رساله معماری طراحی خانه علوم وفن آوری(باشگاه دانش پژوهان جوان)

رساله معماری طراحی خانه علوم وفن آوری(باشگاه دانش پژوهان جوان)

دانلودرساله معماری طراحی خانه علوم وفن آوری(باشگاه دانش پژوهان جوان)
در قالب Word و 143 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

مقدمه

اساس تفكر در تنظيم مباحث اين پايان‌نامه آن بوده است كه پژوهش بمانند هر فعاليت ديگر داراي شيوه‌ها و روش‌ها و مبتني به اصول و ضوابط است و توسعة آن در هر جامعه‌اي منجر به شكوفائي و رشد و تعالي در تمام زمينه‌ها مي‌شود.
تنگناهاي بخش پژوهش در جامعة امروز ما در زمينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، علمي و… به وضوح قابل مشاهده است كه باعث بسياري از نابساماني ها و عقب‌ماندگي‌هاي كشور شده است. مطالعه و مقايسه سطح علم و تكنولوژي بين جامعة ما و جوامع توسعه يافته اين موضوع را بيشتر مشخص مي‌سازد.
علاوه بر عقب‌ماندگي علمي كشور از موضوعاتي كه ضرورت توسعة‌ بيشتر امر پژوهش را گوشزد مي‌كند مي‌توان به توصيه دين به تحقيق و تفحص در عالم، سفارش بزرگان علمي تاريخ كشور به جستجو و پرسشگري و ميل فطري انسان براي دستيابي به ناشناخته‌ها و رموز هستي اشاره كرد.
با نظر به اهميت امر پژوهش و جايگاه آن در توسعة علمي كشور و نيز توانمندي و كارايي جوانان در امر توسعه ايجاد مركزي با هدف گسترش فرهنگ تحقيق و پژوهش در بين جوانان به عنوان يك راهكار و در قالب باشگاه دانش‌پژوهان جوان به صورت يك پروژة معماري در اين پايان‌نامه مورد نظر بوده است كانوني كه با فراهم آوردن امكاناتي چند، فرهنگ تحقيق و پژوهش را در بين جوانان گسترش داده و روحيه علم‌پروري و دانش‌اندوزي را در آنها تقويت كند.
دراين راستا و با اين هدف در اين رساله به لحاظ نظري و تئوري مطالعات چندي بر روي دو مقوله پژوهش و جوانان شده است.
قابل ذكر است كه پژوهش و جوانان به عنوان فعل و فاعل از منظر فرهنگي در اين پروژه مورد بررسي و تحليل قرار گرفته‌اند.
در ادامه قابل ذكر است كه در تهيه اين مطالب هرگز  ادعائي نيست كه توانسته باشيم به تمام زواياي مورد بحث اشاره كرده باشيم ولي دلگرمي و اميد اين است كه اين مجموعه ناچيز بتواند افق فكري جديدي در برابر ديدگان بگشايد.
يعني اينكه توسعه روحية پژوهش  در بين جوانان نيازمند به فعاليت و تبليغ فرهنگي است. و فضاي معماري چنين فعاليتي موضوع اصلي اين پروژه پايان‌نامه مي‌باشد فضايي فرهنگي ـ پژوهشي با خصوصيت منحصر بخود كه كاربران عمده آن افرادي با سنين جواني و نوجواني مي‌باشند.فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:
مقدمه
مقدمه          
روش تحقيق          
ضرورت تحقيق            
بيان مسئله             
بيان موضوع         
بيان هدف            
مباني نظري معماري پروژه           
مبنع درون‌ذاتي                                     
منبع برون ذاتي                                
اصول كلي حركت و تحول     
چند مسئله روشن در بارة‌ حركت                
نقش تضاد در تغيير و حركت و تكامل        
تضاد، زمينه‌ساز حركت         
بحث فلسفي حركت      
فصل اول مطالعات پايه
تحقيق و پژوهش     
از نظر لغت            
در اصطلاح            
ضرورت‌هاي پژوهش            
از نظر علمي            
در جنبه مكتب‌شناسي            
دامنه ضرورت‌ها            
در جنبه حيات فردي            
در جنبه اجتماعي            
از نظر اخلاقي            
از ديد اسلام            
فوائد پژوهش            
در جنبة فردي            
در جنبة اجتماعي            
در جنبة فرهنگي            
نفس پژوهش و لذت آن             
اهداف و مقاصد پژوهش            
منظور از هدف            
ضرورت و اهميت هدف در تحقيق            
ويژگيهاي اهداف            
دسته‌بندي اهداف            
مشكلات و موانع تحقيق پژوهش            
در رابطه با پژوهشگر            
در رابطه با كادر تحقيق            
در رابطه با منابع تحقيق            
در رابطه با واقعيت‌هاي جامعه            
انواع پژوهش از نظر عده پژوهشگران            
تحقيق فردي            
تحقيق گروهي            
امكانات لازم براي پژوهش            
در جنبه پژوهشگر            
در جنبه مسأله پژوهش            
امكانات در رابطه با واقعيت‌ها            
امكانات اقتصادي            
امكانات اجتماعي            
امكانات سياسي            
امكانات فرهنگي            
امكانات مذهبي            
امكانات ديگر            
مراحل پژوهش            
تعيين موضوع            
تعيين مرز موضوع            
تهيه اطلاعات            
تدوين اطلاعات            
تهيه فرضيه            
بررسي مجدد فرضيه            
تهيه اصل يا قانون            
دستيابي به نظريه يا تئوري            
نگارش و ارائه تحقيق            
طرح پژوهش            
طرح تحقيق            
نكات مورد بحث در طرح            
روش‌هاي كلي در پژوهش            
روش‌هاي فلسفي مذهبي            
روش‌هاي مطالعه‌اي            
روش‌هاي تجربي            
وضعيت علمي كشور            
مشكلات و موانع ساختاري در نظام تحقيقاتي ايران            
مشكلات مربوط به مديريت سياستگذاري و نيروي انساني            
مشكلات مربوط به ساختار و تشكيلات تحقيقات            
مشكلات مربوط به اطلاع رساني فرهنگ و آموزش            
مشكلات مربوط به قوانين و مقررات            
مشكلات مربوط به بهره‌برداري از منابع پژوهشي            
نقاط قوت و ضعف بخش پژوهش در ايران             
رابطه علم و تكنولوژي با پژوهش            
ضرورت امر پژوهش در توسعه علم و فن‌آوري            
نياز به تربيت پژوهشگر            
فصل دوم: مطالعات تكميلي
علم چيست؟            
علم در آينه معماري            
معماري و الكترونيك            
ناماديت            
حسي بودن            
چند رسانه‌اي بودن            
معماري (مسئله يا پاسخ)            
انگاره‌هاي پنهاني ذهنيت            
پايداري            
پويايي            
تغيير            
تعاريف و ضوابط تأسيس مراكز تحقيقاتي            
ضرورت تأسيس باشگاه دانش‌پژوهان            
معرفي باشگاه دانش‌پژوهان جوان            
باشگاه دانش‌پژوهان جوان            
كليات            
وظايف            
اركان و تشكيلات            
عضويت            
امور مالي            
آيين‌نامة پذيرش عضو در باشگاه دانش‌پژوهان جوان            
نمودار سازماني باشگاه دانش‌پژوهان جوان            
فصل سوم: مطالعات تطبيقي
مطالعات تطبيقي            
مركز تكنولوژي مك كورميك تريبون             
دانشگاه تكنولوژي و مجموعه آموزشي لاورنس             
دانشگاه تكنولوژي چالمرز             
دانشگاه تكنولوژي ماساچوست             
مركز فرهنگي ژرژ پمپيدو            
مبانی نظری طراح      
مبانی طراحی معماری پروژه      
فصل چهارم: مطالعات زمينه
جايگاه تاريخي همدان (همدان پايتخت تاريخ و تمدن ايران)      
پيش از اسلام     
هگمتانه: پايتحت هفت دودمان    
اكباتان و هفت ويراني بزرگ              
پس از اسلام        
همدان در تاريخ معاصر       
خصوصيات اقليمي و جغرافيايي استان همدان                     
مهمترين ارتفاعات و ناهمواريهاي استان همدان                 
آب و هواي استان همدان          
رودخانه هاي استان همدان         
وضعيت اقليمي استان همدان                  
مطالعات جغرافيايي شهرستان همدان       
آب و هوا         
ناهمواري ها   
پلان ، فرم بنا و نحوه قرار گيري آن             
اتاق هاي كوچك با ارتفاع كم                
بازشوهاي كوچك 
ديوارهاي نسبتا قطور     
بام هاي مسطح 
نوع مصالح          
تحلیل سایت مورد نظر برای خانه علوم و فن‌آوري فيزيكي پروژه            
بررسي جمعيت هدف (گروه‌هاي مخاطب)            
رايزني با اساتيد و مسئولان مختلف            
بررسي نمونه‌هاي مشابه پژوهشي            
اساسنامه باشگاه             
استاندارد‌هاي موجود            
طرح جامع فيزيكي     
حوزه‌بندي فضاها            
اداري            
علمي ـ پژوهشي            
خدماتي            
ارتباطي            
ابعاد، اندازه و استانداردهاي فضاهاي اصلي مجموعه         
آزمايشگاه‌ها            
طبقه‌بندي            
روش‌ها يا گرايش‌ها            
اصول طراحي            
فضاي لازم براي هر نفر             
انباري            
فضاي مورد نياز            
كتابخانه            
ورودي در كتابخانه            
قسمت مطالعه در كتابخانه            
فضاي امانات كتابخانه            
نورگيري در كتابخانه             
سلف سرويس            
ريزفضاها            
ابعاد فضاها          
منابع       
نقشه های پروژه      

دانلود فایل

لوگو فروشگاه


توجه       توجه این یک فرصت استثنائی است!!   لطفا تا انتها بخوانید.   تنها با پرداخت 1000 تومان صاحب لوگو شوید.   سلام لوگو طراحی شده با قیمت استثنائی برای فروشگاه شما   قیمت لوگو = 1000 تومان     لوگو توسط مهدی حاجتی طراحی شده است.   قوانین سایت قبل از خرید: 1-لطفا قبل از خرید هر محصول از خرید آن مطمئن شوید(هیچ محصولی پس گرفته نمیشود) 2-اگر لوگو را بدون شخصی سازی گرفتید انتظار حذف از سایت نداشته باشید!  (برای شخصی سازی(حذف از سایت) به پشتیبانی پیام دهید)   (این قیمت را هیچ سایتی پیدا نمی کنید)     در صورت مشکل داشتن با فایل با پشتیبانی سایت ارتباط برقرار کنید!     بعد از خرید فایل لینک دانلود فایل در اختیارتان قرار می گیرد!   فایلی که در اختیارتان میگیرد : عکسی با کیفیت از لوگو با فرمت png     موفق باشید …

