پروپوزال تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی و نقش میانجی اعتماد به مدیران اداره کل آموزش فنی و حرف

پروپوزال تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی و نقش میانجی اعتماد به مدیران اداره کل آموزش فنی و حرف

 تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی و نقش میانجی اعتماد به مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان دارای 37صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

عنوان پروپوزال: تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی و نقش میانجی اعتماد به مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان

تعداد صفحه: 37صفحه
فونت: B ZAR
فاصله سطرها: 1.15
منابع فارسی و لاتین: دارد
پرسشنامه و ضمائم: دارد
بندهای
پروپوزال: عنوان، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش
(هدف اصلی، اهداف جزئی)، فرضیه های پژوهش، تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف
مفهومی، تعریف عملیاتی)، روش تحقیق، طرح پژوهش، ابزار اندازه گیری، روش
تجزيه و تحليل داده ها و…

پروپوزال مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی
موضوع :
تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی و نقش میانجی اعتماد به مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان
مقدمه
سازمان ها و مديران كاملاً آگاهند كه با تغييري سريع و پيچيده روبرو هستند و اين حركت نامعلوم به سوي آينده، با تقاضاي افراد براي مشاركت بيشتر در همة سطوح سازماني همراه است و به طور شگفت انگيز باعث تغيير ادراكات رهبري، به ويژه در نقش هاي ارتباطي بين پيرو و رهبر شده است. اغلب تئوري ها با توجه به اهميت نقش رهبر در قبال پيروان براي انجام مأموريت سازمان پايه ريزي شده اند و اين جاي سؤال است كه رهبر چه اثري مي تواند بر نگرش هاي شغلي كاركنان داشته باشد. هرچند عوامل متعددي بر نگرش ها و رفتار كاركنان تأثيرگذارند، پژوهش ها بيانگر اين است كه اين نگرش ها در بيشتر زمينه ها از طرف سبك رهبري تحت تأثير قرار مي گيرند(Rieke  & Chase 2008) .سبك رهبري خدمتگزار به عنوان رويكردي نو ممكن است از نظر ارتقاي عملكرد اعضاي سازمان از طريق پرورش نگرش ها و رفتارهاي كاري آنان مانند رضايت شغلي و تعهد سازماني براي رهبران سازمان ها سودمند باشد. اين سبك رهبري نه  تنها سبكي بشردوستانه و بر پاية مباني اخلاقي است، بلكه حتي پيش بيني مي شود براي افزايش نيروي رواني و رضايت از شغل و بهره وري در سازمان مفيد باشد(خوشبختی و همکاران،1391،ص114).در این فصل به کلیات تحقیق که شامل مشکل اصلی محقق و اهمیت موضوع و هدف هایی که محقق به دنبال آن می باشد،پرداخته می شود.

. . .

 

     

دانلود فایل

مطالعات و رساله معماري طراحی سراي دوستي (مركز كودكان خياباني)

مطالعات و رساله معماري طراحی سراي دوستي (مركز كودكان خياباني)

دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی سراي دوستي (مركز كودكان خياباني)
در قالب Word و 193 صفحه و قابل ويرايش و آماده براي ارائه ،دفاع ،چاپ و کنفرانس ميباشد

========================================================
تمامي فايل هاي سيستم، توسط کاربران آن آپلود مي شود. اگر در فايلي تخلفي مشاهده کرديد و يا مالک پروژه اي بوديد که از وجود آن در سايت رضايت نداشتيد با ما تماس بگيريد، در اسرع وقت به گزارش شما رسيدگي مي شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================


تمامي فايلهاي موجود در سايت صرفا براي راهنمايي و کمک به دانشجويان و محققين عزيز مي باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهايي کوتاه از متن:

ويژگيهاي جغرافيايي و اقليمي منطقه

محل مورد نظر براي طراحي، در منطقه 15، شهرداري تهران واقع مي‌باشد. مطالعه ويژگيهاي اقليمي پروژه حاضر، بر اساس آمار 15 ساله (1344-1359 هـ .ش) ثبت شده در ايستگاه كليماتيك مستقر در نمايشگاه بين‌المللي تهران انجام مي‌يابد. ايستگاه نمايشگاه بين‌المللي در ارتفاع 1541 متري با عرض جغرافيايي 57  35 شمالي و طول جغرافيايي 25   51 قرار گرفته است.
در ابتدا توضيحاتي كلي در مورد موقعيت جغرافيايي شهر تهران آورده شده و سپس به تفصيل ويژگيهاي اقليمي منطقه مورد نظر بررسي شده است.
هدف از اين مطالعات دستيابي به اطلاعاتي است كه از طريق آن، مي‌توان معماري بناهاي مورد نظر را تا حد امكان با شرايط و مقتضيات اقليمي انطباق داد و شرايط زندگي و يا بهره‌گيري از فضاهاي مجموعه را با وضعيت آب و هوايي محيط تنظيم نمود.


فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:
مقدمه    
فصل اول :
مطالعات اقليمي و جغرافيائي منطقه:    
1-1- خلاصه روند دويست ساله توسعه و گسترش شهر تهران:   
1-1-1- تاريخچه هسته تاريخي شهر تهران و مراحل توسعه فيزيكي شهر تهران
2-1-1- ساختار جمعيتي شهر تهران    
2-1- موقعيت جغرافيائي    
3-1- موقعيت طبيعي    
4-1- پهنه بندي خطر زمين‌لرزه در تهران    
5-1- ويژگيهاي اقليمي:   
1-5-1- دما    
2-5-1- ميزان بارش    
3-5-1- رطوبت نسبي    
4-5-1- روزهاي يخبندان    
5-5-1- روزهاي باراني    
6-5-1- باد    
7-5-1- تأثير جهات وزش باد در ساختمان    
8-5-1- تأثير جهات تابش خورشيد در استقرار ساختمان    
9-5-1- ارتفاع بناها    
10-6-1- بررسي و نتيجه‌گيري از آمارهاي موجود جغرافيائي و اقليمي منطقه
7-1- احكام و ضوابط طراحي معماري    
منابع و ماخذ فصل اول    
فصل دوم:
تعريف و تبيين موضوع پروژه و نتيجه‌گيري براي انتخاب موضوع:    
1-2- تعريف و تبيين موضوع    
2-2- تعريف كودك    
1-2-2- تعريف كودكان خياباني    
3-2- تاريخچه كودكان خياباني    
4-2- وضعيت كودكان خياباني در جهان    
1-4-2- وضعيت كودكان خياباني در ايران    
5-2- «كودك در خيابان» و «كودك خيابان»    
6-2- عوامل موثر بر خياباني شدن كودكان    
7-2- بزهكاري و بزهديدگي كودكان خياباني    
8-2- وضعيت بهداشتي كودكان خياباني    
9-2- وضعيت رواني- اجتماعي كودكان خياباني    
1-9-2- مدرسه (اجتماع)    
2-9-2- وضعيت رواني    
3-9-2- مشكلات رفتاري    
10-2- اقدامات ملي انجام شده در مورد اين كودكان    
1-10-2- سازمان بهزيستي    
2-10-2- شهرداري    
3-10-2- سازمان بين‌المللي    
11-2- آمار كودكان خياباني    
12-2- نتايج بدست آمده از تحقيق دكتر رسول روشن در رابطه با وضعيت زيستي، رواني و اجتماعي كودكان خياباني ايران    
13-2- مقالات برخي از جرائد در مورد وضعيت نابسامان كودكان خياباني    
14-2- نتيجه‌گيري براي انتخاب موضوع فوق    
15-2- پيوست مقالات جرائد در مورد وضعيت نابسامان كودكان خياباني    
منابع و ماخذ فصل دوم    
فصل سوم:
مباحث عمومي مرتبط با پروژه:   
1-3- مصاحبه با آقاي دكتر اقليما (عضو هيئت علمي دانشكده بهزيستي و توانبخشي كشور)    
2-3- مصاحبه با خانم كاووسي (كارشناس قسمت آسيبهاي اجتماعي سازمان بهزيستي استان تهران)    
3-3- مصاحبه با خانم قلي‌زاده و آقاي نريماني (افراد فعال در رابطه با كمك به اين كودكان    
4-3- مفاد پيمان‌نامه جهاني حقوق كودك    
5-3- راهكارهائي براي جلوگيري از بوجود آمدن يا كاهش كودكان
خياباني    
6-3- روانشناسي دوران نوجواني    
1-6-3- حالات رواني و عاطفي در نوجوانان    
2-6-3- شناخت خصوصيات فيزيكي كودكان و نوجوانان    
7-3- كودك، معماري و فضا    
1-7-3- دريافت حسي و هوشي فضاي معماري    
8-3- معماري براي كودكان    
9-3- طراحي فضا با توجه به مشكلات رفتاري و رواني كودكان و
نوجوانان    
منابع و ماخذ فصل سوم    
فصل چهارم:
بررسي مراكز كودكان خياباني متناظر با طرح مجموعه مورد نظر خارجي و نقد و بررسي بازديدهاي انجام شده از مراكز داخلي:    
1-4- مراكز خارجي:    
1-1-4- مراكز كودكان خياباني تركيه    
2-1-4- مراكز كودكان خياباني كنيا    
3-1-4- مراكز كودكان خياباني برزيل (شهر مارينگا)    
4-1-4- پروژه ملي كودكان خياباني فيليپين (از سال 1986 تا كنون)    
5-1-4- مراكز كودكان خياباني هندوستان    
6-1-4- مراكز كودكان خياباني آفريقاي جنوبي    
7-1-4- مراكز كودكان خياباني كانادا    
2-4- مراكز داخلي:    
1-2-4- مجتمع خدمات رفاهي- بهزيستي سبزوار    
1-1-2-4- موقعيت    
2-1-2-4- اجزاء طرح    
3-1-2-4- معرفي كم و كيف معماري طرح    
2-2-4- بازديد و تحليل مركز كودكان خياباني قرنطينه ياسر    
3-2-4- بازديد از مراكز بعثت و شبانه‌روزي عاصف    
4-2-4- بازديد از مراكز كودكان خياباني اسماعيل محمدي    
منابع و ماخذ فصل چهارم    
فصل پنجم:
معرفي سايت پروژه:   
1-5- موقعيت شهري منطقه 15 تهران    
1-1-5- تراكم جمعيت و كمبود امكانات رفاهي   
2-1-5- بررسي وضعيت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خانواده‌هاي ساكن منطقه 15 تهران    
2-5- كاربري پيشنهادي در طرح تفضيلي    
3-5- زمين پروژه و قابليتهاي آن    
1-3-5- جنسيت خاك سايت    
2-3-5- آب در منطقه طرح    
3-3-5- كوههاي متصرف در منطقه طرح    
4-3-5- موقعيت گسل زلزله نسبت به منطقه طرح    
5-3-5- بررسي معيارهاي مربوط به محيط طبيعي و جغرافيا    
6-3-5- دسترسيهاي سايت    
10-5- چكيده    
منابع و ماخذ فصل پنجم    
فصل ششم:
بررسي ابعاد، استانداردها و چگونگي تعيين برنامه‌ريزي فيزيكي:    
1-6- تعيين برنامه‌ريزي كالبدي سايت    
1-1-6- ساختمان اداري    
2-1-6- ساختمان خوابگاه    
1-2-1-6- قسمت خوابگاه‌ها    
2-2-1-6- آشپزخانه    
3-2-1-6- محل ذخيره مواد و سردخانه    
4-2-1-6- محل تهيه غذا    
5-2-1-6- محل طبخ    
6-2-1-6- محل غذاخوري    
1-6-2-1-6- سرو غذا    
2-6-2-1-6- سرويسها    
7-2-1-6- رختكن و سرويسها    
8-2-1-6- محل پارك ماشين و بار انداز    
9-2-1-6- رختشويخانه    
1-9-2-1-6- منطقه يا آماده‌سازي    
2-9-2-1-6- قسمت شستشو    
3-9-2-1-6- قسمت خشك كن    
4-9-2-1-6- محل اتوكشي    
3-1-6- ساختمان اجتماعات    
1-3-1-6- سالن اجتماعات چند منظوره (آمفي تئاتر سر پوشيده)    
2-3-1-6- نمازخانه    
3-3-1-6- كتابخانه    
1-3-3-1-6- جا براي گذاشتن وسائل    
2-3-3-1-6- مخزن كتاب    
3-3-3-1-6- سالن مطالعه    
4-1-6- ساختمان آموزشي    
1-4-1-6- گالري    
2-4-1-6- كلاسهاي آموزشي    
3-4-1-6- آتليه‌ها (كلاسهاي هنري)    
4-4-1-6- سمعي و بصري    
5-1-6- كارگاههاي تخصصي    
1-5-1-6- نكاتي در زمينه طراحي و برنامه‌ريزي كارگاهها    
1-1-5-1-6- محوطه انبار و نگهداري    
2-1-5-1-6- محوطه تدريس    
3-1-5-1-6- ماشين‌آلات    
6-1-6- غرفه‌هاي فروش و تريا    
7-1-6- فضاهاي سبز و ورزشي    
8-1-6- نگهباني    
2-6- سازه    
3-6- تاسيسات    
1-3-6- گرمايش    
2-3-6- حرارت مركزي    
3-3-6- تهويه     
4-3-6- خنك‌سازي مكانيكي    
5-3-6- تهويه مطبوع    
4-6- نتيجه‌گيري جهت ريختن برنامه فيزيكي طرح    
منابع و ماخذ فصل ششم    
فصل هفتم:
توضيح روند طراحي و شكل‌گيري احجام در سايت    
فصل هشتم:
نقشه‌هاي طراحي شده در مورد سايت سازمان بهزيستي كشور براي استفاده كودكان خياباني (براي دوستي)    


پشتيباني: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فايل، نام خريدار و مشکل خود را پيامک و يا در تلگرام عنوان بفرماييد تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاين قادر به دانلود فايل خواهيد بود و همچنين يک نسخه از “لينک دانلود” نيز براي شما ايميل مي شود.

دانلود فایل

هنر و تمدن اسلامي

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 14   هنر و تمدن اسلامي موضوع: ‌بررسي و تاثير ابزارها بر شخصيتهاي قاجاري در نقاشي هدف: نحوه فرم‌گيري شخصيتها تاثيراتي كه از هنر غرب داشته آيا شخصيتهاي دوره قاجار در نقاشي‌ها با ابزار تعريف مي‌شده است. بسم الله الرحمن الرحيم «با آنكه هنر ايران در طي تاريخ تحت تاثير شيوه‌هاي گوناگون ساير كشورها قرار گرفت هميشه اين سه خصوصيت در آن باقي ماند: 1ـ ذوق به رنگهاي تند؛ 2ـ تمايل به ريزه‌كاري 3ـ تصرف در نقوش در طبيعت شيوه نگارگري در اين دوران در آغاز مشابهت زيادي به رنگ و روغني‌هاي دوران زند داشت و بسياري از نقاشان دربار زنديه دربار فتحعلي شاه نيز نقاشي مي‌كرده‌اند بيشترين اختلاف نقاشيهاي قاجار و زند در رنگهاي اين تصاوير است رنگهاي غالب نقاشيهاي «رنگ روغن»‌ دوران زنديه سبز و رنگهاي هماهنگ با آن بود كه در تصاوير رنگ و روغن قاجاري به سرخهاي مختلف بدل شد. چهره انسان در اين تصاوير نسبتاً‌ سخت است كه با كمي سايه در زير گردن و روي گونه& …

هنر و صنعت در دوره هخامنشیان

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 9       هنر و صنعت در دوره هخامنشیان (قسمت اول)   صنایع ایران در دوره هخامنشیان دو نوع بوده است یکی صنایع مادی و پارسی و دیگر صنایع ملل و اقوام تابعه مانند بابلیها، فنیقیها، مصریها. صنایع معروف مادی و پارسی، حجاری، معماری، اسلحه سازی، زرگری، پارچه بافی، فلزکاری و کاشی سازی بوده است. بابلیها در بافت قالی و ساختن کاشیهای زیبا، مردم لیدیه در زرگری و مجسمه سازی، مصریها در بافتن پارچه های کتانی و تهیه کاغذ از پاپیروس شهرت داشتند. در ساختمان های ایران از دو سبک معماری متفاوت استفاده شده است. یکی ساختمان های با سقف چوبی(مثل ابنیه پرسپولیس)، دیگر سبک ساختمان های با طاق و گنبد. عالی ترین ابنیه هخامنشی کاخهای سلطنتی به خصوص تالارهای بزرگ و بلند آن است. در دوران داریوش تیرهای چوبی بلندی از لبنان به تخت جمشید حمل گردیده و با استفاده از تیرهای بلند، استفاده از ستون به حداقل رسیده و مهارت معماران ایرانی با داشتن مصالح مناسب ظاهر گردیده است که امروز آثار آن دیده می شود.  در تخت جمشید م …

