پاورپوینت پیچ و مهره ها

پاورپوینت پیچ و مهره ها

بخشی از متن:
پیچ و مهره ها پرکاربرد ترین قطعات صنعتی هستند که به عنوان فستنر و یا اتصال دهنده کاربرد روزمره بسیار زیادی دارند.
تقریبا هر سازه و یا استراکچری بررسی نماییم تعداد بسیار زیادی از انواع پیچ و مهره ها را می یابیم. این انواع پیچ و مهره بر اساس نوع کاربری، شرایط محیطی، نوع آچار برای اتصال و میزان تنشی که میبایست تحمل کند دارای شکل، ساختار و مجمنس مختلف می باشند.
برخی از پیچ ها برای اتصال نیاز به سوراخ اولیه در سطح کار دارند مثل پیچ های سر شش گوش که معمولا همراه با مهره و واشر استفاده میشوند. برخی دیگر از پیچ ها مانند پیچ های خود کار و سرمته ای نیاز به ایجاد سوراخ اولیه در سطح کار ندارند و خود مسیر خود را باز می کنند.
پیچ های خودکار و سر مته ای نیازی به مهره ندارند، این درحالی است که پیچ های شش گوش و ماشینی اغلب همراه با مهره استفاده میشوند.

فهرست مطالب:
استاندارد پیچ و مهره
مقدمه
مفهوم اور کردن در پیچ و مهره ها
جداول و استانداردها ابعاد استاندارد مهره ها
انواع پیچ و مهره
پیچ و مهره شش گوش خشکه
پیچ و مهره شش گوش استیل
پیچ و مهره شش گوش گالوانیزه
پیچ و مهره آچارخور آهن
پیچ و مهره آلن
پیچ های مخروطی
اجزاء پیچ

 

                     

دانلود فایل

بارگذاري جرثقيل ها و بررسی نیروهای وارده

بارگذاري جرثقيل ها و بررسی نیروهای وارده

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   101

 

 

 

مقدمه:

جرثقيلها وسايلي هستند كه به منظور نقل و انتقال بارهاي سنگين مورد استفاده قرار مي گيرند در كارخانجات معمولاً يك جرثقيل ثابت بر روي سازه (و يا در مواقعي كه بار سنگيني است بر روي ستوني مجزا درنظر گرفته مي شود) تا نقل و انتقالات مورد نظر توسط آن صورت گيرد در اينجا ما مي خواهيم بدانيم كه بار ناشي از جرثقيل كه بدست سازه داده مي‌شود چگونه و به چه ميزان است. در اين رابطه اين موضوع حائز اهميت است كه جرثقيل بارها را حركت مي دهد و توقف هاي ناگهاني دارد. لذا حركت و توقف ناگهاني آن موجب مي‌شود كه بارها اثرات افزايش يافته اي را در سازه به وجود مي آورند. جرثقيلي كه در كارخانجات مورد استفاده قرار مي گرد تشكيل شده است از يك (جرثقيل كوچك) يا دو عضو باربر اصلي كه اصطلاحاً پل هاي جرثقيل نام دارند و برروي تيرهاي زيرسري مي نشستند و حركت جرثقيل را در جهت طولي سالن و (احياناً فضاي باز كارخانه) تامين مي كنند. نيروهاي زيرسري اشاره شده در واقع ريل هايي هستند كه پل هاي جرثقيلي براحتي برروي آنها لغزيده و حركت طولي جرثقيل را تامين مي نمايند. حركت بعدي همان حركت عرضي است كه توسط وسيلة متحرك ديگري به نام ارابه، كه خود بر روي پل هاي اشاره شده قرار دارد انجام مي شود. در داخل ارابة اشاره شده موتور بالابرندة بار واقع است كه اين موتور توسط كابلهاي مربوط بار را روي زمين بلند كرده و در جهت قائم حركت مي دهد.

پس ملاحظه مي شود كه مجموعة سه گانه فوق (موتور+ارابه+پل) قدرت مانور لازم را براي نقل و انتقال بار در جهت طولي، عرضي و قائم در فضاي كارخانه را تأمين مي كنند. اين مجموعه بر روي تيرهاي زير سري (ريل) سوار مي‌شوند. در اينجا هدف تعيين اندازة بارهاي وارده از طرف جرثقيل به تيرهاي زير سري مي باشد.

بطور كلي در بارگذاري جرثقيل ها سه گروه بار در پيش رو داريم:

1-         وزن ارابه P

2-         وزن كالسكه

3-         وزن پلهاي جرثقيل

 

بارهاي وارده در طرح و تعيين اسكلت فلزي

محاسبات اسكلت فلزي با تعيين تنشهاي بوجود آمده در يك وسيله در خلال كاركردنش آغاز مي گردد. اين تنها بر اساس بارهاي تعريف شده، در زير محاسبه خواهد شد.

الف) بارهاي اصلي وارده به قطعات اسكلت فلزي با فرض اينكه به صورت بار ساكن در خطرناكترين وضعيت بارگذاري قرار گرفته اند.

ب) بارهاي ناشي از حركات عمودي

ج) بارهاي ناشي از حركات افقي

د) بارهاي ناشي از تأثيرات جوي

اينك بارهاي مختلف، فاكتورهاي مورد نياز و روش عملي كاربرد محاسبات را به ترتيب بيان مي نمائيم.

بارگذاري: وزن بار بالا برده شده بعلاوه وزن لازم ديگر مثل (بلوك قرقره ها، قلابها، كالسكه، چنگك) مي باشد.

بار برده: وزن مرده قطعات عمل كننده به عنوان يك عضو از اسكلت كه شامل بار گاري نشود.

بارهاي اصلي:

–           بارهاي ناشي از وزن مرده قطعات

–           بارهاي ناشي از بار كاري

تمام قطعات متحرك فرض مي شوند كه در خطرناكترين وضعيت قرار گرفته اند. هر قطعه از اسكلت فلزي بر اساس موقعيتش و مقدار كاري كه بازاي آن ماكزيمم تنش در قطعه مورد نظر به وجود مي آيد طراحي مي شود.

بارهاي در ارتباط با حركات عمودي

–           اين بارها از برداشتن بار كاري زياد يا كم بطور ناگهاني از شتاب حركات بالابري و از بارگذاري ضربه اي عمودي در امتداد مسير حركت به وجود مي آيند.

روش محاسبه:

تنش هاي وارده به اسكلت براي سه حالت بارگذاري تعريف شده (حالت كاري بدون وجود بار – حالت كاري با حداقل مقدار وجود بار – حالت بارگذاري استثنايي) تعيين مي‌شود به منظور ممانعت از شكست لازم است كنترلي از نظر ضريب اطمينان V نسبت به تنش هاي بحراني با در نظر گرفتن سه حالت ممكن زير انجام گيرد.

الف- تجاوز از حد الاستيك

ب- تجاوز از بار كمانش يا بار چپ شدگي بحراني

ج- تجاوز از حد تحمل براي خستگي كيفيت‌هاي فولاد مورد استفاده با يستي مشخصي باشند، خواص فيزيكي تركيبات شيمياي و كيفيت هاي جوشكاري بايد از طرف سازنده مواد، گارانتي و تأييد شود.

تنش هاي مجاز براي مواد مورد استفاده به طوريكه در قسمت بعدي خواهد آمد، با مراجعه به تنشهاي بحراني مواد تعيين مي گردند. تنشهاي بحراني، تنشهاي معادل با حد تنش الاستيك كه در عمل به تنشي اطلاق مي شود كه احتمال بازدهي آن تحت آزمايشات 90% است متناسب باشد.

تنش هاي موجود در قطعات سازه مي‌بايد بر اساس حالات مختلف بارگذاري ذكر شده در بالا و با بكار بردن حد گسيختگي قراردادي از روش محاسبه تعيين شود. مقاطع فلزي كه بايد در نظر گرفته شود. براي قسمتهايي كه تحت بارهاي فشاري هستند. مقاطع ناخالص (بدون كسر سوراخها) و براي تمام قطعات كه در معرفي بارهاي كشش هستند مقاطع خالصي (با كسر مساحت سوراخها) خواهد بود. در حالتي كه قطعه در معرض خمش است يك مقطع نيمه خالص بايد فرض شود كه قسمت خالص آن در قطعات تحت كشش و سطح مقطع ناخالص آن بر اثر فشار كار كند بهر حال براي سادگي و راحتي محاسبات يكي از روشهاي عملي استفاده از جدول مقطع قسمت خالص با جدول مقطع محاسبه شده جهت قسمت نيمه خالص، با توجه به مركز ثقل مقطع ناخالص است.

