تحقیق در مورد ریشه های فقر و فساد

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 25 صفحه  قسمتی از متن .doc :    ريشه‌هاي فقر و فساد  براي مبارزه با فقر و فساد، يعني دو آفت بزرگ زندگي اجتماعي و اقتصادي، بايد ابتدا به علل آنها توجه كرد. تا وقتي كه اين علت‌ها از ميان نرود، فقر و فساد ناگزير به اشكال مختلف باز توليد خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادي عمدتا دو چهره دارد: بيكاري و درآمد ناكافي. فساد الزاما وابسته به فقر نيست، اما فقر ممكن است زمينه ساز گرايش به فساد باشد. فساد اقتصادي اساسا عبارت است از: سوء استفاده از قدرت و امتيازات ويژه و كم و بيش انحصاري در جهت كسب درآمدهاي خارج از چارچوب قانون يا عرف اقتصادي جامعه، حال بايد ديد چه عواملي اين پديده را در جامعه رشد مي‌دهند.  بيكاري يك پديده اقتصادي است كه علت‌ آن مازاد عرضه نيروي كار نسبت به تقاضا براي نيروي كار است. اين پديده نشانه وضعيت ركود يا عدم رونق اقتصادي است. به  عبارت ديگر، عدم تمايل بنگاه‌هاي بالفعل و بالقوه اقتصادي براي توليد …

پاورپوینت با موضوع گواهی های پزشکی (گواهی فوت و جوازدفن) وجنبه های قانونی و حقوقی آن

پاورپوینت با موضوع گواهی های پزشکی (گواهی فوت و جوازدفن)  وجنبه های قانونی و حقوقی آن

دانلود   با موضوع گواهی های پزشکی (گواهی فوت و جوازدفن)  وجنبه های قانونی و حقوقی آن
دارای 44 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 44 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

         

دانلود فایل

بررسی اکوتیپ های مختلف گیاه Allium hirtifolium از دیدگاه مولکولی (با نشانگر RAPD) و مورفولوژیکی

بررسی اکوتیپ های مختلف گیاه Allium hirtifolium از دیدگاه مولکولی (با نشانگر RAPD) و مورفولوژیکی

چکیده:
بیش از 139 گونه آلیوم در ایران گزارش شده اند که حدود 30 گونه آن بومی خود ایران هستند . در این میان Allium hirtifolium به لحاظ اینکه تاکنون تحقیقاتی از لحاظ مولکولی و یا مورفولوژیکی بر  روی آن انجام نشده و تعداد تحقیقاتی که در مورد این گونه خاص در دنیا انجام گردیده, به لحاظ کمی بسیار اندک می باشد, لذا بر آن شدیم تا با جمع آوری این گیاه از نقاط اصلی رویش ان که عمدتا مناطق مرکزی ایران و خصوصاً استان لرستان است, به بررسی ابعاد مولکولی و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی آن بپردازیم. بررسی های ما بر روی این گونه شامل بخش های زیر می باشد:
بخش اول: جمع آوری و نگهداری مواد گیاهی
بخش دوم: بررسی مزرعه ای
بخش سوم: بررسی مولکولی با تکنیک RAPD
بخش چهارم: بررسی فیتوشیمیایی
نتایج حاصل از بررسی مورفولوژیک

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: گیاهشناسی
۲-۱- گیاهشناسی Allium hirtifolium
۲-۲- انتشار جغرافیایی
۲-۳- کاریولوژی
۲-۴- موارد مصرف
۲-۴-۱- مصارف غذایی
۲-۴-۲- استفاده در طب سنتی
۲-۵- تحقیقات انجام شده در Allium hirtifolium
۲-۶- جنس Allium spp
۲-۶-۱- مشخصات عمومی و طبقه بندی
۲-۶-۲- خصوصیات شیمیایی
۲-۶-۳- کاریولوژی
۲-۷- ارزشهای اقتصادی گونه های جنس آلیوم
۲-۸- زیرجنسهای جنس آلیوم
۲-۸-۱- زیر جنس Allium
۲-۸-۲- زیر جنس Rhizirideum
۲-۸-۳- زیر جنس Melanocrommyum
۲-۸-۴- زیر جنس Amerallium
۲-۹- مراحل نمو در آلیوم ها
۲-۹-۱- جوانه زنی بذر
۲-۹-۲- سبز شدن بذور و نمو گیاهان نورسته
۲-۹-۳- دوره جوانی و انتقال به مرحله تولید مثلی
۲-۹-۴- رشد و نمو سالیانه پس از بلوغ
۲-۹-۴-۱- گونه های پیاز دار
۲-۹-۴-۱-۱- گونه های پیازدار با مبدا مدیترانه
۲-۹-۴-۱-۲- گونه های گلدار با مبدا ایرانو تورانی
۲-۹-۴-۳- آلیومهای خوراکی
۲-۹-۵- تکثیر
۲-۹-۵-۱- تکثیر از راه بذر
۲-۹-۵-۲- تکثیر رویشی
۲-۹-۵-۳- کشت بافت در آلیومها
۲-۱۰- اصلاح ژنتیکی در آلیومها و استفاده از گونه های وحشی Allium
۲-۱۰-۱- بانک های بذر آلیوم در دنیا
۲-۱۰-۲- بانک های ژن آلیوم در دنیا
۲-۱۰-۳- عملیات نگهداری و اصلاحی در مراکز جمع آوری و نگهداری آلیوم ها
۲-۱۱- بررسی تنوع ژنتیکی و عوامل ایجاد تنوع
-۱۱-۱- تجزیه کلاستر
۲-۱۱-۲- تجزیه به مولفه اصلی
۲-۱۱-۳- معیارهای فاصله یا شباهت ژنتیکی
۲-۱۲- مراکز تنوع جنس
۲-۱۳- مصارف مختلف آلیومها در دنیا
فصل سوم: بررسی مولکولی به کمک نشانگر RAPD
۳-۱- نشانگر چیست؟
۳-۲- کاربرد های نشانگرهای مولکولی
۳-۳- انواع نشانگرها
۳-۴- نشانگر RAPD
۳-۴-۱- مراحل روش RAPD
۳-۴-۱-۱- استخراج DNA
۳-۴-۱-۲- تخمین غلظت DNA
۳-۴-۱-۳- انجام واکنش RAPD
۳-۴-۱-۴- الکتروفورز محصولات PCR
۳-۴-۲- تجزیه داده های RAPD
۳-۴-۳- تکرار پذیری RAPD
۳-۴-۳-۱- کیفیت و کمیت DNA
۳-۴-۳-۲- آلودگی بیولوژیک
۳-۴-۳-۳- غلظت آغازگر
۳-۴-۳-۴- غلظت منیزیم
۳-۴-۳-۵- تکرارپذیری نیمرخ های دستگاه PCR
۳-۴-۳-۶- زمان واسرشته سازی
۳-۴-۳-۷- درجه حرارت اتصال
۳-۴-۳-۸- مدت زمان بسط یا توسعه طویل شدن
۳-۴-۳-۹- دقت کردن در پیپت نمودن
۳-۵- مزایای RAPD
۳-۶- معایب RAPD
۳-۷- تحقیقات انجام شده با کمک نشانگر RAPD در جنس الیوم
فصل چهارم: نشانگرهای مورفولوژیک
۴-۱- مزایای نشانگرهای مورفولوژیک
۴-۲- معایب نشانگرهای مورفولوژیک
۴-۳- مقایسه مورفولوژیک آلیوم ها
۴-۳-۱- گروه های پیازدار
۴-۳-۲- گروه های ریزوم دار
۴-۳-۳- گونه های آلیوم خوراکی
۴-۴- کاربرد نشانگرهای مورفولوژیک در جنس آلیوم
۴-۵- اساس ژنتیکی بعضی صفات مورفولوژیک در آلیوم ها
۴-۵-۱- برگ و نشاء ها
۴-۵-۲- ساقه گلدهنده
۴-۵-۳- پیاز
۴-۵-۴- گل
فصل پنجم: بررسی فیتوشیمیایی
۵-۱- تاریخچه استفاده از آلیومها در تغذیه و درمان بیماریها
۵-۲- ترکیبات شیمیایی موجود در گیاهان جنس آلیوم
۵-۲-۱- ترکیبات فرار
۵-۲-۲- ترکیبات غیر فرار
۵-۳- تاریخچه شناسایی آلیسین
۵-۴- چگونگی تشکیل آلیسین
۵-۵- روشهای تجزیه و شناسایی اجزاء تشکیل دهنده اسانس و عصاره های استخراج شده از گیاهان
۵-۵-۱- کروماتوگرافی
۵-۵-۲- کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)
۵-۵-۳- کروماتوگرافی ستون
۵-۵-۴- گاز کروماتوگرافی
۵-۵-۵- طیف سنجی مادون قرمز (IR)
۵-۵-۶- طیف سنجی ماوراء بنفش (UV) و مرئی (Visible – Spectroscopy)
۵-۵-۷- رزنانس مغناطیسی هسته (nmr)
۵-۵-۸- گاز کروماتوگرافی قدام با طیف سنجی جرم (GC-Mass)
فصل ششم: مواد و روشها
۶-۱- نمونه های گیاهی
۶-۲- دستگاههای مورد استفاده
۶-۳- مواد مورد استفاده
۶-۴- روشها
۶-۴-۱- ارزیابی مورفولوژیکی
۶-۴-۱-۱- مواد و طرح آزمایشی
۶-۴-۱-۲- یادداشت برداری و ثبت خصوصیات
۶-۴-۲- ارزیابی مولکولی
۶-۴-۲-۱- استخراج DNA
۶-۴-۲-۲- ارزیابی کمی و کیفی نمونه های DNA
۶-۴-۲-۳- الکتروفورز DNA
۶-۴-۲-۴- شرایط واکنشهای PCR-RAPD
۶-۴-۳- ارزیابی فیتوشیمیایی
۶-۴-۳-۱- روش کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) در تشخیص وجود آلیسیس
۶-۴-۳-۲- تعیین مقدار آلیسیس به روش اسپکتروفتومتری
۶-۴-۳-۲-۱- آماده سازی پیازهای A.hirtifolium
۶-۴-۳-۲- نحوه اندازه گیری جذب در دستگاه اسپکتروفتومتری
فصل هفتم: بحث و نتایج
۷-۱- گروه بندی اکوتیپها با نشانگر
۷-۲- گروه بندی بر اساس صفات مورفولوژیک
۷-۳- بررسی اکوتیپها از دیدگاه فیتوشیمیایی
۷-۴- مقایسه داده های RAPD و مورفولوژیکی
۷-۵- مقایسه داده های مورفولوژیک و آلیسیس
۷-۶- نتیجه گیری نهایی
۷-۷- پیشنهادات
منابع و ماخذ
خلاصه پایان نامه به زبان انگلیسی
فهرست اختصارات
فهرست نمودارها و اشکال
فهرست جداول

