوناگون تاریخی    43
2-7-4-1  نکات فنی    44
3-7-4-1ساختمان دار قالیبافی    44
4-7-4-1  ابزارهای قالیبافی    46
5-7-4-1  رفوگری    47
8-4-1 نمد مالی    48
9-4-1 پارچه بافی    50
1-9-4-1  مشخصات دستگاههای بافندگی دستی    52
2-9-4-1  پارچه های قلم کار    55
1-2-9-4-1   شیوه  تولید    55
2-2-9-4-1   مهرچوبی    56
3-2-9-4-1   رنگ    57
4-2-9-4-1    پارچه    58
10-4-1  چاقوسازی    59
1-10-4-1  تولید    60
2-10-4-1  ذکر بعضی از فوت و فن های کار    61
11-4-1 شیشه گری    63
1-11-4-1  تاریخچه شیشه گری در ایران    63
2-11-4-1  شیوهای تولید    65
12-4-1  سازهای سنتی    70
13-4-1  مینیاتور    72
1-13-4-1 تحول هنر مینیاتور    74
2-  فصل دوم: مطالعات محیطی    
1-2 موقعيت قرارگيري استان زنجان در كشور    77
2-2 كليات سياسي، اداري استان زنجان    77
1-3-2 راه آهن    81
2-3-2 راه‌هاي هوايي    81
4-2 بررسي وضعيت جغرافيايي استان زنجان    83
1-4-2 كوهها    83
2-4-2 رودخانه‌ها    83
3-4-2 پوشش گياهي    84
5-2 شرايط آب و هواي استان زنجان    86
1-6-2 ت توپوگرافيك شهر زنجان    90
7-2 مطالعه زمين‌شناسي و زلزله شهر زنجان    91
8-2 وضعيت اقليمي شهر زنجان    94
1-8-2 تابش آفتاب    94
2-8-2 دماي هوا    98
3-8-2 رطوبت هوا    98
4-8-2 باد    98
5-8-2 بارندگي    99
3- فصل سوم مطالعات معماری
معرفی و شناخت شهر زنجان ، تاریخی، اجتماعی و اقتصادی1-3  مقدمه    102
1-3  مقدمه    103
2-3  وجه تسمیه زنجان    103
3-3  عوامل مؤثر درپیدایش و گسترش شهر زنجان    105
4-3   تاریخچة توسعة شهر زنجان    107
5-4  خصوصیات کلی ‌بافت قدیمی شهر زنجان    116
7-3  عناصر تاریخی شهر    120
1-7-3  محلات    121
2-7-3 حصار شهر    122
3-7-3 آب انبارها    123
4-7-3  گرمابه‌ها    123
5-7-3  رختشویخانه    124
6-7-3  امامزاده‌ها    124
7-7-3  مساجد    125
8-7-3 مجموعه تاریخی بازار    126
8-3  ویزگی های فرهنگی و نژادی    128
9-3  مطالعه خصوصیات جمعیتی شهر زنجان    129
1-9-3 ساختار سنی و جنسی جمعیت    130
10-3  آمار پاره ای از فضاهای فرهنگی شهر زنجان    133
11-3 بررسی وضعیت اقتصادی شهر زنجان    134
1-11-3 عمده صنایع دستی موجود در شهر زنجان    137
1-1-11-3 چاقو سازی    138
2-1-11-3  ملیله سازی    138
3-1-11-3 چارق دوزی    139
4-1-11-3 فرش بافی    139
4-  فصل چهارم : مطالعات تحلیلی   
برسی عوامل موثر در طراحی 1-4 برخی ا ز معیارهای آسایش    140
1-4 برخی ا ز معیارهای آسایش    141
1-1-4 نمودار زیست- اقلیمی ساختمانی به روش اولگی    141
2-1-4 نمودار زیست- اقلیمی ساختمانی به روش گیوانی    141
3-1-4 معیار ماهانی    145
2-4 تأثیر عوامل اقلیمی بر منطقه آسایش انسان در شهرزنجان    148
3-4 تأثیر عوامل اقلیمی برساختمان در شهر زنجان    149
4-4 اهداف عمده در طرح اقلیمی در شهر زنجان    152
1-4-4 اجتناب از اتلاف حرارت ساختمان    155
2-4-4 اجتناب از اتلاف حرارت ساختمان با کنترل وزش باد    156
3-4-4 بهره‌گیری از انرژی خورشیدی در گرمایش ساختمان    158
4-4-4 محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب    159
5-4-4 بهره‌گیری لز نوسان روزانه دمای هوا    161
6-4-4 فرم کالبدی ساختمان    162
7-4-4 نحوه قرارگیری ساختمان‌های مجموعه    163
8-4-4 عوامل مؤثر در تعیین جهت استقرار ساختمان‌های مجموعه    164
1-8-4-4 عامل تابش آفتاب در تعیین جهت استقرار ساختمان‌های مجموعه    165
2-8-4-4 عامل باد در تعیین جهت استقرار ساختمان‌های مجموعه    166
3-8-4-4 جهت خیابانها و مسیرهای عابر پیاده    170
4-8-4-4 پنجره‌ها و سایه‌بان‌ها    170
5-4 نتایج    171
5- فصل پنجم :اصول فنی و استانداردهای طراحی در فضاهای مجموعه  
1-5 تعداد واحدها و ساعات تدریس رشته صنایع دستی    178
2-5 بررسی و شناخت فضاهای اصلی و فرعی مجموعه    180
1-2-5 فضاهای آمورشی    181
2-2-5 فضاهای کمک آموزشی    181
3-2-5 فضاهای رفاهی و خدماتی    181
3-5 استانداردهای طراحی برای فضاهای کمک آموزشی    184
2-3-5 یک کتابخانه    189
4-5 فضاهای مختلف کتابخانه    196
1-4-5  الحاقات به کتابخانه    196
5-5 فضاهای کتابخانه    197
1-5-5 کتابخانه های مرجع    198
1-1-5-5 تسهیلات مطالعه انفرادی    198
2-1-5-5  نور در کتابخانه    200
3-1-5-5 صدا در کتابخانه    203
4-1-5-5  درجه حرارت، رطوبت و تهویه    203
5-1-5-5 کابینت های کارتهای کاتالوگ    203
6-1-5-5 اطفای حریق    206
6-5  واحد خدمات عمومی    206
1-6-5 واحد خدمات فنی    206
2-5-6  واحد خدمات اداری    206
3-5-6  خدمات پشتیبانی    207
7-5 کارگاهها    207
8-5 معیارهایی که در برنامه ریزی فیزیکی این مجموعه تأثیر گذارند    210
9-5 دسته بندی فضاهای موردنیاز با توجه به کاربری    211
10-5 فضاهای آموزشی    212
1-10-5 کلاسها و کارگاهها    212
11-5 فضاهای کمک آموزشی    213
1-11-5 کتابخانه    213
2-11-5 مجموعه مواد کتابخانه    213
12-5 فضاهای رفاهی – خدماتی    216
13-5 تحلیل سایت و روند طراحی    218
1-13-5 موقعیت سایت در طرح تفصیلی شهرستان زنجان    222
14-5 دلایل انتخاب سایت    228
15-5   اهداف موردنظر طرح تفصیلی    229
1-15-5 طرح تفصیلی و نقاط مثبت در سایت    229
2-15-5  طرح تفصیلی و نقاط منفی در سایت    230
16-5 آشنائی با موقعیت سایت طراحی    231
1-16-5 دسترسی ها    231
2-16-5 فضاهای باز و بسته    232
3-16-5 کیفیت ابنیه    232
4-16-5  طبقات    233
5-16-5 کاربری ها    233
17-5 روند طراحی    234
1-17-5 تجزیه و تحلیل سایت    234
2-17-5 موقعیت سایت در بافت شهرستان    246
18-5 دید و منظر در مقیاس شهری    246
19-5 ترافیک سواره و شبکه های ارتباطی    256
20-5 ترافیک پیاده و شبکه های ارتباطی    258
1-20-5 گره ها    260
21-5 سایت و موقعیت مکانی کاربریها    261
22-5 اهداف موردنظر طراحی    262
23-5  توصیف طرح    267
1-23-5 توصیف ایده کلی طرح (concept)    
2-23-5 ایده اصلی طرح    
25-4 نقشه ها و مدارک معماری    
1-25-4 اتودهای اولیه تا شکل گیری طرح نهایی    
6- فصل ششم :فهرست  منابع    
1-6  منابع و مآخذ    پشتيباني: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فايل، نام خريدار و مشکل خود را پيامک و يا در تلگرام عنوان بفرماييد تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاين قادر به دانلود فايل خواهيد بود و همچنين يک نسخه از “لينک دانلود” نيز براي شما ايميل مي شود.

دانلود فایل

بررسی شهرستان بروجرد و طارحی سايت گردشگری شهرستان بروجرد (نوع طراحی :html ,front page)

بررسی شهرستان بروجرد و طارحی سايت گردشگری شهرستان بروجرد (نوع طراحی :html ,front page)

فرمت فایل:         word

تعداد صفحات:   339

 

 

 

مختصري در مورد پيشينه تاريخي شهرستان بروجرد

 

شهرستان بروجرد در سي و سه درجه تاو پنجاه و سه درجه عرض جغرافيايي و چهل و هفت درجه و سي و شش درجه طول جغرافيايي قرار دارد . ارتفاع آن از سطح دريا 1657 متر ميباشد . اين شهر از شمال به شهرستان ملاير از جنوب به لرستان و بختياري از غرب به الشتر و چغلوندي و از شرق به سر بند اراك محدود ميشود .

برجرد در روزگار گذشته گاهي داخل لرستان گاهي جزء عراق عجم و زماني ولايتي جداگانه و مستقل به شمار مي آمده اين شهرستان داخل دشتي بنام سيلاخور قرار گرفته كه از شمال و جنوب به وسيله كوههاي بلند محصور از شرق و غرب داراي زمينهاي مسطح و حاصلخيزي است كه جهت كشاورزي بسيار مساعد ميباشد .

در مورد وجه تسميه شهر بروجرد كمتر كسي نظر قطعي داده است حال آنكه مولفان متاخر خصوصا فرهنگ نويسان تلاش كرده اند وجه تسميه بروجرد را بيابند . از جمله اين نويسندگان رضا قليخان هدايت مولف فرهنگ انجمن آراي ناصري اصل نام اين شهر را فيروز گرد دانسته و در توضيح آن نوشته است « شهريست از بناهاي خسرو پرويز اكنون به بروجرد شهرت دارد »

در كتاب گنج دانش نوشته محمد تقي خان متخلص به حكيم الملك بروجرد را به « منوچهر» نسبت ميدهد .

دكتر معين به نقل از فرهنگ اعلام مي نويسد « بروجرد ساخته شده ارداشك سيزدهم پادشاه اشكانيان است »

استاد دكتر سيد جعفر شهيدي كه از مشاهير اين ديار است در اين باره ميگويد : بروجرد تغيير يافته ويروگرد ميباشد . ويرو شاهزاده اشكاني دستور ساختن شهر مذكور را صادر نمود اين شاهزاده در گوراب «نهاوند » حكومت ميكرد .