اسكلت فلزي

1-         كالسكه يا ترولي جرثقيل (TROLLEY)

2-         پل جرثقيل (GIRDER)

3-         كله گي جرثقيل (END VARRIAGA)

4-         ريل يا تيرهاي جانبي

5-         ستونها يا نگهدارندة ريل ها

كالسكه يا ترولي (TROLLEY)

اسكلت فلزي كالسكه معمولاً از پروفيلهاي معمولي موجود و گاهي براي جرثقيلهاي سنگين از قوطيهاي جوشكاري شده طراحي و ساخته مي شود. اسكلت فلزي كالسكه بايد به قدر كافي محكم انتخاب شود تا در مقابل بارهاي پيچشي و خيزهاي جانبي و عمودي مقاومت كند همچنين بايد مسئله جايگزيني بالابر و مكانيزم حركت كالسكه را هنگام طراحي قاب اسكلت در نظر گرفته شود كالسكه هايي كه در محوطه باز كار مي‌كنند معمولاً با پوشش جهت حفاظت در برابر برف باران در نظر گرفته مي شوند بر روي بعضي از كالسكه‌ها ممكن است دو بالابر كه يكي اصلي (main noist) و ديگري براي كارهاي فرعي است (Auxiliary Hoist) نصب شود. سيستم محرك كالسكه ممكن است با يك موتور در نظر گرفته شود كه توسط يك محور و كوپلينگ كه به چرخهاي محرك قفل شده اند، قدرت را انتقال مي دهد. شكل كلي يك كالسكه بصورت زير مي باشد.

اجزاء شكل فوق به صورت زير مي باشد:

1-         وينچ

2 و 3- تيرهاي كالسكه

4- چرخ ترولي

5- الكتروموتور

يك چرخ ترولي (كالسكه) به وسيلة الكتروموتور مي چرخد و اين چرخ در واقع به صورت محرك چرخهاي ديگر عمل مي كند و چرخهاي ديگر را به حركت درمي آورد و با هم روي دوپل جرثقيل حركت مي كند.

محاسبات مربوط به اسكلت فلزي كالسكه (ارابه)

براي محاسبه تيرهاي حمال كالسكه لازم است نوع بارگذاري و اندازة آن ابتدا تعيين شود البته واضح است كه در نامناسب ترين وضع اين بارها بايد در نظر گرفته شود براي اين منظور فرض مي كنيم كه بالابر (HOIST) در بالاترين وضعيت قلابش قرار گرفته و بار تقريباً 16t تن را بلند كرده است براي اين حالت كه خطرناكترين وضعيت بارگذاري تشخيص داده مي شود اسكلت كالسكه را طراحي كرده و ابتدا نماي افقي كالسكه را رسم كرده و برروي آن اندازه هاي مورد نياز را مشخص مي كنيم.

بار ناشي از شتاب حركت بالابر+حداكثر بار كاري+وزن كالسكه= بار كل

 

 

 

1-         بار كلي

2-         وزن كالسكه (ارابه)

3-         شتاب حركت ارابه

4-         شتاب جاذبه

سرعت انتخابي مطابق با چهار گروه از جرثقيل هاي كاري انتخاب شده است.

با توجه به بالابر انتخابي (BRUN) كه داراي قرقرة كمكي و پايه قرقره نيز مي باشد ابتدا عكس العملهاي ناشي از بار كل را در وضعيت انتهايي قلاب برروي پايه بالابر و پايه قرقرة با داشتن فواصل مورد نياز از بالابر (مطابق كاتالوگ بالابر)

 

 

دانلود فایل

پاورپوینت بيولوژي ،اكولوژي كژدم ها وپيشگيري از گزش آنها

پاورپوینت بيولوژي ،اكولوژي كژدم ها وپيشگيري از گزش آنها

دانلود   با موضوع پاورپوینت بيولوژي ،اكولوژي كژدم ها وپيشگيري از گزش آنها دارای 63 اسلاید و با فرمت .ppt و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد اسلاید : 63 اسلاید

فرمت فایل:   .ppt و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی از متن نمونه:

– قبل از هرگونه ساخت و ساز بايستي آلودگي احتمالي زمين هاي باير  به افراد محلي اطلاع داده شود و  را ه هاي پاكسازي نيز به آن ها آموزش داده شود.

– لشمه هاي حاصل از لايروبي جوي ها و نهرها كه آب  مورد مصرف در كشاورزي  را به مزارع هدايت مي نمايد حاوي ريشه ها و ساقه گيا هاني است كه پس از خشك شدن و پوسيدن در ديواره هاي نهر ها فضاي متخلخلي را بوجودمي آورد

– سنگ چين هاي اطراف مزارع محل مناسبي براي پنهان شدن و يا توليد مثل شده است استراحت در كنار اين سنگ چين ها بويژه در شب  ممكن است موجب گزش افراد شود
 
فهرست مطالب واسلایدها:
دوره زندگی
وضعيت جفت گيري در كژدم ادنتوبوتوس دوريه
جفت گيري
مراحل جفت گیری
كژدم ادنتوبوتوس دوريه اسپرماتوفورهاي
دوره بار داري
كژدم  ارتوكيروس اسكروبيكولوزوس  باردار
دوره زندگی
زايمان
مراقبت هاي مادرانه
كژدم مزوبوتوس اپئوس با نوزادان خود در پشت
كژدم  ارتوكيروس اسكروبيكولوزوس  با نوزادان خود در پشت
پوست اندازي
پوست اندازي كژدم سياه، آندركتونوس كراسيكودا
بيولژي تغذيه
نحوه گرفتن شكار
شكاركژدم ها
كاني باليسم
نياز  به آب
لانه گزینی
دوره هاي فعاليت كژدم ها
شكارچي هاي كژدم
پيشگيري و كنترل  كژدم زدگي
روش های مبارزه
مبارزه بيولوژيك
مهره داران شكارچي
بي مهرگان شكارچي

 

                           

دانلود فایل

راه هاي پيشگيري از زمين لرزه ها و سيلاب هاي بزرگ 4 صفحه فایل ورد word

راه هاي پيشگيري از زمين لرزه ها و سيلاب هاي بزرگ      4 صفحه فایل ورد      word

فرمت فایل:         word

تعداد صفحات:   4

 

 

روشن است كه فعاليت بيشتر درون گسل ها در خلال تابستان، نشان مي دهد كه فعاليت «مواد معدني و يا آلي» در اثر تابش گرماي خورشيد به زمين، بيشتر مي شود. شما مي توانيد يك ليوان حاوي مواد مخلوط را حركت دهيد و مشاهده كنيد كه مخلوط ته ليوان فعاليت كمتر از خود نشان مي دهد. به نظر من، بسياري از زمين لرزه ها، علاوه بر فروريختگي ساختارها، يك منبع فعال نيز دارند.

ما مي دانيم كه زمين چند ميليون سال عمر دارد و قبلاً داراي حوزه مغناطيسي قوي تري بود، خطوط اين حوزه مغناطيسي در مقايسه با زمان حاضر، علاوه بر آنكه قوي تر بودند به نوعي با محور مركزي اين حوزه نزديكتر نيز بودند. به همين دليل، قسمت هاي انتهايي (بيروني) ستون هاي موادمعدني و آلي در سطح زمين هم به شكل مدارهايي در اطراف يك مركز بودند. من با چنين پديده اي در رشته كوه هاي شمال تهران مواجه شدم. پديده اي كه فقط از طريق عكس هاي هوايي قابل مشاهده است. به نظر من، يك گسل اين كوهستان را قطع كرده و فاصله اي را ميان دو جانب آن به وجود آورده است. اين گسل در همان حال، قسمت فوقاني يك منطقه را به خاطر كريستالي بودن، جدا كرده است و ما مي توانيم انتهاي ستون هاي مواد معدني و آلي را به شكل مدارهايي در اطراف يك مركز مشاهده نمائيم. اين محور پس از گذشت ميليون ها سال بارها تغيير جهت داده است و اكنون ما با انتهاي ستون هاي مدفون خيلي زيادي مواجه هستيم. در حال حاضر، با وجود يك حوزه مغناطيسي ضعيف تر، اين امكان وجود دارد كه اين قسمت هاي انتهايي، بيشتر بتوانند به سطح زمين نزديك شوند. نكته مهم اين است كه همين قسمت هاي انتهايي هنوز هم مي توانند باعث زمين لرزه در يك گسل شوند. در ستون هاي فعلي مواد معدني و آلي آسان تر مي توانند به سمت بالا حركت كنند. لذا به نظر من، آبي كه به درون گسل ها نفوذ مي كند، در خلال زمستان شكاف ميان دو طرف گسل را بيشتر مي نمايد و راهي را براي مواد معدني و آلي گرم مي گشايد، امري كه باعث افزايش جابجايي (تبادل) گرما مي شود. در طي تابستان، گرماي حاصل از نفوذ مواد معدني و آلي، سبب انبساط بيشتر مي گردد و بر شكاف ميان دو طرف گسل مي افزايد و اين پديده، گسل را بيشتر تحريك مي نمايد.