 

             

دانلود فایل

کارآموزی کامپیوتر در شرکت سامانه های ارتباطی لوتوس نقش جهان

کارآموزی کامپیوتر در شرکت سامانه های ارتباطی لوتوس نقش جهان

توضیحات:
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت سامانه های ارتباطی لوتوس نقش جهان، در قالب فایل word و در حجم 46 صفحه.

بخشی از متن:
اطلاعات و ارتباطات در عصر کنونی تاثیرات شگرف و بی مانندی پدید آورده اند. این تأثیرات به گونه ای مشخص در (صنایع اطلاعاتی و ارتباطی) که به منظور مهار جریان و نیز هر چه بهتر از آن برای مقاصد گوناگون به وجودآمده، کاملاً مشهود است. لازمه پذیرش و یادگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عصر امروزی، فراگیری و اجرای آموزش سریع می-باشد؛ از این رو با توجه به جایگاه و نقش آموزش در هزاره سوم که مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد و همچنین با رویکرد جدی به مبحث جامعه دانایی محور، گرایش عمومی در فراگیری و استفاده از ابزارهای تکنولوژیک جهت بهره مندی هر چه بیشتر از اطلاعات و یافتن جایگاهی مناسب درجامعه اطلاعاتی هزاره سوم که در واقع می¬تواند یک جامعه جهانی و بدون محدودیت باشد، غیر قابل انکار و گریز ناپذیر است. به همین جهت هدایت و حرکت جامعه باید در مسیری باشد که آموزش های تکنولوژیک به صورت همه جانبه و همه گیر صورت پذیر.

فهرست کلی مطالب:
فصل اول : آشنایی با مکان کارآموزی
فصل دوم : دانش فراگرفته شده
فصل سوم : انتقادات و پیشنهادات

 

دانلود فایل

پاورپوينت وضو غسل تيمم درس ششم هدیه های آسمانی پایه نهم

پاورپوينت وضو غسل تيمم درس ششم هدیه های آسمانی پایه نهم

توضیحات:

پاورپوینت درس ششم هدیه های
آسمانی پایه نهم ( وضو , غسل و تیمم )
در 21 اسلاید در قالب pptx و قابل ویرایش همراه با جزئیات
کامل

 

 

 

 

           

قسمتی
از متن
:

واجب
است تمام مراحل وضو را به ترتیب انجام دهیم؛ یعنی پس از نیت، ابتدا صورتمان را می شوییم؛
سپس دست راست را از بالای آرنج تا نوک انگشتان می شوییم و پس از آن دست چپ را نیز به
همین صورت می شوییم؛ بعد با همان رطوبتی که در کف دست مانده است، سر را مسح و با همان
رطوبت، روی پای راست را با دست راست مسح می کنیم و روی پای چپ را با دست چپ .

 

 

 

فهرست مطالب:

مواردی که وضو داشتن واجب است

مواردی که وضو داشتن مستحب است

شرایط وضوی صحیح

پاک بودن آب وضو

مُطلقَ بودن آب وضو

مباح بودن آب و ظرف آن

پاک بودن اعضای وضو

نبودن مانع در اعضا

ترتیب

موالات

تیمم

شیوه انجام تیمم

برخی از چیزهایی که وضو و
تیمم را باطل می کند، عبارت است از :

خودت را امتحان کن


             

دانلود فایل

پاور پوینت مدیریت استراتژیک – سازمان های مجازی

پاور پوینت مدیریت استراتژیک - سازمان های مجازی

دانلود   با موضوع مدیریت استراتژیک – سازمان های مجازی
دارای 15 اسلاید و با فرمت .pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. 