علاوه بر اين شهر به نامهاي « بروگرد ولوجرد وروگرد باروگرد»نيز ناميده ميشود كه استاد سعيد نفيسي ميگويد : آباديهايي كه در آخر نام آنها پسوند «گرد» آمده است در دوره ساسانيان و حتي قبل از آن ساخته شده اند مانند خسروگرد فيروزگرد … و لذا بناي شهر بروجرد قبل از اسلام حتمي مي باشد شهر بروجرد مورد توجه بسياري از مورخين و سياحاني كه از اين شهر ديدن كرده اند قرار گرفته و معمولا در ذكر طبيعت زيبا به تعريف و تمجيد آن پرداخته اند از جمله اين متون و مكتب ميتوان به «مسالك الممالك » تاليف ابواسحاق ابراهيم بن محمد استخري «سوره الارض » تاليف ابن حوقل معجم البلدان تاليف ياقوت حموي (623 هجري – قمري ) « آثار البلاد و اخبار العباد »تاليف ذكريا بن محمود غزنوي ( 764 هجري –قمري ) « نزهت القلوب »تاليف حمد اله مستوفي و بسياري مقالات و كتب كه در اين مختصر نمي گنجد اشاره نمود .

سخن كوتاه در عصر فتحعلي شاه قاجار شاهزاده محمد تقي ميرزا احسام السلطنه حاكم خوزستان لرستان و بروجرد بوده و بروجرد را مركز حكومت خود قرار داد به دستور وي بازار شهر را مرمت كردند و بناي مسجد سلطاني (امام خميني ) را به اتمام رساندند .ابراهيم بيگ در سياحتنامه خود مينويسد : از چيتهاي بافت بروجرد در ولايت روسيه و تفليس و خانه هاي رجال كشور ديده ميشود .

مرحوم حسين حزين بروجردي در كتاب دورنمايي از شهر بروجرد آورده است « اين شهرستان از دوران پيش تا اواسط دولت قاجار داراي 1400 دستگاه پارچه    بافي بوده و دهكده كارخانه در كنار رودخانه سيلاخور مربوط به كارگران چيت سازي بوده است » و همچنين آورده است « كريم خان زند از پارچه هاي بافت بروجرد     براي خود پيراهن تهيه ميكرد .

علاوه بر صنايع معروف چيت بافي و ورشو سازي و هنرها و فنون تكميلي اين شهر كه از شهره خاصي برخوردار بوده است بلحاظ اقليم طبيعت زيبا و مركزيت شهري از ديرباز پرورش دهنده صنايع و هنرهايي بوده كه امروزه نيز صنايع و هنرهاي ديگري به آن وارد شده و برخي به علل مختلف به دست فراموشي سپرده شده اند .

 

شهر تاريخي بروجرد

بروجرد به عنوان يكي از شهرهاي باستاني و با سابقه كشور از ارزشهاي بسيار زيادي به لحاظ تاريخي – فرهنگي بهرمند مي باشد تاريخ دقيق پيدايش اين شهر كماكان از موضوعات مورد سئوال ولي آنچه قدر مسلم است براساس شواهد و مدارك مختلف زمان پيدايش آن به دوران پيش از اسلام بر مي گردد .

به لحاظ سيستم شهر سازي داراي شيوه ارگانيك (خود شكل گيرنده ) و از نظر كالبدي واجد خصوصيات معماري و شهرسازي ايراني –اسلامي مي باشد .

شهر در قالب كلي خود داراي ديوار و باروي يكپارچه و از نظر تقسيمات شهري داراي چهار محله اصلي شامل : دودانگه –صوفيان-يخچال و رازان وبروا بوده است كه هر كدام از محلات نيز داراي زير محلات جزئي تري در داخل پيكره خود مي باشد . علاوه بر بافت و پيكره شهري عناصر معماري متعددي در آن وجود داشته و دارند كه از آنجمله مي توان به مسجد جامع-مسجدامام-امامزاده جعفر-مدرسه حجتيه-دبيرستان امام-مسجد رنگينه-مسجد قلعه-مسجدسيد-مجموعه خانه هاي قديمي و … اشاره نمود كه در اين بين مسجد جامع از درجه اهميت و اعتبار خاصي برخوردار مي باشد .

 

 

مسجد جامع

اين مسجد در خيابان جعفري در مركز قديمي ترين محله و هسته اوليه شكل گيري شهر (محله دودانگه ) و در كنار بافت قديم تجاري واقع شده است . اين بنا با سابقه بيش از هزارسال يكي از مساجد اوليه اسلامي در ايران است . بسياري از مردم بر اين باورند كه مسجد برروي آتشكده اي پيش از اسلام ساخته شده ولي بر اساس مطالعه بررسيهاي انجام شده شواهد و مداركي در اين زمينه يافت نشده است . قديمي ترين آثار يافت شده در آن مربوط به اواسط قرن چهارم هجري يعني دوره آل بويه مي باشد .البته نشانه هايي از وجود مسجد قديمي تر از نوع مساجد ستون دار اوليه يافت شده كه نياز به بررسي و مطالعه بيشتري دارد . قديمي ترين بخش بنا فضاي زير گنبد خانه كه مربوط به اواسط قرن 4 ه-ق است و شواهد آن در عمق 180 سانتي متري از كف فعلي يافت شده . در دوره بعد يعني زمان سلجوقيان بنا آباد و از اعتبار كافي برخوردار بوده و تزئيناتي به آن افزوده شده كه كتيبه آجري باقيمانده به خط كوفي در ديوار جنوبي گنبد و بالاي محراب گواه اين مطلب مي باشد . متن كتيبه فوق چنين است «بسم اله الهم اغفر امر هذه القبه الصدر الاجل مجد الدين جمال الاسلام عز الملك ابوالعز محمد بن طاهر بن سعيد اطااله بقائه » بعد از آن در دوره ايلخاني بنا ظاهرا به دلايل مختلف دچار ركود و ويراني مي شود . در دوره تيموري بنا دوباره تعمير و بازسازي و بخشهايي به آن افزوده شده است . همچنين در دوره صفوي زنديه و قاجاريه نيز تعميرات و الحاقي داشته است .

 

 

 

امام زاده جعفر

اين بناي مذهبي-تاريخي در انتهاي خيابان جعفري و در كنار يكي از    قديمي ترين محلات شهر ساخته شده كه در ميان عامه مردم از احترام و اعتبار قابل توجهي برخوردار است

«شخص مدفون در اين محل را از نوادگان امام موسي كاظم (ع) ذكر كرده اند اما در كتاب جغرافياي بروجرد به نقل از منتقل الطالبين آمده «ابوالقاسم جعفر بن حسين بن علي بن حسن المكفوف ابن حسن الافطس ابن علي بن زين العابدين » كه جد ششم آن را حضرت سجاد (ع) امام چهارم شيعيان مي داند »

بناي امام زاده جعفر داراي سه دوره متفاوت تاريخي و معماري است كه متعلقات آن شامل سر در ورودي حياط ايوان رواق شبستان و فضاي گنبد خانه مي باشد . قديميترين بخش بنا فضاي گنبد خانه و مقبره است كه احتمالا بر روي بناي قديمي تر مربوط به دوره قبل ساخته شده و زمان ساخت آن قرون 7و 8 ه.ق يعني دوره ايلخاني   مي باشد . اين قسمت كه در ابتدا به صورت منفرد بوده شامل يك ايوان ورودي با دو حجره كوچك در طرفين آن است . بخش گنبد خانه و مقبره به صورت هشت ضلعي است كه در تمامي اضلاع هشتگانه آن ورودي هايي وجود دارد كه به يك اتاق كوچك راه پيدا مي كند .بالاي درگاه هر كدام از درها نيز يك فضاي غلام گردش وجود دارد . شاخصه اصلي بنا گنبد آن است كه به صورت دو پوسته و از نوع رك پله پله (اورچين) شبيه به گنبد دانيال نبي در شوش مي باشد .

اين بنا در دوره صفويه الحاقات و تعميراتي داشته كه از جمله ورودي اصلي بنا و شبستاني كه در شرق و شمال قسمت گنبد خانه مي باشد مي توان اشاره نمود . بناي مذكور در اوايل دوره قاجار و در زمان محمد تقي خان رازاني حاكم وقت بروجرد نيز تعمير و الحاقاتي داشته كه يك كتيبه سنگي در كنار ايوان ورودي مقبره در اين رابطه نصب شده است . از جمله الحاقات اين دوره ساختن چهار ايوان صفه مانند كه (احتمالا نوعي محل براي استراحت زائرين بود )در طرفين ايوان ورودي بنا و جهات شمالي و جنوبي حياط مي باشد كه پوشش سقف و جنس ستونهاي آن چوبي است.لازم به ذكر است كه بنا داراي دو در منبت كاري بسيار نفيس منفور به تاريخهاي 937و1203ه.ق در قسمت گنبد خانه مي باشد .

 

دبيرستان امام (ره)

 

ارتباط بين ايران و كشورهاي اروپايي از سالهاي قبل از حكومت قاجار وجود داشته.اما از اواسط دوره قاجار اين ارتباطات افزايش چشمگيري يافت . با گسترش رفت و آمد بين ايران و فرنگ و تحصيل عده اي از ايرانيان در كشورهاي مختلف اروپايي زمينه جهت تاثير پذيري در بسياري از مسايل از اروپا فراهم شد از جمله مي توان به جنبه هاي مختلف معماري هنري علمي و آموزشي و تدريس علوم جديد در بسياري از مدارس ايران رواج يافت اين روند در دوره پهلوي و به علت تغير وتحولاتي كه در گرايش بيشتر به غرب و نياز به تدريس علوم جديد در ايران تشديد شد به طوري كه مدارس زيادي به شيوه غربي در ايران شكل گرفت .

از جمله بناهايي كه در اوايل دوره پهلوي كه با تلفيقي از معماري سنتي ايران و سبك و سياق اروپايي در شهر بروجرد ساخته شده بنايي است معروف به دبيرستان پهلوي (امام خميني فعلي ) كه با وسعتي در حدود 14000 متر مربع ساخته شده و به عنوان نمونه شاخصي از معماري دوره پهلوي در شهر محسوب مي شود .

اين بنا شامل يك ساختمان دو طبقه به عنوان فضاي آموزشي و كلاسهاي درس سالن آمفي تئاتر (اجتماعات) و فضاي وسيع حياط مي باشد .

ساختمان كلاسهاي آموزشي در دو طبقه و به صورت يك بناي مستطيل    شكل مي باشد كه در سمت جنوب و در پشت كلاسهاي درس آن يك ايوان با 12 ستون آجري قرار دارد و در طرف ايوان دو ايوان پيشرفته ديگر به صورت نيم دايره و ستونهاي آجري ساخته شده است .

ورودي اصلي بنا در سمت غرب قرار گرفته . ساختمان در سمت شمال شرقي و شمال غربي داراي ورودي و خروجيهاي ديگري نيز مي باشد .

داخل ساختمان شامل يك راهروي اصلي كه ورودي كلاسها به اين راهرو باز مي شود و در جهت شمال كلاسها احداث گرديده است . سقف بنا در طبقه اول با تيرهاي چوبي و در طبقه دوم به صورت شيرواني و فلزي مي باشد كه زير قسمت شيرواني را به صورت سقف كاذب با استفاده از چوب كلاف كشي و ساخته اند .