 

دانلود فایل

پاورپوینت بررسی و کنترل فرمها، جا و مکان و روشهای بایگانی سیستم ها

پاورپوینت بررسی و کنترل فرمها، جا و مکان و روشهای بایگانی سیستم ها

این پاورپوینت در مورد بررسی و کنترل فرمها، جا و مکان و روشهای بایگانی سیستم ها در 47 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: بررسی و کنترل فرمها، جا و مکان و روشهای بایگانی سیستم ها ،بررسی جریان کار و بررسی و کنترل فرمها در تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها ،تعریف نمودار جریان کار ،انواع نمودار جریان کار ،بررسی و کنترل فرمها ،سیستم و نگرش سیستمی در تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها،سیستم و نگرش سیستمی،تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها،سیستم چیست ،اجزاء یک سیستم،ترکیب سیستم ،طبقه بندی سیستم ها ،سیستم های باز و بسته ،تکنیک بررسی جا ومکان کار ،مراحل بررسی جا ومکان ،سیستم ها و روشهای بایگانی ،تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها ,تعریف نمودار جریان کار و…ومنابع می باشد.

nسیستم مجموعه‌ای است از اجزای به هم وابسته که به علت وابستگی حاکم بر اجزای خود کلیت جدیدی را احراز کرده از نظم و سازمان خاصی پیروی می‌نماید و در جهت تحقق هدف معینی که دلیل وجودی آن است، فعالیت می‌کند.سیستم‌ها بی‌شمار هستند. برخی از نمونه‌های سیتم عبارت است از:

nملکولها؛ سلولها؛ نباتات؛ حیوانات؛ انسانها؛ جوامع؛ ماشینها و دیگر نظامهای مکانیکی؛ منظومه‌های کیهانی؛ نظامهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی؛ سیستم اطلاعات؛ کامپیوتر؛ نظامهای تولیدی، آموزشی، تامین اجتماعی، خدمات درمانی، ارتباط جمعی، حسابداری، بایگانی، نظام حقوق و دستمزد، باز نشستگی، ارزشیابی کارکنان و کنترل؛ خطی که با آن می‌نویسیم زبانی که با آن تکلم می کنیم و…….در این مقاله، مفاهیم نظام و سیستم، مترادف گرفته شده اند.
1- بخش مدیریت عالی :(مسئولیت نهایی اداره امور سازمان را دارد)

2- بخش میانی 🙁 نظارت بر کار واحدها و هماهنگی فعالیت آنها را بر عهده دارد )

3- بخش عملیاتی :(مسئولیت تولید کالاها و خدمات را دارد )

4- بخش فنی :(از متخصصان فنی تشکیل و در موارد لزوم نظرات فنی و تخصصی می دهد )

5- ستاد پشتیبانی :(نقش کمک و یاری دهنده را برای سایر واحدها ایفاء می کند)

سیستم و نگرش سیستمی

 سازمان عبارت است از دسته بندی و گروه بندی افراد در قالب های نظام یافته به گونه ای که مساعی هماهنگ شده ی آن ها در یک محیط متغیر به صورت وسیله ای برای نیل به هدف های سازمانی در آید.

سازمان یک نهاد اجتماعی است که دارای هدف بوده و سیستمی است که به سبب داشتن یک ساختار آگاهانه فعالیت های خاصی را انجام می دهد و دارای مرزهای شناخته شده ای می باشد.

سازمان عبارت است از فرآیندی نظام یافته از روابط متقابل افراد برای دست یافت به هدف های معین

اصولاً هر شیء یا پدیده‌ای که به نوعی دارای حیات و چرخه باشد، سیستم نامیده می‌شود. استفاده از روش سیستم به عنوان یک روش بهتر برای درک تمام پدیده‌ها شناخته شده است. این ایده در سال 1937 به وسیله‌ی «لودویک وون برتالانفی» یک زیست‌شناس آلمانی ارایه شد. وی نام «نظریه‌ی عمومی سیستم‌ها» را به یک نظم جدید برای فرموله کردن قواعدی که در سیستم به صورت کلی به کار می‌رود اطلاق نمود.

سه حرکت فکری ساختارنگری، سیبرنتیک و نظریه‌ی اطلاعات موجب گسترش و توسعه نگرش سیستمی شدند. ساختارنگری در زبان‌شناسی، مردم‌شناسی و روان‌شناسی بسیار مطرح است. کلمه سیبرنتیک به معنای هدایت یک کشتی و معنای مجازی آن عمل رهبری یا حکومت کردن است. روش‌شناختی سیبرنتیک به جای تأکید بر علت، هدف را در نظر می‌گیرد. سیبرنتیک هر چیزی را با ماشین همانندسازی می‌کند و از یک جنبه به عنوان علم ماشین در نظر گرفته می‌شود.

از دیدگاه سیبرنتیک برای شناخت ماشین‌ها باید ساختار و موقعیت درونی ماشین در هر لحظه، کنش‌ها و واکنش‌ها با محیط و بالاخره تکامل ماشین در یک مدت زمان را مشخص کرد. برای این منظور باید اندام اثرپذیر از محیط خارج و اندام اثربخش ماشین به محیط خارج از آن را مشخص کرد. ممکن است خروجی‌ها بر ورودی‌ها مؤثر باشند. در واقع معلول ممکن است بر علت تأثیر بگذارد. در این صورت باید حلقه‌ی بازخورد ماشین را مشخص کرد. در بازخورد مثبت واکنش در جهت کنش عمل می‌کند و در بازخورد منفی مکانیسم بر ضد اثرات دنیای خارج عمل می‌کند.

ــ تعریف سیستم

لفظ سیستم به مجموعه‌ای از عناصر اطلاق می‌شود که ورودی‌های مشخصی را دریافت نموده و سپس روی آن‌ها پردازش انجام داده و در نهایت خروجی‌های معینی را تولید می‌کند. سیستم مجموعه‌ای است از چندین جزء وابسته به هم که در جهت حصول هدف‌های خاص در تعامل با یکدیگر هستند.

در فرهنگ انگلیسی «آکسفورد» یک سیستم به عنوان مجموعه یا گروهی از اشیاء مرتبط یا غیرمرتبط، به نحوی که یک واحد پیچیده را تشکیل دهند و یا ترکیب کلی اجزاء که بر حسب طرح یا برنامه‌ای نظام یافته باشد تعریف شده است. به همین ترتیب فرهنگ زبان انگلیسی «رندوم‌هاس» این تعریف را برای سیستم ارایه داده است: «مجموعه منظم و قابل درکی از حقایق، اصول، نظریه‌ها و امثال آن‌ها در زمینه‌ی خاصی از دانش یا اندیشه».

یک سیستم همواره دارای هدفی مشخص است و به صورت مجزا وجود ندارد. همانطور که هر سیستمی دارای سیتستم‌های ساده‌تری می‌باشد، خود نیز زیرسیستمی از یک سیستم پیچیده‌تر می‌باشد. یک سیستم با هدف خاص که در آن تقسیم کار، ارتباطات و کنترل وجود داشته باشد را «سازمان» گویند.

دیدگاه سیستمی، به نقل از کتاب «روابط صنعتی» بررسی پدیده‌ها از طریق در نظر گرفتن کل پدیده است. منظور از کل، مجموعه‌ای است که از به هم پیوستگی یکسری اجزاء که کم و بیش با هم مرتبط هستند و کلیت پدیده را به وجود می‌آورند می‌باشد. به طوری که مشهود است این نحوه دید، سنتز جدیدی است از روش‌های قیاسی و استقرایی، که محاسن هر یک را داراست و فاقد عیوب هر دوی آن‌ها است. توضیح اینکه در منطق سه نوع حجت وجود دارد: قیاس (Deduction)، استقراء (Induction) و تمثیل (Example). استقراء یعنی قریه به قریه گشتن و در منطق از جزء به کل رسیدن است و قیاس عکس آن.

از تعاریف فوق می‌توان نتیجه گرفت که برای شناخت سیستم‌ها در حالت کلی باید عناصر تشکیل‌دهنده و روابط بین آن‌ها را شناخت. در دیدگاه سیستمی رابطه‌ی بین دو جزء یا دو عنصر رابطه‌ی علت و معلولی تنها نیست بلکه ممکن است عملی دو جانبه باشد. رابطه‌ی تعاملی بین عناصر سیستم علاوه بر علت و معلول ممکن است رابطه‌ی زمانی، رابطه‌ی دو جانبه و رابطه‌ی بازخوردی هم باشد. اصولاً بین عناصر سیستم باید تناسبی برقرار باشد.


 

دانلود فایل

رنگ و حالت الكتروني مولكولها، شيمي رنگ و بررسیانواع رنگدانه ها

رنگ و حالت الكتروني مولكولها، شيمي رنگ و بررسیانواع رنگدانه ها

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   326

مقدمه :

  تاريخچه – امروزه از رنگهاي طبيعي به ندرت استفاده مي گردد زيرا به كمك روشهاي سنيتك رنگهاي ايده آلي از نظر كمي و كيفي توليد ميشوند و چون ساختمان اصلي آنها را آروماتيكها تشكيل ميدهند بنابراين ازذغال سنگ و نفت به عنوان مهمترين منابع طبيعي و اوليه براي آنها محسوب ميشوند . بيش از يك قرن است كه رنگهاي آلي و مصنوعي براي بشر شناخته شده است . در سال 1856 وقتي شيميدان 18 ساله انگليسي به نام ويليام هندي پركين سعي ميكرد كينون راسنتز نمايد به جاي محصول سفيد رنگي كه او انتظار داشت يك ماده بد شكل سياه رنگ توليد نمود كه برايش قابل توجه و قابل مطالعه بود . از استخراج اين ماده رنگ ارغواني زيبايي به نام ماوين بدست آمد كه بر حسب تصادف كهنه نخي كه در كنار ميز آزمايش او قرار داشت توسط آن رنگي گرديد و اين ماده تا آن زمان تنها ماده رنگي بود كه از واكنش شيميايي حاصل شده و جزو رنگهاي گياهي و ظبيعي نبود و بدين سان تحول بزرگي در تهيه مواد رنگي آلي شروع گرديد واكنش تهيه رنگ مزبور بصورت زير است :

 

سولفوريك اسيد + آنيلين

  اين رنگ چنانچه بعدا خواهيم ديد به دليل وجود گروه آزين ( Azine ) جزو اين نوع شيميايي ميباشد ولي در آن زمان به دليل تهيه اش از آنيلين رنگ آنيلين نامش نهادند .