تعداد اسلاید :15 اسلاید
فرمت فایل: .pptx و قابل ویرایش
 آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

بخش هایی از متن پاورپوینت:
عصرهای پیشرفت بشر 

تعریف سازمان مجازی

نداشتن مرز مشخص 
استفاده از منابع مالی مشترک 
غیر متمرکز بودن از نظر مکانی 

دانلود فایل

پاورپوینت داستان های انگلیسی

پاورپوینت داستان های انگلیسی

این فایل شامل داستاه های انگلیسی زیر همراه با ترجمه ی ان هاست و برای کسانی که در انگلیسی می اموزند بسیار مفید است.
راز امیلی
تو چه می گویی؟
کار آماندا
ماشین کوین
ماه اوریل

 

         

دانلود فایل

آبجکت های آماده انواع هواپیما در اتوکد

آبجکت های آماده انواع هواپیما در اتوکد

توضیحات:
آبجکت های آماده انواع هواپیما در اتوکد (AuotoCade).

مدل های آماده ای از انواع هواپیما و هلیکوپتر که در اتوکد ترسیم شده اند در این فایل موجود می باشد.

تعداد زیادی از آبجکت های کاربردی انواع هواپیما و هلیکوپتر در این فایل گردآوری شده و در دسترس شما قرار گرفته که برای پروژه های طراحی فرودگاه و طراحی های دانشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد..

 

دانلود فایل

پاورپوینت کتاب شبکه های کامپیوتری اندرو تننبام ترجمه پدرام و ملكيان،کریم زادگان مقدم

پاورپوینت کتاب شبکه های کامپیوتری اندرو تننبام ترجمه پدرام و ملكيان،کریم زادگان مقدم

دانلود   کتاب شبکه های کامپیوتری اندرو تننبام ترجمه پدرام و ملكيان،کریم زادگان مقدم،
در قالب ppt و در 280 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول:
اصول و مباني شبکه‌ ها

فصل دوم:
لایه فیزیکی

فصل سوم:
لايه پيوند داده‌ ها

فصل چهارم:
لايه پيوند داده‌ ها (2)

فصل پنجم:
لایه شبکه

 

دانلود فایل

چرخه های تجاری و سیاست های تامین مالی سرمایه گذاری

چرخه های تجاری و سیاست های تامین مالی سرمایه گذاری

توضیحات:
مقاله چرخه های تجاری و سیاست های تامین مالی سرمایه گذاری، در قالب فایل pdf و در حجم 16 صفحه.

چکیده:
انتخاب ساختار مالی مطلوب وشیوه های مختلف تأمین مالی، دغدغه اصلی مدیران مالی شرکت ها است ویکی از مواردی که در خصوص وضعیت و تأمین مالی شرکت ها مورد اهمیت است وضعیت چرخه های تجاری و اقتصادی می باشد،که این تحقیق به بررسی اثر این چرخه ها بر انواع مختلف روش های تامین مالی شرکت ها می پردازد.
از ویژگیهای بیشتر اقتصادهای امروزی این است که فعالیت های اقتصادی در آنها ازیک دوره رونق که در آن رشد اقتصادی وجود دارد،به یک دوره رکود که درآن فعالیت های اقتصادی رشد منفی می یابد در حرکت است.شناسایی این دوره هاکه باهم ادوار تجاری خوانده می شود مرکز ثقل بسیاری از تحقیقات اقتصادی در چند دهه اخیر بوده است. ایران نیز، در ادوار مختلف، باچرخه های تجاری شامل دوره های رونق و رکود مواجه است وهمچنین شرکت های خصوصی در ایران از روشهای مختلف تأمین مالی وسرمایه گذاری استفاده می کنند که می تواند تحت تأثیر دوره های رونق و رکوداقتصادی تغییرکند و یا بامنابع مالی دیگر جایگزین شود. این مقاله بر آن است که میزان حساسیت روشهای تأمین مالی و سرمایه گذاری را نسبت به چرخه های تجاری و دوره
های رونق و رکود اقتصادی )وضعیت اقتصادی( نشان دهد.

فهرست بخشی از مطالب:
چکیده
مقدمه
تامین مالی
شیوه های تامین مالی
روش اخذ وام های بانکی
تامین مالی از طریق انتشار سهام
عوامل تعیین کننده ساختار مالی
اصل تطابق در تامین مالی
تامین مالی و الگو بازار کامل
و …

 

دانلود فایل

پاورپوینت مکانیک شکست در کامپوزیت های زمینه فلزی

پاورپوینت مکانیک شکست در کامپوزیت های زمینه فلزی

بخشی از متن:
لزوم استفاده از اصول طراحی مکانیک شکست برای جلوگیری از شکست ناگهانی (و یا تدریجی)
وجود دلایل مختلف برای ایجاد ترک و ناپیوستگی در سازه ها مانند روش و شرایط تولید، نوع ماده، طراحی و … نحوه ساخت و توزیع فاز تقویت کننده، اتصال و چینش تقویت کننده  از عوامل اساسی در مکانیک شکست مواد مرکب

فهرست مطالب:
مقدمه
جوانه زنی ترک
رشد ترک
تاثیر مرز در شکست مواد کامپوزیت
تست خمش سه نقطه ای
عوامل موثر بر شکست مواد کامپوزیت
منابع

 

                 

دانلود فایل

بررسی مدیریت پروژه و جنبه های زمان و برنامه ریزی و کنترل هزینه و … آن و جزئیات هر یک

بررسی مدیریت پروژه و جنبه های زمان و برنامه ریزی و کنترل هزینه و ... آن و جزئیات هر یک

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         مقدمه

در اوايل قرن بيستم همزمان با انجام و تعريف پروژه‌هاي بزرگ در صنايع لزوم كنترل و مديريت پروژه به صورت ساختار يافته به عنوان فعاليتي حياتي مطرح شده و امروزه با پيچيده‌تر شدن پروژه‌ها تنها به كمك سيستم‌هاي نوين مديريت پروژه امكان پذير خواهد بود. تلاشهاي زيادي در ايجاد نظام‌هاي ميدريت پروژه بعمل آمده است كه حاصل آنها نظام‌هايي است كه در حال حاضر در ابعاد گوناگون مديريت وجود دارد. به عنوان مثال مي‌توان به ساختار سازمان پروژه‌اي، حسابداري قراردادي (پيمانكاري)،‌ نرم افزارهاي كنترل پروژه و استانداردهاي مشهوري همچون استانداردهاي مؤسسه PMI با عنوان PMBOK اشاره كرد .

با وجود فراواني در نظام‌ها و استاندارهاي مديريت پروژه كمبود يك سيستم پشتيبان تصميم گيري كه بر پايه اين استانداردها ايجاد شده و مديران پروژه را در تصميم گيري ياري نمايد كاملاً مشهود است.

در سال‌هاي ابتدايي قرن بيست و يكم كشور ما از جمله كشورهايي است كه به تأسي از كشورهاي در حال توسعه، با اولويت بخشيدن به رشد و سازندگي، ساخت و بهره برداري از پروژه‌هاي مختلف عمراني را در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي – صنعتي در دستور كار خود قرار داده  است. به گونه‌اي كه بيش از يك دهه است كه همه ساله سهم بودجه عمراني دولت از بودجه جاري آن پيشي گرفته، از اين رهگذر اولويت اقتصادي كشور، توجه به ساخت و تدارك پروژه‌هاي زيربنايي مختلف اعم از نفت، گاز، برق، آب و ….. مي‌باشد.

هر چند مسابقه افتتاح و كلنگ زني پروژه‌هاي مختلف، با وجود بيش از 900 پروژه نيمه تمام در كشور، كه موجب اتلاف و استهلاك ميلياردها دلار سرمايه مي‌گردد، از جمله ايرادهاي استراتژيك مديران ارشد كشور در مسير فوق الذكر به شمار مي‌رود، مشكلات ديگري نيز در اين رهگذار به چشم مي‌خورد.