هويدا و وزيرانش

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 51   « بسمه تعالي » تحقيق تاريخ نام دبير: جناب آقاي شيرواني محققان: روزبه يزدچي و ساسان يزداني منبع: كتاب قله‌هاي قدرت بهار 1385 تمام نيك و بد ما نوشته خواهد شد زمانه را ورق و دفتري و ديواني است هويدا و وزيرانش در اواخر سال 1968 ميلادي (1347 شمسي) پيش‌بيني افكار عمومي در كشور چنين بود كه (هويدا) به زودي از صحنه سياسي كنارگذارده خواهد شد، زيرا ناسازگاري‌هايي كه به تدريج در داخل هيئت دولت و همچنين در خارج از آن ريشه بسته بود ظاهر مي‌شد. از همه مهم‌تر آن كه چند وزير حاضر در دولت هم به رقابت با يكديگر و نيز با نخست‌وزير برخاسته بودند و با وجود آنكه دوست هويدا بودند ولي خود را كانديداي نخست‌وزيري كرده و هر كدام هم تك‌روي‌هايي داشتند. در كتاب ابوالهول پارسي كه به زبان انگليسي تاليف گرديده، دكتر عباس ميلاني با استناد به مدارك و اسناد و مصاحبه‌هايي كه در اختيار داشته در صفحه 242 مي‌نويسد: دو وزير حاضر در كابينه‌ي هويدا كه داوطل …

پاورپوینت نقد و بررسی تالار شهر لندن (نورمن فاستر)

پاورپوینت نقد و بررسی تالار شهر لندن (نورمن فاستر)

دانلود   با موضوع نقد و بررسی تالار شهر لندن (نورمن فاستر)
دارای 64 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 64 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

معرفی پروژه:برای طراحی ساختمان جدید شهر داری شهر لندن(خانه شهر لندن)،مسابقه ای برای انتخاب بهترین سایت و طرح از میان پنجاه و پنج آلترناتیوبرگزار شد.در این میان،شرکت نورمن فاستر و شرکا در این مسابقه با وجود دید سیاسی و حرفه ای داوران نسبت به موضوع برنده شد.اولین طرح ارسال شده از دفتر فاستر یک بلوک اداری معمولی با تالاری در قسمت فوقانی ساختمان بود.گروه داوران نیز خواهان ساختمانی منحصر به فرد با فرمی سمبلیک و ویژه بود و این جهت دهی آشکار به تیم طراحی منجر به ارائه اتودهای اولیه متفاوتی شد.

فرم اولیه ساختمان مانند کره ای از زمین به بالا برخاسته بود.پس از انجام مطالعات بیشتر طراحی و محیطی،ساختمان شکلی روان،پویا و منعطف تربا قابلیت تغییرات مختصر در حین ساخت و بعد از آن به خود گرفت.تالار شهر لندن،ساختمانی است که دسترسی به خدمات عمومی را در مجاورت یکدیگر فراهم نموده و طی فرایندی دموکراتیک کار می کند.شهرداری لندن شامل فضاهای اداری،هتل،فروشکاه و محوطه طراحی شده ای جهت استفاده عموم یوده و روحی تازه به ساحل رودخانه مجاور می بخشد.در طبقه همکف،یک فضای شهری در سطحی پایین تر ،بازدیدکنندگان را به سمت کافه عمومی هدایت می کند.

فضای شهری عمومی مجاور تالاراین کافه در بالای فضای نمایشگاهی بیضوی شکل و دقیقا در زیر تالار تجمع دارد.نورمن فاستر در توصیف مسابقه و طرح معماری شهرداری لندن چنین توضیح داده است:”ما نیازمند ساختمانی بودیم که قدرت کافی برای پیروزی در مسابقه و جذب حمایت نظام طراحان،سازمان فرهنگ انگلستان و هیات تصمیم گیری موزه هنرهای  زیبای سلطنتی را داشته باشد.

. . .

 

         

دانلود فایل

پاورپوینت استاندارد مهارت و آموزش نقشه كش ساختمان

پاورپوینت استاندارد مهارت و آموزش نقشه كش ساختمان

دانلود   با موضوع استاندارد مهارت و آموزش نقشه كش ساختمان
دارای 32 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید :
32 اسلاید
فرمت فایل:
پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای : 
ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :
مفاهيم اصطلاحات بكار برده شده در استاندارد
———————————————-
1- كلمه آشنائي : به مفهوم داشتن اطلاعات مقدماتي
2- كلمه شناسائي : به مفهوم داشتن اطلاعات كامل
3- كلمه اصول : به مفهوم مباني مطالب تئوري
4- كلمه توانائي : به مفهوم قدرت انجام كار
مشخصات
=====
1- حداقل تحصيلات : ديپلم
2- وضعيت جسماني : مناسب با شغل مربوطه
3- ساير شرايط : ——-
 
تعريف
====
نقشه كش ساختمان درجه 2 كسي است كه با پيشگيري از حوادث و انجام  كمك هاي اوليه آشنائي داشته و از عهده انجام مهارتهاي تشخيص عوامل مؤثر كار برش و نصب كاغذ ‏‘ ترسيم انواع خطوط و ترسيمهاي هندسي و ترسيم تصاوير سه نما و برش اجسام ساده و مركب هندسي ‘ نوشتن حروف و اعداد باغ شابلون و تشخيص انواع خاك و انواع ديوارهاي ساختما ني ‘ ترسيم پلانهاي ساختمان هاي آجري ‘ ترسيم پلان هاي مختلف ‘ چسباندن لتراست و زيباتون ‘ ترسيم انواع راه پله ‘ ترسيم پلان آكس بندي  وپلانهاي فونداسيون و جزييات آن ‘ ترسيم برش هاي مورد نياز ترسيم نما ‘ پلان تيرريزي ‘ و جزييات اسكلت فلزي ‘ ترسيم پلان شيب بندي ‘ پلان دكراسيون ‘ ترسيم و اندازه گذاري جزييات معماري ‘ ترسيم انواع پرسپكتيو و پلان موقعيت و مركبي كردن آنها ‘ نوارگيري دور نقشه و بايگاني و تهيه و ترسيم يك پروژه كامل معماري اجرايي يك واحد مسكوني برآيد .


. . .

 

               

دانلود فایل

مقاله ترجمه شده مروری بر حمل و نقل و تغییرات آب و هوا

مقاله ترجمه شده مروری بر حمل و نقل و تغییرات آب و هوا

توضیحات:
مقاله ترجمه شده
با عنوان مروری بر حمل و نقل و تغییرات آب و هوا، در قالب فایل Word و در حجم 11 صفحه، همراه با مقاله انگلیسی زبان اصلی سال 2007 بصورت فایل pdf و در 14 صفحه.

عنوان اصلی مقاله:

Transport and climate change: a review

سال چاپ: 2007
نویسنده:

Lee Chapman

محل چاپ:

Journal of Transport Geography 15 (2007) 354–367

بخشی از متن ترجمه:
درطی قرن گذشته، سیاره زمین  بطور استعاری تحت قرارداد حمل و نقل بوده است که  جهت رفع نیازهای جمعیتی  توسعه یافته است. مشارکت جهانی در این توسعه نامناسب بوده است زیرا نیروی محرک برای تقاضای حمل و نقل در نهایت رشد اقتصادی است که منجر به نیاز فزاینده به سفرمی شود. اگرچه این  رابطه بتدریج در حال تضعیف است، نشانه های معدود  ناکامی کامل  در رابطه غیرپایدار بین درآمدهای فزاینده و گسترش حمل و نقل وجود دارد. اتکا به حمل ونقل   موجب آسیب  بلندمدت به آب و هوا  می شود و مصرف فزاینده سوختهای فسیلی بدان معناست که اوج  تولید نفت درحال وقوع است و منابع جهانی ظرف50 سال تقریبا  کامل مصرف می شوند. تصمیمات سریع اکنون باید اتخاذ شوند به نحوی که اثرات حمل و نقل بر محیط بتوانند کاهش یابند و کاربرد بیش از حد منابع سوخت فسیلی متوقف شود. این مقاله اثر حالات مختلف حمل ونقل را با توجه به تغییر آب و هوا مرورمی کند و روشهایی را مطرح می کند که در آنان، جامعه میتواند این اثرات را کاهش دهد.