لوگو برای فروشگاه کودک


توجه       توجه این یک فرصت استثنائی است!!   لطفا تا انتها بخوانید.   تنها با پرداخت 1000 تومان صاحب لوگو شوید.   سلام لوگو طراحی شده با قیمت استثنائی برای فروشگاه کودک شما   قیمت لوگو = 1000 تومان     لوگو توسط مهدی حاجتی طراحی شده است.   قوانین سایت قبل از خرید: 1-لطفا قبل از خرید هر محصول از خرید آن مطمئن شوید(هیچ محصولی پس گرفته نمیشود) 2-اگر لوگو را بدون شخصی سازی گرفتید انتظار حذف از سایت نداشته باشید!  (برای شخصی سازی(حذف از سایت) به پشتیبانی پیام دهید)   (این قیمت را هیچ سایتی پیدا نمی کنید)     در صورت مشکل داشتن با فایل با پشتیبانی سایت ارتباط برقرار کنید!     بعد از خرید فایل لینک دانلود فایل در اختیارتان قرار می گیرد!   فایلی که در اختیارتان میگیرد : عکسی با کیفیت از لوگو با فرمت png     موفق باشید …

رساله طراحی الگوی مسکونی ویلایی شهر رشت با نگاه به معماری منطقه

رساله طراحی الگوی مسکونی ویلایی شهر رشت با نگاه به معماری منطقه

دانلود فایل  کامل رساله طراحی الگوی مسکونی ویلایی شهر رشت با نگاه به معماری منطقه
در قالب فایل word و متشکل از 135 صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت

توجه به مسکن در هر منطقه ای و در هر بازه زمانی از تاریخ مورد توجه بوده است و امر اسکان انسان امروزه نیز یکی از پر چالش ترین مواردی می باشد که زمینه های مختلف همچون معماری و شهر سازی و … با آن درگیر هستند از این رو همواره الگو های نوین و خاصی برای طراحی مناطق مسکونی در نظر گرفته میشود تا بتوان خانه هایی متناسب با شرایط منطقه و متناسب با نیاز جوامع بوجود آورد تا مکان مناسبی برای اسکان افراد بوجود آید که در همین زمینه در این مقاله با ارائه مطالعات معماری الگوی مسکونی ویلایی شهر رشت با نگاه به معماری بومی منطقه اطلاعات کاملی در رابطه با الگوی طراحی مسکونی ویلایی به عنوان یکی از الگو های طراحی مسکونی می پردازیم تا نمونه فایلی در این رابطه ارائه دهیم که در ادامه میتوانید با مشاهده سر فصل های مربوطه به محتویات این رساله پی ببرید .

رساله ارشد طراحی الگوی مسکونی ویلایی شهر رشت با نگاه به معماری منطقه
پایان نامه ارشد طراحی الگوی مسکونی ویلایی
سر فصل های رساله

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- تعریف مساله ————————————————————- ۱

۱-۲- اهداف —————————————————————— ۲

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق —————————————————- ۲

۱-۴- سؤالات تحقیق ———————————————————– ۳

۱-۵- فرضیه‌ها/ پیش‌فرض‌ها —————————————————— ۳

۱-۶- مواد و روش انجام تحقیق ————————————————— ۳

۱-۷- پیشینه‌ی تحقیق ———————————————————- ۴

فصل دوم : ادبیات نظری ( مبانی و مفاهیم نظری تحقیق )

بخش اول  :  سکونت ،  مسکن ، خانه

۲-۱-۱-  سکونت ————————————————————— ۶

۲-۱-۲- معانی واژه سکونت —————————————————— ۸

۲-۱-۳- مفهوم سکونت ———————————————————- ۸

۲-۱-۴- تاریخچه سکونت ——————————————————- ۱۴

۲-۱-۵-  فلسفه سکونت ——————————————————– ۱۵

۲-۱-۶- مسکن ————————————————————— ۱۶

۲-۱-۶-۱-  مفهوم مسکن ——————————————————- ۱۶

۲-۱-۶-۲- محیط مسکونی —————————————————– ۲۳

۲-۶-۱-۳-  مسکن مطلوب —————————————————— ۲۴

۲-۶-۱-۴-  عوامل کلی مؤثر بر مطلوبیت مسکن ————————————- ۳۳

۲-۱-۷-  خانه —————————————————————- ۳۶

۲-۱-۷- خانه —————————————————————- ۳۶

۲-۱-۷-۱- مفهوم خانه ——————————————————–  ۳۶

۲-۱-۷-۲- سیری در تحول مفهوم خانه از دیروز تا امروز  ——————————۴۲

۲-۱-۸-  فرهنگ خانه: ریشه ها، کارکردها و الگوها ———————————– ۴۶

۲-۱-۹- تاثیر فرایندها و تحولات فرهنگی معــــاصر بر خـــانه و مفهوم آن ————— ۵۰

۲-۱-۱۰- مدرنیته و تحول فرهنگ خانه  ——————————————-۵۲

۲-۱-۱۰-۱- امروزی شدن خانه ————————————————– ۵۳

۲-۱-۱۰-۲- عقلانی شدن خانه ————————————————– ۵۳

۲-۱-۱۱- جهان/محلی شدن خانه  ————————————————۵۴

۲-۱-۱۱-۱- فردی شدن خانه ————————————————— ۵۵

۲-۱-۱۱-۲-  دمکراتیک شدن خانه ———————————————– ۵۵

۲-۱-۱۱-۳- رسانه ای شدن خانه ————————————————- ۵۶

۲-۱-۱۱-۴-  بوروکراتیک شدن خانه ———————————————- ۵۷

۲-۱-۱۲- معماری همگام با زمان————————————————- ۵۸

۲-۱-۱۳- اصل در مفهوم خانه  —————————————————۶۰

۲-۱-۱۳-۱- درونگرایی ——————————————————– ۶۰

۲-۱-۱۳-۲- وحدث و کثرت —————————————————- ۶۱

۲-۱-۱۳-۳- نظم و بی نظمی —————————————————- ۶۱

۲-۱-۱۳-۴- گونه گونی و یکنواختی ———————————————- ۶۲

۲-۱-۱۳-۵- مرکزیت  ——————————————————— ۶۲

۲-۱-۱۳-۶- ابهام و ایهام ——————————————————- ۶۲

۲-۱-۱۳-۷-تعادل ———————————————————— ۶۲

۲-۱-۱۳-۸- تنوع ————————————————————- ۶۳

۲-۱-۱۳-۹-هماهنگی با طبیعت ————————————————- ۶۳

۲-۱-۱۳-۱۰-حفظ حریم و حرم اشخاص و خانواده (حرمت و محرمیت) —————— ۶۴

۲-۱-۱۳-۱۱- چند کارکردی بودن فضاها و عناصر ———————————– ۶۴

۲-۱-۱۴- الگوی فضایی خانه‌های ایرانی  ——————————————–۶۵

۲-۱-۱۵- مراحل شکل گیری الگوی خانه ایرانی ————————————- ۶۹

۲-۱-۱۵-۱- بررسی الگو ——————————————————- ۷۰

۲-۱-۱۶- بررسی نحوه شکل‌گیری فضاها و ارتباطات در خانه‌های ایرانی (الگوی خانه) ——- ۷۱

بخش دوم : معماری بومی و روستایی

۲-۲-۱- مسکن روستایی ایران در گذشته——————————————- ۷۶

۲-۲-۲- پهنه های شک لگیری گونه های مسکن روستایی در ایران ———————- ۷۸

۲-۲-۳- رابطه بین ساختمان و فضای باز در خانه ها ———————————- ۸۷

۲-۲-۳-۱- فضاهای یک سویه ————————————————— ۸۷

۲-۲-۳-۲- فضاهای دوسویه —————————————————– ۸۹

۲-۲-۴- انواع حیاط از لحاظ کالبدی – کارکردی  ————————————۹۰

۲-۲-۵- معانی لغوی واژه پایداری ————————————————- ۹۲

۲-۲-۶- معماری پایدار چیست؟ ————————————————– ۹۳

۲-۲-۶-۱- تاثیر پذیری از شرایط فرهنگی و محیطی و اقلیمی————————–  ۹۴

۲-۲-۶-۲-  هماهنگی و سازگاری با طبیعت و محیط زیست درک محیط —————— ۹۴

۲-۲-۶-۳- صرفه جویی در مصرف انرژی صرفه جویی و نگهداری انرژی ——————- ۹۵

۲-۲-۶-۴- پاسخ درست به نیاز های عملکردی ————————————– ۹۶

۲-۲-۶-۵- خوانایی و دور از ابهام ————————————————- ۹۶

۲-۲-۶-۶- الگو برداری از معماری بومی اما به صورت امروزی ————————— ۹۶

۲-۲-۶-۷- استفاده درست از مصالح هم از لحاظ بصری و هم از لحاظ زیست محیطی——–  ۹۷

۲-۲-۷- معماری بومی ایران—————————————————– ۹۷

۲-۲-۸- معماری پایدار یک ویژگی زمینه ای بومی ———————————– ۹۹

۲-۲-۹- رویکرد پایداری در اصول معماری بومی ایران ——————————– ۱۰۱

۲-۲-۱۰- فواید استفاده از کاربرد اصول معماری بومی ایرانی در راستای رویکرد معماری پایدار  ۱۰۱

۲-۲-۱۱- جایگاه رویکرد بوم گرایی در توسعه شهری پایدار ————————— ۱۰۲

۲-۲-۱۱-۱- بوم محوری —————————————————— ۱۰۳

۲-۲-۱۱-۲- انسان محوری —————————————————- ۱۰۳

۲-۲-۱۲- تعریف توسعه پایدار ————————————————– ۱۰۴

۲-۲-۱۳- معماری اقلیمی —————————————————– ۱۰۴

۲-۲-۱۴- نقش اقلیم در توسعه ی پایدار —————————————— ۱۰۵

۲-۲-۱۵- معماری بومی —————————————————— ۱۰۷

۲-۲-۱۶- ساختن وسکونت از دیدگاه هایدگر ————————————— ۱۰۷

۲-۲-۱۷- ویژگی های معماری بومی ——————————————— ۱۰۸

۲-۲-۱۸- نقش و جایگاه کنونی معماری مسکن ————————————- ۱۰۸

۲-۲-۱۹- تحلیل محیط و طراحی ———————————————– ۱۰۹

۲-۲-۲۰- استفاده از انرژی تجدید پذیر و صرف جویی در مصرف انرژی در معماری سنتی — ۱۱۰