طولاني شدن بسيار زياد زمان اجراي پروژه‌ها، ضعف مشهود كيفي پروژه‌هاي اجرا شده، هزينه تمام شده بسيار بالاي پروژه‌ها نسبت به برآوردهاي اوليه، فقدان استراتژي اجراي قوي جهت انجام پروژه‌ها، ضعف آموزش در جهت بهره برداري از پروژه‌هاي اجرا شده و …. را مي‌توان به عنوان بخشي از زنجيره مشكلات مهم پروژه‌هاي كشور ارزيابي نمود.

هر چند عدم تخصيص اعتبارات در زمان مناسب نقش بسيار مهمي را در طولاني شدن پروژه‌ها ايفا مي‌كند، و هر چند توجه به ساخت داخل ممكن است در ابتداي امر به پايين آمدن كيفيت تجهيزات ساخته شده، و طولاني شدن زمان اجراي پروژه‌ها بيانجامد، اما به اعتقاد نگارنده، منشأ عمده مشكلات و معضلات فوق الذكر، فقدان مديريت صحيح و يكپارچه علمي در ارتباط با پروژه‌هاي كشور مي‌باشد.

 

مديريت زمان پروژه

Progect Time Management

I. مديريت زمان پروژه :Project Time Management

نكته مهم: به ياد داشته باشيد تحقق (حداقل) يك فرآيند در اجراي هر يك از مراحل پروژه ضروري است.

i. فرآيند تعريف فعاليت‌ها

ii. فرآيند تعيين توالي فعاليت‌ها

iii. فرآيند برآورد مدت زمان فعاليت‌ها

iv. فرآيندهاي تهيه زمان بندي (تهيه زمانهاي شروع و پايان فعاليت‌هاي پروژه)

v. فرآيند كنترل زمان بندي Schedule Control

 

i. تعريف فعاليت‌ها :Activity Definition

 

(a ورودي لازم براي تعريف فعاليت‌ها:

1. ساختار شكست: نوعي دسته بندي عناصر تشكيل دهنده پروژه با محوريت نتايج آن، بيان فعاليت‌هاي پروژه به صورت ساخت يافته.

2. بيانيه محدوده كار پروژه: مشخصه‌هاي اصلي محدوده كار پروژه و شرح مختصر هر يك از آنها در يك مجموعه جمعبندي و تدوين مي‌گردد. اين مجموعه مدرون را بيانيه محدوده كار پروژه مي‌نامند . ضمن ايجاد ديدگاه مشترك و كامل از محدوده كار بين متوليات و دست اندركاران، مبناي اتخاذ تصميمات اصلي آنان در طول اجراي پروژه مي‌باشد.

3. اطلاعات و سوابق مرتبط: سوابق واطلاعات پروژه‌هاي مشابه قبلي.

4. محدوديت‌هاي كاري و محيطي

5. فرضيات: فرضيات عموماً با درجه‌اي از ريسك همراه بوده و قطعيت تحقق صد در صد را ندارد. اما از حيث ماهيت بايد واقع بينانه و مطمئن باشند.

6. آرا و نظرات خبرگان: به صورت فردي يا جمعي توسط گروه مديريت پروژه ساير واحدهاي سازمان و يا افراد و سازمانهاي متخصص وابسته به مراجعه ذيصلاح ارائه شود.

(b تكنيك‌ها و ابزار لازم در تعريف فعاليت‌ها:

1. تجزيه و تفكيك كار: اصلي به فرعي، بزرگ به كوچك، تفكيك و تقسيم مي‌شوند.

مراحل اصلي تجزيه كار: تعيين عناصر عمده پروژه: تعيين كفايت تجزيه و تفكيك كار

تعيين مراحل كار: بازبيني مراحل طي شده

 

   

دانلود فایل

مقاله سازه های پیچ و مهره

مقاله سازه های پیچ و مهره

توضیحات:
فایل ورد تحقیق مقاله گونه سازه های پیچ و مهره ، در حجم 21 صفحه آماده پرینت گرفتن.

بخشی از متن:
چکیده
کیفیت مناسب اتصالات در سازه های فولادي عامل اصلی یکپارچگی سیستمهاي سازهاي بوده و تخریب بسیاري ازساختمانهاي فولادي طبق گزارش زلزله هاي گذشته ناشی از مشکل جوشکاري اتصالات تعیین شده است. یک اتصال ضعیف ونامناسب می تواند منجر به یک سري زوال هاي پی در پی و بنیادي در سازه فولادي گردد. با جوشکاري اتصالات حساس مثل جوش شیاري نفوذي اتصال گیردار تیر به ستون در محل کارخانه و نصب اسکلت فولادي صرفا با پیچ کردن قطعات از پیش ساخته شده می توان علاوه بر تسریع در اجراي پروژه، به ارتقاي کیفیت ساخت کمک شایانی نمود.
در این مقاله ضمن ارائه مزایا و معایب اتصالات پیچی، انواع پیچ ها از لحاظ نوع و مقاومت، عملکرد و کاربرد آنها و مسائل دیگر مربوط به سازه هاي پیچ و مهره اي به اختصار بیان گردیده و استفاده ازاتصال پیچی براي پیش سازي ساختمان هاي فولادي و بهبود کنترل کیفیت اجرایی توصیه می شود.
امروزه استفاده از سازه‌‌های پیچ و مهره‌‌ای در صنعت، به نحو چشمگیری افزایش یافته به طوری که این سازه‌ها در گذشته فقط شامل سوله‌های صنعتی و مجتمع‌های پتروشیمی و سازه‌های مورد استفاده در صنایع نفت و گاز می‌شدند‌. هم اکنون کاربرد این سازه‌ها در ساختمان‌های مسکونی‌، اداری و تجاری که در شهرها نیز ساخته می‌شود با رشد چشمگیری رو به‌ رو بوده است‌.
از مهم‌ترین دلایل استفاده از اتصالات پیچ و مهره‌ای (سازه فلزی پیچ و مهره‌ای) در کشور‌های صنعتی عدم نیاز به جوشکاری، زمان نصب سازه ‌در موقعیت‌های سخت و سرعت بیشتر اجرا در محل نصب نسبت به سازه‌های جوشی است. همچنین اسکلت‌هایی که در محوطه پروژه‌های ساختمانی تولید می‌شوند به خاطر محدودیت در تامین برق کافی و به کار گیری دستگاه‌های جوش مدرن (‌با نرخ نفوذ بالا و استاندارد‌)‌، عدم وجود ابزار صنعتی سنگین‌، تیم‌های مجرب‌، رنگ آمیزی و زنگ زدایی صحیح و…

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
تاریخچه سازه های پیچ و مهره
آشنایی با پیچ و مهره
انواع پیچ‌ها‌ در اتصالات
مشخصات پیچ های تولیدی در ایران
تعریف رده ی مقاومتی پیچ
آشنایی با وسایل بستن و پیش تنیدگی در اتصالات
اتصالات سازه‌های فولادی
مزایای ساخت اسکلت فلزی پیچ و مهره ای
مقایسه سازه های جوشی با سازه های پیچ و مهره ای
جلوگیری از خوردگی اتصالات‌
انواع عملکرد اتصالات پیچی‌
الزامات ضریب اصطکاك سطوح فولادی در اتصالات اصطکاکی‌
محدودیت‌های اتصالات پیچی
وظایف بازرسان پیچ و مهره‌
جدول swot
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

این فایل با فرمت ورد در 21 صفحه آماده پرینت گرفتن تهیه شده است.