 پرييكن رنگ بالا را در كارخانه اي نزديك لندن از قطران ذغال سنگ در مقياس صنعتي تهيه نمود البته قبل از آن در آزمايشگاه از اثر پتاسيم دي كرومات و سولفوريك اسيد بر آنيلين ناخالص آنرا سنتز نموده بود از انجائيكه اين رنگ در رنگرزي مزاياي فراواني نسبت به ديگر رنگهاي طبيعي ، از نظر روشني و ثبات داشت در اندك زماني توجه رنگرزها را بخود جلب نمود . پريكن و دوستانش علاوه بر تهيه رنگ بالا فرايند ساده رنگرزي با تانيك اسيد را نيز ابداع كردند و بالاخره بعد از مدتها تحقيق و بررسي اولين كارخانه رنگسازي توسط او تاسيس و به مرحله توليد رسيد .

  از انجا كه در آغاز اغلب رنگهاي مصنوعي اوليه از انيلين ساخته ميشدند و انيلين در آن زمان فقط از منبع قطران ذغال سنگ تهيه ميشد اينگونه رنگها به رنگهاي آنيلين و رنگهاي قطران ذغال سنگ معروف بودند هر چند كه بعضي از اين رنگها از آنيلين نيز مشتق نشده بودند . امروزه كلمه رنگهاي مصنوعي با سينتيك ترجيح داده ميشوند زيرا ديگر امروزه رنگها لزوما از منابع اوليه ذغال سنگ تهيه نميشوند . بلكه منابع نفتي ( نفت خام و گاز طبيعي ) بجاي آن جايگزين شده و اين تعويض عمدتا در اثر جايگزيني گاز ذغال با گاز طبيعي در كشورهاي صنعتي انجام گرفت .

  در تهيه رنگها از نظر كلي فرايند عمومي زير دنبال ميشود :

                  نفت

مواد اوليه (هيدروكربنهاي آروماتيك)      منابع طبيعي

                    زغال سنگ

      مواد حد واسط

        

                          رنگها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل 1

 

رنگ و حالت الكتروني مولكولها

 

 

 

 

 

 

 

1 – رنگ

  رنگ نمودي از تاثير متقابل نور مرئي و ماده است و ماده به اين ترتيب رنگي به نظر ميرسد . خود پدييده ديد نيز نتيجه جذب نور توسط شبكيه چشم ميباشد . جذب نور سبب ميشود كه ساختمان پروتوئينهاي چشم در اثر يكسري واكنشهاي شيميايي تغيير يابد و يك رديف پاسخهاي شيميايي داده شود و درنتيجه ، علامت دريافت شده بوسيله عصب نوري به مغز انتقال مي يابد .

  تابش نور سفيد به ماده بر حسب ساختمان و حالت سطحي ماده با پديده هاي زير پاسخ داده ميشود :

 الف : تمامي پرتوهاي تابيده شده بازتاب يا پخش ميگردند بدين ترتيب ماده سفيد به نظر ميرسد .

ب : تمامي پرتوها جذب ميشوند ، ماده سياه به نظر ميرسد .

ج : قسمتي از پرتو ها بطور انتخابي جذب ميشوند ماده رنگي به نظر ميرسد .

  بايد تصريح كرد كه نور سفيد منتشر شده توسط خورشيد تابشهاي الكترو مغناطيسي در ناحيه 400 تا 800 n m را در بر ميگيرد . در دو سوي طيف مرئي نور از تابشهاي غير مرئي براي چشم انسان تشكيل يافته است طول موجهاي بيشتر از 800 n m نور در ناحيه زير قرمز (I R ) و طول موجهاي كمتر از 400 n m در ناحيه فرا بنفش ( U V ) قرار دارد . بنابر اين رنگ هر جسم يك حالت ويژه از پديده اي بسيار عمومي ، يعني پديده جذب انتخابي است .

  در داخل حوزه مرئي ، نوارهاي خيلي باريك طول موجها به رنگهاي كاملا معين مربوط ميگردند . اين رنگها نه تنها از ايجاد نوري با طول موج كاملا مشخص ناشي ميشوند بلكه آنها از نور سفيدي كه توسط جذب پرتوي كه طول موج رنگ مورد نظر را در بر نداشته باشد نيز حاصل ميگردند بدين ترتيب است كه بر اثر جذب « رنگهاي تكميلي » ما رنگها ياجسامي كه ما را احاطه كرده اند مي بينيم جدول زير رنگهاي جذب شده و دريافت شده را نسبت به طوول موج نور جذب شده نشان ميدهد .

 رنگ جذب شده رنگ دريافت شده طول موج دريافت شده طول موج جذب شده به n m

بنفش    زرد آبي  n m   435 – 400

آبي    زرد     480 – 435

سبز – آبي   پرتقالي ( نارنجي )   490 – 480

آبي – سبز   قرمز     500 – 490

سبز    ارغواني     560- 500

زرد – سبز  بنفش     580 – 560

زرد    آبي     595 – 580

نارنجي   سبز – آبي    605 – 595

قرمز   آبي – سبز    750 – 605

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل 2

شيمي رنگ

 

 

 

 

 

  بررسي مواد رنگي از نظر شيميايي ،. بخش جالبي از شيمي كاربردي را تشكيل ميدهد به شيمي رنگ معروف است . در اين قسمت انواع تقسيم بندي مواد رنگي ، مواد اوليه ( Primaries ) مواد حد واسط (‌ Intermediates ) بررسي ميگردد .

1 – طبقه بندي مواد رنگي

  علاوه بر تقسيم بنديهاي قديمي اين مواد را به مصنوعي و طبيعي ، گياهي و غير گياهي ، معدني و آلي و غيره طبقه بندي ميكردند در تقسيم بندي جديد كه بر اساس كاربرد رنگها متكي است اين مواد بطور كلي به دو بخش عمده زيير تقسسيم بندي شده است:

I – بيگمانها ( رنگدانه ها )‌ يا بيگمنت ها ( PIGMENTS )

II – رنگها ( DYES )

  اغلب رنگها موارد استفاده شان در صنايع رنگرزي نساجي اهميت دارند در صورتي كه بيگمانها در موارد غير رنگرزي نساجي كاربرد بيشتري دارند . هر چند كه بعضي مواقع آنچنان مرز مشخص بين ايندو بخش رنگ نميتوان تقسيم نمود .

بيگمانها ( Pigments )

  بيگمانها مواد جامد تزئيني هستند كه در شكل و اندازه هاي مختلف در حلالهاي مربوط به حالت معلق تهيه و بكار ميروند . بيگمان مشتمل بر مواد سياه ، سفيد و رنگي بوده كه موارد استعمال زيادي از جمله رويه زدن ، پوشش دادن ( Surface Coating ) ، رنگرزي انبوه ( Mass Coloration ) و ديسپرسيون در هوا ميباشد . براي رويه زدن از محلواهاي آبي حاوي مواد سفت كننده مثل چسب و ساير رزين ها ، روغنهاي خشك كننده ( معمولا به همراه يك يا چند حلال آلي ) تركيبات نرم كننده ( Plastici zers ) و غيره استفاده ميشود . در رنگرزي انبوه مواد پلاستيكي گوناگون ، پلاستيكها و الياف مصنوعي گوناگون را بكار ميبرند .

  از آنجا كه بيگمانها به صورت ديسپرس مصرف ميتواند از استكل و ابعاد ذرات آنها حائز اهميت ميباشند . اغلب بيگمانها بصورت پلي مرفيك ( يعني براي ساختن و ظاهر كردن آنها بايد از مراحل مختلف گذشت ) بوده و شرايط تهيه شان بايد طوري انتخاب گردد كه فرمهاي كريستالي با اندازه ذرات ( Partical size ) كوچك حاصل شوند در غير اينصورت اشكالاتي در فرايند رنگ زدن به وجود خواهد آمد .

  بيگمانهاي اوليه و قديمي غالبا تركيبات معدني بوده كه منشا طبيعي داشته اند ولي چون كيفيت و خواص جالبي از خود نشان نميدادند لذا به مرور زمان جاي خود را به بيگمانهاي مصنوعي و آلي دادند . نمونه هايي از بيگمانهاي عمده معدني را بصورت زير ميتوان طبقه بندي كرد :

بيگمانهاي سفيد :

بيگمانهاي قرمز : گل آخري ( ) سرنج ، ( pdo ) ، شنگرف ( Hgs ) و كرئمات بازي سرب

بيگمانهاي زرد و نارنجي :

بيگمانهاي آبي : و اولترامارين ( لاجورد )

بيگمانهاي سبز : مخلوط سبز و

موارد استفاده عمود : بيگمانهاي ياد شده در بالا عبارتند از : لاكها ، رنگهاي روغني ، ورني ، رنگهاي سلولوزي ، پلاستيكي ، وكب هاي چاپ ، رنگرزي كاغذ ، رنگ زدن سطوح آلات و ادوات ، بنا ها ، ساختمانهاي فلزي ، آهني و وسايل نقليه ، پلهاي آهني ، كشتي ها ، راه آهن و ماشينهاي كارخانجات .