بخش سوم : شناخت بستر طرح

۲-۳-۱- اقلیم های آب و هوایی ایران ——————————————— ۱۱۲

۲-۳-۲- اقلیم معتدل ——————————————————— ۱۱۲

۲-۳-۳- اقلیم ایران ———————————————————–۱۱۳

۲-۳-۴- اقلیم استان گیلان —————————————————- ۱۱۶

۲-۳-۵- جغرافیای طبیعی و اقلیم استان —————————————— ۱۱۷

۲-۳-۶- ویژگی‌های دمایی استان ———————————————— ۱۱۹

۲-۳-۷- ویژگی‌های رطوبتی استان ———————————————–۱۲۱

۲-۳-۸- بارندگی در استان —————————————————– ۱۲۲

۲-۳-۹- بادهای محلی در استان ———————————————— ۱۲۶

۲-۳-۱۰-رطوبت هوا ——————————————————— ۱۲۸

۲-۳-۱۱- جایگاه شهرستان شفت در استان گیلان ———————————- ۱۲۹

۲-۳-۱۲- موقعیت جغرافیایی شهرستان  شفت ————————————- ۱۳۰

۲-۳-۱۳- جغرافیای شفت —————————————————– ۱۳۰

۲-۳-۱۴- شاخصهای اقلیمی شهرستان شفت ————————————– ۱۳۲

۲-۳-۱۵- تاریخ و قدمت شفت ————————————————– ۱۳۳

۲-۳-۱۶- اقلیم و آب وهوای شفت ———————————————– ۱۳۴

۲-۳-۱۷- نژاد و گویش مردم شهرستان شفت————————————–  ۱۳۴

منابع


 

 

دانلود فایل

مروری بر استان خراسان و مراکز تجاری دنیا و مشهد و بررسی اصول و ضوابط طراحی مراکز تجاری

مروری بر استان خراسان و مراکز تجاری دنیا و مشهد و بررسی اصول و ضوابط طراحی مراکز تجاری

      مروری بر استان خراسان و مراکز تجاری دنیا و مشهد و بررسی اصول و ضوابط طراحی مراکز تجاری

 

 

 

فرمت فایل:    word

تعداد صفحات:    127 

 

 

         

بررسي نمونه‌هاي مشابه مراکز تجاری

 

 

گذری بر مراکز خرید معروف دنیا *

Mall یا Shopping mall گونه ای از معماری است که شامل یک مجموعه ای از مغازه ها است به اضافه   پیاده روها یا راههای دسترسی , برای تامین ارتباطات عمودی و افقی,در نقش ستون فقرات , که این مغازهها  را به هم متصل می کند .

این کلمه به طور کلی درآمریکای شمالی و استرالیا به محوطه های بزرگ خرید گفته می شود در حالی که واژه  Arcade اغلب در بریتانیا استفاده شده و به پیاده روهای باریک واغلب سرپوشیده یا به فضای تجاری ایجاد شده بین دو توده ساختمانی گفته می شود چیزی که بیشتردر ایران رایج بوده و هست.

در بریتانیا واروپا مفهوم دیگری به نام محدوده خرید یا محدوده پیاده رومطرح است که نمونه ای  بزرگتر ازArcade استو اغلب قسمتی از آنهاسرپوشیده است این محدوده ها منحصراً       محدوده هایی برای داد وستدهستند .

مراکز خرید در بریتانیا معمولا در مرکز شهر هستند وتعدادی از این مراکزنیز در دهه 80 و 1990 درحومه بعضی شهرهای بریتانیا ساخته شدند.

امروزه مراکز بیرون شهر در جهان گسترش یافته اند و در حال حاضر بیشتر به گونه ای از پارکهای خرید توّجه نشان داده می شود که شامل رسته ای مغازه ها با مشاغل مشابه اند و هر کدام هم ورودی جداگانه ای دارند .

مفهوم مراکز خرید هرچند در اروپا مفهومی زاییده صنعتی شدن وگونه ای معماری  قرن بیستمی به حساب می آید در این سوی جهان داستانی به بلندای یک تاریخ دارد تا آنجا که شهر اسلامی را نمی شود بدون بازار تصورکرد بدون مغازه ها تیمچه ها چارسوها و….  بازارسرپوشیده  بزرگ اصفهان از آثار قرن دهم میلادی, بازارسر پوشیده بزرگ تهران با ده کیلومتر طول و نمونه دیگری از مراکز خرید این چنینی است.مثال دیگر بازار بزرگ استانبول است که درقرن 15میلادی ساخته شده است. این بازار با 58 گذر و 4000 مغازه نمونه دیگری از این گونه معماری است . اولین نمونه های اروپایی تحت تاثیر این مفهوم و نیازدر قرنهای بعد به وجود آمد از این میان مارکت سرپوشیده آکسفورد ,درآکسفورد انگلستان نمونه ای متأخر از این گونه معماری در اروپاست   که به طور رسمی در اول نوامبر 1774 افتتاح شده و هنوز زنده و پابرجاست با گذشت زمان این مفهوم نیزگسترش پیداکرد ومتکامل تر و شایع تر شد,از نمونه های بعدی  می توان پاساژبارلینگتون درلندن را که  در سال 1819 افتتاح شد را نام برد این مفهوم به آمریکا سفر کرد و اولین نمونه آن در جزیره رود در 1828 متولد شد از نظر تاریخ نگاری معماری  این مرکز خرید در ترویج این گونه معماری واین مفهوم درآمریکا نقش به سزایی بازی کرد.

به دنبال مراکز ساخته شده در انگلستان و امریکا گالریا ویتوریو امانویل در میلان در دهه 60 قرن هجدهم ساخته شد که از نظر وسعت شبیه تر به مراکز بزرگ خرید در دوره مدرن بود و کم کم بیشتر شهرهای بزرگ در اواخر قرن 18 و اوائل قرن 19 شروع به ساختن پاساژها و مراکز خرید کردند در این میان پاساژ Cleveland GUM نیز در مسکو در 1890 ساخته شدند.

مراکز خرید اولیۀ که در تب و تاب صنعتی شدن و عصر ماشین طراحی می شدند مقیاس انسانی نداشتند و بیشتر شرایط عبورو مروراتومبیل ها در طراحی آنها در نظر گرفته می شد.در نیمه قرن بیستم به واسطه  حومه نشینی و فرهنگ اتومبیل درآمریکا سبک جدیدی ازمراکز خرید بزرگ در حومه شهرها به دور از ازدحام مراکزشهرها به وجود آمد.    اولیّن مرکز خرید این چنینی در امریکا بود که در 1931 در دالاس تگزاس افتتاح شد.

در انگلستان این مفهوم به گونه ای دیگردرآمداولیّن پیاده رو به شکل یک منطقه تجاری بودکه شامل مغازه ها وراههای جلوی آنها می شد. در ادامه تکامل معماری مراکز خرید مفهوم مراکز خرید کاملا سر پوشیده به وسیله معمار اتریشی Victor Gruen بسط وگسترش یافت تا جایی که او را پدر مراکز خرید مدرن در امریکا می دانند.

 

به تدریج این گونه جدید معماری تکامل پیدا کرد و Mall نامیده شد مثل  Northgate Mall که در شمال سیاتل واشنگتن در 1950 Northland Shopping Center نزدیک دیترویت در 1954ساخته شدند و همچنین Southdale Center که در  Twin Cities درحومه مینوستوتا در 1956ساخته شد .

از میان نمونه های غیر امریکاییWest Edmonton Mall درادمونتون کانادا که به  مدت 20سال بزرگترین مرکزخرید سرپوشیده در جهان بود را می شود نام برد. در اروپا نیز Dundrum Town Centre در دوبلین ایرلند از نظر اندازه قابل توجه است .

 

یکی دیگر از بزرگ ترین مراکز خرید جهانی که به صورت یک مجموعه متمرکز در یک مکان طراحی شده است  The King of Prussia  mall  است که شامل دو مرکز Plaza at King of Prussia و Court at King of Prussia است و در فیلادلفیا در حومه پنسیلوانیا قرار دارد.

 

از بزرگترین مراکز خرید در دنیا و در آمریکا Mall of Americaاست که در نزدیکی مینستوتا واقع است این مرکز که در 1992افتتاح شده است و 390000متر مربع مساحت دارد.

 

اگر چه چندین مرکز خرید آسیایی از قبیل Kelapa Gadingو Taman Anggrek Mal در فیلیپین و SM Megamall در مالزی و Berjaya Times Square دراندونزی نیز از نظر اندازه قابل توجه است.Golden Resources Shopping Mall در پکن که در اکتبر 2004 افتتاح شد.

بزرگترین نمونه واقعی  در جهان است که 600000 متر مربع مساحت دارد.هرچند  مساحت Berjaya Times Square در کوالالامپور 700000 متر مربع گفته می شود نمونه دیگر         SM Mall of Asia در فیلیپین است که  در ماه می 2006 افتتاح شد ورتبه سوم را از نظر وسعت در  در جهان داراست و 360000متر مربع مساحت دارد و هنوز در حال توسعه است.Mall of Arabia در دبی که در سال 2008افتتاح خواهد شد با 920000متر مربع مساحت یکی از بزرگترین ها خواهد شد.

 

* مرکز تجارت بين‌المللي دبي

دبي بدون هيچ رقيبي مرکز تجاري خليج فارس شده است. مرکزي که براي شرکت‌هاي تجاري نمونه مي‌باشد و از نظر وسائل ارتباطي غني و از نظر مقررات بسيار سهم است. در اين بندر که کمتر از 15 ميليون نفر جمعيت دارد، بر 3/2 واردات و حدود 90% صادرات امارات متحده عربي نظارت مي‌شود. برج مرکز تجارت دبي بلندترين ساختمانها در عالم عربي است که کانون و مرکز اجتماعات وسيعي است شامل هتل وسيع، 500 آپارتمان و سه سالن عريض

ـ اتاق‌هاي جلسات :

اين سالنها براي هر گونه گردهمايي در هر اندازه‌اي شامل انواع کنفرانسها، سمينارها و مهمانيها مي‌توانند مورد استفاده واقع شود.اتاق‌هاي جلسات متعّددي وجود دارد که براي موارد و مقاصد خاص مي تواند انتخاب شوندکه داراي فضايي مناسب وتاجرپسند ونور مناسب با امکان استفاده از تمام منابع و امکانات موجود در هتل بين‌المللي هيلتون( در مجاورت مرکز تجارت) مي‌باشند.