سالن اجتماعات بنا در سمت شمال غربي ساختمان كلاسها و چسبيده به آن احداث شده اين قضا شامل يك ايوان ورودي تزئيني در سمت غرب و فضايي شيب دار جهت مشايعت نمايش و سن مي باشد.

 

 

 

مسجد جامع

اين مسجد در خيابان جعفري در مركز قديمي ترين محله و هسته اوليه شكل گيري شهر در كنار بافت تجاري واقع شده است . اين بنا با سابقه بيش از 1000 سال يكي از مساجد شاخص اوليه اسلامي در ايران است كه در طول تاريخ هزار ساله خود تعمير و مرمت شده است . بنا در گذشته به صورت يك مجموعه شامل مسجد حمام آب انبار ساختمان غريب خانه (آبريزگاه ) ميدان و ساير متعلقات بوده كه امروزه بعضي از اين آثار از بين رفته اند . بسياري از مردم بر اين باورند كه مسجد بر روي آتشكده اي پيش از اسلام ساخته شده اما بر اساس مطالعه و بررسيهاي انجام شده تا كنون شواهد و مداركي در اين زمينه يافت نشده است و قديمي ترين آثار يافت شده در آن مربوط به اواسط قرن چهارم هجري يعني دوره آل بويه مي باشد البته نشانه هايي از وجود مسجدي قديمي تر از نوع مساجد اوليه ستوندار ( احتمالا قرن سوم هجري همانند مسجد جامع اصفهان ) يافت شده كه نياز به بررسي و مطالعه بيشتري دارد.

بناي مسجد جامع از نظر فرم از نوع مساجد تك ايواني است كه داراي دو در ورودي در جهات شرق و غرب است و بنا شامل يك حياط مركزي مستطيل ايوان فضاي گنبد خانه و شبستانهاي اطراف آن و يك شبستان وسيع زمستاني در طرف شمال حياط مركزي مي باشد . قديمي ترين بخش بنا فضاي زير گنبد خانه است كه مربوط به اواسط قرن 4 هجريست و شواهد آن در عمق 180 سانتيمتري از كف فعلي مسجد به صورت سالم يافت شده . اين فضا احتمالا به صورت منفرد و در خارج از مسجد ستون دار اوليه ( مانند گنبد نظام الملك در مسجد جامع اصفهان ) ساخته شده است .

 

   

دانلود فایل

پاورپوینت استفاده از گیاهان دارویی در طراحی فضای سبز شهری

پاورپوینت استفاده از گیاهان دارویی در طراحی فضای سبز شهری

دانلود   با موضوع استفاده از گیاهان دارویی در طراحی فضای سبز شهری
دارای 41 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید :
41 اسلاید
فرمت فایل:
پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای : 
ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

فهرست مطالب واسلايدها:

حفظ ژرم پلاسم گیاهان دارویی

جبران بخشی از هزینه ها

تأمین اهداف آموزشی، تحقیقاتی و گردشگری

کنترل فرسایش بادی

نکات مهم دربکارگیری گیاهان دارویی در احداث فضای سبز

تحمل خشکی، شوری و قلیایی بودن خاک

تحمل تشعشع شدید خورشید

تحمل شرایط ماندابی

تحمل هرس شدید

سازگاری با سطوح شیب دار

سازگاری با آلودگی های محیط های شهری و صنعتی

تأثیر گیاه بر سلامت انسان

زیبایی گیاه

از نظر اندازه

سهولت کاربرد گیاه

سازگاري

زيبايي و ظاهر آراسته

خصوصيات فيزيولوژيک و مرفولوژيک گياه

ايجاد آرامش خيال بيننده و جلب متخصص

پرهیزاز یکنواختی و روی آوردن به استفاده ترکیبی از گونه ها

درکشور ایران اقلیم های متفاوتی وجود دارد، بنابراین تنوع گیاهان دارویی آن نیز زیاداست. بکارگیری این گونه ها در فضای سبز تنوع گونه ها و اکوتیپ ها (از نظر رنگ، فرم،اندازه و سازگاری) را دو چندان می کند و ضریب اطمینان موفقیت طرح و انعطاف طراحی بیشتر می شود. وجود گیاهان دارویی در فضای سبز نشانه ای از توانایی اقلیمی و احوال فرهنگی منطقه است.

با توجه به اینکه برای رسیدن به استانداردهای بین المللی فضای سبز سرانه، به فضای سبزی با چند برابر سطح موجود نیازمندیم، سطح فضای سبز لازم چندبرابر خواهد بود و با وارد کردن گیاهان دارویی در فهرست گیاهان مناسب برای فضای سبزجامعه گیاهان دارویی گسترش قابل توجهی پیدا می کند. با کشت گیاهان دارویی در فضای سبز بخشی از هزینه های ریالی قابل بازیافت است و با توجه به نزدیکی این مکان ها به مراکز صنعتی و تجاری هزینه حمل و نقل نیز کاهش می یابد.

کاشت گیاهان دارویی در فضای سبز امکان آشنایی و افزایش آگاهی های اجتماعی، نسبت به گیاهان دارویی را فراهم میکند. اختصاص فضای سبز محیط های آموزشی به کشت گیاهان دارویی، زمینه برای تحقیق درجنبه های مختلف گیاهان دارویی را ممکن می سازد و سازگاری این گونه ها را معلوم میکند. برخی گیاهان دارویی دارای حدود تحمل نسبتاً خوبی به شوری،خشکی، قلیایی بودن خاک، تشعشع شدید خورشید، شرایط ماندابی، هرس شدید و … هستند.

. . .

 

             

دانلود فایل

تیغه فرز طراحی شده در سالیدورک

تیغه فرز طراحی شده در سالیدورک

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

MicrosoftInternetExplorer4

تیغه فرز طراحی شده در سالیدورک
  در  

همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی
آماده جهت رندرگیری

 

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

 

                 

دانلود فایل

مطالعات و رساله معماري طراحی موزه خط ، تذهیب، مینیاتور، معرق ، خاتم با رویکرد هنرهای اصیل ایران

مطالعات و رساله معماري طراحی موزه خط ، تذهیب، مینیاتور، معرق ، خاتم با رویکرد هنرهای اصیل ایران

دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی موزه خط ، تذهیب، مینیاتور، معرق ، خاتم با رویکرد هنرهای اصیل ایران
در قالب Word و 233 صفحه و قابل ويرايش و آماده براي ارائه ،دفاع ،چاپ و کنفرانس ميباشد

========================================================
تمامي فايل هاي سيستم، توسط کاربران آن آپلود مي شود. اگر در فايلي تخلفي مشاهده کرديد و يا مالک پروژه اي بوديد که از وجود آن در سايت رضايت نداشتيد با ما تماس بگيريد، در اسرع وقت به گزارش شما رسيدگي مي شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================


تمامي فايلهاي موجود در سايت صرفا براي راهنمايي و کمک به دانشجويان و محققين عزيز مي باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهايي کوتاه از متن:

چکیده

صنایع دستی از دیرباز پیوند عمیقی با سنت و معماری داشتند. برای احیای صنایع دستی لازم بود که یک مرکزی به وجود آورده شود، که در آن به آموزش و شناساندن صنایع دستی به مردم پرداخته شود. بنابراین مجموعه آموزشی صنایع دستی را در زنجان و در کنار بافت قدیم و تاریخی زنجان در سرلوحه کار خود قرار دادم . در مجموعه ای که پیش رو دارید در ابتدا سعی بر آن شده است تا یک آشنایی نسبی را با صنایع دستی پیدا نماییم ، صنایعی که ریشه در تاریخ و فرهنگ و سنت این مردم دارند. در بخش دوم به مطالعات اقلیمی و جغرافیایی پرداخته شده است. و در انتها نیز درباره ایده های طراحی و نیز نحوه ی طراحی مجموعه و فضاهای پیش بینی شده برای مجموعه مطالبی نیزعنوان شده است.

هنرهای دستی ( هنرهای سنتی)
مبحث پیرامون صنایع دستی کهن ایران همیشه آمیخته با سنت بوده است و از دیرباز هنرهای دستی را هنرهای سنتی نیز می نامیدند.
سخن گفتن از سنت ها سخن از اصول لایتغیری است که ریشه در آسمان دارد ، سخن از تحقیق این اصول در مقاطع مختلفی اززمان و مکان است و بالاخره سخن از تداوم و استمرار اعتقاداتی خاص است که صوری قدسی که محمل این اعتقاداتند و تعالیم نسبت به واسط آنها در وجود انسان به فعلیت می رسد.
سنت ،  به گونه ای که در اینجا تعریف شده ، ر سم یا عادت نیست ، شیوه متداول و مقطعی یک دوره گذرا هم نیست، سنت که مذهب به معنای اعم مهمترین جزء آن است، همراه و همگام با تمدنی که از آن نشات گرفته و قومی که آن را چون چراغ هدایت خویش برگزیده اند، باقی و پایدار است و حتی آنگاه که ظاهراً پرتویی نمی افکند، هرگز کاملاً به خاموشی نگرائیده است. بر عکس تنها سایه زمینی آن ناپدید شده و هستی ذاتی و روحانی اش به سرچشمه آسمانی خود پیوسته است.