  از مهمترين بيگمانهاي معدني كه امروزه به مقادير فراوان تهيه و مصرف ميشود ، اكسيد دوتبتان ( Tio2 ) است كه توسط دوروش موسوم به فرايند هاي كلرييد و سولفات از سنگهاي معدني روتايل ( RUTied ) ، لومينيت ( Lumenite ) كه داراي %72 Tio2 هستند تهيه ميگردد .

 

           

دانلود فایل

بررسی جهان در حال تحول و باز نگري نقش دانشگاه ها در بازار کار

بررسی جهان در حال تحول و باز نگري نقش دانشگاه ها در بازار کار

فرمت فایل:   Word

تعداد صفحات:    38  

 

 

 

چکيده :

آنچه در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفته، نقش دانشگاهها در آفرينش و مديريت تحولات اجتماعي و اقتصادی به ویژه در بازار کار است. تغييرات ساختاري در درخواستهای جامعه دانایی محور امروزی از دانشگاهها، تقاضای فزاینده زنان برای آموزش عالی در پاسخ به نیازهای بازار کار، همگانی شدن و توده ای شدن آموزش عالي، بومي شدن و نقش با اهمیت دانشگاهها در توليد و توسعه سيستم ابداعات ملي(NIS) ، تعریف جدیدی از نقش آفرینی دانشگاهها را در آتانه قرن 21 ارائه نموده است. اين مقاله با استفاده از روش بررسی اسنادی و تحلیل محتوا  به تجزيه و تحليل چگونگي توليد و توسعه سرمايه انساني و تحول در نيازهاي بازار کار مي پردازد. نيز تغيير چشم انداز فرا روي دانشگاهها و تحول در شکل و محتوا و چالشهاي فراروي نظام آموزشي عالي در قرن بيست و يکم مورد کنکاش قرار گرفته است. در پايان نيز جمع بندي و پيشنهاداتي در راستاي دست يافتن به پاسخهاي مناسب براي چالشهاي فراروي آموزش عالي در ابتداي قرن بيست و يکم عنوان گرديده است.

 

عبارات کليدي:

 

سرمايه انساني، سيستم ابداعات ملي ، توزيع برابر فرصتهاي ارتقا، کارايي داخلي آموزش، کارايي خارجي آموزش، بازار کار، اشتغال، یادگیری مادام العمر.

 

توجه: اعداد تک مربوط به اصطلاحات انگلیسی عبارات عنوان شده بوده و در پا نوشت آورده شده اند و اعداد داخل دو کمان () مربوط به یاداشت های متن بوده که در پایان مقاله توضیحات آنها آورده شده است.

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

تحولات شگرف انتهاي قرن بيستم و پيش بيني انقلابهای علمي، اطلاعاتي و مديريتي در قرن بيست و يکم، مبين ابهام اساسي در مواجهه با آينده است.نقش محوري دانشگاهها و نظام آموزش عالي در شکل گيري و رهبري اين تحولات انکار ناپذير بوده و براي تدوين و دسترسي صحيح به آينده اي مناسب، چشم جهانيان مجددا" به دانشگاهها دوخته شده است. دانشگاهها خواستگاه انتظارات پیش رونده انسان دانایی محور و به تبع آن جامعه دانش مدار بسیار پیچیده امروزی است. تحول در انتظارات به صورت تحول در بافت تقاضا برای کالاها وخدمات مورد مصرف جامعه نمود یافته و با علامتهای قیمتی رفتار بنگاههای اقتصادی را به تغییر و تحول دعوت می نماید. بخش اعظم مصرف انسان امروزی به صورت خدمات مصرفی نمود یافته و خدمات دانش محورتحصیلات عالی و فناوری و مدیریت اطلاعات سهم بزرگی از هزینه های خانوارهارا به خود اختصاص داده است. بازار کار متحول شده و افزایش نقش زنان در توسعه سهم آنان را در عرضه نیروی کار و با فت اشتغال به شدت افزایش داده است. همچنین کالاهای تولیدی اقتصاد دانایی محور جدید همگی از فناوری تولیدی بالایی برخوردار بوده به تبع تقاضای نیروی کار نیز نسبت به قبل تغییر یافته است. تعامل این درخواستهای جدید اجتماعی و اقتصاد ، پدیده های جدیدی چون بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی را به دنبال داشته که از اولین امواج منفی اقتصادی در ابتدای هزاره سوم مخصوصا در جوامع جهان سوم به شمار می آید. این موضوعات مباحث با اهمیتی را تشکیل میدهند که این نوشتار برخی از این مطالب را به گونه ای مختصر مورد بررسی قرار داده و به بحث می گذارد.

 

1        تحولات ساختاري در نظام آموزش عالي :

در آستانه قرن بيست و يکم تحولات بنياديني در فرايندها و محصولات آموزش عالي در جهان صورت گرفته است. انفجار اطلاعات، توسعه ارتباطات، تحولات در نظامهاي اداره حکومت، تحولات فرهنگي و بهم پيوستگي جوامع جهاني، نگاه و نياز به آموزش عالي را دستخوش تحول و تغيير اساسي نموده است( فراستخواه و کبریایی، 1377). جدول زير برخي تغييرات اساسي و ساختاري را در فرايندها و محصولات آموزش عالي طي چند دهه گذشته نشان ميدهد:

 

روند تغييرات ساختاري در آموزش عالي طي چند دهه گذشته

رديف     از          به

1          تعداد دانشجويان (در سال 1960 ، 13 ميليون نفر)          افزايش تقاضا براي آموزش عالي در سال 2000 به حدود 95 ميليون نفر

2          غلبه دانشجويان پسر           گسترش حضور دانشجويان دختر

3          آموزش ادبيات، علوم انساني، علوم محض و حرفه هاي آزاد مثل حقوق و پزشکي گسترش آموزشهاي فني، حرفه اي و کاربردي مثل علوم ارتباطي، زيست محيطي، تنوع رشته اي، ميان رشته اي و فرا رشته اي

4          دانشگاه نخبه پرور  توده اي شدن آموزش عالي

5          نقش و کارکرد محدود آموزشهاي رسمي            تنوع نقش و کارکرد،آموزشهاي پاره وقت، کوتاه مدت، آموزش از راه دور

6          ثبات برنامه هاي درسي        انعطاف پذيري و فرايندي شدن برنامه هاي آموزشي و پژوهشي ( فرايندهاي فرا رشته اي و ميان رشته اي )

7          دانشگاه دولتي       نقش موسسات غير دولتي در سرمايه گذاري و توليد آموزش عالي

8          تامين هزينه هاي دانشگاه توسط دولت  تنوع منابع مالي و خودگرداني دانشگاهها

9          برنامه هاي درسي موضوع محور          محلي و منطقه اي شدن برنامه ريزي درسي و عدم تمرکز آن

10        برنامه ريزي متمرکز و غير قابل انعطاف آموزشي  فرايندهاي آموزشي و پژوهشي مسساله نگر

 

 

دانلود فایل

مبانی نيروگاه ها و رآكتورهاي هسته اي

مبانی نيروگاه ها و رآكتورهاي هسته اي

مقدمه:
برنامه استفاده از انرژي هسته‌ براي توليد برق در ايران در سال 1353 آغاز شد و پس از مشكلات ناشي از جنگ تحميلي، لزوم بازنگري برنامه هاي قبلي و مسائل اقتصادي كه كشور ما با آن روبرو است دوباره در صدر برنامه هاي دولت قرار گرفته است. از طرف ديگر استفاده از انرژي هسته اي در جهان و ساخت نيروگاههاي هسته اي در 40 سال گذشته بطور پيوسته ادامه داشته و در حال حاضر 17% از انرژي برق در جهان از انرژي هسته اي تأمين مي شود. كشورهاي در حال توسعه، چه آنهايي كه منبع انرژي ديگري در اختيار ندارند و چه كشورهايي كه همراه با منابع ديگر مي خواهند از اين تكنولوژي جديد نيز براي توليد انرژي برق استفاده كنند، با مسائل خاصي مواجه هستند. كمبود سرمايه، فقدان نيروي انساني كاردان، ضعف ارگان هاي تشكيلاتي و مقرراتي، عدم آمادگي صنايع محلي براي مشاركت و بالاخره موضوعات سياسي در رابطه با انتقال دانش فني و نظام منع گسترش سلاح هسته اي مهمترين موضوعات در رابطه با ساخت و بهره برداري از نيروگاههاي هسته اي است.