ـ سالن کنفرانس ـ تئاتر :

با 200 صندلي رديف شده، سيستم ترجمه همزمان، پروژکتور، ميز خطابه سخنراني و امکانات مشابه در اين زمينه‌ها،اين سالن را به محلي مناسب براي برگزاري کنفرانس‌ها و مباحثات معرفي محصولات، تبديل کرده است. ضمناً اتاق رختکن و سن قابليت اجراي نمايش‌هاي تئاتر را نيز در اين سالن‌ ايجاد کرده است.

ـ سالن سرپوشيده :

به مساحت تقريبي 280 متر مربع(22×5/8متر ) ميتوان با سالن کنفرانس ـ تئاتر همجوارش ادغام گردد و يا بطور مستقل عمل کند که در اين صورت گنجايش 200 نفر در ميهماني، 160 نفر در يک کلاس آموزشي و يا 80 نفر در ضيافت شام را دارد. اين سالن همچون ديگر سالن‌هيا کنفرانس اين مرکز داراي نور طبيعي است ولي قابليت تاريک شدن کامل را نيز داراست.

ـ اتاق‌هاي گردهمايي :

تعداد زيادي از اتاق‌هاي اجتماعات خصوصي در طبقه‌هاي چهارم و هشتم وجود دارد که هر يک ظرفيت 10 نفر را دارند و همگي آنها داراي نور طبيعي مي‌باشند. کوچکترين اين اتاق‌ها 23 متر مربع وسعت دارد (6×5/2 متر ) که براي 15 نفر در ميهماني‌ ها و يا 10 نفر بصورت کلاسي آموزشي و سيمنار توضيحي در نظر گرفته شده است. درحالي که نمونه بزرگتر آنها مي تواند يک ضيافت سرپايي را با 80 نفر ميهمان در خود جاي دهد يا يک سخنراني را تا 50 نفر جمعيت و يا سيمنار يا ضيافت نهار را با ميزهاي چيده شده به شکل U براي 30 نفر ترتيب داد.

ـ سالن اجتماعات اصلي :

براي يک گردهمايي واقعاً بزرگ، سالن شماره 1 با مساحت 3350 متر مربع با امکانات کامل تهويه مطبوع وجود دارد. در اين سالن کنسرت موسيقي با 2000 نفر،مراسم عروسي و مجالس مشابه برگزار مي‌گردد. همچنين براي مواقع بسيار خاص نيز تراس روبازي در طبقه سي و هفتم در نظر گرفته شده است که ديد مستقيمي بر شهر دبي دارد و مي توان مجالس با ظرفيت بيش از 250 نفر در آن ترتيب داد.

ـ دفاتر اجرايي :

براي افرادي که دنبال دفاتري مجهز به تلفن و خدمتکار هستند دفاتري در طبقه هفتم وجود دارد. اين فضاها که امکان زيادي را براي تجار فراهم مي‌کند در سه تيپ و بين 54 تا 92 متر مربع مي‌باشند. همچنين استفاده  از خدمات دفتري مثل صدور و تجديد اجازه خريد، گذرنامه و مترجمين ماهر و همين طور مشاوره با شرکت هاي محلي ممکن است. اين دفاتر تا 3 روز براي اعضاي مرکز تجارت مجاني مي‌باشند.

ـ آپارتمان‌هاي مرکز تجارت :

اين مجتمع مسکوني از جاذبترين محل‌هاي سکونت در دوبي است. آپارتمان‌ها از يک تا سه اتاق دارند. در فاصله‌اي دورتر باشگاه خصوصي ممتازي وجود دارد.

ـ باشگاه خصوصي :

اين باشگاه دائم در حال تجديد و توسعه است. در حال حاضر باشگاه عالي«هاوس کلوپ» با محيطي جذاب داراي پارک، يک استخر بزرگ (سرد در تابستان و گرم در زمستان)، استخر کوچک،زمين‌هاي تنيس، زمين‌هاي اسکواش و بدمينتون بوده که در کنار استخر يک رستوران و تريا براي صرف غذا در هواي آزاد وجود دارد.

 

 

دانلود فایل

رساله طراحی موزه صنایع دستی با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی

رساله طراحی موزه صنایع دستی با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی

دانلود فایل  کامل رساله طراحی موزه صنایع دستی با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی
در قالب فایل word و متشکل از 110 صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت

موزه ها در گذشته تنها به مکانی که منابع و مواردخاصی را مراقبت و نگهداری مکیردند شناخته شده بودند و انواع اشیا و عتیقه جات را تنها در خود جای داده بودند اما موزه ها امروز به فضایی برای نگهداری آثار هنری تبدیل شده اند . روند طراحی در تفکر معمار شکل می گیرد به گونه ای که معمار به چگونگی تعامل میان ساختمان و محیط زیست اندیشیده و در طراحی موزه از آن بهره می گیرد . در طرح موزه ها باید به بهترین نحوه نمایش گذاشتن آثار هنری توجه گردد تا علاوه بر اینکه مکانی ایمن طراحی شود مکانی مناسب با داشتن دسترسی های مختلف و مناسب پدید آید . همچنین در مفهوم کلی طرح ساختمان موزه باید نشانگر معماری آن منطقه بوده و به شکل چشمگیری طراحی گردد که موجب اشتیاق افراد به استفاده از آن باشد . صنایع دستی از جمله مورد توجه ترین هنر هایی هستند که باید اهمیت بیشتری به آنها اطلاق کرد از این رو موزه های صنایع دستی میتوانند مورد مناسبی برای نگهداری از این اشیا و معرفی هنر صنایع دستی باشند که در همین رابطه در این مقاله مطالعات موزه صنایع دستی با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی را ارائه یدهیم که رد ادامه میتوانید سر فصل های مربوطه را مشاهده نمایید .

مطالعات معماری موزه صنایع دستی با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی
مطالعات معماری موزه صنایع دستی با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی
سر فصل های رساله

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه  ———————————————————————– ۱