دانلود فایل

تحقیق دشمن شناسی و امنیت

تحقیق دشمن شناسی و امنیت

چکیده:
بحث شناخت دشمن در قرآن کریم از موقعیت ویژهای برخوردار است و خداوند در آیات متعددی دشمنان متنوع جبهه حق را در قالب واژگان مختلفی معرفی می‌کند و چهره های پلید و گمراه کننده آنان را برای پیروان حق آشکار مینماید، تا مسلمانان آنان را بهتر بشناسند. در مقالات متعددي، موضوع دشمن شناسي مورد بررسي قرار گرفته است، اما در اين مقاله، واژگان متعددي كه در زمينه دشمن شناسي در قرآن كريم مطرح است، مورد بررسي قرار ميگيرد، تا به ابعاد گوناگون اين موضوع توجه شود و از اين طريق شناخت كامل پيرامون دشمن و دشمن شناسي از منظر قرآن كريم به دست آيد و بتوان آن را در زندگي فردي و اجتماعي به كار بست. از جمله واژگان کلیدی بحث دشمن شناسي كه در اين مقاله مورد بررسي قرار ميگيرد ، نفاق و بصیرت. از بررسي واژگان این نتیجه ، بطانه، ولی عبارتند از: کید، مکر، ضلال، کفر، صد، خدع، عدو حاصل میشود که باید به منظور جلوگیری از آسیب دشمنان به این نکات توجه شود: 1. توجه همیشگی به توطئه های دشمنان 2. بازگو نکردن راز جز در بین افراد خودی 3. داشتن بصیرت و آگاهی نسبت به دشمنان. البته بايد در نظر داشت تصریح پیشوای اسالمی، شرط الزم شناخت مصداقهای دشمن است.

فهرست مطالب:
چکیده
بیان مسئله
کلیدواژه ها
مفهوم شناسي دشمن
1) معنای لغوی
2) معنای اصطالحی
اهمیت و ضرورت بحث دشمن شناسی از منظر قرآن کریم
واژگان كليدي قرآن کریم در زمینه شناخت دشمنان
1) کید
2) مکر
3) َضلال
4) کفر
5 ) صدّ
6) خدع
7 ) عدو
8) بطانه
9 ) ولیّ
10) نفاق
11) بصیرت
عوامل موثر در امنیت
اول) عوامل ايجاد امنيت
دوم) موانع يا تهديدات امنيت‏
سوم) انواع تهديدات يا مصائب‏
انواع امنيت از جهت مرجع يا واحد
اول) امنيت فردى‏ و اجتماعی
دوم) امنيت در خانواده‏
الف) بى‏فرزندى‏
ب) كودك‏
ج) جوان‏
د) رعايت حريم محرم و نامحرم‏
ه) ازدواج‏
و) فرزند
ز) توزيع عادلانه محبت‏
ح) فرزندان ناخلف‏
ک) اختلافات خانوادگى‏
ل) طلاق
سوم) امنيت جمعى (ملى)
چهارم) امنيت جهانى (فرا ملى)
انواع امنيت از حيث موضوع، محتوا و مفهوم‏
اول) امنيت روانى‏
الف) عوامل ايجاد امنيت روانى‏
ب) عوامل تهديد امنيت روانى‏
ج) جنگ روانى‏
دوم) امنيت اعتقادى‏
سوم) امنيت علمى‏
چهارم) امنيت اقتصادى‏
پنجم) امنيت قضايى‏
ششم) امنيت سياسى‏
الف) مؤمنين‏
ب) منحرفين
ج) منافقين‏
د) اهل كتاب
ه ) كافرين
و) مشركين‏
هفتم) امنيت ادارى‏
هشتم) امنيت مكانى يا جغرافيايى‏
نهم) امنيت نظامى‏
دهم) امنيت در حوزه رهبرى‏
الف) وظايف امت نسبت به ولى امر
ب) وظايف ولى امر نسبت به امت‏
پى‏نوشت‏ها
نتیجه گیری
منابع

 

                     

دانلود فایل

مبانی نظری تعاریف و مفاهیم سازمان امورمالیاتی (فصل دوم)

مبانی نظری تعاریف و مفاهیم سازمان امورمالیاتی (فصل دوم)

دانلود مبانی نظری سازمان امورمالیاتی (فصل دوم) در 29 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

قسمتهایی از مبانی نظری و پیشینه پژوهش:

سازمان امورمالیاتی
مالیات به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت همواره در برنامه های توسعه کشور ،جایگاه ویژه ای داشته است.طرح جامع مالیاتی یکی از ضرورت های اصلاح نظام مالیاتی در قانون برنامه سوم توسعه پیش بینی شد. این طرح باهدف تهیه زیرساختی مناسب وضروری به منظور گردآوری اطلاعات،یکپارچه کردن شبکه اطلاعاتی ،بهنگام شدن اطلاعات مالیاتی ،جلوگیری از فساد مأموران وکارگزاران مالیاتی ،حل تناقضات مربوط به احکام ،سرعت گردش اطلاعات وتسهیل روش خود اظهاری پی ریزی شده است.(گزارش عملیاتی سازمان امورمالیاتی،1384)
مأموریت اصلی سازمان امور مالیاتی کشور(که از این به بعد به آن سازمان گفته می‌شود)،انجام عملیات اداری تمامی امورمالیاتی واجرای قوانین وآیین نامه های مربوط است.اهداف راهبردی نظام مالیاتی در اجرای طرح جامع مالیاتی عبارتند از:
•    افزایش میزان رضایت مندی صاحبان منافع با مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان
•    اجرای آسان،سریع،دقیق،یکپارچه وگسترده امورمالیاتی درجهت افزایش رضایت،اعتماد وتکریم مؤدیان  درچارچوب قانون
•    اجرایی کردن سیستم های نوین درسازمان
•    رفع نیازهای سازمان درقالب دولت الکترونیکی که از طریق همراهی باتحولات نوین فناوری اطلاعات،بهبود کارایی خدمات مراجعان،حسابداری مالیاتی ،ممیزی وتمکین مؤدیان به کمک آن تاکید وتضمین می شود.
•    افزایش درآمدهای (خالص) مالیاتی
•    ثبت فعالیتهای اقتصادی مهم نقش آفرینان اقتصادی از طریق ایجاد شبکه ای یکپارچه از معاملات مهم در سراسر کشور
•    افزایش منابع مالیاتی وبازنگری ضرایب ومعافیت های مالیاتی
•    کاهش هزینه های اجرایی دوایر مالیاتی
•    افزایش تمکین داوطلبانه از طریق تسهیل رابطه مؤدیان با سازمان وکاهش هزینه های وصول(گزارش عملیاتی سازمان امورمالیاتی کشور،1384)
فرآیندهای مالیات ستانی در سازمان امورمالیاتی به دوصورت کلی نگاشت مالیات-فرآیند وتفکیک وظایف طبقه بندی می شوند که در زیر  به آن پرداخته شده است.
در نگاشت مالیات-فرآیند،فرآیندهای مالیاتی براساس مدل ارائه شده در-گزارش وضعیت مطلوب شرکتdeloitteبه تفکیک انواع مالیات براساس مستندات وقوانین مالیاتی کشور صورت گرفته است.هرچند مراحل طی شده برای دریافت انواع مالیات برای وصول آنها،باتوجه به ماهیت ونوع آنها بایکدیگر متفاوت است،لیکن بعضی گام ها به صورت عمومی در همه آنها به نوعی مطرح است.این فرآیندها به تفکیک عاملان انجام هریک از گام های فرآیند در مدل نگاشت مالیات-فرآیند شکل زیر نشان داده شده اند.(پروژه طرح روابط باذینفعان سازمان امورمالیاتی SRP،1388)

فهرست مطالب به صورت زیر میباشد:
سازمان امورمالیاتی
•    مالیاتهای مقطوع
•    تفکیک وظایف مالیاتی
الف-تشخیص مالیاتی
ب-خدمات مؤدیان
ج-مدیریت مالیاتی
۲- ۶انتخاب فرآیندهای مالیاتی جهت برون‌سپاری
۲-۶-۱ویژگیهای نظام مالیاتی کارآمد
۲-۶-۲ مشکلات فعلی نظام مالیاتی ایران
۲-۶-۳ ماده 59قانون سوم توسعه کشور
۲-۶-۴ اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
۲-۶-۵ سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق سال 1404 هجري شمسي
۲-۶-۶ ابلاغ سیاستهای کلی نظام اداری ازسوی رهبرانقلاب به قوای سه گانه درسال1389
۲-۶-۷ دفاترپیشخوان دولت
•    وظایف کارگروه استانی به شرح زیر تعیین می‌شود
•    وظايف دستگاه خدمات دهنده به شرح زير است
•    شرایط وامکانات دفاتر پیشخوان دولت                   
•    دفتراطلاعات مالياتي
۲-۶-۸ گروههای صاحبان مشاغل
•    مالیاتهای مقطوع
منابع:
منابع فارسی
منابع غیر فارسی


           

دانلود فایل

مبانی نظری و پیشینه پژوهش بازاریابی و عناصر آمیخته بازاریابی 4p (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش بازاریابی و عناصر آمیخته بازاریابی 4p (فصل دوم)