فهرست مطالب:
مقدمه    
فصل اول: مباني راكتورهاي هسته اي
بخش اول: فيزيك اتمي و هسته اي
اتم و هسته
ايزوتوپ ها
واكنشهاي هسته اي    
واكنش زنجيره اي   
دسته بندي انواع راكتورها
چرخة نوترون در راكتورهاي حرارتي
بخش دوم: اصول فيزيكي ساختمان راكتورهاي هسته اي
توليد برق
راكتورهاي برق هسته اي
راكتورهاي آب سبك
راكتورهاي آب تحت فشار   
راكتورهاي آب جوشان
راكتورهاي آب سنگين
راكتور كاندور
راكتور آب سنگين مولد بخار
راكتور كند شونده با گرافيت
راكتورهاي ماگنوس
راكتور پيشرفت خنك شونده با گاز    
راكتورهاي سريع زاينده
فصل دوم: مباني نيروگاههاي هسته اي
نيروگاه هسته اي
راكتور هسته اي
انرژي هسته اي
فصل سوم: كنترل راكتور
بخش اول: اثرهاي سيستم كنترل راكتور
شكل زهر كنترل
سيستم هاي كنترل در راكتور    
بحراني كردن راكتور    
بخش دوم: كارگرداني راكتورها
زهرهاي حاصل از شكافت
تشكيل محصولات شكافت
فصل چهارم: ايمني هسته اي و حفاظت در برابر تابش
ايمني هسته اي
حفاظت در برابر تابش   
فصل پنجم: مواد مورد نياز در راكتورهاي هسته اي
بخش اول: سوخت
اورانيوم
پلوتونيوم
بخش دوم: سوخت هسته اي
غني سازي اورانيوم
آبشار    
فاكتور جداسازي
قدرت جداسازي
بخش سوم: روش هاي غني‌سازي
روش الكترومغناطيسي
روش  پخش گازي
روش سانتريفوژ
فرايند جت
روش غني سازي با ليزر
هزينة غني سازي
ذخاير جهاني اورانيوم
فصل ششم: نتيجه گيري
منابع و مأخذ
اصطلاحات انگليسي

 

                 

دانلود فایل

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفهوم بانک ، تعاریف و مفاهیم کارایی و تاریخچه تحلیل پوششی داده ها

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفهوم بانک ، تعاریف و مفاهیم کارایی و تاریخچه تحلیل پوششی داده ها

  وپیشینه تحقیق مفهوم بانک ، تعاریف و مفاهیم کارایی و تاریخچه  تحلیل پوششی داده ها
دارای 16 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

فصل دوم- ادبیات تحقیق / پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه    10
2-2- مفهوم بانک    10
2-2-1- تاریخچه بانک و بانکداری در ایران    10
2-2-2- انواع بانک    11
2-2-3- حوزه فعالیت بانک ها    11
2-3- تعاریف و مفاهیم کارایی    12
2-4- مفهوم کارایی و انواع آن    13
2-5- تاریخچه  تحلیل پوششی داده ها    13
2-5-1- مدل اندرسون و پیترسون    (A&P)    15
2-5-2-  مدل ماتریس کارایی متقاطع (CEM)    15
2-5-3- مدل تحلیل سلسله مراتبی داده ها  (DEA /AHP)    15
2-6- پیشینه تحقیق    16
2-6-1- پژوهشهای انجام شده خارجی    16
2-6-2- پژوهشهای انجام شده داخلی    19
-1- مقدمه
کارایی یکی از مفاهیم اقتصادی می باشد که افزایش آن به منظور ارتقای سطح زندگی ،رفاه ، آرامش و آسایش انسانها همواره مد نظر دست اندر کاران سیاست و اقتصاد بوده است. به گونه ای که در تمام مکاتب و جوامع اقتصادی نیز به نحوی بر این مفهوم تاکید شده و در راستای افزایش کارایی عوامل مختلف توصیه های سیاسی مناسبی نیز ارائه شده است.مدیران و سیاستگذاران بخشهای تولیدی و خدماتی همواره در برابر این سوال که مجموعه تحت نظارت آنها با چه سطحی از کارایی فعالیت می کند و تولید بالقوه مجموعه امکانات و تجهیزات آنها چه مقدار است حساس هستند. پاسخهای معتبر به این مسائل می تواند در نوع نگرش و برنامه ریزی آنها تاثیر قابل توجهی داشته باشد. یکی از شاخصهای ارزیابی کارایی هر سیستمی روش تحلیل پوششی داده ها می باشد. مزیت عمده این روش در سنجش کارایی سیستم هایی است که ورودی ها و خروجی های چند گانه دارند. پس از اندازه گیری کارایی نواحی مختلف می توان مدیران را در تصمیم گیری و برنامه ریزی برای استفاده از منابع به منظور حصول حداکثر خروجی یاری کرد ( حقیقت و همکار، 1383، 135).
در پژوهش حاضر نیز به اندازه گیری کارایی  شعب بانک رفاه استان مورد نظر  با استفاده از روش تحلیل پوششی داده¬ها(DEA) طی دوره زمانی مشخصی پرداخته است.


 

               

دانلود فایل

پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان کرمان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA)

پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان کرمان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA)

 ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان کرمان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA)
دارای 26 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

عنوان پروپوزال: ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان کرمان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA)
تعداد صفحه: 26 صفحه
فونت: B ZAR
فاصله سطرها: 1.15
منابع فارسی و لاتین: دارد
پرسشنامه و ضمائم: دارد
بندهای پروپوزال: عنوان، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش (هدف اصلی، اهداف جزئی)، فرضیه های پژوهش، تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی)، روش تحقیق، طرح پژوهش، ابزار اندازه گیری، روش تجزيه و تحليل داده ها و…
 

به نام خدا
نمونه پروپوزال روش تحقیق مدیریت بازرگانی گرایش مالی

عنوان:
ارزیابی عملکرد شرکت¬های تعاونی شهرستان کرمان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده¬ها (DEA)

مقدمه
امروزه به دلیل پیچیدگی های فزاینده محیطی، محدودیت منابع و امکانات تولید و رشد سریع هزینه ها موضوع افزایش کارایی و بهره وری کلیه مؤسسات، کانون توجه مدیران قرار داده و ضرورت کاربرد اصول علمی و مدیریتی را در این بخش توجیه می کند. یکی از مهم ترین این اصول اندازه گیری کارایی است. ارزیابی عملکرد و متعاقب آن رتبه بندی واحدهای سازمانی به صورت روش های سنتی با استفاده از نسبت های مالی و شاخص های مالی رایج صورت می¬پذیرد که این امر مسئله ارزیابی عملکرد را به چالش واداشته است.تحلیل پوششی داده¬ها تکنیکی است که از کلیه مشاهدات گردآوری شده برای اندازه¬گیری کارایی استفاده می¬کند در واقع این روش با استفاده همزمان از چندین ورودی و چندین خروجی برخلاف روش¬های سنتی هر کدام از مشاهدات را در مقایسه مرز کارا بهینه می¬کند(مهرگان، 1383).
بنابراین در تحقیق حاضر، با هدف بررسی و شناخت مدل تحلیل پوششی داده ها و ارزیابی کارایی و بهره¬وری شرکت های تعاونی با استفاده از مدل تحلیل مذکور، پس از مرور ادبیات موضوعی مربوط از میان جامعه آماری کل شرکت های تعاونی، تعداد 21 شرکت ناهمگن در شرکت های تعاونی که دارای صورت حساب (ترازنامه) و صورت سود و زیان از تاریخ 1/1/90به مدت دو سال لغایت 29/12/91 انتخاب شدند. سپس با جمع آوری اطلاعات لازم، ارزیابی کارایی و بهره وری شرکت های تعاونی و رتبه بندی آنها پرداخته شد و در پایان نیز پیشنهاداتی برای مدیران ارائه شد.
رتبه بندی شرکت ها نقاط ضعف و قدرت شرکت ها و همچنین فرصت ها و خطرات سرمایه گذاری در آنها را به خوبی مشخص می کند. روش های نوین در برآورده کردن کارایی ما را متوجه روشی نو با رویکردی جامع به نام تحلیل پوششی داده ها (DEA) معطوف می دارد.
در این فصل پس از ارائه مقدمه، به بیان مسئله تحقیق و همچنین اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته می شود. همچنین اهداف تحقیق ، سؤالات (فرضیات) اصلی و فرعی، مدل مفهومی تحقیق، قلمرو تحقیق شامل قلمرو موضوعی و زمانی و مکانی و در نهایت واژه های کلیدی تحقیق ارائه شده است.

بیان مسأله
ارزیابی عملکرد سازمان¬ها و شرکت¬ها از موضوعاتی است که مدیران و محققین توجه زیادی به آن داشته¬اند و تاکنون در این زمینه، مقالات زیادی منتشر شده است. وجود و یا عدم وجود نظام ارزیابی عملکرد کارآمد ، با حیات و مرگ سازمان رابطه¬ای مستقیم دارد. تعاونی¬ها سازمان¬هایی هستند که باید مستقلاً و به دور از حمایت و نظارت دولت تشکیل شده و به کار خود ادامه می¬دهدو یا اینکه لازم است زیر چتر حمایتی دولت قرار گیرند. اما این حمایتها دائمی نبوده صرفاً تا زمانی که دولت¬ها بر تصمیم خود اصرار داشته باشند تا به اهداف سیاسی و اقتصادی نایل شوند پابرجا بوده است. بر پایه فلسفه تعاون ایجاد و گسترش تعاونی¬ها صرفاً بایستی توسط مردم صورت گیرد یعنی اعضاء به حیات خود تداوم بخشند.هر شرکت تعاونی متعهد به ارائه خدمات به اعضاء مربوط می¬باشند در این راستا شناسایی شاخص¬های مؤثر بر عملکردها و اندازه-گیری کارایی هر یک از شرکت¬ها و شناخت نقاط قوت و ضعف آنها در اهمیت بالایی برخوردار است.