۱-۲- بیان مسئله ——————————————————————– ۲

۱-۳- ادبیات یا پیشینه تحقیق ———————————————————  ۵

۱-۴- اهداف علمی ——————————————————————  ۶

۱-۵- اهداف کاربردی  —————————————————————- ۶

۱-۶- ضرورتهای خاص انجام تحقیق —————————————————– ۶

۱-۷- نوع روش تحقیق —————————————————————  ۷

۱-۸- ساختار رساله  —————————————————————— ۸

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول : پایداری اجتماعی 

۲-۱-۱- مبانی نگرش فرهنگی – اجتماعی ———————————————– ۱۰

۲-۱-۲-  تفاوت های و شباهت نگرش فرهنگی -اجتماعی و  معنا گرا(سنت گرا)  —————– ۱۰

۲-۱-۳-  ظرف مکانی ،فرهنگ و روابط اجتماعی —————————————— ۱۱

۲-۱-۴- حوزه های مشترک معماری و شهرسازی و علوم اجتماعی —————————- ۱۱

۲-۱-۴-۱- انسان شناسی شهری ——————————————————  ۱۲

۲-۱-۴-۲- شهر فضا —————————————————————- ۱۲

۲-۱-۵- تقسیم بندی فضاهای شهری از دیدگاه نگرشهای فرهنگی – اجتماعی —————— ۱۳

۲-۱-۶- مرزهای فرهنگی – اجتماعی و مرزهای معماری ———————————— ۱۴

۲-۱-۷- پایداری اجتماعی ———————————————————— ۱۴

۲-۱-۸-  ابعاد توسعه پایدار- بعد اجتماعی ———————————————– ۱۷

۲-۱-۸-۱- مفهوم توسعه اجتماعی —————————————————– ۱۷

۲-۱-۸-۲- شاخصهای توسعه اجتماعی ————————————————– ۱۷

۲-۱-۸-۳- شاخصهای آموزش و سوادآموزی  ——————————————— ۱۸

۲-۱-۸-۴- شاخصهای کار و عدم اشتغال  ———————————————–  ۱۸

۲-۱-۸-۵- شاخصهای مصرف ——————————————————— ۱۹

بخش دوم : شناخت موزه

۲-۲-۱- تعریف میراث فرهنگی ——————————————————–۲۰

۲-۲-۲- طبقه بندی میراث فرهنگی —————————————————- ۲۱

۲-۲-۳- میراث فرهنگی معنوی ——————————————————- ۲۱

۲-۲-۴- میراث طبیعی ————————————————————–  ۲۲

۲-۲-۵- تاریخچه پیدایش موزه  ——————————————————-  ۲۳

۲-۲-۵- تاریخچه پیدایش موزه ——————————————————– ۲۳

۲-۲-۵-۱- تعریف موزه  ————————————————————- ۲۳

۲-۲-۵-۲- موزه در بینش اسلامی  —————————————————– ۲۵

۲-۲-۵-۳- شورای بین‌المللی موزه‌ها ————————————————— ۲۵

۲-۲-۵-۴-  معرفی ایکوم ICOM  —————————————————-  ۲۷

۲-۲-۶- تاریخچه موزه در جهان——————————————————-  ۲۷

۲-۲-۷- نهادینه شدن موزه ها  ——————————————————– ۲۹

۲-۲-۸- تاریخچه موزه در ایران ——————————————————-  ۳۱

۲-۲-۹- انواع موزه ——————————————————————۳۵

۲-۲-۹-۱- موزه‌های تاریخی ———————————————————  ۳۵

۲-۲-۹-۲- موزه‌های علمی ————————————————————۳۶

۲-۲-۹-۳- موزه‌های تخصصی ———————————————————۳۶

۲-۲-۹-۴- موزه‌های منطقه‌ای  ——————————————————– ۳۷

۲-۲-۹-۵- موزه‌های فضای  آزاد——————————————————- ۳۷

۲-۲-۹-۶-  بناهای تبدیل شده به موزه  ————————————————- ۳۸

۲-۲-۹-۸- موزه‌های جدید ———————————————————–۴۰

۲-۲-۱۰-  خاستگاه موزه‌ها و چگونگی  ورود به ایران ————————————— ۴۱

۲-۲-۱۱- طبقه‌بندی موزه‌های ایران —————————————————- ۴۲

۲-۲-۱۱-۱-  موزه‌های علوم و فنون—————————————————–۴۳

۲-۲-۱۱-۲-  موزه‌های تاریخی و باستانی ————————————————۴۳

۲-۲-۱۱-۳- اکوموزه‌ها  ————————————————————- ۴۴

۲-۲-۱۱-۴- موزه‌های هنری و نمایشی ————————————————– ۴۴

۲-۲-۱۱-۵-  موزه‌های مردم‌شناسی —————————————————- ۴۴

۲-۲-۱۱-۶- موزه‌های اندیشمندان (خانه هنرمندان) —————————————-۴۵

بخش سوم :  مطالعات تطبیقی  ؛ معروف ترین موزه های جهان

۲-۳-۱- موزه آکروپولیس   ———————————————————– ۴۵

۲-۳-۲- موزه اورسی  —————————————————————- ۴۶

۲-۳-۳- مادام توسو  —————————————————————-  ۴۷

۳-۲-۴- موزه آرمیتاژ —————————————————————-۴۸

۲-۳-۵- موزه لوور پاریس ————————————————————-۴۹

۲-۳-۶- موزه پرادوی مادرید———————————————————–۵۱

۲-۳-۷- موزه اسمیت سونیان واشنگتن  ————————————————- ۵۲

۲-۳-۸-  موزه هنر میلواکی ———————————————————–۵۳

۲-۳-۹- موزه پارس —————————————————————–۵۶

۱۰-۲۹-۲ موزه هنرهای معاصر تهران ————————————————— ۴۹

فصل سوم : شناخت بستر طرح

۳-۱- موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان  ————————————— ۶۰

۳-۲- جغرافیای تاریخی استان ——————————————————–  ۶۱

۳-۳- وجه تسمیه اهواز  ————————————————————– ۶۴

۳-۴- جغرافیای طبیعی و اقلیم استان  ————————————————– ۶۷

۳-۵- ویژگی های طبیعی شهر اهواز  —————————————————- ۶۸

۳-۶- جمعیت و نرخ رشد آن درشهر اهواز ———————————————— ۷۰

۳-۷- گونه های گیاهی خوزستان —————————————————— ۷۱

۳-۸- وضعیت آب وهوایی ———————————————————— ۷۱

۳-۸-۱- نمودار آب و هوا ————————————————————– ۷۲

۳-۸-۲- نمودار دما  —————————————————————— ۷۳

۳-۸-۳- جدول آب و هوا  ————————————————————– ۷۳

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی  

۴-۱- عرصه بندی موزه ها ————————————————————۷۵

۴-۱-۱- عرصه معرفی—————————————————————-۷۶

۴-۱-۲- عرصه اداری—————————————————————- ۷۸

۴-۱-۳-عرصه پژوهشی—————————————————————۷۹

۴-۱-۴- عرصه آموزشی  ————————————————————- ۸۰

۴-۱-۵-  عرصه خدمات رفاهی و عمومی  ————————————————۸۰

۴-۱-۶- عرصه خدمات پشتیبانی —————————————————— ۸۱

۴-۲- استاندارد های طراحی موزه ها—————————————————- ۸۵

۴-۲-۱- ارتباطات و دسترسی ها ——————————————————- ۸۵

۴-۲-۲-  سیرکلاسیون فضاهای نمایش ————————————————– ۸۶

۴-۲-۳- مسیر بازدید هدایت شده (مدار گردش اجباری) ———————————— ۸۷

۴-۲-۳-۱- طرح زنجیره ای————————————————————۸۸

۴-۲-۳-۲- طرح ستاره ای———————————————————— ۸۸

۴-۲-۳-۳- طرح بادبزنی   ———————————————————— ۸۸

۴-۲-۳-۴- مسیر بازدید آزاد (مدار گردش اختیاری) ————————————— ۸۹

۴-۳- نورپردازی در موزه ها   ———————————————————-۸۹

۴-۳-۱- نورپردازی فضاهای سرویس دهی عمومی ——————————————۸۹

۴-۳-۲- نور پردازی مصنوعی ———————————————————-۹۰

۴-۳-۲- پنجره ی دیواری————————————————————-۹۰

۴-۳-۳- پنجره ی سقفی  ———————————————————— ۹۰

۴-۳-۴- کلرستوریها  —————————————————————- ۹۱

۴-۴- اندازه در موزه ها —————————————————————۹۲

۴-۴-۱- تناسبات انسانی ————————————————————-۹۲

۴-۴-۲- ارتفاع مناسب برای دیدن——————————————————-۹۲

۴-۴-۳- اندازه ها و فضای نمایش ——————————————————-۹۳

۴-۵- نمایش در موزه ها   ————————————————————-۹۳

۴-۶- تاسیسات در موزه ها ———————————————————— ۹۴

۴-۶-۱- سیستم های حرارتی و برودتی————————————————– ۹۴

۴-۶-۲- سیستم برق —————————————————————-۹۵

۴-۶-۳- تجهیزات نظافت ————————————————————-۹۵

۴-۷- حفاظت و امنیت —————————————————————۹۷

۴-۷-۱- مقابله با سرقت ————————————————————–۹۷

۴-۷-۲- ایمنی در مقابل آتش ——————————————————— ۹۸

۴-۷-۳- نور———————————————————————– ۹۸

۴-۸- آب و هوا  ——————————————————————- ۱۰۰

۴-۹- حشرات ——————————————————————– ۱۰۰

۴-۱۰- فضاها و دیاگرام روابط فضا ها  ————————————————-۱۰۱

۴-۱۰-۱- تالار ورودی ————————————————————- ۱۰۲

۴-۱۰-۲- گالری ها یا تالار نمایش آثار ————————————————–۱۰۳

۴-۱۱- کف موزه —————————————————————— ۱۰۳

۴-۱۲- مصالح پیشنهادی برای مفروش کردن فضاها   ————————————– ۱۰۴

۴-۱۳- کلیات معماری موزه ها  ——————————————————- ۱۰۶

۴-۱۴- نکاتی در باب معماری موزه—————————————————-  ۱۰۷

منابع و مآخذ


 

 

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت: پروژه درس طراحی معماری، بررسی معماری و پلان های مجتمع فرهنگی هنری مشهد

دانلود پاورپوینت:  پروژه درس طراحی معماری، بررسی معماری و پلان های مجتمع فرهنگی هنری مشهد

فرمت فایل:   پاورپوینت و قابل ویرایش

تعداد اسلاید:   47

 

بسیار کامل و جامع

 

 

1.ورودی کل مجموعه

2.نگهبانی

3.لابی

4.اطلاعات

5.نشیمن

6.بازارچه کتاب

7.وید

8.سرویسهای بهداشتی

9.فضاهای تقسیم آتلیه نقاشی

10.آتلیه نقاشی

 

 

   

دانلود فایل

بررسی طراحی مدار برقي براي راه اندازي كولر گازي و فن کویل

بررسی طراحی مدار برقي براي راه اندازي كولر گازي  و فن کویل

 فایل کامل  بررسی طراحی مدار برقي براي راه اندازي كولر گازي  و فن کویل
در قالب فایل word و متشکل از 7 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

بخشی از محتوای فایل دانلودی ::

مدار برقي براي راه اندازي كولر گازي  كه در آن مدار كنترل هاي زير در نظر گرفته شده باشد.
1 ـ ترموستات
2 ـ كليد كنترل فشار زياد
وسايل مورد نياز :

دانلود فایل

پروژه طراحی مدار حافظه (memory) در max+plus

پروژه طراحی مدار حافظه (memory) در max+plus

دانلود پروژه با موضوع طراحی مدار حافظه (memory) در max+plus،

 


برای نوشتن داده در
حافظه و خواندن داده از حافظه استفاده می شود و
(scf)
 خروجی مدار صحیح می باشد. شکل
سیمبل شده این مدار در طراحی کامپیوتر پایه مورد استفاده قرار می گیرد.

سایر توضیحات
در فایل راهنما موجود می باشد.


راهنما:

نرم افزار مورد نیاز برای استفاده این
پروژه،
MAX+plus II 10.2 BASELINE می باشد.

فایل راهنما، در قالب word می باشد.

 

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

 

                 

دانلود فایل

رساله طراحی مدرسه ابتدایی

رساله طراحی مدرسه ابتدایی

دانلود فایل  کامل رساله طراحی مدرسه ابتدایی
در قالب فایل word و متشکل از 160 صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت

یکی از عوامل موثر تربیتی در آموزش و پرورش نوین , چگونگی فضای معماری مدرسه است . معلم , کتاب , دانش آموزان , روشهای تدریس , مدیریت آموزشی و خانواده از جمله عواملی هستند که معمولا در فرآیند یادگیری موثر تلقی گشته و مورد بررسی و کند و کاو قرار می گیرند . درحالی که در تعلیم و تربیت جدید , فضای آموزشی و فیزیکی مدرسه نه تنها یک محیط خشک و بی روح و فاقد تاثیر در فرآیند یادگیری محسوب نمی گردد, بلکه بعنوان یک عامل زنده و پویا در کیفیت فعالیتهای آموزشی و تربیتی دانش آموزان ایفای نقش می کند از این رو به طراحی مدارس اهیمت ویژه ای اطلاق میشود تا مکانی متناسب با نیاز و مورد پسند دانش آموزان خلق نمود
سر فصل های رساله

 فصل اول : بیان موضوع طراحی

۱-عنوان و مقدمه
بیان مساله و ضرورت طراحی-۲
ساختار تحقیق -۳

اهداف طراحی -۴

فصل دوم: مطالعات پایه

۱-تعریف آموزش و پرورش دوره ابتدایی

۲-اهداف آموزش و پرورش  دوره ابتدایی

۳-آموزش و پرورش در دوره باستان

۴-آموزش و پرورش در دوره معاصر ایران

۵-اهمیت آموزش و پرورش دوره ابتدایی

۶-تاریخ آموزش در اسلام

۷-مدرسه در دوره اسلام

۸-آموزش و پرورش و نظریه تفسیری مایکل یانگ

۹-موضوع های اصلی مورد توجه در رهیافت تفسیری آموزش و پرورش

۱۰-آموزش و اهداف آن

۱۱-مراحل آموزش

۱-۱۱روش گفتاری

۲-۱۱بحث گروهی

۳-۱۱روش نمایشی

۴-۱۱روش آزمایشگاهی

۵-۱۱آموزش گروهی

۶-۱۱روش آموزش انفرادی

۱۲-بررسی دوره آموزش ابتدایی در ۵ کشور :

۱-۱۲ژاپن

۲-۱۲هنوستان

۳-۱۲ترکیه

۴-امریکا

۵-۱۲مالزی

۱۳-سیر تحول مدارس در چهار فصل تاریخی ایران:

۱-۱۳پیش از اسلام

۱-۱-۱۳آیین زرتشت

۲-۱-۱۳نفوذ فرهنگ و تمدن یونانی

۳-۱-۱۳ظهور ونفوذ مسیحیت در ایران

۲-۱۳ابتدای دوران اسلامی(سلجوقیان تا تیموریان)

۱-۲-۱۳روش تدریس حلقه

۳-۱۳عصر صفویان

۱-۳-۱۳سازماندهی آموزش

۲-۳-۱۳مدارس صفوی(بررسی کالبدی)