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش بازاریابی و عناصر آمیخته بازاریابی 4p (فصل دوم)
در 65 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:

 بازاریابی چیست؟
   انجمن بازاریابی آمریکا بازاریابی را اینچنین تعریف نموده است: «بازاریابی فرآیند برنامه¬ریزی و تحقق یک ایده قیمت گذاری، تبلیغات و توزیع کالا، خدمت و یا عقاید و اندیشه ها است. به نحوی که مبادله ای ایجاد نماید که اهداف فردی و سازمانی توسط این مبادله ارضاء شود .
بطور کلی بازاریابی موارد زیر را در برمی گیرد :
1-    تعیین مشتریان بالقوه و شناسایی نیاز و خواسته آنها
2-    طراحی و ساخت و یا ارائه کالا و خدمتی که نیاز و خواسته آنها را برآورده نماید .
3-    تعیین قیمت مناسب
4-    توزیع کالا و خدمت در زمان  و مکانی که برای مشتری مناسب باشد .
5-    ایجاد ارتباط با مشتریان و ارائه اطلاعات لازم
6-    بازخورد از مشتریان و ارائه خدمات پس از فروش
7-    نیل به اهداف سازمانی (سود و غیره)
   یک بازاریابی در بازار داخلی  باید بتواند با تغییر و تعدیل ماهرانه عوامل قابل کنترل در محیطی که سرشار از عوامل غیرقابل کنترل هست خود را تطبیق دهد تا بتواند به بهترین وجه وظایف خود را انجام دهد . شکل شماره 2-1 عوامل قابل کنترل و عوامل غیرقابل کنترل را نشان می دهد .


 بازاریابی بین المللی
   چارچوب بنیادی بازاریابی بین المللی با بازاریابی داخلی تفاوتی ندارد. به عبارت دیگر شناخت بازار هدف، طراحی و ایجاد کالا یا خدمت، قیمت گذاری، توزیع و تبلیغات اساس بازاریابی و بازاریابی بین المللی را تشکیل می دهند .(کریس فلیپ، 1955)
   اما بازاریابی بین المللی چیست ؟ بازاریابی بین المللی در ساده ترین وجه عبارت است از اجرای یک و یا چند مورد از فعالیتهای بازاریابی از این سو به آن سوی مرزهای ملی یک کشور. مانند شرکت کوچکی که صرفاً کالای خود را به یک کشور خارجی صادر می کند و مسئولیت قیمت گذاری، تبلیغات و توزیع با عقد قراردادی، به عهده نماینده خارجی خواهد بود. در پیچیده ترین وجه، بازاریابی بین المللی عبارت از برنامه ریزی و اجرای تمام فعالیتهای بازاریابی در بسیاری از کشورها است. (کریس فلیپ، 1955)قسمتی از پیشینه تحقیق:
ضربی (1385) تحقیقی تحت عنوان ارزیابی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی منتخب بر ارزش ویژه مارک تجاری انجام داد. در این تحقیق به بررسی تأثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی بر روی ارزش ویژه مارک تجاری پرداخته شده است. عناصر آمیخته بازاریابی در این تحقیق، قیمت، تصویر ذهنی از فروشگاه، هزینه تبلیغات، حجم(پوشش) توزیعی و ترفیعات مبتنی بر قیمت می‌باشند، که از طریق تأثیر بر ابعاد ارزش ویژه مارک تجاری(شامل کیفیت دریافت شده، وفاداری و تداعی(آگاهی) از مارک تجاری)، بر ارزش ویژه مارک تجاری تأثیر می‌گذارند. تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق براساس مد‌ل‌یابی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهند که تصویر ذهنی از فروشگاه، هزینه تبلیغات و حجم(پوشش) توزیعی تأثیر مثبت و مستقیمی بر ارزش ویژه مارک تجاری دارند، بطوری که ارائه محصولات در فروشگاهی با تصویر ذهنی خوب، تبلیغات گسترده و توزیع گسترده محصولات، سبب تقویت ارزش مارک تجاری می‌شوند.

فهرست مطالب مبانی نظری و پیشینه پژوهش :
بازاریابی چیست؟
جدول 2-1 عوامل قابل کنترل و غیرقابل کنترل در فرایند بازاریابی
2-2- بازاریابی بین المللی
2-3- تعریف محصول5- اعتبار مصرف کننده
6- تعمیر و نگهداری
7- آب و هوا
8- اندازه محصول
9- تأمین انرژی
10- وجود سایر کالاها
11- مواد خام
12- ذوق و سلیقه مصرف کننده
13- عادتهای مصرف
14- نفوذ دولت
15- تاریخچه شرکت و عملیات آن
2-5- برنامه ریزی محصول برای بازارهای بین المللی
2-6- کاربردهای محصول و تغییر موضع آن
2-7- بسته بندی
2-7-1- نوشته های مندرج در بسته بندی
1-    زبان
2-    قوانین و مقررات
3-    اطلاعات مربوط به مصرف کننده
2-8- سیاست های ضمانت و خدمت
2-9- ضمانت کالا
2-10- خدمات کالا
منحنی عمر کالا
 شکل 2-1-  سه سطح مختلف محصول
2-4- عوامل موثر در تطبیق کالاها با بازارهای گوناگون
1- سطح مهارت فنی
2- هزینه نیروی انسانی
3- سطح بیسوادی
4- سطح درآمد
شکل 2-2  :  فروش و سود در منحنی عمر کالا از تولد تا مرگ
2-11-1- منحنی عمر محصول در تجارت بین المللی
2-12- استراتژیهای طراحی و ساخت
2-13- طراحی و ساخت محصولات برای بازارهای جهانی
 2-13-1 ایجاد ایده برای محصول جدید
2-13-2- غربال ایده ها
2-13-3- پروراندن ایده و آزمایش آن
2-13-4- آزمایش ایده های پرورانده شده
2-13-5- ایجاد استراتژی بازاریابی
2-13- 6-تجزیه و تحلیل بازرگانی
2-13-7 طراحی و ساخت محصول
2-13-8  آزمایش بازار یابی
2-13-9 تجاری کردن محصول
شکل 2-3  :  مراحل عمده در ایجاد محصول
2-14- قیمت
2-14-1- عوامل داخلی شرکت
2-14-1-1- اهداف شرکت
2-14-1-2- تاثیر هزینه بر قیمت
2-14-1-3- هزینه حمل و نقل
2-14-1-4- عوارض گمرکی
2-14-1-5- هزینه تولید محلی
2-14-1-6- مخارج کانال توزیع
2-14-2- عوامل بازار و محصول
2-14-2-1- تداوم در خرید
2-14-2-2- میزان اساسی بودن کالا
 2-14-2-3- قیمت واحد
2-14-2-4- درجه مقایسه
2-14-2-5- میزان وجهه و تبعیت از مد
موضع دهی قیمت
2-14-3- عوامل محیطی قیمت گذاری
2-14-3-1- نوسانات نرخ ارز
2-14-3-2- تورم
2-14-3-3- کنترل قیمت
2-14-3-4- مقررات دامپینگ
2-15- استراتژیهای قیمت گذاری
2-16- تعیین قیمت
2-17- مفهوم تبلیغات (ترفیع )
2-17-1- ابزار تبلیغات
2-17-2- فرآیند ارتباط
2-17-3- فرآیند ارتباط در بازاریابی بین المللی
2-18- استراتژیهای تبلیغات بین المللی
2-18-1- استراتژی رانش
شکل 2-6- استراتژی رانش
2-18-2- استراتژی کشش
شکل 2-7- استراتژی کشش
2-18-3- استراتژی کشش یا «رانش» ؟
2-19- فروش شخصی
2-20- توزیع
2-20-1- واسطه های بازاریابی
2-20-1-1- عمده فروش ها
2-20-1- 2-واسطه های تاجر
2-20-1-3- واسطه های نماینده
2-20-1-4- خرده فروشان
2-20-1-5- خرده فروشی در کشورهای توسعه نیافته
2-20-2- خرده فروشی در کشورهای در حال توسعه
2-20-3- خرده فروشی در کشورهای ثروتمند
2-21- واسطه های بین المللی
2-21-1- واسطه های صادرات
2-21-2- واسطه های واردات
2-22- توزیع فیزیکی در بازارهای بین المللی
2-23- انبارکردن در بازاریابی بین المللی
2-24- کنترل موجودی در بازارهای بین المللی
2-25- نظام اطلاعاتی بازاریابی جهانی
2-26- تحقیقات بازاریابی
2-27- سهم بازار
2-28-فروش در بازارهای خارجی
شکل 2-8 خط مشی¬ های ورود به بازار خارجی
2-29-برنامه بازاریابی بین المللی
2-30- سازمان¬دهی بازاریابی بین المللی
پیشینه تحقیق
الف) تحقیقات داخلی
ب) تحقیقات خارجی
منابع فارسی
منابع انگلیسیپشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).


نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دانلود فایل

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی (فصل دوم پایان نامه)

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی (فصل دوم پایان نامه)

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی (فصل دوم پایان نامه)
در 28 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:

سیر تحول مفهوم رفتار شهروندی سازمانی

مفهوم رفتار شهروندی برای اولین بار توسط افرادی نظیر چستر بارنارد  (1938)، کتز  (1964)، کتز و کاهن (1978)، بتمان و اورگان (1938)، اسمیت  و دیگران (1938) و بعد ها به‌صورت مفصل‌تر توسط اورگان (1988)، در ادبیات رفتار سازمانی مطرح گردید (یوسفی، 1387). هرچند مفهوم رفتار شهروندی سازمانی ابتدا در مقالات و پژوهش‌هایی از بارنارد (1938) و کتز (1964) ارائه گردید ولی برای اولین بار باتمن  و اورگان (1983) بودند که در خلال بررسی رابطه بين رضايت شغلي و عملکرد، آن را بررسي نموده و از اصطلاح «رفتار شهروندی سازمانی» استفاده نموده‌اند. از دید آنان رفتار شهروندی سازمانی آن را به‌عنوان مجموعه ای از رفتارهای سودمند است که در شرح شغل قید نشده اما کارکنان برای کمک به سایرین طی انجام وظایف سازمانی به نحو مشهود این رفتارها را از خود بروز می دهند (هوسام ، 2008).
پیشینه مفهوم رفتار شهروندی سازمانی را می‌تواند در نظرات کاتز (1964)، جستجو کرد. کاتز بیان نموده که سازمان‌های اثربخش سه ویژگی ذیل را در خوددارند: که کارکنان را در درون سیستم نگهداری و حفظ می‌کنند.قسمتی از پیشینه تحقیق:
پژوهش انجام‌گرفته توسط مهداد و بوجاریان (1384)، نشان‌دهنده این است که رابطه معناداری بین رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی وجود دارد. عسکری و همکارانش (1387)، در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین رفتارهای رهبری تبادلی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی، دریافتند که رابطه مثبت و مستقیمی بین رفتارهای رهبری مبادله‌ای و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد. همچنین اعتماد رابطه مثبت و مستقیمی با رفتار شهروندی سازمانی دارد. نجات و همکارانش (1388)، درنتیجه پژوهشی به این نتیجه رسیدند که رضایت شغلی و اعتماد کارکنان نسبت به مدیران، رابطه معناداری با رفتار شهروندی سازمانی دارد و همچنین رفتار شهروندی سازمانی رابطه‌ای مثبتی باکیفیت خدمات ادراک‌شده توسط مشتری دارد.


فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:
سیر تحول مفهوم رفتار شهروندی سازمانی
2-1-3-2- تعاریف رفتار شهروندي سازماني
2-1-3-3- ویژگی‌های رفتار شهروندی سازمانی
الف: غیرقطعی بودن (غیردستوری بودن)
ب: رفتارهای که ناشی از ابتکارات فردی و مستقل کارکنان می‌باشد
ج: رفتارهای شهروندی سازمانی باعث منفعت سازمان خواهد شد
2-1-3-4- ابعاد رفتار شهروندی سازمانی
2-1-3-5- عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی
2-1-3-6- پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی
2-2-3- رفتار شهروندی سازمانی
2-2-3-1- پژوهش‌های خارجی
2-2-3-2- پژوهش‌های داخلی
فهرست منابع
منابع فارسی
منابع انگلیسیپشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دانلود فایل

دانلود مطالعات و رساله معماري طراحي بانک

دانلود مطالعات و رساله معماري طراحي بانک

دانلود مطالعات و رساله معماري طراحي بانک
در قالب Word و 183 صفحه و قابل ويرايش و آماده براي ارائه ،دفاع ،چاپ و کنفرانس ميباشد

========================================================
تمامي فايل هاي سيستم، توسط کاربران آن آپلود مي شود. اگر در فايلي تخلفي مشاهده کرديد و يا مالک پروژه اي بوديد که از وجود آن در سايت رضايت نداشتيد با ما تماس بگيريد، در اسرع وقت به گزارش شما رسيدگي مي شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================


تمامي فايلهاي موجود در سايت صرفا براي راهنمايي و کمک به دانشجويان و محققين عزيز مي باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهايي کوتاه از متن:

تعاريف و تاريخچه بانکداري در ايران

در لغت نامه دهخدا واژه بانک را (از ريشه لغت فرانسوي Banque و ايتاليايي Banca به معني ميزي که روي آن چيزهايي فروشند) سازمان و دستگاهي که محل ذخيره پول مردم است و بدان داد و ستد کنند يا داد و ستد آنجا انجام گيرد، معني نموده، در تعريف ديگري که در کتاب بانک و بانکداري در ايران منيژه ربيعي رودسري آمده چنين بيان مي‌دارد:
«بانک مشتق از بانکا Banco است که واژه‌اي لاتيني و به معناي پيشخوان و نيمکتي است که صرافان ايتاليايي قرون وسطي در پشت آن به معامله و مبادله پول مي‌پرداختند. برخي نيز معتقدند که بانک از واژه آلماني Banca آن به معناي شرکت اخذ شده است. امروزه بانک به معناي مکاني براي عمليات پولي و اعتباري است که در آن به نقل و انتقال وجوه، صدور برات ، نگاهداري سرمايه اشخاص و موسسه‌ها مي‌پردازند، و اين سرمايه‌ها با اعطاي وام و اعتبار در امور اقتصادي، به جريان مي‌افتد.» (ربيعي رودسري، 1380، 13)