فهرست مطالب به صورت زیر میباشد :
فصل اول:
هنرهای دستی
نقاشی
تاریخ نقاشی
درباره رنگ
تکنیکهای نقاشی
حلال های رنگ
سبک های معروف نقاشی
اصطلاحات معمول نقاشی
خط و خوشنويسي ، انواع آن و ارزشهاي بصري هر يك
كوفي بنايي معقلي
خط ديواني
خط تعليق
خط رقعه
خط نستعليق
ارزشهاي بصري خط كوفي
ارزشهاي بصري خط ثلث و نسخ
فصل دوم:
تذهیب
« تذهیب »
تعریف تذهیب
مکتبهای تذهیب
پیشیه تذهیب
چگونگی انجام یک اثر تذهیب
ابزارهای تذهیب
قلم مو
طلا و نقره
مهره
کاغذ
رنگ
پرگار، ترلینگ، خط کش
واژگان تذهیب
ابرک
اسلیمی اسلامی
بند اسلیمی
تاج
ترصیع
ترنج
جدول
ختایی
داغ
دهن اژدر
سرلوحه
سنجاق نشان
شرفه
شمسه
فرنگی
فصّالی
کتیبه
کتیبه ی سرلوحه
کمند زرین
گره
لچک ترنج
لچکی
واگیره
مینیاتور
مینیاتور و طراحی مینیاتور
روشهای مختلف طراحی مینیاتور:
سيری در مينياتور ايران
صنایع دستی
فرش ایران
نقوش لچک و ترنج
فرش
فرش ايران و چگونگي طبقه بندي آن
گروه  – طرحهای آثار باستانی و ابنیه اسلامی
گروه  – طرحهای شاه عباسی
گروه – طرحهای اسلیمی
گروه – طرحهای اقتباسی
گروه  – طرحهای واگیره ای بندی
گروه  – طرحهای بته ایبته جقه
گروه  – طرحهای درختی
گروه  – طرحهای ترکمن
گروه  – طرحهای شکار گاهی
نقوش گلستان
نقوش لچک و ترنج
فصل سوم:
 سفالگری
سفال با نقش كنده به چند دسته تقسيم مي شود كه عبارتند از:
سفال كنده با نقش هندسي
سفال كنده با نقش گياهي
سفال كنده با نقش حيوان
سفال كنده نوشته دار
سفال كنده با نقش انسان
نقوش سفال در ادوار اسلامي از چند منظر مورد بررسي قرار مي گيرد:
فن و هنر سفالگري:
ظروف نخودي رنگ
از مهمترين تكنيك هاي تزيين ظروف در نيشابور:
سفال با پوشش گلي:
سفالينه با نقوش رنگارنگ:
سفالينه با تزيين زرين فام:
سفاليه با نقش كنده:
سفالينه با لعاب يكرنگ:
كلياتي درباره سفال اسلامي
سفال گبري :
سفال سلجوقي :
سفال مينائي ايران:
سفال دوره عثماني:
سفال دوره صفويه ايران :
هنر سفالگري و بررسي نقوش آن در ادوار اسلامي:
بررسي نقوش انساني با توجه به جهان بيني عرفاني :
بررسي نقوش انساني مرتبط با مراسم ماه محرم :
بررسي نقوش انساني و ارتباط آن با ادبيات:
بررسي نقوش انساني و ارتباط آن با مفاهيم نجومي :
شكل : كاسه سفالين با لعاب شفاف و نوشته ي كوفي نيشابور قرن چهارم
جام با گلابه ي سفالگري :
كوزه :
فصل چهارم:
 تذهيب :
تشعير:
ابزار ومواد اوليه :
قلم مو :
رنگها:
رنگ گذاري:
رنگهاي جسمي:
رنگهاي روحي :
بست :
مراحل كار
كارگاه نگارگري سازمان ميراث فرهنگي كشور :
معرق
الف – معرق زمينه رنگ
ب – معرق زمينه پازلي :
مواد اوليه :
مراحل اجراي يك طرح معرق :
مختصري از كارگاه منبت و معرق
تاریخچهٔ خاتم‌کاری
آثار ونمونه‌های تاریخی دراین هنر :
خاتم‌کاری در ادبیات
آشنایی با هنر خاتم‌سازی
تعریف خاتم
قدیمی‌ترین آثار هنری خاتم‌کاری شده باقی مانده :
مواد اولیه در ساخت خاتم
وسایل وابزار کار در هنر خاتم‌سازی
مراحل تولید خاتم
خصوصیات یک خاتم و محصول مرغوب وهنری
قلم زنی
وسايل و ابزار قلم زني :
روش كار :
شيوه عكسي :
شيوه زمينه پر:
شيوه منبت:
شيوه برجسته :
شيوه مشبك:
فصل پنجم:
شناخت موضوع:
• موزه:
• تعریف موزه:
• معنای لغوی و اصطلاحی موزه:
• تاریخچه موزه در جهان:
• تاریخچه موزه ایران:
• اهداف موزه:
• عمده فعالیتهای موزه:
• انواع موزه ها:
٫ موزه تاریخ و باستان شناسی:
٫ موزه فضای باز:
٫ موزه های مردم شناسی:
٫ کاخ موزه ها:
٫ موزه های هنری:
٫ موزه علوم و تاریخ طبیعی :
٫ موزه های محلی یا منطقه ای :
۸٫ موزه های سیار:
٫ پارک موزه ها:
٫موزه های نظامی :
٫موزه های اندیشمندان خانه هنرمندان
٫موزه صنایع دستی: موضوع پروژه
• بررسی نمونه مشابه موزه هنر:
• بررسی نمونه مشابه موزه ملی:
عناصر فضایی موزه:
بخش های مختلف موزه:
• تالار ورودی
• لابی و عناصر وابسته به آن:
٫ گیشه ی فروش بلیط
٫ فضای انتظار و نشمین
٫ گالری ها یا تالارهای نمایش آثار
• ویترین
رعایت نکاتی در طراحی موزه:
• قانون سه ثلث در موزه:
• استفاده از فضا و تقسیمات داخلی آن:
• استانداردهای طراحی نمایشگاه:
• دید و نظاره:
• محفظه ویترین نمایشی:
• سیر کولاکسیون فضاهای نمایش در موزه:
• سلسله مراتب صحنه آرایی در موزه:
• نور در موزه:
٫ استفاده از نور طبیعی:
٫ نورگیری از بالا:
٫ نورگیری جانبی:
• انتخاب رنگ و مصالح در موزه:
• محافظت:
دسته بندی فضاهای مورد نیاز موزه: ۸
• فضاهای نمایشگاهی:
• فضاهای خدماتی – رفاهی:
٫ سالن اجتماعات و آمفی تئاتر:
٫ سالن کنفرانس:
٫ کتابخانه:
٫ چایخانه:
٫ فروشگاه فرهنگی:
• فضاهای خدمات پشتوانه ای:
٫ تاسیسات برقی و مکانیکی:
٫ واحد مرمت و آزمایشگاهی:
٫ انبارها و گنجینه ها:
٫ سیستم های ایمنی:
• فضاهای اداری:
• فضاهای ارتباطی و سرویسها
• فضاهای آموزشی
• فضاهای خارجی
عوامل موثر در برنامه ریزی فیزیکی 
دیاگرام
• تصویر دیاگرام فضاهای یک موزه با عملکرد محدود
• دیا گرام عمومی مجموعه
• دایاگرام واحدهای خدماتی –رفاهی
معرفی پروژه
جداول برنامه فیزیکی موزه 
• جدول برنامه فیزیک فضاهای نمایشگاهی 
• جدول برنامه فیزیک فضاهای آموزشی و مرمتی 
• جدول برنامه فیزیک فضاهای خدماتی – رفاهی 
• جدول برنامه فیزیک فضاهای پشتبانی
• جدول برنامه فیزیک فضاهای اداری
دانشکده هنر نيشابور
فضاهاي آموزشي دانشكده
دوره‌هاي آزاد
فصل ششم
عناصر موزه
عناصر بحث کالبدی
مکان یابی
موقعیت شهری
موقعیت انسانی
عناصر بحث کارکردی
ویژگی های کارکردی فضاهای اصلی موزه
ورودی
گالری
فرم گالری
تقسیمات گالری
مشخصات فیزیکی موزه
نحوه استقرار
تالارهای نمایش
تالارهای ورودی
تقسیم فضایی موزه
مراکز جنبی موزه
تالارهای نمایشگاه موقت وسخنرانی
کتابخانه ومرکز اسناد
انبار و مخزن
کارگاه
آزمایشگاه
چایخانه وکافه تریا
بخش امور اداری
فصل هفتم
برنامه فیزیکی
فضاهای اصلی و نمایشگاهی
فضاهای جنبی و تکمیلی
فضاهای اداری و مدیریتی
فضاهای فنی و خدماتی
فصل هشتم
تحلیل سایت
دسترسی ها
شرایط اقلیمی
دید و منظر
جهت شیب زمین
آلودگی ها
جایگزینی پلان در سایت
فصل نهم
دلایل توجیهی در ارتباط با انتخاب موضوع
اهداف اصلی در ارتباط با انتخاب موضوع
اهمیت و ضرورت انجام پروژه
نتيجه گيري
منابع پشتيباني: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فايل، نام خريدار و مشکل خود را پيامک و يا در تلگرام عنوان بفرماييد تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاين قادر به دانلود فايل خواهيد بود و همچنين يک نسخه از “لينک دانلود” نيز براي شما ايميل مي شود.

دانلود فایل

پروژه طراحی مالتی پلکسر ۱×۸ و ۱×۴ در مکس پلاس

پروژه طراحی مالتی پلکسر ۱×۸ و ۱×۴ در مکس پلاس

توضیحات:
پروژه طراحی مالتی پلکسر ۱*۸ و ۱*۴ در مکس پلاس مربوطه به درس آزمایشگاه معماری کامپیوتر، طراحی این پروژه در نرم افزار max+plus صورت گرفته و سیمبل مالتی پلکسر ۸*۱ در مدار (bus16) استفاده شده و خروجی (scf) مدار صحیح می باشد.

 

               

دانلود فایل

پاورپوینت طراحی سیستم خبره فازی پیش بینی سرطان سینه با نرم افزار فازی-کلیپس+ فایل پیاده سازی

پاورپوینت طراحی سیستم خبره فازی پیش بینی سرطان سینه با نرم افزار فازی-کلیپس+ فایل پیاده سازی

توضیحات:
پاورپوینت طراحی سیستم خبره فازی پیش بینی سرطان سینه با نرم افزار فازی-کلیپس (Fuzzy Clips) در حجم 43 اسلاید، به همراه فایل پیاده سازی و همچنین مقاله انگلیسی مرجع مربوط به سال 2014.

بخشی از متن:
سرطان سینه یکی از شایعترین سرطانها در قشر بانوان است. این سرطان توموری بدخیم است، که با رشد سلولهای کنترل نشده در سینه گسترش پیدا میکند. لذا ، آگاهی قبل از ابتلا ، عاملی اساسی در تعیین میزان خطر گسترش و درنتیجه تشخیص زود هنگام این بیماریست. و این امر باعث شناسایی افراد با ریسک بالا و معرفی آنها به مراکز درمانی، بمنظور ارزیابی های بیشتر میشود.تشخیص بموقع و درمان صحیح در مراحل اولیه (در عرض 5 سال بعد از تغییر ماهیت اولین سلول به سلول سرطانی ) میتواند میزان بقا را از 56% به بیش از 86% افزایش دهد. این واقعیت، نیاز به فرایندی دقیق و قابل اطمینان برای پیش بینی سرطان سینه را به وضوح، توجیه میکند.
منطق فازي ابزاري است که کارايي آن مدلسازي کردن براي سيستم هايي است که مدلسازي براي آنها با روشهاي کلاسيک و رياضي امکان پذير نيست.تشخیص بیماریها در طبقات مختلف قرار می گیرد یک بیماری ساده ممکن است بروزش کاملا متفاوت باشد و به بیمار بستگی داشته باشد یک نشانه ممکن است به خیلی بیماریها نسبت داده شود از طرف دیگر بیماریهای مختلف ممکن است در بیمار طوری بروز کند که با بیماریهای دیگر اشتباه گرفته شود. سیستم خبره’( فازی- قانونگرا) یک سیستم استنتاج مبتنی بر منطق فازی ، همراه با قواعدی به صورت اگر -آنگاه است .
این مجموعه شامل پاورپوینت ارایه مقدمه ای بر سیستمهای خبره، منطق فازی، فعالیتهای مشابه انجام شده و مراحل کامل طراحی یک سیستم خبره فازی-قانونگرا بمنظور پیش بینی سرطان سینه در بانوان با نرم افزار Fuzzy Clips به انضمام فایل برنامه پیاده سازی شده و همچنین مقاله استنادی مرجع میباشد.کلیه اطلاعات تکمیلی از جمله لینک دانلود مستقیم نرم افزار، و اجرای برنامه در فایل ارایه موجود است.برنامه’ پیاده سازی با استفاده از پوسته fuzzy-clips در محیط ویرایشگر متنی Wordpad و به زبان کلیپس نوشته شده است.این برنامه باید با نسخه’ fuzzy-clips که ویرایش تکمیلی از clips و دارای قابلیت ایجاد و استنتاج سیستمهای فازی میباشد، اجرا شود. برنامه اجرا شده و شروع به پرسیدن سوال ها میکند.برای ایجاد سهولت استفاده از رابط کاربری تمام سوالها و پاسخ خروجی با زبان فنگلیش میباشد. کاربر بایستی به سوالات پاسخ مناسب دهد. در نهایت پاسخ خروجی که مبین ریسک خطر ابتلا میباشد به همراه نمودار پلات نتیجه نمایش داده میشود.