۴-۱۳دوران معاصر

۱-۴-۱۳مقطع و برنامه آموزشی

۲-۴-۱۳اهداف و مقاطع آموزش

۳-۴-۱۳محتوای آموزش

۴-۴-۱۳منظور و انگیزه های آموزش

۱۴-مدارس سنتی

۱۵مدارس وزارتخانه ها

۱۶مدارس خارجیان

۱۷-مدارس دخترانه و تاریخچه آن:

۱-۱۷مدرسه دوشیزگان

۲-۱۷مدرسه ناموس

۳-۱۷مدرسه پرورش

۱۸مدارس دخترانه و ویژگی های خاص آن

۱۹-روانشناسی در معماری مدارس

۱-۱۹ایمنی روانی در مدارس

۱-۱-۱۹توجه به اصول روانشناسی در معماری

۲-۱-۱۹امنیت در فضای آموزشی

۲۰-مناسب سازی ساختمانهای مدرسه

۲۱-ویژگیهای معماری مدارس

۱-۲۱ضوابط و استانداردهای طراحی مدارس

۱-۱-۲۱آیین نامه ها

۲-۱-۲۱عوامل آسیب زا در مدارس

۳-۱-۲۱ضوابط و طراحی فضای آموزشی

۴-۱-۲۱روش ها ی نوین در طراحی مدارس

۵-۱-۲۲روشنایی در مدارس

۲۲-مفهوم وکارکرد فضای باز در مدارس سنتی و جدید

۱-۲۲نگره کلاسیک و الگوی آموزش تجربی در فضای باز

۲-۲۲نگره مدرن و الگوی آموزش تجربی در فضای باز

۳-۲۲نگره سنتی و الگوی عملکردی فضای باز در مدارس قدیمی اسلامی

۲۳-ضرورت ایجاد فضای باز در مدارس

۱-۲۳استانداردهای فضای سبز در مدارس

۲-۲۳مکان یابی و طراحی فضای بازی برای کودکان

۳-۲۳عناصر تشکیل دهنده فضای بازی کودکان

۴-۲۳اصول طراحی زمین های بازی کودکان

۲۴-بهداشت در مدارس

۲۵-تأثیر اقلیم های چهارگانه بر معماری مدارس

۱-۲۵اقلیم سرد

۱-۱-۲۵ویژگی اقلیمی

۲-۱-۲۵نیازهای حرارتی

۳-۱-۲۵راهبردهای طراحی

۴-۱-۲۵اندازه سایبان و پنجره ها

۵-۱-۲۵مصالح و ساختمان

۶-۱-۲۵رنگ سطوح خارجی

۲-۲۵اقلیم گرم و خشک

۳-۲۵اقلیم گرم و مرطوب

۴-۲۵اقلیم بارانی

فصل سوم :کودک

۱-پیمان نامه جهانی کودک

۲-نیازهای اساسی کودک

۳-مراحل رشد کودک

۴-بحث روانشناسی کودک

۵-کودک ورنگ

۶-آموزش یادگیری در کودکان

۷-مراحل یادگیری در کودکان

۸-کودک- معماری –فضا

۹-مکان مناسب برای کودک

فصل چهارم : مطالعات تطبیقی

بررسی نمونه‌های داخلی  -۱
-مدرسه چهارباغ اصفهان۱-۱
مدرسه خان شیراز-۲-۱
بررسی نمونه‌های خارجی-۲
Chugach Optional Elementary School2-1

Clearview Elementary School2-2

فصل پنجم : مطالعات زمینه

مطالعات زمینه
۱-ویژگی جغرافیایی شهرستان بوکان

۱-۱حدود شهرستان بوکان در استان آذربایجان غربی

۲-ویژگی سیاسی و اداری شهرستان بوکان
۳-ویژگی جغرافیای طبیعی شهرستان بوکان

۱-۳موقعیت و حدود و وسعت شهرستان بوکان

۲-۳نقشه بررسی وضعیت توپوگرافی شهرستان بوکان

۳-۳کوههای شهرستان بوکان

۴-۳دشت های شهرستان بوکان

۵-۳دره های شهرستان بوکان

۶-۳غارهای شهرستان بوکان

۴-آبهای سطحی شهرستان بوکان

۵-زمین شناسی شهرستان بوکان

۱-۵لرزه خیزی

۲-۵خاک شناسی شهرستان بوکان

۶-پوشش گیاهی شهرستان بوکان

فصل ششم : معرفی سایت پروژه

ـ عوامل مهم و تأثیر گذار در مکان یابی سایت آموزشی۱

سایت معرفی -۲
وضعیت فیزیکی زمین  اندازه‌های سایت۲-۱-
موقعیت مکانی به لحاظ کاربری‌های اطراف۲-۲
دسترسی‌های پیرامون سایت و وضعیت ترافیکی آن۲-۳-

فصل هفتم : مبانی طراحی معماری پروژه

-مبانی نظری خاص طرح۱
روند طراحی -۲
لکه های پیشنهادی-۳
احجام پیشنهادی-۴
دیاگرام توجیه طرح پروژه -۵

فصل هشتم : مدارک و نقشه های طرح

مدارک و نقشه های طرح


 

 

دانلود فایل

پاورپوینت اصول و ضوابط طراحی مجتمع های تجاری و تفریحی

پاورپوینت اصول و ضوابط طراحی مجتمع های تجاری و تفریحی

دانلود   با موضوع اصول و ضوابط طراحی مجتمع های تجاری و تفریحی
دارای 32 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید :
 32 اسلاید
فرمت فایل: 
پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  
ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

ضوابط عمومی طراحی فضاهای تجاری تفریحی:

دانلود فایل

کاربرد سیستم های هیدرولیک در طراحی خودروها با جایگزینی ترمز هیدرولیکی بجای ترمزهای مکانیکی نوع کابلی و یا اهرمی آغاز شد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 4   کاربرد سیستم های هیدرولیک در طراحی خودروها با جایگزینی ترمز هیدرولیکی بجای ترمزهای مکانیکی نوع کابلی و یا اهرمی آغاز شد. در این سیستم و با توجه به قابلیت های انعطاف پذیری مایعات و با ایجاد فشار روی مایع امکان انتقال نیروی ترمز به تمام چرخها بوجود آمد. بعدها از سیستم هیدرولیک و به روش مشابهی با ترمزهای هیدرولیکی در مکانیزم کلاچ خودروها استفاده شد. در ادامه روند توسعه تکنولوژی در ساخت خودروها، کاربرد هیدرولیک وسعت بیشتری یافت و در سیستم های دیگر خودرو مانند جذب کننده ضربات (کمک فنر)، فرمانهای هیدرولیکی و گیربکس اتوماتیک بکار گرفته و متداول شد. ایده بکارگیری سیستم هیدرولیک در مکانیزم تعلیق خودروها اولین بار در سال 1952 در شرکت خودرو سازی سیتروئن مطرح شد. طراحان شرکت سیتروئن در طراحی و ساخت سیتروئن مدل DS19 از تمام مکانیزم های هیدرولیکی که تا آن زمان ابداع شده بود استفاده کردند. آنها در طرح این خودرو بجای استفاده از سیستم های هیدرولیکی متعدد و مستقل برای هر کدام از مکانیزم ها، اقدام به طراح …

پاورپوینت طراحی در سطح مولفه


                نوع فایل: power point قابل ویرایش: 42 اسلاید قابل ویرایش: 2 اسلاید انگلیسی   قسمتی از اسلایدها: طراحي در سطح مؤلفه ، كه طراحي رويه اي نيز ناميده مي شود ، بعد از انجام طراحي هاي داده ، معماري ، و رابط انجام مي شود . هدف ، ترجمه مدل طراحي به نرم افزار عملياتي است . اما سطح مجرد سازي مدل طراحي موجود نسبتا بالاست، و سطح مجرد سازي عملياتي پايين است . اين ترجمه مي تواند راهي باشد براي باز نمودن در به سمت مقدمه خطاهاي پنهاني كه يافتن و اصلاح آنها در مراحل آخر فرآيند نرم افزار مشكل است . در يك سخنراني مشهور ، Edsgar Digkstra ، كه در مفاهيم طراحي سهم عمده اي دارد ، اينگونه بيان نموده است :     فهرست مطالب و اسلایدها: طراحي در سطح مؤلفه برنامه نويسي ساخت يافته نشان گذاري طراحي گرافيكي نشان گذاري جدولي طراحي زبان طراحي برنامه مثالي از PDL مقايسه نشان گذاري طراحي خلاصه مسائل   …

فایل اسکچاپ طراحی آشپزخانه واحد مسکونی 7 در 8 متر


آبجکت های استفاده شده :تلوزیونصندلیگلداندستگیره توکارقاب عکسکتابوسایل دکوریهودآواژورکوسن رنگیگاز رومیزیسینک کتریقابلمهفرماکروفرساید بای سایدلوستر دکوراتیوملزومات آشپزخانهسرامیک بدنهمبلصندلی اپنیتم رنگ :سفید ، قهوه ای ، کرم تنظیمات نور و رندر : داردورژن : 2013 به بالا …

پاورپوینت طراحي مفهومي يك محيط پژوهش الكترونيكي


فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 39   قسمتی از پاورپوینت :     طراحي مفهومي يك محيط پژوهش الكترونيكي جهت : حل برخي از دشواريهاي انجام پژوهشهاي  مهندسي به روش سنتي.  استفاده از  روش‏هاي نوين پژوهش الكترونيكي.  تحليل فرصت ها و تهديدهايي ناشي از آن از طريق ترسيم يك چهار چوب براي توليد يك محيط رايانه‏اي پژوهش الكترونيكي به عنوان كمك پژوهشگر رايانه‏اي جهت انجام پژوهش به كمك رايانه در محيط الكترونيكي.  بيان مشخصات امكان‏سنجي شده عمومي و مؤلفه‏هاي اين محيط.  توصيف معماري و طراحي ساختار مفهومي آن .  نمونه‏سازي تكاملي و تجربه انجام دو پژوهش كاربردي در اين محيط .       كمبود فرآروش هاي مدون پژوهش حوزه هاي مهندسي. كمبود فرآروش هاي مدون پژوهش، برگرفته از ويژگيهاي اين حوزه.  در محيط الكترونيكي، الگوهاي پژوهش به كمك رايانه را مي تواند به سمت پژوهش بر پايه محيط الكترونيكي و استفاده از قابليت‏هاي آن در جهت ابداع روشهاي مناسب و معتبر پژوهش در حوزه …

رساله طراحی ورزشگاه

رساله طراحی ورزشگاه

دانلود فایل کامل  رساله طراحی ورزشگاه
در قالب فایل word و متشکل از 395 صفحه قابل ویرایش