فهرست مطالب به صورت زیر میباشد:
چکیده   
فصل اول: مبانی نظری طراحی بانک    
1-1 تعريف واژه بانک    
2-1 تاريخچه بانکداري در ايران    
1-2-1 بانک جديد شرق    
2-2-1 بانک شاهنشاهي ايران    
3-2-1 بانک استقراضي ايران    
4-2-1 بانک عثماني    
3-1 آغاز کار بانک‌هاي ايراني    
1-3-1 بانک سپه    
2-3-1 بانک ملي    
3-3-1 بانک کشاورزي    
4-3-1 بانک مسکن    
5-3-1 بانک صنعت و معدن    
4-1 طراحي و بانک    
1-4-1 اهميت مسئله طراحي در ساختمان بانک‌ها    
2-4-1 انواع ساختمان بانک‌ها    
3-4-1 ساختمان‌هاي ستادي    
4-4-1 ساختمانهاي شعب    
5-1 الگوي ساختمان بانک در ايران    
6-1 وضعيت ساختمان بانک‌ها در ايران    
7-1 آسيب‌شناسي ساختمان بانک‌ها    
1-7-1 مشکلات مربوط به طراحي    
مصالح    
مسئله فرم و همجواری    
مسائل مربوط به عملکرد    
سرعت و کیفیت    
جایگزاری مناسب عناصر    
2-7-1 مشکلات مربوط به جانمايي (مکان‌يابي) ساختمان بانک‌ها    
مشکل تبدیل کاربری    
3-7-1 مشکلات ناشي از تصميمات درون سازماني و محدوديت‌هاي آئين‌نامه‌اي    
4-7-1 مشکلات مربوط به انتخاب مجري و انجام فرآيند مناقصه    
8-1 عوامل تاثيرگذار بر روند طراحي    
1-8-1 گرايش به علوم و مباحث روز در آفرينش طرح    
2-8-1 بانكداري الكترونيك    
3-8-1 نور در طراحي بانک    
4-8-1 سياليت و انعطاف‌پذيري طراحی بانک ها    
5-8-1 هويت سازماني    
6-8-1 زيبايي طرح     
7-8-1 پايداري    
8-8-1 تامين فعاليت‌هاي حركتي و آسايش فيزيولوژيك    
9-8-1 سيستم‌هاي هوشمند ساختماني    
10-8-1 رابطه طراح، سفارش دهنده طرح يا كارفرما و بهره‌بردار يا استفاده كننده    
9-1 عوامل كيفي موثر در انتخاب سايت    
1-9-1 ويژگي زمين    45
2-9-1 دسترسي منطقه‌اي و محلي    
3-9-1 دسترسي به خدمات همگاني    
4-9-1 هزينه‌هاي آماده‌سازي    
5-9-1 قابليت ديده شدن از مسيرها و خيابان‌هاي عمومي    
6-9-1 سازگاري با كاربري‌هاي اطراف    
7-9-1 ويژگي اقتصادي محل احداث پروژه    
10-1 نمونه‌هاي موردي    
1-10-1 نمونه‌هاي داخلي    
1-1-10-1 سبك نئوكلاسيك (دوران پهلوي اول تا پايان دهه 30)    
ساختمان صندوق پس‌انداز ملي    
بانک ملی شعبه بازار    
شعبه مرکزی بانک مسکن    
بانک سپه شعبه اصفهان    
2-1-10-1 سبك بين‌الملل (اواسط دهه 30 تا اواخر دهه 50)    
3-1-10-1 ساختمان‌هاي مدرن (ساخته شده طي دو دهه اخير)    
ساختمان مركزي بانك توسعه صادرات ايران واقع در اراضي عباس‌آباد تهران    
2-10-1 نمونه‌هاي خارجي    
1-2-10-1 بانك‌هاي كشور تركيه    
2-2-10-1 بانك‌هاي كشور ژاپن    
3-2-10-1 بانك‌هاي اروپايي    
فصل دوم: مطالعات بستر طرح و اقلیم محدوده طرح    
1-2 مقدمه     
2-2 ويژگيهاي جغرافيائي شهر تهران     
1-2-2 موقعيت طبيعي شهر تهران    
2-2-2 ويژگي‌هاي اقليمي‌‌شهر تهران     
1-2-2-2 دما و رطوبت     
2-2-2-2 بارندگي     
3-2-2-2 وزش باد    
4-2-2-2 شرايط حرارتي در فضاهاي آزاد    
5-2-2-2 شرايط حرارتي در فضاهاي داخلي     
3-2 توپوگرافي     
4-2 آبهاي سطحي     
5-2 آبهاي زيرزميني     
6-2 مطالعات زمين شناسي    
7-2 خطر زمين لرزة گسترده تهران     
8-2 جهت گيري ساختمان در رابطه بااقليم     
1-8-2 فرم ساختمان در رابطه با اقليم     
2-8-2 جهت در سايبان     
9-2 تحلیل سایت     
فصل سوم: فضاهای مورد نیاز و ضوابط و استانداردهای طراحی    
1-3 اجزاء و فضاهاي اصلي موثر در طراحي بانک    
1-1-3 ورودي    
2-1-3 پيشخان يا کانتر    
3-1-3 سالن معاملات     
4-1-3 فضاي کارمندان    
5-1-3 فضاي مشتريان    
6-1-3 اطاق رئيس     
7-1-3 سالن اعتبارات    
8-1-3 پله‌هاي ارتباطي    
9-1-3 خزانه    
10-1-3 بايگاني    
11-1-3 اطاق رک و منبع تغذيه اضطراري (UPS)    
12-1-3 فضاهاي خدماتي    
2-3 ضوابط كلي طراحی    
دیاگرام های ارتباطی فضاها    
3-3 طرح كلي پلان باز    
4-3 اصول پلان باز    
5-3 ماشين‌هاي تحويل پول نقد    
6-3 صندوق‌هاي خصوصي و اتاق‌هاي مخصوص صندوق‌ها    
7-3 درهاي اتاق‌هاي گاوصندوقي    
8-3 موقعيت تحويلدار    
9-3 اتوبانك‌ها    
فصل چهارم: روند طراحی و ارائه نقشه ها    
منابع    
 


پشتيباني: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فايل، نام خريدار و مشکل خود را پيامک و يا در تلگرام عنوان بفرماييد تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاين قادر به دانلود فايل خواهيد بود و همچنين يک نسخه از “لينک دانلود” نيز براي شما ايميل مي شود.

دانلود فایل

پروژه و تحقیق آماده: امنیت شبکه و کاربینی 17 صفحه فایل ورد word

پروژه و تحقیق آماده: امنیت شبکه و کاربینی     17 صفحه فایل ورد     word

فرمت فایل:             word

تعداد صفحات:   17

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان     صفحه

مقدمه ای بر امنیت شبکه     1

انواع و منابع تهدیدهای شبکه 2

اجرای فرامین غیر قانونی      4

تخریب اطلاعات     6

فایروالها   8

باستیون هاست (Bastion host)      9

روتور      9

لیست کنترل دسترسی (ACL)           9

منطقه بیطرف (DMZ)       10

پراکسی (Proxy)  10

انواع فایروالها         11

فیلتر کردن بسته   11

سیستمهای ترکیبی (Hybrid systems)         13

زمینه‌های اشتغال   14

بازار کار   15

 

دانلود فایل

پاورپوینت آماده: بررسی پدیده ریز گرد ها ( گرد و غبار) در ایران و کانون های ریز گرد در ایران

پاورپوینت آماده: بررسی پدیده ریز گرد ها ( گرد و غبار) در ایران و کانون های ریز گرد در ایران

فرمت فایل:     پاورپوینت

تعداد صفحات:   21

 

 

 • ریز گردها مواد جامد بسیار ریزی هستند که در اثر باد و طوفان در هوا معلق می شوند. این مواد می توانند مسافت های طولانی را طی کنند و با کم شدن سرعت باد، براساس وزن مخصوص خود بتدریج رسوب نمایند.
 • جنس ریزگردها می تواند از ذرات بسیار ریزرس ،سیلت ، شن ،نمک ها، بقایای گیاهی، مواد تولیدی از کارخانه ها و صنایع، یا مخلوطی از آنها باشد.
 • ریز گردها می توانند مواد سمی و شیمیائی باشند.
 • رودخانه های دجله و فرات شاهرگ های حیاتی عراق  محسوب می شوند.
 • یکی از برنامه های ترکیه همواره مهار آب رودخانه های فرات و دجله بوده است.
 • جنگ های مختلف (جنگ ایران و عراق ، جنگ خلیج فارس،…..) فرصت های مناسبی را برای ترکیه بوجود آورده اند تا برنامه های خود مبنی بر مهار هرچه بیشتر آب رودخانه های دجله و فرات را به اجرا در آورد.
 • ظهور گروه های تروریستی و درگیر شدن دولت های سوریه و عراق در مبارزه با آنان، فرصت دیگری برای ترکیه پیش آورده است تا بر این منابع آبی که نقش تعیین کننده ای در زندگی مردم سوریه و عراق دارند هرچه بیشتر کنترل داشته باشد.  
 • تعدادی از بزرگ‌ترین طرح‌های سدسازی ترکیه بر روی رودخانه های دجله و فرات به اجرا گذاشته شده است.
 • ترکیه نیاز خود را از آب رودخانه های دجله و فرات  تأمین می کند، آب باقیمانده به سوی سوریه و عراق سرازیر می‌شود.این کاهش شدید آب ورودی به عراق موجب خشک شدن باتلاق ها(هورها) ( فاجعه زیست محیطی) و ایجاد شرایط برای تولید گرد و غبار و هجوم آن به ایران شده است.  
 • گفته می شود که ترکیه تاکنون ۱۴ سد بر رودخانه فرات و ۸ سد و بر رودخانه دجله ساخته است. همچنین 19 نیروگاه برق آبی بر روی این رودخانه ها ساخته است.

 

 

دانلود فایل

آشنایی با آثار تاریخی و معماری کاشان و سوغاتی های کاشان

آشنایی با آثار تاریخی و معماری کاشان و سوغاتی های کاشان

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   32

 

 

 

خانه‌هاي تاريخي كاشان، گنجينه‌اي گرانبها از معماري اصيل ايراني

آنگاه که بر اثر بريدگي فرهنگي، رشته هاي اصالت ديرين، گسسته و آثار آن در همه جا و همه چيز نمايان شد، تمايل به يافتن هويت اصيل خود فزوني يافت. در اين ميان آثار معماري گذشته نيز همچون ساير گزينه هايي که نشانه اي از اصالت گذشته ما داشتند، نيازمند بازشناسي و معرفي شدند تا گوهرهاي فرو خفته و خاک گرفته بار ديگر به جلوه گري بپردازند.

هر چند معماري کهن اين سرزمين، تاريخي چند هزار ساله را پشت سر دارد اما تلاش هايي که جهت شناسايي و معرفي آثار به جامانده صورت گرفته، سابقه اي کوتاه دارد و تنها يک دهه است که دلسوزان فرهنگ و هنر اين مرز و بوم به صورت جدي به بازنگري و بازسازي اين آثار گران سنگ روي آورده و کوشيده اند گردوغبار قرون را، از چهره اين گوهرهاي تابناک بزدايند.