ارزیابی عملکرد سیستم: به استناد مقاله مرجع ، حد اقل متوسط خطاها (LSME) با مقایسه نتاج سیستم فازی با مجموعه داده های واقعی محاسبه شده . بعلاوه، یک پزشک متخصص زنان نتایج بدست آمده از سیستم را برای 100 نفر از بانوان ، با دقت متوسطی معادل 96% تایید کرده است. مرجع داده های استفاده استفاده شده، اطلاعات بانوان مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی تهران (سالم و مشکوک به بیماری) برای انجام معاینات غربالگری میباشد.

ضمنا” در صورت نیاز، ترجمه فارسی مقاله مرجع را نیز میتوانید از همین فروشگاه خریداری فرمایید.

دانلود فایل

پروژه کامل طراحی سایت تعاملی گردشگری

پروژه کامل طراحی سایت تعاملی گردشگری

چکیده:
امروزه، همه ما شاهد رشد روز افزون علوم مختلف در تمامی زمينه های زندگی خود هستيم و در اين بين رشد و اهميت علم کامپيوتر بر کسی پوشيده نيست.
با وجود رشد سريع تکنولوژی و صنعتی و ماشينی شدن زندگی امروزی، سعی می شود تا جاييکه امکان دارد در وقت صرفه جويی گردد. اينترنتی شدن بسياری از کارها نيز، خود گويای همين امر است. بنابراين ما نيز سعی کرديم تا به نوعی در اين امر سهيم باشيم و اقدام به طراحی سيستمی نموديم که بتواند از طريق اينترنت بليت را برای افراد رزرو کند.
هدف ما از طراحی چنين سيستمی اين بود که اولا در وقت افراد صرفه جويی گردد و افراد بتوانند در هر زمان و در هر مکان (خانه، اداره، تاکسی و …) که فرصت آن را يافتند اقدام به تهيه بليط نموده و ثانيا اينکه توانسته باشيم با برداشتن گامی هر چند کوچک ايران عزيز را به سوی دنيای عظيم تکنولوژی امروزی سوق دهيم و ما نيز سهمی در اين زمينه داشته باشيم.

فهرست مطالب:
چکیده
1- فصل اول
1-1-اهداف                                                                                                                  
1-2-تشریح پروژه
1-3-نیازسنجی 
1-3-1-نیازهای نرمال 
1-3-2-نیازهای مورد انتظار 
1-3-3-نیازهای ایده ال 
1-4-دامنه پروژه 
1-5-امکان سنجی 
1-5-1-نرم افزار سیستم 
1-5-2-سخت افزار سیستم 
1-5-3-برآورد هزینه  و زمان 
2- فصل دوم
2-1-سناریو اصلی 
2-1-1-عضویت در تور 
2-1-2-ثبت نام 
2-1-3-خرید تور 
2-2-نمودارهای تحلیلی سیستم 
2-3-مقدمه ای بر زبان برنامه نویسی 
2-3-1-active Server Page چیست؟ 
2-3-2-شروع کار با  Active Server Page
2-3-3-ساخت صفحات پویا 
2-3-4-اجرای صفحات ASP 
2-3-5-تنظیمات سرویس دهنده اطلاعات اینترنت 
2-3-6-نصب IISدر ویندوز XP 
2-3-7-به کارگیری FrontPage 
2-3-8-ایجاد اولین صفحات ASP خودتان 
2-3-9-آشنایی با اسکریپت های ASP 
2-3-10-Data Typesیا انواع داده ای 
2-3-11-کار با متغییر ها 
2-3-12-عملگر های مقایسه ای 
2-3-13-عملگرهای منطقی 
2-3-14-ساختار کنترلی منطق شرطی 
2-3-15-ساختار کنترلی منطق حلقوی 
2-3-16-ساختار کنترلی منطق انشعابی 
2-3-17-استفاده از سابروتین ها 
2-3-18-استفاده از توابع 
2-3-19-کار کردن با آبجکت ها 
2-3-20-توابع Write و Redirect 
2-3-21-فرم ها 
2-3-22-ارتباط با یک بانک اطلاعاتی 
2-3-23-کار کردن با بانک های اطلاعاتی بااستفاده از ASP 
2-3-24-آبجکت Connection 
2-3-25-آبجکت Recordset 
2-3-26-متد Open 
2-3-27-استفاده از Adovbs.inc 
2-3-28-درج کردن رکورد ها 
2-3-29-به روز رسانی رکود ها
2-3-30-حذف رکورد ها 
3- فصل سوم
3-1-ایجاد یک پروژه در C#
3-2-نحوه ایجاد یک Master Page 
3-2-1-نحوه طراحی Master page 
3-2-2-اضافه کردن عکس به صفحه اصلی 
3-3-نحوه ایجاد Gride View های مورد نیاز .کدنویسی مربوط به آنها
3-3-1-نحوه ایجاد  Gride view مربوط به لینک های اصلی 
3-3-2-نحوه ایجاد Gride View مربوط به گروه های خبری 
3-3-3-کدهای مربوط بهGride view های لینک های اصلی 
3-3-4-کد های مربوط بهGride  Viewآرشیو خبری 
3-3-5-کدهای مربوط به اطلاعات سیستمی 
3-3-6-کدهای مربوط به دکمه ورود 
3-4-نحوه ایجاد صفحات وب
3-5-طریقه ایجاد صفحه default.aspx
3-6-نحوه ساختن صفحه AddNews.aspx
3-6-1-کدهای مربوط به دکمه درج خبر 
3-6-2-کدهای مربوط به دکمه بازنشانی 
3-7-نحوه طراحی صفحه گروه های خبری 
3-7-1-کدهای مربوط به دکمه درج گروه خبری 
3-7-2-کدهای مربوط به دکمه باز نشانی 
3-7-3-نحوه  طراحی صفحه ثبت نظرات 
3-7-4-کد های مربوط به درج نظرات 
3-7-5-کدهای مربوط به دکمه باز نشانی 
3-8-نحوه ایجاد صفحه ارتباط با ما 
3-9-نحوه ایجاد صفحه ایجاد آرشیو 
3-9-1-نحوه ایجاد صفحه تایید خبر 
3-9-2-نحوه ایجاد صفحه ویرایش خبر 
3-9-3-نحوه ایجاد صفحه انتخاب خبر برای ویرایش 
3-9-4-نحوه ایجاد صفحه ویرایش خبر 
3-10-نحوه ایجاد صفحه ویرایش اطلاعات کاربران 
3-11-نحوه ایجاد صفحه تایید نظرات 
3-12-SourceCodeمربوط به فایل Web.config
3-13-SourceCodeمربوط به کلاس FirstClass.cs
4- فصل چهارم
4-1-بخش کاربران 
4-1-1-صفحه اصلی 
4-1-2-اخبار داخلی 
4-1-3-رزرواسیون 
4-1-4-درباره ما 
4-1-5-ارتباط با ما 
4-2-بخش مدیر سایت 
4-2-1-مدیریت بخش خبر
4-2-2-بخش مدیریت تور ها 
4-2-3-مدیریت بخش رزرو 
4-2-4-مدیریت کاربران 
4-2-5-مدیریت پیام ها 
5- فصل پنجم
نتیجه گیری 
فهرست اشکال
فهرست جداول

 

                     

دانلود فایل

پاورپوینت طراحی معماری5 مجتمع مسکونی

پاورپوینت طراحی معماری5 مجتمع مسکونی

دانلود  طراحی معماری5 مجتمع مسکونی،
در قالب ppt و در 40 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
علل ایجاد مجتمع های مسکونی
ضوابط شهرداری در طراحی معماری
عرصه های مسکونی
عرصه خصوصی
عرصه خانوادگی
عرصه پذیرایی
عرصه خدمات
راهروها
پلکان ها
آسانسورها
بالکن ها

 

دانلود فایل

طرح برج ایفل چوبی 160 سانتی متری

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


طرح برج ایفل چوبی 160 سانتی متری برای دستگاه لیزر . با طراحی جدید خاص و مشتری پسند تر و بهترو همچنین تست شده با دستگاه لیزر حک و برش این فایل به مدت ی سال برش و به کار گیری شده و جز پرفروشترین محصولات فروشگاه های کالا های تزرینی بوده است .   …

دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی دهکده ورزش های زمستانی

دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی دهکده ورزش های زمستانی

دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی دهکده ورزش های زمستانی
در قالب Word و 125 صفحه و قابل ويرايش و آماده براي ارائه ،دفاع ،چاپ و کنفرانس ميباشد

========================================================
تمامي فايل هاي سيستم، توسط کاربران آن آپلود مي شود. اگر در فايلي تخلفي مشاهده کرديد و يا مالک پروژه اي بوديد که از وجود آن در سايت رضايت نداشتيد با ما تماس بگيريد، در اسرع وقت به گزارش شما رسيدگي مي شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================


تمامي فايلهاي موجود در سايت صرفا براي راهنمايي و کمک به دانشجويان و محققين عزيز مي باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهايي کوتاه از متن:

مقدمه

معماری می کوشد تا نظم را برای مردم متجلی سازد و این مردم هستند که در حرکت تدریجی نظم فضا را درک می کنند و از آن تأثیر می پذیرند. این نظم در ذهن افراد، پویایی و تحرک می یابد و مردمی که معماری را تجربه می کنند از این پویایی تأثیر می گیرند و بدین گونه معماری از طریق نظم انتزاعی خود در ما تأثیر می گذارد.
در حقیقت پویایی موضوع معماری نیست، بلکه پیامد آن است. معماری قادر به پیش بینی واکنش های احساسی ما نیست. از این رو آن را نمی توان در روند طراحی پیش بینی کرد همانگونه که نمی توان شیوه های مختلف یک بازی را پیش بینی کرد، زیرا آنچه ذهن ما را تحت تأثیر قرار می دهد مشخص است. معماری باید ادامه یابد تا با آزمون و خطای روش های مختلف به یک معماری خلاقانه دست یافت.
اما برای اینکه یک طرح خیالی معماری را هر چند خلاقانه به واقعیت تبدیل کنیم باید دو زبان نوشتار و ترسیم را بدانیم.
در زبان نوشتار اطلاعات فنی پروژه را بررسی می کنیم و در زبان ترسیم با استفاده از تصاویر دو بعدی و سه بعدی به درک بهتر از آن می رسیم.
معماری پنجره ای است که اگر آن را بگشایی همه چیز را زیباتر خواهی دید، زیباتر زندگی خواهی کرد و تأثیر آن بر روح آدمی مطمئناً پلکانی خواهد بود به سوی بالا. اگر یادمان نرود که معماری هنری است متناسب با فرهنگ هر ملت. معماری باید مردمی، همراه با احساسات انسانی و منظم باشد.