 

     

دانلود فایل

مطالعه و بررسي تاريخچه بنا و پيشينه تاريخي ديوار نگاه ها و انواع آنها و بررسي برخي اسناد ميراث ف

مطالعه و بررسي تاريخچه بنا و پيشينه تاريخي ديوار نگاه ها و انواع آنها و بررسي برخي اسناد ميراث ف

 

مقدمه:

مطالعه  نقاشي مينياتور ايران از قرن اخير شروع شده  و از چاپ موضوعات تازه و مطالعه جنبه هاي ويژه، پيشرفتهاي مهمي در هر دهه بدست آمده است، اما با وجود  بر اين، هنوز مشکلات متعددي از قبيل امضا هاي مشکوک که مشکل مي توان آنها را اثبات کرد، انتساب هاي دل بخواه قديمي،  دزدي تاليفات و تحريف هاي زير کانه که باعث سردرگمي موضوع مي شود در اين زمينه  وجود دارد و چون منابع قابل دسترس در اين زمينه به قدر کافي مورد کاوش واقع نشده و به ويژه چون دستاورد هاي موجود هنوز به طور سيستماتيک جمع بندي نشده است،  بايست کاملاً و نارس تلقي شوند.

تاريخچه مناسبي جهت نقاشي مينياتور در ايران نيم توان نوشت، مکاتب و کار استادان از روي درجاتشان تعريف مي شوند، اما قبل از روشن شدن تاريخ هنر، تحقيقات خاص بسياري هنوز بايد انجام شود.

ديوار نگاه هاي عمارت چهلستون (کلاه فرنگي، ارشي خانه) قزوين نيز جزء نمونه هائي است که تحقيقات ويژه را طلب مي نمايد. و شايد در تعيين مرز پيوستگي و اختلاف بين دو مکتب تبريز و اصفهان، نقطه عطف بين مکاتب فوق باشد که با شيوه اي ويژه ساخته و پرداخته شده است.

با توجه به ارزش ديوار نگاه هاي فوق موضوع اين پژوهش تحت عنوان نام «پژوهش و بررسي ديوار نگاه هاي عمارت چهلستون» انتخاب گرديد.

در اين راستا،  هدف بررسي تمام خصوصيات،  وضع محيطي و جنبه تاريخي و …. بود که حاصل کار در سه فصل آماده گرديد؛ در فصل اول به پژوهش کتابخانه اي (مطالعه و بررسي تاريخچه بنا و پيشينه تاريخي ديوار نگاه ها) اکتفا گرديد و در فصل دوم به پژوهش ميداني بشرح ذيل پرداخته شد:

1 ) بررسي تاريخچه مرمت عمارت چهلستون و تغيير و تحولاتي که در بناي فوق از سال 1347 تا حال به وجود آمده، در اين زمينه کارهاي زير انجام گرفت:

1 . 1 ) بررسي اسناد و گزارشهاي موجود در مديريت ميراث فرهنگي قزوين؛

1 . 2 ) بررسي مرکز اسناد و مدارک ميراث فرهنگي تهران؛

1 . 3 ) بررسي آرشيو فيلم و عکس موجود در بخش مرمت موزه قزوين؛

1 . 4 ) بررسي آرشيو فيلم و عکس موجود در مديريت ميراث فرهنگي قزوين؛

1 . 5 ) بررسي نقشه هاي موجود در آرشيو اداره، مسجد جامع  و گزارشها جهت مطالعه و سير تغيير و تحول در بنا؛

2 ) تهيه عکس از وضعيت موجود ديوار نگاره ها؛

3 ) برداشت طرح ديوار نگاه ها (توام با کار مرمتي)؛

4 ) بررسي کليه ديوار نگاره هاي انتقالي موجود در مسجد جامع؛

5 ) لايه برداري جهت تکميل کار پژوهش؛

و در نهايت با توجه به نتايج حاصله از پژوهش کتابخانه اي و پژوهش ميداني فصل سوم به طبقه بندي و معرفي ديوار نگاره ها (محل و موقعيت) و بررسي ويژگي هاي ديوار نگاره هاي دوره هاي مختلف (ابعاد، نقوش، رنگ و …) پرداخته شد.

در طبقه بندي ديوار نگاره ها از نظر محل و موقعيت با توجه به وضع محيطي و جنبه تاريخي نياز به بررسيهاي زير مشاهده شد:

1 ) طبقه بندي و معرفي ديوار نگاره هاي داخلي طبقه هم کف؛

2 ) طبقه بندي و معرفي ديوار نگاره هاي انتقالي؛

3 ) طبقه بندي و معرفي ديوار نگاره هاي بيروني طبقه هم کف؛

 4 ) طبقه بندي و معرفي ديوار نگاره هاي طبقه فوقاني؛

5 ) طبقه بندي و معرفي ديوار نگاره هاي سر درب عمارت عالي قاپو (درب ورودي شهرباني)

و با توجه به وسعت بررسي (تعداد دوره ها، تعداد لايه ها و شرايط ديوار نگاره ها) و کمبود زمان لازم (وقت گير قسمت هائي که توام با کار مرمتي بود) جهت تکميل کار پژوهش براي دستيابي به نتايج بهتر تصميم به تهيه آن در دو مجلد گرفته شد. لازم به ذکر است که طبقه بندي و معرفي ديوار نگاره هاي داخلي طبقه هم کف با تقسيم بندي آن به 9 قسمت (اطلاق) صورت گرفت و در مجلد شماره يک اين پژوهش تا قسمت 6 آن آورده ش و به ياري خداوند متعال بقيه آن در جلد دوم خواهد آمد.

اميد است که پژوهش فوق اقدامي باشد در جهت شناسائي و معرفي آثاري که پس از امروز زمان و فراز و نشيب هاي فراوان اکنون در دست ماست و وظيفه ما حفاظت و انتقال آنها به آيندگان است.

 

 

دانلود فایل

شناخت، بکارگیری شیوه ها و برنامه هایی است که نیاز بازدارنده افراد از مصرف نابجای مواد مخدر

شناخت، بکارگیری شیوه ها و برنامه هایی است که نیاز بازدارنده افراد از مصرف نابجای مواد مخدر

 شناخت، بکارگیری شیوه ها و برنامه هایی است که نیاز بازدارنده افراد از مصرف نابجای مواد مخدر
 متشکل از 32 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
فهرست مطالب
گسترش اعتیاد
تلفات مواد مخدر
تاریخچه اعتیاد و انواع آن
ورود آن به ایران
انواع مواد مخدر
فریفتگان آن
در جستجوی پناهندگی
مد بودن مصرف مواد مخدر
معتادی داستان خود را بازگو می کند
مولد ناهنجاری ها
مضرات بدنی
روابط اعتیاد با مرگ جنین
خسارت روحی و روانی
از دیدگاه فقه اسلامی
خسارت فردی
از دیدگاه قرآن
راه پیکار با اعتیاد
دشواری معالجه

هدف تحقیق:
هدف از پژوهش کار بر روی شناخت، بکارگیری شیوه ها و برنامه هایی است که نیاز بازدارنده افراد از مصرف نابجای مواد مخدر، روان گردان، الکل و توتون هستند و گروه مخاطب تمام افراد جامعه کشورمان به خصوص اولیاء و مربیان می باشند.
اعتیاد داستان تلخ زندگی انسان هایی است که خود را پای آتش پیر می سازند و در جهنم تخدیر می سوزند و ندای باطنی خود را گسترش به گوش انسان های سالم و بیدار می رسانند و آنان را به نجات و دستگیری خود فرا می خوانند هرچند که نواهای آنان دیرتر آغاز گردیده است و این دعوت خالصانه ایست از جوانان و افراد سالمی که گاهی درباره اعتیاد می اندیشند و هیجانات دوران بلوغ و تبلیغات مسموم، دود اعتیاد را با مشام آنان نیز مانوس می سازد.