بافت تاريخي کاشان يکي از همين گنجينه ها است که گوهرهاي چشم نواز و خيال انگيز زيادي را در دل خود دارد و عليرغم توجهات به عمل آمده، اقدامات و تصميمات موثرتري را جهت احيا» و بازشناسي مي طلبد.

کاشان به عنوان يکي از مهم ترين قطب هاي گردشگري کشور با آثار باستاني برجسته، بناهاي تاريخي و معماري کهن و شايان تحسين خود، از ديرباز مورد توجه گردشگران ايراني و خارجي بوده است.

وجود آثار باستاني غارنشينان کفتارخون با قدمت 45 هزارساله، تپه هاي تاريخي و 9000 ساله سيلک، در کنار بافت تاريخي و بقعه هاي متعدد امامزادگان، غناي خاصي به اين شهر تاريخي بخشيده است.

کاشان که تا اواخر حکومت قاجار بافت ارگانيک خود را در محدوده تاريخي خود حفظ کرده بود، از آغاز دوران پهلوي دوم به موازات دگرگوني هاي مختلف در عرصه هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي رو به گسترش نهاد و همگام با توسعه هاي شهري، تغييرات کالبدي چندي را پذيرا شد.

شهر کاشان با 8 هزار و 500 هکتار وسعت يکي از شهرهاي مهم کشور از نقطه نظرهاي مختلف اقتصادي، مذهبي، علمي، صنعتي، تاريخي و گردشگري به شمار مي رود که با توجه به قرار گرفتن آن در مسير شاهراه تهران به جنوب کشور، از اهميت ويژه اي برخوردار است.

کاشان که در پهنه بندي جغرافيايي اقليمي، تابستان هايي بسيار گرم و خشک و زمستان هايي نسبتا سرد را به خود مي بيند در حاشيه کوير، کم آب اما سرسبز، جمعيتي نزديک به 300 هزار نفر را در خود جاي داده است.مردم کاشان، مردماني فعال و سخت کوش در عرصه هاي مختلف و در عين حال بسيار مهمان نواز هستند.دارالمومنين قديم، اينک شهري است که عليرغم تغييرات گسترده زندگي شهري همچنان سعي در حفظ هويت تاريخي مذهبي خود دارد.

شهري که با صدها مسجد، حسينيه، بقعه امامزاده ها، بناها، بازار و باغ هاي تاريخي خود، گنجينه اي از بناهاي تاريخي و جاذبه اي خاطره انگيز براي گردشگران به شمار مي رود.

محدوده 500 هکتاري بافت قديم، عرصه اي گسترده و نياز از آميختگي خشت و گل، گچ و کاشيکاري، مقرنس کاري و … است که با بهره گيري هنرمندانه و استادانه از شرايط محيطي و اقليمي کاشان 48 محله، 50 گذر،74 آب انبار، بازار، حدود 250 خانه قديمي و… و به بيان شيواتر روي هم رفته بيش از 980 اثر تاريخي و معماري را در دل خود جاي داده است.

اين بناها شامل محله سلطان اميراحمد، محله سوريجان، مسجد و مدرسه آقابزرگ، حمام سلطان اميراحمد، بقعه سلطان اميراحمد، خانه هاي تاريخي بروجردي ها، طباطبايي ها، عباسيان، عامري ها ، احسان، قرائتي، تبريزي ها، عطارها، آل ياسين، تاج و ده ها نمونه ديگر است.

 

 

دانلود فایل

پاورپوینت آماده: بررسی برج میلاد و مقایسه با سایر برج ها 11 اسلاید

پاورپوینت آماده: بررسی برج میلاد و مقایسه با سایر برج ها     11 اسلاید

فرمت فایل:     پاورپوینت

تعداد صفحات:   11

 

 

 

برج میلاد نام برج مخابراتی چندمنظوره است که در

 شمال غربی تهران، پایتخت ایران قرار دارد. این

 برج با ارتفاع ۴۳۵ متر، بلندترین برج ایران، ششمین

 برج مخابراتی جهان و بیستمین سازه بلند جهان است

 این برج با ۱۳ هزار متر زیربنا از

نظر وسعت کاربری سازهٔ رأس برج در میان تمامی

 برجهای مخابراتی دنیا مقام نخست را دارد . این

سازه به دلیل بلندی بسیار و شکل ظاهری متفاوتش،

تقریباً از همه جای تهران نمایان است و از این رو،

 یکی از نمادهای پایتخت ایران به شمار می‌آید.

راه‌های دسترسی

از دیدگاه راه‌های دسترسی و حمل و نقل، برج میلاد

 دارای شرایط بسیار مطلوب و استثنایی است.

این مجموعه در میان چهار بزرگراه اصلی تهران

 یعنی بزرگراه‌های همت، چمران، حکیم و

 شیخ فضل الله نوری قرار دارد، همچنین خط اختصاصی

 از یکی از ایستگاه‏های مترو و تدارک امکانات حمل و

 نقل هوایی برای ارتباط سریع با فرودگاه نیز برای آن

پیش‌بینی شده‌است.

امکانات ویژه آسمانخراش

بالابرها: برج دارای شش بالابر (آسانسور) اصلی است که به‌صورت زیر جدا می‌شوند:

بالابر میهمان ۲ دستگاه

بالابر خدماتی ۱ دستگاه

بالابر خدماتی و تلویزیونی و مخابراتی ۱ دستگاه

بالابر رستورانِ گردان ۱ دستگاه

بالابر گنبد آسمان ۱ دستگاه

علاوه بر این‌ها یک بالابر میان طبقه‌های راس حرکت خواهد کرد.

رستوران گردان

محیط‌های رو باز و سر بسته برای بازدید از شهر

نمایشگاه دفاع مقدس در سرسرا (لابی)

امکانات ویژه مخابراتی

امکانات ویژه تلویزیونی

دکل مخابراتی با آنت‌های متفاوت

کافه‌تریا در راس

نگارخانه آزاد هنری

امکانات فروشگاهی در سرسرا (لابی)

فضاهای خدماتی

 

 

دانلود فایل

آيه و ترجمه 1 تا 34 سوره لقمان (2)

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 69   آيه و ترجمه 1 تا 5 بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الم (1) تِلْك ءَايَت الْكِتَبِ الحَْكِيمِ(2) هُدًى وَ رَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ(3) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصلَوةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَ هُم بِالاَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ(4) أُولَئك عَلى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَ أُولَئك هُمُ الْمُفْلِحُونَ(5) ترجمه : بنام خداوند بخشنده بخشايشگر 1 – الم 2 – اين آيات كتاب حكيم است (آياتى پر محتوا و استوار). 3 – مايه هدايت و رحمت براى نيكوكاران است . 4 – همانها كه نماز را بر پا مى دارند، زكات را ادا مى كنند، و به آخرت يقين دارند. 5 – آنها بر طريق هدايت پروردگارشان هستند، و آنهايند رستگاران تفسير: نيكوكاران كيانند؟ اين سوره ، با ذكر عظمت و اهميت قرآن آغاز مى شود، و بيان حروف مقطعه در ابتداى آن نيز اشاره لطيفى به همين حقيقت است ، كه اين آيات كه از حروف ساده الفبا تركيب يافته ، چنان محتوائى بزرگ و عالى دارد كه سرنوشت انسانها را به كلى دگرگون مى سازد (الم ). لذا بعد از ذكر ((حروف مقطعه )) مى گويد: ((اي …

آيين ها ی دین زرتشت

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 39   1ـ آيين ها و رسم هاي ديني آيين سدره پوشي برابر با يك روش كهن و پذيرفته شده باستاني، همه جوانان دختر و پسر بايد آيين سدره پوشي را انجام دهند تا زرتشتي شناخته شوند. درباره سني كه آيين بايد انجام شود، ديدگاه هاي چندي وجود دارد. برخي انجام آن را هنگامي كه جوان به سن بلوغ رسيده و توانايي شناخت خوب از بد را دارد، سفارش مي كنند و برخي ديگر انجام آن را پيش از رسيدن به سن بلوغ لازم مي دانند. امروز در ايران كودكان را بين سنيني هفت و يازده سدره پوش مي كنند. سدره پوشي به منزله زايش نوين است در دين. اين آيين را «نوزاد» و «نوزات» هم مي خوانند. نوزاد يعني دوباره متولد شدن و نوزات يعني افزوده شدن يك پرستنده دين، «زات» از يسن به چم پرستش است. اهميت سدره پوشي از پيوكاني (ازدواج) كمتر نيست. آيين ديني بايد در بامداد انجام شود ولي امروز در ايران، به دلايل عملي، پس از نيمروز برگزار مي شود. سدره و كشتي بايد به رنگ سفيد باشد، و دگمه و فلز در آن كار نرود. سدره از پارچه نخي ن …