 

                 

دانلود فایل

بررسی ايمني كارگاه و کارگاه های ساختمانی

بررسی ايمني كارگاه و کارگاه های ساختمانی

دانلود فایل کامل بررسی  كارگاه و کارگاه های ساختمانی
در قالب فایل word و متشکل از 58 صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت

این تحقیق در مورد ايمني كارگاه و کارگاه های ساختمانی در 58صفحه کامل و شامل مقدمه،تعریف،ايمني كارگاه و کارگاه های ساختمانی،ایمنی در کارگاه،وسايل حفاظت فردي،ایمنی کارگاههای ساختمانی،كفش هاي ايمني،كلاه ايمني،حفاظت و ایمنی کارگران و کارکنان،کلاه، کفش و دستکش ایمنی،نکات ایمنی،حفاظت و بهداشت عمومی کارگاه،نظافت محيط كارگاه،ایمنی در کار و…و منابع می باشد.

فهرست

مقدمه 3
نظم و نظافت کارگاهی
آموزش ایمنی 5
حوادث چگونه اتفاق می افتد؟ 6
حفاظت فردی 7
حمل و نگهداری ابزار 7
پوشش ایمنی  8
ایمنی ابزار برقی  8
ایمنی ابزار دستی9
آئین نامه حفاظتی در مورد حمل و نقل مواد شیمیایی  11
ایمنی جوشکاری 12
نکات ایمنی مربوط به جلوگیری از حریق 16
ایمنی جراثقال 16
انواع جراثقال: 16
متعلقات جراثقال: 17
جکهای تعادل (OUT RIGGER): 18
ایمنی برق: 20
سیستم ارت وسایل برقی: 20
اقداماتی که برای نجات شخص برق گرفته می توان انجام داد عبارتست از: 22
حفاظت و ایمنی  24
ایمنی محیط کار 24
حوادث ناشی از کار 24
دلایل ایجاد حوادث  25
كلاه، كفش و دستكش ایمنی  27
عینك، ماسك وگوشی  27
كمربند ایمنی وطناب نجات  28
نور 28
تهویه كارگاه 29
آبرسانی  30
علایم هشدار دهنده 31
حفاظ ایمنی  31
دستورالعمل ایمنی در کارگاه 32
تسهیلات رفاهی کارکنان 32
مشخصات و موارد کاربرد وسایل حفاظت فردی در کارگاه‌های ساختمانی‌ 33
رعایت نکات ایمنی در کاربرد وسایل و تجهیزات‌ 33
ایمنی در استفاده از نردبان‌ها 33
ایمنی در برپا کردن و استفاده از داربست  34
ایمنی در برپا کردن داربست  34
ایمنی در حمل و نقل و انبار کردن مصالح 34
ایمنی در انجام عملیات خاکی  35
‌مقدمات گودبرداری  35
حفاظت عمومی هنگام انجام عملیات گودبرداری  35
رعایت نکات ایمنی در حفر چاه 36
ایمنی در کارهای بتنی  36
‌ایمنی در آرماتوربندی  36
ایمنی در کارهای متفرقه بتن ریزی  37
ایمنی در برپا کردن اسکلت فلزی  37
جوشکاری  38
دستورالعمل‌های ایمنی و حفاظتی ضمن کار تخریب  38
‌عملیات تخریب  39
مقررات متفرقه 40
ایمنی : 41
مهندسی ایمنی صنعتی: 41
مدیریت و راهبری ایمنی  42
عوامل اصلی در مدیریت ایمنی  42
بهداشت و ایمنی  42
ایمنی در افزایش بهره وری  43
حفاظت و ایمنی : 43
ایمنی محیط کار : 44
حوادث ناشی از کار : 44
دلایل ایجاد حوادث : 44
آیین نامه حفاظت در کارهای ساختمانی  46
بهداشت حرفه ای و ایمنی صنعتی: 46
آیین نامه ایمنی در کارگاههای ساختمانی : 49
ایمنی ساختمان : 50
علائم حفاظت‌ فنی‌ و بهداشت‌ کار: 54
منابع: 57

 مقدمه:

آموزش در راستای اهداف بهداشت حرفه ای از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چرا که آموزش صحیح سطح آگاهی افراد را بالاتر برده و فرهنگ ایمنی و بهداشت را در بین کارگران باز می کند. طبیعی است که کارگر هر چه قدر نسبت به ایمنی و مسائل مربوط به آن آگاه تر باشد کمتر ارتکاب به اعمال غیر ایمن می کند و همچنین افراد دیگر را نیز از انجام آن منصرف می کند.

هدف از اجرای مقررات ایمنی و دستورالعملهای مربوطه، امکان بوجود آمدن محیط سالم است بنحوی که کارگران بدون دغدغه خاطر و بدون ترس از خطرات صنعت بکار خود ادامه دهند.

ایمنی بعنوان حفاظت انسان و کارآیی او از صدمات و پیشگیری از صدمه دیدن انسان تعریف می شود. اولین تلاش انسان در جهت بهبود ایمنی 2000 سال پیش در کتاب تاریخ طبیعی Pliny و Elder آمده است. بعنوان مثال در این کتاب گفته شده که برای جلوگیری از استنشاق مواد سمی کارگران باید از ماسکهای حفاظتی استفاده نمایند و از اولین وسایل ایمنی لامپهای ایمنی معادن را می توان نام برد.

بدین ترتیب ترس از آینده نامعلوم که زائیده و معلول حوادث و سوانح در محیط کار می باشد در جامعه صنعتی ما رخت بر خواهد بست. بدون وجود مسئول ایمنی نه تنها قدمی در راه پیشرفت صنعتی برداشته نمی شود بلکه صنعت دچار هرج و مرج و از هم پاشیدگی شده و دیر یا زود به سوی زوال تدریجی سوق پیدا مینماید.

نظم و نظافت کارگاهی (House Keeping):

روزگاری فروش زیاد و یا تعداد کارکنان و بزرگی کارخانه موجبات افتخار یک شرکت را فراهم می آورد زیرا ظاهرا فروش بالا و تولید انبوه، کاهش هزینه تولید و سود بالاتر را تضمین می کرد.

در دیدگاه جدید مدیریتی مهارت کارگر خط تولید و نیز شرایط تولید و محیط کارخانه و کیفیت محصول است که تعیین کننده فروش و سود شرکت است. پاکیزگی در سیستم پنج سین مدیریتی ژاپن یعنی پاکیزگی، انسان، ماشین آلات، مواد و محیط می باشد. جهت دستیابی به صنعتی منضبط و کارگاهی تمیز با کارگران بهره ور و کاهش ریخت و پاش راهکارهای زیر توصیه می شود:

    1. علامت گذاری و نوشتن مشخصات مواد و یا قطعاتی که در داخل قوطی ها و یا بشکه ها هستند و نوع آنها مشخص نیست.
    2. لوازم ضروری از لوازم غیر ضروری تفکیک شده و وسائل غیر ضروری از محیط کار دور نگه داشته شوند.
    3. ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده و کف سالنها و راهروها بعد از هر شیفت تمیز شوند.
    4. اقلام پر مصرف در نزدیکی محل مصرف قرار داده شوند.
    5. برای نظافت و بهداشت شخصی کارگران باید یک برنامه مدون وجود داشته باشد.