بخشی از محتوا ::
رساله طراحی ورزشگاه وجود مکان های ورزشی در هر منطقه ای با توجه به نیاز لازم و ضروری می باشد تا بتوان فعالیت های ورزشی متناسب با رشته های مختلف را در این مکان ها انجام داد که در همین راستا با توجه به نیاز و وجود رشته های متنوع مکان ها و فضا های مختلفی اعم از سالن های ورزشی و ورزشگاه ها و استادیوم ها و … طراحی میشوند که طراحی هر کدام از موارد نامبرده بسته به نیاز منطقه و نیاز ورزشی افراد می باشد که در مناطقی با نیاز بیشتر استادیوم ها و ورزشگاه ها طراحی میشوند
۱- چکیده
مقدمه
۱- فصل اول : معرفی استان و شهرستان مربوطه

۱-۱معرفی استان فارس

۱-۱-۱ موقعیت جغرافیایی و مشخصات عمومی

۱-۱-۲ تقسیمات کشوری استان فارس در سال۱۳۸۱

۱-۱-۳ گذشته ی تاریخی و جاذبه های فارس

۱-۱-۴ آب و هوا و اقلیم

۱-۱-۵ جمعیت استان فارس

۱-۱-۶ آموزش عالی

۱-۱-۷  تربیت بدنی

۱-۱-۸ کتاب و کتابخانه

۱-۱-۹ ویژگی های مهم استان در بخش های فعالیت

۱-۱-۱۰ اقدامات انجام شده در ۲۰ سال گذشته

۱-۱-۱۱ اقدامات عمده جاری در دست اجرا

۱-۱-۱۲ پروژه های پیشنهادی توسعه بلند مدت استان

۱-۲  پیشینه ی تاریخی استان فارس

۱-۳ شیراز

۱-۳-۱جغرافیا                                                                                                                  .

۱-۳-۲ اقتصاد

۱-۳-۳ اقتصاد شیراز در آغاز قرن بیستم                                                                                  ..

۱-۳-۴ فرهنگ                                                                                                             ..

۱-۳-۵ زبان                                                                                                                   ..

۱-۳-۶ گردشگری

۱-۳-۷روز نامه ها                                                                                                            ..

۱-۳-۸ ورزش                                                                                                                .. ۱۶

۱-۳-۹ دانشگاهها                                                                                                             ..

۱-۳-۱۰ تاکسی                                                                                                                .

۱-۳-۱۱ اتوبوسرانی                                                                                                          ..

۱-۳-۱۲ پایانه مسافر بری                                                                                                    .

۱-۳-۱۳ قطار شهری                                                                                                           ۱۸

۱-۳-۱۴ فرودگاه                                                                                                               .

۱-۳-۱۵ راه آهن                                                                                                             …

۱-۴ تاریخچه شیراز                                                                                                 …

۱-۴-۱ شیراز نامی خیال انگیز                                                                                              . ۱۹

۲- فصل دوم : ضرورت طرح

۲-۱ کمبود سرانه ی ورزشی کشور                                                                               …

۲-۱-۱ فارس

۲-۱-۲ کازرون آخرین رتبه سرانه ورزشی در فارس

۲-۱-۳ سرانه ورزش دانش آموزان

۲-۱-۴ مازندران

۲-۱-۵ زنجان

۲-۱-۶ ایلام                                                                                                                   …

۲-۱-۷ سرانه ی فضای ورزشی دانشجویی                                                                               …

۲-۱-۸ کمبود معلم ورزش در کشور

۲-۱-۹ افزایش ساعت درس ورزش                                                                                        .

۲-۱-۱۰ کتاب ورزش برای معلمان                                                                                        ..

۲-۲ تشویق جوانان به ورزش کردن                                                                               ..

۲-۳ نهادینه کردن شادی جوانان

۲-۴ روی آوردن جوانان به اعتیاد                                                                                  ..

۲-۴-۱ تعریف اعتیاد به مواد مخدر                                                                                        …

۲-۴-۲ نظریه مرتن در مورد نوع شناسی انحرافات                                                                      …

۲-۴-۳ نتیجه گیری و ارائه راه حل                                                                                        …

۲-۴-۴ روش درمانی – روانپزشکی معتادان                                                                               ..

۲-۴-۵ مبارزه با مواد مخدر                                                                                                 …

۲-۵ بررسی اعتیاد در ایران

۲-۵-۱ ایدز                                                                                                                   …

۲-۵-۲ هپاتیت                                                                                                                …

۲-۵-۳  زندان

۲-۵-۴ اقدامات صحیح                                                                                                       .

۲-۵-۵ استراتژیهای کاهش آسیب                                                                                           .

۲-۵-۶ اعتیاد در ایران از دیدگاه روزنامه گاردین انگلیس                                                                .

۲-۵-۷ اعتیاد در ایران ار دیدگاه نیویورگ تایمز                                                                         …

۲-۵-۸  ۱۷ راهکار برای مقابله به اعتیاد                                                                                  …

۲-۶ عوارض بی تحرکی

۲-۷ تحرک

۲-۸ هدف از بی تحرکی

۲-۸-۱ اثرات کم تحرکی و بی تحرکی                                                                                     .

۲-۸-۲ تغییر سیستم عضلانی و اسکلتی

۲-۸-۳ تغییرات سیستم تنفسی                                                                                              ..

۲-۸-۴ تغییرات قلبی و عروقی                                                                                              .

۲-۹ کم تحرکی زنان ایرانی                                                                                        …

۲-۱۰ شیوع چاقی در کشور                                                                                        ..

۳- فصل سوم : فواید ورزش

۳-۱ برنامه ریزی برای فعالیت های بدنی                                                                         …

۳-۱-۱ وضعیت آب و هوا

۳-۱-۲ تاثیرات روانی ورزش کردن                                                                                        ..

۳-۲ فواید ورزش همگانی                                                                                           .

۳-۳  فواید ورزش                                                                                                    .

۳-۳-۱ راز سالم ماندن                                                                                                       ..

۳-۳-۲ ورزش برای افراد لاغر هم لازم است                                                                            …

۳-۳-۳ ورزش یکی از عوامل اساسی کنترل قند خون                                                                   ..

۳-۴ اثرات ورزش                                                                                                    .

۳-۵ شروع ورزش                                                                                                    .

۳-۶ فعالیت های اجتماعی                                                                                           .

۳-۷ نکاتی برای پیاده روی

۳-۸ ورزش های معمولی                                                                                           …

۳-۹ دوچرخه سواری

۳-۱۰ یوگا                                                                                                             .

۳-۱۱ درمان پوکی استخوان                                                                                        ..

۳-۱۲ بیشترین عامل مرگ و میر در جهان                                                                         ..

۳-۱۲-۱ بیماریهای قلبی

۳-۱۲-۲ غذای سالم                                                                                                          ..

۳-۱۲-۳ کاهش وزن                                                                                                         …

۳-۱۳ ورزش برای داشتن اندام بهتر                                                                               …

۳-۱۴ نتیجه بیشتر در زمان کمتر                                                                                     .

۳-۱۵ ۳۰دقیقه پیاده روی در روز – کاهش احتمال سکته مغزی                                                ..

۳-۱۶ ارتباط جنسی و ورزش

۳-۱۷ تئوری های پوچ مدرن در مورد ارتباط جنسی                                                             .

۳-۱۸ اثرات مخرب خود ارضایی به بدن و ورزش

۳-۱۸-۱ بررسی خود ارضایی از نظر علمی                                                                               ..

۳-۱۸-۲ ارتباط میان غدد جنسی و غدد درون ریز                                                                      …

۳-۱۸-۳ ارتباط خود ارضایی با ضعف جنسی و انزال زود رس                                                       …

۳-۱۸-۴ عواقب خود ارضایی                                                                                              …

۳-۱۸-۵ تئوری های پوچ محققان جنسی نوگرا

۳-۱۸-۶ خود ارضایی در زنان                                                                                              ..

۳-۱۸-۷ ترک عادت خود ارضایی                                                                                          ..

۴- فصل چهارم : تاریخچه ورزش

۴-۱ تاریخچه ورزش                                                                                                          .

۴-۱-۱ تاریخچه ورزش در ایران                                                                                           ..

۴-۱-۲ ورزش در ایران باستان                                                                                              ..

۴-۱-۲ ورزش در مصر باستان                                                                                              ..

۴-۲ تاریخچه کشتی و کشتی گیران ایران                                                                         ..

۴-۳ المپیک یونان

۴-۳-۱ هند بال

۴-۳-۲ هاکی                                                                                                                …

۴-۳-۳ ژیمناستیک                                                                                                          ..

۴-۴ تاریخچه بسکتبال                                                                                              .

۴-۵ تاریخچه والیبال                                                                                              …

۴-۶ تاریخچه پرورش اندام                                                                                        .

۴-۷ تاج زیتون                                                                                                      .

۵- فصل پنجم : کلیت ورزش

۵-۱ ورزش                                                                                                          .

۵-۱-۱ ایران باستان                                                                                                          .

۵-۱-۲ روحیه ورزشکاری                                                                                                 ..

۵-۲ تغذیه                                                                                                                   …

۵-۲-۱ انرژی                                                                                                                ..

۵-۲-۲ پروتئین                                                                                                             …

۵-۲-۳ چربی                                                                                                               …

۵-۲-۴ آب                                                                                                                  …

۵-۲-۵ مواد معدنی                                                                                                          ..

۵-۲-۶ ویتامین

۵-۳ سیاستها

۵-۴ هنر                                                                                                             ..

۵-۵ تکنولوژی

۵-۶ اثرات ورزش در روح آدمی

۵-۶-۱ پیشگیری از افسردگی و بالا بردن روحیه ‌ی عمومی فرد                                                      .

۵-۶-۲ تأثیر در زندگی خانوادگی و اجتماعی و در شغل افراد

۵-۶-۳ پیشگیری از ابتلا به آلودگی ‌های اجتماعی                                                                     …

۵-۶-۴ تقویت عملکرد ذهن در یادگیری و هماهنگی

۵-۷ اهمیت ورزش                                                                                                 ..

۵-۸ جوانمردی در ورزش                                                                                        …

۵-۹ تدبیر در ورزش                                                                                              …

۵-۱۰ هنر و ورزش                                                                                                 .

۵-۱۱ توضیحات جامع در مورد ورزش پایه  (بدن سازی )                                                   ..

۵-۱۱-۱ عوامل موثر بر کارکرد عضلانی                                                                                 ..

۵-۱۱-۱-۱ دریافت ناکافی انرژی                                                                                        …

۵-۱۱-۱-۲ کیفیت رژیم غذایی                                                                                           …

۵-۱۱-۱-۳  افراط در تغذیه…                                                                                          ..

۵-۱۱-۱-۴ تعداد وعده های غذایی

۵-۱۱-۱-۵ تعادل کمی بین وعده های غذا و مزایای ترکیب صبحانه                                                 .