فهرست عناوین به صورت زیر میباشد:
مقدمه  
فصل 1: کلیات تحقیق  
فصل 2: مبانی نظری
   2-1-ورزش های زمستانی  
      2-1-1-تاریخچه ورزش های زمستانی 
      2-1-2-تاریخ اسکی در جهان و ایران 
   2-2-بررسی ورزش های زمستانی  
      2-2-1-اسکی  
         2-2-1-1-تقسیمات پیست اسکی 
         2-2-1-2-مشخصات فیزیکی پیست اسکی 
     2-2-2-اسکیتینگ روی یخ 
     2-2-3-لوژسواری  
     2-2-4-هاکی روی یخ  
     2-2-5-سیستم بالابر (تله کابین، تله سی)
         2-2-5-1-انواع بالابر  
         2-2-5-2-یونیت های بالابر 
   2-3-ورزش های آبی  
       2-3-1-تاریخچه ورزش شنا 
          2-3-1-1-انواع شنا  
          2-3-1-2-انواع مسابقات  
      2-3-2-شیرجه   
      2-3-3-واترپلو  
      2-3-4-اسکی روی آب  
      2-3-5-کانوپلو   
     2-3-6-موج سواری   
فصل 3: بررسی نمونه های موردی
   3-1-مجموعه اوتاکا  
   3-2-استادیوم یخ المپیا پارک مونیخ 
   3-3-مرکز ملی ورزش های آبی 
   3-4- پیست های اسکی در ایران 
   3-5-پیست اسکی- مجموعه ورزشی دیزین 
فصل 4: بررسی بستر پروژه
    4-1- موقعیت جغرافیایی سایت 
      4-1-1- حدود و وسعت استان آذربایجان شرقی 
   4-3- مشخصات اقلیمی منطقه  
      4-3-1- تقسیمات اقلیمی ایران 
       4-3-1-1- اقلیم سرد (کوهستان های غربی 
          4-3-1-2- اقلیم منطقه و ویژگی های آن 
   4-4-اقلیم و تأثیر آن در طراحی ساختمان 
      4-4-1-ویژگی های معماری بومی در مناطق سرد
     4-4-2-فرم ساختمان در رابطه با اقلیم 
   4-5-اقلیم و ورزش  
فصل 5: برنامه ریزی فیزیکی و سیستم تأسیسات و سازه
   5- 1- فضاهای اصلی  
   5- 2- فضاهای وابسته  
   5- 3- فضاهای رفاهی  
   5- 4- سیستم تأسیسات و تهویه سالن های ورزشی 
   5- 5-سیستم گرمایش استخرها 
      5- 5- 1- گرمایش آب استخر 
      5- 5- 2- تهویه  
   5- 6- سیستم روشنایی سالن های ورزشی 
   5- 7- سیستم ایمنی مجموعه  
   5- 8- کمک های اولیه  
   5- 9- سیستم آکوستیک سالن ها 
      5-9-1-معرفی نوع آکوستیک 
   5- 10- معرفی سیستم سازه ای 
      5-10-1-خصوصیات سازه های فضایی 
       5-10-2-هندسه های پیچیده 
فصل 6: استانداردهای طراحی       
    6-1-ویژگی ها و مشخصات استخر 
      6-1-1-روشنایی سالن های شنا 
   6-2- سونا و جکوزی  
   6-3- سالن بیلیارد  
   6-4- الگوهای طراحی  
فصل 7: معرفی سایت طراحی
    7-1- موقعیت سایت  
منابع و مآخذ   
پیوست  پشتيباني: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فايل، نام خريدار و مشکل خود را پيامک و يا در تلگرام عنوان بفرماييد تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاين قادر به دانلود فايل خواهيد بود و همچنين يک نسخه از “لينک دانلود” نيز براي شما ايميل مي شود.

دانلود فایل

ضوابط و استانداردهای طراحی بيمارستان

ضوابط و استانداردهای طراحی بيمارستان

ضوابط و استانداردهای طراحی بيمارستان
در قالب Word و 25 صفحه و قابل ويرايش و آماده براي ارائه ،دفاع ،چاپ و کنفرانس ميباشد

========================================================
تمامي فايل هاي سيستم، توسط کاربران آن آپلود مي شود. اگر در فايلي تخلفي مشاهده کرديد و يا مالک پروژه اي بوديد که از وجود آن در سايت رضايت نداشتيد با ما تماس بگيريد، در اسرع وقت به گزارش شما رسيدگي مي شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================


تمامي فايلهاي موجود در سايت صرفا براي راهنمايي و کمک به دانشجويان و محققين عزيز مي باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهايي کوتاه از متن:

معماری بیمارستان

در حالی که بیمارستان‌ها در گذشته آگاهانه جهت مصارف پزشکی، جراحی طراحی می‌‌شدند امروزه می‌توان شاهد تغییر جهت به سوی انسانگرایی در امکانات بیمارستانی بود. بیمارستانهای امروزی بیشتر به هتل شبیه هستند. وجود فضای اقامتی دارای اهمیت بیشتری نسبت به طرح‌های سرد بهداشتی در بیمارستانهای گذشته است. مدت زمان بستری و اقامت بیمار به طور پیوسته کوتاهتر می‌شود و علاقه به اتاق‌های یک تختی یا دو تختی (در خصوص بیمارهای خصوصی) بیشتر شده است.

قسمت بندی و تعین محدوده
یک بیمارستان عمومی به بخشهای مراقبت، معاینه و درمان، انبار و محل نگهداری موقت زباله، اداری و فن آوری تقسیم می‌شود. قسمت‌های اقامتی و احتمالا بخش‌های آموزشی و پژوهشی و همچنین بخشهای حمایتی برای عملیاتهای خدماتی نیز در یک بیمارستان عمومی وجود دارند.

انواع بیمارستانها
بیمارستانها را می‌شود به گروههای زیر تقسیم کرد: کوچکترین (تا 50 تخت)، کوچک (تا 150 تخت) استاندارد (تا 600 تخت) و بزرگ. حمایت کنندگان مالی بیمارستانها ممکن است دولت، بنیادهای نیکوکاری یا خصوصی یا ترکیبی از اینها باشند. بیمارستانها را می‌توان از جهت نوع فعالیت به بیمارستانهای عمومی، تخصصی و دانشگاهی تقسیم کرد.


فهرست مندرجات به شرح زیر میباشد:
1 قسمت بندی و تعین محدوده
2 انواع بیمارستانها
2.1 بیمارستانهای دانشگاهی
3 مفهوم طرح ریزی
4 مسیریابی
5 اتاقهای جراحی اصلی
5.1 اتاق بیهوشی
6 داروخانه
7 آبریزگاه
8 رعایت نکات ایمنی در جراحی
9 استریل‌سازی مرکزی
10 بخش مراقبتهای ویژه
11 بخش‌های مراقبت
12 دپارتمانهای مراقبتپشتيباني: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فايل، نام خريدار و مشکل خود را پيامک و يا در تلگرام عنوان بفرماييد تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاين قادر به دانلود فايل خواهيد بود و همچنين يک نسخه از “لينک دانلود” نيز براي شما ايميل مي شود.

دانلود فایل

رساله طراحی قطب گردشگری فراغتی مذهبی با رویکرد افزایش ضریب کارایی فضا های عمومی

رساله طراحی قطب گردشگری فراغتی مذهبی با رویکرد افزایش ضریب کارایی فضا های عمومی

دانلود فایل  کامل رساله طراحی قطب گردشگری فراغتی مذهبی با رویکرد افزایش ضریب کارایی فضا های عمومی
در قالب فایل word و متشکل از 135 صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت

گردشگری امروزه به عنوان پر رونق ترین صنایع شناخته شده می باشند که توجهات زیادی نیز متوجه این صنعت شده است زیرا زمینه های رشد فرهنگی و اجتماعی و از همه مهم تر اقتصادی را فراهم می نماید که به این بخش ها کمک های شایانی میکند و از انجایی که کشور ایران دارای قطب های گردشگری متنوع در زمینه های مختلف همچون دیدنی و تفریحی و مذهبی و فراغتی و … می باشد از این رو با کمی توجه بیشتر به این صنعت میتوان زمینه های رشد را فراهم نمود زیرا در نقاط مختلف کشور مکان های مختلفی برای جذب گردشگران در زمینه اماکن زیارتی و مذهبی و دیدنی و تفریحی و … وجود دارد که در این مقاله در رابطه با مکان های مذهبی به ارائه مطالعات قطب گردشگری فراغتی مذهبی با رویکرد افزایش ضریب کارایی فضا های عمومی می پردازیم تا مطالعات کاملی در زمینه توسعه این صنعت ارائه دهیم که در ادامه میتوانید به مشاهده سر فصل های مربوط به رساله بپردازید .

رساله قطب گردشگری فراغتی مذهبی
رساله قطب گردشگری فراغتی مذهبی
سر فصل های رساله

بخش اول

فصل اول : مقدمه ( کلیات تحقیق )

۱-۱-۱- مقدمه ۱

۱-۱-۲- بیان مسئله  ۳

۱-۱-۳- طرح مساله ۵

۱-۱-۴- اهمیت و ضرورت تحقیق ۶

۱-۱-۵- گزاره های تحقیق  ۷

۱-۱-۵-۱- سوالات تحقیق ۷

۱-۱-۵-۲- فرضیه تحقیق ۷

۱-۱-۵-۳- اهداف تحقیق ۷

۱-۱-۶- روش تحقیق ۸

فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوع ( پیشینه تحقیق ) 

۱-۲-۱- مروری بر ادبیات موضوع  ۸

۱-۲-۲- نتایج مطالعات پیشینه تحقیق ۸

۱-۲-۳- تدوین چهارچوب نظری تحقیق ۹

۱-۲-۴- معرفی متغیرها و شاخص­ها ۱۱

۱-۲-۵- مبانی و ادبیات نظری تحقیق ۱۱

۱-۲-۶- هدف مطالعه  ۱۸

فصل سوم : روش انجام تحقیق

۱-۳-۱- روش کلی مطالعه ۱۹

۱-۳-۲- روش توصیفی  – تحلیلی  ۱۹

۱-۳-۳-روش تحلیلی  – مقایسه ایی  ۱۹

۱-۳-۴- نوع و چگونگی جمع آوری داده ها ۲۰

۱-۳-۵- روش تحلیل داده ها ۲۰

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل و استخراج یافته های پژوهشی

۱-۴-۱- طرح مسئله ۲۰

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 

بخش دوم : مطالعات و برنامه ریزی کالبدی

فصل اول : مقدمه ( شناخت موضوع و مسئله یابی ) 