رنگ و کاربرد آن در صنعت:


 

دانلود فایل

مبانی نظری و پیشینه پزوهش نظریه های مهارتهای جرات ورزی (فصل دوم )

مبانی نظری و پیشینه پزوهش نظریه های مهارتهای جرات ورزی (فصل دوم )

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های مهارتهای جرات ورزی(فصل دوم) در 42 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

قسمتهایی از مبانی نظری و پیشینه پژوهش:

رفتار جرات‏مندانه
 از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است، همواره در تلاش است تا مهارت هایی جهت تسهیل روابط میان‏فردی به دست بیاورد. توجه روز افزون به رفتار جرات‏مندانه  به عنوان موردی از مهارت های زندگی، حاکی از آشکار شدن ارزش ها و تاثیرات فراوان این مهارت است. اهمیت جرات‏ ورزی در ارتباطات بین فردی و نقش موثر آن در تعامل های اجتماعی، منجر به پژوهش های متعددی در این زمینه گردیده است.
     در متون ترجمه شده به فارسی کلمه assertion معادل با واژه‏ی جرات‏مندی، جرات ‏ورزی، ابراز وجود، تایید خود، اظهار وجود، خودبیانگری، جسارت و قاطعیت به کار رفته است. مساله‏ی ابراز وجود و مقوله‏ی جرات‏ ورزی، در واقع توانایی افراد جهت برقرار نمودن روابط بین فردی مناسب در تعاملات اجتماعی و یکی از مهم ترین عوامل موثر در بهداشت روانی است. (بندورا ،1977). می توان جرات‏ ورزی یا ابراز وجود را قلب رفتار میان فردی ( لین و همکاران،2004) یا مهارت برقراری ارتباط میان فردی ( آلبرتی و امونس، 1977) برشمرد.

     سازمان جهانی بهداشت، ده مهارت را به عنوان مهارت های زندگی اصلی معرفی نموده است. این ده مهارت عبارتند از: 1- مهارت خودآگاهی 2- مهارت همدلی 3- مهارت برقراری ارتباط موثر 4- مهارت مدیریت خشم 5- توانایی ایجاد و حفظ روابط بین فردی موثر 6- مهارت رفتار جرات‏مندانه 7- مهارت حل مسئله 8- مهارت مقابله با استرس 9- مهارت تصمیم‏گیری 10- مهارت تفکر خلاق
     سازمان جهانی بهداشت این مهارت ها را به سه طبقه تقسیم میکند: الف) مهارت های مرتبط با تفکر نقاد یا تصمیم‏گیری ب) مهارت های بین فردی و ارتباطی ج) مهارت های مقابله ای و مدیریت فردی.
     مهارت جرات ‏ورزی در دسته ی دوم قرار می گیرد. گروه دوم، مهارت هایی را در بر می گیرد که با ارتباط کلامی و غیرکلامی، گوش دادن فعال و توانایی ابراز احساسات و بازخورد دادن، مرتبط هستند. در این طبقه، مهارت های مذاکره، امتناع و رد کردن درخواست دیگران و مهارت‏های رفتار جرات‏مندانه نیز جای می گیرند. ﻣﺒﺤﺚ اﺑﺮاز وﺟﻮد ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻃﻮﻻﻧﻲ در رﻓﺘﺎر درﻣـﺎﻧﻲ دارد و ﺑــﻪ ﻛﺎرﻫــﺎي ﺳــﺎﻟﺘﺮ (1949) و وﻟﭙــﻲ(1985) ﻣﻲرﺳﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧـﻲ اﻧـﺴﺎنﻫـﺎ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻖ ﺧﻮد را ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ؛ در ﻧﺘﻴﺠﻪ، اﻳﻦ دو ﻣﺤﻘﻖ ﻛﻮﺷﺶ ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻬﺎرت اﺑﺮاز وﺟﻮد را ﺑﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧـﺪ (ﻫﺎرﺟﻲ و همکاران،1377).

————-
  در اﻳﻦ پژوهش اﺻﻄﻼﺣﺎت رفتار جراتمندانه، جرات‏ورزی اﺑﺮاز وﺟﻮد و رﻓﺘﺎر ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﺑﻪ صورت مترادف بهﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 -Bandora
  Salter
   Pavlov


آموزش های مهارت های جرات‏ ورزی
آموزش جرات ‏ورزی از سال های 1950 در کشورهای غربی به عنوان روش درمانی برای بهبود مهارت های اجتماعی و بین فردی به کار می رود. آموزش ابراز وجود به گونه ای که فرد بتواند احساسات مثبت یا منفی اش را به سهولت بیان و ابراز کند و بر مواردی مانند رد کردن تقاضا، بیان محدودیت های خود، تقاضا کردن، پیشقدم شدن در آغاز یک برخورد اجتماعی، قبول کردن انتقاد، قبول تفاوت داشتن با دیگران، دفاع از حقوق خود، ابراز افکار و احساسات و عواطف به صورت واضح و مستقیم و صادقانه و… تأکیدی گردد. (ولپی و لازاروس، 1986) اما آن چه در تمامی تعاریف جرات‏ورزی مشترک می باشد تأکید بر رعایت احترام به دیگران می باشد و الزاماً بین گرفتن حقوق و پایمال کردن حقوق دیگران تفاوت گذارد.

جهت داشتن پروپزوال مناسب برای مبانی نظری نظریه های مهارتهای جرات ورزی با ما تماس بگیرید.

دانلود فایل

شبکه های فضای خانگی و خانه های هوشمند (Home area networks and smart homes)

شبکه های فضای خانگی و خانه های هوشمند (Home area networks and smart homes)

چكيده:
دو نوع شبکه برای استفاده در خانه ها وجود دارد . یکی شبکه فضای خانگی با نظم وسیع و فراوان و دیگری شبکه های هوشمند. تکنولوژی HAN یا (home area network) در اواخر سال 1990 میلادی پا به عرصه وجود نهاد و تا اویل سال 2000 میلادی همراه با رشد اینترنت، گسترش فراوانی پیدا کرد. بعد از این مرحله نوبت پیدایش و گسترش یافتن شبکه های هوشمند شد، با توجه به تغییرات در مصرف کنندگان انرژی و سرعت ارزیابی کردن اطلاعات، تغییراتی نیز در بازار شبکه های فضای خانگی HAN به وجود آمد. اینترنت و تکنولوژی های وابسته به آن سبب رشد و گسترش سریع و فراوان در حجم و مقدار اطلاعات مربوط به شبکه ها در زمینه هایی همچون گرافیک، موزیک، ویدئو و غیره گردید. این باعث به وجود آمدن نیاز فراوان به ایجاد شبکه های هوشمندی با تفاوت فراوان شد، شبکه هایی با پهنای باند کمتر اما ارتباطات منظم تر و راحت تر. این تغییرات راه را برای ورود استفاده کنندگان شبکه های خانگی باز کرد.
خانه هوشمند مجموعه اي از تكنولوژي ها و سرويس ها در شبكه اي خانگي براي بهبود كيفيت زندگي است. كه در سال هاي اخير بسيار گسترش يافته و به جزء جدايي ناپذير تمامي ساختمان هاي مسكوني و غير مسكوني تبديل شده است. تكنولوژي كه چه از نظر بهبود كيفيت زندگي و چه از نظر صرفه جويي در مصرف انرژي بسيار سودمند است. تكنولوژي خانه هوشمند بيشتر از يك ده است كه مفهوم شبكه وسايل و تجهيزات را در خانه معرفي كرده است. بيشتر ابزارهايي كه در سيستم هاي كامپيوتري استفاده مي شوند مي توانند در سيستم خانه هوشمند مجتمع سازي شوند. شبكه خانه هوشمند شامل زير سيستم هاي ناهمگون است كه نيازمند برقراري ارتباط و تبادل داده با يكديگرند تا بتوانند با هم همكاري داشته باشند و وظايف مشترك را به درستي اجرا نمايند. در اين رابطه دو مسئله وجود دارد: اول برقراري ارتباط بين سيستم ها و دوم همكاري و انجام وظايف مشترك است. در این سمینار به بررسي و مقايسه ي تكنولوژي هاي ارتباطي خانه هوشمند و ميان افزارها و تكنولوژي هاي به كار رفته براي ايجاد همكاري در ميان سيستم هاي خانه هوشمند پرداخته ايم.
واژه هاي كليدي: شبکه فضای خانگی، خانه هوشمند، تكنولوژي هاي ارتباطي، ميان افزارها، قابليت همكاري