۵-۱۱-۱-۶ مصرف دخانیات                                                                                              …

۵-۱۱-۱-۷ نقش الکل                                                                                                       .

۵-۱۱-۱-۸ نوشابه های محرک                                                                                           …

۵-۱۱-۲ نکات مهم در مورد تغیییرات کوچک تغذیه ای

۵-۱۱-۳ سیستم تمرین پیش خستگی                                                                                     .

۵-۱۱-۳-۱ ست های پس خستگی یا سنگین به سبک                                                                …

۵-۱۱-۳-۲ ستهای هرمی                                                                                                   .

۵-۱۱-۳-۳ ستهای هرمی وزنه

۵-۱۱-۳-۴ ستهای تکرار هرمی                                                                                           ..

۵-۱۱-۳-۵ ستهای هرمی با استراحت موقت                                                                            ..

۵-۱۱-۳-۶ ستهای افزودنی                                                                                                 .

۵-۱۱-۳-۷ ستهای منفی                                                                                                    .

۵-۱۱-۳-۸ ستهای ۲۱                                                                                                     …

۵-۱۱-۳- ۹ ستها و تکرارهای زمانی                                                                                     ..

۵-۱۱-۳-۱۰ ستها و تکرارهای نیمه                                                                                       .

۵-۱۱-۳-۱۱ ستهای متوالی                                                                                                 .

۵-۱۱-۳-۱۲  سوپرست                                                                                                    ..

۵-۱۱-۳-۱۳ ست های کمکی

۵-۱۱-۴  تنظیم وزن بدن

۵-۱۱-۵ یادآوری چند نکته در امر تغذیه به جهت جذب بیشتر غذا                                                …

۵-۱۱-۶ ۱۰ روش تغذیه ای برای بالا بردن وزن بدون دریافت میزان بالایی از چربی

۵-۱۱-۶-۱ غذای بیشتر، بیشتر و بیشتر                                                                                  ..

۵-۱۱-۶-۲ خوردن در زمانهای بیشتر                                                                                     .

۵-۱۱-۶-۳ تمام تناسب ها را رعایت کنید                                                                               .

۵-۱۱-۶-۴ غذاهای پرکالری و کم حجم مصرف کنید                                                                …

۵-۱۱-۶-۵ مولتی ویتامین ها را فراموش نکنید                                                                         ..

۵-۱۱-۶-۶ وعده غذایی (مخصوص بعد از زمان تمرین)                                                             ..

۵-۱۱-۶-۷ با شکم پر به رختخواب بروید                                                                               .
۵-۱۱-۶-۸ گوشت و علاقه خوردن آن                                                                                  ..
۵-۱۱-۶-۹ مایعات زیاد بنوشید                                                                                           ..
۵-۱۱-۶-۱۰ به تدریج میزان دریافت کالری خود را افزایش دهید                                                    ..
۵-۱۱-۷ درمان بی اشتهایی                                                                                                 .
۵-۱۱-۸تغذیه بعد از تمرین (قسمت اول-مقابله با ترشح بی موقع کورتیزول(                                 …
۵-۱۱-۹ اثرات فیزیولوژیک هورمون های قشر آدرنال                                                               …
۵-۱۱-۱۰ تنظیم ترشح کورتیکوستروئیدها                                                                               .
۵-۱۱- ۱۱ چگونه چربی خود را بسوزانیم؟                                                                            …
۵-۱۱-۱۲ مطلبی جهت رفع نگرانی بدنسازان در باره مصرف تخم مرغ                                             ..
۵-۱۱-۱۳ سوماتروپین یا همون هورمون رشد
۵-۱۱-۱۴ تستسترون                                                                                                       …
۵-۱۱-۱۵ نقش آب در ورزشکاران                                                                                        .
۵-۱۱-۱۶ تشنگی
۵-۱۱-۱۷ میزان مصرف مایعات در ورزشکاران                                                                         .
۵-۱۱-۱۸ علائم و خطرات کم آبی در ورزشکاران                                                                   .
۶- فصل ششم : تجزیه و تحلیل سایت
۶-۱ موقعیت مکانی سایت                                                                                                 ..
۶-۲ امکانات منطقه                                                                                                          .
۶-۳ شهید صیاد شیرازی                                                                                                    .
۷- فصل هفتم : مطالعات تطبیقی
۷-۱ نمونه های داخلی
۷-۱-۱مجموعه ورزشی آزادی
۷-۱-۲ ورزشگاه ۵۰۰۰۰ نفری شیراز ( در حال ساخت)                                                             …
۷-۲-۳ مجموعه ورزشی میانرود                                                                                           .
۷-۳ نمونه ها ی خارجی                                                                                                    .
۷-۳-۱ استادیوم مونیخ
۷-۳-۲ استادیوم جام جهانی ۲۰۰۶                                                                                        .
۷-۳-۳  آلیانز آرنا (زیباترین ورزشگاه جهان )                                                                           .
۷-۳-۴ ورزشگاه گران قیمت امارات (آرسنال)                                                                         …
۷-۳-۵  ورزشگاه سن سیرو
۷-۳-۶ ورزشگاه اولد ترافورد                                                                                              .
۷-۳-۷ ورزشگاه فرانکفن نورنبرگ                                                                                        .
۷-۳-۸ ورزشگاه هانوفر                                                                                                   …
۷-۳-۸ استادیوم آشیانه پرنده شهر پکن                                                                                  ..
۸- فصل هشتم : برنامه فیزیکی و سطوح فضاها
۸-۱ برنامه فیزیکی طرح                                                                                                    ..
۸-۱-۱ قسمت بازیکنان                                                                                                    ..
۸-۱-۲ قسمت اداری                                                                                                       ..
۸-۱-۳ قسمت تماشاچیان و سالنها                                                                                        .
۸-۲ معرفی فضاها                                                                                                          …
۸-۲-۱ قسمت بازیکنان                                                                                                    ..
۸-۲-۲ قسمت اداری                                                                                                       ..
۸-۲-۳ قسمت تماشاچیان و سالنها                                                                                        .
۹- فصل نهم : مبانی طراحی شامل پیدایش ایده و تحلیل آن و تبدیل آن به فرم
۹-۱-۱ توضیحاتی پیرامون ایده انتخابی                                                                                  ..
۹-۱-۲ بررسی ورزش در هزاران سال پیش
۹-۱-۳ اهداف انسان اولیه از ورزش کردن                                                                               .
۹-۱-۴ اهداف یونانیان قدیم از ورزش کردن                                                                            .
۹-۱-۵ اهداف ورزش کردن در مصر باستان                                                                            …
۹-۱-۶ ورزش در ایران (زمان پارت ها)                                                                                  .
۹-۱-۷ کشتی و پهلوانان ایرانی                                                                                           …
۹-۲ مطالعه اهداف ورزش در پنجاه سال گذشته
۹-۳ بررسی اهداف ورزش در امروزه                                                                                     .
۹-۴ تحلیل ایده                                                                                                             …
۹-۵ نبدیل به فرم
۹-۶ تصاویر سه بعدی از ماکت       .
۱۰- فصل دهم : کلیه نقشه ها
۱۰-۱ پلان طبقه همکف سالن ورزشی                                                                                    .
۱۰-۲ پلان طبقه دوم (بخش اداری)
۱۰-۳ نمای شمالی                                                                                                          ..
۱۰-۴ نمای جنوبی                                                                                                          ..
۱۰-۵ برش A-A
۱۰-۶ برش B-B                                                                                                            ..
۱۰-۷ سایت پلان کلی                                                                                                       .
۱۰-۸ سایت پلان (جزئیات)                                                                                                .
منابع و ماخذ
مطالعات معماری ورزشگاه ارائه شده در این مقاله نمونه مالعات کاملی در این رابطه می باشد , این محصول که بصورت word در ۳۹۵ صفحه تنظیم شده است


 

     

دانلود فایل

پاورپوینت طراحي و ساخت يك سيستم مراقبت بهداشتي روبوتيك بر اساس اينترنت


فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش     تعداد اسلاید: 23   قسمتی از پاورپوینت :    فهرست مطالب: مقدمه •اصول اساسي طراحي سيستم •شماي كلي از نقشه روبوت •نقشه سخت افزاري • نقشه نرم افزاري •نتايج آزمايشات •جمع بندي و نتيجه گيري كلي       •سيستم مراقبت بهداشتي قابل كنترل از راه دور بر مبناي اينترنت ، مدلي قوي و چندكاره است كه جهت سيستم هاي مراقبت بهداشتي خانگي مورد نياز است. • اگر اين سيستم هاي روبوتيك در بيمارستانها به كار گرفته شوند ، كوتاهي كادر پرستاري را جبران كرده و استرس هاي شغل پرستاري را كاهش خواهند داد. •اين سيستم هاي روبوتيك كه بر اساس اينترنت طراحي شده اند ، طوري برنامه ريزي مي شوند كه مستقلا يا به طور نيمه مستقل ، باتوانائي كنترل از راه دور جهت كمك به افراد مسن يا ناتوان در مراكز بيمارستاني و يا منازل نقش ايفا نمايند.     امنيت •يك روبوت مراقبت بهداشتي با يك روبوت متحرك صنعتي متفاوت است و همواره در تماس و روياروئي با انسان ها مي باشد ، ضروري است كه روبوت …

دانلود پاورپوینت استانداردهای طراحی آمفی تئاتر

دانلود پاورپوینت استانداردهای طراحی آمفی تئاتر

دانلود پاورپوینت استانداردهای طراحی آمفی تئاتر
در قالب پاورپوینت و 34 اسلاید و قابل ويرايش و آماده براي ارائه ،دفاع ،چاپ و کنفرانس ميباشد

========================================================
تمامي فايل هاي سيستم، توسط کاربران آن آپلود مي شود. اگر در فايلي تخلفي مشاهده کرديد و يا مالک پروژه اي بوديد که از وجود آن در سايت رضايت نداشتيد با ما تماس بگيريد، در اسرع وقت به گزارش شما رسيدگي مي شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================


تمامي فايلهاي موجود در سايت صرفا براي راهنمايي و کمک به دانشجويان و محققين عزيز مي باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


فهرست مطالب و استانداردهای ریز فضاها :
– ورودی
– سالن انتظار(سرسرا)
– سرویس بهداشتی
– سالن (سن و پشت صحنه)
– اتاق تعویض لباس
– اتاق گریم
– اتاق استراحت گروه
– اتاق نور و صدا
– اتاق آرشیوپشتيباني: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فايل، نام خريدار و مشکل خود را پيامک و يا در تلگرام عنوان بفرماييد تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

دانلود فایل