۲-۱-۱- مقدمه

۲-۱-۲- مبانی گردشگری

۲-۱-۳- پدیده شناسی و گردشگری

۲-۱-۴- رابطه گردشگری با مفاهیمی چون فراغت و تفریح

۲-۱-۵- گردشگری و فضای شهری

۲-۱-۶- تفرج در طبیعت و محیط های طبیعی

۲-۱-۷- شهر و گردشگری

۲-۱-۷-۱- کاربری های گردشگری شهری

۲-۱-۷-۲- گردشگری شهری و فضای شهری

۲-۱-۷-۳- عناصر و فرصت های گردشگری شهری

۲-۱-۷-۴- فرهنگ و گردشگری شهری

۲-۱-۸- عوامل و اجزای موثر بر تجربه گردشگری

۲-۱-۹- پایداری

۲-۱-۱۰- گردشگری پایدار

۲-۱-۱۰-۱- اهداف گردشگری پایدار

۲-۱-۱۱- گردشگری و سرمایه

۲-۱-۱۲- گردشگری فرهنگی

۲-۱-۱۳- گردشگری شهری

۲-۱-۱۴- گردشگری روستایی

۲-۱-۱۵- طراحی شهری با توجه کیفیت محیطی

۲-۱-۱۵-۱- خوانایی

۲-۱-۱۵-۲- سرزندگی

۲-۱-۱۵-۳- هویت

۲-۱-۱۵-۴- زیبایی

۲-۱-۱۵-۵- مقیاس و تناسب

۲-۱-۱۵-۶- غنای حسی

۲-۱-۱۵-۷-نفوذپذیری

۲-۱-۱۵-۸- تنوع

۲-۱-۱۵-۹- انعطاف پذیری

۲-۱-۱۵-۱۰- ماندگاری

۲-۱-۱۶- نقش مذهب در معماری

۲-۱-۱۷- گردشگری مذهبی ، تعامل معنویت با اقتصاد

۲-۱-۱۸- گردشگری مذهبی و دینی

۲-۱-۱۸-۱-گردشگری مذهبی و دینی در ایران

فصل دوم : معرفی نمونه های شاخص

۲-۲-۱- سیستم گردشگری کلان شهر مشهد

۲-۲-۱-۱- روند سیستم گردشگری شهر مشهد در سده اخیر

۲-۲-۲- امامزاده شهید (ع) فراشبند

۲-۳-۲-۱- یافته های تحقیق

۲-۳-۲-۲- روند شکل گیری و توسعه امامزاده شهید (ع)

۲-۳-۲-۳- نقش امامزاده شهید (ع) در رونق اقتصادی منطقه

۲-۳-۲-۴- جاذبه های گردشگری و شهرنشینی امامزاده شهید (ع) فراشبند

۲-۳-۲-۵- نتیجه

۳-۲-۶- پیشنهادها

۲-۲-۳- نقش آستان مقدس حضرت حسین بن موسی الکاظم طبس

۲-۲-۳-۱- بررسی سیمای مذهبی و توسعه شهری طبس

۲-۲-۳-۲- نقش آستان حضرت حسین بن موسی الکاظم  بر سیمای مذهبی و توسعه شهری

۲-۲-۳-۳- اثرات اجتماعی و فرهنگی

۲-۲-۳-۴-  اثرات اقتصادی

۲-۲-۳-۵- نتیجه

۲-۲-۴- امام زاده جعفر (ع) در شهر یزد

۲-۲-۴-۱- تحلیل یافته‌ها

۲-۲-۴-۲- مطالعات جاذبه های گردشگری و شهرنشینی امامزاده جعفر (ع)

۲-۲-۴-۳- نتیجه گیری

۲-۲-۴-۴- پیشنهادها

فصل سوم : استانداردها و شناخت اجزای کالبدی

۲-۳- ۱-گردشگری به عنوان یک سیستم

۲-۳-۲- عناصر گردشگری وانواع گردشگری

۲-۳-۳- مهمترین انواع گردشگری

۲-۳-۴- مباحث نظری

۲-۳-۵- دیدگاهها و مدلهای ارائه شده در زمینه سیستم گردشگری

۲-۳-۵-۱- دیدگاه سازمان جهانی گردشگری

۲-۳-۵-۲- دیدگاه لیپر

۲-۳-۵-۳-  دیدگاه گان

۲-۳-۵-۴- دیدگاه بریونز، تجیدا و مورالس

۲-۳-۵-۵- دیدگاه کاسپار

۲-۳-۵-۶- دیدگاه هولدن

۲-۳-۶- تعاریف و مفاهیم استاندارد بخش گردشگری و میراث فرهنگی

۲-۳-۷- اقامتگاه عمومی گردشگری

۲-۳-۸- گردشگر

۲-۳-۹- موزه

۲-۳-۱۰- نمایشگاه

۲-۳-۱۱- هتل

۲-۳-۱۲- استراتژی قطب رشد گردشگری

۲-۳-۱۳- استاندارد های فضایی -مجموعه ابعاد انسانی

۲-۳-۱۴- اصول وضوابط طراحی پارک های شهری

۲-۳-۱۴-۱-  فضاهای سبز فعال ( پارکها و گردشگاه ها)

۲-۳-۱۴-۲- تشکیلات اداری در پارکهای عمومی

۲-۳-۱۴-۳- مجموعه‌ی تشکیلات ساختمانی پارکها و گردشگاه ها

۲-۳-۱۴-۴- تشکیلات تزئیناتی

۲-۳-۱۴-۵- تشکیلات رفاهی و تفریحی

۲-۳-۱۴-۶- فضاهای سبز غیر فعال

۲-۳-۱۴-۷- ضوابط اجرایی فضای سبز دسترسی های پیاده رو

۲-۳-۱۴-۸- ضوابط اجرایی فضاهای سبز دسترسیهای کندرو

۲-۳-۱۴-۹- ضوابط اجرایی فضاهای سبز دسترسی‌های تندرو

۲-۳-۱۴-۱۰- ضوابط اجرایی فضاهای سبز دسترسیهای خیلی تندرو

۲-۳-۱۴-۱۱- ضوابط اجرایی کمربند سبز

۲-۳-۱۴-۱۲-ضوابط اجرایی فضای سبز میدانها

۲-۳-۱۴-۱۳- ضوابط اجرایی در زمینه ی تجهیزات شهری در فضاهای سبز غیر فعال

فصل چهارم : مطالعه و بستر طراحی

۲-۴-۱- موقعیت سنجی و شرایط اقلیمی

۲-۴-۱-۱- موقعیت جغرافیایی استان کرمان

۲-۴-۱-۲- وضعیت توپوگرافی استان کرمان

۲-۴-۱-۳- ویژگی های اقلیمی استان کرمان

۲-۴-۱-۴- بادهای استان کرمان

۲-۴-۱-۵- پوشش گیاهی استان کرمان

۲-۴-۱-۶- زبان در استان کرمان

۲-۴-۲- شهر ماهان

۲-۴-۳- شهر جوپار

۲-۴-۳-۱- پیشینه شهر جوپار

۲-۴-۳-۲- جاهای دیدنی شهرجوپار

۲-۴-۳-۳- جوپار در تاریخ

۲-۴-۳-۴- منطقه حفاظت شده کوه جوپار

۲-۴-۳-۵- پوشش گیاهی

۲-۴-۳-۶- تعارضات و تهدیدهای منطقه

۲-۴-۳-۶- آب و هوای جوپار

فصل پنجم :  نتیجه گیری

منابع و مآخذ
. . .

 

 

دانلود فایل

پروژه طراحی سایت فروشگاه رسانه های صوتی و تصویری بصورت پویا

پروژه طراحی سایت فروشگاه رسانه های صوتی و تصویری بصورت پویا

پروژه طراحی و پیاده سازی وب سایت فروشگاه رسانه های صوتی و تصویری به صورت پویا

مقدمه:
نیاز اساتید به داشتن سایت های پویا، ما را بر آن داشت تا تحقیقات خود را در زمینه آشنایی با زبان های برنامه نویسی آغاز کنیم. پس از انجام بررسی های لازم و با توجه به قابلیت های زبان برنامه نویسی PHP، به خصوص ارتباط با سرویس دهنده MySQL و استفاده از وب سرور Apache، موجب شد تا زبان PHP و بانک اطلاعاتی MySQL را برای پیاده سازی این سایت انتخاب کنیم.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: کلیات
1-1 عنوان تحقیق
2-1  مکان تحقیق
فصل دوم: آپاچی ، پی-اچ-پی و مای-اس-کیو-ال
2-1 نصب وب سرور آپاچی
2-1-1 دليل استفاده از وب سرور آپاچی
2-1-2 نصب برنامه آپاچی
2-1-3اطمينان از صحت نصب برنامه آپاچی
2-2 نصب پی-اچ-پی
2-2-1 اهميت زبان اسكريپت نويسي پی-اچ-پی
2-2-2 نصب پی-اچ-پی
2-2-3اطمينان از صحت عملكرد پی-اچ-پی
2-3 نصب MYSQL
2-3-1 مقدمه‌اي بر MYSQL
2-3-2 نصب MYSQL
فصل سوم: گاه کلی بر زبان‌های برنامه نویسی اچ-تی-ام-ال، جاوا اسکریپت و پی-اچ-پی
3-1 نگاه کلی بر دستورات اچ-تی-ام-ال
3-1-1شکل کلی دستورات
3-1-2 تعریف جدول
3-1-3 فرم‌ها و پرسش نامه‌ها
3-2 نگاه کلی بر زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت
3-2-1 ویژگی‌های جاوا اسکریپت در سرویس گیرنده
3-2-2 جاوا اسکریپت چه کارهایی را انجام نمی دهد
3-2-3 ساختار لغوی جاوا اسکریپت
3-3  نگاه کلی بر دستورات زبان PHP
3-3-1 مقدمات زبان PHP
3-3-2 به كارگيري آرايه
3-3-3 شكل كلي تعريف تابع
3-3-4 كار كردن با دايركتوري‌ها
3-3-5 اتصال با سرويس‌دهنده MYSQL
3-3-6 پياده‌سازي تماس‌هاي ساده
فصل چهارم: سازی سایت فروشگاه رسانه صوتی و تصویری
4-1 مقدمه
4-1-1 ساخت كاتالوگ آن‌لاين
4-1-2 رديابي خريد مشتري در فروشگاه
4-1-3 جستجوي رسانه
4-1-4 ورود و خروج كاربر
4-1-5 واسط مديريتي
4-1-6 اجزاي سيستم
4-2 پياده‌سازي بانك اطلاعاتي
4-3 پياده‌سازي كاتالوگ آن‌لاين
4-4 جستجو
4-5 ورود و خروج کاربر
4-6 تغییر کلمه عبور
4-7 پياده سازي خريد
4-8 مشاهده كارت خريد
4-9 افزودن رسانه به كارت
4-10 انجام تغييرات در كارت خريد
4-11 صفحه خروج از فروشگاه
4-12 پياده سازي واسط مديريتي
4-12-1 افزودن آیتم‌ها
4-12-2 مشاهده لیست‌ها
4-12-3 ویرایش
4-13 نمایش تصویر
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

 

دانلود فایل

دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی بیمارستان تخصصی زنان و زایمان

دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی بیمارستان تخصصی زنان و زایمان

دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی بیمارستان تخصصی زنان و زایمان
در قالب Word و 226 صفحه و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ،دفاع ،چاپ و کنفرانس میباشد