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: مقدمه
1-1پیشگفتار
1-2 ساختار و معماری
1-2-1 کابل های نو و جدید
1-2-2 بدون کابل های نو و جدید
1-2-3بدون سیم
1-3 ابزارها و تكنولوژي هاي خانه هوشمند
1-3-1 سيستم هاي خانه هوشمند
1-3-2 تكنولوژي خانه هوشمند
1-3-3 وسيله هاي خانه هوشمند
1-4 قابليت همكاري
فصل دوم: هوشمندسازی
2-1 تاریخچه
2-2 هوشمند سازی چیست؟
2-3 مزايای اصلی ساختمان هوشمند 
2-3-1 راحتی
2-3-2 ايمنی
2-3-3 انعطاف پذيری
2-3-4 صرفه جويی در مصرف انرژی
2-4 مزایای کلی استفاده از BMS
2-4-1 حذف مصارف ناخواسته
2-4-2 کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری
2-4-3 حذف خطاهای اپراتوری
2-4-4 مدیریت ساختمان هنگام بروز حوادث
2-5مزایای استفاده از BMS برای مالکان ساختمان
2-6مزایای استفاده از BMS برای مدیران تاسیسات
2-7مزایای استفاده از BMS برای ساکنان
2-8 قابلیتهای سیستم BMS (مدیریت هوشمند ساختمان)
2-9 اجزای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان 
2-10 معرفی پروتکل باز در هوشمند سازی بنا
فصل سوم: تکنولوژی های ارتباطی
3-1 تكنولوژي هاي ارتباطي خطوط برق
3-1-1 X10  
3-1-2 INSTEON  
3-1-3 LonWorks  
3-1-4 HomePlug 
3-1-5 KNX
3-1-6 C-Bus
3-2 تکنولوژی های بی سیم با برد کوتاه
3-2-1 Bluetooth 
3-2-2 ZigBee 
3-2-3 Z-Wave
3-3 جمع بندی
فصل چهارم: میان افزارها 
4-1 انواع میان افزارها
3-1-1 CORBA 
4-1-2 COM 
4-1-3 NET Framework
4-1-4 میان افزارهای جاوا
4-1-4-1 OSGi 
4-1-4-2 Jini  
4-1-5 وب سرویس
4-1-6 SOAP  
4-1-7 UPnP
4-1-8 Amigo 
4-2 جمع بندی
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1 نتیجه گیری و مقایسه تکنولوژی های ارتباطی
5-2 نتيجه گيري ميان افزارها
منابع

 

                   

دانلود فایل

تبیین و بازطراحی دودکش های خورشیدی و تاثیر آن در کاهش بار حرارتی ساختمانها

تبیین و بازطراحی دودکش های خورشیدی و تاثیر آن در کاهش بار حرارتی ساختمانها

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل 1-مقدمه

1-1-مسألة تحقيق

عوامل بسیاری هستندکه منجر به آلودگی های هوای داخل ساختمانها می شود منجمله مواد ومصالح ساختمانی,مبلمان,فعالیتهای فیزیولوژیکی افرادودستگاههای حرارت زا در داخل ساختمان که با افزایش روزافزون عایق کاری ساختمان وتلاش برای کاهش نفوذ هوای بیرون وعدم نشت هوا به خارجبرای کاهش اتلاف حرارتی آلودگی های ذکرشده در داخل ساختمان باقی می ماندازاین روتهویه درساختمان امری اجتناب ناپذیر است(بهادری نژاد1387,15).

هدف ازانجام این تحقیق تبیین وبازطراحی یک سیستم غیر فعال خورشیدی درراستای بهینه کردن مصرف انرژی می باشد.

حال مساله اصلی این است آیادودکشهای خورشیدی یا بادکیرهادرتهویه این اماکن تاثیر گذار می باشدیاخیر.مساله این جاست آیاباتغییرات عوامل اقلیمی (باد,آفتاب وغیره)درشبانه روزاین عناصربه وظایف اصلی خود که تهویه فضا می باشد درست عمل می کند(نشریه هنرهای زیبا تابستان 1392,دوره18).

1-2-بیان مسأله

1-عملکرد دودکشهای خورشیدی به عنوان یک سیستم غیر فعال خورشیدی در تهویه ساختمان جهت کاهش اتلاف حرارتی سرمایش وگرمایش درمناطق مختلف کشوربه عنوان یک پدیده نوقابل استفاده است.

2-مساله اینجاست روشهای غیرفعالی که مردم مناطق گرم وخشک ایران برای به جریان درآوردن هوابه کارمی بردن کارابوده است یا خیر.

3-باپیشرفت فن آوری در حال حاضر می توان به طور قابل ملاحظه ای انرژی لازم برای مصرفهای سرمایش وگرمایش  ساختمان راکاهش داد.لذابااستفاده از انرژی تجدیدپذیر خورشید وباطراحی یک سیستم (دودکشهای خورشیدی)تهویه خود به خودی در ساخنپتمان ایجادکرد.

4-امروزه به علت رشد روزافزون مصرف انرژی درجهان وباتوجه به کمبود سوختهای فسیلی وآلودگیهای شدید زیست محیطی ناشی ازاحتراق آنها ضرورت به کار گیری انرژیهای تجدیدپذیر جهت کاهش مصرف سوختهای فسیلی افزایش یافته است. لذامنظورازانجام این تحقیق کاهش مصرف سوختهای فسیلی همچنین کاهش آلودگی محیط زیست بااستفاده از انرژیهای تجدیدپذیر می باشد.

1-3-فرضیه ها

1-به نظرمی رسددودکش های خورشیدی در تهویه هوا بسیار مناسب هستند.

2-به نظر می رسدانرژی به وجودآمده درآین دودکشها قابل تبدیل می باشد.

3-استفاده ازدودکشهای خورشیدی درکاهش مصرف انرژی بسیار تاثیرگذار است

 

فصل 2-انرژی خورشیدی و دودکش های خورشیدی

2-1-مقدمه [  و  ]

خورشید از گازهایی نظیر هیدروژن (۷۳٫۴۶درصد) هلیوم (۲۴٫۸۵ درصد) و عناصر دیگری تشکیل شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به اکسیژن، کربن، نئون و نیتروژن اشاره نمود.

انرژی ستاره خورشید یکی از منابع عمده انرژی در منظومه شمسی می‌باشد. طبق آخرین برآوردهای رسمی اعلام شده عمر این انرژی بیش از ۱۴ میلیارد سال می‌باشد. در هر ثانیه ۲/۴ میلیون تن از جرم خورشید به انرژی تبدیل می‌شود. با توجه به جرم خورشید که حدود ۳۳۳ هزار برابر جرم زمین است. این کره نورانی را می‌توان به‌عنوان منبع عظیم انرژی تا ۵ میلیارد سال آینده به حساب آورد.