 

   

دانلود فایل

پکیج کامل جزئیات اجرایی انواع سازه ها

پکیج کامل جزئیات اجرایی انواع سازه ها

دانلود   کامل جزئیات اجرایی انواع سازه ها،
در قالب فایل اتوکد dwg و در بالغ بر 100 شیت، شامل:

انواع دیتایل های سازه های بنایی، سازه های بتنی، سازه های فولادی، نقشه های اجرایی به همراه دیتایل های سوله، ستون های فولادی و صفحه ستون، جزئیات sundry، دیتایل های فونداسیون، جدول گذاری، سقف عرشه فولادی، جزئیات پله، جزئیات سازه نگهبان، جزئیات تیرچه، مقاطع بتنی، مقاطع کامپوزیت، جزئیات بادبند، جزئیات دیوار برشی، جزئیات اتصالات فلزی و سایر نکات فنی …

دانلود فایل

تحقیق درباره وقفه ها و سازمان وقفه در 8051 36 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 36   وقفه ها 1 مقدمه وقفه ، حالتي است كه باعث متوقف شدن يك برنامه به صورت موقت مي شود ، كه خود توسط يك برنامه ديگر فعال مي گردد . وقفه ها نقش مهمي در طراحي و پياده سازي كاربردهاي ميكروكنترل دارند ; اما مي تواند اجراي يك برنامه به يك درخواست ديگر نيز پاسخ دهد . نبايد تصور كنيم كه سيستم داراي وقفه ، مي تواند بسياري از كارها را همزمان انجام دهد . البته ، CPU نمي تواند در هر لحظه بيش از يك دستور العمل را اجرا كند ; دستور العمل ديگر را اجرا كند و مجدداٌ به دستور اول باز گردد .در هر صورت ، اين عمل شبيه يك زيروال است . CPU برنامه ديگر – زيروال – را اجرا كند و مجدداٌ به دستور اول باز گردد . در هر صورت ،‌اين عمل شبيه يك زيروال است . CPU برنامه ديگر – زيروال – را اجرا كرده و سپس به برنامه اصلي بر مي گردد . شبيه يك زيروال است .تفاوتي كه در يك سيستم راه اندازي شده با وقفه وجود دارد ، اين است كه وقفه پاسخي به يك [اتفاق] است كه به طور غير همزمان با برنامه اصلي به وقوع مي پيون …

تحقیق درباره وسايل اندازه گيري انواع سطوح و شيب ها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 7   وسايل اندازه گيري انواع سطوح و شيب ها موضوع : وسايل اندازه گيري انواع سطوح و شيب ها كليات : در رابطه با وسايل اندازه گيري در كارگاه ماشين هاي ابزار هر قطعه مي بايستي به طور دقيق و به اندازه لازم تراشيده شود و به همين جهت ، يكي از كارهاي اساسي در توليد هر قطعه ،‌اندازه گيري مي باشد . دقت در اندازه گيري قطعات بسيار مهم و لازم است . زيرا كه بايد مطمئن شويم قطعات بعد از عمليات تراشكاري به طور مناسب با يك ديكر مونتاژ ( يا بر هم سوار يا منطبق ) خواهند شد . در صورتيكه هنگام اندازه گيري بي احتياطي شود و به طور صحيح عمليات اندازه يگري صورت نگيرد ،‌وقت و مواد مصرف شده ، هدر رفته و كار انجام شده بي ارزش تلقي مي گردد. وسايل اندازه گيري طول را مي توان به دو دسته تقسيم كرد : مستقيم و غير مستقيم وسايل اندازه گيري مستقيم : وسايل اندازه گيري مستقيم داراي درجه بندي خطي هستند و با قرار دادن آنها در كنار قطعه مورد اندازه گيري ، اندازه قطعه مستقيماً از روي خطوط درجه بندي خوانده مي‌شود مانند ا …

حسابداری و كنترل سربار كارخانه و مروری بر مفاهيم اساسي حسابداري صنعتي و طبقه بندي هزينه ها

حسابداری و كنترل سربار كارخانه و مروری بر مفاهيم اساسي حسابداري صنعتي و طبقه بندي هزينه ها

     حسابداری و  كنترل سربار كارخانه و مروری بر مفاهيم اساسي حسابداري صنعتي و طبقه بندي هزينه ها

 

 

فرمت فایل:    word

تعداد صفحات:    18   

 

 

 

هزينه يابي سربار كارخانه

هزينه هاي سربار كارخانه با هزينه هاي مواد مستقيم و كار مستقيم متفاوت است. زيرا كل هزينه هاي سربار كارخانه ممكن است تا پايان هر ماه مشخص نگردد مانند هزينه هاي برق   آب و گاز مصرفي بعضي ديگر از هزينه هاي سربار كارخانه ممكن است ماه به ماه بطور قابل ملاحظه اي تغيير نمايند مانند تعمير ماشين آلات ممكن است در يك ماهي صورت گيرد و در چند ماه بعد تعمير ماشين آلات مجود نداشته باشد و هزينه مرخصي كه بيشتر در ماههاي تير الي شهريور انجام مي شود. بنابراين استفاده از سربار واقعي كارخانه موجب تغيير قيمت تمام شده يك واحد محصول در هر ماه مي گردد. جهت تعيين بموقع اطلاعات مربوط به هزينه يابي محصول و به حداقل رساندن تغييرات هزينه هاي سربار كارخانه از پيش تعيين شده سربار كارخانه استفاده مي شود. بدين منظور بايد در ابتداي دوره مالي نرخ از پيش تعيين شده سربار كارخانه (نرخ جذب سربار كارخانه) را محاسبه نمود. هنگام محاسبه قيمت تمام شده محصولات توليد شده از اين نرخ جهت تخصيص سربار كارخانه به دواير و سفارشات استفاده مي گردد. نرخ از پيش تعيين شده سربار كارخانه بر اساس دو عامل زير تعيين مي گردد:

1 . برآورد سطح توليد

2 . برآورد هزينه هاي سربار كارخانه

  مباني جذب سربار كارخانه

پس از انتخاب سطح ظرفيت    سطح توليد را بر حسب هر يك از مباني جذب سربار مي توان بيان نمود.        

 

 

 

 

مفاهيم اساسي حسابداري صنعتي و طبقه بندي هزينه ها

حسابداري صنعتي شامل حسابداري مدريت و آن بخش از حسابداري مالي است كه مربوط به هزينه يابي محصول مي شود. هزينه يابي محصول اطلاعات مورد نياز براي تهيه ترازنامه و صورت سود و زيان را در مورد قيمت تمام شده موجودي ها و قيمت تمام شده كالاي فروش رفته فراهم مي آورد. حسابداري مدريت شامل جمع آوري   طبقه بندي   تلخيص   تجزيه و تحليل و گزارش اطلاعاتي مي باشد كه مدريت را در برنامه ريزي   كنترل و ارزيابي عمليات شركت ياري نمايد.

 برنامه ريزي و كنترل

برنامه ريزي فرايند تعيين اهداف   تعيين منابع مورد نياز و تصميم گيري در مورد بهترين روش استفاده از آنها جهت دستيابي به اهداف مي باشد. در مراحل برنامه ريزي حسابداري صنعتي مي تواند با تهيه بودجه عملياتي و بودجه مالي به مدريت كمك نمايد. همچنين اطلاعات حسابداري صنعتي در تصميمات مربوط به ساخت يا خريد تعيين قيمت فروش محصولات و بودجه بندي سرمايه اي مورد استفاده قرار مي گيرد. در برنامه ريزي و بررسي چند راه حل مدريت از گزارشات حسابداري صنعتي جهت انتخاب بهترين راه حل براي دستيابي به اهداف شركت استفاده مي كند.

 

 

دانلود فایل

پاورپوینت مرتب سازي سريع (ساختمان داده ها و الگوريتمها)

پاورپوینت مرتب سازي سريع (ساختمان داده ها و الگوريتمها)

دانلود   با موضوع مرتب سازي سريع (ساختمان داده ها و الگوريتمها)
دارای 44 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید :
44 اسلاید
فرمت فایل:
پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای : 
ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

Quicksort
Hoare در سال 1962 پيشنهاد كرده است
از روش تقسيم و حل (Divide & Conquer)  استفاده مي كند
آرايه را به صورت “در جا” (In Place)مرتب مي كند
شبيه مرتب سازي درجي(Insertion Sort) است.
برخلاف (Merge Sort ) به حافظه اضافي نياز ندارد.
پياده سازي هاي سريعي كه براي آن ارائه شده، باعث بكارگيري وسيع آن در عمل شده است.

تقسيم و حل
تقسيم:يك عضو مثل x از آرايه را انتخاب كرده  و  آرايه را طوري  به دو بخش طوري تقسيم مي كنيم كه يك بخش آن از x كوچكتر و بخش ديگر از x   بزرگتر باشند.
حل: به صورت بازگشتي هر كدام  از اين دو بخش را مرتب مي كنيم
تركيب: كارخاصي لازم نيست!
نكته: هزينه عمل تقسيم خطي است Θ(n)

شبه كد الگوريتم مرتب سازي
QUICKSORT(A, p, r)
if   p< r
then  q←PARTITION(A, p, r)
QUICKSORT(A, p, q–1)
QUICKSORT(A, q+1, r)
Initial call:QUICKSORT(A, 1, n)

آناليز الگوريتم
فرض كنيد تمام اعضاي آرايه غير تكراري هستند.
در عمل معمولا روشهاي مناسبتري براي تقسيم آرايه هايي كه اعضاي تكراري دارند، استفاده مي شود
فرض كنيد T(n) هزينه مرتب سازي آرايه اي به طول n با استفاده ازاين الگوريتم در بدترين حالت باشد.
معمولا بهترين حالت الگوريتمها را در نظر نمي گيريم اما براي مرتب سازي سريع اين حالت را نيز بررسي مي كنيم.

 

                     

دانلود فایل