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================


تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

مقدمه

تلفيق علوم ، فنون و هنر در يکديگر و تدوين و تبلور آنان در يک قالب مشخص همواره پيچيده و دشوار بوده است. در طول تاريخ و با گسترش دانش بشري ، کلية علوم زير شاخه ها ي تخصصي متعددي يافته و تخصصها عميق تر ولي محدودتر شدهاند. اما دانش معماري هيچگاه محدوديت پذير نبوده است . چگونه مي توان فضايي را بدون آگاهي از وضعيت جغرافيايي و آب و هوايي ، پيشينه و سير تکاملي تاريخي ، سيستمها ، دانش فني و تکنولوژي ساختاري ، شناخت جامعه و روان شناسي اجتماعي ، نوع کاربري و … طراحي نموده و ساخت . طراحي فضاهاي مختلف نيازمند هنر، ابتکار ، دانش اجتماعي ، تاريخي ، جغرافيايي ، فني و روان شناسي است.
اگر چه طراحي و ساخت مراکز درماني و بيمارستان ها از اين قواعد مستثني نيست اما نقش عمده و حساس اين مراکز در حفظ و بازيابي سلامت جسماني و رواني افراد يک جامعه و ايجاد توازن و تعادل جسمي و روحي لازم براي همزيستي جمعي سالم و ثمر بخش ، بکارگيري ظرافت هاي خاصي را در طراحي اين گونه مراکز الزامي مي نمايد . فراهم نمودن محيطي آرام ، رضايت بخش و حتي الامکان نشاط آور براي بيماران ، همراهان آنان و کادر درماني در کنار رعايت دقيق استاندارد هاي فني و پزشکي دشواري و پيچيدگي هاي خاص خود را دارد ، بخصوص که با توجه به حساسيت کاربري مراکز درماني ، استانداردهاي علمي ، فني ، تاسيساتي و پزشکي بسيار بالا و دقيق بوده که در بسيار ي از موارد محدوديت هايي در نحوة طراحي ايجاد مي نمايد . نگاهي به سابقة تاريخي و سير تکاملي مراکز درماني نشان مي دهد که اگر چه در ابتدا تنها حفظ استانداردهاي تخصصي پزشکي و درماني و ارتقاءآن در فرايند ساخت مدنظر بوده و کمتر به زمينه هاي روان شناسي اجتماعي ، جامعه شناسي و هنري پرداخته شده ولي در ادامة راه ، اين پارامترها نيز مطرح گرديده و به مرور زمان پاياپاي موارد فني، تدوين، اصلاح و بهينه شده اند. در حقيقت فضاي بي روح و ملال آور و مراکز درماني از سويي و تأثير پارامترها ي روحي و رواني در بهبود اکثر بيماريها از سوي ديگر موجب گرديد که به مرور زمان جنبه هاي هنري و زيبا سازي به موازات موارد تکنيکي و فني رشد يافته و بکار برده شود.


فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:
مقدمه   
هدف از انتخاب پروژه   
-مراحل مطالعه و تحقيق   
مطالعات سايت   
طراحي   
تعاریف   
برنامه ريزي بيمارستان   
بررسي احتياجات جامعه   
موقعيت بيمارستان   
مساحت بيمارستان   
انواع بيمارستان ها   
– بيمارستان هاي امراض عفوني   
خصوصيات فونکسيونل بيمارستان ها   
سيستم نيم متراکم و نيم باز   
سيستم يک بلوکي   
شکل کلي ساختمان بيمارستان   
بیمارستانها در تاریخ   
تاریخ بیمارستانها   
بیمارستان مسیح دانشوری – تهران ( کاخ شاه آباد سابق) :   
بیمارستان فارابی – تهران   
مركز آموزشي ، پژوهشي و درماني دكتر شريعتي :   
بیمارستان سینا – تهران   
بيمارستان امام خميني (ره)   –  تهران   
تاريخچه زايمان بي درد   
مباني نظري بیمارستان فوق تخصصی زنان ، زایمان و نازایی   
بیمارستان فوق تخصصی زنان ، زایمان و نازایی   
امكانات و خدمات سرپايي بخش زنان و زايمان   
درمانگاه تخصصی زنان و مامائی و فوق تخصصی نازائی   
بخش زایمان   
زایمان خانگی   
انواع زایمان خانگی   
عوامل برای انتخاب زایمان خانگی   
نمونه های موردی   
بیمارستان چمران   
بلوک زایمان   
بيمارستان فوق تخصصی زنان و زایمان صارم   
احداث بیمارستان   
طراحی بیمارستان زنان و زایمان   
تاثیرات تابش نور آفتاب به اتاق بستری بیمارستان زنان و زایمان   
سقف بلند و پنجرهء باز در بیمارستان زنان و زایمان   
پله   
توسعه و بازسازی بیمارستان   
امنيت رواني بيمارستان   
جهت:   
تأثير رنگ بر فضاي بيمارستان   
رنگ و تأثيرات آن در طراحي   
ديوارها   
سقف   
درها   
تجهيزات مکانيکی و الکتريکی   
گرمايش و تهويه مطبوع   
آسانسور   
موارد ناملموس   
کاراکتر طرح   
تجهیزات و منصوبات بیمارستانی   
بخش اداری   
نگهداری تاسیسات بیمارستانی   
طراحي فضاهاي داخلي   
قسمت بندی و تعین محدوده   
انواع بیمارستانها   
بیمارستانهای دانشگاهی   
مفهوم طرح ریزی   
اشکال ساختمانی درمانگاه بیماران سرپایی:   
راهروها:   
درها:   
آسانسور ها:   
مسیریابی بیمارستان زنان و زایمان   
اتاقهای جراحی اصلی بیمارستان زنان و زایمان   
برنامه فیزیکی اتاق عمل در بیمارستان زنان و زایمان   
اتاق عمل (OPERATING Room)   
داخلي زنان(Cardiac Internal Women)   
اتاق بیهوشی بیمارستان زنان و زایمان   
اتاق ترخیص بیهوشی:   
اتاق شستشو:   
اتاق اشیاء استریل:   
اتاق تجهیزات:   
اتاق زیر مجموعه استریل:   
اتاق گچ گیری:   
فعالیتهای جنبی:   
اتاق پرستارها:   
محل کار پرستارها:   
اتاق گزارشات:   
داروخانه   
اتاق نظافت:   
جایگاه تختهای تمیز:   
آبریزگاه   
ملزومات اتاق بازگشت هوشیاری:   
رعایت نکات ایمنی در جراحی   
روشنایی   
استریل‌سازی مرکزی بیمارستان زنان و زایمان   
بخش مراقبتهای ویژه   
ترتیب:   
بخش‌های مراقبت بیمارستان زنان و زایمان   
دپارتمانهای مراقبت بیمارستان زنان و زایمان   
بخش ها   
بخش تشخيص و درمان :   
سيرکولاسيون درمانگاه :   
آزمايشگاه :   
انتظار پس از پذيرش : انتظار اصلی بيمارستان   
مصاحبه و معاينه :   
استرليزاسيون   
فضاهای اصلی درمانگاه   
آزمایشگاه های کلنیکی:   
نوع آزمایشات مورد نظر:   
سرم شناسی ومیکروب شناسی   
رختکن پرسنل   
توالتهای نمونه گیری   
اتاق شستشو واستریل   
طراحی داخلی بیمارستان زنان و زایمان   
آزمایشگاههای کلینیکی بیمارستان زنان و زایمان   
باکتری شناسی   
سرم خون شناسی   
خون شناسی   
انگل شناسی   
بافت شناسی   
آسیب شناسی   
پاتولوژیستها   
تکنولوژیستها   
کمک کاران   
محیط کشت   
ویروس شناسی   
فنون (تکنیکها ) بیمارستان زنان و زایمان   
ابعاد   
وسعت بخش زنان و زایمان   
آینده آزمایشگاه   
نوع آزمایشات مورد نظر:   
سم شناسی ومیکروب شناسی   
رختکن پرسنل   
توالتهای نمونه گیری   
اتاق شستشو واستریل   
طراحی داخلی   
راديولوژي   
نحوه تردد بيماران زنان و زایمان   
تردد كاركنان   
رختكن بيماران   
فضاهاي كاركنان   
فضاي كنترل   
اتاق بررسي و گزارش نويسي   
ظهور فيلم   
تاريكخانه   
اتاق هاي راديوگرافي عمومي، راديوگرافي و فلوراسكپي   
ام.آر.آي   
داروخانه بیمارستان زنان و زایمان   
پیچیدن نسخه   
تسهیلات   
ترکیب   
بيماران سر پايي   
تعاريف ، گروه بندي ها   
برنامه عملي   
پذیرش بیمارستان  زنان و زایمان   
ارتباط عملي بخش بيماران سرپايي   
محاسبه بار بيمار   
كلينيك هاي قلب   
برنامه معماري   
طرح يك واحد   
خدمات پشتيباني   
فیریوتراپی:   
آزمایشگاه:   
اورژانس:   
ریز فضاهای آن:   
رادیولوژی   
بخشهای بستری :   
بخش کودکان   
سالن انتظار   
اتاق های معاینه کودکان   
بیماران نوجوان   
محل قرار گرفتن سینک   
اندازه وابعاد اتاق هاي معاينه   
تختهاي معاينه   
طراحی داخلی در اتاق های معاینه   
برنامه فیزیکی ارتباطی آزمایشگاه بیمارستان زنان   
تالار اطاق های عمل در بیمارستان زنان و زایمان   
جانمایی اجزاء داخلی در مجموعه اطاقهای عمل در بیمارستان زنان و زایمان   
مشخصات و شرایط  عمومی یک اطاق  عمل در بیمارستان زنان و زایمان   
بايگاني مدارك پزشكي در بیمارستان زنان و زایمان   
احتياجات فيزيكي در بیمارستان زنان و زایمان   
روال كار در بیمارستان زنان و زایمان   
فضاهاي عمومي   
تسهيلات جنبي در بیمارستان زنان و زایمان   
قسمت‌هاي انتفاعي و مديريت در بیمارستان زنان و زایمان   
تخت‌ها   
ضمائم   
خدمات غذايي   
آينده   
بخش خدمات بيمارستان زنان و زایمان   
ساختمان خدمات :   
مراحل اصلی سرو غذا :   
 – تهیه :   
 – آماده کردن :   
 – توزیع :   
الف ): روش غیر متمرکز :   
 – ترکیب :   
دفع زباله :   
   
اتاق غذاخوری :   
کاخداری :   
سردخانه   
نظافتچی :   
تدارکات مرکزی استریل :   
تخمین اندازه تدارکات مرکزی :   
 – خدمات پستی   
قسمت نقاشی و روکشی مبلمان :   
کارگاه های الکتریکی : انبار برای نگهداری اقلام ذخیره ، چراغ ، لامپ ، کلید برق ، موتورها ، کنترلها و سیم لازم است .   
بهره برداری از ساختمان و تجهیزات :   
کوره زباله سوز :   
آسانسورها :   
حریق و ایمنی :   
سرایداری:   
آمبولانس :   
پارکينگ   
کف سازی   
ديوارها   
سقف   
درها   
تجهيزات   
تجهيزات مکانيکی و الکتريکی   
گرمايش و تهويه مطبوع   
آسانسور   
موارد ناملموس   
کاراکتر طرح   
ورودي و محوطه بيمارستان   
پلان شماتیک   
پلان مقدماتی   
طراحی داخلی   
شناخت استان آذربایجان غربی :   
مختصات جغرافیایی ، وسعت وحدود
آب و هوا
تاریخچه ارومیه
اوضاع جغرافیایی شهرستان ارومیه
عرصه جاذبه های طبیعی 
جاذبه های تاریخی و فرهنگی
منابع و ماخذ   پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دانلود فایل