میزان دما در مرکز خورشید حدود ۱۰ تا ۱۴ میلیون درجه سانتیگراد می‌باشد که از سطح آن با حرارتی نزدیک به ۵۶۰۰ درجه و به صورت امواج الکترو مغناطیسی در فضا منتشر می‌شود.

زمین در فاصله ۱۵۰ میلیون کیلومتری خورشید واقع است و ۸ دقیقه و ۱۸ ثانیه طول می‌کشد تا نور خورشید به زمین برسد. بنابراین سهم زمین در دریافت انرژی از خورشید میزان کمی از کل انرژی تابشی آن می‌باشد. سرمنشاء تمام اشکال مختلف انرژیهای شناخته شده تاکنون شامل (سوختهای فسیلی ذخیره شده درزمین، انرژی‌های بادی، آبشارها، امواج دریاها و…) موجود در کره زمین از خورشید می‌باشد.

انرژی خورشید همانند سایر انرژی‌ها بطور مستقیم یا غیر مستقیم می‌تواند به دیگر اشکال انرژی تبدیل شود، همانند گرما و الکتریسیته و…. ولیکن موانعی شامل (ضعف علمی و تکنیکی در تبدیل بعلت کمبود دانش و تجربه میدانی – متغیر و متناوب بودن مقدار انرژی به دلیل تغییرات جوی و فصول سال و جهت تابش – محدوده توزیع بسیار وسیع) موجب گردیده تا استفاده کمی از این انرژی صورت گیرد.

استفاده ازمنابع عظیم انرژی خورشید برای تولید انرژی الکتریسته، استفاده دینامیکی، ایجاد گرمایش محوطه‌ها و ساختمانها، خشک کردن تولیدات کشاورزی و تغییرات شیمیایی و….. اخیراً شروع گردیده‌است.

انرژی خورشیدی منحصربه‌فردترین منبع انرژی تجدیدپذیر در جهان است و منبع اصلی تمامی انرژی‌های موجود در زمین می‌باشد. انرژی خورشیدی به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند به اشکال دیگر انرژی تبدیل گردد. بطور کلی انرژی متصاعد شده از خورشیدی در حدود ۳٫۸ در۱۰۲۳ کیلووات در ثانیه می‌باشد.

ایران با داشتن حدود ۳۰۰ روز آفتابی در سال جزو بهترین کشورهای دنیا در زمینه پتانسیل انرژی خورشیدی در جهان می‌باشد. با توجه به موقعیت جغرافیای ایران و پراکندگی روستای در کشور، استفاده از انرژی خورشیدی یکی از مهمترین عواملی است که باید مورد توجه قرار گیرد. استفاده از انرژی خورشیدی یکی از بهترین راه‌های برق رسانی و تولید انرژی در مقایسه با دیگر مدل‌های انتقال انرژی به روستاها و نقاط دور افتاده در کشور از نظر هزینه، حمل‌نقل، نگهداری و عوامل مشابه می‌باشد.

با توجه به استانداردهای بین‌المللی اگر میانگین انرژی تابشی خورشید در روز بالاتر از ۳٫۵ کیلووات ساعت در مترمربع (۳۵۰۰ وات/ساعت) باشد استفاده از مدلهای انرژی خورشیدی نظیر کلکتورهای خورشیدی یا سیستم‌های فتوولتائیک بسیار اقتصادی و مقرون به صرفه است.

در بسیاری از قسمتهای ایران انرژی تابشی خورشید بسیار بالاتر از این میانگین بین‌المللی می‌باشد و در برخی از نقاط حتی بالاتر از ۷ تا ۸ کیلو وات ساعت بر مترمربع اندازه‌گیری شده است ولی بطور متوسط انرژی تابشی خورشید بر سطح سرزمین ایران حدود ۴٫۵ کیلو وات ساعت بر مترمربع است.

2-2-تاریخچه

شناخت انرژی خورشیدی و استفاده از آن برای منظورهای مختلف به زمان ماقبل تاریخ باز می‌گردد. شاید به دوران سفالگری، در آن هنگام روحانیون معابد به کمک جام‌های بزرگ طلائی صیقل داده شده و اشعه خورشید، آتشدان‌های محرابها را روشن می‌کردند. یکی از فراعنه مصر معبدی ساخته بود که با طلوع خورشید درب آن باز و با غروب خورشید درب بسته می‌شد.

ولی مهم‌ترین روایتی که درباره استفاده از خورشید بیان شده داستان ارشمیدس دانشمند و مخترع بزرگ یونان قدیم می‌باشد که ناوگان روم را با استفاده از انرژی حرارتی خورشید به آتش کشید گفته می‌شود که ارشمیدس با نصب تعداد زیادی آئینه‌های کوچک مربعی شکل در کنار یکدیگر که روی یک پایه متحرک قرار داشته‌است اشعه خورشید را از راه دور روی کشتی‌های رومیان متمرکز ساخته و به این ترتیب آنها را به آتش کشیده‌است. در ایران نیز معماری سنتی ایرانیان باستان نشان دهنده توجه خاص آنان در استفاده صحیح و مؤثر از انرژی خورشید در زمان‌های قدیم بوده‌است.

با وجود آنکه انرژی خورشید و مزایای آن در قرون گذشته به خوبی شناخته شده بود ولی بالا بودن هزینه اولیه چنین سیستم‌هایی از یک طرف و عرضه نفت و گاز ارزان از طرف دیگر سد راه پیشرفت این سیستم‌ها شده بود تا اینکه افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ باعث شد که کشورهای پیشرفته صنعتی مجبور شدند به مسئله تولید انرژی از راه‌های دیگر (غیر از استفاده سوختهای فسیلی) توجه جدی‌تری نمایند.

کاربردهای الکتریکی فتو ولتایک‌ها را آزمایش می‌کنند، یک فرایند که توسط آن انرژی نور خورشید به طور مستقیم به الکتریسیته تبدیل می‌شود. الکتریسیته می‌تواند به طور مستقیم از انرژی خورشید تولید شود و ابزارهای فتوولتایک استفاده کند یا به طور غیر مستقیم از ژنراتورهای بخار ذخایر حرارتی خورشیدی را برای گرما بخشیدن به یک سیال کاربردی مورد استفاده قرار می‌دهند.

2-3-کاربردهای انرژی خورشید

در عصر حاضر از انرژی خورشیدی توسط سیستم‌های مختلف استفاده می‌شود که عبارت‌اند از:

1.       استفاده از انرژی حرارتی خورشید برای مصارف خانگی، صنعتی و نیروگاهی.

2.       تبدیل مستقیم پرتوهای خورشید به الکتریسیته بوسیله تجهیزاتی به نام فتوولتائیک.

انرژی فتوولتایک به تبدیل نور خورشید به الکتریسیته از طریق یک سلول فوتوولتاییک (pvs) گفته می‌شود، که به طور معمول توسط یک سلول خورشیدی انجام می‌پذیرد. سلول خورشیدی یک ابزار غیر مکانیکی است که معمولاً از آلیاژ سیلیکون ساخته می‌شود.

نور خورشید از فوتون‌ها یا ذرات انرژی خورشیدی ساخته شده‌است. این فوتون‌ها که مقادیر متغیر انرژی را شامل می‌شوند، درست مشابه با طول موجهای متفاوت طیف‌های نوری هستند.

 

 

 

دانلود فایل